Issue19

BVIS HA NOI

01
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
It is a pleasure to see the students
back after the long Tet holiday. They
have a warmth and generosity of
spirit about them that shows that the
hard work we have put in over time
to develop the sense of community,
of loyalty to one another and to their
new school has been taking shape
well. The students are proud of
their school, of the contribution
they can make in a wide variety of
areas of school life and the progress they are making in their
academic studies.
Increasingly, we are looking for the best ways to stimulate and
celebrate this growth. Our dual language programme is one
such area and I refer elsewhere to the excellent occasion we had
with Dr Peeter Mehisto. We are truly committed to your
children becoming bilingual, or indeed trilingual, in all of the
four language skill areas (speaking, writing, reading and listen-
ing) over their time with us at BVIS Royal City. There is much
academic research being undertaken into the nature of what it
means to be bilingual, what processes one has to go through,
what the benefits are and how schools or governmental educa-
tional provisions can be set up to help achieve bilingual profi-
ciency. Neuroscience too is teaching us a great deal about the
14 FEBRUARY 2014 | TERM 2 | ISSUE 19
NEWSLETTER
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
CONTENTS
01
03
04
05
07
08
09
10
From Mr Mark Sayer
From Mrs Sarah Wild
From Mr Nicholas West
Focus on Mandarin
Bilingualism
House Flags
Measles
Communications
part bilingualism has to play in brain function. It is an exciting
area of educational research at the moment.
What we see at school is that the progress being made by our
students is significant. Where at the beginning of the year we
saw quiet and reserved students, now we see blossoming
linguists taking delight in a new language of communication
together with a greater cultural and linguistic awareness. As
staff, it is our own delight and challenge as we seek to learn the
difficult language of Vietnamese. In doing so, we begin to
appreciate the challenges for our students who not only are
learning a new language but also new curriculum content in
that new language. When one looks at it this way, it is a quite
remarkable activity that your children are engaged in. We
certainly do not take it for granted and our staff are full of
admiration for the earnest student keen to learn, and ready
with help for those who are beginning their language journey.
I encourage as many of you as possible to attend on 19th
February so that we can work together to help your children
achieve bilingual proficiency.
I wish you a very happy weekend.
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
02
Thật tuyệt khi được thấy các em học sinh trở lại trường sau một
kỳ nghỉ Tết dài. Các em đã thể hiện sự niềm nở và một thái độ
tích cực, qua đó chúng tôi hiểu rằng những điều nhà trường đã
làm trong thời gian qua nhằm phát triển nhận thức của các em
về cộng đồng, về tính trung thực và về ngôi trường mới đã phát
huy hiệu quả. Các em học sinh đều rất tự hào về trường
của mình cũng như về việc các em có thể đóng
góp vào nhiều hoạt động của trường và
những tiến bộ mà các em đã đạt
được trong quá trình học.
Chúng tôi đang tìm những
cách tốt nhất để khuyến
khích và đẩy mạnh sự
phát triển này. Chương
trình giảng dạy song
ngữ của chúng tôi là
một trong những lĩnh
vực phát triển mạnh và
tôi cũng đã từng nhắc
đến buổi hội thảo với
Tiến sĩ Peeter Mehisto.
Chúng tôi luôn cố gắng và
hết sức tận tâm để các em
học sinh có thể trở thành
những người thành thạo hai,
thậm chí là ba thứ tiếng ở cả bốn kỹ
năng chính (nghe, nói, đọc, viết) trong
thời gian các em học tại trường quốc tế
BVIS Royal City. Rất nhiều nghiên cứu đã được
tiến hành liên quan đến bản chất và lợi ích của việc thành thạo
hai thứ tiếng, quá trình để làm được điều này cũng như môi
trường giáo dục mà nhà trường và chính phủ có thể cung cấp
để hỗ trợ cho việc thành thạo hai ngôn ngữ của các em. Việc
nghiên cứu về thần kinh học cũng đã dạy cho chúng tôi rất
nhiều điều về vai trò của song ngữ trong cơ chế hoạt động của
não. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu về ngành giáo dục rất thú
vị hiện nay.
Điều chúng tôi nhận thấy đó là các em đã tiến bộ rất nhiều.
Trái với hình ảnh dè dặt và kín tiếng mà các em học sinh thể
hiện đầu năm học, giờ đây chúng tôi nhìn thấy những
nhà ngôn ngữ học đầy hứa hẹn đang hào hứng
giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới cùng
với khả năng nhận thức tốt hơn về cả
văn hoá và ngôn ngữ. Các giáo
viên nước ngoài của chúng tôi
cũng rất thích thú với việc
học tiếng Việt. Nhờ vậy,
chúng tôi bắt đầu hiểu rõ
những thử thách mà các
em học sinh gặp phải
bởi các em không chỉ
học một thứ tiếng mới
mà còn học các môn
khác bằng thứ tiếng đó.
Khi nhìn nhận theo
phương diện này, chúng
ta có thể thấy được số
lượng đáng kể những hoạt
động mà các em đã tham gia.
Tất nhiên chúng tôi không hề
xem nhẹ điều này và các giáo viên
của chúng tôi đều rất khâm phục
những học sinh say mê, tha thiết với việc học
tập đồng thời chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ
những em vừa mới bắt đầu hành trình học tập của mình. Tôi
xin khuyến khích quý vị phụ huynh đến trường vào ngày 19
tháng 2 để chúng ta có thể hợp tác cùng nhau và giúp các con
nhanh chóng thành thạo cả hai ngôn ngữ.
Tôi xin chúc quý vị có một kỳ nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui.
Date/NgàySubject/ Sự kiện
Senior Football vs SIS/ Trận đấu bóng đá với đội SIS 17/2/2014 15:00 15:30
Benefits of Bilingualism/ Lợi ích của việc học Song ngữ 19/2/2014 8:40
Year 5&6 Trip - Ethnology Museum/ Tham quan Bảo tàng Dân tộc học 20/2/2014 8:30 12:00
22/2/2014Maths Olympiad (KS3)/ Cuộc thi Toán Olympic (Khối Trung học) 11:00 13:00
Secondary MUN Day/ Ngày hội mô phỏng Hội nghị Liên hợp quốc 27/2/2014 8:30 16:00
Future Events/Sự kiện sắp tới
Start Time
Giờ bắt đầu
End time
Giờ kết thúc
03
As much as I believe in encouraging
each individual student to do as well as
they can, at times I do think there is
also a healthy role for competition in
education. At the moment, there are a
number of competitions for Secondary
students. Participation in all these
competitions has been encouraging.
Before the holidays we held a house
spelling competition. I was extremely
impressed with our students; not only were they very well-pre-
pared, but they were able to compete to levels at least as high as
students of the same age in the UK. Some Year 9 students also
came in during the holidays and participated in the UK Maths
Challenge papers on 6th February; this is a world-wide competi-
tion open to all senior students following a British curriculum.
On 22nd February, students will also take part in a Maths
Olympiad to be held at Concordia School, and in March, we be
hosting a Science competition against BVIS VV for our Year 8
students.
In terms of sports, we have just started the KS3 inter-house
basketball competition. It was wonderful to see the student
support for this event. Now as the Secondary football matches
near their end for this year at least, we will be starting the volley-
ball and badminton fixtures against other Hanoi schools. Do
continue to encourage your child to take part and seek to get
selected for all these events. These competitions help them devel-
op many life skills: improved performance, personal responsibili-
ty, self-esteem and self-confidence to name but a few.
From Mrs Sarah Wild - Deputy Head Secondary
Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học
Ngoài việc động viên từng em học sinh phát huy hết khả năng của
mình, tôi cũng tin rằng sự cạnh tranh đóng vai trò quan trọng và
rất có ích trong giáo dục. Hiện tại, nhà trường đang tổ chức rất
nhiều cuộc thi cho học sinh khối Trung học và khuyến khích các
em tham gia. Trước kỳ nghỉ Tết, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi
đánh vần giữa các Đội và tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng với học
sinh của trường ta bởi các em không chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
mà còn có thể thi đấu ở độ khó tương đương với những học sinh
đồng trang lứa ở Anh. Một số em học sinh Lớp 9 cũng đã đến
trường trong kỳ nghỉ để tham gia vào cuộc thi Toán của Anh vào
ngày mùng 6 tháng 2. Đây là một cuộc thi được tổ chức trên toàn
