Issue4

BVIS HA NOI

01
20 SEPTEMBER 2013 | TERM 1 | ISSUE 4
NEWSLETTER
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
May I start by saying a big thank you to
all of the parents who attended our first
Moon Festival this week? What a
wonderful way to end the fourth week
of our new school, to see the children so
happily engaged in singing, dancing and
acting, and entering into the spirit of
the event. I am sure all who were there
would agree with how well, the students
did within the short period of time
available to them. Well done to our children and staff for such a
lovely, colourful and entertaining occasion. It has certainly given
me and all of our expat teaching staff a deeper insight into at least
one legend – that of our hero, Chu Cuoi – a story that is import-
ant within the culture of Vietnam.
It has been very interesting too, when thinking of culture, to
reflect upon a recent article covered in Tuoi Tre News on 11th
September. It concerned a letter to parents on the occasion of
the new school year written by Van Nhu Cuong, Associate
Professor of Education and eminent mathematician, but also
Principal of Luong The Vinh High School. He has certainly
opened an important debate and it will be fascinating to follow
over time the responses his letter generates. At the heart of the
letter was the issue of expectations and it is an important issue.
Parents will have expectations. Equally, our staff will have expec-
tations. However, research (John Hattie, Professor of Education,
Melbourne University) tells us that the single most significant
factor in the advancement of students’ abilities is the presence
within the students themselves of consistently high, realistic and
well-supported expectations. The key to success, building on the
theme of last week’s newsletter, will be for all members of our
school community to be working together, in harmony, for those
same goals.
It has been a great pleasure to be looking after the educational
welfare of your children over this past month. It is important for
all to realise that in just the same way that you have been getting
to know us, we also have been getting to know you: what issues
are important to Hanoian parents and students; what are the key
factors that exercise your minds, and attention; what aspirations
do you have for the next generation. I have welcomed the corre-
spondence from parents that we have received so far. This corre-
spondence has been helpful for us, as we move forward with
purpose to provide a high quality education to your children
within a different culture. I, and our staff here, look forward to
many fruitful years understanding our cultural and educational
similarities and differences, celebrating them and working
together to serve the interests of your children.
Survey Monkey
Thank you to the parents for taking the time to reply to our
survey. We value your responses so please do let us have your
feedback by the end of this weekend. If for any reason the link
does not work – we have encountered a few cases – please let us
know. Equally if you would like it in Vietnamese we are only too
happy to provide it for you. Your opinion matters.
I wish you all a very happy weekend.
CONTENTS
01
03
04
05
07
From Mr Mark Sayer
From Mrs Sarah Wild
From Mr Nicholas West
Moon Festival
Communication
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
02
Tôi xin mở đầu bài viết của mình bằng lời cảm ơn tới toàn bộ Quý
phụ huynh đã đến tham dự Lễ hội Trung Thu tuần này. Đây thực
sự là cách tuyệt vời để kết thúc tuần học thứ tư, khi thấy các em rất
vui vẻ tham gia vào các hoạt động ca hát, nhảy múa và diễn xuất
hòa nhập vào tinh thần của buổi lễ. Tôi chắc chắn rằng tất cả các
phụ huynh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay sẽ đều đồng ý với ý
kiến rằng các em học sinh đã luyện tập rất tốt dù chỉ trong một
thời gian ngắn như vậy. Tôi muốn gửi lời khen ngợi đến toàn thể
các em học sinh, giáo viên đã làm cho buổi lễ thật sống động, đầy
màu sắc và rộn rã niềm vui. Buổi lễ cũng giúp tôi cũng như toàn
thể giáo viên nước ngoài có thêm sự hiểu biết về một truyền
thuyết – một người hùng của chúng ta, Chú Cuội – một câu
chuyện rất quan trọng trong văn hóa Việt Nam.
Buổi lễ rất thú vị, đặc biệt về khía cạnh văn hóa, phản ánh trong
bài báo của Giáo Sư Giáo dục - Nhà toán học Văn Như Cương -
Hiệu trưởng của Trường Phổ thông trung học Lương Thế Vinh
đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 11 tháng 9. Bài báo là một lá thư gửi
đến cho các phụ huynh học sinh nhân dịp năm học mới. Ông đã
mở ra một cuộc tranh luận quan trọng và sẽ rất thú vị khi theo dõi
những ý kiến phản hồi về bức thư. Trọng tâm của bức thư là
những kỳ vọng, và đó là vấn đề quan trọng. Phụ huynh đều có kỳ
vọng, và cũng như vậy các giáo viên cũng có những kỳ vọng riêng
của họ. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu (của John Hattie, Giáo sư
về Giáo Dục, Đại học Melbourne) nói rằng yếu tố quan trọng
nhất trong sự tiến bộ của học sinh là tự các em phải có những kỳ
vọng cao mang tính nhất quán, thực tế và được hỗ trợ tốt. Chìa
khóa thành công, dựa trên chủ đề của bản tin tuần trước, chính là
tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học phải làm việc
chặt chẽ, hòa hợp và có chung một mục tiêu.
Whilst every effort has been made to think to plan accurately on timings, it may be necessary to make small changes. These changes
will be communicated to parents in advance.
Chúng tôi đã rất cố gắng để đưa ra kế hoạch với thời gian chính xác, Tuy nhiên, có thể có một vài thay đổi nhỏ cần thiết. Chúng tôi sẽ thông
báo trước với Phụ huynh về những thay đổi này
Chúng tôi rất vui vì được chăm sóc và dạy con em quý vị trong
suốt một tháng qua. Có một điều rất quan trọng là tất cả chúng ta
đều nhận thấy rằng chúng ta đã trở nên quen biết nhau theo cùng
một cách thức, chúng tôi cũng trở nên quen biết các bạn qua các
vấn đề quan trọng mà các bậc Phụ huynh Hà Nội và các em học
sinh đang quan tâm; những yếu tố nào bạn đang suy nghĩ và để ý;
những nguyện vọng gì bạn muốn thế hệ sau tiếp cận. Tôi hoan
