Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SSTG: Consell de barri de Tres Torres

447 visualizaciones

Publicado el

Consell de barri de les Tres Torres celebrat el 27 de novembre de 2013.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

SSTG: Consell de barri de Tres Torres

 1. 1. Consell de Barri de Les Tres Torres Dimecres, 27 de novembre de 2013
 2. 2. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Ordre del dia 1. Pressupost del Districte per al 2014. 2. Actuacions a via Ordre della ia pública. 3. Pla del verd i la biodiversitat. 4. Precs i preguntes. Ordre del dia 2
 3. 3. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 01 Pressupost del Districte per al 2014 3
 4. 4. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 1.1 Pressupost Ajuntament de Barcelona 4
 5. 5. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Pressupost total Ajuntament de Barcelona (en milions d’euros) EL- 2013 Despeses corrents (Cap. 1 a 5) PI - 2014 Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 5 EL = Estimació de liquidació (30/06/2013) PI = Pressupost inicial
 6. 6. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El Pressupost Persones i famílies Motor econòmic Solvència, rigor i credibilitat 6
 7. 7. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Les Despeses Els Ingressos Operacions financeres (Cap. 8 i 9) Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Ingressos de capital (Cap. 6 i 7) 1 % 10 % Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 9 % 16 % 74 % 90 % Despeses corrents (Cap. 1 a 5) Ingressos corrents (Cap. 1 a 5) 7
 8. 8. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 L’estalvi corrent Ingressos corrents = 2.313,2 M€ Despeses corrents = 1.899,8 M€ Estalvi per a inversions 413,4 M€ 8
 9. 9. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El finançament de les inversions 413,4 M€ 426,3 M€ Estalvi corrent per a inversions Inversions + Transferències de Capital 12,9 M€ Altres ingressos no corrents 101,5 M€ Venda d’actius financers (cap.8) 101,5 M€ Adquisició Habitatge Social 9
 10. 10. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 1.2 Pressupost Districte de Sarrià - Sant Gervasi 10
 11. 11. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Evolució del Pressupost 2011-2014 20,10 M€ 20,23 M€ 20,65 M€ 20,67M€ 20,00 M€ 5,05 5,61 5,53 5,55 10,60 11,05 M€ 10,44 11,05 11,20 4,46 4,18 4,07 3,92 2011 2012 2013 2014 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 11
 12. 12. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte 8,24 M€ 20,67 M€ 1. Persones i Famílies 6,96 M€ 33,68 % 8,55 M€ 3,88 M€ 18,75 % 81,25 % Total 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 0,25 M€ 3. Agents econòmics i centres de coneixement 1,03 M€ 1,21 % 4,98 % 4. Hàbitat urbà 8,55 M€ 41,37 % 5. El pressupost 1,3 M€ 6,39 % 6. Govern, directius i recursos humans 2,55 M€ 12,34 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 0,005 M€ 0,02 % 12
 13. 13. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Programa d’inversions 2014 12% 17% 5% 18% 12% 7% 16% 4% 2% 7% Ciutat Vella Sarrià - Sant Gervasi Sant Andreu Eixample Gràcia Sant Martí Sants - Montjuïc Horta - Guinardó Les Corts Nou Barris 13
 14. 14. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 2014 2012 17% 12% 15% 5% 27% 17% 18% 12% 4% 9% 12% 7% 4% 2% 9% 16% 3% 2% 2% 7% 14
 15. 15. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 02 Actuacions a la via pública 15
 16. 16. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA LES TRES TORRES JUNTES TRANSVERSALS RDA. GENERAL MITRE S’ha realitzat la reposició de les juntes transversals actuals per unes noves, ja que estaven molt deteriorades. Es proposen dues fases d’actuació: ∙ 1a Fase: Data inici: Data final: ∙ 2a Fase: Data inici: Data final: 05/08/2013 14/08/2013 15/08/2013 23/08/2013 16
 17. 17. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT LES TRES TORRES ACCÉS CARRER ÀNGEL GUIMERÀ Modificació de l’accés i formació de plataforma única al c/Àngel Guimerà, des de la Ronda del General Mitre fins al c/Josep Agulló. Aquesta actuació de modificar l’accés des de la Ronda General Mitre es realitza per tal de fer possible el canvi de sentit del tram del c/Àngel Guimerà esmentat. Import total obra: 46.486,26 € 17
 18. 18. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT LES TRES TORRES PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MILANESAT Treballs de renovació del paviment de les voreres del carrer Milanesat entre el c/Calatrava i el c/Escoles Pies. S’ha previst la reconstrucció de la superfície de la vorera afectada, enderrocant el paviment existent i, si és necessari, reconstruint també la solera de formigó. ∙ Import total obra: 51.923,99 € 18
 19. 19. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT LES TRES TORRES CANVI DE SENTIT CARRER CASTELLNOU Canvi de sentit d’un tram del carrer Castellnou entre el c/Vergós i el c/Maria Auxiliadora. També modificació els semàfors de la cruïlla entre el c/Vergós i el c/Rafael Batlle. Dates actuació: agost de 2013 19
 20. 20. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT LES TRES TORRES CANVI DE SENTIT CARRER PAU ALCOVER I CARRER DOCTOR CARULLA Canvi de sentit d’un tram del Carrer de Pau Alcover entre el c/Anglí i el c/Ganduxer. Canvi de sentit d’un tram del carrer del Doctor Carulla entre el c/Dr. Roux i el c/Ganduxer. Actuació prevista a l’agost de 2013. 20
 21. 21. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT TRES TORRES CRUÏLLA GANDUXER/PAU ALCOVER Un cop finalitzat el canvi de sentit del carrer Pau Alcover, i per tal de millorar la seguretat vial en la cruïlla amb el carrer Ganduxer, s’ha traslladat el gual situat a la banda muntanya a la banda mar, per tal de millorar la visibilitat d’aquells vehicles que des del carrer Pau Alcover accedeixen al carrer Ganduxer. Import total obra: 9.358,70 € Execució: setembre 2013 21
