Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SSTG: Consell Ciutadà del Districte

486 visualizaciones

Publicado el

Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi celebrat el 5 de desembre de 2013.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

SSTG: Consell Ciutadà del Districte

 1. 1. Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Dijous, 5 de desembre de 2013
 2. 2. Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi | Dijous, 5 de desembre de 2013 01 Preus públics per a l’any 2014 als equipaments municipals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 2
 3. 3. Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi | Dijous, 5 de desembre de 2013 Preus públics per a l’any 2014 als equipaments municipals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Consideracions prèvies 1. PREUS ACTIVITATS I SERVEIS EN CENTRES CÍVICS  Creació grup treball interdisciplinar a nivell d’Ajuntament liderat per ICUB  Treball al llarg del 2013  Objectius: • ordenar i agrupar les ofertes que es donen als diferents centres cívics de la ciutat • determinar els costos directes/hora per a la prestació del servei • fer proposta d'homogeneïtzació (ordenar i agrupar) de preus per a tots els centres cívics de la ciutat  A nivell de Districte, variacions inapreciables per a la majoria de tallers  En casos d’increment, establiment preus de transició (increment 2013/14 < 1,50 %)  A Sarrià-Sant Gervasi, adopció criteri comú ha suposat una rebaixa important dels preus que es proposen (majoria d’espectacles; cessions d’espais) 3
 4. 4. Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi | Dijous, 5 de desembre de 2013 Preus públics per a l’any 2014 als equipaments municipals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Consideracions prèvies 2. RESTA DE CENTRES (casals de barri, casals de gent gran, casals de joves i espais infantils)  Congelació dels preus públics (igual s’ha fet amb ordenances) 4
 5. 5. Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi | Dijous, 5 de desembre de 2013 Preus públics per a l’any 2014 als equipaments municipals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Consideracions prèvies 3. ES MANTÉ CONSIDERACIÓ ESPECIAL DELS CENTRES DEL BARRI DE LA MUNTANYA (Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes)  Es proposen tarifes especials, més reduïdes atesa l’interès específic i ubicació. 5
 6. 6. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Dijous, 5 de desembre de 2013
 7. 7. Informe del regidor del Districte Dijous, 5 de desembre de 2013
 8. 8. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 1. Obres i actuacions a l’espai públic 2. Campanya de civisme i gossos als parcs del Putxet i de Ferran Casablancas. 3. Inauguració del Torrent Maduixer. 4. Milla de Sarrià. 5. Signatura oficial dels contractes de cessió del Pla Buits. 6. Implantació de la Nova Xarxa de Bus. 7. Descoberta de la placa commemorativa del Mercat de Sant Gervasi. 8. Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 9. Inauguració Camí Escolar del Costa i Llobera. 10. Programa d’actes per la commemoració del 1714 al Districte de SarriàSant Gervasi.
 9. 9. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 01 Obres i actuacions a l’espai públic 9
 10. 10. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 1.1 ACTUACIONS AL DISTRICTE CONTRACTA DE PAVIMENTACIÓ 10
 11. 11. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS PAVIMENTACIÓ PASSEIG SANT GERVASI Import total obra:1 31.330,00 € Data inici i final de l’obra: en execució fins al 8 de desembre CARRER PAU FEU Import total obra: 42.120,00 € Import total obra: 35.450,00 € Import total obra: 8.750,00 € Data inici i final de l’obra: del 11 al 19 de desembre CARRER CAPELLA de CAN CARALLEU Data inici i final de l’obra: dissabte 21 de desembre CAMÍ D’ACCÉS A LA FUNDACIÓ BOSCANA Data inici I final de l’obra: dissabte 21 de desembre 11
 12. 12. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS PAVIMENTACIÓ TEODORA LAMADRID Import total obra: 42.525,00 € Import total obra: 8.650,00 € Import total obra: 215.567,70 € Data inici i final de l’obra: del 11 al 19 de desembre PLAÇA JOAQUIM FOLGUERA Data inici i final de l’obra: dissabte 21 de desembre BRIGADES/AE (fins desembre 2013) 12
 13. 13. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 1.2 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT 13
