Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Jaarverslag Boek.be 2010

3.942 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Jaarverslag Boek.be 2010

 1. 1. Jaarverslag<br />2010<br />
 2. 2. Inleiding<br />In maart 2011 besliste de Raad van Bestuur om geen uitgebreid jaarverslag van de vereniging meer te maken. De vrijgekomen tijd zal worden geïnvesteerd in de website www.boekenvak.be. Die site geeft een permanent en dynamisch overzicht van de werking van Boek.be, haar ledenverenigingen en de aan haar gelieerde verenigingen in het Huis van het Boek.<br />Ook het personeel staat permanent ter beschikking om vragen te beantwoorden voor de leden, partners, de pers en het publiek.<br />Deze presentatie werd vertoond op de algemene ledenvergadering van 12 mei en goedgekeurd door de aanwezige leden.<br />Geert Joris<br />Gedelegeerd bestuurder<br />12 mei 2011<br />
 3. 3. Missie en kerntaken<br />Missie: bevorderen van het Vlaamse Boekwezen<br />Via Promotie & Evenementen<br />Via platformen die de handel in boeken bevorderen<br />Via het Kenniscentrum<br />Opgebouwd rond drie kernbegrippen<br />Boek.be levert diensten<br />Aan de verenigingen die in het Huis van het Boek gevestigd zijn<br />Boekhouding en administratie<br />Inzetten op de waardeketen<br />Inspireren<br />Professionaliseren<br />Innoveren<br />
 4. 4. Huis van het Boek<br />Boek.be is een confederatie en groepeert: <br />Uitgevers (VUV vzw)<br />Importeurs (VBI vzw)<br />Boekhandelaren (VVB vzw)<br />Aan Boek.be gelieerde verenigingen leveren ondersteunende diensten aan de leden:<br />Boekenbank vzw<br />Knooppunt vzw<br />Libriuscvba<br />Ook in het Huis gevestigd:<br />Vlaamse Auteursvereniging (VAV vzw)<br />
 5. 5. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur<br />Algemene Vergadering<br />Alle leden van de Raden van Bestuur van VUV, VBI en VVB<br />Raad van Bestuur<br />Externe bestuurders<br />Karel De Boeck (voorzitter sinds mei 2010)<br />Jos Vlaminckx (penningmeester)<br />Geert Joris (gedelegeerd bestuurder zonder stemrecht)<br />VVB<br />Iris Van Germeersch (voorzitter VVB)<br />Yvonne Steinberger<br />Rita Lissens<br />VBI<br />Chris Boudewijns (voorzitter tot dec VBI)<br />René Van Loon (voorzitter ai VBI)<br />VUV<br />Rudy Vanschoonbeek (voorzitter VUV en GAU)<br />Johan de Koning (GAU)<br />Dries Van Hove (GEWU)<br />Hilde Van Laere (GEWU)<br />
 6. 6. Operationele structuur<br />Algemene directie<br />Administratie& Logistiek <br />Kennis-centrum <br />Online en IT<br />Promotie <br />Communicatie<br />Evenementen<br />
 7. 7. Voorbeelden van diensten voor de leden(verenigingen)<br />
 8. 8. Voor Knooppunt<br />Strategische ondersteuning<br />Projectmanagement<br />Helpdesk<br />Contacten met leveranciers en overheden<br />Ondersteuning van uitgevers<br />
 9. 9. Voor Groki<br />Lang zullen we lezen<br />Contacten met overheden<br />Onderhandelingen met partners (Canon, Locus,…)<br />Voorstel platform<br />…<br />Beste Boekenjuf of -meester<br />Communicatie & ondersteuning bij de uitreiking<br />
 10. 10. Voor Boekenbank<br />Strategische ondersteuning <br />IT-ondersteuning<br />Ondersteuning transformatie ‘metadatacentrum’<br />Onderhandelingen met partners (Bibnet,…)<br />Onderhandelingen met leverancier(s)<br />…<br />
 11. 11. Algemeen<br />Vertegenwoordiging van de leden(verenigingen) op diverse platformen:<br />Politiek<br />Overheid<br />Pers<br />…<br />Differentiatie in aanbod van Kenniscentrum voor zowel GEWU, GAU, boekhandelaren als importeurs<br />
 12. 12. Onze diensten op 6 terreinen<br />Administratie en logistiek<br />Kenniscentrum<br />IT-platformen<br />Promotie<br />Communicatie<br />Evenementen<br />
