Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

2-L'EXERCICI DEL PODER LA DEMOCRÀCIA-2.pptx

  1. 2.- L’exercici del poder: La democràcia
  2. 2.1.- Com s’exerceix el poder • Diverses maneres d’exercir el poder al llarg de la història: – El poder en mans d’una sola persona (herència o altres mitjans no electius) • S. XIX: – Sistema democràtic d’elecció dels governants • Sufragi censatari: només participen en les eleccions els qui pagaven impostos (no tothom capacitat per votar). • No voten les dones . ACTIVITAT 1: EL SUFRAGISME • ESTATS DEMOCRÀTICS ACTUALS: • Sufragi universal: voten els ciutadans i les ciutadanes majors d’edat •SOBIRANIA POPULAR: l’exercici del poder resideix en el poble.
  3. 2.2.- Elements dels estats democràtics • Estat democràtic: els ciutadans i les ciutadanes participen en les tasques de govern Les persones elegides formen el PARLAMENT: . Elabora i aprova les lleis . Elegeix President del govern . Elegeix els titulars d’altres organisme i institucions • Democràcia directa: quan els ciutadans, - reunits en assemblea, - o per mitjà d’un referèndum, →prenen decisions. • Democràcia representativa: quan els ciutadans -A través d’unes eleccions trien aquells qui exerciran la sobirania →(prendran decisions) en el seu nom. ↓ ACTIVITAT 2: ELS PARLAMENTS
  4. 2.2.- Elements dels estats democràtics: les eleccions • Requisits que han de complir unes eleccions per ser considerades democràtiques: 1. LLIURES: 2. PLURALS: 3. SUFRAGI UNIVERSAL: 4. PERIÒDIQUES:
  5. 2.2.- Elements dels estats democràtics: ELS PARTITS POLÍTICS  Partits polítics: canals a través dels quals els ciutadans solen participar en la vida política.  Característiques – Programes electorals: recullen els objectius que es proposen d’assolir si arriben al poder – Candidats/es: persones que concorren a les eleccions. – Els candidats poden arribar al parlament, ajuntaments, etc. (eleccions) OPCIONS DE VOT: Partit polític blanc
  6. 2.2.- Elements dels estats democràtics: LA DIVISIÓ DE PODERS
  7. ACTIVITAT TRES: LA DIVISIÓ DE PODERS SEGONS MONTESQUIEU Ves a l’enllaç i respon les preguntes: a) Qui era Montesquieu? b) Com s’anomena la teoria que va elaborar? En què consisteix? c) Per què creu Montesquieu que els tres poders han d’estar en mans diferents? Estàs d’acord?
  8. CONSTITUCIÓ: En les democràcies , existeix una llei suprema, a on es defineixen els drets i deures que tenen els ciutadans i que posa límit al poder de les institucions, i tots el poders estan controlats
Publicidad