 14. 14. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT PUTXET I FARRÓ PAVIMENTACIÓ CALÇADES C/HURTADO i C/CAIRE El paviment de la calçada del c/ Hurtado, en el tram entre el c/ Marmellà i el c/ Espinoi, i el del c/ Caire en tota la seva longitud, presentaven un estat bastant deficient. S’ha fet la repavimentació de la calçada d’aquests dos carrers amb aglomerat asfàltic en calent. C/Caire Import total obra: 55.990,26 € Data inici: 26.11.2013 Data final: 02.12.2013 C/ Hurtado 14
 15. 15. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SARRIÀ PAVIMENTACIÓ CALÇADA FRANCESC CARBONELL El paviment de la calçada del c/ Francesc Carbonell, entre el c/ Capità Arenas i el passatge particular, presenta un estat clarament deficient. Per aquest motiu, es repavimentarà la calçada d’aquest carrer amb aglomerat asfàltic en calent. Import total obra: 23.223,22 € Data inici: 10.12.2013 15
 16. 16. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SARRIÀ ADEQUACIÓ CAMÍ ESCOLAR ESCOLA COSTA I LLOBERA S’ha executat el camí escolar de l’Escola Costa i Llobera. Amb la finalitat de millorar els entorns, s’ha previst la reparació o/i substitució de les baranes protectores existents i col·locació de noves pilones al llarg del recorregut del camí escolar. S’ha refet el gual d’accés al c/ Esports des del c/ Gaspar Cassadó, que presentava un estat deficient. I s’ha fet un repàs general de la senyalització vertical i horitzontal, portat a terme per la Gerència d’Infraestructures. Import total obra: 10.632,73 € Data final: 11.11.2013 16
 17. 17. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SANT GERVASIGALVANY RENOVACIÓ PAVIMENT C/TUSET ENTRE C/MOIÀ I TRAV. DE GRÀCIA Al c/ Tuset, entre el c/ Moià i la Travessera de Gràcia, la vorera del costat Llobregat presentava un estat deficient a causa del desgast superficial de les rajoles. Per aquest motiu la superfície de la vorera és molt llisa, la qual cosa fa que representi un perill per a la mobilitat dels vianants. La situació esmentada aconsella la renovació del paviment. Per tant, es procedeix a la reconstrucció de la superfície de la vorera, enderrocant el paviment existent i, si és necessari, reconstruint també la solera de formigó. Import total obra: 59.201,78 € Data inici: 11.11.2013 Data final: en execució 17
 18. 18. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT TRES TORRES MILLORA VORERES C/MILANESAT Millora de la vorera del c/Milanesat entre els carrers Calatrava i Escoles Pies. S’ha canviat el paviment de panot i s’han col·locat fitons. Import total obra: 51.923,99 € Data inici: 03.07.2013 Data final: 23.07.2013 18
 19. 19. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SARRIÀ ARRANJAMENT DE VORERES C/ BENET MATEU Les voreres actuals del carrer Benet Mateu mostren deficiències en el paviment dificultant la mobilitat dels vianants, es preveu l’actuació en l’àmbit entre els carrers Manuel de Falla i Francesc Carbonell. Es contempla la substitució de vorades perimetrals, rigola i el panot existent i la realització de nou tant dels guals de vehicles com dels vianants. L’execució d’aquesta actuació està prevista en dues anualitats: Any 2013: 65.130,40 € Any 2014: 29.261,48 € Import total obra: 94.391,88 € Data inici: 09.12.2013 Data final: gener del 2014 19
 20. 20. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SANT GERVASIBONANOVA ARRANJAMENT DE VORERES C/BIGAI Les voreres actuals del carrer Bigai mostren deficiències en el paviment dificultant la mobilitat dels vianants, es preveu l’actuació en l’àmbit entre els carrers Muntaner i Mandri. Es contempla la substitució de vorades perimetrals, rigola, i panot existent i es preveu la realització de nou tant dels guals de vehicles com de vianants. L’execució d’aquesta actuació està prevista en dos anualitats: Any 2013: 86.478,70 € Any 2014: 37.062,30 € Import total obra: 123.541,0 € Data inici: 09.12.2013 Data final: gener 2014 20
 21. 21. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 1.3 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT 21
 22. 22. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SARRIÀ ARRANJAMENT ASCENSOR SEU DISTRICTE L’ascensor de la Seu del Districte últimament ha tingut un seguit d’incidències que han afectat l’accessibilitat de la planta primera de la Seu del Districte. Amb la finalitat de millorar el seu servei s’han previst els treballs següents: • Instal·lació de variador de freqüència de llaç obert • Instal·lació de quadre de maniobres tipus MCS • Instal·lació de botonera en cabina, indicador electrònic de posició i direcció amb displai LCD • Instal·lació de senyalització en plantes Import total obra: 14.672,64 € En execució data final 31 de desembre 22