thế giới dành cho các học sinh năm cuối của khối trung học KS3
theo học chương trình giáo dục của Anh. Vào ngày 22 tháng 2,
các em cũng sẽ tham gia vào một cuộc thi Olympic Toán quốc tế
diễn ra ở trường Concordia. Ngoài ra, nhà trường sẽ tổ chức một
cuộc thi Khoa học cho học sinh lớp 8 thi đấu với học sinh của
trường quốc tế BVIS cơ sở Vincom Village vào tháng 3.
Đối với các môn thể thao, nhà trường đã bắt đầu cuộc thi bóng rổ
giữa các Đội của khối KS3. Thật tuyệt khi được thấy sự hỗ trợ của
các em học sinh cho sự kiện này. Hiện tại, giải đấu bóng đá của
khối Trung học trong năm nay sắp kết thúc và chúng tôi sẽ bắt đầu
tổ chức cho học sinh những trận đấu bóng chuyền và cầu lông với
các trường khác ở Hà Nội. Xin quý vị phụ huynh tiếp tục động
viên con tham gia và được chọn để thi đấu trong những sự kiện
này. Qua đó, các em có thể phát triển rất nhiều kỹ năng sống ví dụ
như cải thiện phong độ khi thi đấu, nhận thức về trách nhiệm của
bản thân, lòng tự trọng và sự tự tin, v.v.
From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary
Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
04
Children who are calm and happy give
a school an extremely positive atmo-
sphere and tools to enhance their
learning. These conditions can only
exist through the positivity of all our
staff and where the teachers are also
calm and happy. Teachers feel this way
when they are part of a vibrant team
that support each other and when they
too learn together. Last Friday, we all
attended an inspirational workshop for the day led by the
leading UK consultant on Quality Circle Time, Jenny Mosley.
The aim of the course was to focus attention on to the individu-
al and their social and emotional intelligence whilst having real
respect for the community. Having Golden Rules we all follow
is one aspect along with developing five key skills to learn from
each other: Listening, Looking, Concentrating, Thinking and
Speaking. As a staff group, we will be revisiting areas of her
training over the course of the coming term and using her ideas
more and more. Don’t be surprised if your children come home
sharing with you lots of songs and clapping games that clear and
engage their brain ready to learn.
This week saw our first coffee morning and I would like to
thank the parents who came in to offer ideas, suggestions and
compliment how well their children were developing and
enjoying school. I truly value these opportunities as I get a
direct parental view that adds to my knowledge of the commu-
nity and how we can continue to build a stronger school. Many
of your ideas and suggestions have already been discussed with
Mr. Sayer. Please do continue to contact me at any time and I
look forward to seeing many of you at our future events.
Finally, I would like to extend a very grateful thank you, on
behalf of some of the less fortunate children living in Vietnam,
for the wonderful Tet gift boxes you have provided. They look
so exciting in their bright wrapping paper and I know the
children will love opening them. If you have one started then
please do still send it in as we can always add them to our delivery.
Một ngôi trường nơi các em nhỏ cư xử một cách điềm tĩnh và
vui vẻ sẽ tạo ra bầu không khí cũng như một môi trường vô
cùng tích cực để hỗ trợ cho việc học tập. Những điều kiện như
vậy chỉ có thể đạt được khi toàn thể cán bộ nhân viên thể hiện
thái độ tích cực đó, và đồng thời các giáo viên cũng cư xử một
cách điềm tĩnh và vui vẻ. Điều này chỉ có được khi họ là thành
viên của một đội ngũ năng động, luôn hỗ trợ và học hỏi lẫn
nhau. Hôm thứ sáu vừa qua, tất cả các giáo viên của chúng tôi
đã tham dự một buổi hội thảo rất bổ ích và lý thú do cô Jenny
Mosley, chuyên viên hàng đầu của Anh về ‘Chất lượng thời
gian’ chủ trì. Mục tiêu của khóa huấn luyện này đó là nhằm tập
trung sự chú ý đến từng cá nhân cũng như trí tuệ cảm xúc và xã
hội của họ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng thực sự đối với cộng
đồng. Ngoài việc tuân theo các Quy Tắc Vàng, tất cả chúng tôi
đều phát triển cả năm kỹ năng chính để học hỏi lẫn nhau đó là:
Nghe, Nhìn, Tập trung, Suy nghĩ và Nói. Trong học kỳ tới, các
giáo viên của chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực mà cô
JennyMosleyđãđưaravàápdụngnhữngýtưởngcủacôấynhiều
hơnnữa.Vìvậy,xinquývịđừngngạcnhiênnếucácconvềnhàvà
chiasẻvớiquývịrấtnhiềubàihátcũngnhưnhữngtròchơivỗtay
giúp các em có thể tập trung và sẵn sàng cho việc học tập.
Tuần này chúng tôi đã tổ chức Buổi Cà phê sáng đầu tiên và tôi
xin cảm ơn những vị phụ huynh đã đến dự và đưa ra những ý
tưởng, đề xuất cũng như những lời khen ngợi về sự tiến bộ của
các em học sinh và việc các em yêu thích giờ học trên lớp ra sao.
Tôi thực sự trân trọng những cơ hội như thế này bởi tôi đã
nhận được những lời nhận xét thẳng thắn từ phía phụ huynh,
điều đó giúp tôi hiểu mọi người rõ hơn và nhờ vậy chúng tôi có
thể xây dựng một cộng đồng nhà trường vững mạnh hơn. Rất
nhiều ý tưởng và đề xuất của quý vị đã được đưa ra thảo luận với
thầy hiệu trưởng Mark Sayer. Quý vị có thể tiếp tục liên lạc với
tôi bất cứ lúc nào và tôi mong rằng sẽ có nhiều phụ huynh hơn
nữa tham gia các sự kiện của chúng tôi trong tương lai.
Cuối cùng, thay mặt cho một số trẻ em Việt Nam có số phận
kém may mắn, tôi xin trân trọng cảm ơn những hộp quà Tết rất
tuyệt vời mà quý vị đã gửi tặng cho các em. Những món quà
hấp dẫn này được bọc thật đẹp và tôi biết rằng các em sẽ rất
thích thú khi mở chúng. Nếu quý vị mong muốn thì xin hãy
tiếp tục gửi quà vì chúng tôi luôn sẵn sàng chuyển những món
quà đó cho các em nhỏ.
05
Focus on Mandarin - Mr Tran Quoc Anh
Chương trình giảng dạy tiếng Trung - Thầy Trần Quốc Anh
In order to help young students become global
citizens in the future, many parents and schools,
nowadays, require their children not only to become
highly proficient in English, but also to be able to use
other languages, and one of the most popular choices
is Mandarin. It is a great honor and pleasure for me to
have the opportunity to become the bridge that
connects talented BVIS students with Mandarin.
Here at BVIS, Mandarin is taught and studied via
English language. Students can approach this new
language by an easy-to-understand and
student-friendly method. In Mandarin classes, knowl-
edge can be approached through familiar topics.
Students are divided into small groups to take part in
different exciting activities that help them to reinforce
effectively the things they have learnt. This makes
Mandarin, which is very different from English,
become more engaging and exciting for young learn-
ers. Initially in our Mandarin activities, our goal is for
students to become confident Mandarin Chinese
communicators.
Students of the Secondary Mandarin class have been
learning basic knowledge of Mandarin. They are excit-
ed with the new lessons and enthusiastically join in all
the activities. In the future, as soon as they are able to
master the Chinese phonetics system (Pinyin), they
will have the chance to learn about the Chinese
characters. Students of the Primary Mandarin class
are now starting to approach this new language.
At BVIS, students can easily approach an open and
modern Western culture. Meanwhile, Mandarin
classes in some aspects might help them to learn more
about the traditional and profound values of the East.
This will bring students a more integrated develop-
ment that may help them to become global citizens in
the future.
06
Focus on Mandarin - Mr Tran Quoc Anh
Chương trình giảng dạy tiếng Trung - Thầy Trần Quốc Anh
Với mục đích giúp các em học sinh trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai, ngoài việc thông thạo tiếng Anh, hiện nay,
rất nhiều bậc phụ huynh và các trường học còn mong muốn các em có thể sử dụng những ngôn ngữ khác. Trong đó, tiếng Trung
Quốc là một trong những ngôn ngữ được nhiều người lựa chọn nhất. Đối với tôi, đây quả là một niềm vinh hạnh lớn khi có cơ hội
làm cầu nối đưa những học sinh tài năng của trường quốc tế BVIS đến với môn tiếng Trung.
Tại trường chúng tôi, tiếng Trung được giảng dạy và học tập thông qua tiếng Anh. Các em học sinh có thể tiếp cận ngôn ngữ mới
này bằng những phương pháp dễ hiểu, phù hợp với học sinh. Trong các giờ học tiếng Trung, các em sẽ thu được kiến thức thông
qua những chủ đề quen thuộc, đồng thời được phân thành các nhóm nhỏ để tham gia vào nhiều hoạt động thú vị, giúp các em củng
