SlideShare una empresa de Scribd logo
Фибронектин ба дутуу төрөлт
Х.Балдандорж
Резидент эмч, АШУҮИС
Удиртгал
2010 онд дэлхий даяар 15 сая дутуу төрөлт (жирэмсний 37 долоо хоногоос
бага) тохиолдож, амьд төрөгсдийн 5-18% нь тархсан байна.1–4 2015 онд АНУ-д
3,977,745 төрөлт дунд дутуу төрөлт 9.62% байсан нь тухайн жилд төрсөн нярайн
нэлээд хэсэг нь нэмэлт эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай болсон гэсэн үг юм5.
Дутуу төрөлт нь олон янзын шалтгаан эмэг жам бүхий нарийн төвөгтэй эмгэг юм6.
Дутуу төрөлт янз бүрийн шалтгаанаар 80 орчим хувь нь өөрөө аяндаа явагддаг ч 20
орчим хувь нь эх ургийн амь насны заалтаар хийгддэг ажилбартай холбоотой дутуу
төрдөг бөгөөд жилд 1 сая орчим хүүхэд энддэг4.
Дутуу төрөлтийг урьдчилан таамаглаж чадвал дутуу төрөлтийг умайд 3-р
шатлалын төвд шилжүүлэх, кортикостероидыг үндэслэлтэй хэрэглэх, шаардлагагүй
хэрэглэхээс зайлсхийх, мэдрэл хамгаалах зорилгоор магнийн сульфатыг, халдвараас
сэргийлж антибиотик эмчилгээ хийх боломжийг олгодог7.
Тодорхойлолт
Fibronectin гэсэн нэр томьёо нь fibro- холбох nect-уях, -in- бодис гэсэн
латин үгнээс гаралтай. Ургийн фибронектин (fFN) нь ургийн бүрхүүл хальсны
гадуур хориодецидуаль бүрхүүлтэй холбогдсон "цавуу төст уураг" юм8. Ургийн
фибронектин жирэмсний 23-34 долоо хоногт үтрээний шүүрэлд ховор
тодорхойлогдоно. Цитотрофобласт болон амниоцит эсээс үүсдэг гликопротейн
юм. Хориодецидуаль орон зай гэмтэхэд фибронектин /fFN/ ялгарч, улмаар умайн
хүзүү болон үтрээний шүүрэлд илэрдэг9.
Үтрээ-умайн хүзүүний шүүрэлд
Фибронектин
тодорхойлогдохгүй байвал
яаралтай дутуу төрөлтийн
эрсдэл маш бага
220-34+6 долоо хоног
Фибронектины сорил үзэх арга:
Фибронектин тодорхойлох
түргэвчилсэн тест
220
-34+6
долоо хоног
Үтрээ-умайн хүзүүний шүүрэлд
Фибронектин илэрвэл яаралтай дутуу
төрөлтийн эрсдэлтэй байна гэж үзнэ.
Мөн ихэс ховхрох (ураг-эхийн холбоо
тасрах) эрсдэл нэмэгдэнэ.
Фибронектин тодорхойлох түргэвчилсэн тест
1. Үтрээнд толь тавьна
2. Үтрээний арын хүнхрээнд сорьц авах бамбар
оруулж гарт эсэргүүцэл мэдрэгдмэгц арын
хүнхрээнд 10 орчим секундын хугацаанд
бамбарыг эргэлдүүлэх хөдөлгөөн хийж
шүүрлийг авч фибронектинийг шинжилнэ.
3. Умайн хүзүний нээлтийг үнэлэнэ.
4. Доош гарч буй ялгадасыг үнэлэх
5. Дотуур үзлэгээр УОШ-ний бүрхүүл хальс
бүтэн эсвэл урагдсан эсэхийг тодорхойлно.
Фибронектины сорил үзэх арга:
Фибронектины шинжилгээг умайн хүзүү богиноссон, дутуу төрөх эрсдэлтэй
жирэмсэнд түргэвчилсэн тестээр үзнэ. Фибронектиний сорил эерэг эмэгтэйчүүдийн
30% нь долоо хоногийн дотор төрсөн байхад, умайн хүзүү 2-3 см нээгдсэн
эмэгтэйчүүдийн зөвхөн 10% нь долоо хоногийн дотор төржээ. Фибронектин сорил
сөрөг эмэгтэйчүүдийн 1% нь долоо хоногийн дотор дутуу төрсөн байна10.
Төрөх хугацаа гүйцээгүй байхад умайд агшилт үүссэн, УОШ-ний
