Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Informe de l'IME sobre l'inici del curs escolar 2013-14

544 visualizaciones

Publicado el

Informe de l'Institut Municipal d'Educació sobre l'inici del curs escolar 2013-14. L'IME ofereix 11.008 places a 95 escoles bressol (7.940), 4 escoles de música i el Conservatori Municipal de Música.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Informe de l'IME sobre l'inici del curs escolar 2013-14

 1. 1. Octubre de 2013 Regidoria d’Educació i Universitats -Institut Municipal d’Educació de Barcelona- Informe Inici del curs escolar 2013/14 a la ciutat de Barcelona
 2. 2. 2 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat INTRODUCCIÓ Aquest inici de curs 2013-14, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona,ofereix a la ciutat els projectes educatius, la formació i les activitats que es desenvolupen a 95 escoles bressol municipals, 4 escoles municipals de música i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, que ofereixen un total d’11.008 places per alumnat matriculat.Des del Consorci d’Educació de Barcelona es dóna servei a 233.334 alumnes d’ensenyaments de règim general a partir de 3 anys (educació infantil i primària, ESO, batxillerat i FP). Les 95 escoles bressol municipals tenen aquest curs una capacitat per a 7.940 infants compresos entre els 4 mesos i els 3 anys d’edat, les 4 escoles municipals de música de Barcelona per a 2.525 places i 543 places al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. L’IMEB és responsable del funcionament i gestió d’aquests 100 equipaments municipals,que tenen una capacitat total per a 11.008 matriculats (a aquesta xifra s’ha d’afegir,a més, les persones que assistirandurant el curs a les activitats obertes a la ciutat que s’ofereixen a la ciutat a les escoles de música, al Conservatori i aquest curs també a les escoles bressol municipals). Amb motiu d’aquest inici de curs,des de l’IMEBtambé es posenal servei de l’alumnat i de les seves famílies diferents accions i serveis de promoció educativa, activitats escolars i programes educatiusd’entitats i institucions ciutadanes al servei de les escoles i adreçades a l’alumnat de la ciutat-que es promouen des de l’IMEB, a través del Consell de Coordinació Pedagògica- ise segueix treballant conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona en la promoció de l’èxit escolar.
 3. 3. 3 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS Dijous 12 de setembre vaniniciar el curs 2013-14 les 95 escoles bressol municipals de Barcelona que tenen una capacitat total per a 7.940 infants i que, en aquest sentit, és el nombre més alt de places que mai fins ara havia ofert l’Ajuntament de Barcelona a les famílies de la ciutat que tenen fills o filles compresos entre els 4 mesos i els 3 anys d’edat. Pel que fa a la demanda atesa, després del corresponent procés de preinscripció (des del 6 i fins al 17 de maig d’aquest any),amb la posterior matricula des del 10 i fins al 14 de juny, la demanda atesa s’ha situat en gairebé el 60% (concretament en el 58,87%), que és la més alta fins ara d’atenció a lesfamílies. Evolució de les escoles bressol municipals i infants matriculats Curs Escoles Demanda atesa Total infants matriculats 2013-14 95 58,87% 7.940 (places totals a disposició de les famílies) 2012-13 95 58,36% 7.926 2011-12 92 52,04% 6.806 2010-11 72 37,42% 4.935 2009-10 63 33,03% 4.260 Notes: -En negreta, les dades que pertanyen a l’actual mandat municipal. -L’augment de placeses produeix després de fer ajustos per adaptació aula/nombre d’infants a les EBM d’acord amb el Decret 282/4 de juliol de 2006, de la Generalitat de Catalunya.
