Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’immigrants en l’àmbit educatiu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
Informe de Govern en relació amb les accions
interculturals i d’acollida d’immigrants en
l’àmbit educatiu.
9 de març de ...
2
Índex:
1. Presentació......................................................................................................
3
1. Presentació
El present informe de govern té per objectiu explicar i posar de manifest l’important
nombre d’accions qu...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 48 Anuncio

Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’immigrants en l’àmbit educatiu

Descargar para leer sin conexión

El present informe de govern té per objectiu explicar i posar de manifest l’important nombre d’accions que s’estan duent a terme des de les direccions d’Atenció i Acollida a Immigrants, la direcció de drets de Ciutadania i Diversitat i el Programa d’Interculturalitat que tenen un impacte directe en l’àmbit educatiu de la ciutat i en especial en els centres escolars, tant les escoles d’educació primària, com de secundària i d’adults així com tant en escoles públiques com en escoles privades concertades.

El present informe de govern té per objectiu explicar i posar de manifest l’important nombre d’accions que s’estan duent a terme des de les direccions d’Atenció i Acollida a Immigrants, la direcció de drets de Ciutadania i Diversitat i el Programa d’Interculturalitat que tenen un impacte directe en l’àmbit educatiu de la ciutat i en especial en els centres escolars, tant les escoles d’educació primària, com de secundària i d’adults així com tant en escoles públiques com en escoles privades concertades.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’immigrants en l’àmbit educatiu (20)

Anuncio

Más de Ajuntament de Barcelona (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’immigrants en l’àmbit educatiu

 1. 1. 1 Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’immigrants en l’àmbit educatiu. 9 de març de 2018
 2. 2. 2 Índex: 1. Presentació.....................................................................................................................3 2. Context i antecedents.....................................................................................................4 3. Dades sobre la diversitat en l’àmbit educatiu ..............................................................10 4. Accions d’Interculturalitat en l’àmbit educatiu i les escoles.........................................15 4.1 La mediació i la traducció a les escoles....................................................................15 4.2. Sessions informatives en escoles per a famílies immigrades. ................................17 4.3. Formació intercultural per a professors i AFAs........................................................18 4.4 El programa de noves famílies per a l’acompanyament a la reagrupació familiar...19 4.4.1 Servei d’acompanyament psicopedagògic per a la inserció al sistema educatiu/formatiu i de lleure català ..............................................................................20 4.4.2 El Punt de trobada:..............................................................................................22 4.4.3 Servei de suport i acompanyament acadèmic. PREPARA’T .............................22 4.4.4 Xerrada “Estudiar a Barcelona” per a mares i pares..........................................23 4.4.5 A L’estiu Barcelona t’acull...................................................................................24 4.5 Projectes de suport en l’àmbit educatiu en els districtes..........................................26 4.6 Les Activitats Antirumor a les escoles.......................................................................29 4.7 Les promocions de les llengües d’Origen a les escoles...........................................30 4.8 Mentoria intercultural. ................................................................................................33 4.9 Suport a les entitats ...................................................................................................35 4.10 Promotors escolars Poble Gitano............................................................................37 4.11 Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la No Discriminació..............................................39 4.12 Activitats en l’àmbit educatiu sobre diversitat religiosa...........................................40 4.13 Homologació i convalidació d’ensenyaments .........................................................40 5. Annex 1:........................................................................................................................43 6. Annex 2.........................................................................................................................45
 3. 3. 3 1. Presentació El present informe de govern té per objectiu explicar i posar de manifest l’important nombre d’accions que s’estan duent a terme des de les direccions d’Atenció i Acollida a Immigrants, la direcció de drets de Ciutadania i Diversitat i el Programa d’Interculturalitat que tenen un impacte directe en l’àmbit educatiu de la ciutat i en especial en els centres escolars, tant les escoles d’educació primària, com de secundària i d’adults així com tant en escoles públiques com en escoles privades concertades. En els darrers anys, probablement un dels canvis socials amb més gran impacte a la ciutat de Barcelona ha estat el canvi sociodemogràfic fruit de la immigració que ha comportat un important augment de la diversitat d’origen a tots els barris de Barcelona. L’arribada de persones immigrants a Barcelona no és un fet nou, ans al contrari: ha estat el patró habitual d’evolució de la població de Catalunya i de Barcelona des de finals del S.XIX, com ha explicat la demògrafa Anna Cabré al llarg de la seva obra. El que sí és una novetat és la procedència i la superdiversitat d’aquest flux migratori, no només d’origen sinó també dins dels propis col·lectius d’immigrants. Aquesta superdiversitat sovint es percebuda com uniforme i monolítica per part de la societat d’acollida. Un dels àmbits on aquesta diversitat ha impactat més, sens dubte ha estat en l’àmbit educatiu. L’arribada d’immigració, en especial des de principis del nou mil·lenni, també ha posat de manifest la pròpia diversitat cultural i religiosa que la ciutat de Barcelona ja tenia. Ens referim especialment al poble gitano, que amb una presència de més de 600 anys a Catalunya, constitueix la principal minoria cultural pròpia catalana. D’altra banda la diversitat religiosa és present històricament a la ciutat i és quelcom independent del fet migratori: Per exemple, la presència del protestantisme, del judaisme, etc. A mesura que passen els anys, des d’aquelles primers fluxos migratoris provinents de l’estranger, els migrants es van anar incorporant a la vida de la ciutat, i van esdevenir ciutadans de ple dret de forma cada cop més normalitzada. Moltes persones han pogut accedir a la nacionalitat espanyola, per tant, actualment són ciutadans de ple dret. Moltes parelles immigrants han tingut fills i filles que, un cop nascuts aquí, han adquirit la nacionalitat espanyola i, per tant, són barcelonins i barcelonines que incorporen la seva pròpia diversitat d’origen familiar. Finalment també cal esmentar un grup important, al voltant de 20.000 nois i noies nascudes a Barcelona, Catalunya i Espanya, menors d’edat que no han pogut accedir a la nacionalitat espanyola. Alhora una part molt important de les persones immigrades, han arribat a Barcelona en edats joves, i han constituït parelles mixtes. El nombre de matrimonis mixtos no para de créixer any rere any, i al voltant del 16% dels naixements a la ciutat són fruit d’aquests matrimonis i emparellaments mixtos.
 4. 4. 4 Tot plegat configura una realitat social diversa cada cop més gran. En la majoria d’escoles de Barcelona, en qualsevol aula de primària, es pot observar una gran diversitat d’orígens i contextos culturals diversos. Tanmateix, probablement la majoria dels alumnes ja han nascut a la ciutat. Aquesta diversitat d’orígens aporta al conjunt de la ciutat aspectes culturals com són la creixent diversitat lingüística, o el creixent nombre de creient de diferents confessions religioses. Aquests aspectes culturals no són aliens a l’àmbit. 2. Context i antecedents L’any 1997 l’Ajuntament de Barcelona elabora el seu primer pla de convivència i escull com a paraula definitòria conceptual la interculturalitat. En 2010 el Pla Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament concreta la conceptualització del model intercultural, influït per l’experiència canadenca de ciutats com Montreal així com pels plantejaments teòrics del Dr. Carlos Giménez Romero, Catedràtic d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Madrid. La interculturalitat, assumeix els punt forts del model assimilacionista (l’èmfasi en l’accés als drets i els serveis socials universals i inclusius i la necessitat de complir amb les obligacions) i del model multicultural (la necessitat de reconèixer la diversitat) però posa l’èmfasi en el principi d’interacció voluntària entre persones diverses, així com en la necessitat de construir una societat cohesionada – cultura pública comuna - basada en la igualtat i el reconeixement de la diversitat com un actiu positiu pel conjunt de la societat. El grup al que s’adreça les polítiques interculturals és el conjunt dels ciutadans. Es tracta d’una invitació, una proposta voluntària, no s’obliga a ningú. La introducció de polítiques interculturals així com de polítiques transversals amb una perspectiva intercultural al llarg d’aquests anys ha contribuït a assolir resultats positius. Podem destacar com un exemple reeixit de política general amb una clara mirada intercultural la Xarxa de Biblioteques públiques de Barcelona. Les biblioteques han esdevingut equipaments oberts i amigables que faciliten el dret d’accés a la cultura, però a l’hora respecten la diversitat dels seus usuaris: per exemple disposen de fons de llibres amb molts idiomes com el xinès, l’urdú, l’àrab, el rus, o l’ucraïnès, i realitzen moltes activitats culturals on la diversitat és un component important. Les biblioteques esdevenen llocs on persones de tots els origen conviuen i interaccionen de forma natural. Arran de l’aprovació del Pla Barcelona Intercultural, en 2010, a la ciutat de Barcelona s’han pogut anar desenvolupant polítiques específiques interculturals que han contribuït al diàleg i a l’apropament i l’apoderament de les persones d’origen i contextos culturals diversos. Per exemple s’han engegat molts projectes de suport en els barris, a les
 5. 5. 5 entitats, de joves mentors referents, 1 o s’ha impulsat l’Espai Avinyó de Llengua i Cultura2 . En col·laboració amb els districtes també s’han iniciat molts projectes interculturals amb incidència territorial. Finalment entre les moltes iniciatives i projectes iniciats pel pla d’interculturalitat de Barcelona podríem destacar una política especial que ha tingut un gran impacte internacional en ser replicada per molts municipis d’arreu: la posada en marxa de l’Estratègia Antirumors amb la finalitat de donar eines argumentatives i reflexives per trencar rumors, estereotips prejudicis envers la immigració influir sobre les percepcions negatives sense base certa, sobre la immigració i la diversitat d’una part important de la població, per prevenir possibles situacions de discriminació. Una prova de l’èxit d’aquesta innovadora política és que ha estat adoptada i replicada per infinitat de municipis arreu d’Europa i fins i tot als EE.UU i al Canadà. Les accions que es descriuen en el present informe de govern estan alineades amb el paradigma intercultural, que l’Ajuntament de Barcelona va definir en el pla del 2010. La interculturalitat es basa en el respecte a tres principis bàsics: en primer lloc el principi d’Igualtat de drets i equitat on es fa un especial èmfasi en la importància de garantir l’accés als drets, als serveis, equipament i programes municipals. Implica disposar de serveis universals i inclusius on es garanteixi el dret de participació de tothom independentment del seu origen sense demanar a canvi l’assimilació cultural. També implica remoure barreres d’accés (equitat) i, si és necessari, efectuar canvis en la forma que es proveeixen els serveis per garantir el dret d’accés. Per exemple, en alguns casos la necessitat de disposar de mediadors o traducció en llengües d’origen es clau per garantir el dret d’accés. Per això, en el present informe de govern s’explicarà el programa de mediació i traducció intercultural i el seu impacte a les escoles de Barcelona. El segon principi és el del reconeixement de la diversitat. Implica la necessitat de conèixer i de reconèixer la diversitat que sovint la immigració ens ha aportat, però també el reconeixement de la diversitat religiosa i del poble gitano. També implica promoure el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural en els diferents àmbits d’actuació, posant en valor les diverses cultures, tradicions i creences que la formen, així com els diferents interessos i necessitats. Aquest segon principi implica també la necessitat de facilitar la seva expressió tant en l’àmbit privat com en l’espai públic. En aquest sentit estaríem parlant, per exemple, de les llengües d’origen, de cultura, de religió, de manifestacions públiques culturals i simbòliques en l’espai públic, però especialment del reconeixement d’aquests aspectes com a propis també per part del conjunt de la ciutat. 1 El projecte XEIX. projecte guanyador del Diversity Advantatge Prize, del Consell d’Europa. XEIX és una iniciativa d’inclusió social, educativa i comercial adreçada a tots els veïns i les veïnes del barri Forpienc amb una importantimplicació de la comunitatxinesa impulsatpel Districte de l’Eixample. 2 L’Espai Avinyó-Llengua i Cultura es unespaique programa activitats culturals de diferents formats (xerrades, projeccions, exposicions, concerts, etc.) adreçades a tota la ciutadania. Es unprojecte que parteix de la base que la diversitat cultural és un factor fonamentalde la potencialitat creativa i productiva de l’espècie humana, un factor que enriqueix la convivència i referma els valors d’igualtat i respecte. Es vol potenciar els valors de la interculturalitat creant espais de reflexió i, alhora, visibilitzant i posant envalor la creació d’artistes d’orígens culturals diversos que, ambla seva obra, interaccionen ambla ciutat.
