Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment

208 visualizaciones

Publicado el

El Banc del Moviment és el resultat del treball compartit i del procés de co creació amb persones usuàries, entitats, i professionals de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, és per tant el projecte en comú per a la cura comunitària.
El passat mes de maig presentàvem la Mesura de Govern per una democratització de les cures. Una mesura on es recollien les estratègies de les persones i les famílies per complementar o acompanyar la cura que realitzen i per mitigar els impactes que aquesta té en ells, participant en espais i /o serveis comunitaris.
Un dels objectius tranversals d’aquesta mesura és l’apoderament individual, relacional i col·lectiu de les persones proveïdores i de les persones receptores de cura. Un dels objectius operatius de la mesura és la socialització de la cura des de les administracions públiques.
Responent a aquests objectius es recull en l’actuació 43 del document la creació d’un banc solidari de material de suport (crosses, llits articulats, cadires de rodes, caminadors...) amb criteris de proximitat als barris i de sostenibilitat per facilitar l’autonomia de les persones amb dependència que no poden accedir a la compra d’aquest material.
Recollim en la creació del Banc del Moviment i en la present mesura de govern l’impuls definitiu d’aquesta iniciativa.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment

 1. 1. Mesura de Govern de la creació del Banc del Moviment juliol 2017
 2. 2. 2 Mesura de Govern de la creació del Banc del Moviment 00.Índex 01. Antecedents i marc legal ...........................................................................................3 02. Dades de context.......................................................................................................6 03. Justificació i finalitat .................................................................................................10 04. Objectius i mesures .................................................................................................12 05. Calendari i Pressupost.............................................................................................14
 3. 3. 3 01. Antecedents i Marc legal Antecedents El 2009 l’entitat de Nou Barris Asendi (Associació per la sensibilització vers la discapacitat) crea un primer banc de material ortopèdic, per tal de contribuir a l’autonomia i el benestar de les persones amb alguna discapacitat, i per al foment de la solidaritat i treball en xarxa comunitària. L’entitat recull en aquells primers moments les donacions de material que rebia i oferia el material en préstec solidari i temporal. Això permetia el suport comunitari, i la reutilització de material ortopèdic al qual es donava una nova vida i ús. Un suport comunitari indispensable per a moltes famílies perquè el suport que oferia l’administració de la Generalitat, especialment en l’àmbit de salut, era insuficient. Trobant-se moltes famílies amb la necessitat d’avançar els diners per a la compra dels materials ortopèdics, i també amb limitacions d’ajuts tècnics a l’hora d’adquirir-los. Aquest era i és un fet que dificultava i dificulta l’accés al material de suport indispensable per a l’autonomia personal. Tot aquest treball comunitari per a la promoció de l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb diversitat funcional es feia amb personal voluntari. Encara avui el treball voluntari, la dedicació i l’estimació de les persones d’Asendi és indispensable per al bon funcionament d’aquest banc d’ajudes tècniques. Al 2013 l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i el Districte de Nou Barris donen un suport decidit a l’entitat amb l’adequació i lloguer d’un nou local que permet a l’entitat Asendi pensar en un pla per al creixement del pla. Aquest pla es concreta a finals del 2015 amb l’impuls del nou govern municipal i amb la col·laboració i dinamització de l’IMPD. L’experiència exitosa d’aquests darrers dos anys d’Asendi i l’IMPD han permès pensar en un nou impuls i en la creació del Banc del Moviment, Xarxa solidària de productes de suport per al conjunt de la ciutadania de Barcelona. Esmentar també la tasca realitzada durant aquests darrers anys per l’entitat Amputats Sant Jordi, entitat que ha promogut i promou la plena inclusió de les persones amb discapacitat física i que ha impulsat i impulsa l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb diversitat funcional. Amputats Sant Jordi presta des de fa anys un servei d’acompanyament i assessorament a les persones que necessiten productes de suport, pròtesi i ortesi i ha col·laborat en projectes de cooperació internacional amb la cessió de material ortopèdic. L’entitat Amputats Sant Jordi aportarà al Banc del Moviment la seva experiència en l’autonomia personal de les persones, la seva expertesa professional en l’àmbit dels productes de suport, un nou espai d’atenció a la ciutadania, la col·laboració que manté l’entitat amb organitzacions estatals i els acords que manté amb empreses de transport.
