Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
xabier agirre
“naturatik hurbil”
BERGARA 2015. AROZTEGI ARETOA
Margo erakusketa • Exposición de pintura
Uztailaren 3tik 19...
ERAKUSKETA EXPOSICIÓN
Xabier Agirre
ANTOLATZAILEA ORGANIZADOR
Bergarako Udala Ayuntamiento de Bergara
INPRIMAKETA-EDIZIOA ...
Ordutegia:
asteartetik ostiralera	 18:00 - 20:30
larunbatetan	 12:00 - 14:00
	 18:00 - 20:30
igande eta jaiegunetan	 12:00...
Pago hautsia. 2007. 170 x 198 cm
Xabier Agirre (motibotik koadrora)
1
Behaketaren zehaztasuna, pentsamenduaren zehazta-
sunaren modukoa da.
Accuracy of obs...
Goronaeta. 2015. 60 x 73 cm
Xabier Agirre (del motivo al cuadro)
1
La precisión de la observación es el equivalente de la
precisión del pensamiento.
A...
Miraflores. Lantegiak. 2001. 170 x 90 cm
Bedua. 2006. 130 x 150 cm
Dimako haitzak. 2014. 108 x 87 cm
Elurra Elorretan. 2014. 97 x 130 cm
Rio Lobos. Harkaitza. 2014. 50 x 61 cm
Cantonad santutegia. 2014. 60 x 81 cm
Agrigento. Olibondoak. 2011. 50 x 65 cm
Alcantara. Sizilia. 2012. 54 x 65 cm
Frias. 2007. 81 x 90 cm
Txabolak. Mali. 2010. 82 x 130 cm
Atxondoko presa. 2015. 170 x 198 cm
Agrigento. Kostaldea. 2012. 60 x 73 cm
Congosto. 2015. 50 x 65 cm
Eukalipto basoa. 2014. 73 x 50 cm
Guadalajarako paisaia. 2014. 60 x 73 cm
Selinunte. Badia. 2013. 54 x 81 cm
Siracusa. Teatroa. 2013. 65 x 81 cm
Larrun. 2012. 46 x 65 cm
Haitzak Dima. 2015. 60 x 50 cm
Alcalá de Moncayo. 2014. 50 x 73 cm
Poitou. Padura. 2012. 61 x 46 cm
Jugo. Araba. 2011. 81 x 100 cm
Taormina. Aztarnak. 2014. 60 x 73 cm
Etxe beltza. Etna. 2013. 54 x 78 cm
Etxe beltza. Etna. 2013. 65 x 81 cm
Congosto. Inguruak. 2015. 65 x 81 cm
Siracusa. Harrobia. 2013. 54 x 65 cm
Selinunte. Aztarnak. 2013. 50 x 61 cm
Xabier Agirre (Bergara, 1955)
Pariseko École Superieure des Beaux Arts-en ikasi
zuen. Bilboko Arte Ederren fakultatean liz...
TALDEKO ERAKUSKETA BATZUK / ALGUNAS EXPOSICIONES COLECTIVAS
2013	 CD 12x12 1er Tranco. Galería Félix Gómez. Sevilla
2011	 ...
Hodeiak. Txingudi. 2014. 61 x 50 cm
xabier agirre
“naturatik hurbil”
AROZTEGI
ARETOA
Ordutegia:
asteartetik ostiralera	 18:00 - 20:30
larunbatetan	 12:00 - 14...