nghênh sự mọi đóng góp của Quý phụ huynh trong suốt thời gian
qua. Những phản hồi của Quý vị rất có ích với chúng tôi, khi
chúng ta đang tiến lên phía trước với mục đích mang đến một nền
giáo dục chất lượng tốt cho những học sinh ở nền văn hóa khác
với chúng tôi. Tôi, và các giáo viên của tôi ở đây, rất mong trong
những năm tới chúng ta sẽ có thêm những sự hiểu biết về văn hóa
lẫn giáo dục, sự khác biệt và những điểm tương đồng, kết hợp lại
để phục vụ lợi ích của các em học sinh.
Mục khảo sát qua website Survey Monkey
Cảm ơn Quý phụ huynh đã dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi
khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao câu trả lời của phụ
huynh và mong nhận được phản hồi vào cuối tuần này. Nếu vì bất
kỳ lý do gì mà Quý phụ huynh không mở được đường link –
chúng tôi đã gặp một vài trường hợp – xin vui lòng cho chúng tôi
biết. Hoặc nếu Quý phụ huynh muốn đọc và trả lời bảng câu hỏi
trên bằng tiếng Việt, chúng tôi luôn sẵn lòng gửi tới cho quý vị. Ý
kiến của Quý vị rất quan trọng.
Chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Start Date/Ngày Start Time/Giờ bắt đầuSubject/ Sự kiện
Basketball vs Concordia (at BVIS RC)
Thi đấu bóng rổ với trường Concordia (tại BVIS RC)
Book Week/Tuần lễ sách
Book Character Day/Ngày Nhân Vật Trong Sách
PresentationtoAllParents(Assessment)/
ThuyếttrìnhtrướcPhụhuynh(Đánhgiá)
Trips Day for Primary Students Years 3 to 6/
Đi thực tế cho học sinh khối Tiểu Học lớp 3 đến lớp 6
Residential Trips for Years 7 to 9/
Dã ngoại có lưu trú cho học sinh lớp 7 đến lớp 9
03/10/2013 15:30
01/10/2013 - 04/10/2013
04/10/2013
09/10/2013 17:30
End time/Giờ kết thúc
16:30
19:00
16/10/2013 All Day/ Cả ngày
All Day/ Cả ngày14/10/2013 -17/10/2013
Future Events/Sự kiện sắp tới
From Mrs Sarah Wild - Deputy Head Secondary
Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học
Students are continuing to make good
progress. This week, I have been speak-
ing to students about the school and
they have told me that the lessons are
pitched at the right level for them and
therefore they are able to understand
the content and feel confident about
what they are learning. They are always
very enthusiastic about their lessons.
The teachers find it a pleasure teaching
them, as the students are showing a
great deal of passion for their subjects. The students have been
developing a strong working relationship with each other and
with staff, joining in well with class discussions and sharing their
ideas with teachers and their peers. It is nice to see them assisting
each other with more complex tasks.
A pupil explained to me that it is the dedication of the teacher
that generates their enthusiasm. He also told me that he had
‘made good friends very quickly’. It is clear that the students’
confidence is increasing as the term progresses.
I have enjoyed discussing with the students the importance of
learning English and their ambition to leave BVIS fluent in the
language. As lunchtime clubs start next week, it will be another
opportunity for students to speak with English speaking staff on a
more individual basis.
It is wonderful to hear that the students are very impressed by the
facilities at the school, in particular the sports facilities, the
technology and the library. Many Secondary students spend time
in the library every day. It is also nice to hear that students find the
food very good.
I now want to encourage students to reduce their use of the
Vietnamese language in lesson time, as this would improve their
English language skills across all subject areas and would further
accelerate their English language development.
Generally, students are meeting homework deadlines. There have,
however, been some occasions when this has not been the case.
Students especially in Year 7 are becoming more organised and
remembering the correct equipment and homework. But it
would be helpful if you could assist us by helping them pack their
bag each night to ensure they have everything they need for the
next day. By looking through their diary, you will be able to check
that they are fully prepared for the following day. Please can I also
remind you that each week the student diary needs to be signed
by an adult. You also have a space to communicate with the tutor
if you have any questions or concerns.
Các em tiếp tục có rất nhiều tiến bộ. Trong tuần tôi đã nói chuyện
với các em về trường lớp và các em có nói rằng các bài học được lựa
chọn phù hợp với trình độ vì vậy các em có thể hiểu được nội
dung và thấy tự tin với việc học tập của mình. Các em luôn hăng
hái trong giờ học. Các giáo viên rất vui lòng khi thấy các em đam
mê với bộ môn của mình. Các em đã xây dựng mối quan hệ bền
vững với nhau và với đội ngũ giáo viên, tham gia các buổi thảo
luận trong lớp và chia sẻ ý tưởng với thầy cô và các bạn. Thật tốt
khi thấy các em hỗ trợ nhau với những bài tập phức tạp hơn.
Một học sinh đã giải thích cho tôi rằng sự cống hiến của giáo viên
đã khích lệ sự hăng hái của các em. Em cũng nói với tôi là em “tìm
được bạn tốt rất nhanh”. Rõ ràng là sự tự tin của học sinh tăng dần
theo từng học kỳ.
Tôi rất thích thảo luận với các em về tầm quan trọng của việc học
tiếng Anh và tham vọng sử dụng lưu loát ngôn ngữ này khi ra
trường. Vào tuần tới khi các câu lạc bộ vào giờ nghỉ trưa bắt đầu,
các em sẽ có thêm cơ hội nói chuyện riêng với giáo viên nói tiếng
Anh.
Thật là tuyệt vời khi biết rằng các em rất ấn tượng với cơ sở vật
chất của trường, đặc biệt là các dụng cụ thể thao, công nghệ và thư
viện. Rất nhiều học sinh khối Trung học dành thời gian ở thư viện
hằng ngày. Tôi cũng rất vui khi biết các em thấy đồ ăn rất ngon.
Giờ đây tôi muốn khuyến khích các em giảm thiểu việc sử dụng
tiếng Việt trong giờ học bởi việc này sẽ giúp nâng cao các kỹ năng
tiếng Anh của các em với tất cả các bộ môn và sẽ thúc đẩy phát
triển ngôn ngữ của các em.
Nhìn chung, các em đều nộp bài tập về nhà đúng hạn. Tuy nhiên
cũng có một vài trường hợp chưa làm được điều này. Các em đặc
biệt là Lớp 7 đang dần dần ngăn nắp hơn và nhớ được chính xác
các dụng cụ và bài tập về nhà. Nhưng sẽ hữu ích hơn nếu Quý vị