 4. 4. 4 Nexe Fundació neix amb la missió de millorar la qualitat de vida de nens/es amb pluridiscapacitat i la de les seves famílies i durant molts anys ha atès les necessitats d’aquestes persones. Les col·laboracions de Nexe Fundació amb l’IMPD han estat nombroses i importants aquests darrers anys. Col·laboracions que han permès una millor atenció a les persones amb discapacitat i també una millora de l’autonomia personal dels infants amb pluridiscapaictat. Amb la incorporació de Nexe fundació al Banc del Moviment incorporem també l’experiència del Banc de Recursos de Nexe Fundació (per a les famílies usuàries de Nexe Fundació), un servei d’assessorament i de préstec de productes de suport a la infància. Nexe Fundació aporta al Banc del Moviment la donació de productes de suport per a la infància i, sobretot, l’experiència de professionals reconeguts com poden ser el terapeuta ocupacional i el tècnic ortopèdic especialitzat. Destacar també la col·laboració de la Cooperativa Alencop en el transport que necessitarà el Banc del Moviment. Alencop és una cooperativa d’iniciativa social creada per donar resposta a un problema de recollida i tractament de residus en els entorns urbans i per garantir unes condicions de vida digna d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat. Alencop s’incorpora al Banc del Moviment amb la contractació del servei de recollida de les donacions de material. Aporta la seva experiència en la recollida i la reutilització de material, i la gestió de residus: sinergies entre el Banc del Moviment i la Cooperativa. La incorporació de la cooperativa Alencop al projecte del Banc del Moviment accentua la sostenibilitat del projecte i augmenta el benefici ambiental de la xarxa solidària de materials de suport. D’aquesta manera la xarxa incrementa la reutilització i el reciclatge de materials que es convertirien en residus, i evita que se’n generin, una xarxa que augmenta la conscienciació ciutadana vers la reutilització, recuperació i reciclatge dels materials residuals. La implicació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en aquest projecte va començar fa uns anys, quan l'IMPD va aconseguir, en el punt de Nou Barris, un nou local per a l'acció solidària de l'entitat Asendi. Però, sobretot a partir del 2015, i especialment en l'etapa de l'actual govern municipal, l'IMPD s'ha fer càrrec del servei de dinamització, difusió i coordinació de la xarxa solidària de suport i del futur Banc del Moviment. S’han dissenyat, conjuntament amb les entitats del projecte, estratègies per implicar a la comunitat i incrementar les donacions i s’ha aconseguit la cooperació dels serveis socials per poder incrementar el nombre de crèdit. La col·laboració de l'IMPD amb el banc de recursos de Nexe Fundació, ja en anys anteriors, i la col·laboració amb els serveis d'Amputats Sant Jordi ha permès incorporar aquestes entitats al Banc del Moviment. Finalment el finançament per part de l'IMPD de prop de 250.000 euros per aquests propers 3 anys permet donar l'impuls econòmic necessari pel projecte.