 4. 4. 4 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat D’altra banda, des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMEB, aquest curs 2013-14, a més d’oferir més places que mai i atendre a més famílies que mai, incorpora diferents novetats i iniciatives que tenen com a principal objectiu millorarla qualitat del servei i l’atenció als infants matriculats a totes les EBM i també a les seves famílies; potenciar la capacitació professional dels educadors i educadores municipals dels centres per tenir la possibilitat d’accedir a les direccions dels centres i, entre d’altres coses, incorporar a escoles bressol alumnat de cicle formatiu FP-Grau Superior d’Educació Infantil de centres educatius de la ciutat en la modalitat d’FP-Dual, alternança estudi/treball: -Atenció a les famílies amb contingències econòmiques sobrevingudes  Aquest curs 2013-14 s’incorpora un protocol d’actuació entre l’IMEB i els Serveis Socials municipals de manera que les famílies amb contingències econòmiques sobrevingudes podran accedir durant tot el curs a les línies de bonificacions dels preus públics a les escoles bressol, que fins ara només es podien sol·licitar durant el procés de matriculació. -Reforç puntual de suport educatiu durant el procés d’adaptació dels infants  Durant el primer trimestre del curs, per donar suport al període d’adaptació al centre dels infants entre 1 i 2 anys, es reforça de manera puntual el suport educatiu durant la franja horària del migdia, d’acord sempre amb les necessitats específiques de cada escola. -Incorporació a les escoles bressol d’alumnat en modalitat FP Dual  30 escoles bressol municipal disposaran aquest curs, en total, de 60 alumnes de formació professional (cicle formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil)que desenvoluparan el seu aprenentatge i formació com a futurs tècnics especialitzats en educació infantil, a través de la modalitat Formació Professional-Dual (alternança estudi/treball). -EBM Sant Medir oberta dissabtes per infants amb necessitats educatives especials.  Per primera vegada i adreçat a les famílies amb fills o filles amb necessitats educatives especials, l’Ajuntament de Barcelona obrirà aquest curs l’EBM Sant Medir dos dissabtes al mes (de 10 a 13 h) per oferir a les famílies la possibilitat de portar-hi els seus fills o filles per participar en activitats lúdiques de qualitat, adequades a les seves necessitats. Aquesta nova iniciativa municipal porta com a nom “Temps
 5. 5. 5 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat per tu” i s’impulsa des de la regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, a través del Programa Temps i Qualitat de Vida i la participació de l’IMEB i del Districte de Gràcia. -Reforç de capacitació professional per possibilitar l’accés a direcció d’EBM  Com a complement a d’altres accions formatives, aquest curs s’ha arribat a un acord amb l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona que posaa disposició de l’IMEB el programa de formació d’educadors i educadores d’escola bressol municipal que vulguin capacitar-se per poder accedir a la direcció d’un centre. -Fem Música a l’escola bressol: tallers sonors.  En col·laboració amb les 4 escoles municipals de música de la ciutat, s’incorpora la música aquest curs com a una de les activitats habituals a determinades escoles (inicialment a les escoles bressol municipals Can Canet, Barrufet, Colometa i La Filadora) i com a element per promoure la sensibilitat, el llenguatge musical o la motricitat, mitjançant el projecte “Fem Música a l’escola Bressol”. Aquest projecte comporta la formació d’educadores durant el curs i tallers d’instruments adreçats a infants d’escoles implicades. -Música per a nadons, a les escoles bressol municipals  Fora de l’horari habitual de les escoles bressol es desenvoluparan els tradicionals tallers “Música per a nadons”, que fins ara s’oferien només a les 4 escoles municipals de música de la ciutat. Aquesta activitat s’obrirà als infants de l’escola i també als de la resta de la ciutat i la inscripció comportarà sempre la participació del pare o de la mare de l’infant. -Potenciació de la dansa i el moviment a les escoles.  Nova iniciativa que té com a objectiu ajudar a l’infant a descobrir i aprofitar les seves potencialitats motrius individuals per impulsar-les, gaudir-ne i fer-ne una eina de socialització. A més, es potenciarà l’aprenentatge per ser espectadors sensibles a la visualització i participació en les arts escèniques (projecte educatiu amb el Mercat de les Flors).
 6. 6. 6 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat Aquestes noves iniciatives s’han dissenyat des de l’IMEB -amb la participació de diferents institucions públiques i entitats privades-per potenciar encara més la funció educativa a les 95 escoles bressol municipals de la ciutat; ajustar els recursos a les necessitats dels centres; augmentar l’oferta de propostes educatives adreçades a les famílies i als seus fills; promoure propostes transversals amb altres equipaments municipals i entitats; incrementar les propostes formatives als professionals dels centres; oferir més serveis i recursos per a les famílies amb fills o filles amb necessitats educatives especial; potenciar aquests equipaments escolars per oferir més serveis per a les famílies i per a la ciutat en general i, entre d’altres coses, impulsar els centres com a espais formatius per a futurs professionals especialitzats en educació infantil.
