Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Alles over dagstarts deel 6, het goede gesprek

 1. Yokoten Alles over DAGSTARTS
 2. Lees meer in ons Boek: Dagstarts en Hoshin Kanri Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 3. 1 DAGSTARTS – INLEIDING ; WAT IS EEN DAGSTART? Yokoten 2 DAGSTARTS – KPI’s – REGELKRINGEN 3 DAGSTARTS – HET BORD 4 DAGSTARTS – HET TEAM Alle 7 YouTube filmpjes over DAGSTARTS: 5 DAGSTARTS – DE VOORZITTER 6 DAGSTARTS – HET GOEDE GESPREK 7 DAGSTARTS – BESLUITVORMING
 4. Yokoten 6 HET GESPREK Alles over DAGSTARTS
 5. Een kort gesprek met het hele team op een vast tijdstip over: • de voortgang van het werk, • de prestaties, • de obstakels en • verbeterideeën. KENMERKEN Even de koppen bij elkaar
 6. Vorm: •Elke dag of elke week op een vast tijdstip (Exact) •Max 15 of 30 minuten •Staand, bij voorkeur op de werkvloer •Bij een gevisualiseerd dag- of weekstartbord KENMERKEN
 7. Staan heeft voordelen: •gaat sneller (33%*) – met dezelfde kwaliteit van besluitvorming •is dynamischer •non-verbale communicatie is beter zichtbaar •Let op: niet iedereen kan (15 of 30 minuten) staan * Bron: Journal of Applied psychology 1999 vol 84. Nr 2. Bluedorn, Turban, Sue Love) Yokoten STAAN of ZITTEN?
 8. Zittend vergaderen duurt langer. Gemiddeld 34%
 9. DE BEDOELING PROCESSEN BEHEERSEN EN CONTINU VERBETEREN Yokoten
 10. EEN REGELKRING Processen beheersen doe je in een regelkring. De regelkring wordt gemonitord en bijgestuurd in een dagstart.
 11. BEHEERSEN = REACTIEF HERSTELLEN / CORRIGEREN BEHEERSEN Beheersen: dan zijn er geen verbeteractiviteiten gepland. Er wordt alleen wat gedaan als de meetwaarden buiten de normen of grenzen komen.
 12. VERBETEREN = PROACTIEF VERBETEREN Verbeteren: dan worden er wel verbeteractiviteiten gepland. Er moet wat extra’s gedaan worden om bepaalde doelstellingen te halen.
 13. Hoewel je in een dagstart het werk kan beheersen èn continu kan verbeteren, Komt van dat tweede als gevolg van de beperkte tijd vaak niet veel terecht.
 14. Reserveer 1 dagstart per week Om verbetervoorstellen te bespreken
 15. • Dit is een verbeterbord met een kanban-systeem. • Er kunnen maar 9 verbetervoorstellen tegelijkertijd onder handen zijn. Als een verbetervoorstel is behandeld en geïmplementeerd (of verworpen), gaat die naar de rechterkolom. Yokoten VERBETERBORD • Dat is het moment dat er een nieuw verbetervoorstel uit de linkerkolom naar het midden van het bord kan.
 16. Yokoten VERBETERBORD
 17. VERBETER- VOORSTEL HUIDIGE SITUATIE GEWENSTE SITUATIE
 18. Yokoten HET GESPREK
 19. Soms wordt meer tijd besteed aan de kwaliteit van het dagstartbord, dan aan de kwaliteit van de dialoog bij het bord.
 20. Alle deelnemers 1.Delen een gezamenlijke opdracht en doel 2.Hebben elkaar nodig om dat doel te realiseren 3.Delen verantwoordelijkheden met elkaar 4.Vinden dat samenwerken voor hun opdracht beter is dan solistisch werken 5.Voelen de noodzaak om af te stemmen 6.Optimum: 5 – 7 deelnemers BASISCONDITIES TEAM Yokoten
 21. • Een dagstart moet voor alle deelnemers relevant zijn • Als iemand verhinderd is, moet die weten iets gemist te hebben RELEVANT
 22. Een dag- of weekstart is voor het team en door het team.
 23. WEEKSTART OP DIRECTIENIVEAU DAG- OF WEEKSTARTS OP AFDELINGSNIVEAU DAG- EN WEEKSTARTS OP TEAM-NIVEAU NETWERK van DAG/WEEKSTARTS Yokoten
 24. Een dagstart-team kan niet autonoom bepalen waar ze het over gaan hebben. Hun dagstart maakt deel uit van een netwerk van prestatiedialogen.