 22. 22. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 03 Pla del verd i la biodiversitat 22
 23. 23. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Índex 3.1 El Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 3.2 El verd del barri de Les Tres Torres 3.3 Els usos socials dels espais verds públics de Les Tres Torres 23
 24. 24. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 3.1 El Pla del Verd i de la Biodiversitat. Un instrument per renaturalitzar Barcelona 24 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
 25. 25. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El Pla del Verd i de la Biodiversitat La ciutat de les persones Benestar i qualitat de vida de les persones Eixos Progrés econòmic Il·lusió de la ciutadania i confiança en la Institució 1. PERSONES i FAMÍLIES Beneficiaris “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida“ 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE CONEIXEMENT “Economia que genera oportunitats per a tothom” 4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds. 1.1 Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis 1.2 Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència 1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància 1.4 Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit 1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable 1.6 Potenciar la funció social de l’esport 1.7 Garantir la seguretat de les persones 1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals 1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat 1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom 1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva 2.1 Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre l’Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents socials 2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans 3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d'Europa 3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat 3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat 3.4 Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina 3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria 3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”) 3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent Estructura 4. HABITAT URBÀ “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC” 4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds 4.2 Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat 4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la sostenibilitat dels cicles de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica 4.4 Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del serveis urbans Recursos 5. EL PRESSUPOST “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats” 5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat 5.2 Garantir la capacitat d’inversió 5.3 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris 5.4 Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa “Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada i d’emissions zero” 4.5 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús 4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana 4.7 Fomentar barris híbrids en els quals es viu i es treballa 4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat 4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat 4.10 Impulsar l’àrea metropolitana, la integració del port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d’oportunitat 6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS HUMANS “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” 6.1 Garantir la qualitat d’assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública 6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l’organització, l’experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís 6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l’organització 7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ “Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats 7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç 25 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
 26. 26. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Per què un Pla del Verd i de la Biodiversitat? El Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona és l’instrument estratègic que defineix els reptes, els objectius i els compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica i a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura. Planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica capaç de: • Produir beneficis per a les persones • Subministrar serveis ambientals i socials • Generar llocs de vida dins l’hàbitat urbà • Inserir la natura a la ciutat • Connectar i relligar la urbs en el territori • Fer la ciutat més fèrtil i més resilient en front els reptes de futur 26 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
 27. 27. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 La infraestructura ecològica en el teixit urbà Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 27
 28. 28. Tipus d’espais que configuren el sistema verd de Barcelona Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 28
