Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Informe d'inici del curs escolar 2020-2021

63 visualizaciones

Publicado el

A la ciutat de Barcelona, s’han posat en marxa una sèrie de mesures sanitàries de prevenció davant la Covid 19 i per poder garantir el dret a l’educació de tots els infants, sempre que sigui possible, de forma presencial.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Informe d'inici del curs escolar 2020-2021

 1. 1. 1 » Informe inici del curs escolar 2020-21 17 de novembre de 2020 Informe d’inici del curs escolar 2020-2021 Comissió de Drets Socials 17 de novembre de 2020 Índex de continguts 1. Inici de curs en situació de pandèmia per la COVID-19 2. Inici del curs a les escoles bressol municipals 3. Inici del curs a l’educació 3-16 (segon cicle d’infantil, primària i ESO) 4. Inici del curs a l’educació post-obligatòria
 2. 2. 2 » Informe inici del curs escolar 2020-21 17 de novembre de 2020 1. Inici de curs en situació de pandèmia per la COVID-19 El 14 de setembre es va iniciar el curs escolar 2020-2021 enmig d'una situació sanitària insòlita que ha obligat a prendre mesures excepcionals respecte a d'altres cursos. A la ciutat de Barcelona, s’han posat en marxa una sèrie de mesures sanitàries de prevenció davant la COVID-19 i per poder garantir el dret a l’educació de tots els infants, sempre que sigui possible, de forma presencial. • La Generalitat ha reforçat amb 512 les plantilles docents per facilitar la reducció del nombre d’alumnes en els grups estables de convivència, i s’han agilitzat els procediments de substitució dels mestres. La gestió de recursos humans és una competència exclusiva del Departament d’Educació que no ha estat transferida al Consorci d’Educació. • El Consorci d’Educació de Barcelona ha posat en marxa de forma pilot un equip de mestres de primària generalistes per cobrir substitucions d’urgència • El Departament d’Educació ha dotat els centres de material de prevenció sanitària (mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i termòmetres, a més de productes per a la higiene personal com sabó i paper higiènic) i el Consorci d’Educació ha complementat el material. • L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat el servei de neteja per garantir la desinfecció freqüent dels diferents espais on es desenvolupen les activitats educatives, a través del Consorci d’Educació, als centres educatius de bressol, infantil i primària i a través de l’Institut de Parcs i Jardins als espais públics amb usos escolars • El Consorci d’Educació, IMEB, Consorci Sanitari i Agència de Salut Pública de Barcelona han constituït l’Oficina EDUSALUT BCN COVID19 per a la coordinació de les administracions educativa i sanitària, i s’ha dotat a cada centre educatiu d’un referent COVID (RECO) per a l’acompanyament en la detecció i gestió de casos, i d’un referent de salut pública per altres consultes. • A través del Consorci Sanitari s’han posat a disposició de les escoles 18 unitats mòbils per fer proves PCR als centres educatius totes les persones dels grups bombolla en cas d’un positiu, registrar els casos i evitar saturar els CAP. • L’Ajuntament de Barcelona ha constituït l’Oficina de coordinació d’espais educatius als barris amb el Consorci d’Educació, gerència territorial, gerències dels districtes i de diverses àrees municipals (cultura i educació, model urbà, parcs i jardins, guàrdia urbana...) per posar a l’abast dels centres educatius espais a l’aire lliure a parcs, places i espai públic proper, així com espais en equipaments, com també suport en la gestió dels accessos a les escoles.
 3. 3. 3 • L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat la creació de la Taula de Ciutat Escoles i Covid-19, en el si del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), amb l’objectiu objectiu fer el seguiment periòdic i compartir informacions i valoracions de la situació de l’educació de 0 a 16 anys en context de la COVID-19. La Taula està integrada per una quinzena de persones representants dels quatres sectors de la comunitat educativa de la ciutat: professorat (de centres públics i concertats), famílies, alumnat i administracions (tant educatives com de salut). La taula va cons • Un mes després de l’inici del curs escolar, la Taula de Ciutat Escoles i Covid-19 ha consensuat una declaració, que va ser aprovada al Plenari del Consell Educatiu Municipal de Barcelona del dia 14 d’octubre: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/educacio-i-estudis/declaracio-de-la-taula- de-ciutat-escoles-i-covid-19-sobre-inici-del-curs-escolar_996474.html
 4. 4. 4 Tots els centres oberts, un 74,1% amb tots els grups presencials i un 3,5% de l’alumnat i un 1,8% del personal confinats El dia 14 de setembre van obrir totes les escoles de la ciutat, tret de l’EBM Gràcia, i s’han mantingut obertes de forma estable, amb una incidència de la COVID-19, fins a la data, relativament baixa. A data d’11 de novembre, tots els 879 centres educatius de la ciutat (públics, concertats i privats, des d’escoles bressol a postobligatòria) estaven oberts, el 74,1% dels quals amb total presencialitat, és a dir, sense cap grup confinat. El percentatge d’alumnat en confinament era del 3,5% i el de professionals és de l’1,8% (10.517 alumnes i 525 docents, PAS i PAE confinats). Estaven confinats 444 de 12.350 grups estables de convivència (el 3,6%). Els casos positius per COVID-19 acumulats durant els dos primers mesos d’activitat lectiva ha estat de 5.011 alumnes (que representen el 1,65% de l’alumnat) i 638 docents, PAS, PAE i altres (el 2,18% del total). El màxim d’afectació es va registrar el dia 30 d’octubre, amb el 5,8% d’alumnes confinats % d’alumnes en confinament preventiu per motiu de la COVID-19 (1/10 a l’11/11) 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2/10/204/10/206/10/208/10/2010/10/2012/10/2014/10/2016/10/2018/10/2020/10/2022/10/2024/10/2026/10/2028/10/2030/10/201/11/203/11/205/11/207/11/209/11/20
 5. 5. 5 L’Oficina EDUSALUT BCN COVID19 L’oficina EDUSALUT BCN COVID19 es va constituir el dia 28 d’agost com a espai de coordinació entre el Consorci Sanitari de Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Té per funció acompanyar els centres educatius en la gestió de casos de COVID; portar a terme les mesures de prevenció i protecció de la salut; l’avaluació i seguiment de la incidència de la pandèmia als centre educatius i l’aprovació de les propostes d’actuació que requereixin adaptació o canvis respectes a les aprovades inicialment. Abasta tots els nivells educatius i estarà operativa mentre duri la pandèmia El nivell bàsic de coordinació està constituït pels centres educatius (ja siguin públics, concertats o privats, des del primer cicle d’infantil fins a la post-obligatòria) i el referent COVID del centre. Cada centre educatiu disposa de dos referents COVID, un de Salut Pública i l'altre d'Atenció Primària (RECO). El referent COVID és el professional que té la funció de treballar regularment amb les direccions dels centres i resoldre dubtes; acompanyar els alumnes i els professionals de les escoles durant el procés assistencial de la COVID-19, especialment en l’estudi i aïllament de contactes i en els cribratges; fer el contacte amb l’equip d’atenció primària; i donar resposta a dubtes i consultes que presentin les escoles en relació a la gestió dels casos i a les quarantenes. Quan es dona un cas positiu, els referents COVID coordinen la realització del test PCR a tot el grup bombolla al mateix centre educatiu.