 25. Verantwoordingsgesprek •Informatiebehoefte van de vragensteller •Verantwoorden •Hoe komt het? •Wat ga je eraan doen? Yokoten WAT VOOR GESPREK IS HET?
 26. Prestatiedialoog •Vragen stellen om te helpen •Met Leren, Beheersen en Verbeteren •Wat is er aan de hand? •Kun je het verklaren? •Wat is je volgende stap? Yokoten WAT VOOR GESPREK IS HET?
 27. Wat is bedoeld als een prestatiedialoog, Lijkt soms meer op een verantwoordingsgesprek.
 28. STER Alle deelnemers praten met elkaar en stellen elkaar vragen De voorzitter neemt de leiding en het gesprek gaat helemaal via hem of haar. In een goede dialoog zie je afwisselend zowel wiel als ster. PRESTATIE-DIALOOG WIEL
 29. Je kunt het gesprek in een dag- of weekstart visualiseren met een zogenaamd spaghetti- diagram. Dan teken je op papier waar het bord staat en de deelnemers. Het groene bolletje is de voorzitter, de gele de deelnemers. Vervolgens volg je meet een stift de route van het gesprek. Yokoten SPAGHETTI-DIAGRAM
 30. Yokoten SPAGHETTI-DIAGRAM dagstartbord
 31. dagstartbord Yokoten WAT VOOR GESPREK IS HET? Alle deelnemers praten met elkaar en stellen elkaar vragen, de voorzitter vat samen en vraagt naar een beslissing. Goed profiel van een dagstart-dialoog
 32. dagstartbord Yokoten WAT VOOR GESPREK IS HET? Dit is alleen een ster-dialoog. De voorzitter stelt vragen en de deelnemers beantwoorden die braaf, maar vragen niets aan elkaar. Voor wie is deze dagstart eigenlijk?
 33. dagstartbord Yokoten WAT VOOR GESPREK IS HET? Niet iedereen doet actief mee. Dat kan zijn omdat de onderwerpen voor hen niet relevant zijn, maar kan ook andere redenen hebben.
 34. dagstartbord Yokoten WAT VOOR GESPREK IS HET? De voorzitter houdt een monoloog. Bijvoorbeeld door alles wat op het bord staat aan het team uit te leggen. Voor wie is deze dagstart eigenlijk?
 35. GEBRUIK HET BOB-MODEL Soms zie en hoor je dat elk teamlid de discussie in gaat met zijn of haar eigen beeld van de situatie. En daar een oordeel over heeft. Met als gevolg dat de teamleden elkaar niet meer begrijpen als ze een besluit moeten nemen
 36. GEBRUIK HET BOB-MODEL Beter is om: Eerst de beeldvorming gezamenlijk te doen En dan op basis van enkele alternatieven- de oordeelsvorming En uiteindelijk een gezamenlijke besluitvorming
 37. Spring niet te direct naar oplossingen, maar vraag eerst: ‘Begrijpen we de situatie?’
 38. GEBRUIK HET BOB-MODEL De gezamenlijke beeldvorming is klaar als iedereen de situatie voldoende begrijpt. En klaar is voor een oordeel.
 39. YOUTUBE Meer over besluitvorming met BOB kan je vinden in ons YouTube-filmpje. Op het Yokoten- kanaal.
 40. Yokoten PDCA
 41. Yokoten PDCA-ROUTINE PLAN – DO – CHECK - ACT Volg in de dagstarts de PDCA-routine Verspreid over meerdere dagstarts.
 42. Yokoten PDCA-ROUTINE Begrijpen we (je) de situatie?
 43. Als het team een situatie (probleem, trend-verandering) Onvoldoende begrijpt, Dan gaan ze eerst onderzoek doen naar de feiten.
