Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Obres i actuacions a l'estiu 2013

1.949 visualizaciones

Publicado el

Descripció i detall de les obres i actuacions previstes per l'estiu de 2013.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

Obres i actuacions a l'estiu 2013

 1. 1. Obres i actuacionsd’estiu 201325 de juny 2013HÀBITAT URBÀ
 2. 2. Comparatiu del2011 al 20132OBRES ESTIU PAVIMENTACIONS241523 2242252011201220132011 2012 201389,31367,045147,339TOTAL D’ACTUACIONSPAVIMENTACIONSSuperfície en m²HÀBITAT URBÀ
 3. 3. OBJECTIU Reduir l’impacte de les obres a la ciutat aprofitant un escenari de menor mobilitat.ASPECTES SIGNIFICATIUS Inici de campanya d’obres d’estiu i de mandatPaper rellevant de planificació i control del Comitè d’Obres i MobilitatGran inversió i activitat econòmicaConcentració d’actuacions als districtes: Les Corts (11), Eixample (10), Horta – Guinardó (7), NouBarris (7)Treballs associats a la posada en marxa de la Fase 2 de la nova xarxa de bus i a la transformació dela Plaça de les GlòriesTres actuacions importants de manteniment del paviment a les Rondes.Important impacte de les actuacions a la Xarxa d’Alta Tensió (6 actuacions) i xarxa de clavegueramHÀBITAT URBÀ3
 4. 4. Plànol obres estiu 20134
 5. 5. Obres i actuacions d’estiu 2013HÀBITAT URBÀ5
 6. 6. Obres i actuacions d’estiu 2013A. UrbanitzacionsB. Infraestructures FerroviàriesC. Infraestructures ViàriesD. Infraestructures de ServeisE. Millora de la MobilitatHÀBITAT URBÀ6
 7. 7. Obres i actuacions d’estiu 2013A. UrbanitzacionsA.1Finalització de les obres dels entorns del Mercat del BornA.2Finalització de les obres de remodelació del pg. Joan de BorbóA.3Obertura Ali Bei - Pont de Marina (obra vinculada al projecte d’enderroc de Glòries)A.4Execució de rampa daparcament al Mercat de Sants al carrer Sant MedirA.5Urbanització plaça EucaliptusA.6Urbanització del vial front habitatges Trinitat Nova zona mur carril Bus - VAOA.7Urbanització carretera de Ribes (Pont de Sarajevo - Torrent de la Parera).Obra accessibilitat ascensor i escalesA.8Urbanització Sant Pere Més BaixA.9Urbanització dels entorns del Mercat de SantsA.10Urbanització del carrer Déu i Mata i del passatge de les Cinc TorresA.11Accés a les escoles St. Peters i Solc. Construcció daparcamentA.12Urbanització del carrer Milà i Fontanals entre Còrsega i LlibertatA.13Urbanització del carrer Aldea. Fase 2A.14Remodelació dels jardins de Ca lAlenaA.15Urbanització Plaça André MalrauxHÀBITAT URBÀ7
 8. 8. A. UrbanitzacionsA.1 Finalització de les obres dels entorns del Mercat del BornInici obra estiuHÀBITAT URBÀACTUACIÓ INICI FINALPREVIS 25/06 03/07FASE ESTIU 28/06 15/08CONTROL ACCESSOS PENDENT PLANIFICAR24-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEM BRE 2013PROMOTOR BIMSADISTRICTE CIUTAT VELLADESCRIPCIÓ DE LOBRA Urbanització del carrer Comerç entre els carrers Fusina i Ribera i la plaça Comercial (tram depasseig del Born entre els carrers Comerç i Rec). El tram del carrer Comerç es convertirà enpeatonal amb un únic carril per a serveis, mentre que la plaça Comercial es convertirà en zonaper a vianants.ACTUACIÓ DESTIU Treballs per la peatonalització del tram del carrer Comerç entre Fusina i Ribera, consistents enfer plataforma única deixant un carril de circulació per a serveis i per accés i sortida al’aparcament soterrani existent en aquest tram.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Previ els treballs al carrer Comerç és necessari realitzar unes actuacions a la calçada del pg.Picasso, que passarà a tenir una secció central de dos carrils i a la calçada lateral un carrild’aparcament i un de circulació.El carrer Comerç es tallarà de manera definitiva desviant els vehicles entre Princesa- pg.Picasso- Marqués de l’Argentera.Resta pendent planificar la instal·lació del control d’accessos.CarrerFusinaCarrerRiberaCarrer ComerçCarrer Comercial8
 9. 9. A. UrbanitzacionsA.2 Finalització de les obres de remodelació del pg. Joan de BorbóPROMOTOR AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONADISTRICTE CIUTAT VELLADESCRIPCIÓ DE LOBRA Nova ordenació viària del passeig Joan de Borbó Comte de Barcelona entre el lateral costat marde Doctor Aiguader (plaça Pau Vila) i el carrers Escar – Drassana, passant a una secció final decarril bus i un de circulació al sentit mar (costat Port de Barcelona) i carril de serveis, carril bus idos de circulació al sentit muntanya (costat Barceloneta) separats per una mitjana de pintura. Alsentit mar s’habilitarà un carril per als girs als carrers La Maquinista i Almirall Cervera. Esconfigurarà una nova rotonda a la cruïlla de passeig amb els carrers Escar – Drassana.ACTUACIÓ DESTIU Treballs a l’àmbit de mitjana i pavimentació.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Ocupació de calçada mantenint dos carrils de circulació en sentit muntanya, i un carril decirculació en sentit mar, habilitant un carril de gir a les cruïlles d’Almirall Cervera i AlmirallAixada.Es treballarà al costat mar de la cruïlla de pg. Joan de Borbó amb els carrers Drassana – Escarocupant els carrils centrals de Joan de Borbó, mantenint un únic carril de circulació per sentit.Pendent de planificar l’aglomerat definitiu de la calçada.ACTUACIÓ INICI FINALFASE 3 19/06 10/07AGLOMERAT10/07 19/0724-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04Inici obra estiuCarrerGinebraCarrerMaquinistaCarrerSt.CarlesCarrerAlmirallCerveraCarrerAlmirallAixadaCarrerJudiciF39HÀBITAT URBÀ
 10. 10. A. UrbanitzacionsA.3 Obertura Ali Bei – Pont de Marina (obra vinculada al projecte d’enderroc de Glòries)PROMOTOR BIMSADISTRICTE EIXAMPLEDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201310obra estiu final