 13. 13. Administratie en logistiek<br />
 14. 14. Administratieve diensten<br />Takenpakket:<br />Boekhouding <br />Personeelsadministratie<br />Verzendingen<br />Algemene administratie<br />Secretariaat<br />
 15. 15. Personeelsleden in Het Huis in 2010<br />Totaal FTE 2010<br />22,5<br />Aantal personeelsleden<br />24<br />
 16. 16. Kenniscentrum<br />
 17. 17. Drie domeinen<br />Het Kenniscentrum van Boek.be beslaat drie domeinen:<br />Onderzoek<br />Opleiding<br />Innovatie<br />2010 stond voor het Kenniscentrum vooral in het teken van Innovatie en digitalisering<br />
 18. 18. Innovatie | 1<br />Aanwerving van Innovatiemanager<br />Betaald door het IWT<br />Focus op innovatie in de keten<br />Doel: bewustmaking van leden<br />E-boek.org<br />Verkoop stijgt (0,25% van de markt)<br />8 schaduwsites voor boekhandels<br />Lancering iPad-app<br />Opleidingen en informatiemomenten<br />Co-organisatie E-Reading Event in Brussel (9 juni)<br />Studienamiddag voor boekhandels<br />Diverse lezingen<br />
 19. 19. Innovatie | 2<br />Vlaams E-boek Platform (VEP)<br />Basis gelegd via diverse werkgroepen<br />Concept business flow uitgetekend<br />Concept content flow en metadatering in aanmaak<br />Gesprekken met Nederland<br />Perspectieven 2011-2012<br />Aanwerving Davy Hanegreefs: hogere versnelling<br />Innovatieplannen van de Vlaamse uitgevers op e-platform Boekenbeurs 2011<br />e-boek.org wordt uitgebouwd tot echte e-commerce-site<br />Doel: meer boekhandels betrekken (verdubbeling)<br />Bestek VEP wordt in mei/juni gepubliceerd; start van het VEP verwacht begin 2012<br />
 20. 20. Opleiding | 1<br />Lessenreeks Actuele vraagstukken uitgeverij en boekhandel aan de UA<br />Hernieuwd gezamenlijk engagement van Boek.be en UA<br />Derde Leerstoel (academische lezing) door Claire Squires <br />Diverse studiedagen voor de leden<br />Alle mogelijke toepassingen van het auteursrecht (modelcontracten, audiovisuele rechten, …)<br />Innovatieve aspecten (e-boeken, rich content books, e-marketing, …)<br />Staat van het Boek<br />In 2010 voor het eerst georganiseerd door Boek.be als ontmoetings- en discussiemoment voor het brede boekenvak<br />In 2011 georganiseerd door het BoekenOverleg (coördinatie: Boek.be, Locus, Stichting Lezen en Vlaams Fonds voor de Letteren)<br />
 21. 21. Opleiding | 2<br />Perspectieven 2011-2012<br />Inhoud van de lessenreeks (UA) zal verschijnen in boekvorm (november 2011)<br />Streven naar het uitbouwen van een masteropleiding voor het boekenvak<br />Staat van het Boekverder uitbouwen als referentie-evenement i.s.m. Nederland (KVB, KB, Tiele-Stichting, CPNB). >> Moet hét event worden voor reflectie over de volledige boekensector in Vlaanderen en Nederland<br />
 22. 22. Kwantitatief onderzoek<br />Marktonderzoek door GfK Retail & Technology<br />Cijfers van GfK zijn belangrijk voor het boekenvak:<br />Wekelijkse Top 10 van Boek.be/GfK wordt door steeds meer kranten en tijdschriften als referentie gebruikt <br />Twee maal per jaar een overzicht van de algemene tendensen in de markt<br />Perspectieven 2011-2012<br />Overzichtelijke maandrapporten met de belangrijkste tendensen: is opgestart vanaf januari 2011<br />Uitsplitsing van de cijfers van de online verkoop: eerste presentatie hiervan op de Staat van het Boek 21/04/2011<br />Verhogen van de dekkingsgraad<br />B2B onderzoek (cfr. TNS Media): is wel afhankelijk van de deelname van een aantal grotere partijen (nog onzeker)<br />