 6. 6. 6 Finalment, la interculturalitat incorpora un tercer principi: el principi d’interacció positiva entre persones diverses. Aquest principi promou les relacions i el diàleg, en un nivell d’igualtat, entre tots els veïns i veïnes, independentment del seu origen, context cultural o creences religioses, dins d’un barri o territori, a través del foment de les relacions actives i la col·laboració. Es vol trencar l’esquema “Nosaltres / els altres”, per tal de construir allò comú, treballant sobre interessos i aspectes compartits. En aquest marc, resulta clau identificar els obstacles que impedeixen aquestes relacions, fent front de manera proactiva a les dificultats i tensions, donant pas al diàleg. Finalment, per fer operatius aquests tres principis, cal incorporar la dimensió participativa i el sentiment de pertinença. La participació de totes les persones independentment del seu origen o de la seva cultura contextual hauria de ser possible i desitjable. En aquests sentit, la Mesura de Govern de Participació diversa, recentment aprovada per la Comissió de Drets de Ciutadania va en aquesta direcció. A través de la interacció, l’entramat relacional. La cerca d’espais i interessos comuns es pot anar construint un sentiment de pertinença al barri, a la ciutat, al país... construint un relat històric compartit on tothom se senti representat. El paradigma intercultural és el que ha de guiar l’acció de les polítiques públiques per tal de crear una societat inclusiva i que eviti els perills evidents de les desigualtats, de l’exclusió social i de la segregació per lloc d’origen, per creences religioses o per elements culturals. Es important entendre que els tres principis són igualment importants a l’hora, no hi ha una prelació ordinal el els mateixos. No pot haver Igualtat sense reconeixement de la diversitat, perquè comportaria assimilacionisme. No pot haver-hi reconeixement de la diversitat sense interacció, o estaríem promovent societats multiculturals amb comunitats ètniques aïllades que es comunicarien poc entre elles i amb el conjunt de la societat amb evidents riscos de segregació. En el present mandat, les polítiques interculturals han rebut un impuls molt important en consolidar l’equip d’interculturalitat dins de la direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants i, alhora, eixamplant el concepte d’Interculturalitat. Per definició i, en especial, en relació amb el segon principi de la interculturalitat, el principi de reconeixement de la diversitat, cal incorporar, per un cantó, la realitat de la pròpia diversitat cultural de Barcelona com és la del poble Gitano, amb segles de presència i, per un altre, la realitat de la diversitat religiosa present a la ciutat, entesa com una manifestació cultural individual i col·lectiva. El fet religiós transcendeix la variable migració, actualment ja hi ha moltes persones, ciutadanes de ple dret, barcelonins i barcelonines nascudes a la nostra ciutat que segueixen religions diferents a aquella que fins ara ha estat la religió més preponderant: la religió catòlica, o bé no segueixen cap religió. Històricament, ja hi hagut molts barcelonins i barcelonines que han seguit altres religions, per tradició familiar, cultural o bé per opció individual; en el futur hi haurà generacions de barcelonins i barcelonines que seguiran diferents religions fins fa poc minoritàries o poc presents a Barcelona.
 7. 7. 7 Finalment, volem recordar la idea de societat dinàmica, Barcelona és la capital de Catalunya un país amb centenars d’anys d’història amb una llengua i cultura pròpies. Tanmateix, la pròpia incorporació de fluxos migratoris és consubstancial a la naturalesa de la ciutat de Barcelona i de Catalunya i, a través d’aquesta incorporació, la pròpia societat evoluciona, canvia i s’enriqueix. Es tracta d’una societat dinàmica i en constant transformació amb arrels profundes però que mira cap al futur. Interculturalitat i àmbit educatiu: El Pla Barcelona Interculturalitat3 aprovat per l’Ajuntament en l’any 2010 ja dedicava una de les seves línies de treball exclusivament a l’àmbit de l’Educació, sota el títol 3, De l’Aula diversa a la ciutat educadora. En concret el pla proposava: En la darrera dècada, el sistema educatiu de la ciutat ha fet un gran esforç per donar una resposta educativa adient a l’arribada de milers de nous alumnes procedents de tot el món que s’han anat incorporant a les escoles al moment de la seva arribada. En deu anys, les escoles han vist com l’alumnat estranger s’incrementava del 3% al 12%. Però si les aules d’avui són molt diferents de les de fa 10 anys, no només és per l’arribada de nouvinguts, sinó pels canvis a l’entorn social i cultural dels infants i joves autòctons que viuen en un món complex i globalitzat en el que han variat els valors, les relacions familiars, i sobretot l’accés a la informació, l’aprenentatge i la comunicació a partir de l’adveniment d’internet. Tot plegat aporta nous reptes i complexitats a la tasca educativa i s’emfatitza la necessitat d’educar en els valors del respecte a la diversitat, la convivència i el diàleg. A l’escola hi trobem, per dir-ho d’alguna manera, l’últim reducte de “cultura comuna”, d’espai sistematitzat on totes les diversitats reals esdevindran aprenentatges comuns i compartits que permetran els alumnes esdevenir futurs ciutadans. Podem afirmar que l’escola, a casa nostra, és un bon exemple de convivència i que cal aprofundir en la gestió de la diversitat per consolidar aquesta convivència en el futur i en el conjunt de la ciutat. En aquest sentit, un dels grans reptes és transferir la voluntat d’acollida i el reconeixement de les aportacions de la interculturalitat de l’aula diversa a la resta d’agents educatius de l’entorn: la ciutat educadora. Garantir un sistema educatiu inclusiu i generador d’oportunitats per a tothom. 3.1 Compromís del Consorci d’educació, en l’exercici de les seves competències en planificació i escolarització, de prendre mesures implicant els centres d’una mateixa zona educativa per tal que tots els centres escolaritzin de manera equitativa la diversitat socio- cultural del barri, tal i com la LEC ( Llei d’Educació) preveu a la definició del Servei d’educació de Catalunya. 3 AJUNTAMENT DE BARCELONA (2010). Pla Barcelona Interculturalitat. Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
 8. 8. 8 3.2 Incorporar als programes de suport a l’èxit escolar a l’etapa bàsica i obligatòria nous instruments i metodologies per donar resposta a la major diversitat sociocultural dels alumnes. 3.3 Incentivar la continuïtat dels estudis post-obligatoris i facilitar la transició escola-treball, reforçant els programes d’orientació i acompanyament que tinguin present els diferents contextos socioculturals dels alumnes. El tractament de la diversitat cultural a les aules per reforçar els valors que garanteixen una convivència en la diversitat 3.4 Constituir una taula de treball amb responsables del sector educatiu i experts per tal d’introduir l’eix transversal de la interculturalitat en el currículum, partint del diagnòstic sobre allò que ja s’està fent. 3.5 Formació del professorat en educació intercultural i coneixement dels processos socialitzadors que viuen aquests nens i nenes als seus països d’origen. 3.6 Impulsar l’aprenentatge de les llengües maternes en un marc de multilingüisme i reciprocitat pel que fa a l’aprenentatge del català. La importància de l’entorn i la implicació de les famílies i del conjunt d’actors socials en el procés educatiu. 3.7 Incentivar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills obrint espais de trobada entre famílies, entitats i escola. 3.8 Enfortir les polítiques que obren l’escola al barri i en fan una espai de trobada i de convivència. 3.9 Incentivar la incorporació dels joves en activitats extraescolars i associatives de manera que l’experiència quotidiana de convivència en la diversitat dins de l’aula tingui continuïtat a l’entorn social. Com es veurà a continuació, alguns d’aquest objectius s’estan executant a través dels diferents programes de la direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants i del programa d’interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, com a antecedents de les polítiques voldríem destacar el contingut aprovat en el darrer mandat, el Pla de Treball d’Immigració 2011- 2015 aprovat amb el majoritari suport de les forces amb representació al plenari. El Pla de Treball d’Immigració, proposava el següents mesures concretes en relació amb l’àmbit educatiu: 22 Estudiar la implementació de projectes tipus Magnet Schools per als centres que presenten una elevada concentració d’alumnat d’origen immigrant, aportant-hi condicions específiques per assegurar-ne l’excel·lència, per tal de corregir la segregació escolar. 23 Sensibilitzar el professorat sobre l’orientació educativa, per tal que l’alumnat que té un rendiment suficient accedeixi a l’escolarització post-obligatòria, tant a la secundària post-obligatòria com a la formació universitària. Fomentant així la continuïtat d’aquells nois i noies que abandonen prematurament el procés educatius.
 9. 9. 9 24 Garantir l’orientació, el reforç formatiu i el seguiment psicopedagògic inicial per als nois i noies que arriben per reagrupament familiar, especialment en la franja dels 14 als 17 anys, incrementant el reforç de català a través dels recursos disponibles en el marc institucional. 25 Garantir que tots els infants que compleixen els barems establerts disposaran de beques de menjador escolar. 26 Agilitzar els tràmits d’homologació de titulacions per tal de reforçar els elements del talent que aporten les persones immigrades a l’economia.
 10. 10. 10 3. Dades sobre la diversitat en l’àmbit educatiu Si bé com hem explicat anteriorment cada cop podem associar menys el concepte diversitat a l’arribada d’immigrants, sinó que preferim parlar de conceptes com diversitat d’origen, contextos culturals diversos i pluralisme religiós, sí que és interessant examinar que està passant amb els fluxos migratoris d’arribades en el darrers anys a Barcelona En el període 2008-2015, la crisi econòmica va comportar una frenada de l’increment de població estrangera a la ciutat de Barcelona. Però seria fals dir que va aturar l’arribada de persones estrangeres. El que es va produir va ser una disminució dels fluxos migratoris, així com un efecte de compensació entre les arribades i les sortides de població. Tanmateix la població estrangera no ha disminuït de forma significativa, la qual cosa ens fa constatar que Barcelona participa en la dinàmica de les ciutats grans, que funcionen com a punts d’atracció de persones que busquen oportunitats econòmiques, de benestar o simplement un altre estil de vida. D’altra banda, en els darrers anys ha tornat a augmentar l’arribada de persones a la ciutat provinents de l’estranger, tant per part de immigrants econòmics com per part de demandants de refugi i asil. Aquests darrers han pres importància a causa dels conflictes bèl·lics en algunes zones del món (Siría, Ucraïna, etc.) o situacions polítiques i econòmiques barrejades amb molta violència com en els casos d’Hondures i Veneçuela. Un indicador interessant per veure el canvi de moment migratori de la ciutat és veure el nombre de persones ateses pel SAIER4 en els darrers anys. L’increment d’usuaris global ha incrementat un 26,9% entre 2016 i 2017. 2014 2015 2016 2017 Augment 2016/17 Persones ateses pel SAIER 10.379 11.369 13.347 16.936 +26,9% Sol·licitants d’asil i Refugiats Atesos al SAIER 811 1.374 2.299 4.405 +91,6% % Refugi / total Persones ateses 7,8% 12.1% 17,2% 26,0% Font: SAIER S’ha incorporat també l’indicador de persones sol·licitants d’asil i refugiades ateses en el SAIER en els darrers anys atès que creiem que és molt rellevant la importància que està emergint. En el darrer any han incrementat la seva presència en el SAIER un 91,6%. La presència cada cop més de sol·licitants d’asil és una novetat respecte al passat on els 4 SAIER (Servei d’Atenció al Immigrant Emigrant i Refugiat). Es el principal equipament municipal per atendre qualsevol necessitat relacionada amb mobilitat humana, ja sigui Immigració, Refugi, Emigració o Retorn Voluntari a país d’Origen.
