Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje

Beogradska otvorena škola
Beogradska otvorena školaBeogradska otvorena škola
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Tим за каријерно вођење и
саветовање
XV београдска гимназија
Програм каријерног вођења и саветовања
• Веза будућих,
садашњих и бивших
ученика
• Учешће родитеља
• Каријерно вођење и
саветовање од
првог разреда
Укључивање родитеља
Радно место из визуре заполсеног –
родитељи ученика
Наставиће се
Не чекамо да се професионални избори десе већ
учимо да бирамо
Припрема за пријемни
Симулација пријемног испита – тест
опште информисаности
Тимски рад
Планови за будућност настају из добре праксе
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МИЛЕНКО БРЗАК - УЧА
РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70
www.srednjatehnicka.edu.rs
e-mail: skolambu@open.telekom.rs
ПОСЛЕ НАШЕ ШКОЛЕ МОЖЕШ И
ДА РАДИШ И ДА СТУДИРАШ
ИНДИВИДУАЛНИ
РАЗГОВОРИ
О КАРИЈЕРИ СА
УЧЕНИЦИМА
Јадранка
Лилић
10
ЦИЉ ИНДИВИДУАЛНОГ РАЗГОВОРА
11
Ко може тражити
разговор?
Од кога ученик може
тражити разговор?
12
САМОПРОЦЕНА
Каријерно вођење…
ИНФОРМИСАЊЕ
Каријерно вођење…
ПЛАНИРАЊЕ
И
ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ
Каријерно вођење…
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ПОСЛОДАВЦУ
Каријерно вођење…
Ученику пружити потребне информације и
упутити га на друге стручњаке и институције које
му могу бити од користи и дати савет у наредној
фази каријерног вођења и саветовања....
17
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Karijerno vođenje i savetovanje
Tehnička škola GSP
Sanja Stanić
Jela Stanojević
Srđan Stanković
Zoran Matešić
Tanja Macanović
Karijerno savetovanje u
srednjoj stručnoj školi
• Učenici su već napravili izbor škole i imaju
(skromno)iskustvo u okviru struke ali:
• Pitaju se da li su napravili adekvatan izbor ili
žele da njihova karijera pođe u drugom
smeru?
• Pojavile su se teškoće u obrazovnom i
vaspitnom procesu.
Tehnička škola GSP
www. tehnickaskolagsp.edu.rs
20
GRUPNO KARIJERNO
VOĐENJE I SAVETOVANJE
• RADIONICE KARIJERNOG SAVETOVANJA
• ANKETE U VEZI SA PLANIRANJEM KARIJERE
• TRIBINE U SA BIVŠIM UČENICIMA –
STUDENTIMA I RADNICIMA
• PREDSTAVLJANJE FAKULTETA AKADEMSKIH I
STRUKOVNIH STUDIJA
Tehnička škola GSP www.
tehnickaskolagsp.edu.rs
21
OSLONAC SAVETOVANJA
ZA LIČNI RAZVOJ
LIČNE SNAGE
LIČNE SLABOSTI
SISTEM VREDNOSTI
OKRUŽENJE
ZAČIN S - SREĆA
Tehnička škola GSP
www. tehnickaskolagsp.edu.rs
22
Individualno karijerno
savetovanje
Podrazumeva pravljenje individualnog plana karijernog
razvoja koji obuhvata aktivnosti u vezi sa karijernim
vođenjem i savetovanje učenika kroz:
• analizu potencijala ličnosti i postojećih veština učenika
• analizu postojeće edukativne situacije i doživljaja
vezanih za nju
• izgradnju novih veština i stavova u cilju usmeravanja i
planiranja karijere
• informisanje o potencijalnim alternativama vezanim za
dalji razvoj karijere
• pomoć oko izbora nove vrste karijere
Tehnička škola GSP
www. tehnickaskolagsp.edu.rs
23
Kako izgleda proces Analize
individulanih potencijala?
Ulazni intervju – “komunikaciona petlja”
• Otkrivanje sturkture ličnosti - testovi ličnost (NEOPR ili 16 PF)
• Otkrivane blokada efikasnosti – primena kliničkih testova i upitnika
(anksioznost, depresija...)
Struktruriani intervju koji sačinjavaju:
• - identifikovanje oblasti u kojima se traže talenti ličnosti
• - identifikovanje motivacionih modela ličnosti (Zašto to radi?)
• - identifikovanje vrednosnog okvira u kojem talenti mogu da se ostvare
(Zašto je osobi značajno da to upravo tako radi?)
Izveštaj i savetovanje
– Alternative ličnog razvoja
– Alternative profesionalnog razvoja
Tehnička škola GSP www.
tehnickaskolagsp.edu.rs
24
Tehnička škola GSP www.
tehnickaskolagsp.edu.rs
25
AIP
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
КВиС у Средњој школи у Великом
Градишту
Наш тим
Упознајем себе
вршњачке радионице
» неформално образовање
Ја сам...
OK-ВГСК-Шампиони-Србије
НЕМАЊА МИЛОШЕВИЋ:
троструки републички првак
из области историје, српског
и латинског језика
Ја умем...
Хорска секција
Ликовна секција
Укључујем се и помажем...
Помоћ особама са посебним потребама
у пројекту “Започнимо нови живот”
Помоћ и сарадња
са азилом за псе
Ја се информишем...
Ми на сајму образовања у Пожаревцу и
Београду
У посети институцијама
• Комуникација путем Skype са
ученицима основних школа – нашим
будућим ђацима
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Мој свет је бољи
ако се и ја
укључим...
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ
И САВЕТОВАЊЕ
Тим за КИС је формиран
школске 2013/2014 године .
Тим је у саставу:
• руководилац Тима – професор Вера Живковић,
проф. књиговодства
• Немања Илић- наставник практичне наставе,
мушки фризер
• Владанка Жиловић-наставник практичне наставе-
сценски маскер-власуљар
• Кошпенда Ивана- наставник практичне наставе-
педикир-маникир
• Бранка Орешчанин- стручни сарадник- педагог
• Снежана Калинић-наставник практичне наставе-
женски фризер
НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ
• Радионице о професионалној орјентацији у
организацији ИНВЕНТИВЕ и Канцеларије за
младе општине ВОЖДОВАЦ(4.и 5.новембар
2015 . год)
НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ
• Сарадња са МЕФ-ом (Факултет за
примењени менаџмент, економију
и финансије) и учествовање у
креативној радионици (студија
случаја) под називом *ПОСТАНИ
УСПЕШАН У СВОМ ПОСЛУ*.
(25.новембар2015.год.)
НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ
• Заједнички пројекат школе за негу лепоте и Комитета за
креативно образовање,развој друштва, администрацију и
каријеру (КОРАК) реализовали су обуку-континуирано
образовање одраслих за занимање фризер и педикир-
маникир за полазнике ромске популације. Обука је трајала од
15.09.2015.год. до 31.12.2015.год.
Посета ученика трибини
на тему:”Информације о
афирмативним мерама за
упис на студије ученика
ромске националности”-
одржана 6.априла
2016.год.у ГСП школи.
• Учешће на сајму
туризма у периоду од
18.02.-21.02.2016. год.-
у сарадњи са
козметичком кућом
ORIFLAME и медијском
подршком часописа
БЛИЦ жена. Наша
Школа се представила
својим занимањима и
била врло запажена од
стране посетилаца
сајма.
НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ
• Учешће на сајму
образовања у
Дому омладине у
организацији
Министарства
просвете и
Националне
службе за
запошљавање –
сајам је трајао два
дана: 29.03. и
30.03.2016. год.
НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
• сарадња са особама које су се доказале у струци-Владимир
Вергаш (мушки фризер),Нина Бајин (мушки фризер-једна од
првих десет на светском првенству фризера) и други
• сарадња са родитељима
• пружање информација ученицима и родитељима о даљем
наставку школовања или доквалификацији и преквалификацији
(израда паноа у холу Школе)
• одржавање предавања са темом :* Како да започнем бизнис*;
симулирање интервјуа са послодавцем; писање СВ-а.
• презентација занимања које пружа наша школа које ученици
могу стећи. Презентације су рађене у основним школама , како
би се будући средњошколци упознали са занимањима која могу
стећи
• посета Сајму образовања и Сајму запошљавања
• сарадња са AISEC-ом
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
ТРГОВИНСКО - УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
"ТОЗА ДРАГОВИЋ"
Саве Ковачевића 25, Крагујевац
телефон: 034/6- 333-237
e-mail:tozadragovic@open.telekom.rs
www.tozadragovic.wordpress.com
ТЕКСТИЛСТВО
ЛИЧНЕ
УСЛУГЕ
ТРГОВИНА
УГОСТИТЕЉСТВО
ТУРИЗАМ
Тим за каријерно вођење и
саветовање
• Тим је оформљен у
септембру школске 2015-
2016
• Задатак Тима КВиС је
каријерно информисање и
каријерно саветовање
• Мисија Тима је
припремање ученика за
активно и ефикасно
управљање својом
каријером
• Активности
1.Радионице за ученике
завршних разреда
2.Реални сусрети ученика са
послодавцима
3.Посете и учешће на Сајмовима
предузетништва и
запошљавања
4.Сарадња са привредним
субјектима
5. Организација и подршка у
презентацији Високих школа и
факултета
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Директан сусрет са послодавцима
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Karijerno savetovanje i vođenje-
Medicinska škola Užice
Postignuća u prethodnoj godini
– Svi maturanati anketirani o izboru zanimanja
– 9 Radionica “Karijerno vodjenje i informisanje”: 87 maturanta
– Job shadow-ing: pedagog, pilot, fizioterapeut, bibliotekar, nutricionista, profesor
srpskog jezika I knjizevnosti, stomatolog, menadzer
– Radionica “Kako do posla posle srednje škole?”
– Pisanje CV-a na časovima gradjanskog vaspitanja
– Test profesionalne orijentacije I interesovanja za sve maturante
– “Kutak za karijerno informisanje” u biblioteci i na ulazu u školu
– Sa Studentskim savezom Uzica tribina: “Studiram” kojoj su prisustvovali brucoši 12
fakulteta
– Tribina “U susret samostalnoj stručnoj praksi” Unije med. Sestara-tehničara Srbije
– Seminar za ucenike “KIS- karijerno informisanje ucenika”
– Vrsnjacka edukacija na temu karijernog informisanja
– Podeljeni materijali svim roditeljima na temu karijernog savetovanja ucenika
– Pomoc kolegama u apliciranju za sticanje zvanja
– Edukacija nastavnika za pristup KoBSON-u
– Razgovor maturanata sa predstavnikom Nacionalne službe za zapošljavanje
– Praćenje “prolaza” nasih maturanata nakon završene škole
– Organizacija otvorenih vrata kao vid karijernog informisanja budućih učenika
– Prezentacija 7 Visokih skola i Fakulteta MEDICINSKA ŠKOLA UŽICE
RADIONICA: KAKO DO POSLA
POSLE ŠKOLE?
RADIONICA: KARIJERNO VOĐENJE
„SENKA NA POSLU“
TRIBINA:
“STUDIRAM”
VRŠNjAČKA EDUKACIJA
„KARIJERNO INFORMISANjE”
SEMINAR ZA UČENIKE
„KIS- KARIJERNO INFORMISANJE
UČENIKA“
KARIJERNO INFORMISANjE BUDUĆIH
UČENIKA
TRIBINA: „U SUSRET SAMOSTALNOJ
STRUČNOJ PRAKSI“
KUTAK ZA KSIV
UČEŠĆE NA KONGRESU
PREZENTACIJA NA SAVETU
RODITELjA I NAST. VEĆU
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Пољопривредна школа
Mezőgazdasági Iskola
Бачка Топола
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО
ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
KARRIERTERVEZŐ ÉS
TANÁCSADÓ CSAPAT
www.poljoskola.edu.rs www.btopola.org.rs
Topolya
1961-2016
64
PRVI DEO PLANA KARIJERNOG VOĐENJA KAO PRIMER DOBRE PRAKSE
REDNI
BROJ
AKTIVNOST NOSIOCI
REALIZACIJE
VREMENSKA
DINAMIKA
RESURSI I SARADNJA
SA ..,..