 6. 6. 6 L’equip educatiu s’ha incrementat per la COVID-19 en 512 professionals en els centres d’infantil, primària i ESO Aquests curs, el Departament d’Educació, amb el suport dels recursos extraordinaris del Fons COVID de l’Estat, ha incorporat 512 nous professionals més als centres educatius, per poder atendre millor les necessitats derivades de la COVID-19. Amb les noves incorporacions, la ràtio d’alumnes per docent als centres públics se situa en 12,96 als centres públics de primària, 9,21 als de secundària i 10,61 als instituts-escola. Reforços de personal als centres públics per motiu de la COVID Categoria Nombre Personal docent primària 270 Personal docent secundària 99 TEEI (Tècnic d’Educació Infantil) 36 Educador/a Llar d’Infants 11 Netejador/a Llar d’Infants 1 TIS (Personal tècnic Integració Social) 46 Educadors Educació Especial 16 Psicopedagog 3 Auxiliars administratius 6 Docent i educador/a d'educació especial per Aules Integrals de Suport 1 docent i 1 educador/a d'educació especial Monitors NEE 1.036 hores/setmanals (aproximat 22 dotacions a temps complet) Total 512 D’altra banda, els centres d’educació especial públics han tingut un reforç COVID de dos educadors per centre, 16 en total.
 7. 7. 7 Reforços per motiu de la COVID-19 a les escoles bressol municipals A les escoles bressol municipals s’han afegit, de mitjana, 3 hores diàries del servei de suport educatiu per escola bressol (per a una escola estàndard amb 6 grups, amb variacions proporcionals per a escoles més grans o més petites) per tal de cuidar, de manera especial, la higiene dels infants i l’organització d’entrades i sortides esglaonades. A aquest reforç s’hi han afegit les persones necessàries per mantenir l’estanqueïtat al servei d’acollida de 8 a 9 (per no barrejar infants de grups diferents). També s’han incrementat les hores del personal de neteja, de mitjana, en 3 hores diàries per escola, per tal de poder realitzar tasques de desinfecció freqüent durant l’horari escolar. Els recursos materials amb els quals s’ha dotat les escoles bressols municipals per tal de fer possible el servei educatiu en el context de la pandèmia són: • Material d’higiene, seguretat i prevenció sanitària (fonamentalment, mascaretes i gel hidroalcohòlic) • Material i mobiliari per sectoritzar espais comuns i patis i evitar que s’hi barregin infants de diferents grups “bombolla”. • Ordinadors portàtils per a totes les escoles, per tal de facilitar el manteniment de comunicacions virtuals entre escoles bressol, serveis centrals de l’IMEB i famílies. L’Oficina de coordinació d’espais educatius als barris El passat mes de maig, diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona, els districtes i el Consorci d'Educació van començar a treballar de manera conjunta per localitzar espais per als centres educatius que ho necessitessin de cara al nou curs, ja fos per a l’activitat lectiva, estones de pati o per al temps de migdia. Inicialment, l’Ajuntament va posar a disposició de les escoles més de 200 espais, incloent espais interiors en biblioteques, centres cívics, museus, casals de barri, espais i equipaments esportius o escoles de música; i espais exteriors, en parcs, jardins, places públiques, pistes esportives, carrers o interiors d’illa. Aquesta primera oferta es va produir encara amb la incertesa de les condicions d’obertura del nou curs, que es van concretar entre juliol i principis de setembre. Per part dels centres educatius, alguns van formular les demandes abans de l’estiu, i altres les han anat concretant del setembre en endavant, amb una demanda elevada d’espais exteriors. Per a la gestió d’aquestes demandes i l’assignació i gestió de la cessió d’espais s'ha creat l’Oficina de coordinació dels espais municipals per a l’ús educatiu, amb la participació del Consorci d’Educació de Barcelona, els districtes, Educació i Cultura, Model Urbà, Mobilitat i la Guàrdia Urbana.
 8. 8. 8 A data de 2 de novembre de 2020, 4 de cada 10 escoles i instituts de la ciutat estan utilitzant espais educatius als barris, tres quartes parts dels quals són centres públics. Concretament, utilitzen 48 espais interiors en equipaments i 166 espais exteriors a l’espai públic. L’objectiu de l’Oficina és atendre la totalitat de les demandes rebudes, ja siguin de centres públics o concertats, les que ja han arribat i les que puguin arribar en els propers dies i setmanes. Quan no es pot assignar al centre educatiu l’espai o equipament que han demanat en primera opció se cerquen espais alternatius que puguin cobrir la necessitat. L’Oficina es manté a la disposició d’escoles i instituts de la ciutat perquè les primeres setmanes de curs puguin fer ajustos, comprovar necessitats inicialment no previstes, i demanar, si escau, nous espais. La voluntat de l’Ajuntament és consolidar aquest tipus de col·laboracions més enllà de la pandèmia, com a forma de teixir una xarxa entre els centres educatius i els barris en què es troben, i de crear aliances i projectes d’aprenentatge entre equipaments culturals i centres educatius, més enllà de la cessió d’espais. Igualment, diversos centres públics i concertats han demanat suport en la gestió dels accessos atès que les entrades i sortides del centre han de ser esglaonades. En el marc de l’Oficina Municipal d’Espais, s’ha coordinat que durant les primeres setmanes del curs la Guàrdia Urbana i personal auxiliar dels districtes ajudin a gestionar les entrades i sortides dels centres educatius que ho han demanat per consolidar les noves dinàmiques als accessos al matí, al migdia i a la tarda. En aquest sentit, s'ha habilitat senyalització especial en les zones d'accés als centres educatius per gestionar la mobilitat, i s’han cedit espais de la via pública (incloent talls de carrers) per garantir la distància social el temps d’espera en l’entrada i sortida dels grups estables de convivència. També en el cas dels talls puntuals de carrers en els moment de les entrades i sortides de les escoles es treballa per tal que esdevinguin definitives i formin part de programa “Protegim les escoles” de transformació d’entorns escolars amb pacificacions del trànsit i espais d’estada. El Consorci d'Educació també ha treballat per garantir l’adaptació dels recintes escolars als requeriments de les autoritats sanitàries i educatives, la sectorialització i la senyalització dels equipaments per garantir la circulació dels grups estables. Abans d’inici de curs es va dur a terme la inspecció tècnica de 349 centres per complir amb els requeriments sanitaris i es va recollir el mobiliari i equipament vell o obsolet de 50 centres que ho havien requerit.