 11. 11. 11 fluxos migratoris eren quasi exclusivament de immigrants. En 2014 els sol·licitants d’asil eren el 7,8% sobre el total d’usuaris del SAIER, mentre que en 2017 ja suposaven el 26% del total de persones ateses al SAIER. Una anàlisi de les darreres dades del padró continu de població ens permet analitzar més concretament com ha evolucionat i en quina situació es troben els canvis demogràfics a la ciutat. La població empadronada a la ciutat amb una nacionalitat estrangera era l’1 de gener de 2017 de 288.675 persones, la qual cosa representava el 17,8% de la població. Durant 2017, la població estrangera va augmentar 20.885 persones, un 7,8% en un any, la qual cosa va confirmar amb certesa el canvi de tendència respecte als anys previs. Una dada que confirma la importància del canvi estructural de la població de la ciutat de Barcelona respecte a la diversitat d’orígens i contextos culturals diversos és l’anàlisi dels residents que han nascut en un país estranger, independentment de la seva nacionalitat (espanyola o estrangera). A 1 de gener de 2017 la població nascuda a l’estranger era de 363.121 persones. Aquesta xifra correspon al 23,7% del total de residents. En aquesta xifra s’incloïen moltes persones nascudes a països llatinoamericans que amb els anys han anat aconseguint la nacionalitat espanyola, i per tant, sortint de l’estadística d’estrangers. Els tres primers països on han nascuts més residents a Barcelona són per ordre tres països 53,428 74,019 113,809 163,046 202,489 230,942 260,058 250,789 280,817 294,918 284,632278,320 282,178 280,047 267,578 262,233 267.790 288.675 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolucióde la població estrangeraaBarcelona (2000-2017)
 12. 12. 12 llatinoamericans. Es tracta, en aquests casos, de persones majoritàriament amb nacionalitat Espanyola. El quart país és Pakistan, on en aquest cas la majoria dels residents són persones estrangeres que no han pogut nacionalitzar-se degut a la diferent consideració per accedir a la nacionalitat segons el codi civil. Població nascuda a l'estranger Nombre 1.Equador 23.546 2. Perú 23.015 3. Argentina 21.181 4. Pakistan 19.690 Font: Estadística municipal. D’altra banda ens trobem en una situació totalment oposada, les persones que tot i haver nascut a Barcelona o a Espanya, encara no han pogut nacionalitzar-se i per tant són estrangeres. En el cas de Barcelona a 1 de gener de 2017 hi ha 19.983 noies i nois, d’entre 0 i 17 anys amb nacionalitat estrangera però nascuts en territori espanyol. Aquesta situació afecta sobretot a nois i noies d’origen Xinès, Marroquí i Pakistanès. Joves entre 0 i 17 anys nascuts a espanya i amb nacionalitat estrangera residents a Barcelona. (1 de gener de 2017) País nombre Xina 3.520 Marroc 1.774 Pakistan 1.645 Itàlia 1.530 França 1.160 Filipines 1.036 Bolivia 744 Romania 691 Equador 541 India 485 Hondures 457 Rep Dominicana 460 Bangla Desh 435 Regne Unit 405 Resta Món 5.100 Total 19.983 Font: Estadística municipal. Un dada també interessant d’estudiar pel seu impacte en el sistema educatiu són els naixements a Barcelona segons la nacionalitat dels pares i mares. En el darrer any del
 13. 13. 13 qual es disposa informació, 2015, el 16,7% dels naixements eren fills de pares i mares estrangers, però és molt destacable que els fills de parelles mixtes, (un dels dos cònjuges espanyol i l’altre estranger) se situava quasi a la par amb un 16,6% del total de naixements. Naixements 2015 % TOTAL 14.120 100,0% Pare i mare espanyols 8.581 60,8% Pare i mare estrangers 2.351 16,7% Parella mixta 2.348 16,6% No consta algun del conjugués 840 5,9% Font: Estadística municipal. Pel que fa a la diversitat a les aules, com ja hem vist actualment, a la majoria de les escoles de Barcelona hi ha molta diversitat, ja sigui d’alumnes que han vingut a viure a Barcelona des de l’estranger, o bé, ja són nascuts a Barcelona de pares i mares nascudes a l’estranger o bé són fills de matrimonis mixtos. Si bé la nacionalitat no és l’indicador més adient per recollir la diversitat d’origen i contextos culturals diversos, sí que ens aporta informació interessant sobre l’evolució, almenys d’una part dels alumnes diversos a les aules de Barcelona. L’evolució del nombre d’alumnes amb nacionalitat estrangera matriculats a escoles de Barcelona en educació no universitària ha estat la següent: Evolució alumnes estrangers matriculats a Barcelona. Alumnat de 0 a 17 anys Curs Nombre d’alumnes estrangers % Alumnes estrangers respecte total alumnes no universitaris a Barcelona Curs 2001-2002 9.868 4,4% Curs 2002-2003 14.357 8,1% curs 2003-2004 18.510 9,0% Curs 2005-2006 22.402 9,8% Curs 2006-2007 24.097 10,5% Curs 2007-2008 26.478 11,3% Curs 2008-2009 27.357 11,6% Curs 2009-2010 27.191 11,4% Curs 2010-2011 26.896 11,2% Curs 2011-2012 28.301 11,5% Curs 2012-2103 28.260 11,5%
 14. 14. 14 Curs 2012- 2013 28.055 11,3% Curs 2014- 2015 28.312 11,3% Curs 2015-2016 29.248 11,6% Font: Estadística municipal. Si bé veiem que el nombre d’alumnes amb nacionalitat estrangera es manté estable en els darrers cursos, al voltant del 11,6% del total d’alumnes del conjunt del sistema educatiu no universitari de la ciutat, en canvi el repartiment en l’escolarització entre la xarxa pública i la privada concertada és molt desigual. El repartiment de la responsabilitat educativa de la gran majoria dels estudiants estrangers correspon a l’escola publica. Al llarg dels anys tot i els esforços per equilibrar- ho els percentatges no han canviat massa, excepte en el darrer curs. Alumnes Estrangers. Escolarització Pública / Privada a Barcelona. Alumnat 0 a 17 anys Total Alumnes estrangers Pública Privada % Pública % Privada Curs 2001-2002 9.868 7.261 2.607 73,6% 26,4% Curs 2005-2006 22.402 16.767 5.635 74,8% 25,2% Curs 2009-2010 27.191 20.080 7.111 73,8% 26,2% Curs 2010-2011 26.896 19.684 7.212 73,2% 26,8% Curs 2015-2016 29.248 20.192 9.056 69,0% 31,0% Font: Estadística municipal. En el curs 2015/16 el 69% dels alumnes estrangers estaven escolaritzats en centres públics davant de un 31% en privats. En canvi el total de la oferta pública de places a Barcelona suposava el 41% del total de places davant del 59% de places privades i privades concertades. Es a dir, tot i que l’escola pública a la ciutat de Barcelona és minoritària respecta la privada concertada, assumeix la responsabilitat de l’educació de la gran majoria de alumnes estrangers (el 69%). Aquesta és la informació que es disposa sobre les xifres globals, que dibuixen una situació de desequilibri evident. A continuació s’informarà sobre els diferents programes i polítiques.
 15. 15. 15 4. Accions d’Interculturalitat en l’àmbit educatiu i les escoles. 4.1 La mediació i la traducció a les escoles La diversitat d’orígens i cultures a moltes aules de Barcelona, fa que els centres educatius demanin cada vegada més intervencions amb mediadors/es interculturals. A més l’actual canvi en el moment migratori de la ciutat caracteritzat per un important increment de les arribades de moltes famílies migrants, està fent que la demanda del servei de mediació i traducció s’hagi incrementat substancialment. Aquest fet ocasiona que el professorat necessiti el suport d’intèrprets i mediadors/es interculturals a l’hora de, sobretot, comunicar-se amb les famílies dels alumnes, explicar el funcionament del centre, l’evolució acadèmica del seu fill/a, o animar la participació de les famílies immigrants en les activitats a l’escola i a les AMPA. En aquest sentit la inclusió de les escoles com a demandants del servei és clau per facilitar els processos educatius de l’alumnat d’origen cultural divers en l’àmbit escolar. El Servei de Traducció i Mediació Intercultural té per finalitat donar suport als professionals dels serveis municipals i dels centres educatius de la ciutat per treballar des d’una òptica intercultural. Es divideix en 3 àrees: traducció, mediació interpersonal i mediació col·lectiva, cadascuna de les quals atén un perfil de demanda diferent, com s’explica a continuació. Servei de Traducció: s’utilitza quan es necessita la presència d’un/a intèrpret per fer possible la comunicació amb persones que encara no tenen fluïdesa suficient en català o castellà. També es poden fer traduccions escrites d’algun document relacionat amb la intervenció que s’està duent a terme amb aquella persona/família/grup. Servei de Mediació Interpersonal: per a situacions específiques amb persones o famílies on es requereix el suport d’un mediador/a intercultural ja que la falta d’entesa i/o comunicació és deguda a aspectes que van més enllà de la llengua (com ara els relacionats amb els valors, creences, diferents percepcions, etc.) Servei de Mediació Col·lectiva: es realitzen sessions d’assessorament intercultural a equips de professionals (mestres, treballador(e)s socials, educador(e)s, etc.), intervencions amb grups d’usuaris (alumnes, pares i mares, usuaris de centres de serveis socials, grups de joves, etc.), intervencions en comunitats de veïns o a l’espai urbà. Aquest servei s’ofereix des de l’any 2002 i es finança des de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants per a professionals municipals. Des de l’any 2012 es va començar a fer extensible també a centres escolars de la ciutat de Barcelona, tant públics, dependents del Consorci d’Educació de Barcelona com privats concertats, ja siguin escoles bressol, escoles d’adults, escoles de primària o instituts de secundària.