 5. 5. 5 El Banc del Moviment és doncs el resultat del treball compartit i del procés de co creació amb persones usuàries, entitats, i professionals de l’IMPD, és per tant el projecte en comú per a la cura comunitària. El passat mes de maig presentàvem la Mesura de Govern per una democratització de les cures. Una mesura on es recollien les estratègies de les persones i les famílies per complementar o acompanyar la cura que realitzen i per mitigar els impactes que aquesta té en ells, participant en espais i /o serveis comunitaris. Un dels objectius tranversals d’aquesta mesura és l’apoderament individual, relacional i col·lectiu de les persones proveïdores i de les persones receptores de cura. Un dels objectius operatius de la mesura és la socialització de la cura des de les administracions públiques. Responent a aquests objectius es recull en l’actuació 43 del document la creació d’un banc solidari de material de suport (crosses, llits articulats, cadires de rodes, caminadors...) amb criteris de proximitat als barris i de sostenibilitat per facilitar l’autonomia de les persones amb dependència que no poden accedir a la compra d’aquest material. Recollim en la creació del Banc del Moviment i en la present mesura de govern l’impuls definitiu d’aquesta iniciativa. Marc Legal L’article 26 de la Convenció de Nacions Unides de les Persones amb Discapacitat regula que els poder públics promouran la disponibilitat, el coneixement i l´ús de tecnologies de suport i dispositius destinats a les persones amb discapacitat a efectes d´habilitació i rehabilitació. Per tal de promoure, en definitiva, la seva autonomia personal i la seva vida independent. L´article 14 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, estableix que els programes d´habilitació i rehabilitació es complementaran amb el subministrament, l´adaptació, conservació i renovació de tecnologies de suport, pròtesis i ortesis, dispositius, vehicles, i altres elements auxiliars per a les persones amb discapacitat les circumstàncies personals de les quals ho aconsellin. L’Art. 53 de la Llei 13/2014, d´accessibilitat estableix que les administracions públiques han de vetllar perquè els col·lectius en situació d´especial vulnerabilitat o en risc d´exclusió social tinguin accés als productes de suport. I aquesta obligació, en el cas de l´Ajuntament de Barcelona, es concreta en el Contracte programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on entre els objectius a assolir es recull:  Impulsar que els bancs de productes de Suport i els Serveis de centre per a l´autonomia personal puguin atendre la demanda existent al territori
 6. 6. 6 prestant un servei de proximitat de valor pel ciutadà, en dos línies:  Facilitar l´accés als productes de Suport als col·lectius en situació d´especial vulnerabilitat o en risc d´exclusió social.  Orientar i assessorar a les persones amb discapacitat o dependència sobre els productes de Suport adequats, les solucions possibles i els recursos existents per millorar la seva qualitat de vida, l´autonomia personal i l’accessibilitat del seu entorn.
 7. 7. 7 02.Dades de context Si parlem de les persones amb discapacitat, a 31 de desembre de 2015, la població de Barcelona amb discapacitat reconeguda representa un 8,07% (129.987 persones) respecte el total de la població de la ciutat (1.610.427 persones). El percentatge d’homes amb discapacitat (46%) és lleugerament inferior al de dones (54%) (veure gràfic 3). Cal recordar que, de la població total de Barcelona, el 47,34% dels habitants són homes i el 52,66% són dones. La prevalença de la discapacitat també és menor en els homes (7,88%) que en les dones (8,24%). Gràfic: població Barcelona amb discapacitat segons edat, 2015 Font: elaboració pròpia a partir dades Generalitat de Catalunya El gruix de persones amb discapacitat a la ciutat es concentra en les edats més avançades. La majoria de les persones amb discapacitat tenen 65 anys o més (51,26%), i el 83,65% de les persones amb discapacitat té 45 anys o més. Fins a 4 anys; 0,27% De 75 o més anys; 30,59% De 5 a 15 anys; 2,18% De 16 a 44 anys; 13,90% De 45 a 64 anys; 32,38% De 65 a 74 anys; 20,67%
 8. 8. 8 La gent gran de Barcelona, és a dir, les persones de més de 65 anys, representen actualment el 21,2% de la població de la ciutat. En total són 342.328 persones. Un 26% viuen soles. Hi ha més dones grans que homes. Elles representen el 60,4% del total. L'any 1981, 571 barcelonins i barcelonines podien dir que tenien 95 o més anys. Avui són 4.429. A Barcelona, l'esperança de vida en néixer ja és de 79,9 anys pels homes i 85,7 anys per a les dones. Avui hi ha a la ciutat 170 persones grans per cada 100 infants. S'estima que al 2021 la proporció haurà baixat a 143 per cada 100 infants L’espai de la xarxa de productes de suport vinculat a l’entitat Asendi, conjuntament amb el suport i l’orientació de l’IMPD han aconseguit uns primers resultats substancials aquests darrers dos anys. Uns resultats que han estat indispensables per pensar en estendre l’experiència del districte de Nou Barris a la resta de la ciutat i impulsar definitivament el Banc del Moviment. En el gràfic adjunt destaca clarament la millora i increment en el préstec de material en aquest mandat.