 9. 9. 9 Bretxa i educació digital: servei de préstec de tauletes A Barcelona, el Fons COVID de l’Ajuntament ha finançat amb 500.000 euros la creació d’un banc de 2.300 tauletes amb connectivitat gestionat pel Consorci d’Educació, per al préstec a aquell alumnat vulnerable que s'ha de confinar i que les necessita per poder seguir l’activitat lectiva en línia. Aquest banc de taules en préstec se sumen a les 2.500 tauletes que es van assignar durant el confinament de forma permanent a l’alumnat beneficiari del Pla contra la Segregació que ara està cursant 1r i 2n d’ESO. Per la seva banda, el Departament d'Educació, en el marc del Pla d'Educació Digital, ha anunciat la dotació de dispositius a tot Catalunya a l'alumnat que cursa 3r d'ESO fins a postobligatòria, que s’espera que arribaran abans de Nadal.
 10. 10. 10 Les escoles bressol municipals El curs comença amb 8.508 places en 102 escoles bressol municipals Amb la incorporació de la nova EBM Germanetes, a la Nova Esquerra de l’Eixample, la xarxa d’escoles bressol municipals inicia el curs amb 102 centres, un més que l’any anterior, i una capacitat total per a 8.508 nadons i infants, d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys: 4.098 places són de continuïtat per a infants ja matriculats el curs anterior, 4.380 places s’han ofert en el procés de preinscripció per a nou alumnat (789 per a nadons de 0 a 1 any, 2.506 per infants de 1 a 2 i 1.089 per a infants de 2 a 3), i 30 places d’horari reduït s’ofereixen de forma pilot a l’EBM Germanetes. La capacitat de la xarxa pública d’escoles bressol representa un 22,2% de la petita infància empadronada a Barcelona, entre el 13,4% de Sarrià Sant Gervasi i el 28,9% d’Horta-Guinardó. DISTRICTE CENTRES PLACES % respecte població 0-2 empadronada Places per a infants de 4 mesos a 1 any Places per a infants d’1-2 anys Places per a infants de 2-3 anys TOTAL Ciutat Vella 8 60 196 276 532 22,5% Eixample 10 85 348 482 915 16,0% Sants - Montjuïc 11 84 333 453 870 20,4% Les Corts 4 32 113 171 316 17,1% Sarrià – Sant Gervasi 6 48 203 250 501 13,4% Gràcia 9 71 306 385 762 25,6% Horta - Guinardó 14 109 431 591 1.131 28,9% Nou barris 13 92 381 506 979 23,9% Sant Andreu 10 78 362 485 925 25,6% Sant Martí 17 132 613 832 1.577 27,0% Total Barcelona 102 791 3.286 4.431 8.508 22,2% * No inclou les 4 llars d’infants de la Generalitat que hi ha a la ciutat
 11. 11. 11 La capacitat del curs 2020-21 s’ha incrementat en 100 places i un 1,2% respecte del curs anterior, i continua la tendència sostinguda de creixement dels darrers anys. L’oferta de 8.508 places de la xarxa d’escoles bressol municipals es distribueix entre el grup de 0 a 1 anys (9,3% de les places), el grup d’1 a 2 anys (38,6%) i el de 2 a 3 anys (52,1%). Acabat el procés d’inscripció, havien quedat sense assignar (per manca de demanda a determinades escoles bressol) un 2,0% de les places ofertes. Aquestes places s’ofereixen a famílies en llista d’espera d’altres escoles, i es difonen al portal de bressol de la web municipal per tal que es puguin presentar noves demandes al llarg del curs. Total G0 G1 G2 Total places assignades preinscripció 2020-2021 4.211 749 2.399 1.063 Total matrícula de continuïtat 4.098 2 765 3.331 Total places vacants en acabar el procés de preinscripció 169 40 107 22 Total noves places en grups reduïts Germanetes 30 0 15 15 Total capacitat 8.508 791 3.286 4.431 Nombred ’ escolesbressol Nombredeplaces 6.806 7.766 7.940 7.940 8.100 8.194 8.194 8.411 8.409 8.508 72 92 95 95 95 97 98 98 100 101 102 0 20 40 60 80 100 120 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 Capacitat Escoles
 12. 12. 12 El 64% de les famílies sol·licitants han obtingut plaça En el procés de preinscripció del curs 2020-21, la xarxa d’EBM ha pogut atendre el 64,2% de les sol·licituds de matriculació presentades per les famílies, la qual cosa representa un increment de 8 punts percentuals respecte l’any anterior i el valor més alt assolit fins a la data. Això no obstant, aquest creixement es deu, fonamentalment, a una reducció del 12,9% en la demanda, de 7.527 a 6.555 sol·licituds de preinscripció, que és atribuïble a l’efecte de la pandèmia de la COVID-19, tant per l’impacte que la crisi està tenint sobre les economies familiars com pels temors i incerteses que la situació sanitària pot provocar sobre les famílies (percepció del risc de contagi, possible inestabilitat del servei o efectes sobre de les mesures de prevenció i seguretat sobre la qualitat del servei) %desol·licitudsateses Nombredeplacesisol·licitants 37,2% 52,2% 56,7% 54,3% 56,1% 56,8% 54,9% 54,1% 57,2% 56,1% 64,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 Oferta Demanda % Demanda Atesa
 13. 13. 13 La reducció de la demanda s’ha produït a tots els districtes de la ciutat, però de forma molt notable als de Ciutat Vella (-24,3%), Nou Barris (-20,0%) i Horta-Guinardó (-18,7%). DISTRICTES Demanda 19-20 Demanda 20- 21 % Ciutat Vella 378 286 -24,3% Eixample 1.079 1.006 -6,8% Sants - Montjuïc 850 724 -14,8% Les Corts 343 312 -9,0% Sarrià – Sant Gervasi 284 267 -6,0% Gràcia 819 768 -6,2% Horta - Guinardó 931 757 -18,7% Nou barris 810 648 -20,0% Sant Andreu 751 691 -8,0% Sant Martí 1.282 1.096 -14,5% Total Barcelona 7.527 6.555 -12,9% En conseqüència, el percentatge de demanda atesa s’ha incrementat també, respecte el curs passat, a tots els districtes de la ciutat. La cobertura ha estat molt elevada als districtes de Ciutat Vella (97,2%) i Sarrià Sant Gervasi (83,1%), i ha pres els valors més baixos Gràcia (48,6%), l’Eixample (48,9%), i Les Corts (51,0%). DISTRICTES Oferta Demanda Assignacions % Demanda atesa 2020-21 % Demanda atesa 2019-20 Ciutat Vella 288 286 278 97,2% 73,5% Eixample 492 1.006 492 48,9% 38,8% Sants - Montjuïc 442 724 412 56,9% 51,9% Les Corts 159 312 159 51,0% 46,1% Sarrià – Sant Gervasi 245 267 222 83,1% 77,8% Gràcia 373 768 373 48,6% 45,8% Horta - Guinardó 595 757 556 73,4% 62,4% Nou barris 495 648 465 71,8% 58,8% Sant Andreu 477 691 467 67,6% 62,3% Sant Martí 814 1.096 787 71,8% 62,8% Total Barcelona 4.380 6.555 4.211 64,2% 56,1%