 23. 23. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SARRIÀ ARRANJAMENT 3a PLANTA SEU DISTRICTE – ARXIU PATSA – ARXIU TIBIDABO El Districte ha previst l’arranjament d’una part de les sales de la 3a planta, destinades a Arxiu de la documentació històrica del Parc d’Atraccions del Tibidabo (PATSA). Les obres realitzades corresponen a: • Instal·lació de climatització, inclòs humidificadors, per tal de mantenir la documentació en condicions estables d’humitat i temperatura • Tancament de l’espai destinat a arxiu • Modificació de l’enllumenat, d’acord amb la nova distribució Import total obra: 16.953,31 € Data inici: 11.11.2013 Data final: en execució 23
 24. 24. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SARRIÀ REHABILITACIÓ SOTERRANI TORRE CAN PONSIC I PLANTA BAIXA La finalitat d’aquesta actuació és adequar l’espai situat a la planta soterrada per a acollir activitats de l’Escola Orlandai, i la Planta Baixa destinada a local d’associació veïnal. Es milloren els accessos, i l’adequació interior a nivell d’instal·lació elèctrica i climatització per les activitats previstes. Import obra: 47.124,42 € Data inici: 20.11.2013 Data final: en execució 24
 25. 25. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SARRIÀ COL∙LOCACIÓ DOBLE VIDRE CASAL SARRIÀ Els treballs previstos finalitzen els treballs iniciats l’any passat i que consisteixen en la instal·lació de doble vidre en la fusteria existent amb la finalitat de millorar-ne el seu comportament tèrmic i acústic. Import total obra: 30.159,17 € Data inici: 03.12.2013 Data final: en execució 25
 26. 26. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT ST. GERVASIBONANOVA CONSTRUCCIÓ ESCALES I ACONDICIONAMENT ELÈCTRIC DIPÒSIT REI MARTÍ Al solar municipal situat entre els carrers Bellesguard,14 i Jaume Càncer, 32, hi ha un dipòsit d’emmagatzematge d’aigües pluvials suposadament de l’època modernista. El dipòsit, d’uns 7 m de fondària i 600,0 m2 de superfície està resolt amb pilars i voltes realitzades en totxo i murs perimetrals de fàbrica de pedra carejada. Es tracta d’una sala de dimensions imponents, que el districte voldria destinar a usos culturals. Amb la finalitat de facilitar el seu accés i poder iniciar els treballs previs a la redacció del projecte, s’ha fet una escala metàl·lica i la instal·lació d’enllumenat provisional d’obra. Import total obra: 31.972,41 € Data inici: 09.10.2013 Data final: en execució 26
 27. 27. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT SANT GERVASI GALVANY TREBALLS DE REPARACIÓ CORNISA I CLARABOIA CASA SAGNIER i SUBSTITUCIÓ DE BARANA A LA PLANTA PRINCIPAL CASA SAGNIER Tant la cornisa com la claraboia de la Casa Sagnier presenten deficiències en el segellat de les seves juntes, comportant filtracions d’aigua de pluja. L’actuació prevista és la reparació de les deficiències detectades per garantir l’estanqueïtat del conjunt existent. Import total obra: 12.112,44 € Termini execució: 1 mes Per altra banda, al terrat de la planta principal hi ha una barana de protecció de 60 cm d’alçada. I amb la finalitat de garantir la seguretat d’ús es substituirà la barana actual per una altra de les mateixes característiques però de 1,00 m d’alçada. Import total obra: 3.874,60 € 27
 28. 28. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT VALLVIDRERA REPARACIÓ COBERTA C. CÍVIC L’ELÈCTRIC El CC l’Elèctric, antic Restaurant l’Elèctric, té la coberta resolta amb teula plana sobre tauler de rajoles recolzades sobre encavallades, bigues i rastells. Les obres preveuen la rehabilitació del conjunt de la coberta de l’edifici per tal de millorar les prestacions actuals de seguretat i salubritat. Es preveu modificar la secció actual de les encavallades que permetrà la formació d’una solera a base d’un doble panell de fusta amb aïllament incorporat, per sobre del forjat actual definint un nou pla de la coberta on col·locar una làmina d’impermeabilització i l’enllistonat de fusta on fixar la teula. Atès que l’equipament està inclòs en el PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNIC I EL CATÀLEG DEL DISTRICTE 05, els treballs proposats han rebut el vist i plau del Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Import total obra: 152.242,35€ 28