 44. Aan het begin van de gebruikte zinnen kan je horen of er een mening of een feit aan komt: Yokoten FEITEN en MENINGEN Meningen: Volgens mij……. Ik denk dat …… Ik ben er van overtuigd dat ……
 45. Aan het begin van de gebruikte zinnen kan je horen of er een mening of een feit aan komt: Yokoten FEITEN en MENINGEN Feiten: Een versnelling van 4 dagen 12% minder Het zijn er 18 van de 40
 46. Discussies over meningen duren lang, en leiden zelden tot goede besluiten.
 47. De wet van de zelfoverschatting: “Wie weinig van iets weet heeft er een sterke mening over”
 48. Kap het gesprek af als het uitwisselen van meningen begint. En vraag om feiten-onderzoek
 49. •Begrijpend onderzoek – Hoe het nu is. •Verklarend onderzoek – Waarom het is. Omdat je de oorzaak-gevolg relatie wilt weten. Hoe komt het dat…….? BEGRIJPEN EN VERKLAREN
 50. De volgorde is: Eerst begrijpen, en dan verklaren. Iets wat je nog niet helemaal begrijpt kun je moeilijk goed verklaren.
 51. Yokoten PDCA-ROUTINE Kunnen we het verklaren? (begrijpen we de oorzaken?) Begrijpen we (je) de situatie?
 52. YOU TUBE 5 X WAAROM Meer over oorzaken- analyse met 5xWaarom kan je vinden in ons YouTube-filmpje. Op het Yokoten- kanaal.
 53. En in ons Boek: Continu Verbeteren Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 54. Valideer altijd De feiten En de oorzaken (vraag om bewijs)
 55. Yokoten PDCA-ROUTINE Kunnen we het verklaren? (begrijpen we de oorzaken?) Begrijpen we (je) de situatie? Welke verbeteractie stel je voor?
 56. Beschouw elke oplossing als een experiment. Het moet nog bewezen worden of het echt gaat werken
 57. Yokoten PDCA-ROUTINE COACHINGS-VRAGEN
 58. 2. Kunnen we het verklaren? •Wat is je volgende stap? -> onderzoek doen •Wat kunnen we wanneer verwachten? •Wat is je volgende stap? -> oorzaken vinden •Wat kunnen we wanneer verwachten? •Wat is je volgende stap? -> oplossingen bedenken •Wat kunnen we wanneer verwachten? PROBLEEM OORZAKEN OPLOSSING 1. Begrijpen we de situatie? 3. Kunnen we het oplossen?
 59. Yokoten 7 BESLUITVORMING Alles over DAGSTARTS
 60. Bestel ons boek: Creëer Flow op Kantoor Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten

Notas del editor

 1. Staan is beter, want snellere besluitvorming
 2. Er zijn twee toepassingen van dag- en weekstarts: Werk beheersen (wat hebben we gisteren gedaan, wat gaan we vandaag doen; voor de SVB: welke dossiers, welke voorraad gaan we vandaag wegwerken) Continu leren en verbeteren (zijn er obstakels, zijn er verbeterideeen, spreken we af om het eens anders te gaan doen?. Het volgen van de PDCA). Allebei kan ook. Meestal eerst met de 1e bedoeling beginnen. Eerst beheersen, daarna verbeteren.
 3. Een norm of een Doelstelling?
 4. Een norm of een Doelstelling?
 5. Als het aan deze basiscondities voldoet. Conditie 6: hoeveel deelnemers hebben jullie bij de locatieweekstart? Veel. Dan is de kans op een goede dialoog gering. Het zal nooit een levendig gesprek worden. Te veel mensen. Soms kun je dat maar beter accepteren en de locatieweekstart alleen maar gebruiken om te informeren.
 6. Standaard vraag die men stelt: is de teamcoach altijd de procesbegeleider van de dag-weekstarts van de RVT’s? - nee, beter dat het team het zelf doet. Maar dan niet steeds rouleren, want dan krijgen de mensen niet de kans om er goed mee te oefenen en het te leren. Soms is de TC te dominant aanwezig en kan hij/zij het gesprek te veel naar zich toetrekken.
