Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

L'oració Composta, by Anna Ros

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
L’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simple
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a L'oració Composta, by Anna Ros (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

L'oració Composta, by Anna Ros

 1. 1. L’ORACIÓ COMPOSTA: coordinació, juxtaposició, subordinació SNTAXI, l’oració composta
 2. 2. L’ORACIÓ COMPOSTA <ul><li>L’oració composta uneix dues o més oracions simples. </li></ul><ul><li>Poden unir-se de 3 formes diferents, per: coordinació, juxtaposició o subordinació : </li></ul><ul><li>l’oració composta </li></ul>SUBORDINACIÓ COORDINACIÓ COPULATIVA DISTRIBUTIVA DISJUNTIVA CONSECUTIVA ADVERSATIVA SUBSTANTIVES ADVERBIALS ADJECTIVES (de RELATIU) YUXTAPOSICIÓ EXPLICATIVA 1-Oracions sintàcticament independents l’una de l’altra. 2- S’uneixen per una CONJUNCIÓ 1-Oracions sintàcticament independents l’una de l’altra 2- S’uneixen per un SIGNE DE PUNTUACIÓ 1-Sintàcticament una oració depèn de l’altra (l’oració subordinada depèn dela principal) 2- Algunes s’uneixen per una CONJUNCIÓ de Temps de Lloc de Manera etc. de Subjecte de C. directe de . Prep de C. Atribut De C. del nom
 3. 3. L’ORACIÓ COORDINADA <ul><li>Oracions Coordinades : </li></ul><ul><li>1- Quan les dues oracions són: </li></ul><ul><li>- sintàcticament independents (estan al mateix nivell sintàctic, sense que una depengui de l’altra) </li></ul><ul><li>- s’uneixen per una conjunció </li></ul><ul><li>2-Tipus de Coordinades: </li></ul><ul><ul><li>Coordinades Copulatives : </li></ul></ul><ul><ul><li>-indiquen una simple unió (afegeixen elements) </li></ul></ul><ul><ul><li>-s’uneixen a través de la conjunció i / ni : </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Se’l va mirar de fit a fit i li va dir que no podrien ser mai amics” </li></ul></ul><ul><li>l’oració composta </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Coordinades Disjuntives : </li></ul><ul><li>-indiquen alternança </li></ul><ul><li>-s’uneixen a través de: o (o reforçat amb: o bé, o si no ) </li></ul><ul><li>“ Fes els deures ara o deixa’ls córrer” </li></ul><ul><li>Coordinades Distributives : </li></ul><ul><li>- indiquen alternativa entre 2 oracions. </li></ul><ul><li>- s’uneixen a través de: ara...ara; l’un...l’altre; o...o; ni...ni; no solament... sinó; etc. </li></ul><ul><ul><li>“ No hi volen anar, ni que plogui ni que nevi” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Ara li fa mal això, ara li fa mal allò” </li></ul></ul><ul><li>Coordinades Adversatives : </li></ul><ul><li>-indiquen oposició </li></ul><ul><li>-s’uneixen a través de: però, sinó (que), encara que, </li></ul><ul><li>més aviat, malgrat això, a pesar d’això, així i tot, amb tot... </li></ul><ul><li>“ La casa era seva, encara que no la tenia al seu nom” </li></ul>L’oració coordinada
 5. 5. <ul><li>Coordinades Consecutives (o il·latives) : </li></ul><ul><li>-Indiquen una conseqüència </li></ul><ul><li>-s’uneixen a través de: doncs, per tant, en conseqüència, així que, de manera que... </li></ul><ul><li>“ Veig que no hi ha cap pregunta... Doncs ja podem passar al capítol següent” </li></ul><ul><li>Coordinades explicatives: </li></ul><ul><li>-Reiteren una explicació </li></ul><ul><li>-s’uneixen amb: és a dir, això és, o sigui... </li></ul><ul><li>“ La Laia es va fer gran, és a dir , es va convertir en una noia assenyada” </li></ul>L’oració coordinada