 7. 7. 7 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat ENSENYAMENTS MUSICALS: ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I CONSERVATORI Dimarts 17 de setembre van iniciar el curs 2013-14 les 4 escoles municipals de música (amb una capacitat total per a 2.525 alumnes) i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona (amb un total de 543 places). En total, 3.068matriculats que podran assistir durant aquest curs 2013-14 a les escoles de música de la ciutat i al Conservatori municipal,que són gestionats també per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Escoles municipals de música de Barcelona: 2.525 places al servei de la ciutat. Les 4 escoles municipals de música de Barcelona (EMM Can Ponsic, districte de Sarrià – Sant Gervasi; EMM Eixample – Joan Manuel Serrat; EMM Nou Barris i EMM Sant Andreu) ofereixen tallers de música per a nadons (infants entre 2 mesos i 4 anys); cursos de formació musical per alumnat entre 5 i 18 anys i programes per alumnat major de 18 anys. A partir dels 5 anys, aquestes escoles ofereixen formació musical com a solista en diferents estils (música clàssica, moderna, jazz, contemporània o antiga), la participació en agrupacions instrumentals (ensembles, orquestres de vent i corda, música de cambra, combos, etc.) i la participació en grups corals. D’altra banda, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors per l’alumnat amb especial capacitat i interès i es promouen intercanvis i trobades per projectar aquestes escoles a l’exterior mitjançant formacions musicals que participen en concerts fora de les escoles. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PLACES DE TALLERS DE MÚSICA PER A NADONS PLACESDE CURSOS DE FORMACIÓ MUSICAL PER ALUMNAT ENTRE 5-18 ANYS PLACES DE PROGRAMES PER ALUMNAT MAJOR DE DE 18 ANYS TOTAL PLACES CAN PONSIC 216 375 70 661 EIXAMPLE – JOAN MANUEL SERRAT 228 460 30 718 NOU BARRIS 156 360 35 551 SANT ANDREU 144 438 13 595 TOTAL 744 1633 148 2.525 Durant el curs, les 4 escoles ofereixen també activitats obertes a tothom: Dijous Concert; audicions, concursos musicals, etc.
 8. 8. 8 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat Conservatori Municipal de Música de Barcelona: 543 places al servei de la ciutat. Al Conservatori Municipal de Música de Barcelona s’ofereixen diferents cursos de grau professional (estudis reglats estructurats en 6 cursos acadèmics de durada, amb un total de 4 àrees instrumentals i una de cant, que recullen les diverses especialitats: instruments de l’orquestra, instruments polifònics, instruments de música antiga, instruments de música tradicional, cant i piano). Aquest curs hi haurà un total de 543 places per alumnat matriculat als cursos de grau professional, dels quals 173 pertanyen a alumnat que s’ha incorporat nou aquest curs 2013-14 mitjançant les corresponents proves d’accés. A més, al Conservatori també es poden cursar estudis i aprenentatges no reglats estructurats en cursos oberts; classes magistrals; seminaris, cursets i conferències o formació per a docents del Conservatori i de les escoles de música de Barcelona. D’altra banda, durant el curs, el Conservatori treballa per obrir-se cada vegada més a la ciutat, per apropar-sea tothom amb activitats pensades per a totes les persones. Entre aquestes activitats destaquen: Dijous Concert; 50’Joves; Onze Hores de Música i l’Auditori: Orquestra i Banda, etc..