 9. 9. 9 Es constata en el gràfic adjunt que les persones ateses en el punt de la xarxa gestionat per l’entitat Asendi les persones ateses són majoritàriament persones grans i persones molt envellides, essent majoritàriament dones les que reben un préstec del la xarxa solidària de suport.
 10. 10. 10 Els darrers dos anys s’ha realitzat una important tasca de difusió de l’activitat del punt de Nou Barris, essent molt efectiva la tasca d’informació que s’ha realitzat en les diferents àrees bàsiques de salut, s’observa en el gràfic adjacent el 43% de les derivacions provinents de centres de salut després del treball realitzat amb els centres d’atenció primària. Destacar també el treball comunitari que s’ha realitzat i, com mostra el gràfic adjunt, ha permès incrementar la implicació de les entitats i persones del districte millorant notablement aquests darrers mesos les donacions i l’inventari del punt de Nou Barris. 228 302 478 603 Juny 2015 Desembre 2015 Desembre 2016 Juny 2017 BSMO. Juny 2017. Evolució Inventari de Material
 11. 11. 11 03. Justificació finalitat L’impuls definitiu de la democratització de les cures, i la socialització de les cures amb l’impuls de l’administració, inspira una nova orientació per l’experiència exitosa d’aquests darrers dos anys en el punt de la xarxa de productes de suport de Nou Barris gestionat amb l’entitat Asendi i després de les experiències d’èxit de les entitats que participen el en Banc. Aquesta mesura és també fruit del pla de govern per l’autonomia personal, la lluita contra les desigualtats i per la inclusió social. Des de l’IMPD amb l’impuls decidit de la presidència i del seu Consell Rector es pren la decisió d’estendre l’experiència de Nou Barris al conjunt de la ciutat i, per tant, construir en comú una nova experiència solidària de suport i impulsar la creació del Banc del Moviment. El servei del Banc del Moviment, es configura a partir d’una xarxa de proximitat que facilita l’accés solidari a productes de suport principalment reutilitzats, amb acompanyament i assessorament, per a la promoció de l’autonomia i de la vida independent de les persones amb discapacitat i dependència funcional. Els productes de suport són aquells elements que permeten a les persones amb discapacitat o dependència dur a terme activitats de la vida diària i de cura personal que sense aquesta ajuda no podrien fer o que només podrien fer a costa d’un gran esforç. Entre d’altres productes de suport es considera els següents: cadires pel desplaçament, cadires de bany, caminadors, llits articulats, grues de transferència, etc. Els bancs de productes de suport són serveis de caire local i de proximitat que proporcionen aquests productes a les persones amb diversitat funcional o dependència, en modalitat de préstec, amb l’objectiu de millorar la seva autonomia personal o bé facilitar la tasca del seu cuidador/a, tant en situacions de dependència permanent com en situacions de dependència sobtada o esdevinguda, sigui transitòria o de llarg termini. Els bancs de productes de suport són serveis que volen pal·liar la insuficiència de cobertura complementant els ajuts públics que presta el Servei Català de la Salut (Catsalut) en el seu catàleg de prestacions orto-protètiques (PAO) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a través del Programa d’Ajudes d’Atenció Socials per a Persones amb Discapacitat (PUA). Així doncs, El Banc del Moviment, Xarxa Solidària de Productes de Suport de Barcelona, es defineix com un servei solidari, temporal i de proximitat de recollida de donacions i de cessió d’ús temporal de productes de suport reciclats, amb assessorament professional per als ciutadans de Barcelona que presenten situacions de discapacitat motriu causades per a fets sobrevinguts, o per deteriorament de l’autonomia de la persona. El Banc del Moviment, Xarxa Solidària de Productes de Suport de Barcelona, neix amb la finalitat de:
 12. 12. 12  Garantir el dret a la igualtat d’accés als productes de suport  Promoure l’autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitat/ dependència  Impulsar l’acció solidària veïnal de la ciutat  Impulsar la cooperació i la col·laboració amb entitats referents del sector afavorint processos de coproducció  Promoure la permanència al domicili de les persones que així ho desitgen i manteniment de la relació amb l’entorn familiar i comunitari.  Promoure la reutilització i manteniment de productes de suport de segona mà  Aconseguir la complementarietat amb l’acció pública en la prestació de productes de suport  Prevenir accidents a la llar i lesions als cuidadors  Fomentar l’acció comunitària i l’atenció des de la proximitat  Compartir coneixement i bagatge amb les entitats referents.