 23. 23. Kwalitatief onderzoek | 1<br />Het profiel van de Boekenbeursbezoeker<br />Uitgevoerd in november 2010. Resultaten gepresenteerd op persconferentie maart 2011. <br />Belangrijkste conclusies: een duidelijke verjonging van het publiek doorheen de jaren (2006-2008-2010) en grote tevredenheid van de bezoekers. <br />Gebruik van ICT-leermiddelen in het secundair onderwijs <br />Studie uitgevoerd door 8 studenten van de UA<br />Interessant rapport dat werd gepresenteerd aan de GEWU. Bevat nuttige conclusies voor het Ministerie van Onderwijs<br />
 24. 24. Kwalitatief onderzoek | 2<br />Financiële rapportage van de boekhandel<br />Onderzoek naar de belangrijkste meetinstrumenten voor het meten van de rentabiliteit van de boekhandel<br />Interessant overzichtsrapport waarmee we een tool kunnen ontwikkelen die bruikbaar is voor alle boekhandels om hun rentabiliteit per kwartaal te monitoren<br />Kan ook inzicht bieden in de globale rentabiliteit van de hele boekhandelssector in Vlaanderen<br />Tool wordt uitgewerkt in 2011, mogelijk samen met de KBb in Nederland<br />
 25. 25. Kwalitatief onderzoek (3)<br />Perspectieven 2011-2012 <br />Onderzoek rond Lees-, leen- en koopgedrag i.s.m. Stichting Lezen en Locus: opstart in mei 2011 <br />Tool voor het meten van de rentabiliteit van de boekhandel wordt in 2011 operationeel<br />Onderzoek rond de situatie van de klasbibliotheek in Vlaanderen wordt in juni 2011 gepresenteerd. Belangrijk voor het concept van de campagne ‘Lang zullen we lezen’ en voor lobbywerk richting Ministerie van Onderwijs<br />Begeleiden van een masterthesis van een VUB-studente die een beeld moet schetsen van wat de markt van het digitale boek kan betekenen in Vlaanderen in 2015-2020. Resultaten bekend in juli 2011<br />Lijst van diverse onderzoeksonderwerpen voor 2012 circuleert binnen de bonden.<br />
 26. 26. IT-platformen<br />
 27. 27. IT-platformen | 1<br />Nieuwe website voor het boekenvak: www.boekenvak.bemet informatie voor de sector, online adresgids en communicatieplatform naar de leden. Ontwikkeld in huis.<br />Vernieuwing van de interne ICT-infrastructuur i.s.m. Accel<br />Website Knooppunt op volle snelheid, uitgebreid naar 8 leden van de GEWU<br />Helpdesk voor ISBN, Boekenbank en Knooppunt<br />Online loketten voor de leden-deelnemers aan de collectieve promotieacties<br />Boekenbeursloket: online brengen van alle communicatie tussen standhouders en Boek.be<br />Boekenbeurswebsite: in huis ontwikkeld<br />
 28. 28. IT-platformen | 2<br />Voor 2011-2012<br />Nieuwe versie van www.boek.be<br />Automatisering bonnenclearing<br />Nieuwe versie Knooppunt-website<br />Verbeterde versie Boekenbeursloket<br />Verbetering en uitdieping van de online adresgids<br />Uitwerken www.boekenvak.be<br />
 29. 29. Promotie<br />
 30. 30. Herman de Coninckprijs<br />Extra verkoop winnende bundels<br />Op Gedichtendag27/1/2011:<br />Feestelijke uitreiking @ Arenberg<br />Combinatie poëzie & jazz met 5 genomineerde dichters en Jack van Poll & Jef Neve<br />Promomateriaal: <br />23.500 Gedichtenposters gratis verdeeld via de boekhandel<br />12.500 stemfolders<br />
 31. 31. Boekenleeuw & Boekenpauw <br />Uitreiking op 24/2/2010 in boekhandel I*Boeks in Gent<br />Extra verkoop winnende boeken<br />Promomateriaal: <br />2.500 affiches<br />12.500 bladwijzers gratis verdeeld via de boekhandel<br />
 32. 32. Boekenbeesten<br /><ul><li>Hefboomeffect van de actie op verkoop titels: 2,67</li></ul>Promomateriaal: <br />46.000 gratis boekensteunen bij aankoop van een boek uit de actie<br />37.500 extra Libelle-bijlagen<br />42.000 wedstrijdflyers <br />550 affiches<br />Alg. opmerking: Boekhandel gaf marktaandeel weg aan entertainmentstores in dezelfde periode.<br />
 33. 33. Literaire Lente<br />Bonnenevolutie: fluctuerend, succes is sterk afhankelijk van auteurs en titels<br />Goedgevuld auteursprogramma met 28 auteurs<br />Promomateriaal: <br />76.000 extra bijlagen<br />3.800 affiches <br />