 11. 11. A. UrbanitzacionsA.4 Execució de rampa d’aparcament al Mercat de Sants al carrer Sant MedirPROMOTOR INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONADISTRICTE SANTS – MONTJUÏCDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs d’execució de la rampa d’accés a l’aparcament soterrani construït sota el Mercat deSants, al carrer Sant Medir entre carrer de Sants i carrer Càceres, i de la rampa de sortida alcarrer Daoiz i Velarde entre els carrers Sant Medir i Sant Jordi, destacant que a l’aparcaments’accedirà des de carrer de Sants mentre que es sortirà pel carrer Daoiz i Velarde, essentnecessari canviar el sentit actual de Daoiz i Velarde entre Rambla Badal i Sant Medir.ACTUACIÓ DESTIU Treballs al tram de Sant Medir entre els carrers Sants i un punt situat a la meitat del tram entreCàceres i Daoiz i Velarde, amb tall de la cruïlla amb Càceres.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Treballs amb tall de trànsit al tram del carrer Sant Medir mantenint el pas de vianants per lesdues voreres.Es perdran moltes places de càrrega i descàrrega a Càceres i Sant Medir i es preveu habilitarzona de càrrega i descàrrega al carrer Sant Jordi entre Sants i Daoiz i Velarde, mantenint un carrilen sentit mar, desviant el sentit muntanya per Daoiz i Velarde.Inici obra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE 4 01/07 06/09JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 2013HÀBITAT URBÀCarrerCàceresCarrer Daoiz iVelardeCarrerSantMedirCarrerSantJordiF4Secció al tram de Sant Medir entre Sants i Càceres11
 12. 12. A. UrbanitzacionsA.5 Urbanització plaça EucaliptusPROMOTOR BAGURSADISTRICTE NOU BARRISDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATobra estiu finalHÀBITAT URBÀACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201312
 13. 13. A. UrbanitzacionsA.6 Urbanització del vial front habitatges Trinitat Nova zona mur carril Bus – VaoPROMOTOR BAGURSADISTRICTE NOU BARRISDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀobra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201313CarrerPlatjad’AroCarrerLaLlosaAv. Meridiana
 14. 14. PROMOTOR BAGURSADISTRICTE SANT ANDREUDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.7 Urbanització carretera de Ribes (Pont de Sarajevo – Torrent de la Parera).Obra accessibilitat ascensor i escalesobra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201314Av. MeridianaCarrer MireiaF1F2
 15. 15. PROMOTOR BIMSADISTRICTE CIUTAT VELLADESCRIPCIÓ DE LOBRA Urbanització del carrer Sant Pere més Baix entre Álvarez de Castro i la Via LaietanaACTUACIÓ DESTIU PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.8 Urbanització Sant Pere més Baixobra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201315Sant Pere mes Baix
 16. 16. PROMOTOR BIMSADISTRICTE SANTS – MONTJUÏCDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.9 Urbanització dels entorns del Mercat de Santsobra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201316Mercat de Sants
 17. 17. PROMOTOR BIMSADISTRICTE LES CORTSDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.10 Urbanització del carrer Déu i Mata i del passatge de les Cinc Torresobra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201317
 18. 18. PROMOTOR BIMSADISTRICTE LES CORTSDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.11 Accés a les escoles St. Peter’s i Solc. Construcció d’aparcamentobra estiuACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201318St. Peter’sSolcSantíssimaTrinitatHabilitar un carril d’aparcament perautocars escolars a l’av. Esplugues davantles escoles St. Peter’s i Solc, entre elscarrers Dr. Joaquin Albarran i Eduard ToldràSolcSt. Peter’s
 19. 19. HÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.12 Urbanització del carrer Milà i Fontanals entre els carrers Còrsega i Llibertatobra estiuACTUACIÓ INICI FINALFase Unica 01/07 10/0824-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201319PROMOTOR DISTRICTE GRÀCIADISTRICTE GRÀCIAACTUACIÓ DESTIUReurbanització del carrer Milà i Fontanals entre els carrers Còrsega i Llibertat creantplataforma única entre Còrsega i Camprodon, eliminant la zona de càrrega i descàrrega.Al tram entre Camprodon i Llibertat es baixa l’estacionament de vehicles a cota de calçada.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Treballs amb tall total del carrer entre Còrsega i Llibertat, permetent en tot moment l’accés al’aparcament existent entre Perill i Llibertat.La urbanització de la vorera costat Llobregat entre Còrsega i Terrassa es farà durant el mes desetembre, període que el bar situat en aquest tram de carrer romandrà tancat per vacances i nos’afectarà el servei a la terrassa.
 20. 20. HÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.13 Urbanització del carrer Aldea. Fase 2obra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALFASE ESTIU01/07 31/0824-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201320PROMOTOR DISTRICTE GRÀCIADISTRICTE GRÀCIADESCRIPCIÓ DE LOBRA Urbanització del carrer Aldea entre els carrers Tirso i Font del Remei.Els treballs consisteixen en l’ampliació de les voreres i els nous traçats dels girs a la calçada delscarrers Tirso i Pere Llobet amb la plaça Laguna Lanao.ACTUACIÓ DESTIU Actuació per subfases.Subfase 1. Treballs a la vorera costat muntanya del carrer Tirso- Pere LlobetSubfase 2. Treballs a la vorera del nou traçat del gir de Pere Llobet amb la plaça de LagunaLanao.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs es faran per subfases ocupant la vorera i calçada mantenint en tot moment un carrilde circulació.Plaça LagunaLanao Subfase 1Subfase 2
 21. 21. PROMOTOR BIMSADISTRICTE SANTS – MONTJUÏCDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATACTUACIÓ DESTIUAFECTACIÓ A LA CIUTATHÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.14 Remodelació dels jardins de Ca l’Alenaobra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201321•Ordenació i millora del paisatge urbà•Millora de les connexions entre els diferents nivells amb noves rampes i escales•Creació d’una zona de jocs infantils•Implantació de nou mobiliari urbà i una font•Renovació de l’enllumenat•Creació d’un espai central polivalent per al desenvolupament d’activitats que ha d’actuarcom a motor de la dinamització del barri.
 22. 22. HÀBITAT URBÀA. UrbanitzacionsA.15 Urbanització de la plaça André Malrauxobra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALFASE ESTIU01/07 31/08JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201322PROMOTOR GENERALITAT DE CATALUNYADISTRICTE EIXAMPLEDESCRIPCIÓ DE LOBRA Urbanització de la nova plaça André Malraux, en l’espai afectat per la construcció del’intercanviador d’Arc de Triomf, en funcionament des del mes d’octubre de 2012.ACTUACIÓ DESTIU Inici de la urbanització, durada prevista d’uns 6 mesos. Àmbit d’actuació, zona compresa entreels carrers Av Vilanova, carrer Nàpols, Roger de Flor i Carretera de Ribes.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Pendent de passar per Comité d’Obres.