1. ŠKOLSKO
takmičenje timova iz
preduzetništva
učenika četvrtih
razreda na srpskom i
mađarskom
jeziku/zajedno/
NASTAVNICI
preduzetništva
i građanskog
vaspitanja
NASTAVNICI
stručnih
predmeta
PEPSI služba
MESEC
NOVEMBAR
I
MESEC
MART
LOKALNA
SAMOUPRAVA
UDRUŽENJE
PREDUZETNIKA
BIVŠI UČENICI KOJI SU
PREDUZETNICI ILI SU
UKLJUČENI U SVET
RADA KAO
VOLONTERI...
2. Definisanje teme
takmičenja i
informisanje
učenika
Nastavnici
preduzetništva
SEPTEMBAR Turistička organizacija
Bačke Topole ( Pošto
planiramo da tema
bude u vezi turizma u
Bačkoj Topoli i kako da
se reklamira naše
JEZERO kao turistička
destinacija )
3. Priprema učenika
tokom redovne i
dodatne nastave
Nastavnici
preduzetništva
SEPTEMBAR -
OKTOBAR
4. ŠKOLOSKO
takmičenje i izbor
3+3 najbolja tima od
mogućih 15 ...na
nivou škole
Nastavnici
preduzetništva
KVIS
NOVEMBAR Radio i televizija Bačka
Topola
5. Drugi deo
takmičenja FINALE
za izbor najboljih
/jedan ili dva –za
oba jezika/
Nagrađivanje
najboljih timova
Nastavnici
preduzetništva
KVIS
Direktor Škole
i Lokalna
samouprava
MART LOKALNA
SAMOUPRAVA
UDRUŽENJE
PREDUZETNIKA
BIVŠI UČENICI KOJI SU
PREDUZETNICI ILI SU
UKLJUČENI U SVET
RADA KAO
VOLONTERI...
65
Моја каријера
Karrierem
Career Choices
ПЛАН
TERV
ВЕШТИНЕ
KÉPESSÉG
ИНТЕРЕСОВАЊА
ÉRDEKLŐDÉS
ЦИЉЕВИ
CÉLOK
ПЛАТА
FIZETÉS
ОБРАЗОВАЊЕ
OKTATÁS
ПРИПРЕМАЊЕ
FELKÉSZÜLTSÉG
66
Такмичење из предузетништва на тему:
Како унапредити туризам у Бачкој Тополи као део
пројекта у сарадњи са локалном заједницом
Verseny vállakozástanból a következő téma keretében:
Hogyan lendíthető fel Topolya turizmusa, mint
a projektterv egyik része a Helyi Önkormányzattal
folytatott együttműködésben
Прва активност –у оквиру
пројекта
Első tevékenység a projekt
keretében
67
Атмосфера са такмичења
ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ
А VÁLLALKOZÓI KIHÍVÁS verseny
hangulata
Drugi deo plana je da uradimo RADIONICE zajedno sa
Nacionalnom službom za zapošljavanje iz Bačke Topole ..Naša
saradnja je veoma dobra i traje dugi niz godina.
Redn
i broj
AKTIVNOST NOSIOCI
REALIZACIJ
E
VREMENSKA
DINAMIKA
RESURSI I
SARADNJA
SA...
1. Predstavljanje sebe
za svet rada
Moja SWOT analiza
Moj PORTFOLIO
Moj CV
Odeljenske
starešine
Nastavnici
građansko
g
vaspitanja
Nastavnici
srpskog i
mađarskog
jezika
NOVEMBAR-
DECEMBAR
Tehnička
podrška u
školi,
podrška
lokalnih
medija
2. Razgovor sa
poslodavcem(Pripre
ma i igranje uloga
poslodavca i
potencijalnih
„radnika“)
Snimanje najboljih
razgovora kao video
materijala za
upotrebu na
časovima građanskog
vaspitanja i
odeljenske
zajednice...
Nastavnici
građansko
g
vaspitanja
Nastavnici
srpskog i
mađarskog
jezika
JANUAR,FEBRUA
R-MART
Pomoć i
podrška
savetnika iz
Nacionalne
službe za
zapošljavanj
e
Друга активност радионице
Második tevékenység -
műhelymunkák
ДАНАС - МА
ТВОЈЕ СУТРА - A TE HOLNAPOD
69
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО
ВОЂЕЊЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНУ
ОРЈЕНТАЦИЈУ
ПОЛИТЕХНИЧКA ШКОЛA
КРАГУЈЕВАЦ
АКТИВНОСТИ
КАРИЈЕРНОГ ЦЕНТРА
Професионална
оријентација
Каријерно вођење
Сајам образовања
Посете факултета
Посета основним школама
предузетништво
Професионална оријентација
Едукације из области
професионалне оријентације
Дан девојчица
волонтеризам
Студиске посете
Хоризонтална едукација
Примери добре праксе
Бивши ученици -
предузетници
Успешни
предузетниоци
Ученици
Политехничке школе
саветКаријерно вођење
Изградња
локалних
партнерства
Каријерно
информисање
Запошљавање,
саветовање
селекција и
класификација
Изградња локалних
партнерства
Удружење
међународног
транспорта и
аутосервисера
Невладине
организације
Социјални
партнери
(Алфа-тек,
Фиат,
Милановић
инжињериг и
др)
Привредне
коморе
Каријерно информисање
•http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php?start=15
•https://www.facebook.com/polytehnicalschool/?fref=ts
Састанак за
међународним
удружењима
•http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php?start=20
•Дуално образовање
Едукације
•Инфо дан
•http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php?start=25
•http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php/2015-
10-14-17-23-45
Пројекти
Запошљавање
Недеља
запошљавања
• https://www.facebook.com/polytehnicalschool/?fref=ts
Посета
социјалних
партнера
• http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/30348-alfa-tehniks-u-politehnickoj-skoli
РБЦ
• Обуку за унапређење стручних знања у складу са потребама послодаваца
• Радну праксу у угледним предузећима у Крагујевцу
• Прилику за запошљавање
Округли сто
• www.facebook.com/polytehnicalschool/photos/?tab=album&album_id=263217310699178
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
КВИС
II ЕКОНОМСКА ШКОЛА
13.06.2016.
Тим за каријерно вођење и
саветовање
КВИС
II ЕКОНОМСКА ШКОЛА
• Годишњи план рада за школску 2015/16
- Програм каријерног вођења и саветовања
(стр. 177-178)
- План и програм стручног већа наставника
економске групе предмета (стр. 123-129)
• Развојни план 2015/18.
КВИС- АКТИВНОСТИ
II ЕКОНОМСКА ШКОЛА
• КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ДАЉЕГ ОБРАЗОВАЊА
• КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И ТРЖИШТУ РАДА
• ИНДИВИДУАЛНО КАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ
• ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
• ПРОГРАМ СЕНКА НА ПОСЛУ
• РЕАЛНИ СУСРЕТИ
• РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ ВЕШТИНА ВАЖНИХ ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
• РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ МЕКИХ ВЕШТИНА
• РАДИОНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КАРИЈЕРОМ
КВИС- НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
II ЕКОНОМСКА ШКОЛА
•ПРЕДАВАЊА
•РАДИОНИЦЕ
•ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
•ТРИБИНЕ
•ПОСЕТА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
•ПОСЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА
•УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА
ОБРАЗОВАЊА
•ИЗРАДА СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА
•JOB SHADOWING
КВИС- САРАДНИЦИ
II ЕКОНОМСКА ШКОЛА
• Београдска отворена школа
• Привредна друштва у којима се
реализује практична настава
• Факултети Универзитета у Београду
• Универзитет Сингидунум, ФЕФА, МЕФ
• Канцеларија за младе, Достигнућа
младих
• Родитељи ученика, бивши ученици...
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
КВИС
II ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Партнери пројекта:
“Dialog” Bern, група младих, Јелена Митровић
“ Grentschel” Lyss, SchulleiterRolfBurkhard
Hardernstrasse 4, 3250 Lyss
 да подигнемо свест о важности
средњих стручних школа у Србији
 да промовишемо Хемијско-
прехрамбено технолошку школу и
образовне профиле, као и
производна занимања за које наша
школа образује ђаке
 да поспешимо размену идеја,
знања и искустава између бивших,
садашњих и потенцијално будућих
ђака школе, као и искуства са нашим
партнерима из Швајцарске
 да информишемо будуће ученике и
њихове родитеље о капацитетима
школе, о свим аспектима образовно-
васпитног рада и различитим
активностима које се у школи
организују
 By this project, we would like
to
offer the right information on the
possibilities for the future
professional
development, through series of
creative workshops, debates,
open school days etc.
 We would like to encourage
small businesses and
entrepreneurship.
 This project will also foster
the exchange between our
school and our partners from
Switzerland
Циљеви пројекта
Корисници пројекта:
 ученици седмог и осмог разреда основних
школа у Србији
 родитељи ученика који се интересују за
подручја рада:
хемија и неметали и/или подручја рада производња
и прерада хранеПланиране активности: (радионице, дебате,
трибине…)
ПЕРИОД : јули - децембар 2015.године
Теме:
 Кад порастем, бићу…
 Да сам , да сам …пекар, месар...
 Зелено, волим те зелено (екологија)
 Учење кроз праксу
 Технологије и ја ....
Хемијско –прехрамбена
технолошка школа
ХЕМИЈСКО -
ПРЕХРАМБЕ
НА
ТЕХНОЛОШК
А ШКОЛА
подручје
рада
ХЕМИЈА И
НЕМЕТАЛИ
Техничар за индустријску
фармацеутску технологију
Хемијско-технолошки
техничар
Техничар за заштиту животне
средине
Хемијски лаборант
подручје
рада
ПРОИЗВОД
ЊА И
ПРЕРАДА
ХРАНЕ
Прехрамбени техничар
Пекар
Месар
Техничар за биотехнологију
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - САРАДНИЦИ ПРОЈЕКТА
БРАНИСЛАВ НУШИЋ
ВЕСЕЛИН
МАСЛЕША
ДАНИЛО КИШ
ДУШКО РАДОВИЋ
ВАСА ЧАРАПИЋ
УЈЕДИЊЕНЕ
НАЦИЈЕ
РАДИОНИЦЕ
КОНКУРС :
KАД ПОРАСТEМ
БИЋУ...
Презентација Алексе
Олујића: https://sway.com/XKTrLMcUbZglf4Cs.
Презентација Николе
Стојићевића https://sway.com/Q9pINtASrlgMttrF.
Презентација Павла
Бићанина https://sway.com/EhouRdcQHev6rOkz.
Презентација Катарине Миљковић и Тамаре
Бојанић http://bit.ly/1NxhjmW.
Све информације о пројекту можете наћи на блогу:
Pronadjipravuformulu.blogspot.rs
Х В А Л А Н А П А Ж Њ И ! ! !
ТИМ за професионалну оријентацију и каријерно
вођење ХПТШ, Београд
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Sajam timova za karijerno
vođenje i savetovanje srednjih
škola Srbije
Beograd, 13. juni 2016.
Gimnazija „ Branko Radičević“
Stara Pazova
OSNOVANA 1918.godine
STAPGIM.EDU.RS
TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE
KARIJERASTAPGIMNAZIJA.BLOGSPOT.RS
- Karijera i zapošljivost
- Podsticanje i afirmisanje
preduzetničkih sposobnosti
- Neposredno upoznavanje
sa različitim profesijama
Tim je usmeren na stvaranje sledećih ishoda
Sticanje umeća kod učenika koji im omogućavaju da
planiraju, kreiraju i unapređuju svoju karijeru
- upoznavanje individualnih karakteristika
učenika kroz testiranje i individualne razgovore
- radionice
- prikupljanje podataka o sklonostima i veštinama
učenika od odeljenskih starešina, predmetnih
profesora
- rad sa roditeljima
Informisanost učenika
- prezentacije visokoškolskih ustanova u gimnaziji
- posete fakultetima organizovan odlazak na
„otvorena vrata“
- „realni susreti“ odlasci u firme, preduzeća,
neposredno upoznavanje sa određenim zanimanjima
- virtuelni sajam karijere
- nekadašnji gimnazijalci predstavljaju svoje
profesije
Primer jedne akcije Tima KViS
DAN STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU –
04.april 2016. godine
obeležen u našoj gimnaziji
• MATURANTI BUDUĆI STUDENTI
UNIVERZITETA U BEOGRADU
• UČENICI ISPISUJU SVOJA IMENA I
FAKULTETE ZA KOJE SU SE ODLUČILI
• PROFESORI NEKADAŠNJI STUDENTI
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Informisanje učenika i zaposlenih o KVS
• Pano i oglasna tabla namenjena kvs-u na
prvom spratu škole: KARIJERNI KUTAK
• Blog tima za karijerno vođenje:
KARIJERASTAPGIMNAZIJA.BLOGSPOT.RS
• Školski sajt: STAPGIM.EDU.RS
• Lokalna sredstva informisanja: RADIO
TELEVIZIJA STARA PAZOVA
• Tim stvara mrežu eksterne
podrške koju čine:
HVALA NA
PAŽNJI!