 9. 9. 9 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat ACTIVITATS DE PROMOCIÓ EDUCATIVA I ACTIVITATS ESCOLARS -65 patis escolars oberts al barri Després del’habitual tancament dels centres per les vacances escolars d’estiu, el 20 de setembre es van tornar a reobrir -en el seu horari habitual- els 65 patis escolars oberts al barri que en aquest moment s’ofereix a la ciutat des del’Ajuntament de Barcelona.Aquest servei municipal,que s’impulsa des de l’IMEB, posa a disposició d’infants, adolescents i les seves famílies aquests patis com a espais d’ús públic i també com a espais de dinamització educativa. Els patis escolars oberts al barri, distribuïts pels 10 districtes de la ciutat i que obren les seves portes sempre en horari extraescolar o en cap de setmana, disposen d’un servei de monitoratge que s’encarrega d’obrir i tancar les instal·lacions dins l’horari previst, de vetllar pel bon ús dels patis com a espais d’ús públic i, entre d’altres coses, de promoure la relació entre els usuaris. Durant el curs escolar, aquest servei municipal, a més de les activitats lliures dels usuaris, ofereix també la possibilitat de participar en activitats de dinamització educatives, obertes a tothom i d’entrada lliure. Durant aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha obert un total de 18 patis nous oberts al barri, passant de 47 a 65 patis escolars oberts al barri i se segueix treballant amb l’objectiu d’oferir a final d’aquest mandat que el servei de patis escolars oberts arribi a tots els barris de la ciutat i que també les activitats de promoció educativa augmentin. Els patis escolars que amb motiu de l’inici de curs 2013-14 s’han tornat a posar a disposició dels usuaris són: DISTRICTE PATI ESCOLAR OBERT ADREÇA Ciutat Vella Escola Alexandre Galí Pg. Marítim de la Barceloneta, 11 (entrada per C. Andrea Dòria s/n) Institut Pau Claris Pg. Lluís Companys, 18 Eixample Institut Fort Pius C. Ausiàs Marc, 78 (entrada pel passatge d'interior d'illa) Escola Ramon Llull Av. Diagonal, 275 (entrada C. del Consell de Cent, 513) Escola Ferran Sunyer C. Viladomat, 2-8 (entrada pel passatge de Pere Calders) Escola Carlit C. Roger de Flor, 162
 10. 10. 10 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat Escola Mallorca C. Londres, 64 Sants-Montjuïc Institut Joan Coromines Ctra. Bordeta, 39-41 Escola Barrufet Ptge. Vapor Vell,7 Escola Lluís Vives i Institut Lluís Vives C. Canalejas, 107 Escola N-II de Pràctiques C. Melcior de Palau, 138 (entrada pel C. Guitard,8) Escola Gayarre C. Gayarre, 54 Escola Seat C. Mecànica, 24 (Accés pel Pg. Zona Franca, 171 B) Escola Enric Granados Pg. Zona Franca, 98 (entrada pel C. Foc) Escola Carles I Pg. Exposició, 1 Escola Ramon Casas C.Platí, 6 Les Corts Escola Les Corts C. Eugeni d'Ors, 2 Escola Pau Romeva C. Pisuerga, 1 Institut Ausiàs March Av. d’ Esplugues, 38 Sarrià-Sant Gervasi Escola Poeta Foix C. Balmes, 298 (entrada C. Sant Guillem, 7) Escola Nabí C. Reis Catòlics, 38 Institut Menéndez y Pelayo Via Augusta, 140 Escola Dolors Monserdà- Santapau Av. Vallvidrera, 9 Gràcia Escola Baldiri Reixac C. Olot, 1-13 (Recinte Parc Güell) Escola La Sedeta C. Indústria, 67 Escola Josep Maria de Sagarra Pg. Vall d'Hebron, 64 (entrada per Av. Vallcarca, 231) Escola Montseny i Institut Pere Bosch i Gimpera C. Torrent del Remei, 2 Horta-Guinardó Escola Coves d'en Cimany C. Coves d'en Cimany, 42-54
 11. 11. 11 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat Escola Pau Casals Av. Cardenal Vidal Barraquer, 46 Escola Font d'en Fargas Pg. Font d'en Fargas, 65 Escola Jovellanos C. Sardenya, 420 (entrada pel C. Taxdirt) Escola Torrent d’en Melis C. Varsòvia, 161 Escola Mas Casanovas C. Mas Casanovas, 55 Escola El Carmel C. Llobregós, 154 Escola Baloo C. Harmonia, 37 Escola Taxonera C. Farnés, 60-72 Nou Barris Escola Sant Jordi C. Pedrosa, 16 Escola Ciutat Comtal C. Pujalt, 4 (entrada per la porta de ferro) Escola Mestre Morera C. Perafita, 48 Escola Aiguamarina C. Casals i Cuberó, 241 Escola Antaviana C. Nou Barris, 12 Escola Elisenda de Montcada C. Vallcivera, 1 Escola El Turó C. Peñalara, 19-55 Escola Mercè Rodoreda C. Vesuvi, 35 Escola Tomàs Moro C. Miguel Hernández, 11 Escola Calderón de la Barca C. Nil, 27-29 Institut Barcelona Congrés C. Baró d’Esponellà, 1-15 Escola Àgora C. Marne, 2 (entrada per Plaça de Ca n’Ensenya) Sant Andreu Escola Pompeu Fabra C. Olesa, 19 Escola Baró de Viver C. Tucumán, 1 Escola Ramon Berenguer III C. Via Bàrcino, 90 (entrada per la porta groga) Escola Bernat de Boïl C. Mollerussa, 1
