Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
La llum i el color
La llum i el color
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (19)

La llum

 1. 1. LA LLUM Curs: 2n ESO B Professora: Sílvia Mejías Participants: Barbara Planenelles, Lola Santilari i Gui Roca
 2. 2. Introducció: ● Moviment ondulatori. ● Tipus d’ones. ● Classificació de les ones: ○ Segons el medi per propagar-se. ○ Segons sigui la propagació de l’energia. ● Magnituds característiques. ● Propietats. ÍNDEX
 3. 3. MOVIMENT ONDULATORI Ona: Pertorbació que es propaga per un mitjà elàstic, excepte les ones electromagnètiques. ❏ Transporta energia, però no matèria. El moviment ondulatori és la propagació d’una pertorbació d’alguna magnitud física a través de l’espai. Aquesta pertorbació s’anomena ona.
 4. 4. TIPUS D’ONES Hi ha dos tipus: ❏ Transversals: Partícules que vibren perpendicularment en direcció de la propagació. ❏ Longitudinals: Partícules que vibren en la mateixa direcció. Ones transversals Ones longitudinals
 5. 5. CLASSIFICACIÓ DE LES ONES Segons que necessiten o no medi material per propagar-se. ● Mecàniques o elàstiques: Transporten energia mecànica i necessiten un medi material per propagar-se. ● Electromagnètiques: No necessiten un medi material per propagar-se
 6. 6. Segons sigui la propagació de l’energia. ● Unidimensionals: Propagació en una sola direcció. Exemple: una corda. ● Bidimensionals: Propagació en un pla. Exemple: superfície de l’aigua. ● Tridimensionals: Propagació en tot l’espai. Exemple: la llum o el so.
 7. 7. MAGNITUDS CARACTERÍSTIQUES ❏ Elognació (x,y): Distància d’una partícula al punt de l’equilibri. ❏ Amplitud (A): Elognació màxima. ❏ Període (T): Temps que tarda un punt a completar una vibració. ❏ Freqüència (f): Nombre de vibracions. ❏ Longitud de l’ona (vT): Distància entre dos punts en la mateixa vibració. ❏ Velocitat de propagació (v): Distància recorreguda de l’ona.
 8. 8. PROPIETATS Reflecció i refracció Difracció Polarització Polarització de la llum Interferències Interferència constructiva
 9. 9. ÍNDEX (La llum) ● Propietats de la llum: o Velocitat. o Propagació. o Reflexió: definició i lleis. o Refracció: definició i lleis. o Disperció: arc de Sant Martí. o Polarització: definició i lleis. ● Naturalesa i propagació de la llum: o Miralls: plans, concaus i convexos. o Color: tonalitat, saturació i claredat. o Espectre. ● La vista: o Parts de l’ull. o Procés i límits de la vista.
 10. 10. PROPIETATS DE LA LLUM Velocitat ❏ Galileo va fer un experiment que consistia en mesurar el temps que trigava la llum a recòrrer dos cops una distància. ❏ Einstein plantejava que les masses dels cossos es poden considerar energia. La llum es propaga a 300.000 km/s.
 11. 11. Propagació rectilínia de la llum Les ombres produïdes pels focus resulten precises i reprodueixen el contorn de l’objecte. Hi ha tres tipus: ❏ Ombra i penombra ❏ Penombra produïda per un focus puntual ❏ Ombra produïda per un focus extens
 12. 12. Reflexió de la llum La reflexió de la llum és un fenomen que es dóna quan la llum incideix a un cos i aquesta torna al medi. ❏ Quan la llum obeeix la llei de la reflexió Reflexió especular. ❏ En la reflexió difusa els rajos són reflectits per diverses direccions.
 13. 13. ❏ Moltes refleccions són una combinació de Reflexió especular. Reflexió difusa. ❏ La reflexió mista és una barreja de diverses reflexions. ❏ La reflexió estesa no es pot associar ni amb la llei de Lambert ni amb la llei de la Reflexió Regular.
 14. 14. Refracció de la llum Fenòmen que es produeix quan la llum passa d’un medi transparent a un altre. Es prodeix un canvi de la velocitat a causa de la diferent velocitat de propagació.
 15. 15. Dispersió ❏ La llum blanca és la barreja de llums de diferents colors. ❏ La llum Blanca és prudeix quan un cos de llum composta es refracta amb algun mitjà i aixi queden els colors fragmentats. Que és l’arc de Sant Martí? L’arc de Sant Martí és un fenomen òptic, que consisteix en fer visibles al cel tots els colors que formen que formen l’espectre de la llum.
 16. 16. Naturalesa i propagació de la llum Miralls Hi han miralls: ❏ Plans. Dos tipus de miralls esfèrics: ❏ Concaus. ❏ Convexos. El mirall és un cos opac amb la superfície llisa i polida. Es caracteritzen per tenir la superfície reflectant, anomenada reflexió.
 17. 17. Color A la retina hi ha cèl·lules que es diuen cons i reaccionen diferent segons l’ona que hi arriba. Tipus: ❏ Tonalitat: Ens permet distingir els colors. ❏ Saturació: Barreja amb el blanc. ❏ Claretat: Intensitat de color.
 18. 18. Espectre ❏ Espectre continu: Conté el conjunt de colors que corresponen a la gama de longituds. ❏ Espectre descontinu: Quan estàn en estat gasós i amb temperatures altes.
 19. 19. La vista Parts del ull: ❏ Globus ocular ❏ Còrnia ❏ Iris ❏ Pupil.la ❏ Cristal.lí ❏ Retina ❏ Nervi òptic L’ull és l’òrgan de precepció visual.
 20. 20. Procés i límits de la vista L’ull humà no és igual de sensible que les demés longituds: ❏ Acomodació: procés d’adaptació de l’ull per veure millor les distàncies. ❏ Adaptació: la facilitat de canvis d’iluminació. ❏ Camp visual: es pot veure quan el cap, el cos i els ulls estàn fixos.
 21. 21. Gràcies per la vostra atenció!!

×