Xabiar Agirre: Naturatik hurbil
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Xabiar Agirre: Naturatik hurbil

174 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Xabiar Agirre: Naturatik hurbil

 1. 1. xabier agirre “naturatik hurbil” BERGARA 2015. AROZTEGI ARETOA Margo erakusketa • Exposición de pintura Uztailaren 3tik 19ra • Del 3 al 19 de julio
 2. 2. ERAKUSKETA EXPOSICIÓN Xabier Agirre ANTOLATZAILEA ORGANIZADOR Bergarako Udala Ayuntamiento de Bergara INPRIMAKETA-EDIZIOA IMPRESIÓN-EDICIÓN K3 Inprimategia ARGITARAPENA EDICIÓN Bergarako Udala Ayuntamiento de Bergara LEGE GORDAILUA DEPÓSITO LEGAL SS 772-2015
 3. 3. Ordutegia: asteartetik ostiralera 18:00 - 20:30 larunbatetan 12:00 - 14:00 18:00 - 20:30 igande eta jaiegunetan 12:00 - 14:00 xabier agirre “naturatik hurbil”
 4. 4. Pago hautsia. 2007. 170 x 198 cm
 5. 5. Xabier Agirre (motibotik koadrora) 1 Behaketaren zehaztasuna, pentsamenduaren zehazta- sunaren modukoa da. Accuracy of observation is the equivalent of accuracy of thinking. (Wallace Stevens)1 . Xabier Agirre (Bergara, 1955) gazte-gaztetatik hasi zen pintatzen, Bergaran bertan, Simon Arrietarekin eta batez ere Fernando Azkargortarekin. Formazioa Bilbon eta Parisen osatu zuen. 1988. urtez geroztik, Euskal Herriko Unibertsitateko Pintura irakaslea da. Aroztegi aretorako azken 10 urteotan pintatutako zenbait koadro hautatu eskegi du. Koadro guztiak bisitatutako lekuen errepresentazioak dira. Tokiak, batzuk inguru hurbilekoak dira (Bizkaia eta Gi- puzkoa aldekoak), eta beste batzuk urrunagokoak (Gaztela, Aragoi, Kantabria, edo Italiako hegoaldea –gurean arrotz den itsasoaren urdin mota esangu- ratsuarekin–). Bisitatu eta so egin, printzipioz horre- tan datza. Plen-air saio ugari egin ohi badu ere, erakusketan zuzen-zuzenean egindako koadro bakar bat dago, hain justu Arabako Jugo izeneko herrian egindakoa. Gainerako guztiak bere tailerrean pintatu ditu, inpresioak gorde dituzten argazkiek eta oroimenak lagunduta. Beraz kopia hutsak baino berreraikun- tzak dira. Wallace Stevens-en hasierako aipuak oro har aintzat hartzen ez den aldea agertzen du, hain zuzen ere behaketaren eta pentsamenduaren baliokidetza. Pinturari dagokionez, Cézanne-rekin bat etorrita, esan dezakegu motibo deitzen dugun horren bitar- tekaritzari esker gertatzen dela hori. Izan ere, Pinturan motiboa aurkitzen bada, hori da “zerbaitek” sentsibilitateari eragin diolako zen tzumenen bidetik (begitik). Baina Pinturan aurkitze hori, edo topo-egite hori, ez da hor bukatzen; sentsi- bilitate eta praktika jakin batetik abiatuta, koadroan sentsazio hori berregiteko gaitasunak eta asoziazio- prozesuak erabakitzeko aukera izango da; koadroan eratu, koadrora egokitu eta komunikagarri bilakatu. Era berean, motibo eta sentsibilitate jakin horren arabera, espazioaren eta gainazalaren antolaketa erabakiko da, baita argiaren zein koloreen banaketa ere, motiboaren zirkunstantziekin bat etorrita, eta koloreen kontrasteak nahiz harmoniak, gainazala- ren balioak, eta eskuaren nahitako edo nahigabeko lanaren aztarnak. Hau guztia azaltzeko, elurtutako Bakioko zuhaitz enborrak izpi batek argiztatuak baino adibide hoberik ez dago. Zeharkako argi-izpi batek une batean bi enbor argiztatzea izan daite- keen anekdota hutsetik haratago, alderantziz, anto- lamendu bat sortzeko aitzakia da, lerro, kolore eta espazioetan oinarritutako antolamendua. Horregatik, motiboa aurkitzea ez da gaia aurkitzea, ezta pintoresko den hori aurkitzea ere; aurrez azal- dutako guztia gauzatzeko aukera da. Baina, eta hau garrantzitsua da, Pintura eratzen duena, berariazko, propio zaiona, eta behin eta berriz esaten ari du- guna hau da: materia koloreztatua, berau utzita la- gako dugun gainazala, lan hori egiteko tresnak eta, azkenik, pintatzea zer den definitzen duten ekin- tzak eta jarrera. Horrek denak gorpuzten du artista baten adierazpena edo eraketa, betiere norberaren pentsamendu, ordena, izaera zein sentsibilitatearen arabera. Eta Xabierren koadroetan hori da azpima- rratzekoa, eta ez horrenbeste koadroek azaltzen di- tuzten toki zehatzak. Txus Meléndez