бүрхүүл бүтэн, эх болон ургийн биеийн байдал хэвийн, ихэс
түрүүлэлт болон ихэс ховхролт байхгүй
<34 долоо хоног ≥34 долоо хоног
Дутуу төрөлт явагдах магадлалтай
-Токолитик хэрэглэх
-B бүлгийн стрептококкоос урьдчилан сэргийлж
антибиотик хэрэглэх
-Хэрэв 24-32 долоо хоногтой бол магнийн сульфат
мэдрэл хамгаалах зорилгоор хэрэглэх
-Хэрэв 23-34 долоо хоногтой яаралтай төрөлт
явагдахааргүй бол кортикостеройд эмчилгээ хийх
Умайн хүзүүний нээлт ≤ 3см Умайн хүзүүний нээлт < 3см
Үтрээний хэт авиан шинжилгээ хийж
умайн хүзүүний уртыг хэмжих
Умайн хүзүүний урт
> 30 мм
Умайн хүзүүний урт
< 20 мм
Умайн хүзүүний урт
20-30 мм
-Ургийн фибронектин тест хийх
Фибронектин тест
сөрөг
Фибронектин тест
эерэг
Дутуу төрөлт явагдах магадлал бага
-6-12 цаг хянах
-Умайн хүзүү төрөлтөнд бэлтгэгдэж нээлт
өгөөгүй бол гэрт буцаах
-Нэгээс хоёр долоо хоног тутам давтан үзлэг
хийх
-Өвчтөнд дутуу төрөлтийн шинж тэмдэг
аюултай шинжүүдийг сайн ойлгуулж хэлэх
-Токолитик эсвэл кортикостеройд
хэрэглэхгүй
-Төрөлт явагдвал төрүүлэх
зорилгоор яаралтай эмнэлэгт
хэвтүүлэх
Схем 1. Дутуу төрөлт сэжиглэж буй тохиолдолд авах арга хэмжээ
Фибронектиныг хэмжсэнээр жинхэнэ болон хуурамч дутуу төрөлтийг ялгах
боломжтой. Мөн умайн хүзүүний уртыг фибронектины тесттэй хавсруулан хэмжих
нь мэдрэг чанарыг улам нэмэгдүүлдэг11.
Фибронектин умайн хүзүү-үтрээний шүүрэлд ≥50 ng/mL бол фибронектиний тест
эерэг гэж үзнэ. Харин <50 ng/mL бол сөрөг гэж үзнэ. Эерэг гарах нь уг шинжилгээг
хийснээс хойш 7 хоногийн дотор дутуу төрөх эрсдэл ихэссэнийг илтгэдэг (мэдрэг
чанар-76.7%, өвөрмөц чанар-82.7%). <34 долоо хоногтойд мэдрэг чанар 69.1%,
өвөрмөц чанар-84.4% харин <37 долоо хоногтойд мэдрэг чанар-60.8, өвөрмөц
чанар-82.3% тус тус байдаг12
. Фибронектины сорил хийлгэхээс өмнө 24 цагийн
хугацаанд бэлгийн хавьталд орох13
, үрийн шингэн болон цустай шүүрэл
холилдох14
, дотуур үзлэг хийлгэх15
, үтрээгээ хэт авиан шинжилгээ хийлгэсний
дараа фибронектины сорил хийлгэх нь хуурамж эерэг гарах магадлалыг
нэмэгдүүлдэг гэж үздэг. Үтрээгээр хэрэглэдэг чийгшүүлэгч, гель, бусад бодисууд
мөн тус сорил нөлөөлдөг гэж үздэг.
Анхаарах зүйлс
1. Шинжилгээг хэрхэн зөв авахаас шалтгаалж шинжилгээний үр дүнд нөлөөлнө.
2. Дор хаяж 24 цагийн хугацаанд бэлгийн хавьталд ороогүй байх.
3. Үтрээнд үрэвслийн эсрэг лаа, бэлдмэл хэрэглээгүй байна
4. Үтрээнд угаалга хийгээгүй байх
Ном зүй
1. Prediction of Preterm Birth: Maternal Characteristics, Ultrasound Markers, and Biomarkers: An
Updated Overview - PMC. Accessed January 3, 2023.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6199875/
2. Torchin H, Ancel PY. [Epidemiology and risk factors of preterm birth]. J Gynecol Obstet Biol Reprod
(Paris). 2016;45(10):1213-1230. doi:10.1016/j.jgyn.2016.09.013
3. admin. Definition of Premature Birth. INHA - Irish Neonatal Health Alliance. Accessed January 3, 2023.