TIM ZA
KARIJERNO
VOĐENJE I
SAVETOVANJE
Školska 2015/2016 g.
Ljudmila Rakočević, profesor filozofije,
koordinator
Irena Kuzmanović, profesor nemačkog
jezika, član
Snežana Inđić, pedagog
Snežana Vujačić, psiholog
Danijela Havran, profesor likovne
kulture
Jelena Petrović, profesor srpskog
jezika i književnosti
Tim za kaijerno vođenje i savetovanje u
našoj školi je osnovan u julu 2013.godine.
STAPGIM.EDU.RS
karijerastapgimnazija.blogspot.rs
Beograd
13.juni 2016.g.
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Karijerno vođenje i savetovanje
Ekonomsko-Trgovinska škola
Smederevo
1. faza- upoznavanje učenika sa savremenim i
tradicionalnim pristupom karijeri
Aktivnosti: radionica; predavanje – pp-
prezentacija; izrada panoa
Faze u karijernom vođenju i
savetovanju
• 2. faza – procena i samoprocena učeničkih
sposobnosti, veština, interesovanja i osobina
Aktivnosti: testiranja na sajtu
bos.karijera;ponovljeno testiranje od strane
roditelja/staratelja da bi se utvrdila
diskrepancija između relanog-ja i željenog-ja;
izrada učeničkih dosijea
Faze u karijernom vođenju i
savetovanju
3. Faza – informisanja
• Aktivnosti: radionica: moja samoprocena informisanosti na
časovima odeljenske zajednice u svim odeljenjima maturanata
• - radionica: povezivanje oblasti rada sa zanimanjima
• - istraživački zadatak: izvori informisanja-pano
• - gostovanje predstavnika različitih fakulteta i viših škola i razgovor
sa zainteresovanim maturanima
• - razgovor sa bivšim učenicima Ekonomsko-trgovinske škole -
sadašnjim studentima o njihovim utiscima i izabranom fakultetu
• - pravljenje registra zanimanja sa koracima kako se do određenih
zanimanja dolazi - u štampanoj formi za školsku biblioteku
• - informisanje učenika o kursevima i obukama koje organizuju
svetski priznati Univerziteti a koji svoje usluge pružaju besplatno
online ( putem pravljenja panoa)
• - pomoć učenicima pri odabiru zemlje u kojoj žele da nastave
školovanje ili potraže posao kroz predavanje o kulturalnim
specifičnostima I običajima pojedinih zemalja - pano
Faze u karijernom vođenju i
savetovanju
• 4. faza- osposobljavanje učenika za
samostalno donošenje odluka o budućem
zanimanju/školovanju
Aktivnosti: radionica-koraci u donošenju
odlukra; radovi učenika
Faze u karijernom vođenju i
savetovanju
• 5. faza – osposobljavanje učenika za
samostalno predstavljanje budućim
poslodavcima
Aktivnosti: radionica- pisanje CV; radionica –
pisanje propratnog pisma;predavanje: faze
intervjua; igra uloga – simulacija intervjua za
posao
Faze u karijernom vođenju i
savetovanju
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Економско-трговинска школа
Пожаревац
Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање
13. јун 2016. године
Конобар
Кувар
Трговински
техничар
Комерцијалиста
Туристички
техничар
Економски
техничар
У Економско - трговинској школи
образују се ученици у оквиру
следећих образовних профила:
Финансијски
техничар
Програм каријерног вођења и саветовања се реализује кроз редовну наставу,
ваннаставне активности, предавања, саветовања, трибине, обуке и разговоре са
ученицима, представљање високошколских установа ученицима, одлазак у
стручне посете (Народна банка, Економски факултет, трговински центри, Сајмови
туризма, Збор угоститељских радника), сарадњу са Националном службом за
запошљавање, Привредном комором у Пожаревцу, предузетницима из локалне
средине и привредним компанијама..
У Економско-трговинској школи је у току школске 2013/2014
формиран тим за каријерно вођење и саветовање, направљен план и програм
рада тима.
АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО
ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Чланови тима за каријерно вођење у школској 2015/2016. години:
•Слободанка Цветић, наставник економске групе предмета
•Анђелка Стојићевић, наставник економске групе предмета
•Вера Шешум, наставник економске групе предмета
•Милена Златар Ђурђић – руководилац тима
•Драган Неранџић, наставник географије
•Сања Новаковић, педагог
Неке од најзначајнијих активности које су спроведе у претходном периоду:
- Организација радионица психолога из Националне службе за запошљавање,
теме: “Одлучивање у процесу избора занимања и професионалној каријери”,
“Тражим посао”
- Посете сајмовима образовања, посета Народној банци, Економском
факултету у Београду и Факултету организационих наука, као и посете
представника високошколских установа нашој школи
- Организација трибине “Управљање пројектима”, предавач Марија
Несторовић, менаџер за управљање пројектима у компанији “Бамби”
- Трибина „Синергија виртуелног и реалног предузећа“, директор Иван
Станковић - предузеће Гаус
-Трибина „Искуство виртуленог и реалног предузећа“, директор D Logic-a
Горан Кузмановић
- истраживање на узорку који школован у периоду од 2005. до 2009. године (у
смислу њиховог професионалног развоја - преглед наставак школовања/рад у
струци/рад изван струке)
- систематско праћење уписа ученика који су наставили школовање на
Економском факултету у Београду (од 2008. године)-професорка економске групе
- обука из каријерног вођења и саветовања (10 часова, групни и индивидуални
рад) – педагог (тренер за каријерно вођење и саветовање)
- радионице за писање ЦВ-а, бизнис плана – професори грађанског васпитања,
страних језика, предузетништва...
СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ, РАДИОНИЦЕ ,
ИНФОРМИСАЊЕ
У оквиру трибине ''Синергија виртуелног и реалног
предузећа'' издвојила бих конкретан пример који је
испричао власник предузећа ''ГАУС'', Иван Станковић
кроз који нам је ставио до знања да се не крије све у
сувопарном знању већ и у вештини и идејама које
имамо. К.С.
Све време је успео да одржи пажњу
слушаоцима што је једна од важнијих
особина комерцијалисте. Лично мене је још
више заинтересовао за рад на пословима
комерцијалисте, зато што нам је све то тако
лепо описао, свој радни дан, своје радно
искуство, причао нам је и о томе како се
сналазио у разним ситуацијама. Ј.Ђ.
Када смо презентовали наша предузећа, осећала сам се
озбиљно и пословно и пријао ми је тај осећај јер то значи
да имаш нешто иза себе. Када сам представљала
производе, имала сам утисак као да стварно предстаљам
производе својим будћим купцима. С.Ђ.
УТИСЦИ ПОСЛЕ
ОДРЖАНЕ
ТРИБИНЕ
САЈМОВИ ОБРАЗОВАЊА И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШКОЛЕ
САЈАМ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Тим за каријерно вођење
ехничке школе из
Старе пазове
Светосавска 5, Стара Пазова
022/310-641; tskola@mts.rs
Активности Тима за каријерно вођење и
саветовање у школској 2015/2016.
Евалуација рада у претходној години:
Реализоване активности:
• одобрен нови образовни профил (Техничар друмског
саобраћаја) и уписани ученици
• уписани ученици у четвртом степену сви са преко 50
бодова
• локална самоуправа подржала регресирано плаћање
превоза ( 80%)
• повећан број уписаних ученика у први разред за око
20%
• ученици у наставку школовања-уписали жељене
факултете (буџет)
• реализован план рада Актива наставника техничке
струке за 2014/2015. и утврђени приоритети за наредни
период
План активности за 2015/2016:
• Учествовање на Регионалном сајму запошљавања и мале
привреде у Новој Пазови
• Семинар за наставнике техничког и информатичког образовања у
основној школи у области компјутерске графике „ Pro-desk top“
• Повезивање са фирмом „ 4М“-Нови Бановци ради реализације
кооперативног образовања
• Наставак сарадње са фирмом „Енерго-пет“ -Крњешевци
• Сарадња са француском компанијом „Streit-nova“ -Стара Пазова
• Присуствовање на општинским такмичењима у основним
школама
• Формирање секције стручних сарадника Старе Пазове
• Међусекторско повезивање на општини
• Сарадња са основним школама: Дан отворених врата, родитељски
састанци
• Каријерно вођење ученика Техничке школе
• Стручно усавршавање наставника у области каријерног вођења и
саветовања
• Презентација занимања и компетенција ученика поводом 70
година постојања Техничке школе
Регионални сајам запошљавања и мале привреде у Новој Пазови
од 08-10. октобра 2015.
Учесници:
- Привредна друштва и
јавна предузећа из Старе
Пазове и окружења
- Привредна комора РС
- Национална служба за
запошљавање (за Срем)
-Средње стручне школе из
Старе Пазове
Посетиоци:
Организована посета ученика
основних школа
Организована посета ученика
средњих школа
Школска управа Нови Сад
Београдска отворена школа
Регионални сајам запошљавања и мале
привреде у Новој Пазови
од 08-10. октобра 2015.
Активности:
• -Презентација знања, вештина,
способности, као и постигнућа
ученика Техничке школе
• - приказ- предавање о дуалном и
кооперативном образовању,
• - у сарадњи са Канцеларијом за
младе матуранти активно тражили
посао на Сајму запошљавања
• - успостављa контакт са
заинтересованим привредницима
Оствареност циља:
• Велика заинтересованост ученика
основних школа за занимања
приказан на Сајму
• Остварен контакт са
привредницима, „ Print point“- Нова
Пазова донирао опрему (натпис
Техничке школе)
Кооперативно образовање
( „4-М“ и Техничка школа)
Континуирано током школске године
Учесници:
• Матуранти смера: Техничари за компјутерско конструисање
• Менаџмент фирме „4-М“ – Нови Бановци
Активности:
• Прављење плана сарадње у области пројектовања и програмирања у
поступку производње
• Укључивање ученика у процес израде модела алата из производног програма
„4 М“
• Израда документације за процес производње
• Програмирање алатне машине за једноставан део
Оствареност циља:
• - Група заинтересованих ученика је део процеса пројектовања и
програмирања обавила у фирми „4М“, што их је оспособило за брзо
укључивање у производњу;
• - Договорено је укључивање и млађих ученика у овај процес, од школске
2016/2017.
Подизање компетенција наставника техничког и
информатичког образовања у основној школи
( у оквиру сталног стручног уасвршавања) у области
компјутерске графике и моделирања
Континуирана сарадња током школске године
Едукација наставника децембар-јануар
Учесници:
• 15 наставника техничког и информатичког образовања основних школа са
Општине Стара Пазова
• Едукатор: наставник Техничке школе наставних предмета моделирање машинских
елемената и конструкција
Активности:
• Теоријски увод у моделирање (6 сати стручног
усавршавања)
• Практична израда модела (18 сати стручног
усавршавања)
• Асистирање при извођењу наставе у сложенијим
деловима
( по позиву током године)
Оствареност циља:
• Осавремењена настава техничког и информатичког
образовања у 7. и 8. разреду
• Оснаживање наставника у области компетенција К-1
Промоција школе
Током године
Учесници:
• - Наставници Техничке школе
• - Ученици и родитељи основних школа са територије Општине Стара
Пазова
• - Приватни предузетници, локална самоуправа, Привредна комора
Срема, Канцеларија за младе, Национална служба за
запошљавање, средства информисања (РТВ Стара Пазова;
Пазовачка ревија), Еколошки покрет,...