 16. 16. 16 Una part important dels serveis duts a terme són mediacions grupals, en què els mediadors han donat suport en sessions informatives del professorat amb les famílies estrangeres. Altres han estat assessoraments als equips docents dels diferents centres. Aquests assessoraments han versat sobre les característiques de diverses cultures presents en els centres (Pakistan, Marroc i Xina). S’expliquen també les característiques que tenen els sistemes educatius en aquests països i quina és la percepció de l’educació, de la figura del mestre i de l’educació dels seus fills/es. L’activació del servei sempre ha de ser a través d’un de l’equip directiu del centre. Els aspectes a destacar del Servei de Traducció i Mediació Intercultural en relació amb l’àmbit escolar són: A 31 de desembre de 2017 s’ha col·laborat amb 211 centres i serveis escolars de la ciutat, entre els quals hi ha escoles bressol, escoles de primària, instituts de secundària, batxillerat i formació professional i alguns EAP (Equips d’Atenció Psicopedagògica). L’any 2010 no hi havia cap centre educatiu que pogués fer sol·licituds de traducció ni mediació. En canvi, a partir d’obrir la porta d’entrada el 2012, el nombre de centres s’ha multiplicat cada any. L’evolució dels centres que s’han donat d’alta com a demandants del serveis ha experimentat un gran increment en l’actual mandat. Any Escoles activades 2012 4 2013 25 2014 52 2015 92 2016 145 2017 211 Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. L’alt grau de satisfacció dels professionals que utilitzen el servei han quedat reflectits en els qüestionaris de satisfacció recollits i en la memòria anual del servei. A la propera taula es presenta el nombre d’intervencions realitzades a centres i serveis educatius els dos darrers anys, per tipologies de servei. Durant 2017 s’ha dut a terme un 47% més d’intervencions que en 2016. Tipologia de servei 2016 2017 % Variació Traduccions presencials 269 430 60% Traduccions documentals 6 8 33% Mediacions interpersonals 65 64 -2%
 17. 17. 17 Mediacions col·lectives 40 56 40% Total intervencions 380 558 47% Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. Tot i que 221 centres han realitzat sol·licituds, alguns centres han concentrat un gran nombre d’intervencions, a continuació destaquem els centres més de 10 traduccions o mediacions Centre Districte Intervencions Escola Drassanes Ciutat vella 41 Escola La Farigola El Clot Sant Martí 33 Escola Collaso i Gil Ciutat Vella 32 CFA La Pau Sant Martí 17 Escola Josep Maria de Sagarra Gràcia 18 Escola Sagrat Cor Eixample 17 Escola Elisenda de Montcada Nou Barris 14 Escola Milà i Fontanals Ciutat Vella 14 Escola Llacuna Sant Martí 13 Escola Ramon Berenguer Sant Andreu 13 Escola Mare de Déu del Roser Eixample 10 CEE Josep Pla Nou Barris 10 Escola Ramon Llull Sant Andreu 10 Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. 4.2. Sessions informatives en escoles per a famílies immigrades. Voldríem també destacar les sessions informatives grupals que ha fet el SOAPI (Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades) en algunes escoles de la ciutat. El SOAPI té per objectiu principal oferir informació, orientació, suport i assessorament sobre qüestions generals i específiques relatives a organització territorial, recursos bàsics, drets i deures, aprenentatge de llengües oficials, principals tràmits d’estrangeria i altres temes que es consideri necessari a tota la població immigrada de la ciutat. Treballa fomentant l’autonomia personal, la presa de decisions i l’apoderament de les persones ateses perquè puguin ser protagonistes actives de la seva situació i disposin d’eines i estratègies per superar les dificultats que se’ls puguin presentar. També es promou la participació social de les persones immigrades en la xarxa associativa de la ciutat i es col·labora en activitats dirigides a enfortir la convivència i la cohesió social.
 18. 18. 18 Una de les activitats que ofereix actualment el SOAPI són les sessions itinerants: Es realitzen a demanda de serveis, entitats, equipaments o col·lectius concrets i es desenvolupen a la seu de les pròpies entitats o serveis (serveis socials, escoles, centres de salut, religiosos, etc.). El SOAPI col·labora amb més de 300 serveis i entitats de tota la ciutat. Amb centres escolars s’inicia la col·laboració a finals de 2012. La majoria són escoles d’adults, però també hi ha alguna escola de primària i algun institut. En 2017 s’han dut a terme 21 sessions informatives grupals en centres educatius de la ciutat. En concret es tracta de xerrades informatives a pares i mares del centre, o bé en el cas de les escoles d’adults, es tracta de sessions informatives grupals d’acollida a la ciutat de Barcelona per al propis alumnes. És a dir, s’utilitza el propi grup-classe a petició del propi docent. En aquests casos es tracta d’alumnes que estan fent aprenentatge de llengües a les escoles d’adults. Tipologia de servei 2016 2017 % Variació Sessió informativa d'acollida en centre escolar. 14 21 +50% Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. 4.3. Formació intercultural per a professors i AFAs Formació intercultural és la línia d’acció del programa BCN Interculturalitat que vol acostar la perspectiva intercultural i la sensibilització antirumors als diferents àmbits professionals i socials de la ciutat (entitats, equipaments, serveis, ciutadania en general, etc.) a través d’una oferta gratuïta i de qualitat d’accions formatives. Al llarg del 2017 s’han realitzat 26 accions formatives, de les quals 8 han estat col·laboracions i demandes d’assessorament en matèria d’interculturalitat, 9 han estat dissenys i realització de formacions a demanda i 9 han estat les edicions de formacions periòdiques impulsades pel Programa BCN Interculturalitat. La formació és una eina clau de transversalització de la perspectiva intercultural. Es constitueix, per tant, en una estratègia de sensibilització, d’aportació d’eines i de coneixements perquè persones de diferents àmbits i sectors, professionals i socials, incorporin la perspectiva intercultural a la seva tasca diària. En aquest sentit, és fonamental treballar dins de l’àmbit educatiu, amb la comunitat educativa. Aquest és un àmbit on intervenen molts agents, un espai de trobada de persones (de diferents edats) de diversos contexts i orígens culturals i que han de participar de la vida educativa des de la igualtat, el respecte i el reconeixement de la seva diversitat. Al llarg de 2017 s’han iniciat accions formatives adreçades a aquest àmbit:
 19. 19. 19 Formació “Interculturalitat i participació a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) Pau Claris”. Aquesta formació va ser una demanada dels membre de l’AFA i van participar 14 persones. Aquest 2018, s’ha posat en marxa conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona una formació adreçada al professorat: Com fem una escola intercultural? Aquesta és una línia de treball que es vol consolidar en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta formació adreçada a professors està organitzada en 5 sessions on es treballen les següents temàtiques: 1a. Sessió: Cultures i identitats. La construcció de la diversitat cultural. 2a. Sessió: Per què cal apostar per la interculturalitat als centres educatius? 3a. Sessió: Eines vivencials per a la reflexió intercultural a l’aula. 4a. Sessió: El mètode de l’incident crític com a eina de comunicació intercultural. 5a. Sessió: La mirada intercultural a la pràctica. 4.4 El programa de noves famílies per a l’acompanyament a la reagrupació familiar Al Programa Noves Famílies a Barcelona acompanya i orienta el procés de reagrupació familiar de totes les famílies que han iniciat un procés de reagrupació familiar a Barcelona. El programa treballa amb tot el nucli familiar ja sigui els adults que es troben a Barcelona i demanen la reagrupació així com amb la resta del nucli familiar que ha de venir de país d’origen ja siguin cònjuges o filles i fills. El programa ofereix un espai de trobada perquè coneguin amb més detall els serveis de la ciutat, l’àmbit educatiu, les entitats del barri a banda també es treballa perquè el retrobament entre les persones que arriben reagrupades i les persones que ja hi som sigui una experiència enriquidora i positiva. Els immigrants que volen dur a terme un procés de reagrupació familiar poden procedir amb els familiars directes: ja siguin marits o mullers, pares o mares o fills i filles. La major part de les reagrupacions familiars es tracta de menors d’edat, la immensa majoria dels quals en edat d’incorporar-se a l’educació obligatòria i post obligatòria. Es molt important destacar els esforços que l’equip del programa noves famílies adreça en especial a la franja d’edat entre 16 i 19 anys. Al tractar-se de nois i noies en edat post- obligatòria, la seva escolarització no és tant automàtica com en els menors de 16 anys que immediatament troben una plaça en un centre educatiu a través de la oficina de Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona.
 20. 20. 20 Des del programa noves famílies es du a terme una feina molt important tant abans de que es produeixi la reagurpació familiar dels menors, com a posteriori, un cop els menors han arribat a la nostra ciutat. Els aspectes educatius són claus, les diferències amb els sistemes educatius en països d’origen solen ser molt grans i a més sovint el desconeixement per part de molts pares i mares del funcionament del sistema educatiu català, fa imprescindible una feina d’acompanyament i explicació. Per l’altre cantó, també es pot dur a terme una feina prèvia amb els menors un cop acaben d’arribar, per tal de facilitar el seu encaix en el sistema educatiu, ajudant en l’elecció dels possibles itineraris escolars. A continuació es repassa els diferents subprogrames i serveis dins del programa de Noves Famílies que treballen específicament des de la reagrupació familiar l’àmbit educatiu: - Acompanyament psicopedagògic - El Punt de Trobada - Prepara’t - Xerrades “Estudiar a Barcelona” 4.4.1 Servei d’acompanyament psicopedagògic per a la inserció al sistema educatiu/formatiu i de lleure català. Aquest servei presta una orientació individual i acompanyament específic per a joves nouvinguts, derivats pels referents territorials, en el seu procés d’inserció educativa i d’adaptació al nou entorn. El Servei d’Assessorament i acompanyament psicopedagògic garanteix:  L’acompanyament individual, en l’àmbit educatiu i de lleure, en la mesura del que es valori necessari, a tots els joves de 15 a 19 anys arribats en el marc del procés de reagrupació familiar: o Acompanyament dels joves en procés de reagrupament a través d’entrevistes i/o acompanyaments, en funció de les necessitats detectades pels professionals. o Informació, orientació i seguiment acadèmic - ocupacional ajustat a les necessitats dels adolescents i joves nouvinguts. o Proporcionar als adolescents i joves destinataris un referent en la seva inserció al sistema educatiu/formatiu català.  Assessorament i acompanyament a les famílies reagrupades en matèria d’accés al sistema educatiu i de lleure dels seus fills a la ciutat. o Es facilita el seguiment de l’itinerari d’accés en l’àmbit educatiu i de lleure dels joves amb les seves famílies es farà via telefònica, entrevistes i/o
