Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Len doi hai sim

602 visualizaciones

Publicado el

Đọc Lên đồi hái sim, có cảm tưởng dù đi đâu về đâu, Thảo Nguyên vẫn đau đáu bê nguyên ngôi làng ruột thịt của mình theo, với đầy đủ vật dụng, thứa ăn, cây cỏ; dần, sàng, nong, nia, chổi đót, đậu ngự, đậu ván, chà là, hoa sim, hoa mua... Dĩ nhiên tất cả những chi tiết đó rốt lại cốt làm nổi bật điều quan trọng mà nhà văn muốn gửi gắm, phơi bày: con người và tâm tình xứ Quảng.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Len doi hai sim

 1. 1. Kh ng ph nh n x Qu ng n o c ng c xu h ng a th ng qu m nh o t c ph m, c b t nh ng nh n Qu ng xa qu Ng Qu ng s ng a ph ng kh c l u n m, t s d ng th ng trong s nh ho t h ng ng S ng S G n, h n c h m tha cho c k t , n m c c tha cho d m , n n g n tha n lung nh m t th qu n g ao t p Ch a k , n u t con ng c nh t c a ng t m , t t nh n nh n ph ph n nh l n t ng n n m nh ng c Th ng Qu ng Nam t nh n m ng b ng Th o Ngu n l m t ng Qu ng xa qu , nh ng t a ph ng m c trong t ng trang t, c l b n c nh nh ng tru n ng n l b c nh qu nh , r t nh u tru n trong t p n t ng Qu ng tha h ng Ch l t qua t n tru n - t kh ch, ha h ng, M qu - ngh n s u x b ng b c trong t ng con ch
 2. 2. c L n h s m, c c m t ng d u u, Th o Ngu n n au u b ngu n ng l ng ru t th t c a m nh th o, t d ng, th c n, c c : d n, s ng, nong, n a, ch t, u ng , u n, ch l , hoa s m, hoa mua D nh n t t c nh ng ch t t r t l c t l m n b t u quan tr ng m nh n mu n g g m, ph b : con ng t m t nh x Qu ng C nh n s nh trong tru n Th o Ngu n t p h p a ph n l nh ng ng b nh d n s ng khu lao ng ngh o, nh ng ph n ng lam l , ph u d t, long ong, d nh n b t h nh l l do c Th o Ngu n c ngh nh ng t ng th d ng l n u g a t ng l t trang Nh ng tru n c a Th o Ngu n kh ng ch c n au M t s m ha Duy n t l nh ng n d long lanh Ch nh t nh ng l n s u trong t ng trang n c a t c g c kh n ng s m c b m t t ng ch ng l nh l o c a t p tru n n NGU N NH T NH
 3. 3. L n i h i sim 7 Th M n b ng thau qu n o ra b n, ch g th o: Ha g t, tranh th n c m r t d t th ng M nh ra co c l ng Sau t ng d , M n n c m c th ng Ch Ha b m t, b m ru ng c ng r , M n mu n n ch c con con m nh c th l m Kh g t qu n o, kh x ch g o qua nh ng N m L c m c kho, kh qu th ng xu ng g ng l ng g nh n c Ha c th ng th c, M n m b n ch a t m t n a m g nh n L ng n M n c n nh m h u thu n qu ch ng Ch Ha t h o M n l m u ch c ng kho M n ngoan ngo n, l h c g nh t l ng N m n o M n c ng c g kh n, h c b ng M tu n r , M n c n d n to n tr ng c p ha B nh An ra t nh g ao l u g ng s ng h c s nh ng cao
 4. 4. 8 TH O NGU N L ng M n c m t m nh s n r ng Ch n , ch u n o c nh thanh n n c ng t t p ch banh Th tho ng, ng N m L c c n mang t , u a ra, d ng r p cho c x m co c l ng Nh ng nh nh guy t, c L u, M n ngh m t, l n n o c ng ch n c m t Ch Ha ch c: M t t k nh r a M n ph ng ph u ha m : Ch Ha c ng kh c m n ng ta Ch Ha h n M n b n tu , h n th ng M nh t ch n tu H c h t l p ch n tr ng B nh An th ch ngh , ba th o ng l ng l n n o ng sau kh m n tang m M M n m t b nh t m M n kh ng b t ch Ha n g m ph t m l m chung m t ch ch a c o n n o th nh th Ch Ha c c M n, th ng M nh ba M n Tr ng m nh c l m h , ba n th M n ngh ch c h u ch m M n ch b t ba kh ng n a L ng x x o, ng n ba tr ng m nh, ph t l n th nh ch h m r c m Ng kh c k u ba M n g x k h t b t ng nh L c ng qu qu t ba b m nh d h m ng Ma m t ba M n lo h c cho Ha , ng ngh lung , ch Ha d n C b a, ch ng g a s n n ng, a n a kh c, r ng, m c m l th t th l n l m r L ng n g o ch th m hoang mang o l ng nh ng a tr T , kh ng c n m t l ca ngh t n o nh m t ba M n n a