 34. 34. Doe mei maar een doeboek<br />Succesvolle samenwerking met De Madammen van Radio 2<br />Bonnenevolutie: aantal bonnen per titel stijgt jaar na jaar <br />Hefboomeffect van de actie: 1,71<br />Promomateriaal: <br />44.500 extra bijlagen<br />310 affiches <br />
 35. 35. Zomer van het Spannende Boek<br />Blijft best lopende bonnenactie<br />+ 2%, herstel van de terugval in 2009<br />Promomateriaal: <br />79.000 bijlagen<br />8.900 affiches<br />20.000 bladwijzers <br />
 36. 36. De Andere Strip<br />21 deelnemende stripspeciaalzaken (maar geen GfK-cijfers van stripwinkels)<br />Ook interesse bij 25-tal bibliotheken<br />Ingeruilde bonnen: lichte daling<br />Promomateriaal: <br />18.000 bijlagen<br />400 affiches<br />5.000 bladwijzers <br />
 37. 37. Plannen voor de toekomst<br />Switch Literaire Lente en Boekenbeesten<br />Literaire Lente in maart + samenwerking met de Boekenweek van CPNB <br />Boekenbeesten in april (paasvakantie)<br />Herdenken van promotieacties i.f.v. veranderende (digitale) wereld<br />Gouden Boekenuil<br />Upgrade Boekenleeuw en –pauw (i.s.m. Fintro)<br />Online platform voor kinderboeken i.s.m. Canon Cultuurcel en Groki (ten voordele van de klasbib in de lagere scholen)<br />Kinderboekenfeest?<br />…<br />
 38. 38. Communicatie<br />
 39. 39. Boek.be in de pers<br />
 40. 40. Maandelijkse persbarometer<br />Sinds 08/2010: maandelijkse barometer van Auxipress<br />
 41. 41. Plannen voor de toekomst<br />Website Boek.be:<br />Start nieuwsbrief Boek.be <br />Overdracht adresbestand Boekenbrief > Boek.be-site<br />Inzet op datacaptatie<br />Website Boekenvak: <br />Usability verbeteren<br />Promotieloket voor boekhandels finetunen<br />Start nieuwsbrief Boekenvakker<br />Persknipsels online ter beschikking stellen van onze leden<br />Verder optimaliseren van de online adresgids + integratie van relatielijst + perslijsten<br />
 42. 42. Sponsorwerving en ledenvoordelen<br />
 43. 43. Resultaten en verwachtingen<br />Door het aanwerven van een verantwoordelijke:<br />Structurele sponsorovereenkomsten in stijgende lijn<br />Heel wat cont(r)acten voor extra ledenvoordelen<br />Te verwachten in de toekomst<br />Nog veel potentieel door focus<br />In 2011: een reeks van nieuwe ledenvoordelen<br />
 44. 44. Ledenvoordelen<br />
 45. 45. Evenementen<br />
 46. 46. Evenementen 2010<br />Herman de Coninckprijs<br />prijsuitreiking in Arenbergschouwburg, Antwerpen<br />Boekenleeuw & -Pauw<br />prijsuitreiking in boekhandel I*Boeks, Gent<br />Literaire Lente<br />openingsevent: ‘Joos’ (Radio 1) live vanuit de Henry van de Velde penthouse in de Gentse Boekentoren<br />Dynamodagen in Lamot Mechelen, in opdracht van Canon Cultuurcel<br />congres (2 dagen) voor 600 leerkrachten Basis- en Secundair Onderwijs inzake Cultuureducatie & literatuur<br />prijsuitreiking Beste Boekenjuf<br />Staat van het Boek in Vooruit, Gent<br />Boekenbeurs<br />
 47. 47. Gulden Boek en Zilveren Spelden<br />In 2010 reikten we geen Gulden Boek uit. Jos Geysels ontving een Gulden Boek op de Boekenbeurs in 2009 n.a.v. zijn afscheid als voorzitter.<br />In 2010 werden geen Zilveren Spelden uitgereikt.<br />
 48. 48. Boekenbeurs<br />Succesvolste aller tijden: 185.000 bezoekers<br />Beleving troef<br />Steeds meer jongeren (gestegen van 12 naar 22%)<br />Inzet op andere provincies is bescheiden gelukt<br />Minder programmapunten op de Boekenverdieping hebben geleid tot een kwalitatiever aanbod<br />2,8% van de bezoekers beschikt over een e-reader, 7% is van plan er een aan te schaffen<br />Het publiek en de standhouders waren tevreden<br />Verwachting 2011<br />Minder bezoekers (170.000)<br />75ste Boekenbeurs: inzetten op verrassing<br />