https://www.inha.ie/definition-of-premature-birth/
4. Preterm birth. Accessed January 3, 2023. https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/preterm-birth
5. Shapiro-Mendoza CK. CDC Grand Rounds: Public Health Strategies to Prevent Preterm Birth. MMWR
Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65. doi:10.15585/mmwr.mm6532a4
6. Frey HA, Klebanoff MA. The epidemiology, etiology, and costs of preterm birth. Semin Fetal Neonatal
Med. 2016;21(2):68-73. doi:10.1016/j.siny.2015.12.011
7. Oskovi Kaplan ZA, Ozgu-Erdinc AS. Prediction of Preterm Birth: Maternal Characteristics, Ultrasound
Markers, and Biomarkers: An Updated Overview. J Pregnancy. 2018;2018:e8367571.
doi:10.1155/2018/8367571
8. Feinberg RF, Kliman HJ, Lockwood CJ. Is oncofetal fibronectin a trophoblast glue for human
implantation? Am J Pathol. 1991;138(3):537-543.
9. Т.Амартүвшин АУ-ны доктор, Ж.Лхагвасүрэн АУ-ны доктор, дэд профессор, Г.Мэндсайхан АУ-ны
доктор, дэд профессор, et al. Эх барих. 3rd ed.; 2022. https://anyflip.com/xmmfp/brru/
10. Preterm Labor: Clinical Findings, Diagnostic Evaluation, and Initial Treatment Topic Graphics (3).
https://www.uptodate.com/contents/preterm-labor-clinical-findings-diagnostic-evaluation-and-
initial-
treatment?search=fibronectin%20in%20predicting%20preterm%20birth&source=search_result&sele
ctedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
11. Bruijn MMC, Kamphuis EI, Hoesli IM, et al. The predictive value of quantitative fibronectin
testing in combination with cervical length measurement in symptomatic women. Am J Obstet
Gynecol. 2016;215(6):793.e1-793.e8. doi:10.1016/j.ajog.2016.08.012
12. Deshpande SN, van Asselt ADI, Tomini F, et al. Rapid fetal fibronectin testing to predict preterm
birth in women with symptoms of premature labour: a systematic review and cost analysis. Health
Technol Assess Winch Engl. 2013;17(40):1-138. doi:10.3310/hta17400
13. McLaren JS, Hezelgrave NL, Ayubi H, Seed PT, Shennan AH. Prediction of spontaneous preterm
birth using quantitative fetal fibronectin after recent sexual intercourse. Am J Obstet Gynecol.
2015;212(1):89.e1-5. doi:10.1016/j.ajog.2014.06.055
14. Shimoya K, Hashimoto K, Shimizu T, Koyama M, Azuma C, Murata Y. Cervical fluid oncofetal
fibronectin as a predictor of early ectopic pregnancy. Is it affected by blood contamination? J Reprod
Med. 2002;47(8):640-644.
15. McKenna DS, Chung K, Iams JD. Effect of digital cervical examination on the expression of fetal
fibronectin. J Reprod Med. 1999;44(9):796-800.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй
1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй
1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй
saruul tungalag
 