 23. 23. Obres i actuacions d’estiu 2013B. Infraestructures FerroviàriesB.1 Estació FGC de Gràcia. Recuperació de la secció viària de Via AugustaB.2 Estació de pg. De Gràcia. Finalització actuació Llobregat - muntanya amb AragóB.3 Recuperació de la secció viària de Mandri per obres estació L9 (aturada)B.4 Recuperació de Dolors Monserdà de les obres de protecció acústica sortida túnel FGCHÀBITAT URBÀ23
 24. 24. B. Infraestructures FerroviàriesB.1. Estació FGC de Gràcia. Recuperació de la secció viària de Via AugustaPROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADISTRICTE GRÀCIADESCRIPCIÓ DE LOBRA Execució de totes les tasques necessàries per la millora de laccessibilitat i ladaptació a lanormativa vigent devacuació de l’estació de FGC Gràcia. Realitzant l’ampliació de les andanes iescales fixes, col·locant escales mecàniques i ascensors de vestíbul a carrer i de vestíbul a andanai realitzant una reforma integral de totes les instal·lacions de l’estació. A més per a la millora delevacuació s’ha realitzat una sortida demergència a l’extrem mar de lestació.ACTUACIÓ DESTIU Treballs d’aglomerat i pintat de la senyalització horitzontal de la calçada de la Via Augusta entreel carrer Sant Marc i la Travessera de Gràcia.AFECTACIÓ A LA CIUTAT • Desviament de trànsit del sentit descendent de la Via Augusta, des de l’Av. Príncep d’Astúriescap al carrer Madrazo, carrer Balmes i Travessera de Gràcia.• Desviament de trànsit sentit ascendent de la Via Augusta, per la mateixa Via Augusta,desplaçant el trànsit per mitges calçades des de la Travessera de Gràcia fins al carrer Sant Marc.Desviament sentit ascendentDesviament sentit descendentFase 1 aglomeratFase 2 aglomeratACTUACIÓ INICI FINALAglomerat 29/06 30/06Senyalització 30/06 30/0626-01AGOST 201308-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-2524-3017-2310-1603-09JUNY 2013Inici obra estiu final24HÀBITAT URBÀ
 25. 25. B. Infraestructures FerroviàriesB.2. Estació de pg. de Gràcia. Finalització actuació Llobregat - muntanya amb AragóPROMOTOR ADIFDISTRICTE EIXAMPLEDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs de millora de les condicions d’accessibilitat per a PMR i de funcionalitat de l’estació dePasseig de Gràcia, així com la renovació dels acabats i instal·lacions del vestíbul de la mateixa,realitzant la instal·lació de nous ascensors de vestíbul a andana i de vestíbul a carrer, novesescales mecàniques i recrescut de les andanes. També s’ha realitzat la remodelació del vestíbulsecundari del carrer Pau Claris.ACTUACIÓ DESTIU Treballs d’ampliació i millora de l’accés a l’estació existent a la vorera costat Llobregat dePasseig de Gràcia del costat muntanya de la cruïlla del mateix amb el carrer Aragó, consistentsen la col·locació d’una nova escala mecànica, així com l’execució d’un ascensor carrer – vestíbulper a PMR.AFECTACIÓ A LA CIUTAT • Tancament de l’accés muntanya – Llobregat compartit entre Adif i FMB.• Desviament de pas de vianants per terciana de pg. de Gràcia.• Ocupació de 5 metres de la vorera Llobregat del pg. de Gràcia.• Restricció d’un carril de circulació en el lateral costat Llobregat del pg. de Gràcia.ACTUACIÓ INICI FINALAmpliacióaccés15/05 31/0824-3017-2310-1603-09JUNY 201326-01AGOST 201308-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25Vestíbul reformatc.AragóPg. de GràciaOcupacióInici obra estiu final25HÀBITAT URBÀ
 26. 26. B. Infraestructures FerroviàriesB.3. Recuperació de la secció viària de Mandri per obres estació L9 (aturada)PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASIDESCRIPCIÓ DE LOBRA Les obres de construcció de la nova estació de L9 de Mandri, situades a la confluència del carrerMandri amb Passeig de la Bonanova, estan aturades.Actualment s’estan executant les obres d’urbanització provisional del carrer Mandri perrecuperar parcialment la mobilitat en l’àmbit de les obres. Amb aquestes obres es recupera uncarril de circulació en sentit mar i la vorera del costat Llobregat.ACTUACIÓ DESTIU Construcció de l’estructura per la cobertura parcial del pou, retirada i desplaçament de lespantalles acústiques, recuperació de la calçada i la vorera. La urbanització de la zona, consisteixen la reposició d’enllumenat, el trasllat dels semàfors provisionals actualment sobre daus deformigó a la seva ubicació definitiva. Treballs de pavimentació de la calçada i vorera i novasenyalització horitzontal i vertical. Recuperació de la Mobilitat en sentit mar.AFECTACIÓ A LA CIUTAT • Ocupació dels carrils sentit mar i de la vorera costat Llobregat del carrer Mandri• El transit per l’ocupació de les obres està desviat pel carrer Bigai.ACTUACIÓ INICI FINALUrbanització 05/05 31/0824-3017-2310-1603-09JUNY 201326-01AGOST 201308-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25Desviament sentit descendent Ocupació actual obres de L9 al carrer MandriInici obra estiu final26HÀBITAT URBÀ
 27. 27. B. Infraestructures FerroviàriesB.4. Recuperació del c. Dolors Monserdà per les obres de protecció acústica sortida túnel FGCPROMOTOR FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.DISTRICTE SARRIÀ– SANT GERVASIDESCRIPCIÓ DE LOBRA El Projecte consisteix en la instal·lació de les estructures necessàries per poder col·locar lespantalles acústiques que han de servir per protegir acústicament -segons modelització acústica-dels habitatges més propers a la infraestructura ferroviària en l`àmbit de pas del ferrocarrilentre la cruïlla del Passeig de la Bonanova i el carrer de Dolors Monserdà. El projectecontempla també, la substitució i millora del sistema de reg de vies existent en l’actualitat perpoder-ne augmentar la seva eficiència.ACTUACIÓ DESTIU Treballs d’instal·lació de l’estructura metàl·lica de suport dels panells fono absorbents i posteriorcol·locació dels mateixos mitjançant dues grues situades estratègicament per poder realitzaraquestes operacions.AFECTACIÓ A LA CIUTAT • Tall del trànsit del carrer Dolors Monserdà entre el carrer Pomaret i el carrer Anglí per ubicaciód’una de les dues grues.ACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 03/04 11/0826-01AGOST 201308-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-2524-3017-2310-1603-09JUNY 2013Plànol d’ocupacióPerspectiva estat finalInici obra estiu27HÀBITAT URBÀ
 28. 28. Obres i actuacions d’estiu 2013C. Infraestructures ViàriesC.1 Actuacions de pavimentacionsC.2 Manteniment de pavimentació dimportant impacte a les Rondes.C.2.a Ronda Litoral pk 0+500 a pk 3+300 sentit Llobregat (Nus de la Trinitat i sortidaGran Via en sentit Llobregat)C.2.b Ronda de Dalt pk 11+750 a pk 10+250 sentit Llobregat (Vall d’Hebron i Vallcarca)C.2.c Ronda de Dalt pk 14+450 a pk 16+000 als dos sentits (Nus de la Trinitat i KarlMarx)C.3. Reparació de juntes.C.3.a Juntes transversals ronda General Mitre (Dr. Fleming - Prat de la Riba)C.3.b Reparació del morter de transició de juntes transversals Via Augusta (Hort de laVila - Vergós)C.3.c Juntes transversals av. Madrid - Gran Via de Carles IIIC.3.d Juntes transversals Gran Via de Carles III amb av. DiagonalC.4 Reparació de paraments laterals túnel plaça EspanyaC.5 Execució de tapa contínua per la galeria de serveis a Rambla Badal - CanalejasC.6 Reparació paviment front estació de servei plaça Mossèn Jacint VerdaguerHÀBITAT URBÀ28
