Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Projecte	
  Whyviolence?	
  
amb	
  joves	
  al	
  front	
  Besós	
  
Per	
  què	
  la	
  violència?	
  
Àrea	
  de	
  Pre...
 

	
  

Whyviolence?	
   és	
   una	
   iniciaDva	
   de	
   la	
  
Direcció	
   de	
   Serveis	
   de	
   Prevenció,	
  ...
Volem	
  incidir	
  en:	
  
•  AcDvació	
  del	
  i	
  les	
  joves	
  
Despertar	
  esperit	
  de	
  lideratge	
  
Acosta...
Metodologia	
  i	
  objecCus	
  d’intervenció	
  	
  

4
Recorregut	
  realitzat	
  
•  Emprendre	
  accions	
  d’intervenció	
  
p r e v e n D v a	
   a m b	
   l e s	
   i	
   e...
On	
  estem	
  ara?	
  
	
  

1. TALLERS,	
   on	
  es	
  posen	
  en	
  pràcDca	
  valors	
  d'empaDa,	
  autocontrol	
  ...
(conDnuació)	
  
3.  Associació	
   juvenil	
   TRV.	
   Jove	
   referent	
   jove.	
   (12	
   joves).	
   Una	
   assoc...
3.  ACCIONS	
  DE	
  SENSIBILITZACIÓ	
  EN	
  INSTITUTS	
  DEL	
  FRONT	
  BESÒS	
  
Xerrades	
  en	
  insDtuts	
  públics...
 

5. CONTINGUTS	
  ON	
  LINE	
  
Com	
   eina	
   bàsica	
   de	
   comunicació	
   amb	
   i	
   entre	
   els	
   i	
 ...
Interès	
  i	
  impacte	
  als	
  mitjans	
  de	
  comunicació	
  
	
  
	
  

•  	
  Whyviolence?	
  TV3	
  	
  “la	
  mos...
Algunes dades
• 

Més	
  de	
  100	
  beneficiaris	
  directes.	
  

• 

La	
  mostra	
  de	
  juny	
  va	
  convocar	
  mé...
12
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Informe "Whyviolence?"

432 visualizaciones

Publicado el

Informe del programa "Whyviolence?", dirigit a joves dels barris del front Besòs per allunyar-los de la violència i conduir les seves inquietuds a través de la creació.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Informe "Whyviolence?"