 21. 21. 21 acompanyaments, en funció de les necessitats detectades pels professionals. o Proporcionar a les famílies un referent en la inserció al sistema educatiu/formatiu i de lleure català dels seus fills.  Suport als professionals i la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants en intervencions adreçades als joves reagrupats.  Un sistema d’informació i documentació actualitzat referent al sistema educatiu/formatiu i de lleure a Barcelona per poder oferir un servei d’assessorament eficaç a la població diana i als professionals del Programa.  Un sistema de coordinació amb els referents territorials per tal de compartir la informació necessària relacionada amb el pla d’orientació individual/familiar.  Un sistema de coordinació i/o derivació a serveis destinats a promoure i facilitar l’accés al sistema educatiu i de lleure a Barcelona. El servei psicopedagògic treballa en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona per tal d’establir els mecanismes de coordinació i /o derivació i facilitar l’accés al sistema educatiu català dels jovers reagrupats i reagrupades a Barcelona. Durant 2017 el nombre de joves atesos pels psicopedagogs del programa Noves famílies ha estat de 282. Això implica un increment d’un 8,16%, respecte el 2016. S’ha pogut acompanyar 282 joves nouvinguts/ nouvingudes per tal que puguin continuar el seu itinerari educatiu, puguin crear les seves pròpies xarxes socials i el coneixement de la llengua i la ciutat. Tot i que la gran majoria de joves ateses/atesos són d’origen llatinoamericà, cal posar especial atenció a l’augment progressiu any rere any dels joves de parla no romànica. Això comporta un canvi en el tipus d’intervenció (temps, plans de treball, itineraris, recursos...). Es mantenen com a primera procedència: Bolívia sense increment significatiu respecte l’any anterior (únicament 2 casos més). Augmenta significativament el nombre de joves procedents de: Pakistan (17 casos més) i Hondures (10 casos més). Disminueixen: en 4 casos els joves de Filipines en referència al 2016. Els tres districtes amb major concentració de joves atesos (47%) són: Nou Barris (46 joves 16%), Sants Montjuïc (44 joves 16%) i Horta-Guinardó (43 joves 15%). Aquest 2017 s’equipara l’atenció entre nois (47%) i noies (53%). El 83% de les / dels joves atesos se situen en la franja prioritària definida (15 als 19/20 anys), seguit d’un 15% amb edats superiors als 20 anys (ha augmentat un 6% les atencions a majors de 20 anys respecte el 2016) i un 2% amb edats inferiors a la franja definida. Les intervencions que es realitzen amb joves menors de 15/16 anys des del servei de suport psicopedagògic van encaminades a la inserció acadèmica en alguns dels casos, l’assessorament per a l’homologació de la seva titulació acadèmica per accés sistema
 22. 22. 22 educatiu i a l’acompanyament psicològic i emocional dels processos vitals dels joves i de les seves famílies. 4.4.2 El Punt de trobada: Es tracta d’un servei que comporta l’acollida de 40 joves de 12 a 18 anys. Aquests grups van adreçats a joves recent arribats a la ciutat de Barcelona per reagrupament familiar. L’accés serà mitjançant la derivació dels referents territorials atenent a aquests criteris i/o de valoració professional. Es tracta d’espais de participació on els joves puguin mantenir un lloc de relació amb altres joves que es troben en la mateixa situació, facilitin la creació de xarxes socials i descobreixin els serveis i recursos educatius, socials i culturals que hi ha al seu abast en els districtes de la ciutat de Barcelona. El punt de trobada es dur a terme durant 10 dissabtes al matí organitzat en dos torns al primer i darrer trimestre de l’any. Aquest garanteix:  El foment de la llengua catalana, vehicle de comunicació, llengua d’ús, d’acollida i integració principal i en convivència amb les altres llengües d’ús, tant les cooficials del territori com aquelles patrimoni dels joves i les seves famílies.  La interculturalitat, com a valor d’enriquiment, d’intercanvi i coneixement mutu entre tots els agents socials participants (monitors, coordinadors de reagrupament al territori, joves, famílies, resta de membres de la comunitat, etc.) i provinents de diferents i diversos territoris i/o entorns socials, culturals i lingüístics.  La cohesió social, com a voluntat de “teixir”, consolidar xarxes de convivència, fruit de la creació d’estructures tècniques i professionals en contacte i col·laboració activa amb la realitat social individual i col·lectiva.  Coneixement de l’entorn: Promoure un espai de descoberta conjunta de l’entorn del seu barri, districte i de la ciutat de Barcelona per tal d’aconseguir autonomia i seguretat en la recerca de recursos que donin resposta a les necessitats, afeccions i inquietuds dels adolescents i joves participants.  Treball en xarxa: Impulsar el treball en xarxa amb la resta d’equipaments, serveis i entitats del territori per tal de facilitar el coneixement i la relació entre iguals, implementant propostes conjuntes.  Atenció i treball amb les famílies: Afavorir les dinàmiques de participació dels joves i llurs famílies en el funcionament quotidià del servei per tal de facilitar el procés d’integració dels joves i oferir espais de reflexió amb els professionals per enriquir la funció educativa. 4.4.3 Servei de suport i acompanyament acadèmic. PREPARA’T El servei PREPARA'T, te com a objectiu l'acompanyament i tutorització per a facilitar l'accés a la universitat i/o cicles de grau mitjà o superior, als adolescents i joves que acaben d'arribar a Barcelona i llurs famílies provinents del Programa Noves famílies: Acompanyament al Reagrupament familiar. Es tracta de joves que ja estan en edats superiors a l’educació postobligatòria i que el seu encaix en la oferta existent en el
 23. 23. 23 moment de l’arribada pot ser difícil atès el desconeixement del sistema educatiu i de la llengua. No obstant, es tracta d’alumnes que solen tenir bons expedients acadèmics en el país d’origen i que estan altament motivats per prosseguir els seus estudis a Barcelona. A Barcelona no existeix cap tipus de recurs específic adreçat a aquest perfil i per això s’ha hagut de crear aquest recurs. Les sessions d’aprenentatge s’estructuren: Àrea de Ciències, Àrea de llengües, Tractament i us de la informació i Competències transversals. Durant tot el curs, i de forma transversal, s’han realitzat diverses sessions de tutoria individual amb cadascun dels joves inscrit al servei. El principal objectiu del seguiment és poder acompanyar al jove en la planificació d’un itinerari acadèmic. Aquest acompanyament es fa tant a nivell psicopedagògic, com personal i emocional, i es combina entre el format grupal i l’individual. Al llarg del curs 2016-2017 s’han atès 25 joves, d’edats compreses entre els 16 i els 22 anys. La procedència dels joves, tant pel que fa a país d’origen, majoritàriament provinents de Llatinoamèrica, com pel districte de residència de la família a Barcelona, és força variat. D’aquests/es el 52% són noies i el 48% nois. Durant aquest curs també hem tingut joves de parla no castellana, en concret provinents de Pakistan (2 alumnes), Marroc (2 alumnes) i Filipines (1 alumne). S’ha tornat a fer, per tant, un esforç per integrar-los a l’aula, i promocionar l’ús de la llengua catalana i castellana com a llengua principal de comunicació tan formal com informal. 4.4.4 Xerrada “Estudiar a Barcelona” per a mares i pares. L’objectiu principal és el de poder explicar i prevenir els pares i mares sobre la realitat educativa amb què es trobaran els seus fills i filles quan arribin a viure a la ciutat de Barcelona. El contingut principal que es tracta en aquestes xerrades informatives és el següent:  La tramitació dels documents per a l'escolarització dels nois i noies reagrupades.  Legalització dels documents a país d'origen  Procés d’homologació de documents a Barcelona  Què suposa estudiar a Barcelona entre els 6 i els 16 anys?  Itineraris d’ensenyament post-obligatori  El català i el castellà les dues llengües del territori  Hàbits i costums locals en referència als estudis  El sistema educatiu i recursos de temps lliure  Les responsabilitats compartides centre educatiu-pares  Espai per la resolució de dubtes de les persones assistents. El total de sessions informatives sobre el sistema educatiu realitzades durant l’any 2016 han estat 3 amb una participació de 40 persones. Cal destacar que dins d’aquest total el grup a qui anaven destinades ha estat diferent, provocant una adaptació del
 24. 24. 24 contingut de les mateixes. Aquest any, s’ha millorat el contingut de les sessions afegint més imatges que ajuden a entendre i connectar el discurs amb la realitat. En 2017 s’ha procedit a canviar l’enfocament i s’han dut a terme 15 petites xerrades a nivell de districte, per apropar la informació al usuaris. Hi ha assistit 63 persones, amb una assistència mitjana de 4 persones. 4.4.5 A L’estiu Barcelona t’acull. El servei està adreçat a 140 adolescents i joves entre 12 a 18 anys, arribats per reagrupament familiar en el darrer trimestre del curs escolar vigent, membres de famílies que han fet efectiu el reagrupament durant els últims mesos i han estat atesos pel Programa Noves Famílies: Acompanyament al reagrupament familiar o han assistit a les aules d’acollida temporal del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest és un programa que es va iniciar l’any 2008. Aquest servei és clau, atès que sovint, molts joves arribats per reagrupació familiar en els mesos de maig i juny, ja no són escolaritzats fins setembre, i per tant sovint, si no van a l’estiu Barcelona t’acull, solen romandre a casa durant 3 o 4 mesos perdent una gran oportunitat per conèixer la ciutat i l’entorn social del barri. El servei consisteix en l’organització i posada en marxa d’un conjunt d’activitats lúdiques i alhora educatives que facilitin el procés de coneixement i adaptació positiva a la ciutat de Barcelona d’aquests joves recent arribats. S’organitza en 7 grups de 20 membres, en funció del districte on viuen i es prestarà a 7 biblioteques municipals mitjançant un acord de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Aquest projecte s’organitza amb la col·laboració del consorci de biblioteques de Barcelona el propi Consorci d’Educació de Barcelona que deriva alguns alumnes directament de les aules d’acollida dels darrers mesos del curs previ. Tenen una especial atenció aquells adolescents i joves en la franja 15-18 anys, al límit de l’escolaritat obligatòria, perquè les dificultats amb les que es troben impedeixen la continuïtat dels seus estudis, encara que el nivell acadèmic en el país d’origen era bo i el seu interès era continuar estudiant. Aquest servei garanteix:  El foment de la llengua catalana, vehicle de comunicació, llengua d’ús, d’acollida i integració principal i en convivència amb les altres llengües d’ús, tant les cooficials del territori com aquelles patrimoni dels joves i les seves famílies.  La interculturalitat, com a valor d’enriquiment, d’intercanvi i coneixement mutu entre tots els agents socials participants (monitors, coordinadors de reagrupament al territori, joves, famílies, resta de membres de la comunitat, etc.) i provinents de diferents i diversos territoris i/o entorns socials, culturals i lingüístics.
 25. 25. 25  La cohesió social, com a voluntat de “teixir”, consolidar xarxes de convivència, fruit de la creació d’estructures tècniques i professionals en contacte i col·laboració activa amb la realitat social individual i col·lectiva.  Coneixement de l’entorn: Promoure un espai de descoberta conjunta de l’entorn del seu barri, districte i de la ciutat de Barcelona per tal d’aconseguir autonomia i seguretat en la recerca de recursos que donin resposta a les necessitats, afeccions i inquietuds dels adolescents i joves participants.  Treball en xarxa: Impulsar el treball en xarxa amb la resta d’equipaments, serveis i entitats del territori per tal de facilitar el coneixement i la relació entre iguals, implementant propostes conjuntes.  Atenció i treball amb les famílies: Afavorir les dinàmiques de participació dels joves i llurs famílies en el funcionament quotidià del servei per tal de facilitar el procés d’integració dels joves i oferir espais de reflexió amb els professionals per enriquir la funció educativa.  Es treballa especialment la incorporació en l’àmbit educatiu a partir del setembre. L’activitat s’organitzarà de dilluns a divendres, tots els matins durant 4 hores, durant el període estival, i contempla:  Espais diaris de relació que afavoreixi la creació de xarxes de suport personal.  Activitats encaminades al coneixement de la ciutat i el sistema educatiu  Visites i contacte amb els recursos més adients pels joves en els seus districtes, centres escolars, lleure, activitats en serveis públics i/o d’iniciativa social, etc..  Coneixement i pressa de contacte amb la llengua catalana. S’ha de puntualitzar que la participació és voluntària, però exigeix del compromís d’assistència i el servei és gratuït pels participants. En general, l’evolució dels nois i noies que passen per a l’estiu Barcelona t’acull és molt positiva en els dos mesos que dura el programa. Els nois i noies solen agafar confiança en ells mateixos, perden la por a la ciutat i a la societat i estan molt millor preparats per afrontar la seva escolarització el mes de setembre en un nou sistema educatiu, per ells desconegut. Finalment, al mes de setembre es dur a terme una cerimònia de lliurament de diplomes al Saló de Cent on es convida als nois i noies i a les seves famílies, però on també es dona una benvinguda a la ciutat. L’impacte positiu per als nois i noies i les pròpies famílies és molt gran, atès que és especialment motivador per a les famílies de cara afrontar els reptes de la seva escolarització i futura vida a la ciutat.
