Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Hư ng d n nhanh
Đ bi t thêm thông tin, vui lòng truy c p www.websitealive.vn
TM
Hư ng d n nhanh
V i hư ng d n này, b n s kh i đ ng trong th i gian ng n!
N u b n c n thêm s tr giúp, vui lòng truy c p www...
Đăng nh p b ng tài kho n Qu n tr (Administrator)
1. Truy c p http://websitealive.vn/english (copy và dán vào trình duy t) ...
Cài đ t tài kho n ngư i dùng (Operators)
NOTE: Đ cài đ t ngư i dùng (Operator), b n ph i đăng nh p b ng Administrator.
1. ...
Cài đ t các Phòng ban (Departments)
NOTE: Đ cài đ t Phòng ban ho c các b ph n (Sub-Departments), b n c n đăng nh p b ng Ad...
Tùy ch nh: Cài đ t AliveChat vào website Wordpress c a b n
Cài Đ t Tài Kho n M i:
1. Download và cài đ t Wordpres Plugin:
...
Tùy ch nh: ng d ng Facebook fanpage app
NOTE: B n c n đăng nh p vào fanpage Facebook c a b n đ cài ng d ng AliveChat
Downl...
Tùy ch nh: ng d ng Facebook fanpage app (ti p)
Hư ng d n c u hình - ng d ng trên Facebook fanpage:
1. B n s thông báo cho ...
Tùy ch nh: Thêm m t Website
NOTE: Đ cài đ t ho c tích h p vào m t website, b n c n đăng nh p b ng Administrator.
WebstieAl...
Tùy ch nh: C a s giao di n / Logo công ty
NOTE: Đ cài đ t ho c thay th c u hình giao di n ngư i dùng, b n c n đăng nh p b ...
Tùy ch nh: Thêm nút Kêu g i hành đ ng (Call-to-Action)
NOTE: Đ cài đ t ho c thay th nút kêu g i hành đ ng, b n c n đăng nh...
Tùy ch nh: Thêm nút Call-to-Action (ti p)
6. Đ cài đ t Nâng cao, click vào nút +Advanced Options .
7. Khi b n ch n hình nh...
Tùy ch nh: URL t t / Đư ng link ch (Short URL / Text Links)
NOTE: Đ cài đ t m t đư ng text link, b n c n đăng nh p b ng Ad...
Tùy ch nh: Icon nhúng (Embedded Icon)
NOTE: M i website ch bao g m m t b Icon nhúng (embedded icon) và Mã theo dõi (tracki...
6. Đ cài đ t Nâng cao, click vào nút +Advanced Options .
7. Khi b n ch n hình nh xong, click Save Settings phía cu i h p t...
Xem ti p trang sau...
Tùy ch nh: AliveTracker - H th ng camera quan sát
NOTE: Đ tùy ch nh cài đ t AliveTracker, b n c n đă...
Tùy ch nh: AliveTracker - H th ng camera quan sát (ti p)
Visitor Idle Timeout: Đ t th i gian ch cho cho nh ng khách truy c...
Xem ti p trang sau...
Cài đ t Phím t t (Hotkeys)
NOTE: Đ cài đ t ho c thay đ i các Phím t t, b n c n đăng nh p b ng Admini...
Cài đ t Phím t t (Hotkeys), ti p...
Thêm phím t t vào danh m c Category c a b n:
1. Click +Add Hotkey bên trong danh m c t...
Báo cáo: B n Sao Chat
NOTE: Đ xem l i k t qu B n sao chat (l ch s ), b n c n đăng nh p b ng Administrator.
1. Click vào Re...
Đăng nh p b ng Operator (tài kho n nhân viên)
NOTE: Đ c u hình và tùy ch nh AliveChat, b n c n đăng nh p b ng tài kho n Ad...
Đăng nh p b ng Apps và Extentions
Google Chrome Extension:
Download ng d ng m d ng (Extention) cho Google Chrome c a chúng...
Đăng nh p trên Mobile Apps ( ng d ng trên đi n tho i)
NOTE: Đ cài đ t WebsiteAlive apps trên thi t b c a b n, b n s c n đă...