Активности:
• Јавни и угледни часови у библиотеци
• Приказ повезаности садржаја наставних предмета
Техничке школе са садржајем предмета Такмичења
основних школа
• Дан отворених врата Школе- организована посета
ученика осмих разреда школској радионици
• Посета родитељским састанцима у основној школи
• Електронске новине „Жироскоп“ ( 4 броја)
• Tehnickaskolablog uz put/usput
• Фејсбук страница:Tehnička škola Stara Pazova
• Постављање свих битних догађаја у вези са Школом
на youtube каналу
Обележавање 70 година рада школе
кроз приказ остварених компетенција ученика и дефинисање
правца сарадње са локалном привредом
Оствареност циља:
• Разбијене предрасуде о стеченим општим и стручним
знањима ученика Школе
• Разбијени стереотипи о могућностима наставка школовања
стицањем образовања у Техничкој школи
• Заинтересованост родитеља за Техничку школу
• Велики број посета (и лајкова) блогу школе, фејсбук страници
• Договорени правци будуће сарадње са позваним актерима
(запошљавање, кооперативни однос у образовању, подршка
плана уписа)
Формирање секције стручних сарадника и
међусекторско повезивање
Април -мај
Учесници:
• Директори и стручни сарадници предшколских установа, основних школа,
средњих школа
• Представници Центра за социјални рад
• Представници Дома здравља
• Представници локалне самоуправе: начелници, инспектори
• Представници полицијске управе
• Представници Канцеларије за младе и Канцеларије за Роме
• Представници Црвеног крста
Активности:
• Формирање стратегије за проток информација о ученицима који се уписују у
средњу школу у 2016/2017.
• Интерсекторско повезивање свих релевантних актера на Општини у циљу
пружања подршке сваком детету
• Најава Дана отворених врата средњих школа Старе Пазове
Оствареност циља:
• Утврђен начин протока информација о ученицима у процесу образовања на
свим нивоима
• Утврђени облици сарадње школа и Дома здравља, Центра за социјални рад,
Црвеног крста, полиције и Националне службе за запошљавање
Каријерно вођење ученика за наставак школовања
Јануар- мај
Учесници:
• Матуранти Техничке школе
• Представници високошколских установа
• Савез проналазача Србије
• Тим за каријерно вођење школе
Активности:
• Испитивање професионалних интересовања и жеља матураната
• Обука за писање радне биографије, јављање на конкурс, обављање разговора са
послодавцем,...
• Обука наставника за каријерно вођење и саветовање
• Презентација високошколских установа ученицима школе
• Бесплатне радионице Сингидунума и Едуконса за матуранте из области: ИТ
технологија, пословних вештина и електротехнике
• Посете: Савезу проналазача у Београду, Сајму технике у Београду, Сајму
образовања
• Учествовање на Сајму КВИС на Бис
Оствареност циља:
• Информисани ученици о начину и могућностима студирања
• Приказана могућност студирања уз рад
• Ученици упознати са могућностима самозапошљавања (покретање сопственог
бизниса)
Учешће у неформалном образовању
Током године
Учесници:
• Наставници Техничке школе
• Заинтересовани привредни предузетници
• Канцеларија за младе
• Локална самоуправа
Активности:
• Иновирање знања радника компаније
• Израда локалног акционог плана за младе (2016-2020)
Оствареност циља:
• Подизање нивоа знања актера (техничара у погону и шефова смене)
са циљем смањења шкарта у процесу производње
• Брже укључивање запослених у процес производње
• Учествовање у изради ЛАП-а за младе ( запошљивост,
самозапошљавање, израда бизнис плана,...)
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И
САВЕТОВАЊЕ
ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
ПОЖАРЕВАЦ
ФОРМИРАЊЕ И СТРУКТУРА ТИМА
• Тим је формиран на
почетку школске
године
• Број чланова је пет +
према потребним
активностима
• Активно укључивање
ученика
Чланови
Данијела Жуковски Директор
Ана Влајовић Професор историје
Милош Јеремић Професор филозофије
Живкица Ђорђевић Стручни сарадник-
педагог
Јелена Миливојевић Професор математике
Драгана Драгић Професор грађанског
васпитања
Саша Јовић Професор
рачунарства и
информатике
Мирјана
Живојиновић
Професор хемије
ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЧЛАНОВА ТИМА
• УКЉУЧЕНИ У ВИШЕДНЕВНУ ОБУКУ – БОШ-а
• УКЉУЧЕНИ У СЕМИНАР Euroguidance центра
• УЧЕШЋЕ У КОНФЕРЕНЦИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ БОШ и
Euroguidance центра
• СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА И САЈТОВИ
• РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
ПЛАНИРАЊЕ
• ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
• ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2015/16. годину
• АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА 2015/16.
• НЕПОСРЕДНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТИ
• ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА ОСНОВАЦА
• ОРГАНИЗУЈЕ СЕ НА НИВОУ
ГРАДА
• ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
ИМАЛА ЈЕ СВОЈ ШТАНД
• УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ ДЕЛИЛИ СУ
ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ И
РАЗГОВАРАЛИ СА ОСНОВЦИМА
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ПОСЕТЕ
ОСНОВАЦА
• ОРГАНИЗОВАН У МАЈУ
• ПРОГРАМ
– ПРИЈЕМ УЧЕНИКА
– ОБИЛАЗАК ШКОЛЕ
– РАЗГОВОР СА
УЧЕНИЦИМА И
НАСТАВНИЦИМА
САЈАМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА –
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКУЛТЕТА
• ОРГАНИЗУЈЕ СЕ НА ИНИЦИЈАТИВУ
МАТУРАНАТА ПОЖАРЕВЦА И ТИМА
ЗА КВиС, КАКО БИ СЕ МАТУРАНТИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОКОЛИНЕ,
УПОЗНАЛИ СА МОГУЋНОСТИМА
ДАЉЕГ ОБРАЗОВАЊА.
• ОВЕ ГОДИНЕ УЧЕСТВОВАЛО 30
ФАКУЛТЕТА.
• ФАКУЛТЕТЕ У ВЕЛИКОМ БРОЈУ
СЛУЧАЈЕВА, ПРЕДСТАВЉАЛИ
НЕКАДАШЊИ УЧЕНИЦИ
ПОЖАРЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ПОСЕТЕ УСТАНОВАМА
• ДОГОВОР ПРЕДСТАВНИКА
ШКОЛЕ И УСТАНОВЕ
• ПОСЕТА ОБУХВАТА
ОБИЛАЗАК, УПОЗНАВАЊЕ
ПОСЛОВА И РАЗГОВОР
ТРИБИНА – ГОСТ НЕКАДАШЊИ УЧЕНИК
ШКОЛЕ
• НАСТАВАК САРАДЊЕ СА
СТУДЕНТИМА – НЕКАДАШЊИМ
УЧЕНИЦИМА ШКОЛЕ КОЈИ
СТУДИРАЈУ У ИНОСТРАНСТВУ
• ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИХ
ИНФОРМАЦИЈА
• РАЗМЕНА СА ВЕЛИКИМ
БРОЈЕМ УЧЕНИКА
ТЕСТИРАЊЕ
• ТЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ИНТЕРЕСОВАЊА
• ТЕСТ СПОСОБНОСТИ
• ТЕСТ МОТИВАЦИЈЕ
• УПИТНИК О ТЕХНИКАМА
УЧЕЊА
• САМОППРОЦЕНА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОПРЕДЕЉЕЊА
• Пожаревачка гимназија
• П о ж а р е в а ц
• Школска 2015/16.
•
•
• Име и презиме ученика: Одељење: IV/
• Резултати Теста професионалних интересовања
• Високо изражена интересовања за биологију, медицину, хемију, угоститељство и трговину и педагогију .
• Више од просека изражена интересовања нема.
• У границама просека изражена интересовања за право и судску праксу, друштвени рад, новинарство и
технологију.
• Ниска интересовања за географију, геологију, физику, технику, обраду метала, обраду дрвета, грађевинставо,
историју, математику, економију, сликарство и фискултуру и спорт.
• Нису издиференцирана интересовања нема.
• Тест-Врсте професионалних способности
• Високо изражена способност:
• Интереперсонална – социјална интелигенција
• Вербално – лингвистичка
• Просторно - визуелна
• Тест комуникативних и организаторских способности
• Комуникативне способности које се односе на лако успостављање односа са људима су високе, као и
организаторске способности које се односе на могућност утицаја на друге људе.
• Тест-Мотивација за рад/учење
• Унутрашња мотивација је висока и виша је од спољашње. Ово указује на чињеницу да те на успех и
рад покреће унутрашња жеља за успехом и напредовањем.
• Техника учења
• Техника учења је солидно развијена.
• Коментар:
• Интересовања су издиференцирана и у складу су са избором који правиш, а то су медицинске науке – медицина и
стоматологија. Друге оријентација које имаш представљају добро подлогу за свестрани развој и друштвени
активизам.
• Висок школски успех током школовања добар је предуслов за успешно студирање и успех у каријери.
•
•
•
УЧЕНИЧКИ ПОРТФОЛИО
КОНФЕРЕНЦИЈА
KAРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И
САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА У
ШКОЛАМА БРАНИЧЕВСКОГ
ОКРУГА
ОДРЖАНА 10. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ У
САРАДЊИ СА СРЕДЊОМ ШКОЛОМ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И УДРУЖЕЊЕМ
„КРЕАТИВНА ПЕДАГОГИЈА“ ИЗ
ПОЖАРЕВЦА
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Unapređenje kvaliteta usluge karijernog vođenja i
savetovanja u srednjoškolskim ustanovama
Metodologijom NVO „KOCKA“
Predrag Tomanović
Iskustva Saobraćajne škole „Pinki“, Novi Sad
Privredna Komora Srbije
Beograd , 13.06.2016.
150
IZAZOVI KARIJERNOG
SAVETOVANJA
KVIS UČENIKA KOJI ŽELE DA SE ZAPOSLE
Realizatori: Nastavnici praktične nastave
• Radionice obuhvataju:
- Iskustva prilikom konkurisanja za zaposlenje
– Upoznavanje sebe - RIASEC kod
- Stil učenja – VAK (Vizuelni, Auditivni i Kinestetički)
- CV, Prateće pismo i Intervju sa poslodavcem
151
IZAZOVI KARIJERNOG
SAVETOVANJA
Realizatori: Nastavnici teoretske nastave
• Radionice obuhvataju:
Lični razvoj, nivo samopouzdanja, lične vrednosti i
interesovanja
– Upoznaj sebe – RIASEC KOD
- Stil učenja VAK (vizuelni, auditivni, kinestetički)
- Donošenje odluke
• Uvod u donošenje odgovornih odluka
• Uspostavljanje prioritenih i sekundarnih izbora
• Plan ličnog razvoja
KVIS UČENIKA KOJI ŽELE DA NASTAVE STUDIJE
152
IZAZOVI KARIJERNOG
SAVETOVANJA
Primer dobre prakse :
Učenici žele dodatno ...
=> Podizanje samopouzdanja (radionica 1a)
=> Prikupljanje informacija – „Na korak do odluke“ (radionica 6) ... itd
=> Savladavanje treme od javnog nastupa ... itd
Motivacija nastavnika => izbor nastavnika putem upitnika INOVA
=> maksimalnim brojem
sati stručnog usavršavanja u ustanovi
=> koncentrisanjem
upitnika na što manji broj strana
Motivacija učenika: Video sadržaj-Nik Vujičić, Branko Radunković.....
i predavanje uspešnih privrednika sa velikim životnim iskustvom
153
IZAZOVI KARIJERNOG
SAVETOVANJA
Takmičenje FAM iz Sremskih Karlovaca – „Budi multimedijalan – Izaberi FAM“ 2016
=> razvijane meke veštine – Timsko rešavanje zadatka i promena pozicije lidera
=> Prepoznavanje svojih realnih sposobnosti
=> Kreativna primena celokupnog znanja
=> Osvajanje jedne od glavnih nagrada – Stipendija
Primer dobre prakse
154
IZAZOVI KARIJERNOG
SAVETOVANJA
PORED SVEGA NAVEDENOG ZA KVALITETNO KVIS RADI SMANJENJA OSIPANJA
I POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH POTREBNA JE I KVALITETNA PRAKSA
• motivisanjem privrednih subjekata - pravilnom pripremom i motivacijom
učenika za usvajanje znanja (za CV, za nalaženje posla ...)
155
• Omogućavanjem niže cene obavljanja praktične nastave – saradnja sa
privrednim subjektima na snižavanju troškova realizacije
Na primer: Za nautičkog tehničara... brodarska knjižica - traje 3 školske godine i služi
za obavljanje praktične nastave na brodu i trenutno košta 6000 dinara.
Na ovu cenu, potrebno je dodati i 60 evra godišnje, na ime hranarine, za 15 dana
boravka na brodu.
Neki učenici, nemaju ove finansijske mogućnosti i samim tim njihova zapošljivost je na
veoma niskom nivou.
Zahvaljujemo se na pozivu i pažnji !