 29. 29. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT PUTXET I FARRÓ ARRANJAMENT PLANTA PRIMERA I COBERTA MANACOR, 1 Es tracta d’un local de 50 m2 amb coberta resolta mitjançant 3 bigues de fusta, llates, rastells i teula plana estesa sobre aquests, amb deficiències en la seva estanqueïtat. Les obres consisteixen en la realització d’una nova solera a base de taulells de fusta d’aglomerat amb aïllament tèrmic com a suport d’una làmina d’impermeabilització i de la teula fixada sobre llates de fusta. Es repassen la barbacana perimetral, la pintura de la façana i la porta d’accés del local. Import total obra: 45.329,04 € Data inici: 11.11.2013 Data final: en execució 29
 30. 30. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 1.4 OFICINA COLLSEROLA OFICINA COLLSEROLA 30
 31. 31. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES ACABADES VALLVIDRERA-TIBIDABOLES PLANES MILLORA PAVIMENT BAIXADA MOLÍ I FINAL ROMANINAR Regulació del paviment de formigó, amb acabat ratllat a la baixada del Molí i llis al final de Romaninar, amb reconducció d’aigües de pluja amb disposició de vorades de jardí. Pressupost: 27.767,43€ Inici: 9 d’octubre de 2013 Final: 28 d’octubre de 2013 31
 32. 32. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES ACABADES VALLVIDRERA-TIBIDABOLES PLANES MILLORA PAVIMENT TRAM 3-9 DE LA VORERA DE CARRER ALBERES Substitució vorada per peça granítica i rigola i disposició de panot de 20x20x4cm. Retirada de graó longitudinal, aminorant alçada i deixant amplada de vorera adaptada. Inici: 29 octubre 2013 Final: 3 de novembre de 2013 32
 33. 33. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES ACABADES VALLVIDRERATIBIDABO-LES PLANES AGENÇAMENT ESPAI LLIURE ENTRE C/GARDENIA I ALBERCOQUERS Formació d’esplanada de sauló amb disposició de dos bancs i arbres definint l’espai d’estada en aquest punt del Rectoret. Sengles talussos en entrega amb els carrers generaran un mantell vegetal de plantes arbustives autòctones. Barana metàl•lica correguda en la part superior com a remat del carrer. Pressupost: 24.987,94€ Inici: 8 d’octubre de 2013 Final: 15 novembre de 2013 33
 34. 34. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES ACABADES VALLVIDRERA-TIBIDABOLES PLANES AMPLIACIO VORERA CAMÍ DE CAL TOTXO S’ampliarà el tram de vorera en corba per incorporar a l’espai dels vianants l’arbre situat anteriorment en calçada i millorar les condicions de pas amb la formació d’escossells per a la resta. Disposició de barana al peu de les escales del lateral del núm. 12 instal•lació de mirall a la corba d’entrada de camí de Sant Cugat. Pressupost: 6.602,95€ Inici: 13 de novembre Final: 20 novembre 2013 34
 35. 35. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES VALLVIDRERA-TIBIDABO LES PLANES APARCAMENT A CARRER SOLÉ I PLA, DAVANT DEL CAP DE MAS GUIMBAU Ampliació de calçada sobre espai lliure de titularitat municipal per disposar d’un espai d’estacionament de durada limitada. Espai conformat i acabat. Manca disposar senyalització de regulació de l’estacionament. Pressupost: 7.850,75€ Inici: 28 d’octubre Finalització prevista: 17 de desembre 35
 36. 36. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES VALLVIDRERA-TIBIDABOLES PLANES DISPOSICIÓ DE GABIONS AL FINAL DE MAJOR DE CAN CARALLEU COM ELEMENTS DE PROTECCIÓ A ARROSSEGAMENTS DE TERRES Disposició de doble barrera de gabions de pedra per assegurar que les caigudes de materials del talús del final del carrer ,en episodis de pluges fortes, no provoquin perills. Obra feta: Replanteig. Neteja i preparació de les bases Pressupost: 12.371,00€ Inici: 28 de novembre de 2013 Fina previst: 20 de desembre 2013 36
 37. 37. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES VALLVIDRERATIBIDABO-LES PLANES CANVI DE LLUMENERES I ESTALVI ENERGÈTIC A CARRER FONT DELS PINS, ENTRE TORRENT DEL ROVELLÓ I ESCALES DEL CIURENY Soterrament de línies aèries d’ENDESA. Disposició de nou enllumenat amb sistema Leeds i pavimentació a un sòl nivell, amb paviment asfàltic i espai de vianants amb acabat imprès i de color teula-granat. S’incorpora obra civil pel futur soterrament de telefònica. Obra feta: Replanteig. Rasa longitudinal i prisma de 4 tubulars i conducte per a enllumenat presentats. Pressupost: 146.052,83€ Inici: 8 d’octubre Final previst: 31 de desembre 2013 37
 38. 38. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES VALLVIDRERATIBIDABO-LES PLANES MILLORA DE CARRER BOHEMIS, ENTRE AMARANT I SAVINA Obra civil i soterrament de línies de Telefònica. Pavimentació a un sòl nivell, amb paviment asfàltic i espai de vianants amb acabat imprès i de color teulagranat. S’ha coordinat amb els treballs de GAS NATURAL per deixat instal·lada la canonada i escomeses de gas. Pressupost: 159.301,69 € Inici: 27 de novembre Final previst: 31 de desembre 2013 38
