Publicidad
Publicidad

Konjunkturbarometer juli 2012

  1. Konjunkturbarometer 30. jul. 12 Konjunkturbarometer – Juli 2012 Tendenser og forventninger i bilhandlen og på eftermarkedet
  2. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12 Hvordan skal jeg læse resultaterne? Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen har været de foregående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til de kommende tre måneder. Fx i juni besvarelserne: • Svar vedr. de foregående tre måneder afspejler perioden april-juni • Svar vedr. de kommende tre måneder afspejler juli-september Spørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i omsætningen, men blot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. 2
  3. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12 Bilhandlen Vurdering af foregående 3 måneder 100% 80% Over de seneste tre måneder har 26 % oplevet en fremgang i omsætningen (23 % i ! 60% april besvarelserne). 40% Beskæftigelsen er stort set uændret, dog med en lille nedgang. Det 20% samme gælder på ordrer og salgspriser. 0% apr jul apr jul apr jul apr jul Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, Kilde: Danmarks Statistik lastbiler og påhængsvogne. 3
  4. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12 Bilhandlen Forventning til kommende 3 måneder ! 100% For perioden juli til september er 80% forventningerne stort set er uændrede. I juni forventede 16% at omsætningen ville 60% stige, men i juni var dette tal faldet til 14 %. Det er dog et stort fald set ift. at 38-39% i 40% månederne marts , april og maj mente, at omsætningen 20% ville stige de kommende måneder. 0% På beskæftigelse, Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser ordrebeholdning og hos salgspriser forventes leverandører uændret situation. Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 4
  5. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12 Eftermarkedet - bilværksteder Vurdering af foregående 3 måneder ! 100% 80% På eftermarkedet har tingene stabiliseret sig og de fleste har oplevet 60% uændrede forhold siden april. 40% 20% 0% apr jul apr jul apr jul apr jul Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos Salgspriser leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik 5
  6. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12 Eftermarkedet - bilværksteder Forventning til kommende 3 måneder 100% 80% På eftermarkedet tror lidt flere på øget omsætning (11%) for de kommende måneder end ! var tilfældet i juni (9%). 60% Det samme gælder for ordrebeholdningen, hvor 10% mener den vil stige, 40% mod kun 4% i juni. Men over hele linjen tror flertallet på uændrede 20% forhold i månederne der kommer. 0% Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning Salgspriser hos leverandører Større Uændret Mindre Kilde: Danmarks Statistik 6
  7. Konjunkturbarometer 30 . jul. 12 Næste opdatering kommer ultimo august/primo september 7
Publicidad