 12. 12. 12 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat Escola Ignasi Iglésias Pg. Torres i Bages, 108 (entrada per C. Cinca, 75-95) Escola El Sagrer C. Costa Rica, 26 (entrada per pl. Hispano Suïssa - c. Garcilaso) Sant Martí Escola Miralletes C. Indústria, 255 Escola Vila Olímpica C. Carmen Amaya, 2 Institut Bernat Metge C. Menorca, 55 Escola La Pau C. Empordà, 18 Escola Antoni Brusi C. Sardenya, 33-35 Escola Poblenou C. Perú, 139 Escola Bogatell C. Ramon Turró, 74-76 Espai Poliesportiu Municipal El Besòs C. Lluís Borrassà, 25 Escola Bac de Roda C. Huelva, 33 Escola La Farigola del Clot C. Hernán Cortés, 6 Institut Salvador Seguí C. Santander, 7-9 D’Altra banda, durant aquest mandat, s’han posat al servei de la ciutat 18 nous patis escolars oberts al barri: Districte Escola Adreça Data obertura Ciutat Vella Institut Pau Claris Pg. Lluís Companys, 18 27/01/2013 Eixample Escola Carlit C. Roger de Flor, 162 28/10/2012 Escola Mallorca C. Londres, 64 28/10/2012 Sants – Montjuïc Escola Ramon Casas C. Platí,6 12/01/2013 Les Corts Institut Ausiàs March Av. Esplugues, 38 16/09/2012
 13. 13. 13 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat Sarrià – Sant Gervasi. Escola Nabí C. Reis Catòlics, 38 17/9/2011 Institut Menéndez y Pelayo Via Augusta, 140 18/3/2012 Escola Dolors Monserdà – Santa Pau Av. Vallvidrera,9 10/6/2012 Gràcia Escola Montseny i Institut Pere Bosch i Gimpera C. Torrent del Remei,2 21/09/2012 Nou Barris Escola El Turó C. Peñalara, 19-55 31/3/2012 Escola Mercè Rodoreda C. Vesuvi, 35 15/09/2012 Escola Tomàs Moro C. Miguel Hernández, 11 28/10/2012 Escola Calderón de la Barca C. Nil, 27-29 28/10/2012 Institut Barcelona Congrés C. Baró d’Esponellà, 1-15 28/10/2012 Escola Àgora C. Mame,2 02/12/2012 Sant Martí Escola Bac de Roda C. Huelva, 33. 18/11/2012 Escola La Farigola del Clot C. Hernán Cortés, 6 13/01/2013 Institut Salvador Seguí C. Santander, 7-9 09/03/2013
 14. 14. 14 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat -Biblioteques escolars obertes al barri/patis escolars oberts al barri Coincidint amb l’inici del curs 2013-14, com a novetat impulsada des de l’IMEB, s’ha posat a disposició de l’alumnat de la ciutat un total de 4 Biblioteques Obertes al Barri, en el marc del programa Patis Escolars Oberts al Barri. A final del curs passat es van obrir aquests espais com a prova pilot (amb un total de 457 usuaris, des de març i fins al juny), i des d’aquest mes de setembre s’han incorporat com a un servei municipal nou i des del primer dia de curs a disposició de l’alumnat de la ciutat sempre en horari extraescolar que coincideix amb el corresponent horari del Pati Escolar Obert al Barri. El projecte s’estructura al voltant de la intervenció directa amb els infants que presentin major necessitat de reforç acadèmic a les escoles i cadascuna de les Biblioteques escolars obertes al barri disposa d’un servei de monitoratge educatiu, encarregat d’obrir i tancar l’espai dins els horaris previstos, vetllar pel bon ús de les instal·lacions, del servei de consulta i recollir els indicadors d’usos. D’altra banda, cada biblioteca disposa d’un servei de voluntariat educatiu per al reforç de les tasques escolars i de la lectura com a contingut curricular instrumental. Bibliotequesescolars obertes al barri: Districte d’Horta – Guinardó: Escola Coves d’en Cimany. Districte de Nou Barris: Institut Barcelona Congrés Districte de Sant Andreu: Escola Pompeu Fabra i Escola Baró de Viver. Durant aquest curs escolar 2013/14 es preveuobrir 3 noves Biblioteques Escolars Obertes al Barri.
