Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Smart City BCN (20)

Más de Ajuntament de Barcelona (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Smart City BCN

 1. 1. Barcelona, Març 2011
 2. 2. Les TIC, una eina clau per assolir objectius estratègics de ciutat Rol imprescindible Beneficis Promoure la ciutat i donar Facilitar l’accés a la informació a a conèixer serveis, equips l’àmbit local i internacional i projectes Crear nous canals de Escoltar les demandes i conèixer les comunicació noves realitats de la ciutadania per respondre millor a les seves necessitats Millorar l’eficiència dels quotidianes i de futur serveis públics Potenciar el treball en xarxa entre les Foment de la persones i facilitar l’accés al coneixement innovació per facilitar la vida quotidiana, atendre millor a les persones, oferir millors serveis públics, mantenir la qualitat de l’espai públic
 3. 3. Smart City Barcelona: Un model integral de desenvolupament de ciutat Facilitar l’ús intensiu de les TIC a l’espai públic de la ciutat de Barcelona requereix d’una actuació coordinada en tots aquells elements de la cadena de valor que facilita la generació de nous serveis i una gestió avançada de l’espai públic. Domini Públic Immaterial Desenvolupament TIC Domini Públic Material Planificació de ciutat L’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat aquesta cadena de valor: •  identificant els elements significatius materials i de desenvolupament software •  relacionant les activitats desenvolupades aquest mandat •  analitzant i planificant les activitats futures per completar el model i •  establint un programa que possibiliti la col·laboració amb tercers (públics i privats) per continuar aquest procés
 4. 4. Smart City: L’espai urbà Una planificació de ciutat que possibiliti la creació d’infraestructures i faciliti la generació de xarxes i el Domini Públic Material desplegament de dispositius a la via pública és clau per al correcte desenvolupament del model de gestió de la ciutat Elements constitutius de la cadena de valor:
 5. 5. Espai Urbà: el 22@ un model d'adequació del territori En una ciutat amb consciència de la importància de les TIC, les infraestructures tradicionals han de 28 Km xarxa elèctrica ser redissenyades per facilitar la seva incorporació a tots els nivells Actuacions a gran escala (22@ o Sagrera) o renovacions viàries parcials (Ronda del mig) permeten modificar l’espai urbà i adequar-lo a les Noves xarxes elèctriques noves necessitats construïdes: 11,93 Km Calefacció 38,5MW 50 Km galeries en construcció: 12,59 Km Refrigeració 59,5MW 36 Km fibra fosca Recollida selectiva d’escombreries Nous sistemes de calefacció i Funte: Proyecto 22@Barcelona. 100m€ invertidos. 50% completado Galeries soterrades refrigeració 5  
 6. 6. Espai Urbà: Un model ordenat i adaptat a les TIC 1. 2. Foto  Rojo Parquímetre Fibra  Inicial Fibra  Final Cruïlla   Una ordenació de 3. Bus  3  (WiFi) Coure 4. 5. Bus  4  (f.o.) Seu  (f.o.) l’espai públic que 6. Càmara  TV  (f.o.) 6 permet reduir el 2 2 1 Bus  3 Canalización perimetral temps i inversió necessaris per a la incorporació de nous serveis 2 2 5 6 Seu Corporativa A  central  Z ona Concentrador Wi-­‐Fi    Mesh Bus  4 Wi-­‐Fi Mesh U-­‐Ring U-­‐Base Sensor  Zona  Blava Aplicació Sensor humitat Sensors   Informació  Raw   contenidors dels sensors Sensor Cruïlles
 7. 7. Infraestructures de comunicacions: la fibra òptica La creació d’infraestructura de propietat municipal és fonamental en la gestió i desplegament de serveis urbans. La fibra òptica és la base per al desplegament de serveis a la ciutat: §  Propietat de l’Ajuntament §  Iniciada en 1994 §  325 Km de fibra òptica Desenvolupada a través de : §  Xarxa de metro §  Túnels §  Galeries §  Clavegueram La gestió integrada de la infraestructura municipal de fibra òptica permet establir sinèrgies entre els diferents gestors de serveis municipals, minimitzant inversions i facilitant el procés de planificació
 8. 8. Xarxes Municipals: La Xarxa WIFI Corporativa Complementa la Xarxa Corporativa basada en fibra òptica, donant connectivitat a treballadors i serveis necessaris a la Via Pública. La nova xarxa permet estendre de forma contínua la banda ampla pels carrers de la ciutat, amb l’objectiu de proporcionar serveis de connexió fixes i en mobilitat. §  469 punts actius §  30% cobertura de la ciutat §  Plenament operativa des de La Xarxa WiFi Municipal permetrà la generació de noves oportunitats, aplicacions innovadores i l’evolució a models de gestió de la ciutat més eficients en el marc del desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cities).