 14. 14. 14 Aproximadament una quarta part dels sol·licitants en el procés de preinscripció acomplien algun dels criteris generals o complementaris que atorguen prioritat, essent el més freqüent el de família nombrosa (8,8%) seguit del de tenir germans al centre o un tutor/a que hi treballa (7,1%). Per tercer curs, la presentació de sol·licituds per a la preinscripció s’ha pogut fer de forma telemàtica. Ho han fet així el 91,8% de les famílies. El mínim s’ha produït a Ciutat Vella (76,6%) i el màxim a Sarrià Sant Gervasi (96,6%). 2.344 infants sol·licitants no han obtingut plaça Malgrat l’increment de places i la reducció de la demanda que hi ha hagut, s’ha de destacar que en el procés de preinscripció del curs 2020-21 hi va haver 2.344 infants que es van quedar sense plaça, respecte els 3.305 infants del curs anterior. Escoles bressol municipals inclusives i orientades a l’equitat Aquest curs és el quart en què s’aplica el sistema de tarifació social a les EBM, el qual ha menat a un increment de la demanda del servei per part de les famílies amb una renda inferior a l’indicador de la renda de suficiència. Així mateix, continua la tendència dels últims cursos d’augment de la matriculació d’infants amb necessitats educatives especials. En aquest inici de curs, en són un total de 194 (un 4,6% del total de places assignades en la preinscripció), la xifra més alta assolida fins a la data. Igualment, totes les educadores de les bressol municipals estan qualificades per atendre els infants amb necessitats educatives especials. A més, l’IMEB compta amb l’Equip Educatiu d’Atenció a Especials Necessitats, que dóna suport a les escoles i vetlla perquè els infants amb necessitats educatives especials rebin una atenció de qualitat, en un entorn inclusiu, que afavoreixi el seu bon desenvolupament. Així mateix, les escoles treballen estretament amb els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP i CDIAP-EIPI), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els centres de recursos educatius per a dèficits auditius (CREDA), així com altres serveis que atenen els infants amb necessitats educatives significatives.
 15. 15. 15 Prova pilot de diversificació horària Els dos cursos passats es va assajar una prova de diversificació horària (oferir torns només de matí, de 9 a 13 hores, i només de tarda, de 15 a 19 hores, a més de la jornada ordinària completa de 9 a 17 hores) a l’EBM Aurora del barri del Raval. Els torns de mitja jornada estan pensats per poder atendre les famílies amb menys necessitats de conciliació, necessitats de conciliació en horari de tarda, i/o que prefereixen escolaritzar els seus infants menys hores. Enguany, per motiu de la demanda relativament baixa dels torns de mitja jornada, especialment el de tarda (les places s’havien d’emplenar amb la llista d’espera d’altres escoles bressol), l’EBM Aurora torna a oferir l’horari ordinari en tot els seus grups, i l’oferta horària diversificada s’assaja a la nova EBM Germanetes, a la Nova Esquerra de l’Eixample, amb 15 places del torn de matí 15 del de tarda. A data d’avui, estan matriculats 14 infants en horari de matí i 11 infants en horari de tarda. Les vacants es van publicant quinzenalment per tal que les famílies interessades puguin ocupar-les fins a cobrir tota l’oferta.
 16. 16. 16 2. Educació universal i obligatòria: escoles i instituts, de P3 a 4rt ESO 179.574 alumnes matriculats en els ensenyaments obligatoris El curs 2020-2021 comença amb 1.087 alumnes més que l’anterior (un increment del 0,6%), si bé amb un reducció del 3,5% en els infants matriculats a P3. La tendència a mig termini és a la baixa: la cohort de P3 és un 18,1% menor a la de 4rt d’ESO. Alumnes matriculats en ensenyaments obligatoris públics, concertats i privats, a data 8/9/2020. 2018-19 2019-20 2020-21 Diferència 2019-20 a 2020-21 P3 12.755 12.611 12.172 -439 -3,5% Infantil 2n cicle 38.819 39.058 38.523 -535 -1,4% Primària 81.484 82.006 82.199 193 0,2% ESO 56.512 57.423 58.852 1.429 2,5% Total 3-16 176.815 178.487 179.574 1.087 0,6% A P3, per primera vegada, l’alumnat matriculat a l’escola pública supera el de la concertada En el conjunt del sistema obligatori, l’escola concertada concentra un 55,2% de l’alumnat, 1,4 punts percentuals menys que el curs passat, i la pública el 44,8%. De forma notable, es manté el creixement de la proporció d’infants de nou alumnat a P3 que es matricula a escoles públiques, i per primet cop, supera el de centres concertats. Alumnes matriculats en ensenyaments obligatoris segons titularitat, a data 8/9/2020 2018-19 2019-20 2020-21 Titularitat Públic Concertat Públic Concertat Públic Concertat P3 49,5% 50,5% 49,8% 50,2% 51,6% 48,4% Total 3-16 43,3% 56,7% 43,4% 56,6% 44,8% 55,2%
 17. 17. 17 El 82% de les famílies han sol·licitat escola de proximitat La transformació dels projectes i la renovació dels centres educatius està incrementant la confiança de les famílies en els centres del seu entorn. El curs 2020-21, el 82,3% de les famílies que han realitzat la preinscripció a centres d’educació infantil i primària o secundària obligatòria han optat per un centre per al qual obtenien els 30 punts de proximitat. L’aposta per centres educatius propers al domicili permet retenir alumnat als barris de residència i reduir la segregació escolar i contribueix a un patró de mobilitat més sostenible. De forma destacada, en el procés de preinscripció d’aquest curs no s’ha hagut de tancar cap grup de P3 per manca de sol·licituds. Per comparació amb els infants de 3 a 16 empadronats, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts compten amb una major proporció d’alumnes del que els correspondria per població infantil resident. Per contra, Nou Barris, Sants-Montjuic i Ciutat Vella tenen menor proporció d’alumnes que d’infants. Respecte el curs anterior cal destacar la reducció notable en el número total d’alumnes a Sarrià-Sant Gervasi, on hi ha una sobre-oferta tradicional respecte els infants empadronats al propi districte. Alumnes matriculats en ensenyaments obligatoris per districtes, a data 8/9/2020 Infantil (3-6) Dif Primària Dif ESO Dif Total Dif % alumnes matriculats % infants 3-16 empadronats Ciutat vella 1.678 26 3.614 59 2.405 124 7.697 209 4,3% 83,8% L'Eixample 5.379 -27 11.096 247 7.810 297 24.285 517 13,5% 98,8% Sants - Montjuïc 3.316 -22 6.682 37 4.434 -162 14.432 -147 8,0% 77,6% Les Corts 2.819 51 6.134 -105 4.811 -3 13.764 -57 7,7% 149,9% Sarrià - Sant Gervasi 5.435 -213 12.185 -246 10.249 -111 27.869 -570 15,5% 131,3% Gràcia 2.929 -94 6.054 11 3.444 283 12.427 200 6,9% 98,7% Horta - Guinardó 4.039 -6 8.976 -6 6.349 204 19.364 192 10,8% 102,8% Nou Barris 3.382 -54 7.614 50 5.961 209 16.957 205 9,4% 83,4% Sant Andreu 3.886 -66 8.061 48 5.546 361 17.493 343 9,7% 98,3% Sant Martí 5.660 -130 11.783 98 7.843 227 25.286 195 14,1% 90,1% TOTAL BARCELONA 38.523 -535 82.199 193 58.852 1.429 179.574 1.087 100,0% 99,5% * Infants de 3 a 16 anys empadronats a 1 de gener de 2020
