Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC (20)

Más de Ajuntament de Barcelona (20)

Anuncio

Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC

  1. 1. 1 Comissió d'Hàbitat Urbà 10 d'octubre de 2013 Informe Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC
  2. 2. 2 Índex » 01. Introducció » 02. Iniciatives NEMIC » 03. Indicadors del desplegament » 04. Aplicacions » 05. Incidències » 06. Conclusió i properes passes
  3. 3. 3 PROJECTE DE NOVA ESTACIÓ CORPORATIVA MUNICIPAL: NEMIC » 01. Introducció Una de les eines bàsiques de treball per a realitzar les prestacions de serveis públic per part dels empleats municipals, és l’equipament de telecomunicacions i informàtic. Un dels equipaments més crítics pel seu ús constant és el corresponent a l’ordinador personal i tots els components -en maquinari, programari o serveis- que l’envolten. Del total de 12.000 empleats municipals, 7.300 disposen d’una estació de treball corporativa. Al llarg del 2011 es va anar produint una degradació constant dels equips informàtics del personal de l’Ajuntament, que va concloure en una crisi del seu funcionament al juliol del 2011. Aquesta situació va consistir en la impossibilitat material de treballar amb els ordinadors, tant per la seva lentitud com per la seva obsolescència en serveis. Per posar un exemple de l’estat de la situació, el temps que es trigava en posar en marxa un ordinador corporatiu va arribar als 38 minuts, mentre que en els sistemes domèstics aquest temps ronda entre els 2 i els 8 minuts. Fruit d’aquesta problemàtica, es planteja el projecte NEMIC (Nova estació de Microinformàtica) que consisteix en un conjunt de més de 25 iniciatives de caràcter tecnològic i organitzatiu, que tenen com a objectiu la creació d’una nova plataforma d’escriptori d’usuari i serveis relacionats (directori, productivitat i col·laboració) per a la xarxa Corporativa Municipal, basada en les darreres tecnologies de mercat, per a millorar l’experiència de l’usuari final, optimitzar el cost total de possessió, i garantir l’escalabilitat dels sistemes, potenciant la seguretat dels mateixos. El projecte NEMIC s’emmarca en el procés de transformació TIC dissenyat per l’iMi durant l’any 2012, en execució (contractes Telco, CPD, Lloc de treball i aplicacions) i que té com a objectiu la modernització de les eines de treball i les comunicacions de l’Ajuntament de Barcelona, en sintonia amb l’objectiu de fer de Barcelona la capital de la telefonia mòbil i líder de la ciutat intel·ligent al servei de les persones.
  4. 4. 4 » 02. Iniciatives NEMIC.
  5. 5. 5 En l’esquema anterior es mostra el conjunt de les iniciatives NEMIC; a la part esquerra les iniciatives de caire “organitzatiu”, orientades a la sostenibilitat de les TIC, és a dir, a l’estalvi energètic, oficina sense papers, atenció a l’usuari personalitzada, model de relació amb el ciutadà basat en la proximitat, impressió i utilització de serveis per ús, entre altres; i a la dreta les iniciatives de caràcter “tecnològic” que s’orienten a l’increment de la usabilitat de l’equipament dels usuaris, és a dir, fer els ordinadors corporatius més semblants als de casa. El projecte s’ha desenvolupat en dues etapes: a) Pilot productiu al Districte de Les Corts: iniciat el febrer de 2012 i finalitzat el juliol de 2012. Va servir pel disseny de la nova estructura de xarxa, serveis i la nova estació de treball. Es va implantar amb la finalitat de garantir l’acceptació dels usuaris finals i la seva implicació en el projecte. La prova es va finalitzar amb més de 120 estacions de treball i prop de 80 impressores treballant amb el nou sistema. b) Desplegament a la totalitat de l’Ajuntament: iniciada al novembre de 2012 i amb data prevista de finalització al 99,5% el 30 d’octubre de 2013. A data 10 d’octubre de 2013, el percentatge de progrés del projecte és del 90%, essent la data de finalització el 30 d’octubre d’enguany. Cal destacar un cert retard en la finalització del desplegament atribuïble, en part, al fet que les compres de maquinari –pc i portàtils- s’ha endarrerit per problemes d’stockage dels proveïdors guanyadors dels concursos. El proper 30 d’octubre s’assolirà un 99,5% del projecte, que és la xifra correcte per donar-lo per finalitzat. La plenitud de la seva finalització només s’assolirà quan es posi en marxa el contracte de transformació del Lloc de Treball (*) i s’eliminin els entorns minoritaris d’usuaris remots. S’han assentat les bases per al desenvolupament en la transformació del lloc de treball d’un nou model de Servei d’atenció a l’usuari, un nou sistema integral d’impressió i oficina sense papers i una nova política de dispositius informàtics associats a perfils professionals. * Lloc de Treball: el futur concurs de Lloc de Treball permetrà evolucionar la plataforma NEMIC a una plataforma que introdueixi absolutament l’assignació de dispositius en funció de perfils d’usuari d’acord a l’estratègia corporativa en matèria de recursos humans, i introduirà un nou sistema d’atenció a l’usuari basada en l’especificitat de les eines utilitzades i l’ús que se’n fa d’aquestes.