 49. 49. Plannen voor de toekomst<br />Mind the Book: organisatie 2011 & partnership 2012<br />Staat van het Boek:<br />2011: overgedragen aan het BoekenOverleg<br />2012: i.s.m. KB, KVB en CPNB (Nederland)<br />Dynamodagen worden Cultuurdagen in deSingel, in opdracht van Canon Cultuurcel<br />Uitreiking Gouden Boekenuil<br />
 50. 50. Lobbying & netwerking<br />
 51. 51. BoekenOverleg<br />Het BoekenOverleg stond in 2010 bijna volledig in het teken van de commissie Cultuur die ons ontving op 21 oktober.<br />Volgende punten werden naar voor gebracht<br />Cijfers van de sector<br />De auteur<br />Digitale ontwikkelingen<br />Het belang van en de nood aan onderzoek<br />Relatie Vlaanderen-Nederland<br />Het belang en de plaats van de lezer<br />Erfgoed<br />Letteren binnen Kunstenbeleid<br />Bibliotheeksector<br />Literair middenveld<br />Opleidingen<br />Steunpunt Letteren<br />De relatie tussen de letterensector en de media<br />
 52. 52. Overleg Creatieve Industrieën<br />Zag in 2010 het levenslicht<br />Op initiatief van Boek.be en BelgianEntertainment Association<br />Ondergebracht in Flanders DC<br />Eerste opdracht: visienota voor de Vlaamse Regering<br />Leden: Flanders District of Creativity (begeleiding & coördinatie), Antwerp Management School, BelgianEntertainment Association, Boek.be, Creamoda, CultuurInvest, Design Vlaanderen, Flanders Fashion Institute, GALM, Howest, Muziekcentrum Vlaanderen, Overleg Kunstenorganisaties, Raad voor Reclame, REC Radiocentrum, Vlaams Architectuurinstituut, Vlaams Audiovisueel Fonds, Vlaamse Architectenorganisatie en de Vlaamse Dagbladpers<br />Voorstel visienota: 27/05/11 aan Kris Peeters en Ingrid Lieten<br />De Creatieve Industrieën in Vlaanderen<br />Architectuur <br />Audiovisuele sector <br />Beeldende kunst <br />Communicatie, pr, Reclame <br />Cultureel Erfgoed & Patrimonium <br />Design <br />Gedrukte Media <br />Gaming <br />Mode <br />Muziek <br />Nieuwe media <br />Podiumkunsten<br />
 53. 53. Lobbywerk<br />Boekenmand aan Kris Peeters & ministers van de Vlaamse regering<br />Werkgroep Cultuur en Economie Schauvliege<br />Met Kris Peeters naar Frankfurt<br />Structurele subsidie voor buitenlandse beurzen<br />Visienota Creatieve Industrieën<br />
 54. 54. Tot slot:Wat te verwachten?<br />
 55. 55. De markt<br />Hoe zal de boekenmarkt veranderen, de komende maanden en jaren?<br />Meer samenwerkingen met andere (creatieve) industrieën<br />Vlaanderen-Nederland: verenigde krachten?<br />Hoe stagnatie ombuigen in een stijging?<br />…<br />
 56. 56. Het e-boek<br />Wordt het wat?<br />Positie van alle actoren in de keten zal in elk geval veranderen, e-boeken of niet<br />Verdere uitbreiding van het VEP<br />Positie tegenover of naast de bibliotheken<br />
 57. 57. De boekhandel<br />Wat met de boekhandel in een veranderende wereld?<br />Blijft de boekhandel het belangrijkste distributiepunt voor boeken?<br />Inspelen op veranderingen in de maatschappij<br />Boekhandelaar als aantrekkelijk beroep<br />…<br />‘Welke job zou je doenals je niet deed wat je nu doet?’<br />‘Boekhandelaar, zondertwijfel. Ik lees zeerveel en ben graagbezig met boeken en papier...’<br />Noël Slangen (Jobat 4/3/2006)<br />
 58. 58. De vereniging<br />Hoe kunnen we nog meer onze troeven uitspelen en de krachten bundelen?<br />Samenwerking met Nederlandse partners?<br />Positioneren van Vlaanderen in een Europese context<br />Samenwerking met verenigingen van andere creatieve industrieën<br />…<br />
 59. 59. Vragen?Geert.joris@boek.be<br />59<br />

×