 39. 39. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES VALLVIDRERA-TIBIDABOLES PLANES REPARACIÓ ENSULSIADA CARRER MENTA 41 Formació de mur de gabions en substitució de terres del subsòl per assegurar l'estabilitat del carrer. Reposició posterior de tram de paviment afectat. Obra feta: Replanteig. Revisió i fotografies estat habitatge de parcel•la inferior. Excavació i construcció de gabions en els dos primers terços del tram a executar. Pressupost: 69.505,72€ Inici: 20 de novembre de 2013 Final previst: 31 de desembre 2013 39
 40. 40. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES VALLVIDRERATIBIDABO-LES PLANES SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES I AMPLIACIÓ CAMÍ DE LA REINETA, TRAM INICIAL Soterrament de línia elèctrica i urbanització del camí, en el tram boscós. Paviment de calçada a únic nivell i espai de vianants d’acabat asfàltic gravat i acolorit. Suposa construcció de mur de contenció en terrenys que es cedeixen. Obra feta: Replanteig. Inici: 19 novembre de 2013 Final previst:12 de febrer de 2014 40
 41. 41. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 02 Campanya de civisme i gossos als parcs del Putxet i de Ferran Casablancas 41
 42. 42. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013  Tallers d'educació canina i activitats infantils per potenciar el coneixement dels animals de companyia i promoure la millor convivència entre les persones que tenen animals i les que no en tenen.  Les activitats s’han organitzat conjuntament entre el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i l'Associació Udols. 42
 43. 43. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Campanya de civisme i gossos als parcs del Putxet i de Ferran Casablancas 43
 44. 44. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Campanya de civisme i gossos als parcs del Putxet i de Ferran Casablancas 44
 45. 45. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Campanya de civisme i gossos als parcs del Putxet i de Ferran Casablancas Parc del Putxet 45
 46. 46. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Campanya de civisme i gossos als parcs del Putxet i de Ferran Casablancas 46
 47. 47. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 03 Inauguració del Torrent Maduixer 47
 48. 48. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Inauguració del Torrent Maduixer  Amb la seva inauguració el 16 d’octubre, Sarrià-Sant Gervasi i la ciutat han guanyat un nou jardí urbà de 4.128,04 m2 i un nou parc de neteja, de 2.492,61 m2.  La construcció del centre de neteja ha suposat a l’Ajuntament el reconeixement com a Bona Pràctica d’Operació Cofinançada de l’any 2012 per part del Programa Operatiu Cohesió-Feder 2007-2013. 48
 49. 49. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Inauguració del Torrent Maduixer  El nou centre de neteja Torrent Maduixer és un centre tècnic i logístic que permet millorar la gestió dels serveis de neteja viària i compta amb prop de 50 treballadors i 40 vehicles de serveis. 49
 50. 50. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Inauguració del Torrent Maduixer  És un edifici eficient, ja que a més d’aprofitar l’aigua freàtica procedent de la font dels Penitents per als usos habituals de la neteja viària, disposa d’un sistema de climatització mitjançant bomba de calor geotèrmica, que presenta un baix consum elèctric i un alt rendiment. 50
 51. 51. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013  El jardí, construït sobre el centre de neteja, compta amb una àrea de joc infantil i zona verda amb vegetació mediterrània que manté la floració durant tot l’any, amb arbustos, plantes entapissant i enfiladisses, així com arbrat de clima mediterrani. A l’extrem nord el jardí limita amb l’hort urbà de Collserola.  L’Escola Frederic Mistral ha desenvolupat un programa pedagògic relacionat amb el parc, en el marc de l’Agenda 21. 51
 52. 52. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 04 Milla de Sarrià 52
 53. 53. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 53
 54. 54. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 05 Signatura oficial dels contractes de cessió del Pla Buits 54
 55. 55. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Signatura oficial dels contractes de cessió del Pla Buits  El 7 de novembre va tenir lloc l’acte formal de signatura dels contractes i de lliurament de les notificacions de cessió dels espais del Pla BUITS a les 12 entitats guanyadores del concurs.  L’acte va estar presidit pel primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, i el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, i va servir per lliurar les claus dels solars per tal que les entitats comencin a desenvolupar els seus projectes en els espais cedits. 55