 6. 6. Goronaeta. 2015. 60 x 73 cm
 7. 7. Xabier Agirre (del motivo al cuadro) 1 La precisión de la observación es el equivalente de la precisión del pensamiento. Accuracy of observation is the equivalent of accuracy of thinking. (Wallace Stevens)1 . Xabier Agirre (Bergara, 1955) comenzó a pintar sien- do muy joven en el mismo Bergara con Simón Arrieta y sobre todo con Fernando Azkargorta. Se terminó de formar en Bilbao y París. Desde el año 1988 es profesor de Pintura en la Universidad del País Vasco. Para la exposición en Aroztegi Aretoa muestra una selección de cuadros realizados en los últimos 10 años. Todos los cuadros tratan de lugares que ha visi- tado. Algunos de ellos se refieren a lugares cercanos (como Bizkaia y Gipuzkoa) y otros a lugares más leja- nos (Castilla, Aragón, Cantabria o el sur de Italia con ese mar de un azul extraño para nosotros). Visitar y observar, en principio, de eso se trata. Habitual en la práctica del plen-air, en la exposición hay un solo cuadro pintado en directo, el pintado en el pueblo alavés de Jugo. El resto están ejecutados en el taller, con la ayuda de fotos que le ayudan a re- tener las impresiones recibidas y de la memoria. Son por tanto reconstrucciones, no meras copias. La cita inicial de Wallace Stevens plantea un aspecto que no se suele considerar y es el de la equivalen- cia entre la observación y el pensamiento. En el caso de la Pintura, siguiendo a Cézanne, podríamos decir que esto ocurre por la mediación de lo que llamamos el motivo. Porque en la Pintura, dar con el motivo es el resul- tado del encuentro entre un algo que ha afectado a una sensibilidad por la vía de lo sensible (el ojo). Pero en la Pintura este encuentro, o encontronazo, no acaba ahí, será ocasión para determinar en el cuadro, desde una sensibilidad y desde una práctica concreta, un proceso de asociaciones y una capaci- dad para reconstruir esta sensación conformada en cuadro y hacerla transmisible. Asimismo, de acuerdo con el motivo y con esa sensibilidad concreta, se de- terminarán la organización del espacio y la superfi- cie, la distribución de la luz y los colores según las cir- cunstancias del motivo, los contrastes y las armonías de los colores, los valores de superficie y las marcas voluntarias e involuntarias del trabajo de la mano. Para explicar esto no se me ocurre mejor ejemplo, que el de los troncos iluminados por un rayo de luz en un nevado Bakio. Más allá de la mera anécdota en que podría convertirse un rayo oblicuo de luz ilu- minando puntualmente dos troncos, por contra, esto es la excusa para crear una organización basada en líneas, colores, formas y espacios. Por eso, encontrarse con lo que llamamos el motivo no es encontrarse con el tema, ni con lo pintoresco, sino que es la oportunidad para poner en obra todo lo que acabamos de describir. Pero, y esto es impor- tante, lo que constituye la Pintura es eso que le es propio y que venimos refiriendo: materia coloreada, superficie en la que depositarla, herramientas para ello, y finalmente acciones y gesto que definen al pintar. Todo eso corporeiza la expresión o realiza- ción que responde a un pensamiento, un orden, un carácter y una sensibilidad. Eso es lo que importa en los cuadros de Xabier y no tanto los lugares de los que tratan todos y cada uno de estos cuadros. Txus Meléndez
