Türkiye Ekonomisi

B
Yeni Bölüm:
Türkiye Ekonomisi
Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar
Ödemeler Dengesi: Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla,
bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde
yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir
dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin
sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan
istatistiki bir rapordur.
Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar
Cari Hesap: Ekonomide, bir ülkenin cari hesabı, hem mal
ve hizmetlerin ihracat ve ithalatının hem de uluslararası
sermaye transferlerinin değerini kaydeder. Ödemeler
dengesinin iki bileşeninden biridir, diğeri sermaye
hesabıdır. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere
ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği
miktarı aşıyor ise cari açık oluşur.
Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar
Dış Ticaret Açığı: Ticaret dengesi, ticari denge veya net
ihracat, bir ülkenin belirli bir zaman diliminde yaptığı
ihracat ve ithalatın parasal değeri arasındaki farktır.
Bazen mallar için ticaret dengesi ile hizmetler için bir
ticaret dengesi arasında bir ayrım yapılır.
Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar
Sermaye Hesabı: Makroekonomi ve uluslararası
finansta, sermaye ve finans hesabı olarak da bilinen
sermaye hesabı, yatırım işleminin bir ekonomiye net
akışını kaydeder. Ödemeler dengesinin iki ana
bileşeninden biridir. Diğeri cari hesaptır.
Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar
Finans Hesabı: Kısa, orta ve uzun vadeli kredi giriş ve çıkışları ve
bunların geri ödemeleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve
bunların tasfiyeleri, portföy yatırımları, hisse senedi yatırımları, IMF
kredileri gibi her türlü finansal borçlanma ve sermaye hareketlerini
kapsamaktadır.
Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar
Rezerv Varlıklar: Uluslararası rezervler; ülkelerin para otoriteleri
tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır, birbirlerine çevrilebilme
özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen
varlıklardır.
Dış Ticaretin Ulusal Boyutu
Net Hata/Noksan: Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini
gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya
çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda
gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor. Bu dört denge de
artı veya eksi işaret taşıyabilir.
Türkiye Ekonomisi
TR'de Önde
Gelen Sektörler
Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
Kimya Sektörü
Tarım ve Gıda Sektörü
Savunma Sanayi Sektörü
Enerji Sektörü
Makine Sektörü
Otomotiv Sektörü
Demir-Çelik Sektörü
Sanayi Sektörleri
Turizm
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik
Müşavirlik
Sağlık Turizmi
Bilişim
Eğitim
Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler
Lojistik
Hizmet Sektörleri
Yurtdışı Yatırım
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
İhracat Sofistikasyonumuz
İhracat sofistikasyonu, ürettiğiniz bir ürünü dünyada ne kadar az ülke
üretebiliyorsa o kadar yüksek teknolojili, ne kadar çok ülke üretiyorsa o kadar
düşük teknoloji üretim yaptığınızı gösterir.
Bunu en iyi gösteren gösterge, kg başına ihracattır. Gelişmiş ülkelerde bu
rakam 3-3,5 Dolar bandında iken, TR'nin 1 Dolar civarındadır.
Genelde az gelişmiş ülkeler hammadde göndermekte, karşılığında ise teknoloji
ürünü almaktadır. Hammadde satışı ise ihracat sofistikasyonunun düşük
olmasına neden olmaktadır.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Türkiye, geleneksel olarak cari açık sorunu olan, büyümek için sermaye ithal
etmek zorunda kalan, birikimleri kendine yetmeyen bir ülkedir.
TR'de istisnai durumlar dışında geleneksel olarak ithalatı ihracatın fazla olan
bir dış ticaret yapısına sahiptir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı kimi dönemler %85'e çıksa da, son dönemde
%70'lere kadar gerilemiştir. Bunda da baskılanan döviz kurunun etkisi
olmuştur.
Bölüm Sonu
Teşekkürler
1 de 18