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
saruul tungalag
 
Tumur dutal lekts 2
Tumur dutal lekts 2Tumur dutal lekts 2
Tumur dutal lekts 2
bulgaaubuns
 
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
saruul tungalag
 
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчинходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ganhuyag khishigmaa
 
жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд
жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд
жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд
Zoloo Zjl
 
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
Tuul Tula
 
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
saruul tungalag
 

La actualidad más candente (20)

1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй
1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй
1.1 Төрсний дараах эхийн сувилахуй
 
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
2.2 Цус алдалтын хожуу үе (late term)
 
эх барих
эх барихэх барих
эх барих
 
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
 
хүүхэд 2 test
хүүхэд 2   testхүүхэд 2   test
хүүхэд 2 test
 
Tumur dutal lekts 2
Tumur dutal lekts 2Tumur dutal lekts 2
Tumur dutal lekts 2
 
бггб 2014
бггб 2014бггб 2014
бггб 2014
 
Илүү тээлт дутуу тээлт Ilvv dutuu teelt
Илүү тээлт дутуу тээлт Ilvv dutuu teeltИлүү тээлт дутуу тээлт Ilvv dutuu teelt
Илүү тээлт дутуу тээлт Ilvv dutuu teelt
 
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxИхэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
 
Menstruation cycle by Haliunaa Battulga
Menstruation cycle by Haliunaa BattulgaMenstruation cycle by Haliunaa Battulga
Menstruation cycle by Haliunaa Battulga
 
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
 
умайн хүзүүний хорт хавдар
умайн хүзүүний хорт хавдар умайн хүзүүний хорт хавдар
умайн хүзүүний хорт хавдар
 
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэлтөрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
 
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
 
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчинходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
ходоод,дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
 
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
 
жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд
жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд
жирэмсэн үеийн хэвийн үзүүлэлтүүд
 
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
Эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж /хичээл/
 
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
 
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
 

Similar a Фибронектин.docx

биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн аргабиохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
Өөдөө Архадий
 
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
saruul tungalag
 
Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналт
Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналтЖирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналт
Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналт
Otgontsetseg-google
 
төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл
 төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл
төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл
Sosoo Byambaa
 
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
saruul tungalag
 
11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn
11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn
11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn
Hishgeeubuns
 

Similar a Фибронектин.docx (20)

биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн аргабиохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
биохимийн скрининг, шүүлтүүрийн арга
 
үр хөндөлт
үр хөндөлтүр хөндөлт
үр хөндөлт
 
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
 
Eh barih emegteichuud sudlal
Eh barih emegteichuud sudlalEh barih emegteichuud sudlal
Eh barih emegteichuud sudlal
 
Eh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlalEh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlal
 
Eh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlalEh barih emegteaichuud sudlal
Eh barih emegteaichuud sudlal
 
Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналт
Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналтЖирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналт
Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуйн хяналт
 
Eh barigch 1
Eh barigch 1Eh barigch 1
Eh barigch 1
 
Eh barigch 1
Eh barigch 1Eh barigch 1
Eh barigch 1
 
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
 
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
хүүхдийн эко эмгэг зүй 201121
 
Үр хөндөлт
Үр хөндөлтҮр хөндөлт
Үр хөндөлт
 
төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл
 төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл
төрөхийн өмнөх болон дараахь эхийн эндэгдэл
 
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
 
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтУмайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
 
618 семинар
618 семинар618 семинар
618 семинар
 
нярайн халдвар
нярайн халдварнярайн халдвар
нярайн халдвар
 
Lekts nyarai
Lekts nyaraiLekts nyarai
Lekts nyarai
 
Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
 
11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn
11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn
11.nursing intervention during labor & delivery care of the newborn
 

Más de Baldandorj Khavalkhaan

Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Baldandorj Khavalkhaan
 

Más de Baldandorj Khavalkhaan (17)

Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfКесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
 
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdfКесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
 
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptxИхсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
 
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
 
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижин
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижин
 
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptxуян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
 
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxБэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
 