Kolektiv Saobraćajne škole „Pinki“ iz Novog Sada
Predrag Tomanović
tpedja@yahoo.com 156
1 de 156

Recomendados

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
490 vistas12 diapositivas
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike por
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeBeogradska otvorena škola
286 vistas26 diapositivas
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju por
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuBeogradska otvorena škola
365 vistas11 diapositivas
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr... por
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Beogradska otvorena škola
279 vistas6 diapositivas
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom por
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Beogradska otvorena škola
236 vistas20 diapositivas
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade por
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeNove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeBeogradska otvorena škola
516 vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja por
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaRazvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
479 vistas9 diapositivas
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s... por
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1.6K vistas12 diapositivas
Karijerno vodjenje u srednjim skolama por
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
344 vistas8 diapositivas
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ... por
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1K vistas22 diapositivas
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji por
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiBeogradska otvorena škola
318 vistas14 diapositivas
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere por
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijereBeogradska otvorena škola
418 vistas22 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Destacado

Najčešće postavljana pitanja u vezi upisa u i. razred srednje škole šk.god.... por
Najčešće postavljana pitanja u vezi upisa u i. razred srednje škole  šk.god....Najčešće postavljana pitanja u vezi upisa u i. razred srednje škole  šk.god....
Najčešće postavljana pitanja u vezi upisa u i. razred srednje škole šk.god....Moja Geografija
3.9K vistas24 diapositivas
Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is... por
Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is...Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is...
Ponovo radi bioskop film kao podsticajno sredstvo u cilju samoistrazivanja is...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
157 vistas9 diapositivas
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika por
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenikaRazgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenikaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
162 vistas8 diapositivas
Profesionalno informiranje por
Profesionalno informiranjeProfesionalno informiranje
Profesionalno informiranjeLjiljana Teleskovic
1.6K vistas17 diapositivas
Klasičarke u Skradinu por
Klasičarke u SkradinuKlasičarke u Skradinu
Klasičarke u SkradinuSanja Hrvojević
19.1K vistas4 diapositivas
Izbor srednje škole por
Izbor srednje školeIzbor srednje škole
Izbor srednje školeSanja Hrvojević
3.8K vistas29 diapositivas

Similar a Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje

Objedinjena ppt sajam školskih timova por
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaBOS_karijera
369 vistas97 diapositivas
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
482 vistas97 diapositivas
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf por
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
12 vistas6 diapositivas
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf por
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
13 vistas8 diapositivas
СТЕМ пешачка тура por
СТЕМ пешачка тураСТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тураFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
100 vistas13 diapositivas

Similar a Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje(20)

Objedinjena ppt sajam školskih timova por BOS_karijera
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
BOS_karijera369 vistas
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por Beogradska otvorena škola
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016 por Osnovna Škola Anta Bogićević
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018 por Akademija Filipovic
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Akademija Filipovic1.1K vistas

Más de Beogradska otvorena škola

VM-Pro Presentation por
VM-Pro PresentationVM-Pro Presentation
VM-Pro PresentationBeogradska otvorena škola
63 vistas6 diapositivas
ALMIT project presentation for the conference MIGRATE por
ALMIT project presentation for the conference MIGRATEALMIT project presentation for the conference MIGRATE
ALMIT project presentation for the conference MIGRATEBeogradska otvorena škola
105 vistas9 diapositivas
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i... por
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Beogradska otvorena škola
180 vistas10 diapositivas
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka por
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba KukaRazličita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba KukaBeogradska otvorena škola
318 vistas12 diapositivas
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović por
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićEkonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićBeogradska otvorena škola
1.1K vistas24 diapositivas
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija por
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucijaPlan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucijaBeogradska otvorena škola
830 vistas25 diapositivas

Último

IT8-L4.pptx por
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vistas14 diapositivas
ICK6-L6.pptx por
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
7 vistas3 diapositivas
11.-16. NIZOVI.pptx por
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
16 vistas16 diapositivas
ICK6-L10.pptx por
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas9 diapositivas
ICK6-L11.pptx por
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
6 vistas5 diapositivas
ICK6-L8.pptx por
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vistas9 diapositivas

Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje

 • 2. Tим за каријерно вођење и саветовање XV београдска гимназија
 • 3. Програм каријерног вођења и саветовања • Веза будућих, садашњих и бивших ученика • Учешће родитеља • Каријерно вођење и саветовање од првог разреда
 • 4. Укључивање родитеља Радно место из визуре заполсеног – родитељи ученика
 • 5. Наставиће се Не чекамо да се професионални избори десе већ учимо да бирамо
 • 6. Припрема за пријемни Симулација пријемног испита – тест опште информисаности
 • 7. Тимски рад Планови за будућност настају из добре праксе
 • 9. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА МИЛЕНКО БРЗАК - УЧА РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70 www.srednjatehnicka.edu.rs e-mail: skolambu@open.telekom.rs ПОСЛЕ НАШЕ ШКОЛЕ МОЖЕШ И ДА РАДИШ И ДА СТУДИРАШ
 • 12. Ко може тражити разговор? Од кога ученик може тражити разговор? 12
 • 17. Ученику пружити потребне информације и упутити га на друге стручњаке и институције које му могу бити од користи и дати савет у наредној фази каријерног вођења и саветовања.... 17
 • 19. Karijerno vođenje i savetovanje Tehnička škola GSP Sanja Stanić Jela Stanojević Srđan Stanković Zoran Matešić Tanja Macanović
 • 20. Karijerno savetovanje u srednjoj stručnoj školi • Učenici su već napravili izbor škole i imaju (skromno)iskustvo u okviru struke ali: • Pitaju se da li su napravili adekvatan izbor ili žele da njihova karijera pođe u drugom smeru? • Pojavile su se teškoće u obrazovnom i vaspitnom procesu. Tehnička škola GSP www. tehnickaskolagsp.edu.rs 20
 • 21. GRUPNO KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE • RADIONICE KARIJERNOG SAVETOVANJA • ANKETE U VEZI SA PLANIRANJEM KARIJERE • TRIBINE U SA BIVŠIM UČENICIMA – STUDENTIMA I RADNICIMA • PREDSTAVLJANJE FAKULTETA AKADEMSKIH I STRUKOVNIH STUDIJA Tehnička škola GSP www. tehnickaskolagsp.edu.rs 21
 • 22. OSLONAC SAVETOVANJA ZA LIČNI RAZVOJ LIČNE SNAGE LIČNE SLABOSTI SISTEM VREDNOSTI OKRUŽENJE ZAČIN S - SREĆA Tehnička škola GSP www. tehnickaskolagsp.edu.rs 22
 • 23. Individualno karijerno savetovanje Podrazumeva pravljenje individualnog plana karijernog razvoja koji obuhvata aktivnosti u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanje učenika kroz: • analizu potencijala ličnosti i postojećih veština učenika • analizu postojeće edukativne situacije i doživljaja vezanih za nju • izgradnju novih veština i stavova u cilju usmeravanja i planiranja karijere • informisanje o potencijalnim alternativama vezanim za dalji razvoj karijere • pomoć oko izbora nove vrste karijere Tehnička škola GSP www. tehnickaskolagsp.edu.rs 23
 • 24. Kako izgleda proces Analize individulanih potencijala? Ulazni intervju – “komunikaciona petlja” • Otkrivanje sturkture ličnosti - testovi ličnost (NEOPR ili 16 PF) • Otkrivane blokada efikasnosti – primena kliničkih testova i upitnika (anksioznost, depresija...) Struktruriani intervju koji sačinjavaju: • - identifikovanje oblasti u kojima se traže talenti ličnosti • - identifikovanje motivacionih modela ličnosti (Zašto to radi?) • - identifikovanje vrednosnog okvira u kojem talenti mogu da se ostvare (Zašto je osobi značajno da to upravo tako radi?) Izveštaj i savetovanje – Alternative ličnog razvoja – Alternative profesionalnog razvoja Tehnička škola GSP www. tehnickaskolagsp.edu.rs 24
 • 25. Tehnička škola GSP www. tehnickaskolagsp.edu.rs 25 AIP
 • 27. КВиС у Средњој школи у Великом Градишту Наш тим
 • 28. Упознајем себе вршњачке радионице » неформално образовање
 • 29. Ја сам... OK-ВГСК-Шампиони-Србије НЕМАЊА МИЛОШЕВИЋ: троструки републички првак из области историје, српског и латинског језика
 • 31. Укључујем се и помажем... Помоћ особама са посебним потребама у пројекту “Започнимо нови живот” Помоћ и сарадња са азилом за псе
 • 32. Ја се информишем... Ми на сајму образовања у Пожаревцу и Београду У посети институцијама
 • 33. • Комуникација путем Skype са ученицима основних школа – нашим будућим ђацима
 • 36. Мој свет је бољи ако се и ја укључим...
 • 38. ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
 • 39. Тим за КИС је формиран школске 2013/2014 године . Тим је у саставу: • руководилац Тима – професор Вера Живковић, проф. књиговодства • Немања Илић- наставник практичне наставе, мушки фризер • Владанка Жиловић-наставник практичне наставе- сценски маскер-власуљар • Кошпенда Ивана- наставник практичне наставе- педикир-маникир • Бранка Орешчанин- стручни сарадник- педагог • Снежана Калинић-наставник практичне наставе- женски фризер
 • 40. НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ • Радионице о професионалној орјентацији у организацији ИНВЕНТИВЕ и Канцеларије за младе општине ВОЖДОВАЦ(4.и 5.новембар 2015 . год)
 • 41. НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ • Сарадња са МЕФ-ом (Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије) и учествовање у креативној радионици (студија случаја) под називом *ПОСТАНИ УСПЕШАН У СВОМ ПОСЛУ*. (25.новембар2015.год.)
 • 42. НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ • Заједнички пројекат школе за негу лепоте и Комитета за креативно образовање,развој друштва, администрацију и каријеру (КОРАК) реализовали су обуку-континуирано образовање одраслих за занимање фризер и педикир- маникир за полазнике ромске популације. Обука је трајала од 15.09.2015.год. до 31.12.2015.год. Посета ученика трибини на тему:”Информације о афирмативним мерама за упис на студије ученика ромске националности”- одржана 6.априла 2016.год.у ГСП школи.
