Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Town Phenomenon History

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Sofia`city`museum
Sofia`city`museum
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Town Phenomenon History

  1. 1. Страница 1 Превръщането на София в модерна европейска столица през раждането на нейните градини 1878-1939 г. – представителните публични пространства в контраст на голото Софийско поле Рецензия на книгата „Софийските градини 1878-1939 г.“ на ландшафтен архитект Иванна Стоянова, издателство „Пространство-форма“, София, 2009 г. Книгата представлява монография на ландшафтен архитект Иванна Стоянова – професионалист висока категория, проектант, проучвател и ръководител екип през времето на дългогодишната си кариера и творческа трудова дейност в Националния институт за паметниците на културата, гр. София (сега Национален институт за недвижимо културно наследство). В нея, обстойно, обширно и със задълбочен интерес към проблематиката е разгледан синтезът между оформяне и естетизиране на зелените площи и общата градоустройствена концепция за въздигане на един град от средновековния мрак на робството, през пепелищата на войната, до богата на природа столица, с европейски усет и съхранен традиционализъм. Създаването на града и неговите паркове са неразривно свързани в обща идея и изпълнение – реалистични като замисъл и изграждане във времето от Освобождението до началото на
  2. 2. Страница 2 Втората световна война. През изминалите двадесет години градоустройството и планирането бяха загърбени от идеята, че те са ненужни в новите условия и водеща трябва да бъде частната инициатива. Публичните пространства са подложени на всякакви опити за приватизиране – от чисто физическата смяна на собствеността до обграждането им с прагове за достъп (включително многото луксозни заведения в тях). Авторът не разглежда изграждането на ландшафтната система на столицата изолирано, а в контекста на времето и като акцент в урбанистичното развитие. В изложението си доказва, че тези публични пространства се утвърждават и запазват до днес, като центровете на София, които оформят европейския облик на града и привличат активности. Оценено е отношението на локализацията на паркове и градини с основните комуникационни направления и артерии. Процесите са разказани хронологично, като се ползва подхода от общото към частното – от всеки приет градоустройствен план, през социалните промени оказали влияние върху архитектурно-устройствената рамка до всеки обект, пример, парк, градина. Авторът доказва, че познава съществуващата научна традиция и текстът изобилства с кратки, но конкретни препратки към стиловото значение на различните постижения на парковото и градинско изкуство. Като че ли няма ясно формулирани и изказани в прав текст цели, но у читателя остава усещането за цялост и значимост на разработката. Използвани са методите на анализ и синтез, комбинирани със свободно и увлекателно описание. Теоретичната рамка по-скоро се подразбира и текстът не е натоварен с подобно предисловие, като авторът е доловил, че може би по-интересни са историческите събития и социалните промени като фон на урбанистичното развитие на града и неговата ландшафтна система. Емпиричният материал е изчерпателен и добре подреден и структуриран. Въпреки, че схемите и картите по технически причини са изнесени в края на книгата, у читателя
  3. 3. Страница 3 остава разбирането за цялост със текста. Те са убедителна подкрепа за изказаната теза, че в този период е заложен и създаден приветливият облик на града. Разгледани са следните значими етапи с техните ключови примери: На 23.12.1877 г. София посреща Освобождението и на 22.03.1879 г. е избрана за главен град на Княжество България от Учредителното събрание. Старият конак се преустройва в Дворец и се изгражда Градската градина; 1903 г. площад „Народно събрание“ – уникален по форма, която се подсилва от околната застройка; Създават се ансамбъла около храм-паметника „Св. Александър Невски“, Борисовата, Докторската, Железничарската градини и цветните композиции пред черквата „Св. Неделя“; Оформя се „зелената огърлица“ на София – ул. „Граф Игнатиев“, пл. „Орлов мост“, военната академия, ул. „Велико Търново“, ул. „Оборище“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Московска“; Планът „Мусман“, завършен 1938 г. предлага залесителни пояси и разглежда ландшафтната система на столицата в нейната цялост и като неразделна част от урбанистичното развитие. Книгата е написана в увлекателен и широко достъпен стил. Авторът е избягал от силни оценки за естетическите качества на различните разгледани примери, но едновременно с това текстът насажда общото усещане, че Софийските паркове и градини от този период представляват културно-историческа ценност. Обликът на столицата ни днес би бил много скучен и неприветлив, без навлизането на природата като акцент в градската структура. Дори само като публични пространства, няма как парковете и градините да не са обживяна идентичност за младите поколения, но подобни изследвания и атрактивното им широко достъпно представяне могат да бъдат основа за изграждане на ново близко отношение към тези територии – отношение на почит и стремеж за опазване на природните дадености и културно-историческото наследство в тяхната цялост.

×