Ходоодны хавдар.pptx
Ходоодны хавдар.pptxХодоодны хавдар.pptx
Ходоодны хавдар.pptx
 
Гэр бүл төлөвлөлт
Гэр бүл төлөвлөлтГэр бүл төлөвлөлт
Гэр бүл төлөвлөлт
 
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
 
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdfSPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
 
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
 
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
 
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxКесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
 
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолохУргийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
 

Фибронектин.docx

  • 1. Фибронектин ба дутуу төрөлт Х.Балдандорж Резидент эмч, АШУҮИС Удиртгал 2010 онд дэлхий даяар 15 сая дутуу төрөлт (жирэмсний 37 долоо хоногоос бага) тохиолдож, амьд төрөгсдийн 5-18% нь тархсан байна.1–4 2015 онд АНУ-д 3,977,745 төрөлт дунд дутуу төрөлт 9.62% байсан нь тухайн жилд төрсөн нярайн нэлээд хэсэг нь нэмэлт эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай болсон гэсэн үг юм5. Дутуу төрөлт нь олон янзын шалтгаан эмэг жам бүхий нарийн төвөгтэй эмгэг юм6. Дутуу төрөлт янз бүрийн шалтгаанаар 80 орчим хувь нь өөрөө аяндаа явагддаг ч 20 орчим хувь нь эх ургийн амь насны заалтаар хийгддэг ажилбартай холбоотой дутуу төрдөг бөгөөд жилд 1 сая орчим хүүхэд энддэг4. Дутуу төрөлтийг урьдчилан таамаглаж чадвал дутуу төрөлтийг умайд 3-р шатлалын төвд шилжүүлэх, кортикостероидыг үндэслэлтэй хэрэглэх, шаардлагагүй хэрэглэхээс зайлсхийх, мэдрэл хамгаалах зорилгоор магнийн сульфатыг, халдвараас сэргийлж антибиотик эмчилгээ хийх боломжийг олгодог7. Тодорхойлолт Fibronectin гэсэн нэр томьёо нь fibro- холбох nect-уях, -in- бодис гэсэн латин үгнээс гаралтай. Ургийн фибронектин (fFN) нь ургийн бүрхүүл хальсны гадуур хориодецидуаль бүрхүүлтэй холбогдсон "цавуу төст уураг" юм8. Ургийн фибронектин жирэмсний 23-34 долоо хоногт үтрээний шүүрэлд ховор тодорхойлогдоно. Цитотрофобласт болон амниоцит эсээс үүсдэг гликопротейн юм. Хориодецидуаль орон зай гэмтэхэд фибронектин /fFN/ ялгарч, улмаар умайн хүзүү болон үтрээний шүүрэлд илэрдэг9. Үтрээ-умайн хүзүүний шүүрэлд Фибронектин тодорхойлогдохгүй байвал яаралтай дутуу төрөлтийн эрсдэл маш бага 220-34+6 долоо хоног
  • 2. Фибронектины сорил үзэх арга: Фибронектин тодорхойлох түргэвчилсэн тест 220 -34+6 долоо хоног Үтрээ-умайн хүзүүний шүүрэлд Фибронектин илэрвэл яаралтай дутуу төрөлтийн эрсдэлтэй байна гэж үзнэ. Мөн ихэс ховхрох (ураг-эхийн холбоо тасрах) эрсдэл нэмэгдэнэ. Фибронектин тодорхойлох түргэвчилсэн тест 1. Үтрээнд толь тавьна 2. Үтрээний арын хүнхрээнд сорьц авах бамбар оруулж гарт эсэргүүцэл мэдрэгдмэгц арын хүнхрээнд 10 орчим секундын хугацаанд бамбарыг эргэлдүүлэх хөдөлгөөн хийж шүүрлийг авч фибронектинийг шинжилнэ. 3. Умайн хүзүний нээлтийг үнэлэнэ. 4. Доош гарч буй ялгадасыг үнэлэх 5. Дотуур үзлэгээр УОШ-ний бүрхүүл хальс бүтэн эсвэл урагдсан эсэхийг тодорхойлно.