 1. 1. Projecte  Whyviolence?   amb  joves  al  front  Besós   Per  què  la  violència?   Àrea  de  Prevenció,  Seguretat  i  Mobilitat   Direcció  de  Serveis  de  Prevenció   Comissió  de  Seguretat  i  Mobilitat,  12  de  desembre  de  2013  
 2. 2.     Whyviolence?   és   una   iniciaDva   de   la   Direcció   de   Serveis   de   Prevenció,   dissenyada   i   gesDonada   pel   col·∙lecDu   Connectats   i   la   col·∙laboració   de   la   Fàbrica   de   creació   Fabra   i   Coats,   l’Espai   Jove   Garcilaso  i  l´Espai  Jove  Les  Basses.     Whyviolence?   és   un   projecte   de   sensibilització   que   reuneix   a   joves   de   Barcelona   per   combatre   les   micro   violències   del   dia   a   dia,   a   través   de   l’expressió   arCsDca   i   l'engegada   d'iniciaDves   d'emprenedoria   social   amb   perspecDva  de  prevenció.         UDlitza   la   creació   musical,   escènica,   audiovisual   i   emprenedoria   social   al   voltant   d’un   missatge   clar:   No   uClitzis   la   violència   per  expressar  les  teves  idees.   Durant   les   trobades   setmanals,   que   es   realitzen   en   el   Centre   Garcilaso,   la   Fàbrica   de   creació   Fabra   i   Coats,   l´Espai   Jove   Les   Basses,   InsDtuts   públics   i   altres   equipaments,   s’elaboren   missatges   que   responen   a   la   pregunta:   Per   què   la   violència?.   2
 3. 3. Volem  incidir  en:   •  AcDvació  del  i  les  joves   Despertar  esperit  de  lideratge   Acostament  de  col·∙lecDus  juvenils     Mobilitat  juvenil  a  nivell  intern  del  territori  del  Front  Besòs  (Ciutat  Meridiana,  Torre  Baró,  Vallbona,   Trinitat  Nova,  Trinitat  Vella,  Baró  de  Viver,  Bon  Pastor,    La  Verneda    la  Pau  i  El  Besòs  i  el  Maresme)     •  Vinculació  a  equipaments  del  territori   Espai  Jove  Garcilaso,  Les  Basses  (Nou  barris)  i  Sant  MarC,  IES  ,  altres.     •  Coordinació  amb  agents  del  territori   Direcció  de  Serveis  al  Territori  i  les  Persones,  IES,  equipaments  juvenils,  dinamitzadors  juvenils,  etc.     Abordant  directament  la  qüesDó  de  les  violències   quoDdianes     3  
 4. 4. Metodologia  i  objecCus  d’intervenció     4
 5. 5. Recorregut  realitzat   •  Emprendre  accions  d’intervenció   p r e v e n D v a   a m b   l e s   i   e l s   adolescents   i   joves   d’aquests   barris   per   a   la   prevenció   de   conflictes   i   millora   de   la   seva   relació   amb   el   medi   urbà   i   els   equipaments  públics.       •  P r o m o u r e   u n   m o d e l   d e   convivència  juvenil  acDva,    no  es   tracta  d’  ensenyar  valors  sinó  de   viure’ls     i   experimentar-­‐los   a   través   d’exercicis   pràcDcs   de   convivència  acDva.   1.  DiagnòsCc  (juny  -­‐  setembre  2012)   2.  Proba  pilot    (octubre  –  desembre  2012)   3.  Realització  projecte    (any  2013):     •  Tallers  (primer  i  segon  trimestre)   •  Mostra  (22  juny)   •  Microprojectes  (Inici:  juliol  –  agost    Desenvolupament:  setembre  –  desembre)   •  Accions  de  sensibilització  en  insDtuts   •  Jornada  “Per  què  la  violència”:  14   desembre   •  Dinamització  on  line   •  SistemaDtzació  metodològica:  Manual  de   transferència   5
 6. 6. On  estem  ara?     1. TALLERS,   on  es  posen  en  pràcDca  valors  d'empaDa,  autocontrol  i  diàleg.  Creant  conDnguts   arCsDcs  i  culturals  que  llancin  missatges  de  prevenció  de  violència  de  jove  a  jove.   1.  Taller  de  hip  hop.  Creació  escènica.  20  joves.     2.  Taller  vocal.  Veu  i  composició.  12  joves   3.  Taller  Banda.  Creació  musical.  17  Joves   2. MICROPROJECTES,  on  impulsar  iniciaDves  auto  gesDonades  que  enforteixin  la  qualitat  de  la   convivència  i  la  inclusió  social  entre  col·∙lecDus  juvenils  en  contextos  de  proximitat.  Empoderar   als  i  les  joves  en  la  construcció  de  capital  social  i  cultural.   Microprojectes  en  marxa:       1.  Agents  per  a  la  prevenció  de  les  micro  violències.  (6  joves).  Un  grup  d'adolescents  voluntaris   que  s'ocupen  de  la  creació  de  conDnguts  web  al  voltant  de  les  micro  violències.     hop://microproyectosbcn.wordpress.com   2.  Rap  del  Barri  contra  la  violència.  (9  joves).  Un  peDt  estudi  de  só  en  un  local  del  Bon  Pastor  obert   als  i  les  joves  de  la  zona.       6
