Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ЭМС-ын А/527 тоот тушаал Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a ЭМС-ын А/527 тоот тушаал Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай (20)

Más reciente (20)

Anuncio

ЭМС-ын А/527 тоот тушаал Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай

 1. 1. Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай ЭМС-ын А/527 тоот тушаал 2018.12.14 Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 2. 2. Халдварт өвчнийг тандах • Тодорхойлолтод нийцсэн халдварт өвчний хам шинж, сэжигтэй тохиолдлыг бүртгэх мэдээлэх, мэдээг цуглуулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, эргэн мэдээлэх цогц үйл ажиллагаа юм. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 3. 3. Тандалтын зорилго нь • Халдварт өвчний дэгдэлтийг эрт илрүүлж, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах, нийтийг хамран тархахаас сэргийлэх , цаг хугацаа алдалгүй хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэхэд оршино. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 4. 4. ХАМ ШИНЖ , СЭЖИГТЭЙ, ӨВӨРМӨЦ ТОХИОЛДОЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 5. 5. Хам шинжийн тандалт: Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 6. 6. СЭЖИГТЭЙ ТОХИОЛДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ -ОУЭМД-ийн дагуу 2 цагийн дотор -ОУЭМД-ийн дагуу 24 цагийн дотор -ОУЭМД-ийн дагуу 7 хоногийн дотор мэдээллэх Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 7. 7. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com 2 цагийн дотор мэдээлэх сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт
 8. 8. 2 цагийн дотор мэдээлэх сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 9. 9. 2 цагийн дотор мэдээлэх сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 10. 10. 24 цагийн дотор мэдээлэх халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 11. 11. 24 цагийн дотор мэдээлэх халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 12. 12. 24 цагийн дотор мэдээлэх халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 13. 13. ӨВӨРМӨЦ ТОХИОЛДОЛ Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 14. 14. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 15. 15. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 16. 16. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 17. 17. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.

×