 15. 15. 15 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat -60 centres educatius de Barcelona amb Camí Escolar, Espai Amic Un total de 60 centres educatius de Barcelona disposen de Camí Escolar, Espais Amic en aquest inici de curs 2013-14. Aquests camins, que tenen senyalització viària específica principalment de de color verd, se situen sempre al voltant de centres educatius i ofereixen a l’alumnat la possibilitat d’anar o tornar a peu de l’escola o institut, sol o en grup, de manera més autònoma, saludable, segura i sostenible. Durant aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha doblat pràcticament el nombre d’escoles que tenen a la seva disposició un Camí Escolar, Espai Amic. En aquest sentit, s’ha passat de 32 escoles amb camí escolar el juny de 2011, a 60 escoles el setembre de 2013 i se segueix treballant amb l’objectiu que a final de mandat unes 100 escoles de la ciutat tinguin al seu abast un Camí Escolar, Espai Amic. Llistat de centres educatius que participen i disposen de Camí Escolar, Espai Amic en aquest inici de curs 2013-14: DISTRICTE NOM DEL CENTRE EDUCATIU Ciutat Vella  Escola Rubén Darío  Escola Pia Sant Antoni  Escola Collasso i Gil  Escola Drassanes  EBM Mont Tàber  EBM Cadí Eixample  Institut Ernest Lluch  Escola Auró  Escola Diputació  Escola Llorers  Escola Joan Miró  Escola Ferran Sunyer  Escola Mallorca  Escola Ramon Llull  Escola Marillac  Escola Fructuós Gelabert  Escola Tàbor  Escola Encants  Escola Immaculada Vedruna Districte de Sants - Montjuïc  Escola Pràctiques II  Escola Jaume I  IES Emperador Carles  Escola Gayarre  Institució Montserrat
 16. 16. 16 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat  Escola Perú  Escola Sant Medir  Escola Proa  Escola Cavall Bernat  EBM L’Esquirol Districte de les Corts *Camins escolars en fase de treball amb diferents centres educatius del districte. Districte de Sarrià – Sant Gervasi  Escola Orlandai  LycéeFrançais  Escola SagradoCorazón  Escola Lys  Escola Nabí  EBM La Puput  Escola Projecte  Escola Mares Concepcionistes Districte de Gràcia  Escola Turó del Cargol  Escola Jesuites Gràcia-Kostka  Escola Montseny  Escola Farigola de Vallcarca  Institut Pere Bosch i Gimpera  Escola Sagrada Família (participa en un camí escolar que enllaça Gràcia-Eixample) Districte d’Horta – Guinardó *Camins escolars en fase de treball amb diferents centres educatius del districte. Districte de Nou Barris  Escola Prosperitat Districte de Sant Andreu *Camins escolars En fase de treball amb diferents centres educatius del districte. Districte de Sant Martí  Escola Antoni Brusi  Escola Bogatell  Institut Icària  EBM La Mar Xica  Escola Vila Olímpica  Escola Voramar  Escola La Mar Bella  EBM El Xalet de la Paperera  Escola Arenal de Llevant  Escola Grèvol  Escola La Llacuna  Escola Pere IV  Escola Acàcies  Escola Fluvià  Escola La Farigola del Clot  Escola La Rambleta del Clot
 17. 17. 17 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat D’altra banda, durant aquest mandat, un total de 35 centres educatius de la ciutat han participat en la creació de Camí Escolar,Espai Amic: Districte Centre educatiu amb Camí Escolar, Espai Amic aquest mandat Ciutat Vella Escola Rubén Darío Escola Pia Sant Antoni Escola Collaso i Gil Escola Drassanes EBM Tàber EBM Cadí *Inaugurat el 25/1/2013 Eixample Escola Ramon Llull Escola Marillac Escola Fructuós Gelabert Escola Tàbor Escola Encants Escola Immaculada Vedruna *Inaugurat el 05/05/2012 Sants – Montjuïc Escola Pràctiques II Escola Jaume I IES Emperador Carles *Inauguració 27/03/2011 Escola Gayarre Escola Institució Montserrat Escola Sant Medir Escola Proa Escola Cavall Bernat EBM L'Esquirol *Inaugurat el 20/4/2012 Sarrià – Sant Gervasi Escola Projecte *Inaugurat el 16/02/2012 Escola MadresConcepcionistas de la Enseñanza *Inaugurat el 17/02/2012 Escola Nabí EBM La Puput *Inaugurat el 18/1/2013 Escola Lys *Inaugurat el 22/02/2013 Institut Escola Costa i Llobera