 7. 7. (conDnuació)   3.  Associació   juvenil   TRV.   Jove   referent   jove.   (12   joves).   Una   associació   juvenil   en   procés   de   consDtució   al   barri   de   Trinitat   Vella   que   té   com   a   objecDu   prevenir   la   violència   entre   els   més   joves.         4.  Associació   juvenil   Estampida.   Serigrafia   per   a   una   cultura   de   pau.   (7   joves).   Muntatge   d'un   taller  educaDu,  producDu  i  comunitari  d'estampat  tèxDl  on  es  realitzen  dissenys  que  difonguin   entre   la   joventut   missatges   contra   les   violències.   Està   gesDonat   per   un   grup   de   joves   que   provenen   de   col·∙lecDus   que   varen   parDcipar   en   el   procés   (2005-­‐2008)   en   relació   a   les   bandes   juvenils.    El  seu  públic  objecDu  son  els  i  les  joves  del  Front  Besós.     5.  Blog   sobre   Micro   violèncias.   Un   grup   de   joves,   han   elaborat   una   plataforma   virtual   “microblogging”,   per   difondre   el   tema   micro   violències   a   través   de   microrrelats   realitzats   per   joves.     Difusió  en  xarxes  socials  de  temes  com  el  bullying,    control  masclista,  homofòbia,  racisme...   http://microviolenciasblog.wordpress.com/               7
 8. 8. 3.  ACCIONS  DE  SENSIBILITZACIÓ  EN  INSTITUTS  DEL  FRONT  BESÒS   Xerrades  en  insDtuts  públics  per  difondre  els  recursos  de  sensibilització  i  transformació  que  el   projecte   Whyviolence?   dinamitza   mitjançant   aproximacions   als   valors   que   possibiliten   neutralitzar   la   violència.   En   parDcular   les   peDtes   violències   quoDdianes   que   actuen   residualment  en  tots  els  àmbits  de  la  societat  i  que  poden    operar,  per  la  seva  banalització,   com  a  detonants  de  conflictes  de  major  importància.     4.  JORNADA  PER  QUÈ  LA  VIOLÈNCIA?   Amb  l’antecedent  de  la  performance,  realitzada  a  la  Fàbrica  de  creació  Fabra  i  Coats  al  mes  de   juny   de   2013   i   que   va   comptar   amb   la   parDcipació   de   150   joves.   El   14   de   desembre   es   realitzarà   una   jornada   en   la   que   a   parDr   de   taules   rodones,   intercanvi   d'experiències,   projecció   de   vídeos,   tesDmoniatge   de   parDcipants   del   projecte   i   la   presentació   de   conDnguts   arCsDcs   contra   la   violència,   permeD   als   i   les   joves   arDcular   nous   micro   projectes.   Es  realitzarà  a  l’Espai  Jove  Les  Basses  del  districte  de  Nou  Barris.         8
 9. 9.   5. CONTINGUTS  ON  LINE   Com   eina   bàsica   de   comunicació   amb   i   entre   els   i   les   joves   es   realitzen   conDnguts   de   comunicació  dirigits  a  posicionar  el  tema  de  les  micro  violències  en  el  debat  dels  i  les  joves.  Es   difonen  conDnguts  de  text,  fotografia  i  vídeo  a  través  de  la  Web  del  projecte  Whyviolence?,  la   dinamització   de   conDnguts   en   xarxes   socials   i   l'engegada   del   blog   microviolencias.org,   una   iniciaDva  sorgida  en  el  marc  dels  tallers  que  permet  narrar  de  forma  anònima  les  agressions  i/ o  abusos  dels  quals  són  vícDmes  els  i  les  joves.     hop://www.whyviolence.org       hop://microviolenciasblog.wordpress.com       hop://www.facebook.com/whyviolence         9
 10. 10. Interès  i  impacte  als  mitjans  de  comunicació       •   Whyviolence?  TV3    “la  mostra  dels  tallers  realitzats”(22  juny  2013)   Veure  el  conDngut  a  TV3     •   Reportatge  a  Barcelona  Televisió.  (22  de  juny  del  2013)   Veure  el  conDngut  a  BTV     •   La  xarxa.  Programa  MaDns  en  Xarxa.  Escoltar  el  conDngut     •   El  blog  d’una  noia  del  Besós   hop://why-­‐violence.webnode.es/news/we-­‐are-­‐the-­‐champions-­‐/   •  Web  del  projecte   hop://whyviolence.org/     10
 11. 11. Algunes dades •  Més  de  100  beneficiaris  directes.   •  La  mostra  de  juny  va  convocar  més  de  150  joves.   •  Es  preveuen  250  joves  per  a  la  jornada  de  desembre.   •  Cada  mes  es  sumen  nous  grups  convocats  pels  mateixos  parDcipants.   •  Bona  rebuda  per  part  dels  districtes  i  equipaments  públics.   Recursos econòmics: 2012,  diagnòsDc  (16.520€)   2012  ,  esDu  i  setembre  a  desembre  (21.175€)   2013,  programa  d’intervenció  (47.190€)     11
 12. 12. 12

×