Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Foment de la seguretat per la gent gran

315 visualizaciones

Publicado el

Informe de govern presentat a la Comissió de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona el 20 de juny de 2013. La Guàrdia Urbana ha realitzat sessions informatives i preventives al col·lectiu de la gent gran entre els mesos de novembre de 2012 i març de 2013.

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Foment de la seguretat per la gent gran

  1. 1. INFORMEFOMENT DE LASEGURETAT PER LA GENT GRANJUNY 2013
  2. 2. 1EL PROGRAMA DE SEGURETAT DE LA GENT GRANL’Ajuntament de Barcelona treballa des dels diferents àmbits per millorar la seguretat i laconvivència i el Govern Municipal posa un èmfasi especial en promoure estratègies preventivesde proximitat. En aquest sentit, el Pla d’Actuació Municipal estableix com a eix estratègicPotenciar la xarxa de proximitat de la Guàrdia Urbana amb les comunitats i grups socials demajor vulnerabilitat i risc i a les associacions de veïns. Un d’aquests col·lectius són lespersones grans.A la Comissió de Seguretat i Mobilitat del desembre passat vàrem presentar la Mesura deGovern per incrementar la seguretat de la gent gran que tenia com a propòsit principal donarun nou impuls a les iniciatives endegades des de feia anys per l’Ajuntament i aconseguir al llargdel mandat una disminució de la victimització delictiva i de la gent gran i reduir el nombred’accidents viaris en què s’hi troben implicats. La mesura es du a terme en col·laboració amb elComissionat d’Alcaldia de la Gent Gran.Amb aquesta mesura l’Ajuntament de Barcelona vol comptar amb una eina de prevenció eficaçi útil per a les persones grans que contribueixi a reduir la seva vulnerabilitat davant de possiblessituacions delictives, mantenint la formació en seguretat viària per prevenir possibles accidents.Els objectius específics a assolir són: Reduir la vulnerabilitat del col·lectiu de la gent gran en relació a ser víctimes d’undelicte. Reduir la vulnerabilitat del col·lectiu de la gent gran en relació a ser víctimes d’unaccident de transit. Anticipar i evitar futures situacions de risc. Prevenir les principals amenaces per la seguretat de les persones grans. Fomentar la confiança entre la Guàrdia Urbana i el col·lectiu de la gent gran, explicant-los que en la policia tenen un servei d’ajut i protecció en temes de seguretat. Millorar la resposta policial en intervencions amb persones d’aquest grup.Totes les activitats s’ha planejat dur-les a terme a tots els districtes, amb un total de quaranta-dues accions en diferents centres i orientant-les a la informació, divulgació i formació decaràcter preventiu adreçada a la seguretat personal de la gent gran. Finalment la iniciativa s’hadesenvolupat en el període comprès entre 6 de novembre i el 21 de març.
  3. 3. 2LES XERRADES GENT GRANLes xerrades han tingut una durada de 60 minuts i les han dut a terme agents de la GuàrdiaUrbana de la Divisió Territorial i de la Divisió de Trànsit en diferents casals i centres de la gentgran prèviament convinguts. Els continguts de les mateixes s’han centrat, principalment, enmatèries i casos de seguretat ciutadana i de seguretat viària. Durant les mateixes s’han repartitmés de 4.000 díptics entre els assistents a les sessions.A les xerrades hi ha assistit un total de 802 persones dels diferents districtes d’acord amb lagraella següent:Unitats Territorials Nombre de Casals Nombre dassistentsUT 1 – Ciutat Vella 4 56UT 2 – l’Eixample 2 91UT 3 – Sants - Montjuïc 3 90UT 4 – Les Corts 3 35UT 5 – Sarrià - Sant Gervasi 4 20UT 6 – Gràcia 3 76UT 7 – Horta - Guinardó 4 90UT 8 – Nou Barris 8 211UT 9 – Sant Andreu 3 59UT 10 – Sant Martí 8 74Total 42 802La majoria de les sessions es van orientar com a difusió i divulgació de consells de prevencióamb l’objectiu de crear un espai de reflexió sobre els comportaments individuals i col·lectiuscom a ciutadans.En general, la majoria d’aquestes s’han pogut ajustar a la distribució horària previstainicialment: 20 minuts per cada exposició i 20 més de preguntes, en total 1 hora. Un cop feta lacorresponent avaluació per part dels diferents agents de proximitat que les han dut a terme, esconsidera un temps adequat i suficient per realitzar les exposicions previstes i assolir elsobjectius desitjats.