Hư ng d n nhanh
© 2014 Biz Solutions Corp., WebsiteAlive Vietnam Reseller.
All trademarks held by respective owners in USA...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Hướng dẫn tích hợp phần mềm Live Chat vào website

1.604 visualizaciones

Publicado el

Hướng dẫn tích hợp phần mềm Live Chat vào website và các tiện ích mở rộng LiveChat, giải pháp WebsiteAlive sống động giúp bạn tương tác trực tiếp với khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng online.

Publicado en: Software
 • Sé el primero en comentar

Hướng dẫn tích hợp phần mềm Live Chat vào website

 1. 1. Hư ng d n nhanh Đ bi t thêm thông tin, vui lòng truy c p www.websitealive.vn TM
 2. 2. Hư ng d n nhanh V i hư ng d n này, b n s kh i đ ng trong th i gian ng n! N u b n c n thêm s tr giúp, vui lòng truy c p www.websitealive.vn đ bi t thêm thông tin.
 3. 3. Đăng nh p b ng tài kho n Qu n tr (Administrator) 1. Truy c p http://websitealive.vn/english (copy và dán vào trình duy t) ho c click vào tab ENGLISH góc bên ph i trên đ u trang WebsiteAlive.vn. 2. Sau đó, click vào Log In góc trên cùng bên ph i c a thanh menu ngang. 3. Đ n khi form (màu đen) hi n ra, vui lòng đi n thông tin đăng nh p c a b n vào. 4. Khi đư c h i, hãy ch n Admin trong 2 l a ch n hi n t i. Bây gi đã đăng nh p thành công b ng Administrator!
 4. 4. Cài đ t tài kho n ngư i dùng (Operators) NOTE: Đ cài đ t ngư i dùng (Operator), b n ph i đăng nh p b ng Administrator. 1. Click Basics t menu bên trái, s xu ng ch n Operators . 2. Click vào nút thêm +New Operator phía góc trên bên ph i c a màn hình. 3. Đ t Username và Password, sau đó click Create New Operator. Bây gi b n đã t o tài kho n ngư i dùng thành công !
 5. 5. Cài đ t các Phòng ban (Departments) NOTE: Đ cài đ t Phòng ban ho c các b ph n (Sub-Departments), b n c n đăng nh p b ng Administrator. 1. Click Basics t menu bên trái, s xu ng ch n Departments . 2. Click vào nút +New Department góc trên bên ph i c a màn hình. 3. Cài đ t Phòng ban: a. Nh p tên Phòng ban c a b n b. Ch n ph n [Sub Department Of] n u đó là m t B ph n c a Phòng ban hi n h u c. Dummy Department: B t/T t (enable/disable) các ch đ hi n th Phòng ban và nh p n i dung di n gi i, n u có th áp d ng. d. Đánh d u check gán tài kho n ngư i dùng vào Phòng ban e. Khi b n đã đi n đ các ô, click Create Department. Bây gi b n đã t o thành công m t Phòng b n m i!