phụ huynh có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách giúp các em chuẩn
bị cặp sách mỗi tối để chắc chắn rằng các em chuẩn bị đầy đủ cho
ngày hôm sau. Và tôi cũng muốn nhắc nhở Quý vị phụ huynh
rằng mỗi tuần nhật ký học sinh cần được người lớn ký. Quý vị phụ
huynh cũng có thời gian để trao đổi với giáo viên nếu có bất kỳ câu
hỏi hay quan tâm nào.
03
I am writing this newsletter before our
major event of the week takes place but
I know it will have been a complete
success. All classrooms have been fully
engaged in preparations for the Moon
Festival which took place this week.
Lanterns, masks and lions have all been
created, along with learning the mean-
ing behind the tradition here in
Vietnam. The staff have certainly learnt
a lot from the children about Vietnamese culture and celebra-
tions. What a great opportunity for them and for the children to
tell their story and be proud of their home nation.
‘Talk for Writing’ is a focus of schools following the national
curriculum in the UK. Talk is used to encourage children to
express their ideas verbally, long before putting pen to paper to
write. It has been apparent in many year groups this week and I
have seen some very creative writing following the children telling
stories, like ‘The Tiger Who Came to Tea’ in Year 3. The Year 5
children took part in a conscience alley. Here they had to
persuade Pandora (a character from a Greek Myth) to open a
treasure box or not. The emphasis was on persuasive language and
they really got into their roles. In other classes there has been lots
of enthusiastic story-telling. You should ask your children to tell
you a story they have heard this week, and in Vietnamese Literacy
the teachers have used short video clips to encourage the children
to talk about characters and plot. This talking is allowing the
children to develop more fully their ideas; the quality of their
language work is increasing tremendously. I have even seen the
fantastic use of personification in Year 6; a very clever writing
technique to be in evidence after only a few lessons on poetry. I
look forward to reading lots more of your children’s work in the
future and I know you will enjoy seeing the progress they have
made when you see their books during our Parents’ Evening in a
few weeks’ time.
Tôi viết bản tin này trước khi sự kiện chính của tuần bắt đầu
nhưng tôi biết nó sẽ thành công tốt đẹp. Tất cả các lớp đều tham
gia vào việc chuẩn bị cho Tết Trung Thu sẽ diễn ra trong tuần này.
Đèn lồng, mặt nạ và đầu sư tử đã được giáo viên và học sinh làm
xong, và cùng với đó họ hiểu hơn ý nghĩa truyền thống của ngày
Tết Trung thu của Việt Nam. Chắc chắn là đội ngũ giáo viên đã
học được rất nhiều từ các em về các truyền thống và lễ hội của Việt
Nam. Đây thực sự là một cơ hội tốt cho cả giáo viên và các em để
kể chuyện và thấy tự hào với quê hương mình.
“Học viết bằng cách nói chuyện” là một phần trọng tâm của các
trường theo chương trình giảng dạy của Anh Quốc. Việc nói
chuyện được sử dụng để khuyến khích các em thể hiện ý tưởng của
mình bằng lời nói, trước khi đặt bút viết. Điều này được thể hiện
rất rõ ở nhiều nhóm lớp trong tuần này và tôi đã được đọc một số
bài viết rất sáng tạo theo các câu chuyện mà các em kể, như là “Hổ
đến uống trà” ở Lớp 3. Các em ở Lớp 5 lại tham gia một phương
pháp đóng kịch gọi là ‘hầm suy nghĩ’. Các em phải thuyết phục
Pandora (một nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp) mở hay không
mở kho báu. Trong phương pháp này, ngôn ngữ thuyết phục được
chú trọng và các em thực sự rất nhập vai. Ở các lớp khác lại có
nhiều câu chuyện được kể rất hăng hái. Quý vị phụ huynh nên hỏi
các con kể lại một câu chuyện đã nghe trong tuần, và ở lớp Văn
học Việt Nam giáo viên đã sử đụng các đoạn phim ngắn để
khuyến khích các em nói về các nhân vật và cốt truyện. Điều này
giúp các em phát triển toàn diện ý tưởng của mình, khả năng ngôn
ngữ của các em cũng tăng lên rất nhiều. Thậm chí tôi còn thấy có
em học sinh lớp 6 sử dụng phép nhân cách hóa một cách tuyệt vời,
một kỹ năng viết được thể hiện rất thông minh chỉ sau vài bài học
về làm thơ. Tôi mong được đọc nhiều hơn nữa bài viết của các em
trong tương lai và tôi biết là các quý vị sẽ rất thích thú với việc
nhìn thấy sự tiến bộ của con mình khi xem sách của các em ở Buổi
họp phụ huynh trong vài tuần tới.
04
From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary
Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
05
MOONFESTIVAL
06
0607
Communication
Thông tin liên hệ với Nhà trường
Department
Phòng
Finance
Tài chính
Fees/Payments
Học phí
Absence
Nghỉ học
Behaviour/Discipline
Hành vi/Kỷ luật
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Classroom Facilities
Thiết bị phòng học
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Homework
Bài tập về nhà
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Lost Property
Đồ đạc thất lạc
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Uniform
Đồng phục
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Sickness/Contagious illness
Ốm/bệnh
Nurse/ Y tá
Ext/Số máy lẻ: 342
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Bus
Xe buýt
Bus Coordinator
Điều phối xe buýt
Ext/Số máy lẻ: 302
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Catering and Food
Thức ăn
Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members.
Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên.
Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty?
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Safety and Security
An toàn và an ninh
Facility Supervisor
Giám sát tài sản
Ext/Số máy lẻ: 301
Transport (not bus related),
Parking
Phương tiện đi lại (không
phải xe buýt), chỗ đỗ xe
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Reception
Lễ tân
Ext/Số máy lẻ: 0
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Admission Manager
Trưởng phòng Tuyển sinh
Ext/Số máy lẻ: 888
General Accountant
Kế toán tổng hợp
Ext/Số máy lẻ: 311
Academic
Giảng dạy và học tập
Non-Academic
Các hoạt động
ngoài học tập
và giảng dạy
Issue
Nội dung
1st person
Người liên hệ thứ nhất
2nd person
Người liên hệ thứ hai