 18. 18. 18 Dos nous centres públics i tres noves transformacions a institut-escola El curs s’ha iniciat a 412 centres d’ensenyament obligatori sostinguts amb fons públics: 237 de titularitat pública (57,5%) i 175 concertats (42,5%). Els centres públics són 163 escoles, 10 instituts-escola, 62 instituts i 2 centres d’ensenyaments integrats. Respecte del curs anterior, s’ha estrenat un nou centre (l’Institut Vapor del Fil de Sant Andreu, que obre les portes provisionalment al recinte de Fabra i Coats amb dues línies), un centre concertat s’ha integrat a la xarxa pública (l’Institut-Escola Eixample), i s’han realitzat tres transformacions de centre: l’escola Coves d’en Cimany es converteix en Institut-Escola del mateix nom, l’Escola de les Corts es transforma en l’Institut-Escola Plaça Comas, i l’Institut-Escola Rec Comtal (Sant Andreu) es crea a partir de la fusió de l’Escola Ramon Berenguer III, l’Escola Ramón y Cajal i l’Institut Josep Comàs i Solà. Oberts per obres! Actuacions de millora a 113 centres públics Durant l'estiu el Consorci d’Educació de Barcelona ha dut a terme obres a 113 centres públics de tota la ciutat per millorar i arranjar les instal·lacions, adaptar els centres a les noves necessitats d’escolarització i reorganitzar els espais per a poder-hi aplicar la normativa de seguretat, higiene i prevenció sanitària amb motiu de la COVID-19. Concretament, 31 obres s’han fet per ajustar el centre a la nova escolarització, 67 han estat obres de millora generals, 4 actuacions d’encapsulat de cobertes privades amb amiant als entorns de centres educatius, 8 grans actuacions d’ampliació de reforma o trasllat, i 3 centres de nova construcció. Destaquem la posada en marxa del nou equipament de l’Escola la Mar Bella, amb una inversió aproximada de 7 milions d’€, que permet el creixement del centre a dues línies. En total, la inversió en equipaments educatius l’any 2020, incloses reformes, arranjaments i millores, així com la nova construcció de centres, haurà estat de 44.210.578 €, dels quals 32.163.558 € els ha aportat l'Ajuntament de Barcelona (72,8%) i 12.047.020 la Generalitat (27,2%).
 19. 19. 19 Pla de pintures L’Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, ha dut a terme durant l’estiu el manteniment del revestiment i la pintura de 16 centres educatius de la ciutat en el marc del Pla de pintures, per tal de millorar la lluminositat dels espais i fer-los més adients per a l’entorn educatiu i l’aprenentatge. El Pla de pintures i revestiments ha comptat aquest any amb una inversió municipal de prop de 2,6 milions d’€. Des del seu inici l’any 2016, el Pla ha millorat 100 centres educatius públics, ha beneficiat més de 33.500 alumnes i ha suposat una inversió de més de 10.600.000 €. Es preveu que el manteniment de la pintura i els revestiments interiors abasti 191 equipaments escolars: 167 escoles públiques de primària, 4 centres d’educació especial i 10 instituts-escola i 10 instituts de titularitat municipal El projecte ha estat seleccionat l’any 2019 i finalista el 2020 del premi de disseny FAD per la manera d’utilitzar els color per aconseguir una millora de la sensació d’amplitud, serenitat i lluminositat dels espais que els fan més motivadors i facilitadors de l’aprenentatge. Refugis climàtics Barcelona ha adaptat 11 centres escolars per contribuir a la construcció d’una ciutat resilient davant l’emergència climàtica, d’acord amb els objectius de la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, en el marc del projecte europeu Urban Innovation Action (UIA) per adaptar les escoles al canvi climàtic Les actuacions se centren en tres eixos: mesures blaves, relacionades amb l’aigua; verdes, l’augment de verd, arbres i zones d’ombra verdes; i actuacions grises, per millorar l’aïllament en edificis, proteccions en façanes i cobertes i tendals per augmentar la zona d’ombres Les escoles on s’ha actuat són: • Escola Cervantes, a Ciutat Vella • Escola Els Llorers, a l’Eixample • Escola Ramon Casas, a Sants-Montjuïc • Escola Ítaca, a les Corts • Escola Poeta Foix, a Sarrià - Sant Gervasi • Escola Rius i Taulet, a Gràcia • Escola Font d’en Fargas, a Horta-Guinardó • Institut Escola Antaviana, a Nou Barris • Escola Can Fabra, a Sant Andreu • Escola Poblenou, a Sant Martí • Escola Vila Olímpica, a Sant Martí
 20. 20. 20 Aquests patis escolars restaran oberts al veïnat com a refugis climàtics quan hi hagi onades de calor a partir del pròxim estiu i com a patis oberts al barri. Els refugis climàtics s’emmarquen en l’estratègia global de millores dels equipaments escolars per mitigar els impactes del canvi climàtic i de transformació de l’espai públic dels entorns escolars per pacificar-los i guanyar espai. A més, durant l’estiu s’ha actuat en altres 56 centres educatius amb una inversió municipal de 3,7 milions d’€ en obres, executades a través del Consorci d’Educació, per mitigar els impactes del canvi climàtic des dels equipaments escolars. Són actuacions d’aïllament i confort tèrmic, augment d’espais d’ombra o energia renovable i eficiència energètica. Equitat educativa: segon curs del Pla contra la segregació escolar El Pla contra la segregació inicia el seu segon curs de funcionament amb la prioritat de detectar, millorar la distribució equilibrada entre centres educatius i acompanyar l'alumnat en situació de vulnerabilitat durant el curs escolar. El Pla, gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, inclou diverses mesures, entre les quals destaquen la preassignació de places a P3 i l’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat social i acompanyament a les seves famílies en la matrícula; la distribució equilibrada de la matrícula viva dins de la xarxa educativa, no en funció de les vacants de cada centre, sinó de manera equitativa entre centres d’una zona; així com la consolidació d'un sistema menys burocràtic que garanteixi de forma directa prestacions com la plaça de reserva, exempció de quotes per a l'escolarització, gratuïtat de servei de menjador, d'activitats extraescolars, d'estiu o la plaça en centre obert a l'alumnat que els Serveis Socials hagin detectat en situació de pobresa o necessitat social acreditada. La detecció de l'alumnat en situació de vulnerabilitat la realitza l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), que fa una valoració en el moment de la matrícula, així com situacions de vulnerabilitat sobrevinguda que puguin aparèixer al llarg del curs escolar. Actualment, a les escoles de Barcelona hi ha un 10,8% d’alumnes en situació de vulnerabilitat: 19.406 respecte un total de 180.175. El Pla de contra la segregació escolar ha aconseguit que al curs 2020-2021 es tendeixi a un millor equilibri en la matriculació dels alumnes més vulnerables entre centres públics i concertats. A P3 s’ha passat del 73%-27% entre centres públics i concertats del curs 2019-20, al 63%-37% del curs 2020-21. A 1er d’ESO s’ha passat del 64%-36% al 57%-43%.
 21. 21. 21 Ajuts menjador Els ajuts de menjador són un instrument molt important de suport als infants i famílies vulnerables perquè garanteix un àpat de qualitat del dia, permet gaudir del temps educatiu de menjador i contribueix a pal·liar l’absentisme durant les classes de la tarda. Aquest curs es manté el compromís d’atorgar-los a tot l’alumnat en situació socioeconòmica desafavorida acreditada (és a dir, a tothom que compleix els criteris de la convocatòria), i s’han modificat els criteris, les quanties i també els procediments d’atorgament dels ajuts. 1) Criteris: la Generalitat de Catalunya ha augmentat els topalls de renda per poder accedir als ajuts en un 8,8%, la qual cosa fa que més famílies en puguin ser beneficiàries. 2) Quanties: • El curs passat l’ajut extraordinari cobria el 100% del cost, que eren 6,20 € per dia, i aquest curs també cobreix el 100%, que passa a ser de 6,33 €. • El curs passat l’ajut ordinari cobria el 50% del cost, que eren 3,10 € ,i aquest curs cobreix el 70%, que són 4,43 € A l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en unitats de suport a l’educació inclusiva (SIEI) l’import es complementa amb 5€ al dia per cobrir part de les despeses de monitoratge. 3) Procediments: • S’ha habilitat la possibilitat de tramitar la sol·licitud de manera telemàtica, amb suport telefònic si és necessari. No cal presentar els documents que es puguin obtenir per interoperabilitat • En la sol·licitud es pot consignar el número de compte bancari, per si fes falta substituir la beca per un ingrés en el cas d’un nou confinament (i evitar haver de distribuir targetes moneder) • Ja des del curs passat el període de sol·licitud de beques menjador s’obre al juny i es reobre al setembre i es manté permanentment obert per a nou alumnat que s’incorpora al llarg del curs i per a situacions de necessitat social sobrevinguda acreditades per Serveis Socials. 4) Pressupost: Amb caràcter general, el finançament dels ajuts de menjador correspon al Departament d’Educació de la Generalitat. L’Ajuntament complementa els ajuts cobrint famílies en situació de vulnerabilitat greu detectats en diferents dispositius de Serveis Socials: • Se sol tractar d’infants i joves nouvinguts, en situació irregular o en situacions sobrevingudes, que malgrat no complir els requisits de baremació econòmica establerts per la Generalitat, els Serveis Socials consideren que han de gaudir de la beca. • Beneficiaris del pla contra la segregació escolar • Beneficiaris dels instituts a temps complet.
 22. 22. 22 El pressupost de l’exercici 2020 s’estima que serà un 44,9% superior al del 2019, de 15,5 M€ a 22,5€, tot i que encara està pendent de tancament. L’aportació de l’Ajuntament passarà de 4,7 M€ el 2019 i 5,0 M€ el 2020. En els dos període de juny i setembre ja s’han produït 39.312 sol·licituds, lleugerament per sobre de les que es van produir en tot el curs passat, incloent el període obert al llarg del curs. Sol·licituds i adjudicacions d’ajuts menjador Convocatòria Períodes Sol·licituds Adjudicacions 2019-2020 Juny, setembre i període obert 39.247 31.686 2020-2021 Juny 31.731 22.645 2020-2021 Setembre 7.581 En procés 2020-2021 Període Obert Obert Obert Més recursos de suport per a l'educació inclusiva El Departament d’Educació ha incrementat els recursos en l'educació inclusiva a la ciutat, amb 41 incorporacions (12 en centres públics i 29 en centres concertats) de Suport intensiu d'escolarització inclusiva (SIEI) per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin, que en total passen dels 66 a 107. També han augmentat en 1.508 el nombre d'hores dels vetllador/es; s'han incorporat 11 professionals més als Equips d'Atenció Psicopedagògica (EAP), un Mestre d’Audició i Llenguatge, un orientador i un audioprotesista, s’ha creat un nou Itinerari Formatiu Específic a l’oferta de post-obligatòria, i un centre d'educació especial ha començat a donar suport a la inclusió en els centres ordinaris, arribant als 7 centres en tota la ciutat que realitzen aquest servei. En els centres de major complexitat, el Pla de Barris municipal ha consolidat l’equip d’educadors socials de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) als centres educatius, que s’incrementen de 20 a 27 educadores socials, en 27 escoles, i que s’integren als equips educatius d’aquests centres, amb dedicació completa. Els integradors socials (TIS) del Departament passen de 42 a 75. El seu principal objectiu és assegurar l'atenció global dels infants i les seves famílies donant suport i assessorament a l'equip docent, facilitant el treball conjunt i la mirada comuna entre professionals de l'àmbit educatiu, social i psicològic. Amb relació als centres d’educació especial, el curs s’inicia amb 2.105 alumnes (un 2,1% menys que el curs anterior), el 17,6% en centres públics i el 82,4% en centres privats.
