Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Narrador fílmic 2011

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de Beatriz Comella (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Narrador fílmic 2011

  1. 1. LA NARRACIÓ CINEMATOGRÀFICA I LA NARRACIÓ LITERÀRIA Beatriz Comella Dorda
  2. 2. N arració <ul><li>Un tipus de text en què es relaten fets que succeixen amb uns personatges en espais i temps determinats. Aquests fets , personatges, temps i espais es presenten al receptor/-a per un o més narradors/ -es… </li></ul><ul><li>Narració cinematogràfica : combinació d’ imatges i sons ( de vegades sense sons) , en què es presenten davant de l’espectador els aconteixements, transcorreguts en temps i espais determinats i relatats/presentats per una o més “instàncies narratives” ( director??/càmera??) </li></ul>
  3. 3. LA NARRACIÓ FÍLMICA <ul><li>Modern Times (Charles Chaplin,1936): </li></ul><ul><li>Modern Times: Smile ! (1936) </li></ul><ul><ul><li>Personatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Narrador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Temps. </li></ul></ul>
  4. 4. NARRADOR FÍLMIC <ul><li>Es pot parlar de “ narrador cinematogràfic ”? </li></ul><ul><li>Alguns diuen que no existeix, tot i que la majoria d’estudiosos el consideren un component més del film. </li></ul><ul><li>Narrador fílmic: font d’emissió del relat, instància abstracta que selecciona les imatges, les hi dóna un punt de vista, les ordena, les combina amb elements sonors i, en definitiva, organitza tota la narració de forma precisa sota una òptica determinada. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Pel·lícula------------------Públic (espectador) receptor. </li></ul><ul><li>Narrador --------------- Narratari (intern al relat cinematogràfic) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La rosa púrpura del Cairo ( Woody Allen , 1985): </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http :// www.youtube.com / watch?v = zEuKYIF5ob8 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Qui explica “la pel·lícula” a l’espectador? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Què passa en cert moment? Qui passa a protagonitzar la pel·lícula? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A qui s’explica el que succeix al protagonista del film en blanc i negre? Quins recursos permeten diferenciar ambdues “narracions”? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Qui és el narratari? És el mateix que l’espectador? Per què? </li></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. Mario Benedetti : Eso <ul><li>Al preso lo interrogaban tres veces por semana para averiguar «quien le había enseñado eso».  Él siempre respondía con un digno silencio y entonces el teniente de turno arrimaba a sus testículos la horrenda picana. </li></ul><ul><li>Un día el preso tuvo la súbita inspiración de contestar: «Marx. Sí, ahora lo recuerdo, fue Marx.»  El teniente asombrado pero alerta, atinó a preguntar:  «Ajá. Y a ese Marx ¿quién se lo enseñó?»  El preso, ya en disposición de hacer concesiones agregó: «No estoy seguro, pero creo que fue Hegel.» </li></ul><ul><li>El teniente sonrió, satisfecho, y el preso, tal vez por deformación profesional, alcanzó a pensar: «Ojalá que el viejo no se haya movido de Alemania.» </li></ul>Qui és el narrador? I el narratari?
  7. 7. <ul><li>Escriptor : autor del text literari. </li></ul><ul><ul><li>De vegades “entra en quadre”: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apareix a dins de la narració: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(CERVANTES: D. Quixot ) </li></ul></ul></ul><ul><li>Narrador : qui explica la història. Pot ser: </li></ul><ul><ul><li>Extern: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omniscient. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectiu (observador) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Intern (o “delegat”) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Protagonista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personatge secundari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testimoni </li></ul></ul></ul><ul><li>Autor: director de la pel·lícula . Normalment no coincideix amb el narrador , tret de quan surt en quadre (a la imatge) (Woody Allen) i és un narrador-autor (intern) i es dirigeix directament al narratari , que pot ser: </li></ul><ul><ul><ul><li>- L’espectador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( narratari extern) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Un altre personatge (narratari intern) </li></ul></ul></ul>
  8. 8. EL NARRADOR FÍLMIC <ul><li>La càmera no és més que un dels múltiples instruments que pot fer servir el narrador per a explicar la seva història </li></ul><ul><ul><li>Qui narra la història d’una pel·lícula? </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>NARRADOR PRIMER O EXTERN SENSE VEU (narrador extern omniscient),O AMB VEU ( narrador over , al què podem identificar o no) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Narrador INTERN O SEGON NARRADOR: un personatge al què veiem o sentim. </li></ul></ul></ul></ul></ul>MEGANARRADOR NARRADOR: MUNTATGE MOSTRADOR: RODATGE
  9. 9. Veu narrativa <ul><li>Manhattan (escena inicial) </li></ul>Què mostren les imatges? Qui explica les imatges? Què aporten les paraules del narrador sobre les imatges? Quin tipus de narrador és? ÉS UN NARRADOR O DOS? Amb quins textos literaris podríem identificar el /els narrador/-s?
  10. 10. LA NARRACIÓ CINEMATOGRÀFICA I LA NARRACIÓ LITERÀRIA

×