Recomendados

Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19BVIS Ha Noi
138 vistas10 diapositivas
Issue16 por
Issue16Issue16
Issue16BVIS Ha Noi
87 vistas6 diapositivas
Newsletter sl tterm1b por
Newsletter sl tterm1bNewsletter sl tterm1b
Newsletter sl tterm1bBVIS Ha Noi
198 vistas8 diapositivas
ISSUE_18 por
ISSUE_18ISSUE_18
ISSUE_18chikieu
292 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue22 20142015 por
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Ha Noi
254 vistas9 diapositivas
Newsletter sl tterm1_is8 por
Newsletter sl tterm1_is8Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8BVIS Ha Noi
146 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Issue2 por
Issue2Issue2
Issue2BIS Ha Noi
197 vistas6 diapositivas
Issue18 por
Issue18Issue18
Issue18BVIS Ha Noi
111 vistas8 diapositivas
Issue9 por
Issue9Issue9
Issue9BVIS Ha Noi
117 vistas7 diapositivas
Issue2 por
Issue2Issue2
Issue2BVIS Ha Noi
210 vistas6 diapositivas
BVIS Newsletter Issue15 20142015 por
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Ha Noi
302 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue21 20142015 por
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Ha Noi
216 vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Destacado

Cara daftar akun fbs por
Cara daftar akun fbsCara daftar akun fbs
Cara daftar akun fbsfbsnusantara
409 vistas5 diapositivas
Paramithi xoris-onoma por
Paramithi xoris-onomaParamithi xoris-onoma
Paramithi xoris-onomaΕιρήνη Βαιοπούλου
170 vistas161 diapositivas
thanh lap cong ty tai binh duong por
thanh lap cong ty tai binh duongthanh lap cong ty tai binh duong
thanh lap cong ty tai binh duongSteven Võ
190 vistas2 diapositivas
Coursera interorg 2014 por
Coursera interorg 2014Coursera interorg 2014
Coursera interorg 2014Mohomed Hisham Shariff
51 vistas1 diapositiva
Entertainment por
EntertainmentEntertainment
Entertainmentstakingdancer6081
123 vistas1 diapositiva
Issue5 por
Issue5Issue5
Issue5BVIS Ha Noi
117 vistas7 diapositivas

Similar a Issue4

Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19BVIS Ha Noi
158 vistas10 diapositivas
Issue18 por
Issue18Issue18
Issue18BVIS Ha Noi
97 vistas8 diapositivas
Issue27 por
Issue27Issue27
Issue27BIS Ha Noi
231 vistas7 diapositivas
Issue17 por
Issue17Issue17
Issue17bvisvietnam
450 vistas9 diapositivas
Issue17 vn por
Issue17 vnIssue17 vn
Issue17 vntannguyenbishanoi
133 vistas9 diapositivas
Issue25 por
Issue25Issue25
Issue25BVIS Ha Noi
181 vistas6 diapositivas