cố những kiến thức đã học một cách hiệu quả. Điều này đem lại sự hứng thú cho các em khi học tiếng Trung quốc dù cho đây là
ngôn ngữ rất khác biệt so với tiếng Anh. Mục tiêu trước hết của chúng tôi khi tổ chức các lớp học tiếng Trung đó là giúp các em học
sinh trường quốc tế BVIS có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc phổ thông.
Hiện nay, học sinh của lớp tiếng Trung khối Trung học đang được học những kiến thức cơ bản về tiếng Trung. Các em rất hào hứng
với những bài học mới và nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động của lớp. Trong thời gian tới, sau khi đã nắm được hệ thống ngữ
âm của tiếng Trung (Pinyin), các em sẽ có cơ hội được học về hệ thống chữ viết tiếng Trung. Trong khi đó, học sinh của lớp tiếng
Trung khối Tiểu học hiện đang bắt đầu tiếp cận ngôn ngữ mới này.
Tại trường quốc tế BVIS, các em học sinh có thể dễ dàng tiếp xúc với một nền văn hóa phương Tây cởi mở và hiện đại. Đồng thời,
môn tiếng Trung Quốc sẽ phần nào giúp các em hiểu biết hơn về những giá trị truyền thống và thâm sâu của nền văn hóa phương
Đông, qua đó giúp các em phát triển một cách toàn diện hơn và trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.
07
‘Benefits of Bilingualism’ – Information Morning
for Parents
During the Tet holiday, staff from both BVIS campuses,
together with some staff from Doan Thi Diem School,
received excellent training from one of the world’s leading
developers and practitioners of bilingual educational
programmes. Dr Peeter Mehisto, lecturer and researcher at
the Institute of Education in London, UK, imparted to us
his experiences and expertise in a stimulating and
thought-provoking manner. BVIS aims to be the foremost
school in the delivery of a truly bilingual education system,
and we will be sharing some of the ideas and methodology
that will enable us to do this in the months and years ahead.
All parents are welcome to join us at BVIS Royal City on
Wednesday 19th February beginning at 8:40am, in the
Early Years Auditorium.
‘Lợi ích của việc học song ngữ’ – Chương trình
cung cấp thông tin cho phụ huynh
Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, các giáo viên Trường quốc tế
BVIS và một số giáo viên Trường Đoàn Thị Điểm đã trải
qua khóa huấn luyện hết sức bổ ích từ một trong những
chuyên gia phát triển và ứng dụng chương trình giáo dục
song ngữ hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ Peeter, giảng viên
kiêm nhà nghiên cứu tại Viện Giáo dục ở Luân Đôn, Vương
Quốc Anh, đã truyền đạt cho chúng tôi những kinh
nghiệm và kiến thức chuyên môn của ông nhằm khuyến
khích sự tìm tòi và suy nghĩ. Trường quốc tế BVIS hướng
đến việc trở thành ngôi trường đầu tiên mang đến một hệ
thống giáo dục song ngữ thực sự, và chúng tôi sẽ chia sẻ một
số ý kiến cũng như những phương pháp giúp chúng tôi thực
hiện được điều này trong thời gian tới.
Chúng tôi rất vui mừng chào đón toàn thể quý vị phụ
huynh tham gia chương trình này vào lúc 8:40 sáng ngày 19
tháng 4 tại Hội trường tòa nhà Mầm non, Trường quốc tế
BVIS cơ sở Royal City.
Bilingualism
Bilingualism
Bilingualism
As the school develops, so do the house competitions.
Each term, we are increasing the number of ways that
the students can support and compete against each
other, and Ms Sarah Wild has alluded to this in the
Secondary section of this letter.
Each house stands together and what better way than
behind an emblem displayed on a flag or pennant as in
the days of ancient warriors. Making good use of the
creative contributions of our students, we now have four
excellent recognisable emblems, with each symbol
carefully thought through to reflect something of the
character of the city/house name it represents. Each
house is even more ready than they were before to rally
to their cause!
Bên cạnh sự phát triển của nhà trường, các cuộc thi đấu
giữa các Đội cũng được tổ chức thường xuyên hơn.
Trong mỗi học kỳ, chúng tôi sẽ tăng dần số lượng những
hình thức mà qua đó các em học sinh có thể hỗ trợ và thi
đấu với nhau. Cô Sarah Wild cũng đã nhắc tới điều này
ở phần về khối Trung học trong Bản tin tuần này.
Thành viên các Đội sẽ đứng bên nhau và còn gì tuyệt vời
hơn khi sau lưng họ là một biểu tượng của lá cờ Đội
giống như thời kỳ của các chiến binh thời cổ đại. Sau khi
tận dụng những ý kiến đóng góp rất sáng tạo của các em
học sinh, chúng tôi đã có được bốn biểu tượng rất tuyệt
vời và dễ nhận biết. Từng chi tiết trong bốn biểu tượng
này đã được chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng để qua đó có
thể phản ánh được những đặc trưng riêng của từng
thành phố hay của Đội mà nó đại diện cho. Các em học
sinh trong mỗi Đội giờ đây đang rất hào hứng và sẵn
sàng thi đấu để đạt được mục tiêu của mình!
House Flags
Co Ðôi` .
.
08
09
Trước tình hình dịch sởi ngày càng gia tăng và có nguy cơ bùng
phát thành đại dịch, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã ra công
điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường
phòng chống dịch bệnh sởi đang có tốc độ lan nhanh ở nhiều
tỉnh, thành trên cả nước.
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp
do vi rút sởi gây nên. Các triệu chứng thường gặp của bệnh sởi
là: sốt cao, ho, hắt hơi, phát ban đầu, cổ, thân mình rồi đến tay,
chân. Sau mắc sởi, bệnh nhân dễ bị biến chứng nếu không được
điều trị kịp thời như mù lòa, tiêu chảy cấp, viêm não... Vì vậy,
các bậc phụ huynh lưu ý nếu thấy trẻ có một trong số các biểu
hiện nêu trên, nên cho con đi khám, ở nhà để tiếp tục theo dõi
nhằm đảm bảo sức khỏe cho con.
Xin quý vị vui lòng liên hệ với nhà trường khi các em học sinh
có những triệu chứng trên
The General Department of Preventive Medicine (within the
Ministry of Health) has sent an urgent official letter to Depart-
ments of Health in provinces and cities in order to strengthen
the prevention of measles which is spreading quickly in many
areas throughout the country. This is to prevent a number of
cases developing into an epidemic.
Measles is a highly contagious disease caused by a virus and is
easily spread through respiratory secretions. The signs of
measles are usually a high fever, a cough and then a rash which
breaks out on on the head, neck, eventually reaching the hands
and feet. If prompt treatment treatment is not undertaken,
patients can easily suffer from further complications including
blindness, encephalitis, serious diarrhoea, etc. Therefore,
parents should pay close attention to the mentioned symp-
toms, and in the event of your child(ren) exhibiting one or
more symptoms, please arrange for them to have a medical
examination at hospital, to stay at home and to keep a close
watch on the developing health of your child(ren).
Do please keep in contact with the school if any such symp-
toms develop.
MEASLES
DỊCH SỞI
Communication
Thông tin liên hệ với Nhà trường
Department
Phòng
Finance
Tài chính
Fees/Payments
Học phí
Absence
Nghỉ học
Behaviour/Discipline
Hành vi/Kỷ luật
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Classroom Facilities
Thiết bị phòng học
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Homework
Bài tập về nhà
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Lost Property
Đồ đạc thất lạc
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Uniform
Đồng phục
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Sickness/Contagious illness
Ốm/bệnh
Nurse/ Y tá
Ext/Số máy lẻ: 342
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Bus
Xe buýt
Bus Coordinator
Điều phối xe buýt
Ext/Số máy lẻ: 302
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Catering and Food
Thức ăn
Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members.
Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên.
Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty?
Sơ đồ liên hệ cho Quý phụ huynh
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Safety and Security
An toàn và an ninh
Facility Supervisor
Giám sát tài sản
Ext/Số máy lẻ: 301
Transport (not bus related),
Parking
Phương tiện đi lại (không
phải xe buýt), chỗ đỗ xe
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Reception
Lễ tân
Ext/Số máy lẻ: 0
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Admission Manager
Trưởng phòng Tuyển sinh
Ext/Số máy lẻ: 888
General Accountant
Kế toán tổng hợp
Ext/Số máy lẻ: 311
Academic
Giảng dạy và học tập
Non-Academic
Các hoạt động
ngoài học tập
và giảng dạy
Issue
Nội dung
1st person
Người liên hệ thứ nhất
2nd person
Người liên hệ thứ hai
10