Recomendados

İthalat İthalat
İthalat BAZGRM
9 vistas109 diapositivas
İhracatİhracat
İhracatBAZGRM
15 vistas72 diapositivas
Serbest BölgelerSerbest Bölgeler
Serbest BölgelerBAZGRM
19 vistas17 diapositivas
 Ürün Güvenliği ve PGD Ürün Güvenliği ve PGD
Ürün Güvenliği ve PGDBAZGRM
25 vistas43 diapositivas
 Ticaret Diplomasisi Ticaret Diplomasisi
Ticaret DiplomasisiBAZGRM
4 vistas42 diapositivas
GümrüklerGümrükler
GümrüklerBAZGRM
2 vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de BAZGRM

 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat SigortalarıBAZGRM
4 vistas10 diapositivas
Teminat SözleşmeleriTeminat Sözleşmeleri
Teminat SözleşmeleriBAZGRM
15 vistas8 diapositivas
Uluslararası TaşımacılıkUluslararası Taşımacılık
Uluslararası TaşımacılıkBAZGRM
15 vistas30 diapositivas

Türkiye Ekonomisi

  • 2. Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar Ödemeler Dengesi: Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.
  • 3. Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar Cari Hesap: Ekonomide, bir ülkenin cari hesabı, hem mal ve hizmetlerin ihracat ve ithalatının hem de uluslararası sermaye transferlerinin değerini kaydeder. Ödemeler dengesinin iki bileşeninden biridir, diğeri sermaye hesabıdır. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur.
  • 4. Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar Dış Ticaret Açığı: Ticaret dengesi, ticari denge veya net ihracat, bir ülkenin belirli bir zaman diliminde yaptığı ihracat ve ithalatın parasal değeri arasındaki farktır. Bazen mallar için ticaret dengesi ile hizmetler için bir ticaret dengesi arasında bir ayrım yapılır.
  • 5. Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar Sermaye Hesabı: Makroekonomi ve uluslararası finansta, sermaye ve finans hesabı olarak da bilinen sermaye hesabı, yatırım işleminin bir ekonomiye net akışını kaydeder. Ödemeler dengesinin iki ana bileşeninden biridir. Diğeri cari hesaptır.
  • 6. Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar Finans Hesabı: Kısa, orta ve uzun vadeli kredi giriş ve çıkışları ve bunların geri ödemeleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve bunların tasfiyeleri, portföy yatırımları, hisse senedi yatırımları, IMF kredileri gibi her türlü finansal borçlanma ve sermaye hareketlerini kapsamaktadır.
  • 7. Ödemeler Dengesine İlişkin Temel Kavramlar Rezerv Varlıklar: Uluslararası rezervler; ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır, birbirlerine çevrilebilme özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen varlıklardır.
  • 8. Dış Ticaretin Ulusal Boyutu Net Hata/Noksan: Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor. Bu dört denge de artı veya eksi işaret taşıyabilir.
  • 10. TR'de Önde Gelen Sektörler Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Kimya Sektörü Tarım ve Gıda Sektörü Savunma Sanayi Sektörü Enerji Sektörü Makine Sektörü Otomotiv Sektörü Demir-Çelik Sektörü Sanayi Sektörleri Turizm Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sağlık Turizmi Bilişim Eğitim Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Lojistik Hizmet Sektörleri Yurtdışı Yatırım
  • 16. İhracat Sofistikasyonumuz İhracat sofistikasyonu, ürettiğiniz bir ürünü dünyada ne kadar az ülke üretebiliyorsa o kadar yüksek teknolojili, ne kadar çok ülke üretiyorsa o kadar düşük teknoloji üretim yaptığınızı gösterir. Bunu en iyi gösteren gösterge, kg başına ihracattır. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 3-3,5 Dolar bandında iken, TR'nin 1 Dolar civarındadır. Genelde az gelişmiş ülkeler hammadde göndermekte, karşılığında ise teknoloji ürünü almaktadır. Hammadde satışı ise ihracat sofistikasyonunun düşük olmasına neden olmaktadır.
  • 17. İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Türkiye, geleneksel olarak cari açık sorunu olan, büyümek için sermaye ithal etmek zorunda kalan, birikimleri kendine yetmeyen bir ülkedir. TR'de istisnai durumlar dışında geleneksel olarak ithalatı ihracatın fazla olan bir dış ticaret yapısına sahiptir. İhracatın ithalatı karşılama oranı kimi dönemler %85'e çıksa da, son dönemde %70'lere kadar gerilemiştir. Bunda da baskılanan döviz kurunun etkisi olmuştur.