 29. 29. C. Infraestructures ViàriesC.1. Actuacions de pavimentacionsPAVIMENTACIONSTREBALLS PREVISDESCRIPCIÓ ACTUACIÓ DISTRICTE INICI FINALAGLOMERAT*SUPERFICIE(m²)C.1.21 Reparacions de paviments a diferents cruïlles de Ciutat Vella 01- CIUTAT VELLA 10/07/2013 11/08/2013 -C.1.22 Remodelació del graó de l’av. Catedral 01- CIUTAT VELLA 01/07/2013 02/08/2013 -C.1.1 Pavimentació Comte dUrgell (Rda. Sant Antoni - Gran Via) 02- EIXAMPLE PENDENT PROGRAMAR 7800C.1.2 Pavimentació Tamarit (Villarroel - Urgell) 02- EIXAMPLE PENDENT PROGRAMAR 960C.1.3 Pavimentació Lateral mar Gran Via (Pl. Espanya - Urgell) 02- EIXAMPLE PENDENT PROGRAMAR 5270C.1.4 Pavimentació València (Vilamarí - Calàbria) 02- EIXAMPLE PENDENT PROGRAMAR 7050C.1.5 Pavimentació lateral mar av. Roma (Vilamarí - Calàbria) 02- EIXAMPLE PENDENT PROGRAMAR 3450C.1.6 Pavimentació Villarroel (París - Gran Via) 02- EIXAMPLE PENDENT PROGRAMAR 8900C.1.7 Pavimentació av. Diagonal (lateral mar) (av. Sarrià - pl. Francesc Macià) 04- LES CORTS PENDENT PROGRAMAR 3200C.1.8 Pavimentació Teniente Coronel Valenzuela (Jordi Girona - av. Diagonal) 04- LES CORTS PENDENT PROGRAMAR 2370C.1.9 Pavimentació Lateral muntanya av. Diagonal (Teniente Coronel Valenzuela - Alfambra) 04- LES CORTS PENDENT PROGRAMAR 2050C.1.10 Pavimentació Prat den Rull (Taquígraf Garriga - Trav. Les Corts) 04- LES CORTS PENDENT PROGRAMAR 235C.1.11 Pavimentació pg. Sant Francesc (Rabida - Mare de Déu de Lorda) 04- LES CORTS PENDENT PROGRAMAR 550C.1.12 Pavimentació Gran de Gràcia, reparació carril BUS 06- GRÀCIA PENDENT PROGRAMAR 8200C.1.13 Pavimentació Neptú (Luís Antunez - pl. Narcís Oller) 06- GRÀCIA PENDENT PROGRAMAR 335C.1.14 Pavimentació Poesia (pg. Vall dHebron- Vayreda) 07- HORTA – GUINARDÓ PENDENT PROGRAMAR 4200C.1.15 Pavimentació av. Estatut de Catalunya amb Ronda de Dalt 07- HORTA – GUINARDÓ PENDENT PROGRAMAR 2731C.1.16 Pavimentació Tamariu 13 08- NOU BARRIS PENDENT PROGRAMAR 61C.1.17 Pavimentació Ronda Guineueta Vella (Via Favència - ctra. Alta Roquetes) 08- NOU BARRIS PENDENT PROGRAMAR 4100C.1.18 Pavimentació av. Borbó (pl. Virrei Amat - pg. Maragall) 08- NOU BARRIS PENDENT PROGRAMAR 7216C.1.19 Pavimentació Parellada (Segre- Sant Narcís) 09- SANT ANDREU PENDENT PROGRAMAR 350C.1.20 Pavimentació Selva de Mar amb Pere IV 10- SANT MARTÍ PENDENT PROGRAMAR 300C.2.a Pavimentació Ronda Litoral pk 0+500 a pk 3+300 sentit Llobregat 09- SANT ANDREU 06/07/2013 14/07/2013 32.044C.2.b Pavimentació Ronda de Dalt pk 11+292 a pk 10+250 sentit Llobregat 07- HORTA GUINARDÓ 20/07/2013 21/07/2013 14.579c.2.c Pavimentació Ronda de Dalt pk 14+450 a pk16+000 als dos sentits 08- NOU BARRIS 10/08/2013 11/08/2013 31.388*SUPERFICIE TOTAL (m²) 147.339*Pendent aprovar al Comitè d’Obres i Mobilitat les pavimentacions de CiutatHÀBITAT URBÀ29
 30. 30. C. Infraestructures ViàriesC.2. Manteniment a les RondesC.2.a Manteniment de pavimentació dimportant impacte a les Rondes. Ronda Litoral pk 0+500 a pk 3+300 sentit LlobregatHÀBITAT URBÀPROMOTOR CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈSDISTRICTE SANT ANDREUACTUACIÓ DESTIURenovació de la capa de rodadura consistents en el fresat total de 3cm i posterior estesad’aglomerat i pintat de la senyalització horitzontal corresponent. Els treballs es realitzaran a lacalçada sentit Llobregat de Ronda Litoral entre el PK 0+500 (sortida nº30 a plaça Monterrey -carrer Potosí) i el PK 3+300 (fins a l’alçada de la C-31, una vegada passada la sortida nº28).També inclou treballs a la rampa de la sortida i entrada nº29Els treballs es faran en dues Fases per mantenir en tot moment un carril de circulació en sentitLlobregat a Ronda Litoral.AFECTACIÓ A LA CIUTAT -Fase 1: de les 15:00h del 06 fins les 15:00h del 07 de juliol de 2013. Treballs als carrils central iràpid mantenint obert el carril lent, i totes les entrades i sortides a la calçada sentit Llobregat.-Fase 2: de les 23:00h del 13 fins les 15:30h del 14 de juliol de 2013. Treballs al carril lent i alsramals de sortida i entrada nº29 mantenint obert el carril ràpid al sentit Llobregat de RondaLitoral. Durant els treballs estarà tallada la sortida 29, mentre que les incorporacions 30 i 29 i lasortida 28 estaran tallades alternativament.obra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 06/07 07/07FASE 2 13/07 14/0726-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201330
 31. 31. C. Infraestructures ViàriesC.2. Manteniment a les RondesC.2.b Manteniment de pavimentació dimportant impacte a les Rondes. Ronda de Dalt del pk 11+292 a pk 10+250 sentit LlobregatPROMOTOR CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈSDISTRICTE HORTA – GUINARDÓ / GRÀCIAACTUACIÓ DESTIURenovació de la capa de rodadura consistents en el fresat total de la calçada de 3cm i posteriorestesa d’aglomerat i pintat de la senyalització horitzontal.Els treballs es realitzaran a la calçada del tronc central sentit Llobregat de Ronda de Dalt entreel PK 11+292 (incorporació nº4b, a l’alçada del carrer Berruguete) i el PK 10+250 (alçada carrerArenys), destacant que l’actuació també inclou treballs a la rampa de la sortida nº6 (sortida aplaça Alfons Comin).AFECTACIÓ A LA CIUTAT Es desviarà el trànsit del sentit Llobregat de Ronda de Dalt per la sortida nº5 – lateral sentitLlobregat de Ronda de Dalt (passeig de la Vall de Hebrón) – plaça Alfons Comin – entrada nº6.Durant els treballs es tallaran les incorporacions 4, 4b i 5 al sentit Llobregat del tronc central deRonda de Dalt.Els treballs es realitzaran des de les 15:00h del dissabte 20 fins les 10:00h del diumenge 21 dejuliol de 2013.ACTUACIÓ INICI FINALFASE ÚNICA 20/07 21/0726-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201324-3017-2310-1603-09JUNY 2013obra estiuHÀBITAT URBÀ31
 32. 32. C. Infraestructures ViàriesC.2. Manteniment a les RondesC.2.c Manteniment de pavimentació dimportant impacte a les Rondes. Ronda de Dalt pk 14+450 a pk 16+000 als dos sentitsPROMOTOR CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈSDISTRICTE NOU BARRISACTUACIÓ DESTIURenovació de la capa de rodadura consistents en el fresat total de 3cm i posterior estesad’aglomerat i pintat de la senyalització horitzontal corresponent.Els treballs es realitzaran als dos sentits de la calçada del tronc central de la Ronda de Dalt entreel Pk 14+450 (sortida/ entrada dels túnels a l’alçada del carrer Almansa) i el pk16+000 (sortida /entrada nº1 Nus Trinitat). Els treballs es realitzaran desviant la circulació dels dos sentits per lacalçada lateral.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs es faran des les 09:00h del 10 d’agost fins les 11:00h de l’11 d’agost. S’iniciaran ambel fresat de la calçada sentit Llobregat. Per motius de seguretat fins que no finalitzin els treballsfora del túnel del sentit Besòs no es podrà obrir a la circulació el sentit Llobregat.•El sentit Llobregat es desviarà perla sortida nº1 i s’incorporarà a la nº3•El sentit Besòs es desviarà per la sortida nº2 durant els treballs a la calçada sentit Llobregat, iquan iniciïn els treballs al sentit Besòs es desviarà per la sortida nº3.ACTUACIÓ INICI FINALFASE ÚNICA 10/08 11/0824-3017-2310-1603-09JUNY 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 2013obra estiuHÀBITAT URBÀ32