Recomendados

Issue16 por
Issue16Issue16
Issue16BVIS Ha Noi
87 vistas6 diapositivas
ISSUE_18 por
ISSUE_18ISSUE_18
ISSUE_18chikieu
292 vistas9 diapositivas
Issue4 por
Issue4Issue4
Issue4BVIS Ha Noi
83 vistas7 diapositivas
Issue17 vn por
Issue17 vnIssue17 vn
Issue17 vntannguyenbishanoi
133 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue22 20142015 por
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Ha Noi
254 vistas9 diapositivas
Issue18 por
Issue18Issue18
Issue18BVIS Ha Noi
111 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

BVIS Newsletter Issue09 20142015 por
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Ha Noi
205 vistas9 diapositivas
Issue27 por
Issue27Issue27
Issue27BVIS Ha Noi
199 vistas7 diapositivas
Issue25 por
Issue25Issue25
Issue25BVIS Ha Noi
181 vistas6 diapositivas
Issue35 por
Issue35Issue35
Issue35BVIS Ha Noi
297 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue34 20142015 por
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Ha Noi
1.9K vistas8 diapositivas
BVIS Newsletter Issue11 20142015 por
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Ha Noi
119 vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(19)

BVIS Newsletter Issue09 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Ha Noi205 vistas
BVIS Newsletter Issue34 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Ha Noi1.9K vistas
BVIS Newsletter Issue11 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Ha Noi119 vistas
Vue Point Term 1 2015-2016 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016
BVIS Ha Noi743 vistas
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016 por BVIS Ha Noi
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Ha Noi3.3K vistas
Issue 20 - 2015 por bvisvietnam
Issue 20 - 2015Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015
bvisvietnam217 vistas
Newsletter sl tterm1b por BVIS Ha Noi
Newsletter sl tterm1bNewsletter sl tterm1b
Newsletter sl tterm1b
BVIS Ha Noi198 vistas
Gioithieu the light mn 2015 por Banmaischool
Gioithieu the light  mn 2015Gioithieu the light  mn 2015
Gioithieu the light mn 2015
Banmaischool1.9K vistas
Vue Point Term 3 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015
BVIS Ha Noi748 vistas
BVIS Newsletter Issue21 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Ha Noi216 vistas