  4. 4. 3A més dels agents de proximitat de les diferents unitats territorials, les sessions han comptatamb la col·laboració desinteressada de diferents membres jubilats de la Guàrdia Urbana, entreells, el Sergent Expósito Velaz i l’Agent Frederic Guitart (UT3), el Sotinspector Francisco Castro,(UT 7), l’Agent Manuel Doménec (UT2), l’Agent Juan Luna (UT1), l’Agent Enrique Pérez (UT5) il’Agent Miguel Angel Pascual (UT10) . La participació de tots ells ha estat molt satisfactòriaalhora d’aconseguir un bon clima de comunicació entre els diferents assistents i un majorcompromís. Els quatre agents han participat activament en l’exposició d’algun cas concret, perresoldre dubtes al final de la xerrada o en comentar algun aspecte anecdòtic relacionat ambl’exposició.En les dues fases s’han dut a terme un seguit d’enquestes entre el assistents per tal de valorarla iniciativa i extreure’n propostes de millora. La valoració de les mateixes ha estat d’un 99%positiva, i el comentari i suggeriment més habituals ha estat la demanda de més sessionsd’aquest tipus.A més de les diferents exposicions i xerrades, tots els assistents han rebut els fulls informatiuson es recullen els 12 consells de cada exposició.Durant aquestes sessions ha estat habitual que alguns dels assistents expliquessin les sevesvivències particulars, i a partir d’aquí s’han anat resolent els dubtes o ampliant la informació. Enmolts casos, les preguntes o les demandes han tingut relació amb aspectes diferents al’exposició programada, com per exemple l’enllumenat, l’aparcament, el manteniment del barrietc. Totes elles han estat ateses pels agents monitors o pels mateixos agents de policiacomunitària del districte corresponent.En algunes de les xerrades hi han estat presents diferents mitjans de comunicació. L’acollida irecepció de la iniciativa ha estat rebuda i percebuda com un gran encert pels diferentsperiodistes amb els quals s’ha contactat.Les xerrades s’han realitzat a:UT1 21 novembre11:00 Centre de diaPrisba(Cesc de Sant Cugat, 1)30 novembre11:00 Residència Bertan iOriola (Carbonell, 4 )14 desembre11:30 Centre dedia de la Mercè(Rull, 1)14 gener11:00 Centre de diaMil·lenari (Nou de laRambla, 47)UT2 19 novembre17:30 Espai Sant Antoni(Borrell, 44)29 novembre17:30 Casal Carlit(Roger de Flor, 162)
  5. 5. 4UT3 19 novembre17:00 Casal Gent GranPolvorí (Guadalquivir, 2)12 desembre11:00 Cotxeres(Sants, 79- 81)12 desembre18:30 SantCristòfol(Bronze, 7)UT4 29 novembre17:30 C. Gent Gran CanNovell (Caballero, 29)29 gener17:00 Casal GG Les Corts(Montnegre, 33 – 35)30 gener19:00 Centre CívicCan Deu(Pl. De laConcòrdia, 13)UT5 27 novembre11:00 Espai Putget(Marmella, 13)28 novembreCentre Cívic Casa Segnier(Brusi,61)5 desembre16:00 Centre CívicVil·la Florida(Muntaner, 554)29 gener18:00 Centre CívicSarrià(Eduard Comte, 22)UT6 13 novembre17:00 Espai de G.GranPenitents (Passeig Valld’Hebron, 76-78)27 novembre17:00 Centre Cívic LaVioleta (C/Maspons, 6)28 novembre17:00 Casal LaSedeta(Sicília, 321)UT7 20 novembre17:00 Casal Canigó(Canigó, 137)4 desembre11:00 h Casal GG Valld’Hebrón (ArquitecteMoragues, 5)23 Gener17:30 