 33. 33. C. Infraestructures ViàriesC.3 Reparació de juntesa. Juntes transversals ronda General Mitre (Dr. Fleming – Prat de la Riba)PROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASIACTUACIÓ DESTIUTreballs de substitució de les juntes transversals existents al tram de Ronda General Mitreentre el carrer Doctor Fleming i plaça Prat de la Riba.La secció en aquest tram és de dos carrils de circulació per sentit separats per una mitjanacentral de 2,00m.(No s’actuarà a la junta més propera al carrer Doctor Fleming)Els treballs es faran en dues fases mantenint en tot moment un carril de circulació ample persentit.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Fase 1. Treballs al carril ràpid dels dos sentits i a la mitjana.Fase 2. Treballs al carril lent dels dos sentits de la circulació.Serà necessari anul·lar les parades d’autobús existents al tram entre plaça Prat de la Riba i carrerRicardo Villa, mentre que les parades al tram entre Doctor Roux – Can Rabia i Doctor Flemings’intentarà mantenir-les.ACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 05/08 14/08FASE 2 15/08 24/0826-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201324-3017-2310-1603-09JUNY 2013obra estiuHÀBITAT URBÀF1F233
 34. 34. C. Infraestructures ViàriesC.3 Reparació de juntesb. Reparació del morter de transició de juntes transversals Via Augusta (Hort de la Vila- Vergós)PROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASIACTUACIÓ DESTIUTreballs de reparació del morter de transició de les juntes transversals a la calçada de ViaAugusta entre els carrers Vergós (plaça Orient) i Demestre.(No es repararà la junta ubicada al costat muntanya de la cruïlla de via Augusta amb Vergós).Cal reparar de forma completa amb la substitució les juntes del costat muntanya de la cruïlla deVia Augusta- Vergós, a l’alçada de la illeta enjardinada i a l’alçada del carrer Demestre.Els treballs es faran en dues fases permetent en tot moment el gir des de carrer Demestre capals dos sentits de Via Augusta.AFECTACIÓ A LA CIUTAT •Fase 1. Treballs als carrils centrals mantenint dos carrils de circulació en sentit muntanya i unen sentit mar. Per habilitar el carril en mar caldrà tapar provisionalment la senyalització de carrilBus existent al carril de gir cap a Vergós sentit Llobregat.•Fase 2. Treballs als carrils laterals de la calçada de Via Augusta mantenint dos carrils decirculació en sentit mar i un carril en sentit muntanya.ACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 05/08 11/08FASE 2 12/08 18/0824-3017-2310-1603-09JUNY 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 2013obra estiuHÀBITAT URBÀF1 F234
 35. 35. C. Infraestructures ViàriesC.3 Reparació de juntesc. Juntes transversals av. Madrid – Gran Via de Carles IIIACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 15/07 17/07FASE 2 18/07 20/0726-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201324-3017-2310-1603-09JUNY 2013HÀBITAT URBÀF1 F235PROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE LES CORTSACTUACIÓ DESTIUReparació de part de les juntes existents a la calçada de la cruïlla d’avinguda de Madrid ambGran Via de Carles III, afectant a la calçada sentit mar de Gran Via de Carles III i als dos sentits del’av. Madrid.Reparació de les juntes en dues fases.AFECTACIÓ A LA CIUTAT •Fase 1. Treballs a la primera meitat de la junta que discorre longitudinalment per la calçadasentit mar de Gran Via Carles III mantenint dos carrils (un per cada costat de l’ocupació) imantenint un carril al sentit Llobregat av. Madrid.•Fase 2. Treballs a la segona meitat de la junta, mantenint dos carrils de circulació a Gran Via deCarles III, (un per cada costat de l’ocupació), i mantenint un únic carril de circulació al sentitLlobregat d’av. Madrid.
 36. 36. C. Infraestructures ViàriesC.3 Reparació de juntesd. Juntes transversals Gran Via de Carles III amb av. DiagonalPROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE LES CORTSACTUACIÓ DESTIUTreballs de reparació de la junta transversal existent a la calçada sentit muntanya (costat Besòs)Gran Via de Carles III al costat de la cruïlla amb el lateral costat mar de l’avinguda Diagonal(plaça Reina Maria Cristina).AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs es faran per meitats de calçada per mantenir en tot moment un carril ample decirculació.obra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE ÚNICA 22/07 27/0724-3017-2310-1603-09JUNY 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 2013HÀBITAT URBÀEl Corte Inglés36
 37. 37. C. Infraestructures ViàriesC.4 Reparació de paraments laterals túnel plaça EspanyaPROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE SANTS – MONTJUÏCACTUACIÓ DESTIUTreballs de saneig del morter actual i posterior arrebossat dels paraments laterals existents ala sortida del túnel de la plaça Espanya a Gran Via de les Corts Catalanes.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs es faran en horari nocturn de 23:00h a les 06:00h les nits de diumenge a dijous ambtall de trànsit del túnel desviant-lo pel lateral de Gran Via- plaça EspanyaACTUACIÓ INICI FINALFASE ÚNICA 07/07 25/0724-3017-2310-1603-09JUNY 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 2013obra estiuHÀBITAT URBÀPl.EspanyaCarrerLlançaGran Via de lesCorts Catalanes37
 38. 38. C. Infraestructures ViàriesC.5 Execució de tapa contínua per la galeria de serveis a Rambla Badal - CanalejasPROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE SANTS – MONTJUÏCACTUACIÓ DESTIUDesmuntar i retirar les tapes prefabricades que cobreixen la galeria de serveis al tram que creuaRambla Badal a l’alçada de la cruïlla amb el carrer Canalejas.Actualment en aquesta galeria estan en servei tres canonades d’aigua i una línia elèctrica desubministrament a la LAV de ADIF.Es construirà una tapa continua in situ mitjançant l’execució d’una llosa armada.Es planifica l’actuació en dues fases.AFECTACIÓ A LA CIUTAT •Fase 1. Treballs al carril ràpid de les dues calçades i al tram del bulevard central de RamblaBadal, mantenint un carril de circulació a tots dos sentits de Rambla Badal, retirant l’aparcamentdels dos costats. Es tallarà la circulació de Canalejas desviant la circulació per Pavia.•Fase 2. Treballs als carrils lents de les dues calçades de Rambla Badal mantenint un carril decirculació per sentit, i es manté el tall del carrer Canalejas.obra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 03/06 21/06FASE 2 25/06 08/0724-3017-2310-1603-09JUNY 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 2013HÀBITAT URBÀF1 F238