Similar a Issue19

Newsletter sl tterm1_is8 por
Newsletter sl tterm1_is8Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8BVIS Ha Noi
146 vistas7 diapositivas
Issue18 por
Issue18Issue18
Issue18BVIS Ha Noi
97 vistas8 diapositivas
BVIS Newsletter Issue16 20142015 por
BVIS Newsletter Issue16 20142015BVIS Newsletter Issue16 20142015
BVIS Newsletter Issue16 20142015BVIS Ha Noi
119 vistas9 diapositivas
Issue4 por
Issue4Issue4
Issue4bvisvietnam
198 vistas14 diapositivas
Issue17 por
Issue17Issue17
Issue17BVIS Ha Noi
88 vistas9 diapositivas
Issue17 por
Issue17Issue17
Issue17BVIS Ha Noi
81 vistas9 diapositivas

Similar a Issue19(20)

Más de BVIS Ha Noi

Water For A Sustainable World por
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable WorldBVIS Ha Noi
548 vistas17 diapositivas
BVIS Newsletter Issue33 20142015 por
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Ha Noi
400 vistas9 diapositivas
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students por
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi studentsBVIS Ha Noi
680 vistas8 diapositivas
BVIS Newsletter Issue32 20142015 por
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Ha Noi
417 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue31 20142015 por
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Ha Noi
350 vistas12 diapositivas
BVIS Newsletter Issue29 20142015 por
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Ha Noi
297 vistas9 diapositivas

Más de BVIS Ha Noi(17)

Water For A Sustainable World por BVIS Ha Noi
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable World
BVIS Ha Noi548 vistas
BVIS Newsletter Issue33 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Ha Noi400 vistas
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students por BVIS Ha Noi
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
BVIS Ha Noi680 vistas
BVIS Newsletter Issue32 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Ha Noi417 vistas
BVIS Newsletter Issue31 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Ha Noi350 vistas
BVIS Newsletter Issue29 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Ha Noi297 vistas
Vue Point Term 1 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 1 2014-2015Vue Point Term 1 2014-2015
Vue Point Term 1 2014-2015
BVIS Ha Noi1.1K vistas
BVIS Newsletter Issue28 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue28 20142015BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Ha Noi374 vistas
BVIS Newsletter Issue26 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Ha Noi445 vistas
BVIS Newsletter Issue25 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue25 20142015BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Ha Noi402 vistas
BVIS Newsletter Issue24 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue24 20142015BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Ha Noi535 vistas
BVIS Newsletter Issue04 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue04 20142015BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Ha Noi282 vistas
BVIS Newsletter Issue20 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Ha Noi247 vistas
BVIS Newsletter Issue19 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue19 20142015BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Ha Noi205 vistas
BVIS Newsletter Issue14 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue14 20142015BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Ha Noi195 vistas
BVIS Newsletter Issue13 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue13 20142015BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Ha Noi108 vistas
BVIS Newsletter Issue12 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Ha Noi352 vistas

Último

Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... por
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 vistas231 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas931 diapositivas
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc por
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docLuận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vistas401 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vistas941 diapositivas
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vistas9 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...Nguyen Thanh Tu Collection
29 vistas129 diapositivas

Último(20)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 vistas
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vistas
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...