 6. 6. Juxtaposició (o Coordinació asindètica) : 1- Quan les oracions 2 oracions són: - sintàcticament independents (estan al mateix nivell sintàctic, sense que una depengui de l’altra) - s’uneixen per un signe de puntuació (normalment una coma , però de vegades dos punts o punt i coma) “ Aquest home és boig , no hi toca” “ Calla , no em posis nerviosa” L’oració juxtaposada L’ORACIÓ YUXTAPOSADA
 7. 7. L’ORACIÓ SUBORDINADA <ul><li>Les oracions subordinades mantenen una relació de dependència respecte de l’oració principal </li></ul><ul><li>Les podem dividir en tres grans grups segons si equivalen a un substantiu , un adjectiu o un adverbi : </li></ul><ul><li>Subordinades substantives (completives): Equivalen a un substantiu o sintagma nominal (SN). Fan les mateixes funcions d’un substantiu </li></ul><ul><li>Subordinades adjectives : equivalen a un adjectiu i fan de Complement del nom (CN). Fan la funció d’un adjectiu </li></ul><ul><li>3. Subordinades adverbials : equivalen a un adverbi i fan de complement circumstancial (CC).( Podem parlar d’oracions subordinades adverbials de temps, de lloc, de manera...) </li></ul>L’oració subordinada
 8. 8. L’ORACIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA L’oració subordinada Pot presentar diverses estructures, la més comuna és: 1. Que (conjunció) + oració Ex: - Em va assegurar [ que el carter trucaria dues vegades ] - No em va dir [ que tu series a casa ] <ul><li>“ que” només introdueix la subordinada, no té cap funció sintàctica, i per això: </li></ul><ul><li>no admet preposició: *Em va assegurar de que vindria </li></ul><ul><li>no es pot suprimir: *Et demano Ø m’informis puntualment </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Altres estructures: </li></ul><ul><li>2. (preposició) + INFINITIU </li></ul><ul><li>S’anomenen oracions subordinades d’infinitiu . Malgrat que se subordinen directament a vegades poden introduir-se per les preposicions a i de: </li></ul><ul><li>Ex: - Volia [ arribar el primer ] </li></ul><ul><li>- Li agradava molt [ anar a plegar bolets a la tardor ] </li></ul><ul><li>- Preferia [ comprar productes catalans ] </li></ul><ul><li>- Estava acostumat [ a ser el primer ] </li></ul><ul><li>3. què (pronom interrogatiu) + ORACIÓ </li></ul><ul><li>S’anomenen oracions substantives interrogatives ; poden ser </li></ul><ul><li>Directes: Li han preguntat: [ ets prou valent? ] </li></ul><ul><li>Indirectes: No sabia [ què li passava pel cap ] </li></ul>L’oració subordinada
 10. 10. 4. Si (conjunció) + ORACIÓ Tenen un sentit dubitatiu. Es consideren oracions interrogatives indirectes Ex: - No sabia [ si actuarien amb delicadesa ] - Els va preguntar [ si la rentadora encara funcionava ] FUNCIONS Com que aquestes oracions equivalen a un SN, poden exercir dins de l’oració principal les mateixes funcions que hi faria un substantiu L’oració subordinada 1- Subordinada Substantiva de Subjecte : a. Li interessa molt [ que hi vagis ] (busquem equivalències per provar la funció) és SUBJECTE perquè concorda amb el VERB b. Li interessa molt [ la teva visita ] c. Li interessen molt [ les teves visites ]
 11. 11. 2- Subordinada Substantiva de Complement directe : a. Et vaig dir [ que no toquessis la bicicleta ] b. Et vaig dir [ això ] c. T’[ ho ] vaig dir ( ho és el pronom de CD) 3- Subordinada Substantiva de Complement Preposicional (o de règim verbal): La preposició que precedeix la subordinada forma part del verb: pensar en , parlar de , oblidar-se de , acostumar-se a ... a. Ens vam oblidar [ d’ anar al dentista ] b. Ens [ en ] vam oblidar c. En Josep no va pensar [ en aquella possibilitat ] d. En Josep no [ hi ]va pensar (Si el CRV és introduït per la preposició de , se substitueix pel pronom en ) (Si el CRV és introduït per la preposició a, en, amb... (qualsevol menys “de”) se substitueix pel pronom hi )

×