 13. 13. 13 04. Objectius i mesures Objectiu1 Construir i definir amb el conjunt d’entitats participants el projecte en comú del Banc del Moviment. Mesures 1. Creació d’una imatge, una identitat compartida i una campanya de difusió que posi en valor l’aportació de cada entitat i defineixi un projecte en comú. 2. Incorporació d’un sistema de gestió comú que permeti la incorporació de donacions i la gestió dels préstecs d’una forma mancomunada. 3. Elaboració d’un conveni per a la gestió del Banc del Moviment on es defineixin les aportacions de totes les parts implicades. 4. Aportació per part de l’Ajuntament de Barcelona, en el districte de Sant Martí, d’un local per a la creació de la seu social central del Banc del Moviment. 5. Campanya de difusió del Banc del Moviment a nivell local i també a nivell de ciutat. Objectiu 2 Establir l’organització territorial del Banc del Moviment preveient el seu creixement en el conjunt de la ciutat i facilitant la proximitat d’accés dels veïns i veïnes al servei. Mesures 1. Consolidació del punt d’atenció de Nou Barris, amb atenció presencial i magatzem de l’entitat Asendi, ampliant el seu radi d’acció comunitària als districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia i Horta-Guinardó. 2. Creació d’un nou punt d’atenció al districte de Sants-Montjuïc amb atenció presencial i magatzem de l’entitat Amputats Sant Jordi prestant servei als districtes de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Les Corts, Eixample i Sarrià-Sant Gervasi. 3. Obertura d’una seu central del Banc del Moviment al districte de Sant Martí. 4. Incorporació de l’entitat Nexe Fundació al Banc del Moviment per a l’atenció especialitzada i l’assessorament a la infància. 5. Presentació i difusió del Banc del Moviment als diferents serveis públics derivadors en cada zona de servei. 6. Difusió del projecte del Banc del Moviment a les entitats dels diferents districtes promovent nous punts d’atenció i emmagatzematge. Objectiu 3 Prestar un servei de qualitat a la ciutadania i homologable amb els altres serveis que ofereixen ajudes tècniques. Mesures 1. Incorporació de l’assessorament i l’expertesa de tècnics ortopedistes que validin la recuperació i reciclatge dels materials i orientin les famílies. 2. Incorporació de l’assessorament i l’expertesa de terapeutes ocupacionals per a l’orientació de les persones ateses i de llurs famílies.
