Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Slide final

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Slide final

 1. 1. NAMA AHLI KUMPULAN :NAMA AHLI KUMPULAN : NADZIRAHBINTI MOHDNAWINADZIRAHBINTI MOHDNAWI (D20111048194)(D20111048194) NORAZIRA BINTI MOHAMADNORAZIRA BINTI MOHAMAD (D20111048225)(D20111048225) ILHAMKARIMI BINTI MAT ROFILHAMKARIMI BINTI MAT ROF (D20111048196)(D20111048196) FHATEN FARHANA BINTI HUSSINFHATEN FARHANA BINTI HUSSIN (D20111048166)(D20111048166) NURSYAFIKA BINTI MOHDSHAHADANNURSYAFIKA BINTI MOHDSHAHADAN (D20111048198)(D20111048198) NORSUHAIBAHBINTI ABDUL WAHAD@WAHABNORSUHAIBAHBINTI ABDUL WAHAD@WAHAB (D20111048212)(D20111048212)
 2. 2. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 2013 • Memberi fokus kepada kemahiran berfikir kritis dan kreatif ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan • Metakognisi • Penekanan dalam kurikulum dan pedagogi • Kesinambungan kepada KBKK • Memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta • Penekanan dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya serta sumber
 3. 3. Kemahiran memimpin Identiti nasional Kemahiran dwibahasa Etika dan Kerohanian Kemahiran berfikir Pengetahuan 4 Sumber :Kementerian Pelajaran MalaysiaSumber :Kementerian Pelajaran Malaysia
 4. 4. Sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000.
 5. 5. Menurut Perdana Menteri Malaysia yang keempat dalam suatu ucapannya di Boston pada tahun 1996 berkata, “Walaupun Malaysia kaya dengan pelbagai sumber namun sekiranya kita tidak mempunyai kuasa fikir untuk memanfaatkan sumber-sumber ini maka kita tidak boleh mengaku bahawa kita kaya” (Abdul Rashid, 1999).
 6. 6. Pelan Induk Pendidikan Malaysia 2006-2010 (Ministry of Education, 2006) menyatakan bahawa salah satu matlamat utama dalam menghasilkan sumber insan kelas pertama di Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar dengan kebolehan pemikiran kreatif dan kritis. Seterusnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (2013) turut menekankan kepentingan pemikiran kritis dan kreatif
 7. 7. • Pemikiran adalah prosesPemikiran adalah proses menggunakanmenggunakan mindaminda untuk mencari makna dan pemahamanuntuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagaiterhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuatkemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar,pertimbangan yang wajar, • bagibagi membuat keputusanmembuat keputusan dan menyelesaikandan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksimasalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yangdan metakognisi terhadap proses yang dialamidialami
 8. 8.  " Kemahiran kreatif membawa maksud : •kecekapan  atau  keupayaan  menggunakan  minda  untuk  menerokai  pelbagai kemungkinan,  •menghasilkan  sesuatu  yang  baru,  asli,  luar  biasa  dan  bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, atau gagasan"  " Kemahiran kreatif membawa maksud : •kecekapan  atau  keupayaan  menggunakan  minda  untuk  menerokai  pelbagai kemungkinan,  •menghasilkan  sesuatu  yang  baru,  asli,  luar  biasa  dan  bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, atau gagasan"
 9. 9. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education  Journal – MyLEJ) Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education  Journal – MyLEJ) MODELMODEL KEMAHIRANKEMAHIRAN BERFIKIRBERFIKIR
 10. 10. Peranan :  Guru Pelajar Kerajaan
 11. 11. Pencetus aktiviti berfikir dalam amalan pedagogi bilik darjah.  Menyediakan persekitaran dan iklim yang mewujudkan suasana berfikir dalam kelas.
 12. 12. Mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif semasa :  menyiapkan kerja rumah  mengulangkaji pelajaran
 13. 13. Berusaha untuk meningkatkan kualiti warga pendidik di Malaysia.  Melaksanakan latihan, kursus atau penambahbaikan kepada guru berfokus kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Berusaha untuk meningkatkan kualiti warga pendidik di Malaysia.  Melaksanakan latihan, kursus atau penambahbaikan kepada guru berfokus kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
 14. 14. PENGENALAN I-THINKPENGENALAN I-THINK Terdapat 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dan kemahiran berfikir merupakan salah satu aspirasi yang ditekankan. Untuk mengatasi masalah ini, i-THINK telah mula diperkenalkan pada tahun 2011.
 15. 15. PENGENALAN I-THINK..continuePENGENALAN I-THINK..continue i-Think mempunyai 8 peta pemikiran. Peta Pemikiran merupakan ALAT BERFIKIR yang membantu membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih kreatif. i-THINK membawa maksud innovative thinking (Pemikiran Inovatif). i-Think dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah berfikiran kreatif dan kritis.
 16. 16. RUJUKAN I-THINKRUJUKAN I-THINK Laman web ini menyediakan pelbagai maklumat mengenaiLaman web ini menyediakan pelbagai maklumat mengenai i-think. Ianya sangat sesuai untuk digunakan oleh guru dani-think. Ianya sangat sesuai untuk digunakan oleh guru dan pelajar sebagai sumber rujukan.pelajar sebagai sumber rujukan. http://www.ithink.org.my/BmHome/SupportKit/hots
 17. 17. KEPENTINGAN KBKKKEPENTINGAN KBKK •pelajar dibekalkan dengan pelbagai ilmu dan kemahiran•pelajar dibekalkan dengan pelbagai ilmu dan kemahiran MeIahirkan modal insan yang seimbang secara menyeluruh dan merangkumi pelbagai dimensi. •mendidik pelajar cara untuk memperolehi ilmu pengetahuan •mendidik pelajar cara untuk memperolehi ilmu pengetahuan Sebagai aspirasi murid. •Perkembangan sains dan teknologi yang pesat •permintaan terhadap pekerja-pekerja mahir •Perkembangan sains dan teknologi yang pesat •permintaan terhadap pekerja-pekerja mahir Aspek ekonomi. •pemimpin yang efektif. •membentuk individu menjadi lebih inovatif serta mempunyai daya kreativiti yang baik •pemimpin yang efektif. •membentuk individu menjadi lebih inovatif serta mempunyai daya kreativiti yang baik Dalam kurikulum di peringkat pengajian tinggi.
 18. 18. KESIMPULANKESIMPULAN Berfikir: satu proses minda untuk mencari makna dan kefahaman terhadap sesuatu yang dilakukan hampir pada setiap masa.

×