  • 3.
  • 4. Фибронектины сорил үзэх арга: Фибронектины шинжилгээг умайн хүзүү богиноссон, дутуу төрөх эрсдэлтэй жирэмсэнд түргэвчилсэн тестээр үзнэ. Фибронектиний сорил эерэг эмэгтэйчүүдийн 30% нь долоо хоногийн дотор төрсөн байхад, умайн хүзүү 2-3 см нээгдсэн эмэгтэйчүүдийн зөвхөн 10% нь долоо хоногийн дотор төржээ. Фибронектин сорил сөрөг эмэгтэйчүүдийн 1% нь долоо хоногийн дотор дутуу төрсөн байна10. Төрөх хугацаа гүйцээгүй байхад умайд агшилт үүссэн, УОШ-ний бүрхүүл бүтэн, эх болон ургийн биеийн байдал хэвийн, ихэс түрүүлэлт болон ихэс ховхролт байхгүй <34 долоо хоног ≥34 долоо хоног Дутуу төрөлт явагдах магадлалтай -Токолитик хэрэглэх -B бүлгийн стрептококкоос урьдчилан сэргийлж антибиотик хэрэглэх -Хэрэв 24-32 долоо хоногтой бол магнийн сульфат мэдрэл хамгаалах зорилгоор хэрэглэх -Хэрэв 23-34 долоо хоногтой яаралтай төрөлт явагдахааргүй бол кортикостеройд эмчилгээ хийх Умайн хүзүүний нээлт ≤ 3см Умайн хүзүүний нээлт < 3см Үтрээний хэт авиан шинжилгээ хийж умайн хүзүүний уртыг хэмжих Умайн хүзүүний урт > 30 мм Умайн хүзүүний урт < 20 мм Умайн хүзүүний урт 20-30 мм -Ургийн фибронектин тест хийх Фибронектин тест сөрөг Фибронектин тест эерэг Дутуу төрөлт явагдах магадлал бага -6-12 цаг хянах -Умайн хүзүү төрөлтөнд бэлтгэгдэж нээлт өгөөгүй бол гэрт буцаах -Нэгээс хоёр долоо хоног тутам давтан үзлэг хийх -Өвчтөнд дутуу төрөлтийн шинж тэмдэг аюултай шинжүүдийг сайн ойлгуулж хэлэх -Токолитик эсвэл кортикостеройд хэрэглэхгүй -Төрөлт явагдвал төрүүлэх зорилгоор яаралтай эмнэлэгт хэвтүүлэх Схем 1. Дутуу төрөлт сэжиглэж буй тохиолдолд авах арга хэмжээ
  • 5. Фибронектиныг хэмжсэнээр жинхэнэ болон хуурамч дутуу төрөлтийг ялгах боломжтой. Мөн умайн хүзүүний уртыг фибронектины тесттэй хавсруулан хэмжих нь мэдрэг чанарыг улам нэмэгдүүлдэг11. Фибронектин умайн хүзүү-үтрээний шүүрэлд ≥50 ng/mL бол фибронектиний тест эерэг гэж үзнэ. Харин <50 ng/mL бол сөрөг гэж үзнэ. Эерэг гарах нь уг шинжилгээг хийснээс хойш 7 хоногийн дотор дутуу төрөх эрсдэл ихэссэнийг илтгэдэг (мэдрэг чанар-76.7%, өвөрмөц чанар-82.7%). <34 долоо хоногтойд мэдрэг чанар 69.1%, өвөрмөц чанар-84.4% харин <37 долоо хоногтойд мэдрэг чанар-60.8, өвөрмөц чанар-82.3% тус тус байдаг12 . Фибронектины сорил хийлгэхээс өмнө 24 цагийн хугацаанд бэлгийн хавьталд орох13 , үрийн шингэн болон цустай шүүрэл холилдох14 , дотуур үзлэг хийлгэх15 , үтрээгээ хэт авиан шинжилгээ хийлгэсний дараа фибронектины сорил хийлгэх нь хуурамж эерэг гарах магадлалыг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг. Үтрээгээр хэрэглэдэг чийгшүүлэгч, гель, бусад бодисууд мөн тус сорил нөлөөлдөг гэж үздэг. Анхаарах зүйлс 1. Шинжилгээг хэрхэн зөв авахаас шалтгаалж шинжилгээний үр дүнд нөлөөлнө. 