 9. 9. Xarxes Municipals: La Xarxa WIFI Corporativa de Banda Ampla •  L’existència d’una infraestructura de banda ampla redundant ha permès la creació d’una xarxa IP – amb enllaços a 1Gbps , 10Gbps o 100Mbps - que dóna servei a pràcticament tot el grup municipal. Sectors i districtes municipals Serveis de Policia i Bombers de Barcelona Instituts i empreses municipals •  156 Edificis amb més de 6.200 ordinadors personals gestionats centralitzadament •  2 Centres de procés de dades redundants que alberguen els Sistemes d’Informació Corporatius •  2 Centres de gestió del trànsit
 10. 10. Sensors i actuadors La xarxa WiFi Mesh permet dins del seu entorn de cobertura la connexió de serveis Professionals mòbils Seguretat ciutadana i Serveis de Mobilitat de qualsevol tipus: fixes, nòmades i mòbils, possibilitant que estiguin sempre connectats. 4T 2010 La cobertura abasta àrea central de la ciutat, on es concentra un major Gestió infraestructura Gestió global, centralitzada i nombre dels serveis potencials segura estudiats. Exemples de serveis: §  Sensors §  Parquímetres Informació en temps real Informació “on-line” §  Control d’enllumenat públic on és necessària §  Pilones de control d’accés §  Panels informatius §  Càmeres de vigilància §  Connexió de les flotes municipals 10  
 11. 11. Sensorització de la ciutat Les unitats municipals responsables dels diferents serveis que proporciona l’Ajuntament desenvolupen contínuament iniciatives de millora: Medi ambient: Detecció de sorolls, pol·lució, gestió de flotes, … Mobilitat: 140 càmeres instal·lades, 1.080 sensors magnètics, … TMB: 108 línies de bus, 361MM de viatges en metro anuals, … Iniciatives per impuls propi o bé facilitant pilots per part d’empreses innovadores que ofereixen solucions candidates de ser aplicades a curt termini
 12. 12. Sensorització de la ciutat: desenvolupament de projectes pilot Mostrador Enllumenat Exterior Públic (2009): §  Solució integral d’Infraestructures Urbanes §  Desenvolupament dins del programa d’innovació Urban Lab §  Liderat per Endesa Network Factory i un conjunt de més de 12 empreses §  Pilot de lluminàries LED §  Instal·lació de suports de mobiliari urbà per a enllumenat públic capaços de contenir sensors multiusos de diferents tipus, accés WiFi, càmeres de seguretat, …
 13. 13. Sensorització de la ciutat: desenvolupament de projectes pilot Càmeres per comptar vehicles (2009): §  A la fase pilot del projecte europeu ICING, es van instal·lar 8 càmeres al districte 22@ §  Basades en l’ús de sistemes de visió artificial §  Un cop ajustat, el sistema era capaç de comptar el nombre de vehicles que circulaven pel carrer 8 3 1 4 7 2 5 6
 14. 14. Plataforma de sensors El creixement previst a mig termini d’instal·lació de nous dispositius a la via pública planteja tendències mai observades fins ara Internet   Mòbil   ADSL   GPS   2.0   Internet  de  les  coses   +4.000 Sensors 1.700 Semàfors 140 Càmeres 88 Pilones 462 Vehicles 6.200  PCs  +  1.000  PDAs   70 Fonts 6.000  PCs   >800  punts   63 Escales WiFi   mecàniques 4.500  PCs   156  Edificis   68 Pàrking 144  Edificis   14 Radars 35  PCs   Etc... 55  Edificis   4  Edificis   1985 1995 2000 2009 2010 Futuro   Xarxes  actuals   Nova  generació   *  Edificis  connectats  a  la  xarxa  de  fibra  òp7ca  municipal  
 15. 15. Plataforma de sensors Prova de Concepte Definició Model Especificacions Objectius del projecte •  Determinació d’un marc de referència que permeti un desplegament massiu de sensors i actuadors a la via pública: Model constructiu i Model de dades. •  Validació dels mètodes previstos de transport de dades (xarxa WiFi, xarxa sensorial). •  Validació dels mètodes per fer la informació accessible a la ciutadania i institucions públiques i privades que estiguin interessades.
