Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bistrica Detailed Development Plan

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Бистрица
Бистрица
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (18)

Anuncio

Más reciente (20)

Bistrica Detailed Development Plan

 1. 1. План на Застрояване
 2. 2. МАЩАБ 1 : 1 000
 3. 3. Изглед от северозапад Изглед от изток Изглед от югозапад
 4. 4. Поглед от юг Поглед от запад
 5. 5. Поглед от юг Поглед от изток
 6. 6. Антре 14 m² Фитнес зала с басейн 35 m² Сауна 11 m² Склад 5 m² Техн. помещение 3 m² Фитнес зала с басейн
 7. 7. Антре 14 m² Вход Всекидневна, трапезария и кухня 59 m² Гараж 21 m² Баня 3 m² Спалня 11 m² Поглед от Антре Всекидневна
 8. 8. Всекидневна Спалня за гости Антре Кухня Трапезария
 9. 9. Антре 6 m² Баня 11 m² Спалня 17 m² Спалня 17 m² Спалня 15 m²
 10. 10. Спалня родители Баня Детска спалня 1 Детска спалня 2
 11. 11. североизток югоизток югозапад северозапад
 12. 12. 2379 1914 2 Жв 2 (7) 20 0,6 60 е,д,с,к к.било 10 м ЛЕГЕНДА: Задължителна линия на застрояване Вилна зона Главна улица Обслужваща улица Жв Обект: Подробен устройствен план План за регулация и застрояване мащаб: План за регулация и застрояване 1:1000 за УПИ I-X, XIII, XV-XXV, кв.19В, м. С. Бистрица ( VII-27 ), Панчарево Инвеститор: Част: План за регулация и застрояване УАСГ - София, кат. Жил.сгради Работен устройствен план арх. Милена Нанова Фаза: План за регулация и застрояване Изпълнител: канд. урб. Благой Петков План за регулация и застрояване M 1:1000 1 Г 1 Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 Г Г 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 13. 13. 2379 1914 3.8 3.4 3.1 5 5.1 3 6 6 6 3 3 6 6 3 6 3 6 3 3 6 3 9.3 17.6 6.4 9.5 6 УПИ II - 2379, кв.19В УПИ XXIII - 2379, кв.19В 10.9 11.2 7.5 8.6 ЛЕГЕНДА: Задължителна линия на застрояване Обект: Подробен устройствен план Работен устройствен план на мащаб: План за регулация и застрояване урегулирани поземлени имоти 1:1000 за УПИ I-X, XIII, XV-XXV, кв.19В, I-X, XIII, XV-XXV, кв.19В черт.1/2 м. С. Бистрица ( VII-27 ), Панчарево Инвеститор: Част: План за регулация и застрояване УАСГ - София, кат. Жил.сгради Работен устройствен план арх. Милена Нанова Фаза: План за регулация и застрояване Изпълнител: канд. урб. Благой Петков Работен устройствен план M 1:1000 Разрез по наклона през УПИ II и XXIII в посока югозапад 6.4 7.3 2 1 Г 1 Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 Г Г 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 14. 14. Обект: Подробен устройствен план Работен устройствен план на мащаб: План за регулация и застрояване урегулирани поземлени имоти 1:1000 за УПИ I-X, XIII, XV-XXV, кв.19В, I-X, XIII, XV-XXV, кв.19В черт.2/2 м. С. Бистрица ( VII-27 ), Панчарево Инвеститор: Част: План за регулация и застрояване УАСГ - София, кат. Жил.сгради Работен устройствен план арх. Милена Нанова Фаза: План за регулация и застрояване Изпълнител: канд. урб. Благой Петков Работен устройствен план
 15. 15. МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg As indicated План на Застрояване Жил. Политика БИСТРИЦА Квартал 19B 2008 Б. Петков Б. Петков ПланнаЗастрояване A100 1 : 1000 Ситуация 1 1 : 500 Разрез по наклона 2 Приложение към чл.3, ал.2 на ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КВАРТАЛ №19B, УПИ І–2379 до УПИ XXV –2379, м. БИСТРИЦА, СОФИЯ попада в: точка 8. Вилна зона (Индекс - Жв, Цвят - св. каки) Нови вилни зони, формирани върху бивши земеделски земи по п.4 на ЗСПЗЗ Устройствени параметри: максимална плътност на застрояване 20 % максимален Кинт. 0,6 минимална озеленена площ 60 % максимална кота корниз 7 м максимална кота било 10 м Предназначение, основни и допълващи функции, ограничения: Минимум 50 % от озеленената площ е с висока дървесна растителност. Извадка от: Общ Устройствен План на Столична Община Правила и нормативи за устройство и застрояванепрез УПИ II и XXIII в посока югозапад Дата Съгласувал Подпис
