Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

48 NGUYEN TAC CHU CHOT CUA QUYEN LUC.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Robert Greene & Joost Elffers
48 nguyên tắc chủ chốt
của quyền lực
Robert Greene & Joost Elffers
48 NGUYÊN TẮC CHỦ
CHỐT CỦA QUYỀN LỰC
The 48 Laws of Power
Dịch giả:
Nguyễn Minh Ho{ng
Nh{ xu...
Dịch từ bản tiếng Anh: The 48 Laws of Power
Nhà xuất bản: Profile Books, 2000
Tác giả: Robert Greene & Joost Elffers
Dịch ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
presentation title.pptx
presentation title.pptx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación