Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Gereksinimleri Meydana Çıkarma Teknikleri

2.856 visualizaciones

Publicado el

İş Yönetimi Çözümleri - Gereksinimleri Meydana Çıkarma Teknikleri

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Gereksinimleri Meydana Çıkarma Teknikleri

 1. 1. Gereksinimleri Meydana Çıkarma Taktikleri
 2. 2. İÇERİK •  Beyin Fır*nası •  Doküman Analizi •  Odak Gruplar •  Arayüz Analizi •  Görüşmeler •  Proto>p Oluşturma •  Gözlem
 3. 3. Beyin Fır0nası
 4. 4. Beyin Fır0nası •  Tek başına veya bir grupla yapılabilen, bir problem çözüm bulmak adına fikirler sunulan üre>ci bir teknik>r. •  Fikirler tazeyken açığa çıkması istenir, herkes o an aklına gelen yara6cı fikri söyler. •  Kimsenin yargılayıcı kelimelerle başkasının fikrine saygısızlık etmesi söz konusu değildir. •  Kısa süre içinde hayal yoluyla ortaya bir çok fikir çıkar. •  Bu teknikle başarılı olmak için, kişi veya kişilerin hevesli, istekli olması gerekir ki fikir üre>lebilsin.
 5. 5. Doküman Analizi
 6. 6. Doküman Analizi •  MevcuLaki belgeleri tespit ederek, çözümleri ve bilgileri inceleyerek gereksinimleri ortaya çıkarmak için bir araç*r. •  Doküman analizi sayesinde mevcut çözümlerin nitelikleri, detayları toplanır. •  Elinde eskiye dair belgeler olması işi kolaylaş*rır. •  İlgili bilgileri bulmak, incelemek zaman alıcı olabilir.
 7. 7. Odak Gruplar
 8. 8. Odak Gruplar •  İnterak>f bir grup ortamında ürün, hizmet veya Prsat için fikir ve nitelikleri ortaya çıkarma tekniğidir. •  Grubun başında yönlendirici biri bulunur, grup ise ilgili konuda daha önceden bilgisi, tecrübesi olan kişilerden oluşur. •  Tek bir oturumda bir çok kişinin fikrini almak zaman ve maliyet açısından karlıdır.
 9. 9. Arayüz Analizi
 10. 10. Arayüz Analizi •  İnsan ile ürün arasındaki etkileşimi sağlayabilmek adına arayüzler büyük önem taşır. •  Arayüzler bir tasarımcı bakış açısına göre değil, kullanıcı perspek>finden düşünülmelidir. •  Arayüz analizi, uygulamaların sınırlarını belirlemekte yardımcı olur. •  Arayüzlerin analiz saGasında belirlenmesi, planlama için yol gösterici olabilir.
 11. 11. Görüşmeler
 12. 12. Görüşmeler •  İlgili ürün/hizmet ya da konuya dair, ilgili kişilerle yapılan toplan*lardır. •  Çözüme ulaşmak için ilgili soruların sorulduğu ve yanıtların belgelendiği bir yaklaşımdır. •  Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış görüşme şeklinde ikiye ayrılır: yapılandırılmış görüşmede belli soru setlerine yanıt aranırken, yapılandırılmamış görüşmede açık kalan noktalar görüşülür. •  Paydaşları tanıma, uyumlu çalışabilme Jrsa6nı sunar. •  Görüşme esnasında ka*lımcıların alakası ve ka*lımı ak>f olmalıdırki konularda netlike sağlansın.
 13. 13. ProtoDp Oluşturma
 14. 14. ProtoDp Oluşturma •  Arayüz gereksinimlerini ve kullanım senaryolarını ayrın*lı şekilde anla*r. •  Kullanıcı, resimleri gördüğünde kendi ihKyaçlarını daha rahat ve etkili şekilde ifade eder. •  Gelecekte oluşacak ürünün önceden kullanıcılar taraPndan görülmesini sağlar.
 15. 15. Gözlem
 16. 16. Gözlem •  Paydaşın çalış*ğı ortamda gereksinimleri anlamak için bir araç*r. •  Mevcut işlemleri veya projeyi geliş>rmek/değiş>rmek amacıyla kullanılır. •  İş için gerçek ipuçları ve fikirler verir. •  Hayal etmek daha kolaylaşır. •  Sadece mevcut sistemler için kullanılması söz konusudur.
 17. 17. İlgili Eği>mlerimiz Eği>m Kodu Eği>m Adı USEAB Usability (Kullanılabilirlik) Tes>ng SCRUM Scrum Fundamentals CBAP CBAP İş Analizi Ser>fikası Hazırlık PMP PMP Ser>fikası Hazırlık CTFA AGILE ISTQB Agile Test Uzmanı PMI-F Proje Yöne>minin Temelleri, PMI Uyumlu REQ Gereksinim Mühendisliği BPM101 Süreç Yöne>mi Üre>ci Ser>fika Adı PMI PMI Agile Cer>fied Prac>>oner (PMI-ACP) PMI PMP (Project Management Professional) CBAP CBAP (Cer>fied Business Analysis Professional) CCBA CCBA (Cer>fica>on of Competency in Business Analysis) İlgili Ser>fikalar

×