CGG NouHoritzó(Art, 18)24 Gener17:00 CGG d’Horta(Feliu i Codina, 37-43)UT8 20 novembre18:00 h Casal Platjad’Aro(Platja d’Aro, 6 bis)3 de desembre17:00 Pau Casals(Juan Ramón Jiménez, 4-6)21 novembre18:00 Casal Can Peguera(Camós, 3)5 desembre18:00 Casa Nostra(Maladeta, 30-38)22 novembre10:30 Vilapiscina(Carmen Laforet,11)11 desembre18:00 Turó de laPeira(Dr. Pi i Molist, 39)27 novembre17:00 Pedraforca(Pedraforca, 16-18)13 desembre18:00 Roquetes(Garigliano, 58)UT9 6 novembre17:00 C. Cívic de SantAndreu (Gran de SantAndreu, 111)28 novembre16:30 CGG de Navas(Capella, 16)18 gener17:30 CGG MossénClapés(Gran de SantAndreu, 467)UT10 4 desembre17:00 CGG JoanCasanellas (Concilio deTrento, 15)7 febrer18 h CGG Taulat-CanSaladrigas10 desembre17:00 CGG QuatreCantons(Antic de València, 96)7 març17 h CGG Paraguai Perú(Paraguai, 11)17 desembre17:00 CGG Parc-Sandaru(BonaventuraMuñoz, 21)12 març17:30 h CGG Sant17 gener17:30 CGG JoanMaragall (Bermejo ,1 – 5)21 març16 h CGG VernedaAlta
  6. 6. 5(Llull, 214) Martí(Selva de Mar,215)(Binefar, 16-20)PREVENCIÓ DE CARA A L’ESTIUAmb l’arribada de l’estiu i amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de la gent gran durantaquest període, els mesos de maig, juny i juliol la Guàrdia Urbana ha programat una nova fased’aquest projecte amb noves sessions formatives que es realitzen als centres i casals dels deudistrictes de la ciutat.En total s’han planificat 30 sessions de formació – informació que tenen un component pràctic ide participació per fer-les dinàmiques i atractives, i una durada d’uns 40 minuts.Durant les mateixes s’exposen, entre d’altres qüestions, els següents consells de seguretatenfocats de cara a l’estiu, principalment: No expliquis gaire que marxes uns dies de vacances i demana a algú que reculli la tevacorrespondència. No deixis cap missatge al contestador automàtic del telèfon en què es dedueixi que etsfora. Elabora una llista dels objectes més valuosos amb números de sèrie, marques i modelsper facilitar la feina a la policia en cas de robatori i deixa les joies en lloc segur. Si vas de viatge vigila sempre l’equipatge, i en cas d’aglomeracions vigila també la bossade mà i les butxaques més fàcilment accessibles (les de la part de darrere dels pantalonsi les laterals de la jaqueta són les més vulnerables). Porta en llocs separats els diners, la documentació i les targetes de crèdit. No compris cap objecte, beguda o menjar als venedors ambulants ni contractis cap tipusde servei, com ara els massatges, a la platja. Quan et vagis a banyar mira si algú es pot fer càrrec dels teus objectes personals. Nodeixis a la sorra els objectes de valor (diners, carteres, ulleres de sol, telèfons o altresdispositius electrònics, etc.). Fes sempre cas de les indicacions de la Policia, serveis d’emergència i salvament. Al cotxe, no hi deixis objectes de valor a la vista. Refusa fer signatures o donacions sospitoses a organitzacions que no estiguindegudament acreditades. A la platja, no hi portis rellotges, cadenes o altres joies valuoses que puguin atreurel’atenció dels delinqüents i que siguin fàcil objecte d’estrebada.