 6. 6. Tùy ch nh: Cài đ t AliveChat vào website Wordpress c a b n Cài Đ t Tài Kho n M i: 1. Download và cài đ t Wordpres Plugin: - Bư c 1: Copy link http://websitealive.vn/english dán vào trình duy t ho c ch n tab ENGLISH thanh menu trên cùng c a WebsiteAlive.vn - Bư c 2: website b ng Ti ng Anh này, b n click vào tab Support phía đ u trang, sau đó kéo xu ng dư i s th y bi u tư ng Wordpress, click vào bi u tư ng đ download Plugin v cài đ t như bình thư ng. 2. Sau khi cài đ t và kích ho t Plugin WebsiteAlive, b n ch n WebsiteAlive menu bên trái trong trang qu n tr c a Wordpress. 3. Nh p thông tin username/password c a tài kho n AliveChat mà b n đã t o bư c trư c đây. 4. Bây gi , m i l n b n truy c p vào tài kho n ngư i dùng Operators trên www.WebsiteAlive.vn, b n s th y bi u tư ng đ l y mã nhúng Wordpress vào website c a b n. 5. Đ thay đ i v trí icon mã nhúng ho c thay đ i hình nh, vui lòng đăng nh p b ng quy n Admin. 6. Now, whenever you are logged in to your Operator account, you will see the embedded icon displayed on your Wordpress site. 7. To change the positioning of your embedded icon or to change the image, please login to your Admin console from here: http://www.websitealive.com
 7. 7. Tùy ch nh: ng d ng Facebook fanpage app NOTE: B n c n đăng nh p vào fanpage Facebook c a b n đ cài ng d ng AliveChat Download hư ng d n - Facebook Fanpage App: 1. Đ b t đ u, đăng nh p vào tài kho n Facebook và trên trang fanpage c a b n nh n vào link Add New Tab (thêm tab m i), sau đó ch n Find More Apps. 2. Search t WebsiteAlive trong thanh tìm ki m thì b n s nhìn th y app ( ng d ng) c a chúng tôi. Ch n app đó, xong b n s đư c đưa đ n m t trang có nút Add WebsiteAlive To Your Page hi n ra. Click vào nó! 3. Bây gi , Facebook s h i b n ch n trang mà b n mu n thêm WebsiteAlive vào, sau đó xác nh n l i l a ch n c a b n. Chúc m ng, b n đã cài đ t ng d ng WebsiteAlive trên trang Facebook. Bây gi , b n ch vi c ch nh c u hình nó theo ý mình. Xem ti p trang sau...
 8. 8. Tùy ch nh: ng d ng Facebook fanpage app (ti p) Hư ng d n c u hình - ng d ng trên Facebook fanpage: 1. B n s thông báo cho các fan trên facebook c a b n r ng có m t Tab màu xanh m i tên là “Let’s Connect.” Click vào tab này b n s đi đ n m t màn hình cho phép b n c u hình d ch v AliveChat. 2. Trên màn hình này, b n b n c n nh p tên username và password c a Admin vào 3. Giao di n ti p theo s h i b n ch n website nào bên trong tài kho n AliveChat c a b n đ k t n i v i trang fanpage Facebook. 4. Bây gi , b n đã hoàn thành và có th b t đ u! M i khi có khách truy c p click vào tab màu xanh tên “Let’s Connect” trên fanpage, thì c a s AliveChat s m ra. Hãy b t đ u chat nào!
 9. 9. Tùy ch nh: Thêm m t Website NOTE: Đ cài đ t ho c tích h p vào m t website, b n c n đăng nh p b ng Administrator. WebstieAlive cho phép b n thi t k các “C a s ” riêng bi t cho m i website, N u b n có nhi u nhãn hi u và website, b n có th t o thi t k không gi i h n b ng tính năng này. 1. Click Basics t menu bên trái, s xu ng ch n Websites, Code & Customize. 2. Click nút +Add Website phía trên bên ph i. a. Đ t tên cho Website c a b n. b. Enabled Apps: Đánh d u check đ b t lo i ng d ng apps mà b n s s d ng (m c đ nh ch n AliveChat, còn AliveDial là d ch v cu c g i t đ ng hi n ch có M ). c. Internal Icon: G n bi u tư ng icon bên trong đ d nh n d ng website này. d. Thêm mô t vào Description. e. Departments: Ch n nh ng Phòng ban hi n có mà b n mu n liên k t v i website này. Bây gi b n đã thêm m t Website m i thành công!
 10. 10. Tùy ch nh: C a s giao di n / Logo công ty NOTE: Đ cài đ t ho c thay th c u hình giao di n ngư i dùng, b n c n đăng nh p b ng tài kho n Administrator. 1. Click Basics t menu bên trái, s xu ng ch n Websites, Code & Customize 2. Ch n website mà b n mu n c u hình (danh sách bên ph i) và sau đó click vào tab Customize trong nh ng tab l a ch n hi n t i. 3. Bên dư i Global Settings, ch n Logo trong nh ng tab hi n t i. 4. Click Upload. 5. Khi h p tho i Upload hi n ra, b n th y có 2 l a ch n: a. Ch n Choose File r i tìm đ n file trên máy tính c a b n m lên, sau đó nh n nút Upload Image. b. Ch n nh ng hình nh đã t i lên s n có t Thư vi n (Image Gallery) c a b n. Note: Logo có th căn l tùy ý. B n có th ch n thêm đư ng link vào logo, n u đ tr ng, logo s không có tính năng link đ n m t trang web nào. 6. Click Save Changes đ lưu l i. Bây gi b n đã thêm Logo vào c a s giao di n c a b n thành công!