Similar a Issue4(20)

BVIS Newsletter Issue09 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Ha Noi205 vistas
BVIS Newsletter Issue34 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Ha Noi1.9K vistas
Vue Point Term 2 2015-2016 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016
BVIS Ha Noi316 vistas
BVIS Newsletter Issue12 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Ha Noi352 vistas
BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1 por BVIS Ha Noi
BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1
BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1
BVIS Ha Noi144 vistas
BVIS Newsletter Issue30 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Ha Noi388 vistas
BVIS Newsletter Issue17 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue17 20142015BVIS Newsletter Issue17 20142015
BVIS Newsletter Issue17 20142015
BVIS Ha Noi255 vistas
BVIS Newsletter Issue32 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Ha Noi417 vistas
Issue 21 - 2015 por bvisvietnam
Issue 21 - 2015Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015
bvisvietnam247 vistas

Más de BVIS Ha Noi

Vue Point Term 1 2015-2016 por
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016BVIS Ha Noi
743 vistas26 diapositivas
Vue Point Term 3 2014-2015 por
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015BVIS Ha Noi
748 vistas21 diapositivas
Water For A Sustainable World por
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable WorldBVIS Ha Noi
548 vistas17 diapositivas
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016 por
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Ha Noi
3.3K vistas44 diapositivas
BVIS Newsletter Issue33 20142015 por
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Ha Noi
400 vistas9 diapositivas
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students por
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi studentsBVIS Ha Noi
680 vistas8 diapositivas

Más de BVIS Ha Noi(19)

Vue Point Term 1 2015-2016 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016
BVIS Ha Noi743 vistas
Vue Point Term 3 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015
BVIS Ha Noi748 vistas
Water For A Sustainable World por BVIS Ha Noi
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable World
BVIS Ha Noi548 vistas
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016 por BVIS Ha Noi
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Ha Noi3.3K vistas
BVIS Newsletter Issue33 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Ha Noi400 vistas
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students por BVIS Ha Noi
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
BVIS Ha Noi680 vistas
BVIS Newsletter Issue31 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Ha Noi350 vistas
BVIS Newsletter Issue29 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Ha Noi297 vistas
Vue Point Term 1 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 1 2014-2015Vue Point Term 1 2014-2015
Vue Point Term 1 2014-2015
BVIS Ha Noi1.1K vistas
Vue Point Term 2 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 2 2014-2015Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015
BVIS Ha Noi1.2K vistas
BVIS Newsletter Issue28 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue28 20142015BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Ha Noi374 vistas
BVIS Newsletter Issue26 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Ha Noi445 vistas
BVIS Newsletter Issue25 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue25 20142015BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Ha Noi402 vistas
BVIS Newsletter Issue24 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue24 20142015BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Ha Noi535 vistas
BVIS Newsletter Issue04 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue04 20142015BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Ha Noi282 vistas
BVIS Newsletter Issue20 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Ha Noi247 vistas
BVIS Newsletter Issue19 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue19 20142015BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Ha Noi205 vistas
BVIS Newsletter Issue14 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue14 20142015BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Ha Noi195 vistas
BVIS Newsletter Issue13 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue13 20142015BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Ha Noi108 vistas

Último

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
6 vistas4 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
28 vistas254 diapositivas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfconghoaipk
120 vistas31 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vistas86 diapositivas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
13 vistas8 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vistas931 diapositivas

Último(20)

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk120 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vistas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...