 23. 23. 23 3. Educació post-obligatòria1 64.852 alumnes matriculats en els ensenyaments postobligatoris El curs 2020-2021, el conjunt d’ensenyaments postobligatoris ha començat amb 64.852 alumnes matriculats, 424 alumnes més que l’anterior, la qual cosa equival a un lleuger increment del 0,7%. Amb relació als estudis immediatament posteriors a l’ESO, l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) es manté força estable respecte el curs passat, amb una lleugera tendència a l’alça tant dels alumnes de batxillerat (+1,9% des del curs passat, i +5,7% des de fa dos cursos) com dels de cicles formatius de grau mitjà (un 5,3% respecte fa dos cursos, però amb una lleugera davallada del 0,7% respecte el curs 2019-20, concentrada en els centres privats i concertats ). Aquests increments estan en l’ordre del creixement de les cohorts provinents de 4rt d’ESO a la ciutat. Alumnes matriculats en ensenyaments postobligatoris públics, concertats i privats, a data 31/10/2020. 2018-19 2019-20 2020-21 Diferència 2019-20 a 2020-21 Batxillerat 22.563 23.414 23.860 446 1,9% CFGM 12.913 13.680 13.591 -89 -0,7% CFGM art/esport 692 495 497 2 0,4% PFI 1.302 1.160 924 -236 -20,3% GESO, CAM i proves d’accés GM 1.011 951 940 -11 -1,2% PFI (EE) 338 308 355 47 15,3% PTVA 85 81 68 -13 -16,0% CFGS 22.203 22.815 23.204 389 1,7% CFGS art/esport 1.651 1.524 1.413 -111 -7,3% Total 62.758 64.428 64.852 424 0,7% * CFGM: Cicles formatius de grau mitjà; PFI: Programes de Formació i Inserció; GESO: Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a majors de 18 anys; CAM: Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà; EE: Educació Especial; PTVA: Programes de Formació per a la Transició a la Vida Adulta; CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior 1 Aquesta secció es basa en l’informe d’inici de curs de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació de Barcelona
 24. 24. 24 Resulta igualment destacable la tendència a la baixa de la matrícula en els Programes de Formació i Inserció (PFI), que acumulen una reducció del 29,0% en els darrers dos cursos. Aquesta reducció s’explica tant per la reducció d’oferta dels PFI subvencionats (en oposició als públics, que s’incrementen lleugerament), com en l’augment de la taxa de graduació de l’ESO per motiu de la COVID-19, ja que els PFI són programes-pont que permeten accedir a un CFGM i continuar la formació postobligatòria reglada en cas de no haver graduat l’ESO. Quant als estudis postobligatoris de grau superior, els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) continuen amb un creixement moderat, però sostingut, del nombre d’alumnes, de l’1,7% respecte el curs passat i del 4,5% respecte fa dos cursos.
 25. 25. 25 Lleuger creixement de la formació professional sostinguda amb fons públics L’oferta de formació postobligatòria de la ciutat es distribueix entre centres públics, concertats i privats, amb major pes del sector públic a formació professional que a batxillerat. La tendència respecte el curs 2019-20 és a un lleuger creixement del pes de l’educació pública en tots tres tipus de formació, especialment als cicles formatius de grau superior. Això es deu a què el curs 2020- 21 s’inicia amb un increment de l’oferta pública de 8 grups de CFGM, 7 nous grups de CFGS (així com 2 PFIs). Distribució de l’alumnat segons titularitat del centre 36,5% 44,5% 40,5% 26,0% 38,2% 30,1% 37,4% 17,3% 29,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Batxillerat CFGM CFGS Públic Concertat Privat 36,7% 45,7% 42,4% 25,4% 39,0% 30,3% 37,9% 15,3% 27,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Batxillerat CFGM CFGS Públic Concertat Privat 2019-20202020-2021
 26. 26. 26 Malgrat aquests increments de l’oferta i del percentatge d’alumnat en centres públics, l’oferta pública formació professional de grau mitjà és encara insuficient: l’ocupació de l’oferta dels CFGM en centres públics es troba en el 103,58% de l’oferta inicial al primer curs i en el 79,70% al segon, si bé això implica un cert reequilibri i millora respecte el curs anterior (107,71% i 77,35%, respectivament). Cal destacar, amb relació al dèficit d’oferta pública de formació professional, que el 42,3% dels alumnes matriculats el curs 2019-20 a CFGM de la ciutat (i el 20% dels de batxillerat) eren residents d’altres municipis, la qual cosa indica que l’oferta singular i especialitzada de formació professional (i batxillerats especialitzats) de Barcelona atrau població de tota l’àrea metropolitana. Per contra, a batxillerat l’ocupació de l’oferta pública és del 87,41% al primer curs i del 79,91% en el segon, però la demanda supera l’oferta també al primer curs de batxillerat nocturn (108,57%). Oferta i ocupació en centres públics de postobligatòria, Curs 2020-21 Ensenyament Nivell Pública - Ocupació Pública - Ocupació Oferta Matrícula Curs 2019-2020 Curs 2020-2021 Curs 2020-2021 Curs 2020-2021 Batxillerat ordinari 1r 88,40% 87,41% 4.336 3.790 2n 79,82% 79,91% 3.977 3.178 Batxillerat artístic 1r 94,17% 82,68% 1.016 840 2n 89,57% 86,77% 945 820 Batxillerat nocturn 1r 94,29% 108,57% 35 38 2n 99,29% 72,14% 140 101 CFGM 1r 107,71% 103,58% 3.740 3.874 2n 77,35% 79,70% 2.990 2.383 CFGS 1r 92,02% 87,73% 5.486 4.813 2n 94,89% 94,94% 5.391 5.118 El batxillerat és la via d’accés preferent als CFGS L’accés als Cicles Formatius de Grau Superior es realitza prioritàriament des de batxillerat (67,5%) i, en menor grau, des dels cicles formatius de grau mitjà (32,5%). Això, que no es correspon amb l’itinerari previsible entre els dos cicles de formació professional, s’explica per la persistència d’una preferència pel batxillerat fins i tot de les famílies d’alumnes als quals la formació professional resulta més adequada o motivadora. Per aquest motiu, el Consorci d’Educació de Barcelona ofereix de forma pilot 6 batxillerats BATX PRO amb metodologia competencial, adreçats a alumnes que optaran preferentment per cicles formatius de grau superior (en oposició a les PAU i la formació universitària).