 16. 16. Plataforma de sensors: preparant-nos per al futur Contempla un despliegue piloto de más de 120 sensores en el distrito 22@ Desenvolupat en distintes fases mitjançant fons, subvencions i en col·laboració amb diferents entitats públiques i privades
 17. 17. L’autèntica evolució en el model de gestió de l’espai públic es Domini Públic Immaterial troba en la manera en què gestionem els nostres serveis i la informació associada
 18. 18. Evolució de les xarxes a la ciutat D’una visió vertical…. IMI IMI GUB GUB Transit BSMTransit Mediambient. BSM Mediambient. Seguretat Seguretat Rondes Rondes Internet Internet .... Internet Internet Internet Internet WAN WAN
 19. 19. Plataformes integradores …a una convergència tecnològica que permet la creació de plataformes multiservei i la comunicació entre serveis Semàfors Càmeres Transport Accés remot Gestió Flotes La xarxa IP com a plataforma de serveis Medi Seguretat Ambient Sistemes Informació Emergències Corporatius Mobilitat
 20. 20. Un model de creixement sostenible i d’avantguarda + Creixement Integració i convergència tecnològica •  Escalabilitat Compatibilitat entre xarxes sostenible •  Eficiència econòmica i de gestió •  Potencial de creació de nous serveis IMI Police Traffic Mobility Env. Security Mobility Amb plataforma de futur Internet Internet Internet Comunicació entre xarxes Segregació IMI IMI GUB GUB Transit BSM BSM Mediambient. Seguretat Transit Mediambient. Seguretat Rondes Rondes Internet Internet .... Internet Internet - Creixement •  Gestió complexa per la diversitat de tecnologies i l’absència d'estàndards insostenible Internet Internet WAN WAN •  Dependència d’una despesa creixent Amb les xarxes actuals •  Limitació del potencial de creació de serveis
 21. 21. Plataformes integradores Una plataforma de futur que facilita eines per al desenvolupament de serveis avançats i obre oportunitats per a la generació de valor afegit per part de tercers: •  Interoperabilitat amb d’altres administracions o entitats •  Obertura de dades a tercers (Open Data) •  Eines per al desenvolupament de noves solucions
 22. 22. Interoperabilitat INTEROPERABILITAT INTRAOPERABILITAT Altres AAPP Grup Ajuntament PASSAREL .LA INTEROPERABILITAT PADRÓ HISENDA ALTRES
 23. 23. OpenData
 24. 24. Nous serveis Un nou entorn per desenvolupar noves solucions de gestió de la ? ciutat i d’informació i servei per qui les fa servir ... ... gràcies a un model integral de visió de la ciutat: Smart City Barcelona
 25. 25. Col·laboració amb empreses Barcelona està interessada en col·laborar en el desenvolupament de les TIC aplicades a la gestió de la ciutat, com a part fonamental en la gestió de la via pública, i en el desenvolupament junt a la iniciativa privada, de solucions i aplicacions.
 26. 26. Programa Barcelona Urban Innovation Lab & Dev (BUILD) El Programa BUILD sorgeix com a àmbit mixt de desenvolupament del model d’Smart City. És un programa orientat a fomentar la participació de les diferents iniciatives empresarials privades que estiguin interessades en el desenvolupament d’activitats d’innovació dins del model Smart City i relacionades amb la gestió de l’espai urbà. Dins d’aquest programa es defineixen dos tipus de relació entre les entitats i l’Ajuntament de Barcelona.
 27. 27. 22@Urban Lab §  Model de suport bàsic per a l’estratègia d’innovació de Barcelona: en funcionament des de 2008 §  Permet a les empreses usar l’entorn urbà del 22@ com a àrea de testeig i pilot per a nous productes en fase precomercial i serveis que fan de Barcelona una Smart City Objectius §  Eina d’apropament als serveis municipals de les noves solucions que desenvolupa el mercat §  Per a les empreses possibilita un banc de proves en el món real, facilita l’accés al mercat i impulsa la competitivitat Beneficis §  Transforma les propostes d’innovació en projectes pilot. Molt útil per a les empreses innovadores, en assegurar la viabilitat de les seves solucions en un entorn urbà complex §  Font potencial de nous serveis capaços d’oferir millores als ciutadans de Barcelona i a la gestió de la ciutat Propostes http://www.22barcelona.com
 28. 28. Urban Research §  Urban Research facilita un nou àmbit de treball conjunt empresa - Ajuntament per a aquelles que vulguin realitzar activitats d’investigació dins de la provisió de serveis i la gestió intel·ligent de l’espai urbà §  L’Ajuntament proporcionarà a l’activitat recursos humans i materials en funció de la naturalesa, magnitud, aportació de l’empresa i rellevància de la proposta Objectius §  Col·laborar amb empreses en la creació de nous productes de marcat caràcter innovador i orientats a la millora de la gestió urbana Beneficis §  La implicació del coneixement municipal a la generació del producte §  La possibilitat de generar patents sobre productes comercials d’avantguarda testejats i validats per una ciutat Propostes §  imi@bcn.cat
 29. 29. www.bcn.cat

×