 26. 26. 26 Indicadors: Evolució del Programa Noves Famílies: Acompanyament al reagrupament familiar. INTERVENCIÓ AMB JOVES-INCLUSIÓ SISTEMA EDUCATIU 2016 2017 % d’increment Suport psicopedagògic 259 282 8,16% Punt de Trobada 73 76 3,9% Servei de suport i acompanyament acadèmic. PREPARA'T 40 34 -15% Xerrades “estudiar a Barcelona” 40 63 57,5% A L’Estiu Barcelona t’acull 140 140 0 Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. 4.5 Projectes de suport en l’àmbit educatiu en els districtes Impulsem la Interculturalitat és una de les línies d’acció del Programa BCN Interculturalitat que té com a objectiu final incorporar l’enfocament intercultural als diferents serveis, projectes i accions que es duen a terme a la ciutat de Barcelona. A través de les estratègies de territorialització i transversalització s’ha treballat tant amb
 27. 27. 27 els districtes de la ciutat, amb les àrees i àmbits temàtics més estratègics, amb col·lectius i entitats. Al llarg de l’any 2017 els diferents districtes han continuat amb l’aposta per promoure projectes en matèria d’interculturalitat. En aquest sentit, des de la línia d’Impulsem s’ha realitzat l’acompanyament i l’assessorament tècnic tant als diferents projectes impulsats des dels districtes, com a les accions i processos que porta a terme cada territori. Dins del Programa, és fonamental el treball que es fa a nivell territorial i amb l’objectiu de transversalitzar la mirada intercultural a l’àmbit educatiu. En aquesta línia s’ha donat suport a: 9 projectes, en 6 districtes: Gràcia, Ciutat Vella, Sants – Montjuïc, Horta- Guinardó, Sant Martí i Sant Andreu. Nom projecte o acció Perfil destinataris Barri / Districte Escoles / IES 1 El Món a la meva escola Infants i joves Districte de Gràcia l'Escola Montseny, l'Escola Rius i Taulet, l'Escola Josep M de Sagarra i l'Escola Sant Josep 2 Projecte de llengües maternes a Trinitat Vella (àrab i urdú) Infants Districte de Sant Andreu Ramón y Cajal 3 Projecte de extraescolars de llengües maternes (àrab i urdú) Infants i joves de 6-12 anys El Besòs/Sant Martí Eduard Marquina i Concepció Arenal 4 Tallers de creació Intercultural: -Tallers antiracistes - Tallers d’Art urbà Joves de 13- 18 anys Sants- Montjuïc Institut Consell de Cent, Montjuïc, Emperador Carles i l’Espai Deures 5 Orquestra del Poble Sec. Do d'acords Joves de 4-18 Poble Sec/Sants- Montjuïc Poble-sec, Mossèn Jacint Verdaguer, Tres Pins, Bosc de Montjuïc, La Muntanyeta Instituts Consell de Cent i XXV Olimpíada 6 Projecte Seguim! Joves amb risc d’abandoname nt dels estudis. Ciutat Vella Impulsat pel Consorci d'Educació i Districte Ciutat Vella 7 Aprenentatge i ús social del català per a mares i pares/ Aprenentatge de la llengua materna Famílies de diferents contextos culturals Ciutat Vella Varis escoles del districte
 28. 28. 28 8 Projecte Totes Fem Xarxa Famílies de diferents contextos culturals Poble Sec/ Sants- Montjuïc Escoles: - Poble-Sec - Mossen Jacint Verdaguer - Miquel Bleach -Frances Macià 9 Interculturalitat als centres educatius Infants i joves del districte d'Horta - Guinardó i professionals de l'ambit educatiu Horta - Guinardó Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. A continuació es descriu amb més detall el projecte que es du a terme al Districte de Gràcia. El món a la meva escola. Es tracta d’un projecte que vol promoure la incorporació de les diversitats familiars a la comunitat educativa; de foment de la incorporació de la mirada intercultural a la ciutadania, a través del treball amb l’AMPA, escoles i serveis, i entitats del territori, donar suport a la inclusió social de les famílies immigrades i fomentar una mirada intercultural envers la ciutadania. Àmbits d’actuació:  El projecte du a terme la seva tasca tant en l’àmbit escolar com en el comunitari.  AMPA’s com a primer espai de relació per la participació de pares i mares en la comunitat educativa.  Centres educatius com a elements fonamentals en el procés d’inclusió de les famílies immigrades.  Entitats com a espai d’intercanvi cultural. El projecte es dirigeix a la comunitat en general, ja que treballa els vincles comunitaris amb famílies i persones d’orígens diferents. Accions per al 2018: El projecte es dur a terme des de l’any 2016, les escoles participants són l'Escola Montseny, l'Escola Rius i Taulet, l'Escola Josep M de Sagarra i l'Escola Sant Josep i em va comentar que està iniciant el contacte amb l'Escola Josep Maria Jujol.  Inclou accions com la Recuperació de la llengua romaní i l’acostament a la cultura del Poble Gitano. Les classes de romaní estan pensades per a infants de primària de l'Escola Sant Josep (i possiblement també l'Escola Josep Maria Jujol) i els tallers i activitats sobre cultura per les famílies.
 29. 29. 29  El curs de costura es realitza a l'Escola Josep M de Sagarra. Va començar al novembre i està previst que duri fins el Maig. La professora és la Sakina que és mare de l’escola i marroquina. Per tal de treballar més explícitament la interculturalitat amb el grup.  La volta al món en cinc plats (l’Espai Avinyó està donant suport cedint el projecte i les talleristes). Cicle de tallers de cuina (dues hores cada sessió) per a un grup de 25 persones format per famílies de les diferents escoles participants durant el març i l'abril. Es disposa de talleristes procedents de Marroc, Iran, Argentina, Xina o Pakistan (es proposa Perú). Es podria preparar a les famílies per a ser les formadores en possibles noves edicions. Si les famílies volen ser formadores en aquesta edició ho podrien fer conjuntament amb un/a tallerista extern/a. Es planteja la possibilitat que, per tal d'assessorar-los, puguin quedar abans voluntari/a amb tallerista o, també, rebre una formació sobre interculturalitat. 4.6 Les Activitats Antirumor a les escoles El catàleg antirumors és un recurs clau a l’hora de treballar la interculturalitat, principalment en tot allò que té a veure amb els rumors i els estereotips associats a la diversitat cultural. En tractar-se d’un recurs que treballa amb eines i metodologies lúdiques basades en les arts, facilita molt el treball dins de l’aula, tant amb activitats adreçades cap a l’alumnat com cap al professorat. Tota l’oferta d’activitats es posa a l’abast, gratuïtament, d’entitats, equipaments i serveis de Barcelona que tinguin interès a treballar per una ciutat més intercultural i cohesionada, lliure de discriminacions. L’Àmbit educatiu i en concret les escoles són gran demandants de les activitats Antirumors. Balanç de les activitats Antirumors al llarg de 2017: S’han fet 33 activitats dins de l’àmbit educatiu, i han estat 24 els espais educatius que les han demanat (molts centres educatius demanen més d’una activitat) Centres Nº total d’AMPAS 2 Nº total d’IES (Institut d’Educació Secundària) 15 Nº total de CFA (Centre de Formació d’Adults) 1 Nº total de CEIR (Centre autoritzat i concertat per la Generalitat de la Catalunya) 2 Nº total d’escoles 2 Nº total de FEDAC (Fundació Educativa de les Dominiques de 2
 30. 30. 30 l’Anunciata a Catalunya Total 24 Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. A continuació es relaciones les activitats demanades dins l’àmbit escolar que s’han dut a terme durant el 2017 Activitat Nombre Act 2: Rumors de pedra 4 Act 5: Titelles antirumors: A Babel amb patinet 1 Act 6: Que no t'agafi el masclisme…ni el racisme! 1 Act 7: Jo no sóc racista, però… 2 Act 9: Rizomes 1 Act 10: Creació audiovisual d'un espot 3 Act 11: Taller de hip-hop "Rimant rumors" 5 Act 16: La cruïlla comuna 8 Act 24: Eines teatrals per a la reflexió intercultural a l'aula 1 Act 26: Els tres amics 2 Act 27: Em discrimines? 1 Act 28: Identitats: com gestionar l'acceptació de la diversitat en el grup 1 Act 34: El poder del llenguatge 1 Act 36: L'efecte Pigmaliò i el poder de les expectatives en l'èxit educatiu 1 Act 38: Planta cara al racisme 1 Total 33 Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. 4.7 Les promocions de les llengües d’Origen a les escoles Els experts en educació i en polítiques de migració coincideixen en la importància d’un bon coneixement de les llengües familiars, de les llengües d’origen per part dels fills de les persones immigrades. En aquest sentit, institucions com el Consell d’Europa, s’hi ha referit en els seus programes de manera explícita al llarg dels anys. El països amb llarga tradició en la recepció d’immigració com és el cas del Canadà, hi ha molts exemples de polítiques de promoció de les llengües d’origen. Per exemple la Comissió Escolar de Toronto fa més de 30 anys que organitza els cursos de reforç de les llengües de la immigració oberts a tots els estudiants5 . 5http://www.edugains.ca/resourcesILE/ResourceGuide/MergedResourceGuide.pdf
 31. 31. 31 Per la seva banda, els experts en educació han posat de manifest els avantatges del bilingüisme o plurilingüisme com, per exemple, que els bilingües acostumen ser més explícits, flexibles, creatius, originals o que tenen més facilitat quan responen preguntes obertes. A banda dels avantatges cognitius, es fa evident l’avantatge potencialment social i econòmic que el domini d’aquestes llengües d’origen pot implicar per als seus parlants. Aquests, en el futur, poden esdevenir agents privilegiats de les relacions internacionals (de caire econòmic, empresarial, cultural, diplomàtic, etc.) del territori gràcies a les seves competències multilingües i multiculturals. Aquest fet, que no ha estat sempre prou valorat per les societats d’acollida, es va fent més i més evident. Des de Barcelona, l’educació bilingüe és una realitat ja que el sistema educatiu català preveu l’aprenentatge de les dues llengües oficials (català i castellà), a més de l’aprenentatge d’una tercera llengua estrangera. En aquest context, l’aprenentatge de les llengües d’origen de la població del barri és una oportunitat educativa que pot contribuir a reforçar l’aprenentatge de les llengües de l’escola. La Declaració Universal de Drets Lingüístics, que va ser aprovada precisament a Barcelona durant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics en 1996, reconeix la diversitat lingüística i cultural existent al món i rebutja l'homogeneïtzació cultural forçada. Reconeix els drets lingüístics individuals: dret a ser reconegut membre d'una comunitat lingüística i el dret a l'ús públic i privat d'una llengua entre altres; i els drets lingüístics col·lectius: el dret a disposar de serveis culturals i el dret a la presència equitativa de la llengua i la cultura en els mitjans de comunicació. Per tant, una de les prioritats de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i transparència és facilitar, en la mesura que sigui possible, amb acord amb les comunitats immigrants d’origen i les escoles, l’aprenentatge de llengües d’origen. Algunes comunitats amb gran implantació com la xinesa, s’han auto-organitzat i ha anat creant escoles d’aprenentatge del xinès a les quals hi assisteixen centenars d’alumnes. Des del Programa d’Interculturalitat en concret s’estan donant suport els següents projectes específicament dins de l’àmbit escolar: Llengua Nom de l'escola Nom del projecte Districte Estat/observacions Ucrainès Escola Lluís Vives "ENSEÑANZA DE LA LENGUA UCRANIANA" de l'Associació d'ucraïnesos a Catalunya "Txervona Kalyna" Sants- Montjuïc Classes de llengua ucraïnesa per a infants i joves de diferents nivells (dissabtes de 15 a 17 h). És un projecte de continuïtat. Suport via subvenció
 32. 32. 32 Romaní Col·legi Sant Josep "L'ensenyança de la llengua i la cultura Romaní" del projecte "El món a la meva escola" Gràcia Començarà al mes de febrer i durarà fins a final de curs. Suport via projecte de districte Darija, Wolof i urdú Es fa en l'equipament Nau Bostik. Projecte de llengües maternes amb joves (PROLLEMA) Sant Andreu Projecte de l'entitat La Muga, de formació per a joves per a que esdevinguin professors/es de les seves llengües maternes. Ha rebut subvenció els anys 2016 i 2017. És el segon any que realitzen classes de darija impartits per una jove que ha estat formada en el marc del projecte.. Les tastets (classes pilot perquè els joves pugin practicar abans de realitzar les classes de forma remunerada) de wolof i urdú començaran aviat. Tagalo Escola Pia Iswelang Pinoy Ciutat Vella Projecte de l'entitat Centro Filipino Tuluyan San Benito, de classes de tagalo els dissabtes a l'Escola Pia (projecte de continuïtat, de més de 20 anys). Ha rebut subvenció l'any 2017. Àrab i Urdú Escoles Concepció Arenal i Eduard Marquina Classes extraescolars d'urdú i àrab Sant Martí Segon any de les classes extraescolars d'urdú. Primer any que es realitzen les classes d'àrab. Dins del marc del projecte de Barri Besòs Anisa. Suport via projecte de districte. . Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. En relació amb el darrer projecte de la taula, l’aprenentatge de l’Àrab i de l’Urdú, està emmarcat dins del Projecte Anisa del Barri Besòs del districte de Sant Martí. Un dels objectius del Programa Anisa és facilitar i reforçar la vinculació entre comunitat educativa -escoles i AFA- i les comunitats pakistaneses del barri. L’activitat de l’oferta de l’urdú com activitat extraescolar es presenta sota aquest últim objectiu i es basa en aquests principis:  L’aprenentatge de les llengües familiars dels veïns i veïnes dels nostres barris és part d’un model educatiu de desenvolupament integral de la infància i adolescència del Besòs.  La incorporació de l’aprenentatge de l’urdú a l’activitat educativa de les escoles del barri és una forma posar en valor una de les llengües familiars més parlades al barri del Besòs.