 27. 27. 27 Estabilitat en els cicles formatius de major demanda Els CFGM amb major demanda respecte l’oferta són pràcticament els mateixos que el curs anterior, i estan encapçalats per “vídeo discjòquei i so” (amb 2,32 demandes per plaça), seguit “d’emergències sanitàries” i “cuina i gastronomia” (2,31 i 2,29, respectivament). Per contra, entre els cicles de menys demanda respecte l’oferta s’hi troben els cicles formatius en “instal·lacions de producció de calor” (7 demandes per 29 places), “elaboració de productes alimentaris” (9 de 30) i “instal·lació i moblament” (9 de 29). Aquestes preferències semblen indicar que l’elecció dels CFGM per part de joves del voltant dels 16 anys es basa més en la motivació i l’interès personal pels estudis que en la projecció de les oportunitats laborals que se’n deriven. Això posa l’administració educativa en el dilema d’ampliar l’oferta en els cicles formatius més demandats pels alumnes o en els més demandats pel mercat laboral, però que en alguns casos poden atraure menys alumnes i tenir major risc d’abandonament. La primera opció és la preferent si es prioritza allargar l’escolarització fins als 18 anys (i, potencialment, el trànsit a cicles de grau superior). CFGM més demandats (respecte oferta), curs 2020-21 Oferta vacants Demanda Demanda/ Oferta Top 10 2019-20 Vídeo discjòquei i so 243 564 2,32 x Emergències sanitàries 190 438 2,31 x Cuina i gastronomia 112 256 2,29 x Confecció i moda 80 161 2,01 x Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural 137 268 1,96 x Preimpressió digital 85 142 1,67 x Forneria, pastisseria i confiteria 57 90 1,58 x Activitats comercials (moda) 54 83 1,54 x Cures auxiliars d'infermeria 951 1384 1,46 x Gestió administrativa (àmbit jurídic) 58 81 1,4
 28. 28. 28 Quant als CFGS, alguns cicles compten amb una demanda molt elevada respecte les places disponibles, especialment en l’àmbit sanitari. Així, el cicle en “laboratori clínic i biomèdic” té 11,33 demandes per plaça, seguit pel “d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear” i “anatomia patològica i citodiagnòstic” (8,71 i 6,48 demandes per plaça, respectivament). De nou, la major part dels cicles amb major demanda ja eren al rànquing del curs anterior. Cal tenir en compte, això no obstant, que la preferència per l’oferta sanitària es deu, en part, als estudiants que opten pels CFGS com a via alternativa per accedir als estudis universitaris de medicina. Finalment, entre els CFGS menys demanats respecte l’oferta, destaquen “administració i finances (gestor d’assegurances)” amb 25 sol·licituds per a 59 places, “desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids” (13 de 30 places) i “projectes d’obra civil” (16 de 30). CFGS més demandats (respecte oferta), curs 2020-21 Oferta vacants Demanda Demanda/ Oferta Top 10 2019-20 Laboratori clínic i biomèdic(recerca) 30 340 11,33 x Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 87 758 8,71 x Anatomia patològica i citodiagnòstic 86 557 6,48 x Radioteràpia i dosimetria 29 170 5,86 x Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 116 579 4,99 x Documentació i administració sanitàries (gestió de dades) 29 102 3,52 ICB2 Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (videojocs i oci digital) 53 175 3,30 Pròtesis dentals 30 86 2,87 x Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 61 147 2,41 Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 135 320 2,37 x
 29. 29. 29 Millora la taxa d’idoneïtat, la promoció de primer a segon i la taxa de graduació en els estudis postobligatoris De l’alumnat que cursava 1r de batxillerat al curs 2019-2020 en centres públics, un 84% havia passat a segon en el curs 2020-21, 7 punts percentuals més que l’any anterior, continuant una tendència a la millora de cursos anteriors, si bé la magnitud del salt de 7 punts captura també l’efecte del confinament per motiu de la COVID i la major facilitat per passar curs. En centres privats, la millora ha estat del 33 al 94%. L’abandonament, repetició o canvi d’estudis entre primer i segon és substancialment més alt als cicles formatius de grau mitjà. De l’alumnat que cursava primer d’un CFGM el curs 2019-20, un 56% s’havia matriculat a segon al curs 2020-21 (una millora de 3 punts, des del 53 % del curs anterior). En els centres privats, la continuïtat ha estat del 73% tant aquest curs com en l’anterior. D’altra banda, cada curs millora la idoneïtat de l’alumnat, això és, el percentatge d’alumnat que és al curs que li correspon per edat. Així, la cohort que a 2020 feia els 16 anys (nascuts el 2004), el 84% era a 4rt d’ESO al curs 2019-20 i el 76% s’ha matriculat a primer de batxillerat o d’un CFGM al curs 2020-21. La millora de la taxa d’idoneïtat és d’entre un i dos punts percentuals per any, des del 80% de la cohort dels nascuts el 2001 en el curs 2016-17. També es detecta una millora progressiva en les transicions de primer a segon de postobligatòria i en la taxa de graduació d’aquests estudis, si bé cal considerar, de nou, el possible efecte d’una major facilitat de transició entre cursos i graduació per efecte de la COVID. Taxa d’idoneïtat de les cohorts de 2001, 2002, 2003 i 2004 en el començament del curs 2020-21 80% 82% 83% 84% 72% 74% 75% 76% 63% 63% 67% 55% 60% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 2001 2002 2003 2004
 30. 30. 30 Reducció en la formació reglada al llarg de la vida, probablement per efecte de la COVID-19 La reducció d’alumnes de les Escoles Oficials d’Idiomes ha estat molt notable, amb 1.848 alumnes menys que el curs passat, la qual cosa representa una caiguda de la matrícula del 13,5% associada sobretot a la crisi de la COVID-19, per una combinació de l’efecte de la crisi en les economies familiars, les incerteses sobre l’estabilitat de la formació (possibles interrupcions per nous confinaments), la por al contagi o la preferència per la formació totalment presencial davant de les fórmules semi-presencials a què obliguen les mesures de prevenció sanitària. En menor mesura i per motius similars, la formació d’adults reglada també ha patit una reducció de 641 alumnes, que equival a un 5,9%. 2018-19 2019-20 2020-21 Diferència 2019-20 a 2020-21 Escoles Oficials d’Idiomes 13.533 13.671 11.823 -1.848 -13,5% Escoles d’Adults 9.427 10.919 10.278 -641 -5,9%

×