 8. 8. Miraflores. Lantegiak. 2001. 170 x 90 cm
 9. 9. Bedua. 2006. 130 x 150 cm
 10. 10. Dimako haitzak. 2014. 108 x 87 cm
 11. 11. Elurra Elorretan. 2014. 97 x 130 cm
 12. 12. Rio Lobos. Harkaitza. 2014. 50 x 61 cm
 13. 13. Cantonad santutegia. 2014. 60 x 81 cm
 14. 14. Agrigento. Olibondoak. 2011. 50 x 65 cm
 15. 15. Alcantara. Sizilia. 2012. 54 x 65 cm
 16. 16. Frias. 2007. 81 x 90 cm
 17. 17. Txabolak. Mali. 2010. 82 x 130 cm
 18. 18. Atxondoko presa. 2015. 170 x 198 cm
 19. 19. Agrigento. Kostaldea. 2012. 60 x 73 cm
 20. 20. Congosto. 2015. 50 x 65 cm
 21. 21. Eukalipto basoa. 2014. 73 x 50 cm
 22. 22. Guadalajarako paisaia. 2014. 60 x 73 cm
 23. 23. Selinunte. Badia. 2013. 54 x 81 cm
 24. 24. Siracusa. Teatroa. 2013. 65 x 81 cm
 25. 25. Larrun. 2012. 46 x 65 cm
 26. 26. Haitzak Dima. 2015. 60 x 50 cm
 27. 27. Alcalá de Moncayo. 2014. 50 x 73 cm
 28. 28. Poitou. Padura. 2012. 61 x 46 cm
 29. 29. Jugo. Araba. 2011. 81 x 100 cm
 30. 30. Taormina. Aztarnak. 2014. 60 x 73 cm
 31. 31. Etxe beltza. Etna. 2013. 54 x 78 cm
 32. 32. Etxe beltza. Etna. 2013. 65 x 81 cm
 33. 33. Congosto. Inguruak. 2015. 65 x 81 cm
 34. 34. Siracusa. Harrobia. 2013. 54 x 65 cm
 35. 35. Selinunte. Aztarnak. 2013. 50 x 61 cm
 36. 36. Xabier Agirre (Bergara, 1955) Pariseko École Superieure des Beaux Arts-en ikasi zuen. Bilboko Arte Ederren fakultatean lizentzia lor- tu zuen. Bergaran bizi da, eta 1988tik hona pintura irakasle da Arte Ederren fakultatean bertan. Estudió en l’École Nationale des Beaux Arts en Paris. Se licenció en la facultad de Bellas Artes de Bilbao. Reside en Bergara, y desde 1988 es profesor de Pintura en la citada facultad. BANAKO ERAKUSKETAK / EXPOSICIONES INDIVIDUALES 2015 Aroztegi aretoa, Bergara 2015 Nahikari, Bergara 2015, 2009, 2005, 2000, 1994 Galería Félix Gómez. Sevilla 2012 Modotti tailerra, Hondarribia 2011, 2007, 2004, 2001, 1998, 1992, 1989, 1987 Galeria Ederti. Bilbao 2005, 2000 Galería Ángeles Penche. Madrid 2003 Galería Felisa Navarro. Vitoria-Gasteiz 2001, 1996, 1991 Galería Pintzel. Iruña/Pamplona 2000 Galerie Florence Touber. Paris 1992, 1988 Galerie Vannoni. Lyon, Frantzia 1988 Galerie Etienne de Causans. Paris 1986 Galerie EFTE. Paris 1884 Gipuzkoako Aurrezki Kutxa / Caja de ahorros Provincial de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián 1983 Galeria Arteta. Bilbao 1977 Galeria Eder Gai. Bergara
 37. 37. TALDEKO ERAKUSKETA BATZUK / ALGUNAS EXPOSICIONES COLECTIVAS 2013 CD 12x12 1er Tranco. Galería Félix Gómez. Sevilla 2011 Behiak/Vacas. Barakaldo, Sestao, Basauri, Gernika. 2005 Medias y extremas razones. Caja San Fernando. Sevilla 2009 Dend’Arte. Comercios. Gernika 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004,1991 Oinez. Iruña/Pamplona 2007 Panorama. 6 artista taldean, Okendo aretoa. Donostia/San Sebastian 2007 180º. Portalea aretoa. Eibar. 2006 Panorama. 6 artista taldean, Zuloaga museoa. Zumaia 2005, 2004, 2003, 2002 Ibilarte. Bilbao 1995, 1994 ARCO. Galería Félix Gómez 1989 Retrospectiva Prix Victor Choquet. Palais de la Monnaie. Paris 1988 Foire internationale d’Art Contemporain. Lyon. Frantzia 1988 Art Jonction International. Nice. Frantzia 1988 Peintres espagnols des années 80. Galerie Jennifer Pellé. Toulouse. Frantzia 1988, 1987, 1986 Le genie de la Bastille. Paris 1987 Yokohama – Paris. Kultur zentroa, Yokohama. Japonia Hilerria. 2011. 38 x 46 cm
 38. 38. Hodeiak. Txingudi. 2014. 61 x 50 cm
 39. 39. xabier agirre “naturatik hurbil” AROZTEGI ARETOA Ordutegia: asteartetik ostiralera 18:00 - 20:30 larunbatetan 12:00 - 14:00 18:00 - 20:30 igande eta jaiegunetan 12:00 - 14:00 Barrenkale 7, 20570 BERGARA • Tel.: 943 77 91 59 • e - mail: kultura@bergara.eus

×