 33. 33. 33  La diversitat dels nostres barris és un element més de la seva identitat i contribueix a configurar una ciutat lingüísticament diversa.  Posar en valor aquesta diversitat implica generar espais on les llengües que en formen part puguin seguir sent part activa del nostre projecte col·lectiu de futur. Objectius de l’activitat extraescolar de l’aprenentatge de l’urdú Objectiu general: La finalitat última és oferir classes d’urdú en horari extraescolar pels alumnes de l’escola Eduard Marquina i Concepció Arenal, alhora que reforçar la vinculació entre les famílies, l’AMPA i l’escola. En resum, es vol incidir en la dinàmica relacional de la comunitat educativa en el seu conjunt. Objectius específics:  Reforçar l’acostament entre les famílies participants i les escoles de manera bidireccional.  Incrementar el coneixement del sistema educatiu català alhora que l’escola conegui les percepcions i expectatives de les famílies participants envers l’escola.  Establir vincles entre les famílies i l’AMPA dels centres.  Enfortir les AMPES i pensar-les des de la mirada intercultural, de manera que contemplin la diversitat de la comunitat eductiva.  Oferir un espai per al desenvolupament més acadèmic de la llengua materna  Incidir en l’èxit escolar i reforçar les competències comunicatives en urdú oral, llegit i escrit. A final d’aquest Informe, a mode d’annex, es relacionen totes les llengües d’origen de les quals es té coneixement des de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants que es treballen a la ciutat, ja sigui impulsades per la pròpia direcció, pel Consorci d’Educació de Barcelona o per altres entitats, com per exemple l’aprenentatge d’Àrab que és fa a través d’un acord entre el Regne del Marroc i la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 4.8 Mentoria intercultural Projecte Rossinyol El Rossinyol és un projecte de mentoria entre alumnat universitari o de grau superior i alumnat d’estudis primaris o secundaris que es desenvolupa en l’àmbit del lleure i fora de l’escola, i busca contribuir a la millora dels itineraris formatius i professionals de l’alumnat de Barcelona, al mateix temps que afavoreix la cohesió social a la ciutat. El concepte del qual parteix és el d’oferir al mentorat o mentorada un referent positiu dins del marc dels estudis post-obligatoris amb qui compartir un espai de confiança on poder
 34. 34. 34 exposar els seus dubtes i angoixes, al mateix temps que els obre el ventall de possibilitats existents pel que fa a itineraris formatius i laborals. Aquest projecte, que es va iniciar l’any 2009, ha anat creixent i estenent-se pels diferents barris de Barcelona, arrelant-se als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, i Nou Barris. Actualment, les dades per al curs 2017-18 són les següents: Indicadors Nombre Nombre de centres participants (2017-2018) 11 Nombre de joves participants (2017-2018) 55 Parelles (mentor/a – mentorat/da) (2017- 2018) 110 Barris (2017-2018) 10 Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. L’entitat que gestiona el projecte amb suport municipal és El Servei Solidari, i la major part dels mentors universitaris són alumnes de les Universitats catalanes com la UB, l’UPC, Ramon Llull. L'impacte del projecte Rossinyol es valora com a molt positiu, tant per a les persones mentorades com per a les mentores. En el primer cas, es destaca com a factors positius la millora en la inclusió social, el coneixement de la ciutat i la seva oferta cultural, l'establiment de noves relacions, la integració lingüística, el desenvolupament emocional, el rendiment acadèmic i les expectatives de futur. Pel que fa a les mentores i els mentors, es destaca la millora en habilitats interpersonals, el coneixement d'altres realitats, el compromís social i les competències en interculturalitat. Aprenem, famílies en Xarxa Es un projecte desenvolupat en coproducció amb Casa Àsia. El projecte inverteix el rol dels i les alumnes, que es converteixen en tutores i tutors de familiars, veïns i veïnes del barri d’origen cultural divers i, gràcies a aquest paper, acosten a les famílies als centres escolars al mateix temps que ensenyen competències lingüístiques i informàtiques de manera individualitzada. Aquest projecte pretén complir diversos objectius: d’una banda, apoderar les famílies d’origen cultural divers a partir d’una formació individualitzada a càrrec de l’alumnat voluntari; d’una altra, acostar aquestes persones a l’escola, un àmbit en el qual sovint els costa entrar per la barrera lingüística, i, finalment, seguint la filosofia de l’aprenentatge- servei, que els alumnes puguin revertir la seva formació en la societat a través d’aquest projecte. Al mateix temps reforcen les seves competències en comunicació intercultural i aprenen a ensenyar a altres persones, se senten reconeguts i reconegudes pels adults a
 35. 35. 35 qui ensenyen i guanyen en autoestima, responsabilitat i compromís, mentre s’introdueixen en el voluntariat. Els centres on es porta a terme “Aprenem, famílies en xarxa” són: els instituts Milà i Fontanals i Rambla Prim, i l’escola Poble Sec. El nombre total de persones beneficiàries durant el 2017 van ser 53 persones, 19 d’adolescents i 34 d’adultes. 4.9 Suport a les entitats A fi de donar un impuls al treball que es fa des de les entitats en l’àmbit de la interculturalitat, la línia de subvencions per a la promoció de la diversitat des de la mirada intercultural ha augmentat el pressupost passant dels 398.500 € el 2016, a 576.800 € per a la convocatòria del 2017. Aquest increment ha permès finançar un total de 123 projectes amb una dotació mitjana de 4.700 €, distribuïts de la següent manera: Projectes Aprovats Import Finançat Accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació en la diversitat 28 126.497 € Accions en l’àmbit de la participació 14 66.303 € Accions per promoure la interculturalitat 65 310.435 € Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos 16 73.565 € Total 123 576.800 € Més específicament, els projectes que treballen en l’àmbit educatiu recauen majoritàriament a en el programa de subvencions Ya: Accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació en la diversitat, a través del qual es van aprovar un total de 28 projectes amb una dotació econòmica total de 126.497 €. Alguns dels projectes més destacats dins d’aquest àmbit són els següents: Gitanos amb futur (Associació de joves estudiants gitanos del Bon Pastor): Aquest projecte, en concordança amb les línies d’actuació de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano, treballa per a l’èxit educatiu al barri del Bon Pastor. Amb aquest objectiu, treballen al voltant de tres eixos: Un taller intercultural als centres educatius, que serveix com a espai de reflexió on afavorir la comprensió d’una societat complexa i diversa, entesa com a element indispensable per a l’autoconeixement i per a l’èxit personal i educatiu.
 36. 36. 36 També s’ofereix reforç educatiu en diverses habilitats instrumentals a través del lleure, dinamitzat per persones gitanes que serveixen, al mateix temps, de referents positius en el seu entorn. Finalment, es dona un servei d’acompanyament al canvi de cicle que busca mantenir el compromís de l’alumnat en la seva futura etapa acadèmica i lluitar contra l’abandonament escolar prematur. Els centres involucrats són els següents: Les escoles Bon Pastor, Bernat de Boïl i l’Esperança, i l’institut Cristòfol Colom. Fronteres de la quotidianitat (Metromuster SCCL): Utilitzant com a fil argumental l’elaboració d’un documental per part de l’alumnat, es pretén que tinguin contacte amb les comunitats de persones migrades del barri, se’ls hi facin entrevistes, i finalment, a través dels documentals creats, s’obri un espai de reflexió i debat que permeti a l’alumnat ser conscients de la realitat i d’aquestes persones. Els centres de Barcelona on es desenvolupa aquest projecte són els instituts Milà i Fontanals, Miquel Tarradell, Pau Claris, Verdaguer, Bonanova, Narcís Monturiol, i l’Institut de Mitjans Audiovisuals. Aquest mateix projecte es desenvolupa en paral·lel a diversos centres d’educació secundària de Granada, El Ejido, Ceuta i Melilla, resultant al final en un procés d’intercanvi d’impressions i coneixements entre joves i adolescents sobre l’estigma associat al procés migratori i les repercussions que això té. Convivència i diversitat; diagnòstic participat (Associació Edualter): A través d’un procés de col·laboració entre els diferents membres de la comunitat educativa es pretén identificar les violències que dificulten la convivència i l’aprenentatge de l’alumnat des d’un enfocament que posi de manifest la diversitat existent. En aquesta fase, es porta a terme un procés de reflexió, formació i detecció de violències, que ha de resultar en una diagnosi participada, punt de partida que servirà en el següent curs per iniciar una campanya d’accions que serveixi per fomentar la convivència. Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’institut Quatre Cantons del Poblenou i l’institut escola Turó de Roquetes de Nou Barris. Finalment dins de la línia de subvencions de suport a les entitats d’acollida s’han donat suport a alguns projectes d’entitats per l’acompanyament de joves immigrants en el sistema educatiu. Durant 2017 des de la línia de subvencions Ka. Accions específiques en l’àmbit educatiu i l’acompanyament es van atorgar subvencions als següents projectes: Acompanyament sociolaboral joves nouvinguts/des. Projecte Cruïlla Salesians de Sant Jordi.
 37. 37. 37 El projecte combina la formació professional, el creixement transversal i el contracte amb empreses per facilitar les pràctiques i la inserció laboral de joves nouvinguts amb escolarització reglada en el seu país d'origen però amb poques possibilitats de incorporació a la formació reglada i/o amb problemes de convalidació del estudis realitzats. Acompanyament pre-laboral joves i adolescents Nou Barris Salesians de Sant Jordi. El Projecte Pedraforca està dirigit a adolescents i joves amb edats compreses entre els 16 i 20 anys, que tenen dificultats per accedir als recursos formatius i ocupacionals que ja es duen a terme a la ciutat de Barcelona. Aquests joves han tingut dificultats de relació amb el sistema escolar reglat, abandonament dels estudis i/o dificultats per poder acabar els cursos que inicien. Projecte de millora educativa-Aula d'acollida. Escola Pia Sant Antoni Integració dels alumnes nouvinguts a l'escola i integrar a les famílies dins el projecte de l'escola i de la cultura del nostre país ja siguin del nostre centre o d'altres entitats del barri. 4.10 Promotors escolars Poble Gitano. El projecte de promoció escolar gitana és una de les mesures prioritzades a l’Estratègia Local amb el Poble Gitano, es finança des de l’Àrea de Drets de Ciutadania i es gestiona des del Consorci d’Educació de Barcelona. La figura del promotor escolar gitano té com objectiu la promoció de la cultura gitana i de forma concreta la formació i suport al/ a les alumnes gitanos/es. per tal que el màxim nombre possible de gitanos i gitanes tinguin l’oportunitat de situar-se en les mateixes condicions formatives que la resta de la població. Els objectius dels promotors i promotores són: - Contribuir a l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano - Aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano a les diferents etapes del sistema educatiu mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l’absentisme escolar. - Potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre educatiu. Per assolir aquests objectius els promotors i promotores duen a terme les següents accions: - Sensibilització als pares/mares i/o tutors/res dels nens/es i joves gitanos/es sobre la necessitat i la funcionalitat de la formació reglada. - Seguiment dels nens/es i joves gitanos/es matriculats als centres de primària i secundària.