 14. 14. 14 3. Compra de material ortopèdic, si s’escau, per a la millora de l’atenció de les persones amb discapacitat i amb dependència. 4. Col·laboracions amb el Centre de Vida Independent, la Xarxa de Vida Independent i per a l’autonomia personal de l’Acord ciutadà i altres actors per a la formació i assessorament referents als materials de suport del Banc del Moviment. Objectiu 4 Impulsar el creixement del Banc del Moviment amb la participació activa de les entitats col·laboradores Mesures 1. Incorporació de manera anual de nous punts d’atenció i nous productes de suport per a l’ampliació dels serveis. 2. Impuls d’un punt virtual del Banc del Moviment per a la creació de nous productes de suport. 3. Creació d’un equip de dinamització i consolidació del Banc del Moviment. 4. Nou finançament mitjançant el contracte programa per a promoure el creixement del Banc del Moviment 5. Incorporació de la cooperativa Alencop per al servei de transport de material de suport del Banc del Moviment.
 15. 15. 15 05. Calendari i pressupost fet en curs no iniciat BANC DEL MOVIMENT CALENDARI I PRESSUPOST 2017 2018 2019 pressupost global 256.244,00 Objectiu1 Definir amb el conjunt d’entitats participants el projecte en comú del Banc del Moviment 1. Creació d’una imatge i una identitat compartida que posi en valor l’aportació de cada entitat i defineixi un projecte en comú. 6.000,00 2. Incorporació d’un sistema de gestió comú que permeti la incorporació de donacions i la gestió dels préstecs d’una forma mancomunada. 18.000,00 3. Elaboració d’un conveni per a la gestió del Banc del Moviment on es defineixin les aportacions de totes les parts implicades. 4. Aportació per part de l’Ajuntament de Barcelona, en el districte de Sant Martí, d’un local per a la creació de la seu social central del Banc del Moviment. 600,00 Objectiu 2 Establir l’organització territorial del Banc del Moviment preveient el seu creixement en el conjunt de la ciutat i facilitant la proximitat d’accés dels veïns i veïnes al servei. 1. Consolidació del punt d’atenció de Nou Barris, amb atenció presencial i magatzem de l’entitat Asendi, ampliant el seu radi d’acció comunitària al districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia i Horta-Guinardó. 13.558,00 2. Creació d’un nou punt d’atenció al districte de Sants-Montjuïc amb atenció presencial i magatzem de l’entitat Amputats Sant Jordi prestant servei als districtes de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Les Corts, Eixample i Sarrià-Sant Gervasi. 46.530,00 3. Obertura d’una seu central del Banc del Moviment al districte de Sant Martí. 4. Incorporació de l’entitat Nexe Fundació al Banc del Moviment per a l’atenció especialitzada i l’assesorament a la infància. 5. Presentació i difusió del Banc del Moviment als diferent serveis públics derivadors en cada zona de servei. 6. Difusió del projecte del Banc del Moviment a les entitats dels diferent districtes promovent nous punts d’atenció i emmagatzematge. Objectiu 3 Prestar un servei de qualitat a la ciutadania i homologable amb els altres serveis que ofereixen ajudes tècniques . 1. Incorporació de l’assesorament i l’expertesa de tècnics ortopedistes que validin la recuperació i reciclatge dels materials i orientin les famílies. 2. Incorporació de l’assessorament i l’expertesa de terapeutes ocupacionals per a l’orientació de les persones ateses i de llurs famílies. 3. Compra de material ortopèdic, si s’escau, per a la millora de l’atenció de les persones amb discapacitat i amb dependència. 4. Col.laboracions amb el Centre de Vida Independent i altres actors per a la formació i assessorament del Banc del Moviment. Objectiu 4 Impulsar el creixement del Banc del Moviment amb la participació activa de les entitats col·laboradores 1. Incorporació anualment de nous productes de suport per a l’ampliació del serveis. 2. Impuls d’un punt virtual del Banc del Moviment per a la creació de nous productes de suport. 3. Creació d’un equip de dinamització i consolidació del Banc del Moviment. 171.556,00 4. Nou finançament mitjançant el contracte programa per a promoure el creixement del Banc del Moviment 5.Incorporació de la cooperativa Alenncoop per al servei de trasnport de material.
 16. 16. 16

×