 11. 11. Tùy ch nh: Thêm nút Kêu g i hành đ ng (Call-to-Action) NOTE: Đ cài đ t ho c thay th nút kêu g i hành đ ng, b n c n đăng nh p b ng Administrator. 1. Click Basics t menu bên trái, s xu ng ch n Websites, Code & Customize. 2. Tìm đ n Website b n mu n tùy ch nh list danh sách bên ph i. 3. Nhìn phía dư i, k bên ch Buttons, ch n +New. 4. Khi có h p ho i hi n ra, ch n Appearance và k t n i đ n Department b n mu n. 5. ph n Upload / Choose, click vào đ ch n các ch đ Online và Offline b n mu n dùng. Online: Đây là nút hi n th trên website c a b n khi có m t Nhân viên (operator) đang online và s n sàng chat. Offline: Đây là nút hi n th trên website c a b n khi không có nhân viên (operator) nào online ho c đang trong gi ngh . Xem ti p trang sau...
 12. 12. Tùy ch nh: Thêm nút Call-to-Action (ti p) 6. Đ cài đ t Nâng cao, click vào nút +Advanced Options . 7. Khi b n ch n hình nh xong, click Save Settings phía cu i c a trang đ lưu l i. Bây gi b n đã thêm các nút cho ch đ Online và Offline thành công! Mã nhúng đã đư c t o ra đ g n Embedded Icon này vào Website c a b n. Click tab Code For Your Website và copy mã nhúng này, sau đó dán nó vào v trí mong mu n trên trang web c a b n. Note: WebsiteAlive s m c đ nh các nút cho t t c các tài kho n m i n u b n chưa tùy ch nh m t nút riêng nào c a b n.
 13. 13. Tùy ch nh: URL t t / Đư ng link ch (Short URL / Text Links) NOTE: Đ cài đ t m t đư ng text link, b n c n đăng nh p b ng Administrator. 1. Click Basics s xu ng ch n Websites, Code & Customize t menu bên trái. 2. Tìm đ n website b n mu n tùy ch nh list danh sách bên ph i. 3. Nhìn phía dư i, k bên ch Links ch n nút +New . 4. Thêm đo n ch text cho Link b n mu n dùng, (Ví d : “Trò chuy n v i chúng tôi!”) 5. Ch n Phòng ban mà b n mu n đư ng link k t n i đ n. 6. Đ cài đ t Nâng cao, click vào nút +Advanced Options . 7. Khi b n hoàn t t, click Save Settings phía cu i trang đ lưu l i, và t o ra Mã link text đ g n vào trang web c a b n. Bây gi b n đã t o m t đư ng Link text thành công! Mã nhúng đã đư c t o ra đ g n icon này vào Website c a b n. Click tab Code For Your Website và copy mã nhúng này, sau đó dán nó vào v trí mong mu n trên trang web c a b n.
 14. 14. Tùy ch nh: Icon nhúng (Embedded Icon) NOTE: M i website ch bao g m m t b Icon nhúng (embedded icon) và Mã theo dõi (tracking code). Đ t o thêm m t Icon nhúng & Mã theo dõi m i, ch c n t o thêm m t website m i. 1. Click Basics s xu ng ch n Websites, Code & Customize t menu bên trái. 2. Tìm đ n website b n mu n tùy ch nh list danh sách bên ph i. 3. Bên dư i ph n Embedded Icon & Tracking Code, click vào nút Edit nh . 4. Khi có h p tho i hi n ra, click vào tab Settings. 5. Ch n cách và th i gian b n mu n Embedded Icon (icon nhúng) hi n th . Online: Đây là nút hi n th trên website c a b n khi có m t Nhân viên (operator) đang online và s n sàng chat. Offline: Đây là nút hi n th trên website c a b n khi không có nhân viên (operator) nào online ho c đang trong gi ngh . Xem ti p trang sau...