 39. 39. C. Infraestructures ViàriesC.6 Reparació paviment front estació de servei plaça Mossèn Jacint Verdaguerobra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 13/07 19/07JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-0424-3017-2310-1603-09JUNY 2013HÀBITAT URBÀPROMOTOR REPSOLDISTRICTE EIXAMPLEACTUACIÓ DESTIUReparació d’un flonjall aparegut a la calçada front l’estació de servei, així com de la llosasuperior de formigó que cobreix el dipòsit de combustible, situada al costat muntanya de laplaça Mossèn Jacint Verdaguer (cruïlla de Diagonal amb passeig Sant Joan) entre les duescalçades de passeig Sant Joan.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Ocupació a la calçada costat muntanya de plaça Mossèn Jacint Verdaguer reduint a dos carrils decirculació la calçada en aquest costat de la plaça. Caldrà realitzar una sèrie de restriccions alscarrers que aporten trànsit a aquesta calçada de la Plaça: Reducció a dos carrils de circulació elcarrer Mallorca entre Nàpols i plaça Mossèn Jacint Verdaguer, mantenint dos carrils decirculació; es tallarà al trànsit el lateral costat muntanya (sentit Llobregat) d’avinguda Diagonalentre Roger de Flor i plaça Mossèn Jacint Verdaguer.Carrer Mallorca39
 40. 40. Obres i actuacions d’estiu 2013D. Infraestructures de ServeisD.1 Reparació xarxa de clavegueram Via Augusta (costat mar Alfons XII - Tavern)D.2 Clavegueram diniciativa privada Trafalgar - Lluís CompanysD.3 Substitució col·lector a pg. Vall dHebron (Arquitectura - Granja Vella)D.4. Xarxa Alta Tensió Maragall - TrinitatD.4.a Entrada subestació de Maragall i inici doperació cablejat de la línia dAlta TensióD.4.b Continuïtat dels treballs dobra civil a Rio de Janeiro - Andreu Nin (trammodificat)D.5 Xarxa Alta Tensió Maragall - Trinitat i Xarxa Alta Tensió Can Rigal - Trinitat. Creuamentde la xarxa a lav. Meridiana - Rio de Janeiro (tres creuaments)D.6.Xarxa Alta Tensió Can Rigal - TrinitatD.6.a General Mitre: Cambra dempalmaments (Mandri- Muntaner) i creuaments deBalmes i MuntanerD.6.b Treballs a Martí FranquésD.6.c Perforació dirigida a Gregorio MarañónD.7 Xarxa daigües. Obres de la canonada a la cota 300 al barri de Sant GenísD.8 Districlima - Llacuna Barcelona ActivaD.9 Reparació de centre de distribució elèctrica a Padilla – AragóD.10 Renovació de canonada d’aigua a l’av. Meridiana entre Palència i Josep EstivillHÀBITAT URBÀ40
 41. 41. D. Infraestructures de ServeisD.1 Reparació xarxa de clavegueram Via Augusta (costat mar Alfons XII - Tavern)obra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 02/07 19/07FASE 2 22/07 09/08FASE 3 12/08 30/08JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-0424-3017-2310-1603-09JUNY 2013HÀBITAT URBÀPROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASIACTUACIÓ DESTIUReparació del col·lector que discorre pel costat mar de Via Augusta al tram entre els carrersTavern i Alfons XII, treballs que es realitzaran des dels pous en horari de 07:00h a 14:00hassenyalant que les ocupacions seran permanents durant tota la durada dels treballs.Els treballs es realitzaran en tres fases ocupant el carril més proper a la vorera costat mar de ViaAugusta, destacant que es protegirà l’àmbit d’obra de la circulació de vehicles mitjançant newjerseis de plàstic omplertes d’aigua i de la vorera mitjançant tanques grogues tipus Ajuntament.AFECTACIÓ A LA CIUTAT •Fase 1. Tram entre Tavern i Aribau, sense afectar les cruïlles. Es mantindran dos carrils decirculació a tot el tram i s’habilitarà a la calçada sentit Llobregat de Via Augusta un carril en sentitBesòs, per permetre el gir des del sentit Llobregat de Via Augusta cap al sentit mar de Tavern.•Fase 2. Tram entre Aribau i Brusi, sense afectar les cruïlles. Es mantindran dos carrils decirculació a tot el tram essent un d’ells de gir obligatori cap al sentit muntanya de Brusi.•Fase 3. Tram entre Brusi i Alfons XII afectant a les dues cruïlles. Es mantindran dos carrils decirculació ocupant el carril d’aparcament. Entre les 07:00h i les 14:00h romandran en atzucac elstrams de Brusi i Alfons XII entre Sant Eusebi i Via Augusta, amb accés des de Sant Eusebi.F1 F2 F341
 42. 42. D. Infraestructures de ServeisD.2 Clavegueram d’iniciativa privada Trafalgar – Lluís CompanysPROMOTOR NUÑEZ Y NAVARRODISTRICTE CIUTAT VELLAACTUACIÓ DESTIUTreballs de connexió entre els col·lectors que discorren pel carrer Trafalgar i per la calçadacostat Llobregat del passeig Lluís Companys, consistents en l’execució de 90m de col·lector desecció T130, així com l’obra de connexió amb el Rec Comtal.Els treballs es realitzen en tres fases, destacant que durant les mateixes estarà desplaçada laparada d’autobús de TMB existent actualment a pg. Lluís Companys entre Trafalgar i Rec Comtal.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Fase 1. Ocupació de dos carrils de circulació més propers al pg. central de Lluís Companysmantenint un carril de circulació de 3,20m.Fase 2. Per realitzar l’obra singular de connexió amb el Rec Comtal s’ocuparan dos carrils decirculació i el carril aparcament del costat muntanya de Trafalgar mantenint un carril pel costatmar, i ocupació del pg. Lluís Companys mantenint un carril de 3,2m pel costat Llobregat.Fase 3. Ocupació del costat mar de Trafalgar mantenint un carril pel costat muntanya i al pg.Lluís Companys ocupació del costat Llobregat mantenint un carril de 3,2m pel costat Besòs.Fase 4. Treballs a secció completa d’aglomerat i pintat de la senyalització horitzontalobra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 20/06 01/07FASE 2 02/07 03/08FASE 3 04/08 07/09FASE 4 08/09 08/0924-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 2013HÀBITAT URBÀ42F2 F3
 43. 43. D. Infraestructures de ServeisD.3 Substitució col·lector a pg. Vall d’Hebron (Arquitectura – Granja Vella)PROMOTOR MEDI AMBIENTDISTRICTE HORTA - GUINARDÓACTUACIÓ DESTIUExecució d’un tram de col·lector de diàmetre 600mm a la calçada costat muntanya (sentitLlobregat) de pg. Vall d’Hebron (lateral de Ronda de Dalt) entre el pont del carrer Arquitectura iel carrer Granja Vella, afectant a la cruïlla amb el ramal de connexió entre el sentit mar de carrerArquitectura i la calçada costat muntanya de pg. Vall d’Hebron, però sense afectar a la cruïllaamb Granja Vella.Els treballs consisteixen en l’execució del nou tram de col·lector en paral·lel al col·lector existent,que s’anul·larà reomplint-lo de formigó. Els treballs es realitzaran en dues fases ocupant els doscarrils de circulació més propers a la vorera costat muntanya mantenint dos carrils amples decirculació.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Fase 1. Actuació en subfases. Treballs entre el ramal de connexió del sentit mar de carrerArquitectura i la calçada costat muntanya de pg. Vall d’Hebron i l’accés a l’aparcament soterranide l’Hospital de la Vall d’Hebron, afectant a la cruïlla amb el ramal de connexió amb Arquitecturaperò no a l’accés a l’aparcament. Els treballs a la cruïlla amb el ramal de connexió entre el sentitmar de carrer Arquitectura i la calçada costat muntanya de pg. Vall d’Hebron es farà per meitats.Fase 2. Treballs entre l’accés a l’aparcament soterrani per a treballadors de l’Hospital de la Valld’Hebron i Granja Vella, afectant a l’accés a l’aparcament però no a Granja Vella.HÀBITAT URBÀobra estiuACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 01/07 31/07FASE 2 01/08 30/08JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-0424-3017-2310-1603-09JUNY 201343Fase 1Fase 2