 29. 29. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Funcions de la infraestructura ecològica Garanteix la presència de natura a la ciutat – Preserva el patrimoni natural Conserva els sòls – Millora l’habitabilitat de la ciutat - Produeix matèria orgànica i aliments – Disminueix la contaminació atmosfèrica – Segresta i emmagatzema carboni – Crea paisatge - Atenua la contaminació acústica – Regula el cicle de l’aigua – Aporta humitat - Modera les temperatures - Genera plusvàlua - Genera atractiu turístic – Crea entorns vitals i sensorials – Crea entorns per les relacions socials – Genera activitat econòmica – Estalvia en climatització – Esponja i pacifica la ciutat – Genera benestar físic i psíquic – Propicia el contacte i la interacció amb la natura – Facilita l’oci, l’esbarjo i l’activitat física – Forneix d’oportunitats per a l’activitat cultural, l’educació i Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans la recerca
 30. 30. Valors, atributs i funcions dels diferents tipus d’espai. Exemples 30
 31. 31. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 La cobertura verda del barri de Les Tres Torres . Índex NDVI de Les Tres Torres i de la ciutat de Barcelona. Elaboració: Barcelona Regional a partir de dades LANDSAT del CREAF i del Departament de Territori i Sostenibilitat 31
 32. 32. La cobertura verda del barri de Les Tres Torres. Caracterització . Verd en parcs i jardins Verd en equipaments Verd privat Verd en sistema viari 32
 33. 33. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 La cobertura verda del barri de Les Tres Torres. Caracterització 43.231,6 m2 de cobertura verda caracterització del verd . privat 51% sistema viari 20% parcs i jardins 15% 22.241 m2 de verd privat 8.484,9 m2 de verd en sistema viari 6.536,2 m2 de verd en parcs i jardins públics 5.969,5 m2 de verd en equipaments equipaments 14% 33
 34. 34. Procés de participació del Pla 34 34
 35. 35. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Línies estratègiques i accions 1. Conservar el patrimoni natural de la ciutat 2. Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa 3. Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat 4. Crear nous espais per a la natura incrementant la presència de verd i la biodiversitat 5. Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i a favor de la biodiversitat 6. Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics 7. Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat 8. Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la formació 9. Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat 10. Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiversitat Aquestes línies estratègiques es concreten en el desplegament de 68 accions. 35 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 35
 36. 36. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 3.2 El verd del barri de Les Tres Torres 36 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
 37. 37. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El verd del barri de Les Tres Torres. Dades generals Superfície verda pública enjardinada: m2/verd per habitant: Principals espais verds: Jardins del Camp de Sarrià: Jardins del Dr. Roig i Raventós: Jardins del Dr. Pere Castelló: Zona d’interès natural: Arbrat viari total: 34.550 m2 2,2 12.276 m2 5.570 m2 1.943 m2 Torrent de Sant Joan 2.242 arbres 37
 38. 38. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El verd del barri de Les Tres Torres. Zona d’interès natural El Torrent de Sant Joan Antic torrent, refugi i aliment de fauna, que connecta amb espais més grans 38
 39. 39. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Distribució dels arbres viaris plàtan 36% altres espècies 28% plàtan: 816 ut acàcia del Japó: 262 ut lledoner: 226 ut tipuana: 210 ut magnòlia: 136 ut altres espècies: 644 ut magnòlia 6% tipuana 9% lledoner 10% acàcia del Japó 11% 39
 40. 40. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El verd del barri de Les Tres Torres. L’arbrat viari Platanus x acerifolia. Plàtan d’ombra. Plátano 40
 41. 41. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El verd del barri de Les Tres Torres. L’arbrat viari Styphnolobium japonicum. Acàcia del Japó. Sófora 41
 42. 42. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El verd del barri de Les Tres Torres. L’arbrat viari Celtis australis. Lledoner. Almez 42
 43. 43. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El verd del barri de Les Tres Torres. L’arbrat viari Tipuana tipu. Tipuana. Palo rosa 43
 44. 44. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 El verd del barri de Les Tres Torres. L’arbrat viari Magnolia grandiflora. Magnòlia. Magnolio 44
 45. 45. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 3.3 Els usos socials dels espais verds del barri de Les Tres Torres 45 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
 46. 46. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Els usos socials dels espais verds del barri de Les Tres Torres Acció 9.1. Elaborar i aplicar el Pla d’usos socials dels espais verds de Barcelona Per què? canvis socials, culturals i econòmics de la ciutadania revisió i adaptació dels serveis i equipaments noves necessitats 46
 47. 47. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Els usos socials dels espais verds del barri de Les Tres Torres Diagnosi Qui hi viu? edat, composició, orígens Barri Què hi ha? equipaments (esportius, biblioteques, mercats, escoles,...), espai públic, espais verds... Qui hi va? Els espais verds Què s’hi fa? 47
 48. 48. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Els usos socials dels espais verds del barri de Les Tres Torres 48
 49. 49. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 Espais verds que s’estan observant a Les Tres Torres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jardins del Dr. Pere Castelló Pl. d’Àngel Rodríguez Jardins del Camp de Sarrià Pl. Eguilaz Espai Rda. General Mitre / Buïgas Pl. Manel Corachan Pl. Martí Llauradó Pl. Rafael Benet Pl. Joaquim Pena Jardins de Winston Churchill Espai Via Augusta / Anglí Jardins de la Biblioteca Clarà Jardins del Dr. Roig i Raventós 49
 50. 50. Consell de Barri de Les Tres Torres | 27 de novembre de 2013 04 Precs i preguntes 50

×