 56. 56. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Signatura oficial dels contractes de cessió del Pla Buits  L’experiència del Pla Buits (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) representa una aposta clara de col·laboració entre les entitats i l’administració i la implicació i coresponsabilització d’entitats i associacions veïnals en fer-se càrrec de la dinamització d’un espai públic.  Amb aquesta iniciativa, impulsada per Hàbitat Urbà, es dóna un ús provisional que ajuda a recuperar, adequar i potenciar espais (on a curt termini no es preveu construir o donar-los un ús definitiu) com a punts de convivència del barri. 56
 57. 57. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Campanya de civisme i gossos als parcs del Putxet i de Ferran Casablancas 57
 58. 58. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Signatura oficial dels contractes de cessió del Pla Buits 58
 59. 59. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Signatura oficial dels contractes de cessió del Pla Buits  L’Espai Gardenyes, a la Llosa de Sarrià, està gestionat per l’Associació Cultural Casa Orlandai.  El projecte consisteix en fer-hi un Hort Urbà Comunitari.  En aquests moments estan fent les tasques d’adequació de l’espai i s’inaugurarà oficialment el mes de març de 2014. 59
 60. 60. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 06 Implantació de la Nova Xarxa de Bus 60
 61. 61. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus  L’Ajuntament de Barcelona i TMB van iniciar el 18 de novembre la segona fase de la Nova Xarxa Bus, amb la qual s’han implantant 5 noves línies més: tres d’horitzontals i dues de verticals, que se sumen a les ja existents per configurar deu eixos que recorreran la ciutat en “xarxa”, una xarxa integrada, d’altes prestacions i d’elevada connectivitat.  Les línies funcionaran a intervals de 5-8 minuts.  Es preveu que al voltant del 30% del passatge de bus ja podrà realitzar els seus desplaçaments en línies d’altes prestacions. 61
 62. 62. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus Campanya informativa  Des de juny, l’Ajuntament de Barcelona i TMB s’han reunit amb veïns, entitats i associacions de la ciutat per explicar l’entrada en funcionament de la segona fase. Concretament, les entitats dels barris del Districte afectats es van reunir amb TMB el 22 d’octubre.  A més, des del 7 de novembre s’ha iniciat una campanya informativa a tota la ciutat perquè els usuaris comptin amb la màxima informació sobre la implementació de les noves línies i els canvis que comportarà. En total hi participaran prop de 200 informadors. La difusió també es farà a través d’altres canals i mitjans de comunicació. 62
 63. 63. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus Les cinc noves línies  Les cinc noves línies corresponen a eixos d’elevada demanda.  Aquests cinc eixos sumen 49 quilòmetres de longitud (98 quilòmetres si es compta l’anada i la tornada) equipats amb un total de 233 parades. 63
 64. 64. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus V3  Circularà amb vehicles articulats a intervals de 6-7 minuts els dies feiners entre les 7 i les 21 h.  Longitud: 8,7 km (17,3 km sumant anada i tornada)  Parades: 40  Línies afectades: 16 - 34 66 - 72. 64
 65. 65. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus V3 (Zona Franca - Can Caralleu) Línia 66 Línia 34 Línia 16 65
 66. 66. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus Canvis en les línies convencionals afectades  La línia 34 adequa el seu recorregut.  A l’extrem de Sarrià, canvia el trajecte i va per av. Sarrià, pl. Prat de la Riba, pg. Manuel Girona i c. Benet Mateu fins al c. Santa Amèlia, on té el nou final.  L’origen, en direcció cap a Virrei Amat, passa a estar situat al c. Dr. Ferran, per sota del passeig Manuel Girona. 66
 67. 67. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus Canvis en les línies convencionals afectades  La línia 66 adequa el seu recorregut. La parada d’inici i final serà al carrer Desert de Sarrià, tot passant primer per la rotonda de Can Caralleu, a instàncies de les AMPES de Tàber, Costa i Llobera i CEM Can Caralleu fruit del procés de participació. 67
 68. 68. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Implantació de la Nova Xarxa de Bus Més informació www.novaxarxabus.bcn.cat 68