 • 43. • Учешће на сајму туризма у периоду од 18.02.-21.02.2016. год.- у сарадњи са козметичком кућом ORIFLAME и медијском подршком часописа БЛИЦ жена. Наша Школа се представила својим занимањима и била врло запажена од стране посетилаца сајма. НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ
 • 44. • Учешће на сајму образовања у Дому омладине у организацији Министарства просвете и Националне службе за запошљавање – сајам је трајао два дана: 29.03. и 30.03.2016. год. НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ
 • 45. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ • сарадња са особама које су се доказале у струци-Владимир Вергаш (мушки фризер),Нина Бајин (мушки фризер-једна од првих десет на светском првенству фризера) и други • сарадња са родитељима • пружање информација ученицима и родитељима о даљем наставку школовања или доквалификацији и преквалификацији (израда паноа у холу Школе) • одржавање предавања са темом :* Како да започнем бизнис*; симулирање интервјуа са послодавцем; писање СВ-а. • презентација занимања које пружа наша школа које ученици могу стећи. Презентације су рађене у основним школама , како би се будући средњошколци упознали са занимањима која могу стећи • посета Сајму образовања и Сајму запошљавања • сарадња са AISEC-ом
 • 47. ТРГОВИНСКО - УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА "ТОЗА ДРАГОВИЋ" Саве Ковачевића 25, Крагујевац телефон: 034/6- 333-237 e-mail:tozadragovic@open.telekom.rs www.tozadragovic.wordpress.com
 • 49. Тим за каријерно вођење и саветовање • Тим је оформљен у септембру школске 2015- 2016 • Задатак Тима КВиС је каријерно информисање и каријерно саветовање • Мисија Тима је припремање ученика за активно и ефикасно управљање својом каријером • Активности 1.Радионице за ученике завршних разреда 2.Реални сусрети ученика са послодавцима 3.Посете и учешће на Сајмовима предузетништва и запошљавања 4.Сарадња са привредним субјектима 5. Организација и подршка у презентацији Високих школа и факултета
 • 53. Директан сусрет са послодавцима
 • 55. Karijerno savetovanje i vođenje- Medicinska škola Užice
 • 56. Postignuća u prethodnoj godini – Svi maturanati anketirani o izboru zanimanja – 9 Radionica “Karijerno vodjenje i informisanje”: 87 maturanta – Job shadow-ing: pedagog, pilot, fizioterapeut, bibliotekar, nutricionista, profesor srpskog jezika I knjizevnosti, stomatolog, menadzer – Radionica “Kako do posla posle srednje škole?” – Pisanje CV-a na časovima gradjanskog vaspitanja – Test profesionalne orijentacije I interesovanja za sve maturante – “Kutak za karijerno informisanje” u biblioteci i na ulazu u školu – Sa Studentskim savezom Uzica tribina: “Studiram” kojoj su prisustvovali brucoši 12 fakulteta – Tribina “U susret samostalnoj stručnoj praksi” Unije med. Sestara-tehničara Srbije – Seminar za ucenike “KIS- karijerno informisanje ucenika” – Vrsnjacka edukacija na temu karijernog informisanja – Podeljeni materijali svim roditeljima na temu karijernog savetovanja ucenika – Pomoc kolegama u apliciranju za sticanje zvanja – Edukacija nastavnika za pristup KoBSON-u – Razgovor maturanata sa predstavnikom Nacionalne službe za zapošljavanje – Praćenje “prolaza” nasih maturanata nakon završene škole – Organizacija otvorenih vrata kao vid karijernog informisanja budućih učenika – Prezentacija 7 Visokih skola i Fakulteta MEDICINSKA ŠKOLA UŽICE
 • 57. RADIONICA: KAKO DO POSLA POSLE ŠKOLE? RADIONICA: KARIJERNO VOĐENJE
 • 59. VRŠNjAČKA EDUKACIJA „KARIJERNO INFORMISANjE” SEMINAR ZA UČENIKE „KIS- KARIJERNO INFORMISANJE UČENIKA“
 • 60. KARIJERNO INFORMISANjE BUDUĆIH UČENIKA TRIBINA: „U SUSRET SAMOSTALNOJ STRUČNOJ PRAKSI“ KUTAK ZA KSIV
 • 61. UČEŠĆE NA KONGRESU PREZENTACIJA NA SAVETU RODITELjA I NAST. VEĆU
 • 63. Пољопривредна школа Mezőgazdasági Iskola Бачка Топола ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ KARRIERTERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ CSAPAT www.poljoskola.edu.rs www.btopola.org.rs Topolya
 • 64. 1961-2016 64 PRVI DEO PLANA KARIJERNOG VOĐENJA KAO PRIMER DOBRE PRAKSE REDNI BROJ AKTIVNOST NOSIOCI REALIZACIJE VREMENSKA DINAMIKA RESURSI I SARADNJA SA ..,.. 1. ŠKOLSKO takmičenje timova iz preduzetništva učenika četvrtih razreda na srpskom i mađarskom jeziku/zajedno/ NASTAVNICI preduzetništva i građanskog vaspitanja NASTAVNICI stručnih predmeta PEPSI služba MESEC NOVEMBAR I MESEC MART LOKALNA SAMOUPRAVA UDRUŽENJE PREDUZETNIKA BIVŠI UČENICI KOJI SU PREDUZETNICI ILI SU UKLJUČENI U SVET RADA KAO VOLONTERI... 2. Definisanje teme takmičenja i informisanje učenika Nastavnici preduzetništva SEPTEMBAR Turistička organizacija Bačke Topole ( Pošto planiramo da tema bude u vezi turizma u Bačkoj Topoli i kako da se reklamira naše JEZERO kao turistička destinacija ) 3. Priprema učenika tokom redovne i dodatne nastave Nastavnici preduzetništva SEPTEMBAR - OKTOBAR 4. ŠKOLOSKO takmičenje i izbor 3+3 najbolja tima od mogućih 15 ...na nivou škole Nastavnici preduzetništva KVIS NOVEMBAR Radio i televizija Bačka Topola 5. Drugi deo takmičenja FINALE za izbor najboljih /jedan ili dva –za oba jezika/ Nagrađivanje najboljih timova Nastavnici preduzetništva KVIS Direktor Škole i Lokalna samouprava MART LOKALNA SAMOUPRAVA UDRUŽENJE PREDUZETNIKA BIVŠI UČENICI KOJI SU PREDUZETNICI ILI SU UKLJUČENI U SVET RADA KAO VOLONTERI...
 • 66. 66 Такмичење из предузетништва на тему: Како унапредити туризам у Бачкој Тополи као део пројекта у сарадњи са локалном заједницом Verseny vállakozástanból a következő téma keretében: Hogyan lendíthető fel Topolya turizmusa, mint a projektterv egyik része a Helyi Önkormányzattal folytatott együttműködésben Прва активност –у оквиру пројекта Első tevékenység a projekt keretében
 • 67. 67 Атмосфера са такмичења ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ А VÁLLALKOZÓI KIHÍVÁS verseny hangulata
 • 68. Drugi deo plana je da uradimo RADIONICE zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje iz Bačke Topole ..Naša saradnja je veoma dobra i traje dugi niz godina. Redn i broj AKTIVNOST NOSIOCI REALIZACIJ E VREMENSKA DINAMIKA RESURSI I SARADNJA SA... 1. Predstavljanje sebe za svet rada Moja SWOT analiza Moj PORTFOLIO Moj CV Odeljenske starešine Nastavnici građansko g vaspitanja Nastavnici srpskog i mađarskog jezika NOVEMBAR- DECEMBAR Tehnička podrška u školi, podrška lokalnih medija 2. Razgovor sa poslodavcem(Pripre ma i igranje uloga poslodavca i potencijalnih „radnika“) Snimanje najboljih razgovora kao video materijala za upotrebu na časovima građanskog vaspitanja i odeljenske zajednice... Nastavnici građansko g vaspitanja Nastavnici srpskog i mađarskog jezika JANUAR,FEBRUA R-MART Pomoć i podrška savetnika iz Nacionalne službe za zapošljavanj e Друга активност радионице Második tevékenység - műhelymunkák ДАНАС - МА ТВОЈЕ СУТРА - A TE HOLNAPOD
 • 69. 69
 • 71. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ ПОЛИТЕХНИЧКA ШКОЛA КРАГУЈЕВАЦ
 • 73. Сајам образовања Посете факултета Посета основним школама предузетништво Професионална оријентација Едукације из области професионалне оријентације Дан девојчица волонтеризам Студиске посете
 • 74. Хоризонтална едукација Примери добре праксе Бивши ученици - предузетници Успешни предузетниоци Ученици Политехничке школе
 • 77. Каријерно информисање •http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php?start=15 •https://www.facebook.com/polytehnicalschool/?fref=ts Састанак за међународним удружењима •http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php?start=20 •Дуално образовање Едукације •Инфо дан •http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php?start=25 •http://www.politehnickakg.kg.edu.rs/index.php/2015- 10-14-17-23-45 Пројекти
 • 78. Запошљавање Недеља запошљавања • https://www.facebook.com/polytehnicalschool/?fref=ts Посета социјалних партнера • http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/30348-alfa-tehniks-u-politehnickoj-skoli РБЦ • Обуку за унапређење стручних знања у складу са потребама послодаваца • Радну праксу у угледним предузећима у Крагујевцу • Прилику за запошљавање Округли сто • www.facebook.com/polytehnicalschool/photos/?tab=album&album_id=263217310699178
 • 81. КВИС II ЕКОНОМСКА ШКОЛА 13.06.2016. Тим за каријерно вођење и саветовање
 • 82. КВИС II ЕКОНОМСКА ШКОЛА • Годишњи план рада за школску 2015/16 - Програм каријерног вођења и саветовања (стр. 177-178) - План и програм стручног већа наставника економске групе предмета (стр. 123-129) • Развојни план 2015/18.
 • 83. КВИС- АКТИВНОСТИ II ЕКОНОМСКА ШКОЛА • КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ДАЉЕГ ОБРАЗОВАЊА • КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И ТРЖИШТУ РАДА • ИНДИВИДУАЛНО КАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ • ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА • ПРОГРАМ СЕНКА НА ПОСЛУ • РЕАЛНИ СУСРЕТИ • РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ ВЕШТИНА ВАЖНИХ ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА • РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ МЕКИХ ВЕШТИНА • РАДИОНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КАРИЈЕРОМ
 • 84. КВИС- НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ II ЕКОНОМСКА ШКОЛА •ПРЕДАВАЊА •РАДИОНИЦЕ •ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ •ТРИБИНЕ •ПОСЕТА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ •ПОСЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА •УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА ОБРАЗОВАЊА •ИЗРАДА СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА •JOB SHADOWING
 • 85. КВИС- САРАДНИЦИ II ЕКОНОМСКА ШКОЛА • Београдска отворена школа • Привредна друштва у којима се реализује практична настава • Факултети Универзитета у Београду • Универзитет Сингидунум, ФЕФА, МЕФ • Канцеларија за младе, Достигнућа младих • Родитељи ученика, бивши ученици...
 • 89. Партнери пројекта: “Dialog” Bern, група младих, Јелена Митровић “ Grentschel” Lyss, SchulleiterRolfBurkhard Hardernstrasse 4, 3250 Lyss
 • 90.  да подигнемо свест о важности средњих стручних школа у Србији  да промовишемо Хемијско- прехрамбено технолошку школу и образовне профиле, као и производна занимања за које наша школа образује ђаке  да поспешимо размену идеја, знања и искустава између бивших, садашњих и потенцијално будућих ђака школе, као и искуства са нашим партнерима из Швајцарске  да информишемо будуће ученике и њихове родитеље о капацитетима школе, о свим аспектима образовно- васпитног рада и различитим активностима које се у школи организују  By this project, we would like to offer the right information on the possibilities for the future professional development, through series of creative workshops, debates, open school days etc.  We would like to encourage small businesses and entrepreneurship.  This project will also foster the exchange between our school and our partners from Switzerland Циљеви пројекта
 • 91. Корисници пројекта:  ученици седмог и осмог разреда основних школа у Србији  родитељи ученика који се интересују за подручја рада: хемија и неметали и/или подручја рада производња и прерада хранеПланиране активности: (радионице, дебате, трибине…) ПЕРИОД : јули - децембар 2015.године Теме:  Кад порастем, бићу…  Да сам , да сам …пекар, месар...  Зелено, волим те зелено (екологија)  Учење кроз праксу  Технологије и ја ....
 • 92. Хемијско –прехрамбена технолошка школа ХЕМИЈСКО - ПРЕХРАМБЕ НА ТЕХНОЛОШК А ШКОЛА подручје рада ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ Техничар за индустријску фармацеутску технологију Хемијско-технолошки техничар Техничар за заштиту животне средине Хемијски лаборант подручје рада ПРОИЗВОД ЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Прехрамбени техничар Пекар Месар Техничар за биотехнологију
 • 93. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - САРАДНИЦИ ПРОЈЕКТА БРАНИСЛАВ НУШИЋ ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ДАНИЛО КИШ ДУШКО РАДОВИЋ ВАСА ЧАРАПИЋ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
 • 95. КОНКУРС : KАД ПОРАСТEМ БИЋУ... Презентација Алексе Олујића: https://sway.com/XKTrLMcUbZglf4Cs. Презентација Николе Стојићевића https://sway.com/Q9pINtASrlgMttrF. Презентација Павла Бићанина https://sway.com/EhouRdcQHev6rOkz. Презентација Катарине Миљковић и Тамаре Бојанић http://bit.ly/1NxhjmW. Све информације о пројекту можете наћи на блогу: Pronadjipravuformulu.blogspot.rs Х В А Л А Н А П А Ж Њ И ! ! ! ТИМ за професионалну оријентацију и каријерно вођење ХПТШ, Београд
 • 97. Sajam timova za karijerno vođenje i savetovanje srednjih škola Srbije Beograd, 13. juni 2016. Gimnazija „ Branko Radičević“ Stara Pazova OSNOVANA 1918.godine STAPGIM.EDU.RS TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE KARIJERASTAPGIMNAZIJA.BLOGSPOT.RS
 • 98. - Karijera i zapošljivost - Podsticanje i afirmisanje preduzetničkih sposobnosti - Neposredno upoznavanje sa različitim profesijama
 • 99. Tim je usmeren na stvaranje sledećih ishoda Sticanje umeća kod učenika koji im omogućavaju da planiraju, kreiraju i unapređuju svoju karijeru - upoznavanje individualnih karakteristika učenika kroz testiranje i individualne razgovore - radionice - prikupljanje podataka o sklonostima i veštinama učenika od odeljenskih starešina, predmetnih profesora - rad sa roditeljima
 • 100. Informisanost učenika - prezentacije visokoškolskih ustanova u gimnaziji - posete fakultetima organizovan odlazak na „otvorena vrata“ - „realni susreti“ odlasci u firme, preduzeća, neposredno upoznavanje sa određenim zanimanjima - virtuelni sajam karijere - nekadašnji gimnazijalci predstavljaju svoje profesije
 • 101. Primer jedne akcije Tima KViS DAN STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU – 04.april 2016. godine obeležen u našoj gimnaziji • MATURANTI BUDUĆI STUDENTI UNIVERZITETA U BEOGRADU • UČENICI ISPISUJU SVOJA IMENA I FAKULTETE ZA KOJE SU SE ODLUČILI • PROFESORI NEKADAŠNJI STUDENTI UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • 102. Informisanje učenika i zaposlenih o KVS • Pano i oglasna tabla namenjena kvs-u na prvom spratu škole: KARIJERNI KUTAK • Blog tima za karijerno vođenje: KARIJERASTAPGIMNAZIJA.BLOGSPOT.RS • Školski sajt: STAPGIM.EDU.RS • Lokalna sredstva informisanja: RADIO TELEVIZIJA STARA PAZOVA
 • 103. • Tim stvara mrežu eksterne podrške koju čine:
 • 104. HVALA NA PAŽNJI! TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE Školska 2015/2016 g. Ljudmila Rakočević, profesor filozofije, koordinator Irena Kuzmanović, profesor nemačkog jezika, član Snežana Inđić, pedagog Snežana Vujačić, psiholog Danijela Havran, profesor likovne kulture Jelena Petrović, profesor srpskog jezika i književnosti Tim za kaijerno vođenje i savetovanje u našoj školi je osnovan u julu 2013.godine. STAPGIM.EDU.RS karijerastapgimnazija.blogspot.rs Beograd 13.juni 2016.g.