 15. 15. 6. Đ cài đ t Nâng cao, click vào nút +Advanced Options . 7. Khi b n ch n hình nh xong, click Save Settings phía cu i h p tho i đ lưu l i. Mã nhúng đã đư c t o ra đ g n Embedded Icon này vào Website c a b n. Click tab Code For Your Website và copy mã nhúng này, sau đó dán nó vào v trí mong mu n trên trang web c a b n. Tùy ch nh: Embedded Icon (ti p)
 16. 16. Xem ti p trang sau... Tùy ch nh: AliveTracker - H th ng camera quan sát NOTE: Đ tùy ch nh cài đ t AliveTracker, b n c n đăng nh p b ng Administrator. Trư c khi b n có th nhìn th y nh ng Khách truy c p trên website c a b n th i gian th c và g i cho h nh ng L i m i chat ch đ ng, b n ph i nhúng mã AliveTracker vào trong website c a b n. 1. Click AliveTracker > Settings t menu bên trái. 2. Ch n nh ng options mà b n mu n s d ng. Enable Real-Time Monitor: Cho phép các Nhân viên (operators) nhìn th y nh ng khách đang truy c p trên t t c các trang web c a b n ngay th i đi m hi n t i. Record Visitor Traffic: Nh m thu th p d li u đ ch y các báo cáo AliveTracker, b n c n b t (enable) tính năng này lên trư c và g n mã AliveTracker vào nh ng website. Allow Proactive Invites: Cho phép các nhân viên (operators) có th g i l i m i đ n các khách truy c p m t cách th công đ trò chuy n. Allow Page Tagging: Cho phép các nhân viên (operators) có th g n nhãn nh ng trang web đư c quan sát b ng h th ng AliveTracker th i gian th c. G n nhãn m t trang web cho phép b n t o các Triggers (g i ý trò chuy n t đ ng) trên m t trang web c th .
 17. 17. Tùy ch nh: AliveTracker - H th ng camera quan sát (ti p) Visitor Idle Timeout: Đ t th i gian ch cho cho nh ng khách truy c p vào m t trang web v i tính năng AliveTracker đã đư c b t. N u h xem m t trang web lâu hơn th i gian cài đ t, h s t đ ng đư c đưa ra kh i H th ng quan sát th i gian th c c a b n. N u b n có hơn 20 khách truy c p trên website c a b n cùng lúc, chúng tôi khuy n ngh b n nên đ t th i gian th p. M t đ nh là 30 phút, đ tr ng thái t t “Disable” s t m d ng vi c quan sát khi h đóng trang web l i, ngư c l i s v n ti p t c quan sát xem h có xu hư ng làm gì (nh ng d li u này r t tuy t cho vi c nghiên c u th trư ng, xây d ng chi n lư c...). 3. Khi b n hoàn t t tùy ch nh, click Save Changes đ lưu l i. Bây gi b n đã cài đ t AliveTracker thành công! Đ xem AliveTracker: 1. Ch n AliveTracker -> Monitor t menu bên trái. 2. Click Launch AliveTracker Monitor.
 18. 18. Xem ti p trang sau... Cài đ t Phím t t (Hotkeys) NOTE: Đ cài đ t ho c thay đ i các Phím t t, b n c n đăng nh p b ng Administrator. Click AliveChat t men bên trái, s xu ng ch n Hotkeys . Đ có th s d ng các Phím t t, b n c n t o trư c m t danh m c (catagory) m i: 1. Click nút +New Category phia trên đ u c a trang. 2. Đ t tên (Title) cho danh m c. 3. Ch n website mà b n mu n tích h p các phím t t vào. 4. Click Save Changes phía cu i trang đ lưu l i. B n đã t o thành công m t danh m c m i và đã có th thêm các phía t t vào trong đó.