2. Дор хаяж 24 цагийн хугацаанд бэлгийн хавьталд ороогүй байх. 3. Үтрээнд үрэвслийн эсрэг лаа, бэлдмэл хэрэглээгүй байна 4. Үтрээнд угаалга хийгээгүй байх Ном зүй 1. Prediction of Preterm Birth: Maternal Characteristics, Ultrasound Markers, and Biomarkers: An Updated Overview - PMC. Accessed January 3, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6199875/ 2. Torchin H, Ancel PY. [Epidemiology and risk factors of preterm birth]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2016;45(10):1213-1230. doi:10.1016/j.jgyn.2016.09.013 3. admin. Definition of Premature Birth. INHA - Irish Neonatal Health Alliance. Accessed January 3, 2023. https://www.inha.ie/definition-of-premature-birth/ 4. Preterm birth. Accessed January 3, 2023. https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/preterm-birth 5. Shapiro-Mendoza CK. CDC Grand Rounds: Public Health Strategies to Prevent Preterm Birth. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65. doi:10.15585/mmwr.mm6532a4 6. Frey HA, Klebanoff MA. The epidemiology, etiology, and costs of preterm birth. Semin Fetal Neonatal Med. 2016;21(2):68-73. doi:10.1016/j.siny.2015.12.011
  • 6. 7. Oskovi Kaplan ZA, Ozgu-Erdinc AS. Prediction of Preterm Birth: Maternal Characteristics, Ultrasound Markers, and Biomarkers: An Updated Overview. J Pregnancy. 2018;2018:e8367571. doi:10.1155/2018/8367571 8. Feinberg RF, Kliman HJ, Lockwood CJ. Is oncofetal fibronectin a trophoblast glue for human implantation? Am J Pathol. 1991;138(3):537-543. 9. Т.Амартүвшин АУ-ны доктор, Ж.Лхагвасүрэн АУ-ны доктор, дэд профессор, Г.Мэндсайхан АУ-ны доктор, дэд профессор, et al. Эх барих. 3rd ed.; 2022. https://anyflip.com/xmmfp/brru/ 10. Preterm Labor: Clinical Findings, Diagnostic Evaluation, and Initial Treatment Topic Graphics (3). https://www.uptodate.com/contents/preterm-labor-clinical-findings-diagnostic-evaluation-and- initial- treatment?search=fibronectin%20in%20predicting%20preterm%20birth&source=search_result&sele ctedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2 11. Bruijn MMC, Kamphuis EI, Hoesli IM, et al. The predictive value of quantitative fibronectin testing in combination with cervical length measurement in symptomatic women. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(6):793.e1-793.e8. doi:10.1016/j.ajog.2016.08.012 12. Deshpande SN, van Asselt ADI, Tomini F, et al. Rapid fetal fibronectin testing to predict preterm birth in women with symptoms of premature labour: a systematic review and cost analysis. Health Technol Assess Winch Engl. 2013;17(40):1-138. doi:10.3310/hta17400 13. McLaren JS, Hezelgrave NL, Ayubi H, Seed PT, Shennan AH. Prediction of spontaneous preterm birth using quantitative fetal fibronectin after recent sexual intercourse. Am J Obstet Gynecol. 2015;212(1):89.e1-5. doi:10.1016/j.ajog.2014.06.055 14. Shimoya K, Hashimoto K, Shimizu T, Koyama M, Azuma C, Murata Y. Cervical fluid oncofetal fibronectin as a predictor of early ectopic pregnancy. Is it affected by blood contamination? J Reprod Med. 2002;47(8):640-644. 15. McKenna DS, Chung K, Iams JD. Effect of digital cervical examination on the expression of fetal fibronectin. J Reprod Med. 1999;44(9):796-800.