Issue19

 • 1. 01 From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City It is a pleasure to see the students back after the long Tet holiday. They have a warmth and generosity of spirit about them that shows that the hard work we have put in over time to develop the sense of community, of loyalty to one another and to their new school has been taking shape well. The students are proud of their school, of the contribution they can make in a wide variety of areas of school life and the progress they are making in their academic studies. Increasingly, we are looking for the best ways to stimulate and celebrate this growth. Our dual language programme is one such area and I refer elsewhere to the excellent occasion we had with Dr Peeter Mehisto. We are truly committed to your children becoming bilingual, or indeed trilingual, in all of the four language skill areas (speaking, writing, reading and listen- ing) over their time with us at BVIS Royal City. There is much academic research being undertaken into the nature of what it means to be bilingual, what processes one has to go through, what the benefits are and how schools or governmental educa- tional provisions can be set up to help achieve bilingual profi- ciency. Neuroscience too is teaching us a great deal about the 14 FEBRUARY 2014 | TERM 2 | ISSUE 19 NEWSLETTER NHỊP CẦU THẾ GIỚI CONTENTS 01 03 04 05 07 08 09 10 From Mr Mark Sayer From Mrs Sarah Wild From Mr Nicholas West Focus on Mandarin Bilingualism House Flags Measles Communications part bilingualism has to play in brain function. It is an exciting area of educational research at the moment. What we see at school is that the progress being made by our students is significant. Where at the beginning of the year we saw quiet and reserved students, now we see blossoming linguists taking delight in a new language of communication together with a greater cultural and linguistic awareness. As staff, it is our own delight and challenge as we seek to learn the difficult language of Vietnamese. In doing so, we begin to appreciate the challenges for our students who not only are learning a new language but also new curriculum content in that new language. When one looks at it this way, it is a quite remarkable activity that your children are engaged in. We certainly do not take it for granted and our staff are full of admiration for the earnest student keen to learn, and ready with help for those who are beginning their language journey. I encourage as many of you as possible to attend on 19th February so that we can work together to help your children achieve bilingual proficiency. I wish you a very happy weekend.
 • 2. From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City 02 Thật tuyệt khi được thấy các em học sinh trở lại trường sau một kỳ nghỉ Tết dài. Các em đã thể hiện sự niềm nở và một thái độ tích cực, qua đó chúng tôi hiểu rằng những điều nhà trường đã làm trong thời gian qua nhằm phát triển nhận thức của các em về cộng đồng, về tính trung thực và về ngôi trường mới đã phát huy hiệu quả. Các em học sinh đều rất tự hào về trường của mình cũng như về việc các em có thể đóng góp vào nhiều hoạt động của trường và những tiến bộ mà các em đã đạt được trong quá trình học. Chúng tôi đang tìm những cách tốt nhất để khuyến khích và đẩy mạnh sự phát triển này. Chương trình giảng dạy song ngữ của chúng tôi là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh và tôi cũng đã từng nhắc đến buổi hội thảo với Tiến sĩ Peeter Mehisto. Chúng tôi luôn cố gắng và hết sức tận tâm để các em học sinh có thể trở thành những người thành thạo hai, thậm chí là ba thứ tiếng ở cả bốn kỹ năng chính (nghe, nói, đọc, viết) trong thời gian các em học tại trường quốc tế BVIS Royal City. Rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành liên quan đến bản chất và lợi ích của việc thành thạo hai thứ tiếng, quá trình để làm được điều này cũng như môi trường giáo dục mà nhà trường và chính phủ có thể cung cấp để hỗ trợ cho việc thành thạo hai ngôn ngữ của các em. Việc nghiên cứu về thần kinh học cũng đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều về vai trò của song ngữ trong cơ chế hoạt động của não. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu về ngành giáo dục rất thú vị hiện nay. Điều chúng tôi nhận thấy đó là các em đã tiến bộ rất nhiều. Trái với hình ảnh dè dặt và kín tiếng mà các em học sinh thể hiện đầu năm học, giờ đây chúng tôi nhìn thấy những nhà ngôn ngữ học đầy hứa hẹn đang hào hứng giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới cùng với khả năng nhận thức tốt hơn về cả văn hoá và ngôn ngữ. Các giáo viên nước ngoài của chúng tôi cũng rất thích thú với việc học tiếng Việt. Nhờ vậy, chúng tôi bắt đầu hiểu rõ những thử thách mà các em học sinh gặp phải bởi các em không chỉ học một thứ tiếng mới mà còn học các môn khác bằng thứ tiếng đó. Khi nhìn nhận theo phương diện này, chúng ta có thể thấy được số lượng đáng kể những hoạt động mà các em đã tham gia. Tất nhiên chúng tôi không hề xem nhẹ điều này và các giáo viên của chúng tôi đều rất khâm phục những học sinh say mê, tha thiết với việc học tập đồng thời chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ những em vừa mới bắt đầu hành trình học tập của mình. Tôi xin khuyến khích quý vị phụ huynh đến trường vào ngày 19 tháng 2 để chúng ta có thể hợp tác cùng nhau và giúp các con nhanh chóng thành thạo cả hai ngôn ngữ. Tôi xin chúc quý vị có một kỳ nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui. Date/NgàySubject/ Sự kiện Senior Football vs SIS/ Trận đấu bóng đá với đội SIS 17/2/2014 15:00 15:30 Benefits of Bilingualism/ Lợi ích của việc học Song ngữ 19/2/2014 8:40 Year 5&6 Trip - Ethnology Museum/ Tham quan Bảo tàng Dân tộc học 20/2/2014 8:30 12:00 22/2/2014Maths Olympiad (KS3)/ Cuộc thi Toán Olympic (Khối Trung học) 11:00 13:00 Secondary MUN Day/ Ngày hội mô phỏng Hội nghị Liên hợp quốc 27/2/2014 8:30 16:00 Future Events/Sự kiện sắp tới Start Time Giờ bắt đầu End time Giờ kết thúc
 • 3. 03 As much as I believe in encouraging each individual student to do as well as they can, at times I do think there is also a healthy role for competition in education. At the moment, there are a number of competitions for Secondary students. Participation in all these competitions has been encouraging. Before the holidays we held a house spelling competition. I was extremely impressed with our students; not only were they very well-pre- pared, but they were able to compete to levels at least as high as students of the same age in the UK. Some Year 9 students also came in during the holidays and participated in the UK Maths Challenge papers on 6th February; this is a world-wide competi- tion open to all senior students following a British curriculum. On 22nd February, students will also take part in a Maths Olympiad to be held at Concordia School, and in March, we be hosting a Science competition against BVIS VV for our Year 8 students. In terms of sports, we have just started the KS3 inter-house basketball competition. It was wonderful to see the student support for this event. Now as the Secondary football matches near their end for this year at least, we will be starting the volley- ball and badminton fixtures against other Hanoi schools. Do continue to encourage your child to take part and seek to get selected for all these events. These competitions help them devel- op many life skills: improved performance, personal responsibili- ty, self-esteem and self-confidence to name but a few. From Mrs Sarah Wild - Deputy Head Secondary Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học Ngoài việc động viên từng em học sinh phát huy hết khả năng của mình, tôi cũng tin rằng sự cạnh tranh đóng vai trò quan trọng và rất có ích trong giáo dục. Hiện tại, nhà trường đang tổ chức rất nhiều cuộc thi cho học sinh khối Trung học và khuyến khích các em tham gia. Trước kỳ nghỉ Tết, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi đánh vần giữa các Đội và tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng với học sinh của trường ta bởi các em không chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn có thể thi đấu ở độ khó tương đương với những học sinh đồng trang lứa ở Anh. Một số em học sinh Lớp 9 cũng đã đến trường trong kỳ nghỉ để tham gia vào cuộc thi Toán của Anh vào ngày mùng 6 tháng 2. Đây là một cuộc thi được tổ chức trên toàn thế giới dành cho các học sinh năm cuối của khối trung học KS3 theo học chương trình giáo dục của Anh. Vào ngày 22 tháng 2, các em cũng sẽ tham gia vào một cuộc thi Olympic Toán quốc tế diễn ra ở trường Concordia. Ngoài ra, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi Khoa học cho học sinh lớp 8 thi đấu với học sinh của trường quốc tế BVIS cơ sở Vincom Village vào tháng 3. Đối với các môn thể thao, nhà trường đã bắt đầu cuộc thi bóng rổ giữa các Đội của khối KS3. Thật tuyệt khi được thấy sự hỗ trợ của các em học sinh cho sự kiện này. Hiện tại, giải đấu bóng đá của khối Trung học trong năm nay sắp kết thúc và chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức cho học sinh những trận đấu bóng chuyền và cầu lông với các trường khác ở Hà Nội. Xin quý vị phụ huynh tiếp tục động viên con tham gia và được chọn để thi đấu trong những sự kiện này. Qua đó, các em có thể phát triển rất nhiều kỹ năng sống ví dụ như cải thiện phong độ khi thi đấu, nhận thức về trách nhiệm của bản thân, lòng tự trọng và sự tự tin, v.v.