 69. 69. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 07 Descoberta de la placa commemorativa del Mercat de Sant Gervasi 69
 70. 70. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 70
 71. 71. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 08 Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 71
 72. 72. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat  El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.  El Districte ha preparat una sèrie d’activitats per commemorar-lo, des del 27 de novembre fins al 31 de desembre. 72
 73. 73. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Acte central 73
 74. 74. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 74
 75. 75. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 09 Inauguració del Camí Escolar del Costa i Llobera 75
 76. 76. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Inauguració del Camí Escolar del Costa i Llobera  El 26 d'octubre es va inaugurar el camí escolar de l’Institut Costa i Llobera, amb diverses activitats festives organitzades per la comunitat educativa del centre i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.  Aquest és el vuitè camí escolar del districte, i són ja nou els centres educatius que disposaran d'uns itineraris d'accés més segurs per als escolars. 76
 77. 77. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 10 Programa d’actes per la commemoració del 1714 al Districte de Sarrià-Sant Gervasi 77
 78. 78. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 78
 79. 79. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Programa d’actes per la commemoració del 1714 al Districte de Sarrià-Sant Gervasi Activitats 2013 Música barroca / Harmonia del Parnàs Data 10 setembre La fi del somni català amb Occitània: “Commemoració de la batalla de Muret.” Conferència a càrrec de Jesús Mestre i Godès, escriptor d’història. 16 octubre Lloc Pl. Consell de la Vila Espai Putxet La fi del somni català amb Occitània: “Commemoració de la batalla de Muret.” Conferència a càrrec de Jesús Mestre i Godès, escriptor d’història. La fi del somni català amb Occitània: “Commemoració de la batalla de Muret.” Conferència a càrrec de Jesús Mestre i Godès, escriptor d’història. 21 octubre Casa Orlandai 30 octubre C.C. Valvidrera Casanova en directe 15 novembre Casa Orlandai 79
 80. 80. Informe de gestió del regidor del Districte | Dijous, 5 de desembre de 2013 Programa d’actes per la commemoració del 1714 al Districte de Sarrià-Sant Gervasi ACTIVITATS 2014 Data Lloc Presentació/ Conferències Miscel·lània tricentenari 12/3 5/3 19/3 Casa Orlandai Vil·la Florida CC Vallvidrera Activitats a les escoles Exposició tricentenari Gener a juny 4 a 22 febrer C.C. Sarrià Dansa del S. XVIII / Esbart de Sarrià 29-Març Teatre CP Primavera Coral (1) Cant comú. Òpera en Ruta (2) Es farà alguna activitat relacionada amb l’òpera de la Cort de l’Arxiduc Representacio teatral LLIURES O MORTS Festa de l’Arxiduc Abril Maig 10/Maig 10-setembre Teatre CP Pl. Consell 80
 81. 81. Mesures de Govern Dijous, 5 de desembre de 2013
 82. 82. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mesura de govern | Dijous, 5 de desembre de 2013 3.3 Olimpíades Escolars 2014 82
 83. 83. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mesura de govern | Dijous, 5 de desembre de 2013 Olimpíades Escolars 2014 Balanç Olimpíades Escolars 2013  Celebrades els dies 27, 28 i 29 de setembre.  Equips mixtos de nens i nenes de quart, cinquè i sisè de primària de les escoles: • Costa i Llobera • Orlandai • La SalleBonanova • Sagrat Cor • Tàber  En paral·lel també es van fer uns jocs inclusius.  Tots els participants així com les escoles i centres van obtenir un reconeixement a l’esforç. 83
 84. 84. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mesura de govern | Dijous, 5 de desembre de 2013 Olimpíades Escolars 2014 Olimpíades Escolars 2014  Els bons resultats d’aquesta iniciativa han despertat l’interès de més centres educatius i alhora s’està treballant per incrementar el nombre de disciplines esportives. Objectius:  Fomentar entre els joves els hàbits de vida saludables.  Fomentar la relació entre diferents escoles del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.  Difusió de l’esport inclusiu per a persones amb discapacitat. 84
 85. 85. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mesura de govern | Dijous, 5 de desembre de 2013 Olimpíades Escolars 2014 Olimpíades Escolars 2014 Gener-març 2014: Difusió de la cursa escolar entre les escoles. Abril-juny 2014: Elaboració del programa d’activitats. Juliol-setembre 2014: Període d’inscripcions i celebració de les Olimpíades Escolars de 2014. 85