Issue4

  • 1. 01 20 SEPTEMBER 2013 | TERM 1 | ISSUE 4 NEWSLETTER NHỊP CẦU THẾ GIỚI From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City May I start by saying a big thank you to all of the parents who attended our first Moon Festival this week? What a wonderful way to end the fourth week of our new school, to see the children so happily engaged in singing, dancing and acting, and entering into the spirit of the event. I am sure all who were there would agree with how well, the students did within the short period of time available to them. Well done to our children and staff for such a lovely, colourful and entertaining occasion. It has certainly given me and all of our expat teaching staff a deeper insight into at least one legend – that of our hero, Chu Cuoi – a story that is import- ant within the culture of Vietnam. It has been very interesting too, when thinking of culture, to reflect upon a recent article covered in Tuoi Tre News on 11th September. It concerned a letter to parents on the occasion of the new school year written by Van Nhu Cuong, Associate Professor of Education and eminent mathematician, but also Principal of Luong The Vinh High School. He has certainly opened an important debate and it will be fascinating to follow over time the responses his letter generates. At the heart of the letter was the issue of expectations and it is an important issue. Parents will have expectations. Equally, our staff will have expec- tations. However, research (John Hattie, Professor of Education, Melbourne University) tells us that the single most significant factor in the advancement of students’ abilities is the presence within the students themselves of consistently high, realistic and well-supported expectations. The key to success, building on the theme of last week’s newsletter, will be for all members of our school community to be working together, in harmony, for those same goals. It has been a great pleasure to be looking after the educational welfare of your children over this past month. It is important for all to realise that in just the same way that you have been getting to know us, we also have been getting to know you: what issues are important to Hanoian parents and students; what are the key factors that exercise your minds, and attention; what aspirations do you have for the next generation. I have welcomed the corre- spondence from parents that we have received so far. This corre- spondence has been helpful for us, as we move forward with purpose to provide a high quality education to your children within a different culture. I, and our staff here, look forward to many fruitful years understanding our cultural and educational similarities and differences, celebrating them and working together to serve the interests of your children. Survey Monkey Thank you to the parents for taking the time to reply to our survey. We value your responses so please do let us have your feedback by the end of this weekend. If for any reason the link does not work – we have encountered a few cases – please let us know. Equally if you would like it in Vietnamese we are only too happy to provide it for you. Your opinion matters. I wish you all a very happy weekend. CONTENTS 01 03 04 05 07 From Mr Mark Sayer From Mrs Sarah Wild From Mr Nicholas West Moon Festival Communication
  • 2. From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City 02 Tôi xin mở đầu bài viết của mình bằng lời cảm ơn tới toàn bộ Quý phụ huynh đã đến tham dự Lễ hội Trung Thu tuần này. Đây thực sự là cách tuyệt vời để kết thúc tuần học thứ tư, khi thấy các em rất vui vẻ tham gia vào các hoạt động ca hát, nhảy múa và diễn xuất hòa nhập vào tinh thần của buổi lễ. Tôi chắc chắn rằng tất cả các phụ huynh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay sẽ đều đồng ý với ý kiến rằng các em học sinh đã luyện tập rất tốt dù chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi muốn gửi lời khen ngợi đến toàn thể các em học sinh, giáo viên đã làm cho buổi lễ thật sống động, đầy màu sắc và rộn rã niềm vui. Buổi lễ cũng giúp tôi cũng như toàn thể giáo viên nước ngoài có thêm sự hiểu biết về một truyền thuyết – một người hùng của chúng ta, Chú Cuội – một câu chuyện rất quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Buổi lễ rất thú vị, đặc biệt về khía cạnh văn hóa, phản ánh trong bài báo của Giáo Sư Giáo dục - Nhà toán học Văn Như Cương - Hiệu trưởng của Trường Phổ thông trung học Lương Thế Vinh đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 11 tháng 9. Bài báo là một lá thư gửi đến cho các phụ huynh học sinh nhân dịp năm học mới. Ông đã mở ra một cuộc tranh luận quan trọng và sẽ rất thú vị khi theo dõi những ý kiến phản hồi về bức thư. Trọng tâm của bức thư là những kỳ vọng, và đó là vấn đề quan trọng. Phụ huynh đều có kỳ vọng, và cũng như vậy các giáo viên cũng có những kỳ vọng riêng của họ. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu (của John Hattie, Giáo sư về Giáo Dục, Đại học Melbourne) nói rằng yếu tố quan trọng nhất trong sự tiến bộ của học sinh là tự các em phải có những kỳ vọng cao mang tính nhất quán, thực tế và được hỗ trợ tốt. Chìa khóa thành công, dựa trên chủ đề của bản tin tuần trước, chính là tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học phải làm việc chặt chẽ, hòa hợp và có chung một mục tiêu. Whilst every effort has been made to think to plan accurately on timings, it may be necessary to make small changes. These changes will be communicated to parents in advance. Chúng tôi đã rất cố gắng để đưa ra kế hoạch với thời gian chính xác, Tuy nhiên, có thể có một vài thay đổi nhỏ cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo trước với Phụ huynh về những thay đổi này Chúng tôi rất vui vì được chăm sóc và dạy con em quý vị trong suốt một tháng qua. Có một điều rất quan trọng là tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng chúng ta đã trở nên quen biết nhau theo cùng một cách thức, chúng tôi cũng trở nên quen biết các bạn qua các vấn đề quan trọng mà các bậc Phụ huynh Hà Nội và các em học sinh đang quan tâm; những yếu tố nào bạn đang suy nghĩ và để ý; những nguyện vọng gì bạn muốn thế hệ sau tiếp cận. Tôi hoan nghênh sự mọi đóng góp của Quý phụ huynh trong suốt thời gian qua. Những phản hồi của Quý vị rất có ích với chúng tôi, khi chúng ta đang tiến lên phía trước với mục đích mang đến một nền giáo dục chất lượng tốt cho những học sinh ở nền văn hóa khác với chúng tôi. Tôi, và các giáo viên của tôi ở đây, rất mong trong những năm tới chúng ta sẽ có thêm những sự hiểu biết về văn hóa lẫn giáo dục, sự khác biệt và những điểm tương đồng, kết hợp lại để phục vụ lợi ích của các em học sinh. Mục khảo sát qua website Survey Monkey Cảm ơn Quý phụ huynh đã dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao câu trả lời của phụ huynh và mong nhận được phản hồi vào cuối tuần này. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Quý phụ huynh không mở được đường link – chúng tôi đã gặp một vài trường hợp – xin vui lòng cho chúng tôi biết. Hoặc nếu Quý phụ huynh muốn đọc và trả lời bảng câu hỏi trên bằng tiếng Việt, chúng tôi luôn sẵn lòng gửi tới cho quý vị. Ý kiến của Quý vị rất quan trọng. Chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Start Date/Ngày Start Time/Giờ bắt đầuSubject/ Sự kiện Basketball vs Concordia (at BVIS RC) Thi đấu bóng rổ với trường Concordia (tại BVIS RC) Book Week/Tuần lễ sách Book Character Day/Ngày Nhân Vật Trong Sách PresentationtoAllParents(Assessment)/ ThuyếttrìnhtrướcPhụhuynh(Đánhgiá) Trips Day for Primary Students Years 3 to 6/ Đi thực tế cho học sinh khối Tiểu Học lớp 3 đến lớp 6 Residential Trips for Years 7 to 9/ Dã ngoại có lưu trú cho học sinh lớp 7 đến lớp 9 03/10/2013 15:30 01/10/2013 - 04/10/2013 04/10/2013 09/10/2013 17:30 End time/Giờ kết thúc 16:30 19:00 16/10/2013 All Day/ Cả ngày All Day/ Cả ngày14/10/2013 -17/10/2013 Future Events/Sự kiện sắp tới
  • 3. From Mrs Sarah Wild - Deputy Head Secondary Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học Students are continuing to make good progress. This week, I have been speak- ing to students about the school and they have told me that the lessons are pitched at the right level for them and therefore they are able to understand the content and feel confident about what they are learning. They are always very enthusiastic about their lessons. The teachers find it a pleasure teaching them, as the students are showing a great deal of passion for their subjects. The students have been developing a strong working relationship with each other and with staff, joining in well with class discussions and sharing their ideas with teachers and their peers. It is nice to see them assisting each other with more complex tasks. A pupil explained to me that it is the dedication of the teacher that generates their enthusiasm. He also told me that he had ‘made good friends very quickly’. It is clear that the students’ confidence is increasing as the term progresses. I have enjoyed discussing with the students the importance of learning English and their ambition to leave BVIS fluent in the language. As lunchtime clubs start next week, it will be another opportunity for students to speak with English speaking staff on a more individual basis. It is wonderful to hear that the students are very impressed by the facilities at the school, in particular the sports facilities, the technology and the library. Many Secondary students spend time in the library every day. It is also nice to hear that students find the food very good. I now want to encourage students to reduce their use of the Vietnamese language in lesson time, as this would improve their English language skills across all subject areas and would further accelerate their English language development. Generally, students are meeting homework deadlines. There have, however, been some occasions when this has not been the case. Students especially in Year 7 are becoming more organised and remembering the correct equipment and homework. But it would be helpful if you could assist us by helping them pack their bag each night to ensure they have everything they need for the next day. By looking through their diary, you will be able to check that they are fully prepared for the following day. Please can I also remind you that each week the student diary needs to be signed by an adult. You also have a space to communicate with the tutor if you have any questions or concerns. Các em tiếp tục có rất nhiều tiến bộ. Trong tuần tôi đã nói chuyện với các em về trường lớp và các em có nói rằng các bài học được lựa chọn phù hợp với trình độ vì vậy các em có thể hiểu được nội dung và thấy tự tin với việc học tập của mình. Các em luôn hăng hái trong giờ học. Các giáo viên rất vui lòng khi thấy các em đam mê với bộ môn của mình. Các em đã xây dựng mối quan hệ bền vững với nhau và với đội ngũ giáo viên, tham gia các buổi thảo luận trong lớp và chia sẻ ý tưởng với thầy cô và các bạn. Thật tốt khi thấy các em hỗ trợ nhau với những bài tập phức tạp hơn. Một học sinh đã giải thích cho tôi rằng sự cống hiến của giáo viên đã khích lệ sự hăng hái của các em. Em cũng nói với tôi là em “tìm được bạn tốt rất nhanh”. Rõ ràng là sự tự tin của học sinh tăng dần theo từng học kỳ. Tôi rất thích thảo luận với các em về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh và tham vọng sử dụng lưu loát ngôn ngữ này khi ra trường. Vào tuần tới khi các câu lạc bộ vào giờ nghỉ trưa bắt đầu, các em sẽ có thêm cơ hội nói chuyện riêng với giáo viên nói tiếng Anh. Thật là tuyệt vời khi biết rằng các em rất ấn tượng với cơ sở vật chất của trường, đặc biệt là các dụng cụ thể thao, công nghệ và thư viện. Rất nhiều học sinh khối Trung học dành thời gian ở thư viện hằng ngày. Tôi cũng rất vui khi biết các em thấy đồ ăn rất ngon. Giờ đây tôi muốn khuyến khích các em giảm thiểu việc sử dụng tiếng Việt trong giờ học bởi việc này sẽ giúp nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của các em với tất cả các bộ môn và sẽ thúc đẩy phát triển ngôn ngữ của các em. Nhìn chung, các em đều nộp bài tập về nhà đúng hạn. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp chưa làm được điều này. Các em đặc biệt là Lớp 7 đang dần dần ngăn nắp hơn và nhớ được chính xác các dụng cụ và bài tập về nhà. Nhưng sẽ hữu ích hơn nếu Quý vị phụ huynh có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách giúp các em chuẩn bị cặp sách mỗi tối để chắc chắn rằng các em chuẩn bị đầy đủ cho ngày hôm sau. Và tôi cũng muốn nhắc nhở Quý vị phụ huynh rằng mỗi tuần nhật ký học sinh cần được người lớn ký. Quý vị phụ huynh cũng có thời gian để trao đổi với giáo viên nếu có bất kỳ câu hỏi hay quan tâm nào. 03