 16. 16. UP WH A104 1 A106 1 A107 1 A105 1 А Б В Г 1 2 3 4 5 6 A104 1 A106 1 A107 1 A105 1А Б В Г 1 2 3 4 5 6 14 m² Антре 11 35 m² Фитнес зала с басейн 12 11 m² Сауна 13 3 m² Техн. помещение 14 5 m² Склад 15 1 A108 2 A108 1 A109 2 A109 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg As indicated Ситуация, План Сутерен Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков Ситуация,ПланСутерен A101 Дата Съгласувал Подпис 1 : 200 Ситуация 1 1 : 100 Сутерен 2
 17. 17. A104 1 A106 1 A107 1 A105 1 1 2 3 22 25 25 4 5 А Б В Г 1 2 3 4 5 6 11 m² Спалня 3 14 m² Антре 1 59 m² Всекидневна, трапезария и кухня 2 3 m² Баня 4 21 m² Грарж 5 1 A108 2 A108 1 A109 2 A109 Разрез 3 - 3 Разрез 2 - 2 Разрез 1 - 1 Частичен Разрез Гараж 5400 5400 3600 14400 33251800360036001975 14300 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Разпределение Етаж 1 Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков РазпределениеЕтаж1 A102 1 : 100 Етаж 1 1 Дата Съгласувал Подпис
 18. 18. A104 1 A106 1 A107 1 A105 1 67 8 9 А Б В Г 1 2 3 4 5 6 12 m² Антре 6 17 m² Спалня 7 17 m² Спалня 8 15 m² Спалня 9 11 m² Баня 10 1 A108 2 A108 1 A109 2 A109 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Разпределение Етаж 2 Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков РазпределениеЕтаж2 A103 Дата Съгласувал Подпис 1 : 100 Етаж 2 1
 19. 19. Етаж 1 0 Етаж 2 3000 Покрив 4500 Сутерен -2500 Покрив Гараж 2300 АБВГ англ. двор -1500 1 A108 2 A109 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Фасада Север Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков ФасадаСевер A104 Дата Съгласувал Подпис 1 : 100 Фасада Север 1
 20. 20. Етаж 1 0 Етаж 2 3000 Покрив 4500 Сутерен -2500 Покрив Гараж 2300 А Б В Г англ. двор -1500 1 A108 2 A109 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Фасада Юг Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков ФасадаЮг A105 Дата Съгласувал Подпис 1 : 100 Фасада Юг 1
 21. 21. Етаж 1 0 Етаж 2 3000 Покрив 4500 Сутерен -2500 Покрив Гараж 2300 1 2 3 4 5 6 англ. двор -1500 2 A108 1 A109 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Фасада Изток Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков ФасадаИзток A106 Дата Съгласувал Подпис 1 : 100 Фасада Изток 1
 22. 22. Етаж 1 0 Етаж 2 3000 Покрив 4500 Сутерен -2500 Покрив Гараж 2300 123456 англ. двор -1500 2 A108 1 A109 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Фасада Запад Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков ФасадаЗапад A107 Дата Съгласувал Подпис 1 : 100 Фасада Запад 1
 23. 23. Етаж 1 0 Етаж 2 3000 Покрив 4500 Сутерен -2500 Покрив Гараж 2300 1 2 3 4 5 6 2 A108 1 A109 Етаж 1 0 Етаж 2 3000 Покрив 4500 Сутерен -2500 Покрив Гараж 2300 А Б В Г англ. двор -1500 1 A108 2 A109 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Разрези Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков Разрези A108 Дата Съгласувал Подпис 1 : 100 Разрез 1 - 1 1 1 : 100 Разрез 2 - 2 2
 24. 24. Етаж 1 0 Етаж 2 3000 Покрив 4500 Сутерен -2500 Покрив Гараж 2300 АБВ англ. двор -1500 1 A108 Етаж 1 0 Етаж 2 3000Покрив Гараж 2300 4 5 6 2 A108 МащабПроектант Начертал Дата Проект www.petkovstudio.hit.bg 1 : 100 Разрези Е 147 BG E 147 BG PLATZ 2008 Б. Петков Б. Петков Разрези A109 Дата Съгласувал Подпис 1 : 100 Разрез 3 - 3 1 1 : 100 Частичен Разрез Гараж 2

×