 7. Twee soorten gesprekken. Verantwoordingsgesprek (gaat meestal over Resultaat-PI’s) Prestatiedialoog (is bedoeld om samen te leren en te verbeteren) Wanneer is de kans op een goede prestatiedialoog het grootst? Zie de volgende sheet
 8. Twee soorten gesprekken. Verantwoordingsgesprek (gaat meestal over Resultaat-PI’s) Prestatiedialoog (is bedoeld om samen te leren en te verbeteren) Wanneer is de kans op een goede prestatiedialoog het grootst? Zie de volgende sheet
 9. Dialogen hebben structuur, namelijk een wiel of een ster. Bij de wielstructuur reageren alle deelnemers van de weekstart op elkaar. Het is een levendig gesprek. Bij de sterstructuur reageren de deelnemers niet of alleen op de vragen van de procesbegeleider (de chef). Dat is geen dialoog, maar kan duiden op verantwoorden. Met een spaghettidiagram kun je het gesprek tijdens een weekstart visualiseren. Teken op een stuk papier de deelnemers (de bolletjes) en de procesbegeleider (groen bolletje). Volg met een pen de route die het gesprek volgt. Aan de vorm van de spaghetti kun je veel aflezen over de dialoog.
 10. Dialogen hebben structuur, namelijk een wiel of een ster. Bij de wielstructuur reageren alle deelnemers van de weekstart op elkaar. Het is een levendig gesprek. Bij de sterstructuur reageren de deelnemers niet of alleen op de vragen van de procesbegeleider (de chef). Dat is geen dialoog, maar kan duiden op verantwoorden. Met een spaghettidiagram kun je het gesprek tijdens een weekstart visualiseren. Teken op een stuk papier de deelnemers (de bolletjes) en de procesbegeleider (groen bolletje). Volg met een pen de route die het gesprek volgt. Aan de vorm van de spaghetti kun je veel aflezen over de dialoog.
 11. Dialogen hebben structuur, namelijk een wiel of een ster. Bij de wielstructuur reageren alle deelnemers van de weekstart op elkaar. Het is een levendig gesprek. Bij de sterstructuur reageren de deelnemers niet of alleen op de vragen van de procesbegeleider (de chef). Dat is geen dialoog, maar kan duiden op verantwoorden. Met een spaghettidiagram kun je het gesprek tijdens een weekstart visualiseren. Teken op een stuk papier de deelnemers (de bolletjes) en de procesbegeleider (groen bolletje). Volg met een pen de route die het gesprek volgt. Aan de vorm van de spaghetti kun je veel aflezen over de dialoog.
 12. Dialogen hebben structuur, namelijk een wiel of een ster. Bij de wielstructuur reageren alle deelnemers van de weekstart op elkaar. Het is een levendig gesprek. Bij de sterstructuur reageren de deelnemers niet of alleen op de vragen van de procesbegeleider (de chef). Dat is geen dialoog, maar kan duiden op verantwoorden. Met een spaghettidiagram kun je het gesprek tijdens een weekstart visualiseren. Teken op een stuk papier de deelnemers (de bolletjes) en de procesbegeleider (groen bolletje). Volg met een pen de route die het gesprek volgt. Aan de vorm van de spaghetti kun je veel aflezen over de dialoog.
 13. Dialogen hebben structuur, namelijk een wiel of een ster. Bij de wielstructuur reageren alle deelnemers van de weekstart op elkaar. Het is een levendig gesprek. Bij de sterstructuur reageren de deelnemers niet of alleen op de vragen van de procesbegeleider (de chef). Dat is geen dialoog, maar kan duiden op verantwoorden. Met een spaghettidiagram kun je het gesprek tijdens een weekstart visualiseren. Teken op een stuk papier de deelnemers (de bolletjes) en de procesbegeleider (groen bolletje). Volg met een pen de route die het gesprek volgt. Aan de vorm van de spaghetti kun je veel aflezen over de dialoog.
Publicidad