  7. 7. 6L’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat ha editat un total de 3.000 díptics amb aquestconsells que es reparteixen durant les xerrades i en altres esdeveniments de la ciutat. Alfinalitzar les sessions s’informa de l’existència del telèfon 112 per emergències i es dóna eltelèfon i l’adreça de correu electrònic del responsable de policia comunitària de cada UnitatTerritorial per si cal resoldre dubtes o demanar consells més concrets.POLICIA COMUNITÀRIALa campanya s’emmarca dins del conjunt d’actuacions que realitza la Guàrdia Urbana perdifondre entre els agents econòmics i socials la tasca que duu a terme amb el propòsit dedefinir estratègies responsabilitat compartida que permeti un marc de col·laboració i diàleg quemillori la seguretat a la ciutat.Entre gener i abril, la Guàrdia Urbana ha incrementat en un 55,2% els contactes amb diferentscol·lectius i entitats de la ciutat. En el cas dels contactes amb les associacions de gent gran s’hanincrementat un 69,7%La Guàrdia Urbana ha incorporat com un dels principis bàsic de les seves actuacions actuar desde l’anticipació i la prevenció per fer front a les conductes delictives a la ciutat. En aquest sentit,la relació amb la ciutadania i aconseguir la seva implicació en la seguretat de la ciutat permetque l’Ajuntament de Barcelona i els cossos policials puguin actuar més ben orientats, amb mésceleritat i més eficàcia davant dels fenòmens delictius.CONTRIBUCIÓ AL MODEL DE CIUTATAquest projecte dóna resposta a dos punts del mapa del model de ciutat, que són els següents:Punt 1.7 “Garantir la seguretat de les persones”.Punt 2.1.1. “Potenciar la xarxa de proximitat de la Guàrdia Urbana amb les comunitats igrups socials de major vulnerabilitat i risc i a les associacions de veïns”.I la Carta de Serveis de la Guàrdia Urbana, coherent amb l’anterior, adopta com a compromisamb el ciutadà:“Participarem en la formació en matèria de seguretat viària en els col·legis i entitats de gentgran que ho demanin”.
  8. 8. 7“Mantindrem reunions periòdiques anuals amb associacions i entitats representatives deciutadans en els Districtes”.A la mateixa Carta figuren els següents serveis:Servei essencial de Policia“El contacte amb ciutadans, entitats i associacions i altes agents del teixit social, per tenirconeixement de les problemàtiques i orientar l’actuació policial”.Serveis d’ajut, assistència i atenció a les persones“L’auxili a víctimes i atenció prioritària a les especialment vulnerables informant-les dels dretsque les assisteixen i fent-los valer”.Seguretat ciutadana“Actuacions preventives dirigides a evitar la comissió de fets delictius”.Com a complement a la Carta de Serveis, també figuren les següents funcions en el Catàleg deServeis de les Unitats Territorials:Seguretat ciutadana“Millorar els nivells de seguretat i tranquil·litat dels ciutadans del districte”.Policia de trànsit“Impartir sessions de seguretat viària en casals de gent gran i altres col·lectius què esdeterminin”.Policia assistencial“La protecció de col·lectius vulnerables (menors, gent gran...)”.Proximitat“Activitats preventives amb grups de risc social, en coordinació amb els serveis del districte”.“Planificar campanyes de prevenció i informació amb veïns, botiguers, equipaments municipals ialtres entitats ciutadanes, en coordinació amb Mossos d’Esquadra i el districte”.Atès el bon resultat i les bones expectatives i demandes rebudes, el compromís és continuaraquest programa de manera ampliada el curs 2013 – 2014, vetllant per millorar la qualitat delscontinguts i abastant un nombre superior d’assistents.

×