 • 4. From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học 04 Children who are calm and happy give a school an extremely positive atmo- sphere and tools to enhance their learning. These conditions can only exist through the positivity of all our staff and where the teachers are also calm and happy. Teachers feel this way when they are part of a vibrant team that support each other and when they too learn together. Last Friday, we all attended an inspirational workshop for the day led by the leading UK consultant on Quality Circle Time, Jenny Mosley. The aim of the course was to focus attention on to the individu- al and their social and emotional intelligence whilst having real respect for the community. Having Golden Rules we all follow is one aspect along with developing five key skills to learn from each other: Listening, Looking, Concentrating, Thinking and Speaking. As a staff group, we will be revisiting areas of her training over the course of the coming term and using her ideas more and more. Don’t be surprised if your children come home sharing with you lots of songs and clapping games that clear and engage their brain ready to learn. This week saw our first coffee morning and I would like to thank the parents who came in to offer ideas, suggestions and compliment how well their children were developing and enjoying school. I truly value these opportunities as I get a direct parental view that adds to my knowledge of the commu- nity and how we can continue to build a stronger school. Many of your ideas and suggestions have already been discussed with Mr. Sayer. Please do continue to contact me at any time and I look forward to seeing many of you at our future events. Finally, I would like to extend a very grateful thank you, on behalf of some of the less fortunate children living in Vietnam, for the wonderful Tet gift boxes you have provided. They look so exciting in their bright wrapping paper and I know the children will love opening them. If you have one started then please do still send it in as we can always add them to our delivery. Một ngôi trường nơi các em nhỏ cư xử một cách điềm tĩnh và vui vẻ sẽ tạo ra bầu không khí cũng như một môi trường vô cùng tích cực để hỗ trợ cho việc học tập. Những điều kiện như vậy chỉ có thể đạt được khi toàn thể cán bộ nhân viên thể hiện thái độ tích cực đó, và đồng thời các giáo viên cũng cư xử một cách điềm tĩnh và vui vẻ. Điều này chỉ có được khi họ là thành viên của một đội ngũ năng động, luôn hỗ trợ và học hỏi lẫn nhau. Hôm thứ sáu vừa qua, tất cả các giáo viên của chúng tôi đã tham dự một buổi hội thảo rất bổ ích và lý thú do cô Jenny Mosley, chuyên viên hàng đầu của Anh về ‘Chất lượng thời gian’ chủ trì. Mục tiêu của khóa huấn luyện này đó là nhằm tập trung sự chú ý đến từng cá nhân cũng như trí tuệ cảm xúc và xã hội của họ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng thực sự đối với cộng đồng. Ngoài việc tuân theo các Quy Tắc Vàng, tất cả chúng tôi đều phát triển cả năm kỹ năng chính để học hỏi lẫn nhau đó là: Nghe, Nhìn, Tập trung, Suy nghĩ và Nói. Trong học kỳ tới, các giáo viên của chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực mà cô JennyMosleyđãđưaravàápdụngnhữngýtưởngcủacôấynhiều hơnnữa.Vìvậy,xinquývịđừngngạcnhiênnếucácconvềnhàvà chiasẻvớiquývịrấtnhiềubàihátcũngnhưnhữngtròchơivỗtay giúp các em có thể tập trung và sẵn sàng cho việc học tập. Tuần này chúng tôi đã tổ chức Buổi Cà phê sáng đầu tiên và tôi xin cảm ơn những vị phụ huynh đã đến dự và đưa ra những ý tưởng, đề xuất cũng như những lời khen ngợi về sự tiến bộ của các em học sinh và việc các em yêu thích giờ học trên lớp ra sao. Tôi thực sự trân trọng những cơ hội như thế này bởi tôi đã nhận được những lời nhận xét thẳng thắn từ phía phụ huynh, điều đó giúp tôi hiểu mọi người rõ hơn và nhờ vậy chúng tôi có thể xây dựng một cộng đồng nhà trường vững mạnh hơn. Rất nhiều ý tưởng và đề xuất của quý vị đã được đưa ra thảo luận với thầy hiệu trưởng Mark Sayer. Quý vị có thể tiếp tục liên lạc với tôi bất cứ lúc nào và tôi mong rằng sẽ có nhiều phụ huynh hơn nữa tham gia các sự kiện của chúng tôi trong tương lai. Cuối cùng, thay mặt cho một số trẻ em Việt Nam có số phận kém may mắn, tôi xin trân trọng cảm ơn những hộp quà Tết rất tuyệt vời mà quý vị đã gửi tặng cho các em. Những món quà hấp dẫn này được bọc thật đẹp và tôi biết rằng các em sẽ rất thích thú khi mở chúng. Nếu quý vị mong muốn thì xin hãy tiếp tục gửi quà vì chúng tôi luôn sẵn sàng chuyển những món quà đó cho các em nhỏ.
 • 5. 05 Focus on Mandarin - Mr Tran Quoc Anh Chương trình giảng dạy tiếng Trung - Thầy Trần Quốc Anh In order to help young students become global citizens in the future, many parents and schools, nowadays, require their children not only to become highly proficient in English, but also to be able to use other languages, and one of the most popular choices is Mandarin. It is a great honor and pleasure for me to have the opportunity to become the bridge that connects talented BVIS students with Mandarin. Here at BVIS, Mandarin is taught and studied via English language. Students can approach this new language by an easy-to-understand and student-friendly method. In Mandarin classes, knowl- edge can be approached through familiar topics. Students are divided into small groups to take part in different exciting activities that help them to reinforce effectively the things they have learnt. This makes Mandarin, which is very different from English, become more engaging and exciting for young learn- ers. Initially in our Mandarin activities, our goal is for students to become confident Mandarin Chinese communicators. Students of the Secondary Mandarin class have been learning basic knowledge of Mandarin. They are excit- ed with the new lessons and enthusiastically join in all the activities. In the future, as soon as they are able to master the Chinese phonetics system (Pinyin), they will have the chance to learn about the Chinese characters. Students of the Primary Mandarin class are now starting to approach this new language. At BVIS, students can easily approach an open and modern Western culture. Meanwhile, Mandarin classes in some aspects might help them to learn more about the traditional and profound values of the East. This will bring students a more integrated develop- ment that may help them to become global citizens in the future.