 19. 19. Cài đ t Phím t t (Hotkeys), ti p... Thêm phím t t vào danh m c Category c a b n: 1. Click +Add Hotkey bên trong danh m c tương ng. 2. Đ t tên (Title) cho phím t t này. 3. Đi n n i dung cho Phím t t c a b n. 4. Click Save Changes đ lưu l i. B n đã thêm thành công m t Phím t t! Phím t t này gi có th t đ ng xu t hi n Danh sách các phím t t bên trong b ng đi u khi n c a Nhân viên (operator) khi c n.
 20. 20. Báo cáo: B n Sao Chat NOTE: Đ xem l i k t qu B n sao chat (l ch s ), b n c n đăng nh p b ng Administrator. 1. Click vào Reports tư t menu bên trái, s xu ng ch n Chat Trancripts Đ truy v n B n sao chat, b n c n ph i: a. Filter (l c) k t qu tìm ki m theo th i gian ngày b. Filter (l c) k t qu tìm ki m theo các phòng ban c. Filter (l c) k t qu tìm ki m theo nh ng nhân viên (operators) d. Additional Filters (l c b sung) theo các tiêu chí khác (tùy ch n) e. Filter (l c) theo Sort (s s p x p) và hi n th k t qu hoán đ i. 2. Khi b n đã cài đ t b l c xong, click nút Generate Report. B n đã truy xu t thành công m t B n Sao Chat!
 21. 21. Đăng nh p b ng Operator (tài kho n nhân viên) NOTE: Đ c u hình và tùy ch nh AliveChat, b n c n đăng nh p b ng tài kho n Administrator. 1. Truy c p http://websitealive.vn/english (copy và dán vào trình duy t) ho c click vào tab ENGLISH góc bên ph i trên đ u trang WebsiteAlive.vn 2. Sau đó, click vào Log In góc trên cùng bên ph i c a thanh menu ngang. 3. Đ n khi form (màu đen) hi n ra, vui lòng đi n thông tin đăng nh p c a b n vào. 4. Khi đư c h i, hãy ch n Operator trong 2 l a ch n hi n t i. You should now be successfully logged in as an Operator!
 22. 22. Đăng nh p b ng Apps và Extentions Google Chrome Extension: Download ng d ng m d ng (Extention) cho Google Chrome c a chúng tôi đ đăng nh p vào tài kho n c a b n mà không c n ph i truy c p www.websitealive.vn. Vui lòng click vào link dư i đây đ download, đư ng link này cũng hi n th trong ph n Login trên website c a chúng tôi: https://chrome.google.com/webstore/detail/alivechat/lfkhejbklkddgfmandfilejdinegdpik Windows và Mac Desktop Apps: Download ng d ng cài trên máy tính Windows c a chúng tôi đ s d ng các gi i pháp c a WebsiteAlive trên máy tính mà không c n trình duy t web. a. Truy c p vào www.websitealive.vn b. Vào menu Hư ng d n trên đ u trang, s xu ng ch n m c ng d ng m r ng c. đây, b n có th ch n m t ng d ng phù h p v i h đi u hành cho mày tính c a b n.
 23. 23. Đăng nh p trên Mobile Apps ( ng d ng trên đi n tho i) NOTE: Đ cài đ t WebsiteAlive apps trên thi t b c a b n, b n s c n đăng nh p vào tài kho n Administrator. iPhone & iPad App: 1. Click vào Basics > Apps & Add-Ons 2. Click Download in App Store k bên bi u tư ng iPhone. 3. Sau khi download xong, cài đ t trên Iphone c a b n b ng iTunes và ch y app. B n đã cài đ t thành công iPhone/iPad app! Android: Truy c p đ a ch dư i dành cho thi t b Android c a b n: http://websitealive.vn/go/phone Chúc b n thành công!
 24. 24. Hư ng d n nhanh © 2014 Biz Solutions Corp., WebsiteAlive Vietnam Reseller. All trademarks held by respective owners in USA Đ bi t thêm thông tin, vui lòng truy c p vào www.websitealive.vn TM

×