  • 4. I am writing this newsletter before our major event of the week takes place but I know it will have been a complete success. All classrooms have been fully engaged in preparations for the Moon Festival which took place this week. Lanterns, masks and lions have all been created, along with learning the mean- ing behind the tradition here in Vietnam. The staff have certainly learnt a lot from the children about Vietnamese culture and celebra- tions. What a great opportunity for them and for the children to tell their story and be proud of their home nation. ‘Talk for Writing’ is a focus of schools following the national curriculum in the UK. Talk is used to encourage children to express their ideas verbally, long before putting pen to paper to write. It has been apparent in many year groups this week and I have seen some very creative writing following the children telling stories, like ‘The Tiger Who Came to Tea’ in Year 3. The Year 5 children took part in a conscience alley. Here they had to persuade Pandora (a character from a Greek Myth) to open a treasure box or not. The emphasis was on persuasive language and they really got into their roles. In other classes there has been lots of enthusiastic story-telling. You should ask your children to tell you a story they have heard this week, and in Vietnamese Literacy the teachers have used short video clips to encourage the children to talk about characters and plot. This talking is allowing the children to develop more fully their ideas; the quality of their language work is increasing tremendously. I have even seen the fantastic use of personification in Year 6; a very clever writing technique to be in evidence after only a few lessons on poetry. I look forward to reading lots more of your children’s work in the future and I know you will enjoy seeing the progress they have made when you see their books during our Parents’ Evening in a few weeks’ time. Tôi viết bản tin này trước khi sự kiện chính của tuần bắt đầu nhưng tôi biết nó sẽ thành công tốt đẹp. Tất cả các lớp đều tham gia vào việc chuẩn bị cho Tết Trung Thu sẽ diễn ra trong tuần này. Đèn lồng, mặt nạ và đầu sư tử đã được giáo viên và học sinh làm xong, và cùng với đó họ hiểu hơn ý nghĩa truyền thống của ngày Tết Trung thu của Việt Nam. Chắc chắn là đội ngũ giáo viên đã học được rất nhiều từ các em về các truyền thống và lễ hội của Việt Nam. Đây thực sự là một cơ hội tốt cho cả giáo viên và các em để kể chuyện và thấy tự hào với quê hương mình. “Học viết bằng cách nói chuyện” là một phần trọng tâm của các trường theo chương trình giảng dạy của Anh Quốc. Việc nói chuyện được sử dụng để khuyến khích các em thể hiện ý tưởng của mình bằng lời nói, trước khi đặt bút viết. Điều này được thể hiện rất rõ ở nhiều nhóm lớp trong tuần này và tôi đã được đọc một số bài viết rất sáng tạo theo các câu chuyện mà các em kể, như là “Hổ đến uống trà” ở Lớp 3. Các em ở Lớp 5 lại tham gia một phương pháp đóng kịch gọi là ‘hầm suy nghĩ’. Các em phải thuyết phục Pandora (một nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp) mở hay không mở kho báu. Trong phương pháp này, ngôn ngữ thuyết phục được chú trọng và các em thực sự rất nhập vai. Ở các lớp khác lại có nhiều câu chuyện được kể rất hăng hái. Quý vị phụ huynh nên hỏi các con kể lại một câu chuyện đã nghe trong tuần, và ở lớp Văn học Việt Nam giáo viên đã sử đụng các đoạn phim ngắn để khuyến khích các em nói về các nhân vật và cốt truyện. Điều này giúp các em phát triển toàn diện ý tưởng của mình, khả năng ngôn ngữ của các em cũng tăng lên rất nhiều. Thậm chí tôi còn thấy có em học sinh lớp 6 sử dụng phép nhân cách hóa một cách tuyệt vời, một kỹ năng viết được thể hiện rất thông minh chỉ sau vài bài học về làm thơ. Tôi mong được đọc nhiều hơn nữa bài viết của các em trong tương lai và tôi biết là các quý vị sẽ rất thích thú với việc nhìn thấy sự tiến bộ của con mình khi xem sách của các em ở Buổi họp phụ huynh trong vài tuần tới. 04 From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
  • 6. 06
  • 7. 0607 Communication Thông tin liên hệ với Nhà trường Department Phòng Finance Tài chính Fees/Payments Học phí Absence Nghỉ học Behaviour/Discipline Hành vi/Kỷ luật Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Classroom Facilities Thiết bị phòng học Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Homework Bài tập về nhà Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Lost Property Đồ đạc thất lạc Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Uniform Đồng phục Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Sickness/Contagious illness Ốm/bệnh Nurse/ Y tá Ext/Số máy lẻ: 342 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Bus Xe buýt Bus Coordinator Điều phối xe buýt Ext/Số máy lẻ: 302 Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Catering and Food Thức ăn Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members. Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên. Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty? PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Safety and Security An toàn và an ninh Facility Supervisor Giám sát tài sản Ext/Số máy lẻ: 301 Transport (not bus related), Parking Phương tiện đi lại (không phải xe buýt), chỗ đỗ xe Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Reception Lễ tân Ext/Số máy lẻ: 0 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Admission Manager Trưởng phòng Tuyển sinh Ext/Số máy lẻ: 888 General Accountant Kế toán tổng hợp Ext/Số máy lẻ: 311 Academic Giảng dạy và học tập Non-Academic Các hoạt động ngoài học tập và giảng dạy Issue Nội dung 1st person Người liên hệ thứ nhất 2nd person Người liên hệ thứ hai