 • 6. 06 Focus on Mandarin - Mr Tran Quoc Anh Chương trình giảng dạy tiếng Trung - Thầy Trần Quốc Anh Với mục đích giúp các em học sinh trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai, ngoài việc thông thạo tiếng Anh, hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh và các trường học còn mong muốn các em có thể sử dụng những ngôn ngữ khác. Trong đó, tiếng Trung Quốc là một trong những ngôn ngữ được nhiều người lựa chọn nhất. Đối với tôi, đây quả là một niềm vinh hạnh lớn khi có cơ hội làm cầu nối đưa những học sinh tài năng của trường quốc tế BVIS đến với môn tiếng Trung. Tại trường chúng tôi, tiếng Trung được giảng dạy và học tập thông qua tiếng Anh. Các em học sinh có thể tiếp cận ngôn ngữ mới này bằng những phương pháp dễ hiểu, phù hợp với học sinh. Trong các giờ học tiếng Trung, các em sẽ thu được kiến thức thông qua những chủ đề quen thuộc, đồng thời được phân thành các nhóm nhỏ để tham gia vào nhiều hoạt động thú vị, giúp các em củng cố những kiến thức đã học một cách hiệu quả. Điều này đem lại sự hứng thú cho các em khi học tiếng Trung quốc dù cho đây là ngôn ngữ rất khác biệt so với tiếng Anh. Mục tiêu trước hết của chúng tôi khi tổ chức các lớp học tiếng Trung đó là giúp các em học sinh trường quốc tế BVIS có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc phổ thông. Hiện nay, học sinh của lớp tiếng Trung khối Trung học đang được học những kiến thức cơ bản về tiếng Trung. Các em rất hào hứng với những bài học mới và nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động của lớp. Trong thời gian tới, sau khi đã nắm được hệ thống ngữ âm của tiếng Trung (Pinyin), các em sẽ có cơ hội được học về hệ thống chữ viết tiếng Trung. Trong khi đó, học sinh của lớp tiếng Trung khối Tiểu học hiện đang bắt đầu tiếp cận ngôn ngữ mới này. Tại trường quốc tế BVIS, các em học sinh có thể dễ dàng tiếp xúc với một nền văn hóa phương Tây cởi mở và hiện đại. Đồng thời, môn tiếng Trung Quốc sẽ phần nào giúp các em hiểu biết hơn về những giá trị truyền thống và thâm sâu của nền văn hóa phương Đông, qua đó giúp các em phát triển một cách toàn diện hơn và trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.
 • 7. 07 ‘Benefits of Bilingualism’ – Information Morning for Parents During the Tet holiday, staff from both BVIS campuses, together with some staff from Doan Thi Diem School, received excellent training from one of the world’s leading developers and practitioners of bilingual educational programmes. Dr Peeter Mehisto, lecturer and researcher at the Institute of Education in London, UK, imparted to us his experiences and expertise in a stimulating and thought-provoking manner. BVIS aims to be the foremost school in the delivery of a truly bilingual education system, and we will be sharing some of the ideas and methodology that will enable us to do this in the months and years ahead. All parents are welcome to join us at BVIS Royal City on Wednesday 19th February beginning at 8:40am, in the Early Years Auditorium. ‘Lợi ích của việc học song ngữ’ – Chương trình cung cấp thông tin cho phụ huynh Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, các giáo viên Trường quốc tế BVIS và một số giáo viên Trường Đoàn Thị Điểm đã trải qua khóa huấn luyện hết sức bổ ích từ một trong những chuyên gia phát triển và ứng dụng chương trình giáo dục song ngữ hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ Peeter, giảng viên kiêm nhà nghiên cứu tại Viện Giáo dục ở Luân Đôn, Vương Quốc Anh, đã truyền đạt cho chúng tôi những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của ông nhằm khuyến khích sự tìm tòi và suy nghĩ. Trường quốc tế BVIS hướng đến việc trở thành ngôi trường đầu tiên mang đến một hệ thống giáo dục song ngữ thực sự, và chúng tôi sẽ chia sẻ một số ý kiến cũng như những phương pháp giúp chúng tôi thực hiện được điều này trong thời gian tới. Chúng tôi rất vui mừng chào đón toàn thể quý vị phụ huynh tham gia chương trình này vào lúc 8:40 sáng ngày 19 tháng 4 tại Hội trường tòa nhà Mầm non, Trường quốc tế BVIS cơ sở Royal City. Bilingualism Bilingualism Bilingualism
 • 8. As the school develops, so do the house competitions. Each term, we are increasing the number of ways that the students can support and compete against each other, and Ms Sarah Wild has alluded to this in the Secondary section of this letter. Each house stands together and what better way than behind an emblem displayed on a flag or pennant as in the days of ancient warriors. Making good use of the creative contributions of our students, we now have four excellent recognisable emblems, with each symbol carefully thought through to reflect something of the character of the city/house name it represents. Each house is even more ready than they were before to rally to their cause! Bên cạnh sự phát triển của nhà trường, các cuộc thi đấu giữa các Đội cũng được tổ chức thường xuyên hơn. Trong mỗi học kỳ, chúng tôi sẽ tăng dần số lượng những hình thức mà qua đó các em học sinh có thể hỗ trợ và thi đấu với nhau. Cô Sarah Wild cũng đã nhắc tới điều này ở phần về khối Trung học trong Bản tin tuần này. Thành viên các Đội sẽ đứng bên nhau và còn gì tuyệt vời hơn khi sau lưng họ là một biểu tượng của lá cờ Đội giống như thời kỳ của các chiến binh thời cổ đại. Sau khi tận dụng những ý kiến đóng góp rất sáng tạo của các em học sinh, chúng tôi đã có được bốn biểu tượng rất tuyệt vời và dễ nhận biết. Từng chi tiết trong bốn biểu tượng này đã được chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng để qua đó có thể phản ánh được những đặc trưng riêng của từng thành phố hay của Đội mà nó đại diện cho. Các em học sinh trong mỗi Đội giờ đây đang rất hào hứng và sẵn sàng thi đấu để đạt được mục tiêu của mình! House Flags Co Ðôi` . . 08
 • 9. 09 Trước tình hình dịch sởi ngày càng gia tăng và có nguy cơ bùng phát thành đại dịch, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã ra công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sởi đang có tốc độ lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do vi rút sởi gây nên. Các triệu chứng thường gặp của bệnh sởi là: sốt cao, ho, hắt hơi, phát ban đầu, cổ, thân mình rồi đến tay, chân. Sau mắc sởi, bệnh nhân dễ bị biến chứng nếu không được điều trị kịp thời như mù lòa, tiêu chảy cấp, viêm não... Vì vậy, các bậc phụ huynh lưu ý nếu thấy trẻ có một trong số các biểu hiện nêu trên, nên cho con đi khám, ở nhà để tiếp tục theo dõi nhằm đảm bảo sức khỏe cho con. Xin quý vị vui lòng liên hệ với nhà trường khi các em học sinh có những triệu chứng trên The General Department of Preventive Medicine (within the Ministry of Health) has sent an urgent official letter to Depart- ments of Health in provinces and cities in order to strengthen the prevention of measles which is spreading quickly in many areas throughout the country. This is to prevent a number of cases developing into an epidemic. Measles is a highly contagious disease caused by a virus and is easily spread through respiratory secretions. The signs of measles are usually a high fever, a cough and then a rash which breaks out on on the head, neck, eventually reaching the hands and feet. If prompt treatment treatment is not undertaken, patients can easily suffer from further complications including blindness, encephalitis, serious diarrhoea, etc. Therefore, parents should pay close attention to the mentioned symp- toms, and in the event of your child(ren) exhibiting one or more symptoms, please arrange for them to have a medical examination at hospital, to stay at home and to keep a close watch on the developing health of your child(ren). Do please keep in contact with the school if any such symp- toms develop. MEASLES DỊCH SỞI
 • 10. Communication Thông tin liên hệ với Nhà trường Department Phòng Finance Tài chính Fees/Payments Học phí Absence Nghỉ học Behaviour/Discipline Hành vi/Kỷ luật Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Classroom Facilities Thiết bị phòng học Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Homework Bài tập về nhà Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Lost Property Đồ đạc thất lạc Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Uniform Đồng phục Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Sickness/Contagious illness Ốm/bệnh Nurse/ Y tá Ext/Số máy lẻ: 342 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Bus Xe buýt Bus Coordinator Điều phối xe buýt Ext/Số máy lẻ: 302 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Catering and Food Thức ăn Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members. Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên. Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty? Sơ đồ liên hệ cho Quý phụ huynh PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Safety and Security An toàn và an ninh Facility Supervisor Giám sát tài sản Ext/Số máy lẻ: 301 Transport (not bus related), Parking Phương tiện đi lại (không phải xe buýt), chỗ đỗ xe Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Reception Lễ tân Ext/Số máy lẻ: 0 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Admission Manager Trưởng phòng Tuyển sinh Ext/Số máy lẻ: 888 General Accountant Kế toán tổng hợp Ext/Số máy lẻ: 311 Academic Giảng dạy và học tập Non-Academic Các hoạt động ngoài học tập và giảng dạy Issue Nội dung 1st person Người liên hệ thứ nhất 2nd person Người liên hệ thứ hai 10