 38. 38. 38 - Sensibilització als professionals dels serveis i entitats sobre les capacitats i possibilitats d’èxit de l’alumnat gitano. - Col·laboració activa amb els professionals dels centres educatius - Facilitació d’eines als i les professionals docents i de l’àmbit social per actuar amb els nens/es i joves des de la seva especialitat cultural. - Difusió de la cultura gitana, incorporar-la als centres educatius per què formi part del mosaic cultural català i espanyol. - Interrelació amb la resta de serveis del territori. Actualment hi ha 9 promotors i promotores desplegades a la ciutat: DISTRICTE Zona Centres Sants-Montjuïc 2 promotors. La Marina Escola Enric Granados Esc. Domènec i Muntaner IES Montjuïc Hostafrancs Escola Gayarre Escola Francesc Macià IES Joan Coromines Sant Andreu 1 promotor Bon Pastor Bon Pastor Baró de Viver Cristòfol Colom Esc Esperança Til·lers Nou Barris 3 promotors Roquetes Escola Turó de Roquetes Inst. Turó de Roquetes IES Guineueta Nou Barris Sud Esc. Santiago Rusiñol IES Picasso Escola Sant Andreu Ciutat Meridiana Escola Elisenda Montcada Escola Ferrer i Guardia Sant Martí 2 promotors La Pau Esc La Pau Eduard Marquina Concepció Arenal Besós Maresme Escola Prim IES Barrí Besós Esc. Arc de Sant Martí Gràcia 1 promotora Gràcia Escola J.M Jujol Escola Sant Josep IES Vila de Gràcia Font: Direcció Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat.
 39. 39. 39 4.11 Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la No Discriminació El Programa “Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació” és un programa de formació i acompanyament als centres públics i concertats per a la innovació educativa basat en la Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de juliol de 2014 per a la implementació d’un programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere i cultural, adreçat a les comunitats educatives de centres públics i concertats d’infantil primària i secundària de la ciutat de Barcelona. La finalitat del programa és l'acompanyament dels centres seleccionats en un procés de canvi per: - Potenciar unes actituds i uns comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte en els infants i adolescents de 3 a 16 anys i en el seu entorn proper. - Evitar l’aparició i fer una identificació precoç d’actituds i comportaments abusius, discriminatoris i/o xenòfobs en les relacions interpersonals. - Oferir a les escoles i instituts accions i recursos per treballar determinades temàtiques, dins els objectius i prioritats del seu Projecte Educatiu de Centre (PEC), del Programa de Convivència i del Pla de Direcció. - Implicar el professorat i les famílies, a través de les AFAS - Donar resposta a les necessitats i als interessos d’escoles i instituts adaptant el desenvolupament del Programa a la seva realitat. - L'avenç del centre com una organització de pràctica reflexiva - Aprendre en xarxa entre els centres d'un mateix territori per compartir pràctiques de referència i avançar equilibradament. El programa es va iniciar de forma pilot el curs 2014-2015 amb la participació de 11 centres educatius (6 escoles i 5 instituts) públics i concertats. El treball s’ha desenvolupat en 2 fases, una primera a nivell intra-centre i una segona amb la comunitat educativa i l’entorn. Aquest Programa implica un procés d’innovació i millora en la prevenció de les relacions abusives de poder i la promoció de igualtat de tracte des de la diversitat. Pivota sobre tres eixos fonamentals que contemplen la no discriminació, la detecció i superació de prejudicis, estereotips i la promoció d’un tracte respectuós en les relacions interpersonals en els àmbits següents: - Diversitat afectiva sexual i de gènere - Diversitat cultural, religiosa i interculturalitat - Diversitat funcional. Per tal de dotar de contingut a la Xarxa, hi participen la DS de Feminismes i LGTBI, la DS de Drets de Ciutadania i Diversitat, la DS d’Atenció i Acollida a Immigrants i l’Institut Municipal de persones amb discapacitat. El projecte es gestiona des del Consorci d’Educació de Barcelona. Per finals del 2017-2018 s’obrirà una convocatòria i s’espera implementar el programa en uns 15 centres de la ciutat.
 40. 40. 40 4.12 Activitats en l’àmbit educatiu sobre diversitat religiosa. Des de l’any 2008, l’Oficina d’Afers Religiosos disposa d’una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de secundària que té com a objectiu donar a conèixer la diversitat religiosa de la ciutat i facilitar la trobada entre comunitats religioses i estudiants en els mateixos centres de culte. Aquesta activitat està disponible al catàleg del PAE, tot i que moltes escoles s’adrecen directament a l’OAR per dur-la a terme. Al llarg del 2017, un total de 109 alumnes de 3 escoles diferents han participat en aquesta activitat. També 4 entitats o grups concrets han sol·licitat aquestes visites a centres de culte amb un total de 80 persones participants A més, durant l’any 2017 s’ha actualitzat el material de suport a aquesta activitat, amb la publicació de la micro-site “Coneix les religions”, accessible des de la pàgina web de l’OAR (http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/visites-escolars). 4.13 Homologació i convalidació d’ensenyaments Finalment, es vol destacar la importància del servei d’informació i tramitació d’homologacions i convalidacions de titulacions acadèmiques estrangeres, tant les de Universitàries com les no universitàries, en especial les titulacions de ensenyament secundaris que s’ofereix al SAIER. Cal distingir entre la homologació i la convalidació: L’homologació és el Reconeixement oficial de l’equivalència (en nivell, contingut, càrrega horària, etc.) d’uns estudis estrangers acabats respecte un títol o grau espanyol. La convalidació és el Reconeixement a efectes acadèmics d’estudis estrangers (acabats o inacabats) respecte estudis espanyols parcials, a efectes de prosseguir-los. Es important saber que són Competència del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les homologacions del següents títols: Educació Secundària Obligatori, Batxillerats, Cicles formatius de Grau Mig i Superior, Ensenyaments Esportius i els Ensenyaments Artístics Per un altre cantó, el Ministeri d’Educació és l’Administració competent per homologar Titulacions universitàries, els Graus, els Màsters i les Especialitats en ciències de la Salut. Finalment, els rectors de les Universitats són competents en la Homologació de Estudis universitaris inacabats i els Estudis universitaris acabats.
 41. 41. 41 El SAIER disposa de tècnics especialitzats que expliquen el procediment d'homologació , és a dir, la validació dels estudis oficials realitzats al país d’origen i, per tant, que siguin reconeguts com una titulació vàlida al territori espanyol. Aquest servei es presta en col·laboració amb l’Entitat AMIC (Associació d’Ajuda Mutua al Immigrant a Catalunya) a través d’un conveni. El servei estudia els casos en concret, i es valora si hi ha possibilitats d'homologació. En funció de quina sigui la finalitat d'aquesta, s'assessora sobre les possibilitats d’entre les quals es pot optar i quines alternatives hi ha en cas de que no sigui possible homologar. El servei acompanya l’usuari en tot el procés i facilita la consultar en qualsevol moment sobre dubtes o en quin punt es troba la resolució del teu expedient. A tall d'exemple, s'atenen qüestions com:  Què cal tenir en compte per homologar un títol de batxillerat o de secundària a Espanya?  En el cas de persones extracomunitàries, com es pot accedir a estudis universitaris a Espanya, quin són els requisits bàsics?  S’ajuda en la compulsa i s’aclareixen dubtes sobre els documents acadèmics?  S’informa sobre les professions que sí es poden homologar a Espanya?  S’aclareixen les diferència entre Homologació i Equivalència?  Aclarir informació sobre la documentació que es demana per fer l'Homologació o l'Equivalència dels títols universitaris Per a cada cas es treballa seguint la següent seqüència: • Estudi previ del cas (finalitat, oportunitat i viabilitat de l’homologació) • Avaluació de la documentació aportada des del país d’origen i valoració de la possible equivalència a les titulacions espanyoles • Validació de la documentació / requisits mínims necessaris per homologar • Preparació i tramitació de l’expedient d’homologació • Seguiment de l’expedient fins a la seva resolució final. Aquest servei d’homologació convalidació, per exemple, treballa molt coordinadament amb el Programa Noves Famílies per tal de facilitar, al més aviat possible, els títols d’ensenyament de secundària dels països d’origen dels joves majors de 16 anys que arriben per reagrupament familiar a la ciutat. En 2017, 76 persones derivats per reagrupament familiar van tramitar la seva homologació no universitària a través del SAIER. Aquesta convalidació és molt important a l’hora de poder assegurar que els joves poden seguir amb els seus estudis post obligatoris.
 42. 42. 42 Total consultes ateses per informació homologació / convalidació Homologacions 2015 2016 2017 Homologacions No Universitàries 729 597 681 Homologacions Universitàries 379 402 359 Convalidacions Convalidacions No Universitàries 4 1 5 Convalidacions Universitàries 37 43 43 Total Consultes ateses 1.149 1.043 1.088 Font: Direcció Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants.
 43. 43. 43 5. Annex 1: Relació d’Activitats Antirumors realitzades a les escoles i instituts en 2017: Nom de l'entitat sol·licitant Nom de l'activitat sol·licitada Barri Districte 1 Institut Príncep de Girona Act 7: Jo no sóc racista, però… El Baix Guinardó Horta- Guinardó 2 Institut Doctor Puigvert Act 2: Rumors de pedra Sant Andreu del Palomar Sant Martí 3 Institut Doctor Puigvert Act 2: Rumors de pedra Sant Andreu del Palomar Sant Martí 4 INS Miquel Taradell Act 28: Identitats: com gestionar l'acceptació de la diversitat en el grup El Raval Ciutat Vella 5 Institut Infanta Isabel d'Aragó Act 27: Em discrimines? Sant Martí de Provençals Sant Martí 6 INS Salvador Seguí , Barcelona Act 7: Jo no sóc racista, però… La Verneda i la Pau Sant Martí 7 ESCOLA CAN FABRA Act 26: Els tres amics Sant Andreu Sant Andreu 8 ESCOLA CAN FABRA Act 26: Els tres amics Sant Andreu Sant Andreu 9 AMPA Escola La Maquinista Act 5: Titelles antirumors: A Babel amb patinet Bon Pastor Sant Andreu 10 Escola Peter Pan Act 2: Rumors de pedra Sant Gervasi- La Bonanova Sarrià-Sant Gervasi 11 IES Infanta Isabel d'Aragó Act 9: Rizomes La Verneda i la Pau Sant Martí 12 AMPA escola pública Ramon Llull Act 2: Rumors de pedra Sagrada Família Eixample 13 CFA El Carmel Act 11: Taller de hip-hop "Rimant rumors" El Carmel Horta- Guinardó 14 FEDAC Sant Andreu Act 16: La cruïlla comuna Sant Andreu del Palomar Sant Andreu 15 FEDAC Sant Andreu Act 16: La cruïlla comuna Sant Andreu del Palomar Sant Andreu 16 FEDAC-AMILCAR Act 16: La cruïlla comuna Vila piscina i la Torre Llobeta Nou Barris 17 FEDAC-AMILCAR Act 16: La cruïlla comuna Vila piscina i la Torre Llobeta Nou Barris 18 Institut Menéndez I Pelayo Act 16: La cruïlla comuna Sant Gervasi- Galvany Sarrià-Sant Gervasi 19 Institut Vila de Gràcia Act 16: La cruïlla comuna Vila de Gràcia Gràcia 20 Institut Vila de Gràcia Act 16: La cruïlla comuna Vila de Gràcia Gràcia 21 Institut Les Corts Act 10: Creació audiovisual d'un espot Les Corts Les Corts 22 Institut Les Corts Act 6: Que no t'agafi el masclisme…ni el racisme! Les Corts Les Corts 23 Institut Princep De Girona Act 11: Taller de hip-hop "Rimant rumors" El Baix Guinardó Horta- Guinardó 24 CEIR-ARCO Aragó Act 16: La cruïlla comuna L'Antiga Esquerra de l'Eixample Eixample

×