 • 106. Karijerno vođenje i savetovanje Ekonomsko-Trgovinska škola Smederevo
 • 107. 1. faza- upoznavanje učenika sa savremenim i tradicionalnim pristupom karijeri Aktivnosti: radionica; predavanje – pp- prezentacija; izrada panoa Faze u karijernom vođenju i savetovanju
 • 108. • 2. faza – procena i samoprocena učeničkih sposobnosti, veština, interesovanja i osobina Aktivnosti: testiranja na sajtu bos.karijera;ponovljeno testiranje od strane roditelja/staratelja da bi se utvrdila diskrepancija između relanog-ja i željenog-ja; izrada učeničkih dosijea Faze u karijernom vođenju i savetovanju
 • 109. 3. Faza – informisanja • Aktivnosti: radionica: moja samoprocena informisanosti na časovima odeljenske zajednice u svim odeljenjima maturanata • - radionica: povezivanje oblasti rada sa zanimanjima • - istraživački zadatak: izvori informisanja-pano • - gostovanje predstavnika različitih fakulteta i viših škola i razgovor sa zainteresovanim maturanima • - razgovor sa bivšim učenicima Ekonomsko-trgovinske škole - sadašnjim studentima o njihovim utiscima i izabranom fakultetu • - pravljenje registra zanimanja sa koracima kako se do određenih zanimanja dolazi - u štampanoj formi za školsku biblioteku • - informisanje učenika o kursevima i obukama koje organizuju svetski priznati Univerziteti a koji svoje usluge pružaju besplatno online ( putem pravljenja panoa) • - pomoć učenicima pri odabiru zemlje u kojoj žele da nastave školovanje ili potraže posao kroz predavanje o kulturalnim specifičnostima I običajima pojedinih zemalja - pano Faze u karijernom vođenju i savetovanju
 • 110. • 4. faza- osposobljavanje učenika za samostalno donošenje odluka o budućem zanimanju/školovanju Aktivnosti: radionica-koraci u donošenju odlukra; radovi učenika Faze u karijernom vođenju i savetovanju
 • 111. • 5. faza – osposobljavanje učenika za samostalno predstavljanje budućim poslodavcima Aktivnosti: radionica- pisanje CV; radionica – pisanje propratnog pisma;predavanje: faze intervjua; igra uloga – simulacija intervjua za posao Faze u karijernom vođenju i savetovanju
 • 113. Економско-трговинска школа Пожаревац Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање 13. јун 2016. године
 • 114. Конобар Кувар Трговински техничар Комерцијалиста Туристички техничар Економски техничар У Економско - трговинској школи образују се ученици у оквиру следећих образовних профила: Финансијски техничар
 • 115. Програм каријерног вођења и саветовања се реализује кроз редовну наставу, ваннаставне активности, предавања, саветовања, трибине, обуке и разговоре са ученицима, представљање високошколских установа ученицима, одлазак у стручне посете (Народна банка, Економски факултет, трговински центри, Сајмови туризма, Збор угоститељских радника), сарадњу са Националном службом за запошљавање, Привредном комором у Пожаревцу, предузетницима из локалне средине и привредним компанијама.. У Економско-трговинској школи је у току школске 2013/2014 формиран тим за каријерно вођење и саветовање, направљен план и програм рада тима. АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ Чланови тима за каријерно вођење у школској 2015/2016. години: •Слободанка Цветић, наставник економске групе предмета •Анђелка Стојићевић, наставник економске групе предмета •Вера Шешум, наставник економске групе предмета •Милена Златар Ђурђић – руководилац тима •Драган Неранџић, наставник географије •Сања Новаковић, педагог
 • 116. Неке од најзначајнијих активности које су спроведе у претходном периоду: - Организација радионица психолога из Националне службе за запошљавање, теме: “Одлучивање у процесу избора занимања и професионалној каријери”, “Тражим посао” - Посете сајмовима образовања, посета Народној банци, Економском факултету у Београду и Факултету организационих наука, као и посете представника високошколских установа нашој школи - Организација трибине “Управљање пројектима”, предавач Марија Несторовић, менаџер за управљање пројектима у компанији “Бамби” - Трибина „Синергија виртуелног и реалног предузећа“, директор Иван Станковић - предузеће Гаус -Трибина „Искуство виртуленог и реалног предузећа“, директор D Logic-a Горан Кузмановић - истраживање на узорку који школован у периоду од 2005. до 2009. године (у смислу њиховог професионалног развоја - преглед наставак школовања/рад у струци/рад изван струке) - систематско праћење уписа ученика који су наставили школовање на Економском факултету у Београду (од 2008. године)-професорка економске групе - обука из каријерног вођења и саветовања (10 часова, групни и индивидуални рад) – педагог (тренер за каријерно вођење и саветовање) - радионице за писање ЦВ-а, бизнис плана – професори грађанског васпитања, страних језика, предузетништва...
 • 118. У оквиру трибине ''Синергија виртуелног и реалног предузећа'' издвојила бих конкретан пример који је испричао власник предузећа ''ГАУС'', Иван Станковић кроз који нам је ставио до знања да се не крије све у сувопарном знању већ и у вештини и идејама које имамо. К.С. Све време је успео да одржи пажњу слушаоцима што је једна од важнијих особина комерцијалисте. Лично мене је још више заинтересовао за рад на пословима комерцијалисте, зато што нам је све то тако лепо описао, свој радни дан, своје радно искуство, причао нам је и о томе како се сналазио у разним ситуацијама. Ј.Ђ. Када смо презентовали наша предузећа, осећала сам се озбиљно и пословно и пријао ми је тај осећај јер то значи да имаш нешто иза себе. Када сам представљала производе, имала сам утисак као да стварно предстаљам производе својим будћим купцима. С.Ђ. УТИСЦИ ПОСЛЕ ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ
 • 119. САЈМОВИ ОБРАЗОВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШКОЛЕ САЈАМ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
 • 121. Тим за каријерно вођење ехничке школе из Старе пазове Светосавска 5, Стара Пазова 022/310-641; tskola@mts.rs
 • 122. Активности Тима за каријерно вођење и саветовање у школској 2015/2016. Евалуација рада у претходној години: Реализоване активности: • одобрен нови образовни профил (Техничар друмског саобраћаја) и уписани ученици • уписани ученици у четвртом степену сви са преко 50 бодова • локална самоуправа подржала регресирано плаћање превоза ( 80%) • повећан број уписаних ученика у први разред за око 20% • ученици у наставку школовања-уписали жељене факултете (буџет) • реализован план рада Актива наставника техничке струке за 2014/2015. и утврђени приоритети за наредни период
 • 123. План активности за 2015/2016: • Учествовање на Регионалном сајму запошљавања и мале привреде у Новој Пазови • Семинар за наставнике техничког и информатичког образовања у основној школи у области компјутерске графике „ Pro-desk top“ • Повезивање са фирмом „ 4М“-Нови Бановци ради реализације кооперативног образовања • Наставак сарадње са фирмом „Енерго-пет“ -Крњешевци • Сарадња са француском компанијом „Streit-nova“ -Стара Пазова • Присуствовање на општинским такмичењима у основним школама • Формирање секције стручних сарадника Старе Пазове • Међусекторско повезивање на општини • Сарадња са основним школама: Дан отворених врата, родитељски састанци • Каријерно вођење ученика Техничке школе • Стручно усавршавање наставника у области каријерног вођења и саветовања • Презентација занимања и компетенција ученика поводом 70 година постојања Техничке школе
 • 124. Регионални сајам запошљавања и мале привреде у Новој Пазови од 08-10. октобра 2015. Учесници: - Привредна друштва и јавна предузећа из Старе Пазове и окружења - Привредна комора РС - Национална служба за запошљавање (за Срем) -Средње стручне школе из Старе Пазове Посетиоци: Организована посета ученика основних школа Организована посета ученика средњих школа Школска управа Нови Сад Београдска отворена школа
 • 125. Регионални сајам запошљавања и мале привреде у Новој Пазови од 08-10. октобра 2015. Активности: • -Презентација знања, вештина, способности, као и постигнућа ученика Техничке школе • - приказ- предавање о дуалном и кооперативном образовању, • - у сарадњи са Канцеларијом за младе матуранти активно тражили посао на Сајму запошљавања • - успостављa контакт са заинтересованим привредницима Оствареност циља: • Велика заинтересованост ученика основних школа за занимања приказан на Сајму • Остварен контакт са привредницима, „ Print point“- Нова Пазова донирао опрему (натпис Техничке школе)
 • 126. Кооперативно образовање ( „4-М“ и Техничка школа) Континуирано током школске године Учесници: • Матуранти смера: Техничари за компјутерско конструисање • Менаџмент фирме „4-М“ – Нови Бановци Активности: • Прављење плана сарадње у области пројектовања и програмирања у поступку производње • Укључивање ученика у процес израде модела алата из производног програма „4 М“ • Израда документације за процес производње • Програмирање алатне машине за једноставан део Оствареност циља: • - Група заинтересованих ученика је део процеса пројектовања и програмирања обавила у фирми „4М“, што их је оспособило за брзо укључивање у производњу; • - Договорено је укључивање и млађих ученика у овај процес, од школске 2016/2017.
 • 127. Подизање компетенција наставника техничког и информатичког образовања у основној школи ( у оквиру сталног стручног уасвршавања) у области компјутерске графике и моделирања Континуирана сарадња током школске године Едукација наставника децембар-јануар Учесници: • 15 наставника техничког и информатичког образовања основних школа са Општине Стара Пазова • Едукатор: наставник Техничке школе наставних предмета моделирање машинских елемената и конструкција
 • 128. Активности: • Теоријски увод у моделирање (6 сати стручног усавршавања) • Практична израда модела (18 сати стручног усавршавања) • Асистирање при извођењу наставе у сложенијим деловима ( по позиву током године) Оствареност циља: • Осавремењена настава техничког и информатичког образовања у 7. и 8. разреду • Оснаживање наставника у области компетенција К-1
 • 129. Промоција школе Током године Учесници: • - Наставници Техничке школе • - Ученици и родитељи основних школа са територије Општине Стара Пазова • - Приватни предузетници, локална самоуправа, Привредна комора Срема, Канцеларија за младе, Национална служба за запошљавање, средства информисања (РТВ Стара Пазова; Пазовачка ревија), Еколошки покрет,...