 18. 18. 18 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat *Inaugurat el 26/10/2013 Gràcia Escola Turó del Cargol *Inaugurat el 27/03/2011 Escola Jesuïtes Gràcia-Kostka *Inaugurat el 24/05/2013 Escola Montseny Institut Pere Bosch i Gimpera Escola Farigola de Vallcarca *Inaugurat el 25/04/2013 Escola Sagrada Família *Inaugurat el 05/05/2012 Sant Martí Escola Farigola del Clot Escola Rambleta del Clot *Inaugurat el 9/11/2012
 19. 19. 19 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat -Programa d’Activitats Escolars. Impulsat per l’IMEB, un total de 147 entitats i institucions ciutadanes de diferents àmbits i que formen part del Consell de Coordinació Pedagògica ofereixen aquest curs 2013-14, a través del Programa d’Activitats Escolars, més de 4.500 activitats educatives adreçades a l’alumnat dels diferents centres educatius de la ciutat. El PAE és un referent com a plataforma que oferir als centres educatius d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional de la ciutat la possibilitat de participar en diferents propostes educatives que es desenvoluparan durant el curs escolar 2013-14. Ciència i tecnologia, música i arts escèniques, participació i cultura solidària, entorn natural i educació ambiental, educació audiovisual, arts plàstiques, educació per a la mobilitat, transports públics, salut i prevenció de riscos, educació física, accés a la informació i mitjans de comunicació, serveis urbans i serveis municipals, ciutat, patrimoni i coneixements històrics, etc, són alguns dels àmbits i temàtiques que durant aquest curs escolar es posen a l’abast dels centres educatius. Mitjançant l’aplicatiu web www.bcn.cat/educacio/pae, els centres educatius tenen a la seva disposició tota la informació relacionada amb les activitats educatives que complementen el currículum escolar i, a més, poden reservar directament algunes de les activitats.
 20. 20. 20 Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934023581 www.bcn.cat -Programa de Suport a la Lectura. Coincidint amb aquest inici de curs, des de l’IMEB es torna a oferir a alumnat de la ciutat i a les seves famílies el Programa de Suport a la Lectura que s’ha ampliat a un total de 13 escoles de la ciutat i que permetrà la participació de 350 nois i noies. El Programa de Suport a la Lectura es va iniciar el curs 2011-12 i té com a objectiu ajudar als nens i nenes que comencen a llegir (cursos de 2n i 3r de primària) i a les seves famílies per que puguin fer l’acompanyament als seus fills en aquest procés. La finalitat és contribuir a la millora dels resultats escolars globals i reforçar el procés d’aprenentatge dels infants en aquesta edat, tenint en compte que la millora en la lectura és cabdal per endegar amb èxit aquest procés. Aquest programa es va iniciar el curs 2011-12 a un total de 3 escoles i aquest curs 2013-14 es desenvoluparà a un total de 13 escoles dels districtes de l’Eixample, Nou Barris i Sants - Montjuïc. Evolució del Programa de Suport a la Lectura Curs escolar Escoles participants Districtes participants Infants participants 2013-14 13 3 350 2012-13 4 1 140 2011-12 3 1 30

×