  6. 6. 6 » 03. Indicadors del desplegament Els indicadors del desplegament són els següents: Figura 1: Número d’estacions de treball (ordinadors) migrades a NEMIC fins el 30 de setembre de 2013, repartides per dependències. El número d’estacions restants encara no migrades estarà per sota les 150 a data 30 d’octubre de 2013. La conclusió és un resultat positiu que permetrà tancar al 100% el projecte amb l’evolució natural de NEMIC. 11 11
  7. 7. 7 » 04. Aplicacions Figura 2: Detall del número de canvis en aplicacions realitzats fins el 30 de setembre i detall dels problemes més rellevants. Tots ells en vies de solució. No s’han presentat grans problemes de compatibilitat, malgrat haver-se produit alguns problemes durant el transcurs del projecte, amb aplicacions relacionades amb l’eExpedient.
  8. 8. 8 » 05. Incidències Figura 3: Detall de les incidències encara obertes a data 30 de setembre de 2013. Totes elles seran resoltes a data 30/10/2013. En conjunt no hi ha hagut mai un allau d’incidències. Han estat resoltes en temps raonable pels serveis d’Operacions de l’iMi en col·laboració amb els proveïdors del projecte (Microsoft i Seidor). Les incidències moltes vegades (un 30% aproximadament) han estat relacionades amb desconeixement en l’ús del nou sistema o amb maquinari en estat no òptim. » 06. Conclusió i properes passes L’evolució natural del projecte NEMIC en la seva globalitat és el procés de transformació TIC engegat per l’iMi, explicat a l’inici. Els concursos de provisió de Telecomunicacions (que ha englobat les iniciatives NEMIC de comunicacions unificades i gestió centralitzada dels dispositius –mòbils, tabletes i ordinadors-), CPD (que ha englobat la provisió de maquinari central –servidors- i infraestructura lògica), i GIX (gestió integral de la infraestructura de xarxa) ja estan en marxa i proporcionen un marc nou per a l’evolució del futur lloc de treball. Bàsicament aquests tres concursos milloren la infraestructura de telecomunicacions i els serveis bàsics més tecnològics.
  9. 9. 9 Els concursos de Lloc de Treball i Aplicacions, han de marcar la fructificació de les iniciatives NEMIC que no s’han executat al 100% però que si han estat assentades: - Provisió d’un nou model d’impressió i oficines sense papers. Hores d’ara NEMIC ha servit per a una prova pilot del model a l’iMi i properament als districtes de Les Corts i Ciutat Vella. Aquest model s’orienta a digitalitzar els fluxos de treball més senzills de la casa fóra dels processos ja digitalitzats com la gestió d’expedients. - Impuls de la mobilitat i teletreball. Amb la següent versió de NEMIC (Neva), que s’implantarà en el Lloc de treball, s’obre un nou model de treball que potencia la mobilitat dels treballadors. L’ordinador es virtualitzarà i permetrà executar l’entorn de treball en diversos dispositius sense diferenciació. - Les aplicacions –que gestionen llicències, subvencions, padró... – podran ser consumides segons les necessitats de l’Ajuntament i dels seus empleats, d’acord amb una plena eficiència en la prestació dels serveis als ciutadans. Això permetrà gestionar millor els costos TIC i també l’evolució futura d’aquests. Com a conclusió cal dir que el projecte NEMIC ha estat raonablement exitós, amb una alta acceptació per part de l’usuari, i amb un nombre de transformacions altíssim que han generat un número d’incidències raonables. A continuació es descriuen les millores de manera resumida i comparativa amb la situació anterior, així com el benefici que aporta: Situació anterior a Nemic Situació actual Benefici en termes de servei Lentitud del sistema: 20 minuts per arrancar pc Millora substancial: màxim 5 minuts per arrancar pc Increment de la productivitat indirecte i major satisfacció de l’usuari Sistema estrany a l’usuari Sistema molt similar al sistema domèstic Major adaptabilitat de les persones a les solucions informàtiques proposades Impossibilitat de solucions de mobilitat o portàtils Sistemes remots integrats Connexions remotes i teletreball possibles Alt cost en la preparació de noves aplicacions Baix cost en la preparació de noves aplicacions Reducció de costos (al voltant del 30%) en les tasques de construcció de noves aplicacions Infraestructura de xarxa (ordinadors centrals i espai d’emmagatzemament) obsoleta Nova infraestructura: espai actualitzat Reducció de costos per l’actualització necessària de la infrastructura. Programari bàsic (processador de texts, fulla de càlcul...etc) obsolet Darreres versions del programari bàsic Màxima capacitat de tractament actualitzat de la informació Impossibilitat d’aplicar polítiques d’estalvi energètic en els ordinadors Desplegada solució d’estalvi energètic Possibilitat d’aplicació de polítiques per a la reducció d’un 15% del consum elèctric a les dependències

×