 • 130. Активности: • Јавни и угледни часови у библиотеци • Приказ повезаности садржаја наставних предмета Техничке школе са садржајем предмета Такмичења основних школа • Дан отворених врата Школе- организована посета ученика осмих разреда школској радионици • Посета родитељским састанцима у основној школи • Електронске новине „Жироскоп“ ( 4 броја) • Tehnickaskolablog uz put/usput • Фејсбук страница:Tehnička škola Stara Pazova • Постављање свих битних догађаја у вези са Школом на youtube каналу
 • 131. Обележавање 70 година рада школе кроз приказ остварених компетенција ученика и дефинисање правца сарадње са локалном привредом
 • 132. Оствареност циља: • Разбијене предрасуде о стеченим општим и стручним знањима ученика Школе • Разбијени стереотипи о могућностима наставка школовања стицањем образовања у Техничкој школи • Заинтересованост родитеља за Техничку школу • Велики број посета (и лајкова) блогу школе, фејсбук страници • Договорени правци будуће сарадње са позваним актерима (запошљавање, кооперативни однос у образовању, подршка плана уписа)
 • 133. Формирање секције стручних сарадника и међусекторско повезивање Април -мај Учесници: • Директори и стручни сарадници предшколских установа, основних школа, средњих школа • Представници Центра за социјални рад • Представници Дома здравља • Представници локалне самоуправе: начелници, инспектори • Представници полицијске управе • Представници Канцеларије за младе и Канцеларије за Роме • Представници Црвеног крста Активности: • Формирање стратегије за проток информација о ученицима који се уписују у средњу школу у 2016/2017. • Интерсекторско повезивање свих релевантних актера на Општини у циљу пружања подршке сваком детету • Најава Дана отворених врата средњих школа Старе Пазове Оствареност циља: • Утврђен начин протока информација о ученицима у процесу образовања на свим нивоима • Утврђени облици сарадње школа и Дома здравља, Центра за социјални рад, Црвеног крста, полиције и Националне службе за запошљавање
 • 134. Каријерно вођење ученика за наставак школовања Јануар- мај Учесници: • Матуранти Техничке школе • Представници високошколских установа • Савез проналазача Србије • Тим за каријерно вођење школе Активности: • Испитивање професионалних интересовања и жеља матураната • Обука за писање радне биографије, јављање на конкурс, обављање разговора са послодавцем,... • Обука наставника за каријерно вођење и саветовање • Презентација високошколских установа ученицима школе • Бесплатне радионице Сингидунума и Едуконса за матуранте из области: ИТ технологија, пословних вештина и електротехнике • Посете: Савезу проналазача у Београду, Сајму технике у Београду, Сајму образовања • Учествовање на Сајму КВИС на Бис Оствареност циља: • Информисани ученици о начину и могућностима студирања • Приказана могућност студирања уз рад • Ученици упознати са могућностима самозапошљавања (покретање сопственог бизниса)
 • 135. Учешће у неформалном образовању Током године Учесници: • Наставници Техничке школе • Заинтересовани привредни предузетници • Канцеларија за младе • Локална самоуправа Активности: • Иновирање знања радника компаније • Израда локалног акционог плана за младе (2016-2020) Оствареност циља: • Подизање нивоа знања актера (техничара у погону и шефова смене) са циљем смањења шкарта у процесу производње • Брже укључивање запослених у процес производње • Учествовање у изради ЛАП-а за младе ( запошљивост, самозапошљавање, израда бизнис плана,...)
 • 137. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА ПОЖАРЕВАЦ
 • 138. ФОРМИРАЊЕ И СТРУКТУРА ТИМА • Тим је формиран на почетку школске године • Број чланова је пет + према потребним активностима • Активно укључивање ученика Чланови Данијела Жуковски Директор Ана Влајовић Професор историје Милош Јеремић Професор филозофије Живкица Ђорђевић Стручни сарадник- педагог Јелена Миливојевић Професор математике Драгана Драгић Професор грађанског васпитања Саша Јовић Професор рачунарства и информатике Мирјана Живојиновић Професор хемије
 • 139. ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЧЛАНОВА ТИМА • УКЉУЧЕНИ У ВИШЕДНЕВНУ ОБУКУ – БОШ-а • УКЉУЧЕНИ У СЕМИНАР Euroguidance центра • УЧЕШЋЕ У КОНФЕРЕНЦИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ БОШ и Euroguidance центра • СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА И САЈТОВИ • РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
 • 140. ПЛАНИРАЊЕ • ШКОЛСКИ ПРОГРАМ • ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2015/16. годину • АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА 2015/16. • НЕПОСРЕДНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТИ • ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
 • 141. САЈАМ ОБРАЗОВАЊА ОСНОВАЦА • ОРГАНИЗУЈЕ СЕ НА НИВОУ ГРАДА • ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА ИМАЛА ЈЕ СВОЈ ШТАНД • УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ ДЕЛИЛИ СУ ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ И РАЗГОВАРАЛИ СА ОСНОВЦИМА
 • 142. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ПОСЕТЕ ОСНОВАЦА • ОРГАНИЗОВАН У МАЈУ • ПРОГРАМ – ПРИЈЕМ УЧЕНИКА – ОБИЛАЗАК ШКОЛЕ – РАЗГОВОР СА УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА
 • 143. САЈАМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКУЛТЕТА • ОРГАНИЗУЈЕ СЕ НА ИНИЦИЈАТИВУ МАТУРАНАТА ПОЖАРЕВЦА И ТИМА ЗА КВиС, КАКО БИ СЕ МАТУРАНТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОКОЛИНЕ, УПОЗНАЛИ СА МОГУЋНОСТИМА ДАЉЕГ ОБРАЗОВАЊА. • ОВЕ ГОДИНЕ УЧЕСТВОВАЛО 30 ФАКУЛТЕТА. • ФАКУЛТЕТЕ У ВЕЛИКОМ БРОЈУ СЛУЧАЈЕВА, ПРЕДСТАВЉАЛИ НЕКАДАШЊИ УЧЕНИЦИ ПОЖАРЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
 • 144. ПОСЕТЕ УСТАНОВАМА • ДОГОВОР ПРЕДСТАВНИКА ШКОЛЕ И УСТАНОВЕ • ПОСЕТА ОБУХВАТА ОБИЛАЗАК, УПОЗНАВАЊЕ ПОСЛОВА И РАЗГОВОР
 • 145. ТРИБИНА – ГОСТ НЕКАДАШЊИ УЧЕНИК ШКОЛЕ • НАСТАВАК САРАДЊЕ СА СТУДЕНТИМА – НЕКАДАШЊИМ УЧЕНИЦИМА ШКОЛЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ У ИНОСТРАНСТВУ • ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИХ ИНФОРМАЦИЈА • РАЗМЕНА СА ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ УЧЕНИКА
 • 146. ТЕСТИРАЊЕ • ТЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСОВАЊА • ТЕСТ СПОСОБНОСТИ • ТЕСТ МОТИВАЦИЈЕ • УПИТНИК О ТЕХНИКАМА УЧЕЊА • САМОППРОЦЕНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОПРЕДЕЉЕЊА • Пожаревачка гимназија • П о ж а р е в а ц • Школска 2015/16. • • • Име и презиме ученика: Одељење: IV/ • Резултати Теста професионалних интересовања • Високо изражена интересовања за биологију, медицину, хемију, угоститељство и трговину и педагогију . • Више од просека изражена интересовања нема. • У границама просека изражена интересовања за право и судску праксу, друштвени рад, новинарство и технологију. • Ниска интересовања за географију, геологију, физику, технику, обраду метала, обраду дрвета, грађевинставо, историју, математику, економију, сликарство и фискултуру и спорт. • Нису издиференцирана интересовања нема. • Тест-Врсте професионалних способности • Високо изражена способност: • Интереперсонална – социјална интелигенција • Вербално – лингвистичка • Просторно - визуелна • Тест комуникативних и организаторских способности • Комуникативне способности које се односе на лако успостављање односа са људима су високе, као и организаторске способности које се односе на могућност утицаја на друге људе. • Тест-Мотивација за рад/учење • Унутрашња мотивација је висока и виша је од спољашње. Ово указује на чињеницу да те на успех и рад покреће унутрашња жеља за успехом и напредовањем. • Техника учења • Техника учења је солидно развијена. • Коментар: • Интересовања су издиференцирана и у складу су са избором који правиш, а то су медицинске науке – медицина и стоматологија. Друге оријентација које имаш представљају добро подлогу за свестрани развој и друштвени активизам. • Висок школски успех током школовања добар је предуслов за успешно студирање и успех у каријери. • • •
 • 148. КОНФЕРЕНЦИЈА KAРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛАМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА ОДРЖАНА 10. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ У САРАДЊИ СА СРЕДЊОМ ШКОЛОМ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И УДРУЖЕЊЕМ „КРЕАТИВНА ПЕДАГОГИЈА“ ИЗ ПОЖАРЕВЦА
 • 150. Unapređenje kvaliteta usluge karijernog vođenja i savetovanja u srednjoškolskim ustanovama Metodologijom NVO „KOCKA“ Predrag Tomanović Iskustva Saobraćajne škole „Pinki“, Novi Sad Privredna Komora Srbije Beograd , 13.06.2016. 150
 • 151. IZAZOVI KARIJERNOG SAVETOVANJA KVIS UČENIKA KOJI ŽELE DA SE ZAPOSLE Realizatori: Nastavnici praktične nastave • Radionice obuhvataju: - Iskustva prilikom konkurisanja za zaposlenje – Upoznavanje sebe - RIASEC kod - Stil učenja – VAK (Vizuelni, Auditivni i Kinestetički) - CV, Prateće pismo i Intervju sa poslodavcem 151
 • 152. IZAZOVI KARIJERNOG SAVETOVANJA Realizatori: Nastavnici teoretske nastave • Radionice obuhvataju: Lični razvoj, nivo samopouzdanja, lične vrednosti i interesovanja – Upoznaj sebe – RIASEC KOD - Stil učenja VAK (vizuelni, auditivni, kinestetički) - Donošenje odluke • Uvod u donošenje odgovornih odluka • Uspostavljanje prioritenih i sekundarnih izbora • Plan ličnog razvoja KVIS UČENIKA KOJI ŽELE DA NASTAVE STUDIJE 152
 • 153. IZAZOVI KARIJERNOG SAVETOVANJA Primer dobre prakse : Učenici žele dodatno ... => Podizanje samopouzdanja (radionica 1a) => Prikupljanje informacija – „Na korak do odluke“ (radionica 6) ... itd => Savladavanje treme od javnog nastupa ... itd Motivacija nastavnika => izbor nastavnika putem upitnika INOVA => maksimalnim brojem sati stručnog usavršavanja u ustanovi => koncentrisanjem upitnika na što manji broj strana Motivacija učenika: Video sadržaj-Nik Vujičić, Branko Radunković..... i predavanje uspešnih privrednika sa velikim životnim iskustvom 153
 • 154. IZAZOVI KARIJERNOG SAVETOVANJA Takmičenje FAM iz Sremskih Karlovaca – „Budi multimedijalan – Izaberi FAM“ 2016 => razvijane meke veštine – Timsko rešavanje zadatka i promena pozicije lidera => Prepoznavanje svojih realnih sposobnosti => Kreativna primena celokupnog znanja => Osvajanje jedne od glavnih nagrada – Stipendija Primer dobre prakse 154
 • 155. IZAZOVI KARIJERNOG SAVETOVANJA PORED SVEGA NAVEDENOG ZA KVALITETNO KVIS RADI SMANJENJA OSIPANJA I POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH POTREBNA JE I KVALITETNA PRAKSA • motivisanjem privrednih subjekata - pravilnom pripremom i motivacijom učenika za usvajanje znanja (za CV, za nalaženje posla ...) 155 • Omogućavanjem niže cene obavljanja praktične nastave – saradnja sa privrednim subjektima na snižavanju troškova realizacije Na primer: Za nautičkog tehničara... brodarska knjižica - traje 3 školske godine i služi za obavljanje praktične nastave na brodu i trenutno košta 6000 dinara. Na ovu cenu, potrebno je dodati i 60 evra godišnje, na ime hranarine, za 15 dana boravka na brodu. Neki učenici, nemaju ove finansijske mogućnosti i samim tim njihova zapošljivost je na veoma niskom nivou.
 • 156. Zahvaljujemo se na pozivu i pažnji ! Kolektiv Saobraćajne škole „Pinki“ iz Novog Sada Predrag Tomanović tpedja@yahoo.com 156