 86. 86. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mesura de govern | Dijous, 5 de desembre de 2013 3.4 Ruta Solidària 86
 87. 87. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mesura de govern | Dijous, 5 de desembre de 2013 87
 88. 88. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mesura de govern | Dijous, 5 de desembre de 2013 88
 89. 89. Part decisòria Dijous, 5 de desembre de 2013
 90. 90. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 4.1 Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació de l’entorn de la ronda de Dalt, entre el Parc de Cervantes i el Parc del Castell de l’Oreneta (DECAU DE L’ORDRE DEL DIA) 90
 91. 91. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 4.2 Modificació del Pla especial urbanístic per a l’ordenació i concreció de les condicions d’ús i d’edificació de l’equipament docent de l’avinguda República Argentina 85-89 per a la redefinició volumètrica (Escola Súnion) (DECAU DE L’ORDRE DEL DIA) 91
 92. 92. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 4.3 Modificació del Pla General Metropolità per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic 92
 93. 93. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 Modificació del Pla General Metropolità per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic  La present MPGM incorpora peces concretes que d'acord amb els criteris i propostes dels plans especials de protecció ja aprovats, requereixen d'algun ajust en les qualificacions urbanístiques. • Exp. núm.: 13PL16143 • Promotor: Iniciativa pública per part de l'Ajuntament de Barcelona • Propietat: Diferents propietaris públics i privats • Equip redactor: Direcció de Serveis de Planejament • Sup. afectada: 752.012 m2 (dels quals, 113.995 m2 al Districte de Sarrià-Sant Gervasi) 93
 94. 94. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 Modificació del Pla General Metropolità per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic Resum d’actuacions  167 delimitacions específiques (21 de les quals al districte de SarriàSant Gervasi), incorporades en fitxes d'ordenació, on es proposa la modificació de les qualificacions urbanístiques més coherents amb la protecció dels elements inclosos, on la qualificació urbanística no era l'adient amb la voluntat de conservar el bé patrimonial.  Una normativa d'aplicació general al conjunt de la ciutat per a totes les peces que estiguin protegides.  46 peces (7 de les quals al districte de Sarrià-Sant Gervasi), que han estat incorporades pel planejament de caràcter general des de l'aprovació de la modificació de PGM de 2001, s'inclouen en fitxes com a annex, als efectes de deixar constància de la seva situació urbanística. 94
 95. 95. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 4.4 Propostes de denominació de dos nous espais públics 95
 96. 96. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 Propostes de denominació de dos nous espais públics Jardins de l’Abat Oliba Zona enjardinada situada entre els carrers de Bellesguard i de Jaume Càncer 96
 97. 97. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 Propostes de denominació de dos nous espais públics Jardins de l’Abat Oliba  L’abat Oliba va ser una de les figures amb més influència i rellevància del seu temps en la gestació de la cultura catalana i un gran impulsor de l'art romànic.  Nascut el 971, va ser comte de Berga i Ripoll, bisbe de Vic i abat de Santa Maria de Ripoll i Sant Miquel de Cuixà, on va morir l’any 1046.  Va fundar el monestir de Montserrat i va restaurar les ciutats de Manresa i Cardona. 97
 98. 98. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 Propostes de denominació de dos nous espais públics Jardins d’Eugeni Xammar Zona enjardinada situada entre el Pg. de la Bonanova i el c. de Salvador Mundí 98
 99. 99. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Part decisòria | Dijous, 5 de desembre de 2013 Propostes de denominació de dos nous espais públics Jardins d’Eugeni Xammar  Eugeni Xammar, nascut a Barcelona el 1888, va ser un periodista cosmopolita, diplomàtic de carrera i traductor poliglota que va viure la major part de la seva vida fora de Catalunya fent de corresponsal a Europa durant els anys de la primera i la segona guerra mundial.  El seu domini de les llengües li va permetre treballar com a traductor per a organismes internacionals com l'ONU, l'OMS, el Banc Mundial o la FAO. 99
 100. 100. Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Dijous, 5 de desembre de 2013

×