 44. 44. PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑADISTRICTE HORTA – GUINARDÓDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs d’execució del doble circuit d’Alta Tensió entre les subestacions de Maragall i Trinitatamb una longitud de 4,9km.ACTUACIÓ DESTIU Execució del prisma d’entrada a la Subestació (SE) de Maragall, ubicada al costat Llobregat delpasseig Maragall entre els carrers Escornalbou i Villar, així com mandrinat i estesa de cables deldoble circuit d’Alta Tensió des de la SE fins la cambra d’empalmament situada al carrerConcepción Arenal (Juan de Garay - Espronceda).(Data final d’ocupació de la cambra serà superior al 14 d’agost però resta pendent de definir)AFECTACIÓ A LA CIUTAT •Fase 1. Tram d’entrada a la SE ocupant la calçada sentit mar del pg. Maragall mantenint doscarrils de circulació en sentit mar i un en sentit muntanya (de 3,00m) i tallant la vorera costatLlobregat.•Fase 2. Estesa de cable d’Alta Tensió amb el suport d’una grua mòbil mantenint un carril decirculació per sentit de 3,50m al pg. Maragall i tallant la vorera costat Llobregat en aquest tram.•Fase 3. Ocupació de la calçada de Concepció Arenal mantenint un carril de circulació entreEspronceda i Juan de Garay.D. Infraestructures de ServeisD.4 Xarxa Alta Tensió Maragall - Trinitata. Entrada subestació de Maragall i inici d’operació cablejat de la línia d’Alta TensióInici obra estiu finalACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 29/06 27/07FASE 2 27/07 14/08FASE 3 27/07 31/1224-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04HÀBITAT URBÀ44Pg. MaragallF1 F2Pg. Maragall
 45. 45. Inici obra estiu finalD. Infraestructures de ServeisD.4 Xarxa Alta Tensió Maragall - Trinitatb. Continuïtat dels treballs d’obra civil a Rio de Janeiro – Andreu Nin(tram modificat)ACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 15/06 06/07FASE 2 06/07 08/08JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-0424-3017-2310-1603-09JUNY 2013HÀBITAT URBÀ45PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑADISTRICTE NOU BARRISDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs d’execució del doble circuit d’Alta Tensió entre les subestacions de Maragall i Trinitatamb una longitud de 4,9km.ACTUACIÓ DESTIU Treballs d’execució del doble prisma d’Alta Tensió de connexió entre les SE de Maragall i Trinitatentre la cambra CE05, implantada a la calçada costat mar d’avinguda Rio de Janeiro al costatLlobregat de la cruïlla de la mateixa amb el carrer Argullós, i un punt situat al costat mar depasseig Andreu Nin al costat Llobregat de la cruïlla del mateix amb passeig Valldaura.Es programa l’actuació en dues fases.AFECTACIÓ A LA CIUTAT •Fase 1. Treballs a la calçada costat mar de Rio de Janeiro entre la cambra CE05 i la cantonadamar – Besòs de Rio de Janeiro amb pg. Valldaura. Treballs mantenint un carril de circulació a lacalçada costat mar de Rio de Janeiro. De l’01 al 06 de juliol s’afectarà la calçada Besòs de pg.Valldaura mantenint un carril de circulació. El creuament d’Andreu Nin al costat Llobregat de lacruïlla amb pg. Valldaura, es farà per meitats mantenint en tot moment un carril de circulació aAndreu Nin.•Fase 2. Treballs a la calçada costat Llobregat de Passeig Valldaura (sentit mar) mantenint uncarril de circulació a les dues calçades de pg. Valldaura entre Rio de Janeiro i Andreu Nin, aixícom ocupant la mitjana central de Passeig Valldaura entre aquest dos carrers.Pg. Valldaura
 46. 46. PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑADISTRICTE SANT ANDREUDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs d’execució del doble circuit d’Alta Tensió entre les subestacions de Maragall i Trinitat idel circuit d’Alta Tensió entre les subestacions de Can Rigal i Trinitat.ACTUACIÓ DESTIU Treballs d’encreuament de la calçada central de Meridiana a l’alçada d’avinguda Rio de Janeiroper l’execució del doble prisma d’Alta Tensió de connexió entre les SE de Maragall i Trinitat i delprisma d’Alta Tensió de connexió entre les SE de Can Rigal i Trinitat. Els treballs també inclouenl’execució de la part dels respectius prismes al lateral mar d’avinguda Meridiana entre avingudaRio de Janeiro i passeig Santa Coloma. Es planifica l’actuació en quatre fases.AFECTACIÓ A LA CIUTAT •Fase 1. Treballs al lateral mar d’av. Meridiana entre Rio de Janeiro i pg. Sta. Coloma en tressubfases permetent laccés als aparcaments existents.•Fase 2. Treballs als dos carrils lents del sentit entrada a Barcelona, mantenint dos carrils.•Fase 3. Treballs als dos carrils ràpids dels dos sentits d’av. Meridiana mantenint dos carrils decirculació per sentit.•Fase 4. Treballs als dos carrils lents del sentit sortida de Barcelona de l’av. Meridiana mantenintdos carrils de circulació.Inici obra estiu finalD. Infraestructures de ServeisD.5 Xarxa Alta Tensió Maragall – Trinitat i Xarxa Alta Tensió Can Rigal - TrinitatCreuament de la xarxa a l’av. Meridiana – Rio de Janeiro (tres creuaments)HÀBITAT URBÀACTUACIÓ INICI FINALFASE 1 07/07 03/08FASE 2 03/08 09/08FASE 3 11/08 24/08FASE 4 24/08 31/08JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEM BRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 201346Rio de JaneiroFase 1Fase 2Fase 3Fase 4
 47. 47. PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑADISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASIDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs d’execució del doble circuit d’Alta Tensió entre les subestacions de Can Rigal i Trinitat.PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATInici obra estiu finalD. Infraestructures de ServeisD.6 Xarxa Alta Tensió Can Rigal – Trinitata. Treballs a General Mitre. Cambra d’empalmaments (Mandri- Muntaner) i creuaments de Balmes i MuntanerHÀBITAT URBÀ47ACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 2013
 48. 48. PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑADISTRICTE LES CORTSDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs d’execució del doble circuit d’Alta Tensió entre les subestacions de Can Rigal i Trinitat.ACTUACIÓ DESTIU Treballs al carrer Martí i Franqués entre els carrers Baldiri Reixac i Menéndez Pelayo,consistents en el mandrinat del prisma construït en una anterior actuació per Bimsa al costatLlobregat de la calçada, connexió a la SE de Facultats i previsió de connexió amb el tram deprisma que s’haurà de construir al carrer Baldiri Reixac; així com la construcció del prisma detelecomunicacions en paral·lel al prisma elèctric. Es planifiquen els treballs en tres fases.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Fase 1. Mandrinat i connexió del prima amb la SE de Facultats i amb el carrer Baldiri Reixacocupant la vorera i el carril aparcament en semi- bateria del costat Llobregat mantenint un carrilde circulació en sentit mar sense afectar el sentit muntanya.Fase 2. Creuament del prisma a la meitat costat Llobregat de Martí Franqués al costat mar de lacruïlla amb Menéndez Pelayo, mantenint 1+1 i tallant la vorera costat Llobregat.Fase 3. Creuament del prisma a la meitat costat Besòs de Martí Franqués al costat mar de lacruïlla amb Menéndez Pelayo, mantenint 1+1 pel costat Llobregat i tallant la vorera costat Besòs.D. Infraestructures de ServeisD.6 Xarxa Alta Tensió Can Rigal – Trinitatb. Treballs a Martí FranquésHÀBITAT URBÀInici obra estiu final48ACTUACIÓ INICI FINALOBRA ESTIU 01/07 26/0724-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 2013F1 F2 F3Martí i FranquésMenéndezPelayoMenéndezPelayoMenéndezPelayoMartí i FranquésMartí i Franqués
 49. 49. PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑADISTRICTE LES CORTSDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs d’execució del doble circuit d’Alta Tensió entre les subestacions de Can Rigal i Trinitat.ACTUACIÓ DESTIU Treballs d’encreuament d’av. Doctor Gregorio Marañón mitjançant una perforació dirigida al’alçada de l’av. Xile – Adolf Florensa. Es faran dues perforacions per la línia de potència i altresdues per a la línea de telecomunicacions.Es faran dos pous d’atac i dos pous de recepció, un per la línea de potència i l’altre per la línea decomunicació.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Pous d’atac: ocupació de la vorera d’Adolf Florensa a l’alçada de la cruïlla amb Baldiri Reixacsense afectar al tramvia d’Adolf Florensa ni als vehicles per Baldiri Reixac amb tall de la voreraBesòs de Baldiri Reixac.Pous de recepció: ocupació de calçada d’av. Xile ocupant un carril de circulació i mantenint uncarril de 3,5m i ocupació de vorera costat mar mantenint una pas de vianants de 2,5m així comtall del carril bici entre Dr. Marañon i Pintor Ribalta.D. Infraestructures de ServeisD.6 Xarxa Alta Tensió Can Rigal – Trinitatc. Perforació dirigida a Gregorio MarañónHÀBITAT URBÀInici obra estiu final49ACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMAR COM 12/06/2013JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 2013
 50. 50. PROMOTOR AGBARDISTRICTE HORTA –GUINARDÓDESCRIPCIÓ DE LOBRA Treballs per donar alimentació a l’anell de la cota 300 tant des de la banda costat Llobregat comdes de la banda costat Besòs, donat que actualment només té alimentació per la banda costatLlobregat des del dipòsit de Finestrelles. Els treballs consistiran en la instal·lació d’una canonadade diàmetre 400mm al barri de Sant Genís per carrer Natzaret Nº 45– plaça Madrona Prat –Natzaret – Saldes – dipòsit de Sant Genís.ACTUACIÓ DESTIU Execució dels trams nº3 i nº4 corresponents al tram del carrer Natzaret entre el carrer Lledoneri l’av. Jordà. Els treballs es faran en dues fases permetent en tot moment els accessos als carrersCànoves i Elies Pagès.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Pendent planificar l’actuació d’obres d’estiu.Entre el 03 i el 07 de juny s’han realitzat cales i s’ha realitzat un georàdar al llarg de tot elrecorregut per la localització dels serveis existents per programar i acotar les afectacions a lamobilitat.Pendent aprovar al Comitè del 12 de juny els treballs als trams nº3 i nº4.obra estiu finalD. Infraestructures de ServeisD.7 Xarxa d’aigües. Obres de la canonada a cota 300 al barri de Sant GenísACTUACIÓ INICI FINALPENDENT APROVAR AL COMITÈ 12/06/2013JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-0424-3017-2310-1603-09JUNY 2013HÀBITAT URBÀ50Tram nº 4 Tram nº 3
 51. 51. PROMOTOR DISTRICLIMADISTRICTE SANT MARTÍACTUACIÓ DESTIUConnexió de les instal·lacions de Barcelona Activa (ubicades al costat Besòs de Llacuna entreGran Via de les Corts Catalanes i Perú) a la xarxa de fred i calor de Districlima que discorre per lacalçada costat muntanya d’avinguda DiagonalAFECTACIÓ A LA CIUTAT Del 09 al 18 de juny es realitzen quatre cales per la localització dels serveis existents a la calçadade Llacuna per la redacció del projecte .D. Infraestructures de ServeisD.8 Districlima – Llacuna Barcelona ActivaACTUACIÓ INICI FINALPENDENT APROVAR AL COMITÈ24-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04HÀBITAT URBÀobra estiu51Accés aparcamentC.C.Glòries
 52. 52. PROMOTOR ENDESADISTRICTE EIXAMPLEACTUACIÓ DESTIUReforma del Centre de Distribució de la xarxa elèctrica subterrani situat sota el xamfrà mar-Llobregat del carrer Padilla amb carrer Aragó.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Ocupació de la vorera del xamfrà mar- Llobregat del carrer Padilla, mantenint un pas de vianantsde 1,5m per poder accedir a les vivendes i locals existents des de Padilla i habilitant un pas devianants al costat Llobregat de la calçada de Padilla entre el carrer dels Enamorats fins el pas devianants del carrer Aragó, mantenint a Padilla tres carrils de circulació.D. Infraestructures de ServeisD.9 Reparació centre de distribució elèctrica a Padilla - AragóACTUACIÓ INICI FINALFASE ÚNICA 03/07 03/0824-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04HÀBITAT URBÀobra estiu52
 53. 53. PROMOTOR AGBARDISTRICTE SANT ANDREUACTUACIÓ DESTIURenovació en rasa per avaria de la canonada d’aigua de diàmetre 200mm en el creuament del’av. Meridiana entre Palència i Josep Estivill.AFECTACIÓ A LA CIUTAT Creuament de l’av. Meridiana per meitats de calçada mantenint en tot moment dos carrils decirculació per sentit.Durant el 16 d’agost es realitzaran els treballs d’execució de la canonada i el 17 d’agost elstreballs d’aglomerat en calent.D. Infraestructures de ServeisD.10 Renovació de canonada d’aigua a l’av. Meridiana entre Palència i Josep EstivillACTUACIÓ INICI FINALFASE ÚNICA 16/08 17/0824-3017-2310-1603-09JUNY 2013 JULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04HÀBITAT URBÀobra estiu53F1 F2
 54. 54. Obres i actuacions d’estiu 2013E. Millora de la MobilitatE.1 Canvi de sentit de Llacuna (Tànger - Gran Via) amb enderroc de mitjanes de la Gran Viaper permetre la mobilitat en fase d’obra de l’enderroc de GlòriesE.2 Adequació de la senyalització existent de la Gran Via – Bac de RodaE.3 Actuacions corresponents a la Fase 2 de la nova Xarxa de BusHÀBITAT URBÀ54
 55. 55. PROMOTOR BIMSADISTRICTE SANT MARTÍDESCRIPCIÓ DE LOBRA PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATAFECTACIÓ A LA CIUTATE. Millora de la MobilitatE.1 Canvi de sentit de Llacuna (Tànger – Gran Via) amb enderroc de mitjanes de la Gran Via per permetrela mobilitat en fase d’obra de l’enderroc de GlòriesHÀBITAT URBÀobra estiu55ACTUACIÓ INICI FINALPENDENT PROGRAMARJULIOL 201305-11 12-18 19-25AGOST 201326-0108-1401-07 15-21 22-28 29-04 09-1502-08SETEMBRE 201324-3017-2310-1603-09JUNY 2013Gran Via de les Corts CatalanesCarrerLlacuna
 56. 56. PROMOTOR BIMSADISTRICTE SANT MARTÍACTUACIÓ DESTIU PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATAFECTACIÓ A LA CIUTATE. Millora de la MobilitatE.2 Adequació de la senyalització existent de Gran ViaHÀBITAT URBÀobra estiu56
 57. 57. PROMOTOR MOBILITATDISTRICTE CIUTAT VELLA/ EIXAMPLE/ SANTS – MONTJUÏC/ LES CORTS / GRÀCIA/ SANT ANDREU/SANT MARTÍACTUACIÓ DESTIU PENDENT PLANIFICAR L’ACTUACIÓ AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITATAFECTACIÓ A LA CIUTAT •València (Vilamarí - Calàbria)•Pg. de la Zona Franca (Motors - Mineria)•Av. Josep Tarradellas (av. Diagonal – av. Sarrià)•Còrsega (Girona – pg. de Gràcia)•St. Antoni Maria Claret (av. Meridiana – Guinardó)•Indústria (pg. Maragall – Navas de Tolosa)E. Millora de la MobilitatE.3 Actuacions corresponents a la Fase 2 de la nova Xarxa de BusHÀBITAT URBÀobra estiu final57

×