 5. 5. L n i h i sim 9 Nh c m s o ru ng, th m m t n 1 b p ngo b n Ba b t t n, ch Ha th nh tr c t S c c con g c nh u u m ch g nh h t C m, o h ng ng , t n h c ph , t p, s ch cho M n, cho M nh H t m a l a, m a b p, ch l tr ng rau mu ng, khoa lang ch l n th tr n b n Nh ng t m a h , ch n u ch , b ng c b n con con ra s n n ng ng L ng M n a c ng th ch ch ch Ha n u, u n, u , u ng , u n M n o c p ha tr ng B nh An kh ch ng tu tr ng tr n Ch kh ng s m ch cho m nh, nh ng ph n M n, ph n th ng M nh, t o tr ng, qu n xanh, n x ng- an u c ch m ch t, ch n mua tr n ch th tr n C b a, M n d n th ng M nh: M ng ch h t, ngh ch a Ch Ha kh l m . Th ng M nh qu u: L m nh m kh ng b t r a t M m t, m ha tu , M n r th ng M nh ra b n t m, s n g t lu n qu n o Ng ngh , M n k o n r ng nh t c kh , b th nh b nh x u r ha ch m g nh N u c m, lu c rau, c g M n c ng ng ch Ha l m r b t ch c Ch Ha la M n m t: cho Ha , M n h c b Qu n xu n t c nh t c l n, ch g tr ng th M n x t ch , l m l c ng ng, n ch l m t th , ph n M n n a , Ha d nh, ma m t l n 1 B c t b s ng, tr ng tr t c (BT
 6. 6. 10 TH O NGU N r M n tha h l m Ma m t l h m C ch c ng ma m t , m l n M n g n l , ch l xoa u M n, t n c n m p nh m t ng Ng M n ra th nh ph h c s ph m, ch Ha c m n n l , x t b t tr n ng l ng m p m , d n d n l : Chu n nh , M n ng lo, c Ha r H nh nh ch Ha m c nh c Ha r , kh ng kh c c H c xong, M n l m c g o l ng L c n , t l t th ng M nh ra th nh ph th o u c m k s x d ng B a u t n M n ng l p, ch Ha b o d cho M n r l t t ch l n m kho m : M n ch l c g o r n m O ch m h L ng m ng cho M n m t th m ng ch m C m g n, ch c ch kh Chu n l ch ng, ch Ha M n c n qua l Th ng M nh c ng tr u: L m nh nh m nh c m m t su t l ch ng r a Th ng ch Ha , th nh ph , M nh ch n ch o l m th m ngh n ngh k a k m t n trang tr M n d nh d m c ng n o c ng g cho m lo h c ph ch Ha nh c nh n nh u, M n ch mong c ng th ng ch th t l ng t nh chu n tr m n m L ng M n, con g ngo ha m ch a ch ng th co nh Hu ng h ch Ha qua ba m B a tr ng tr n, anh Qu , con tra ng N m L c qua nh , n mu n th a chu n l m M n s ng s t, a,
 7. 7. L n i h i sim 11 th a c ch tu r a tr Ch Ha n nh t qu t ph do M n g t m ch u Anh Qu th nh n th ng ch Ha t h m t m, m Ch r t, m n m h n ch c n m tr Anh ng l , ch c ng d ng d ng: Ch ma m t M n l n M n m ch Ha kh c: Ha kh qu r a Ha Ha l ch ng M n l n r m Ba M n ng o l c kh ng a ng nh t Ch h t h ch tr ng x n b o cho g p M n M h m k t r t, ch ng ngo c a l p nh n L n u t n M n th nh m t ch c con ng ch nh h a : M n , ba u a b t, t ph a tr c ch l b o g ng M ch ng ch Ha h t u tr n x m d , kh k l , kh ch ng: n b kh ng b t l c g ng ch . C nhau ba n m, ch Ha n ch a u tha H t ch u th u c nh b m a ngh n, anh Qu b m n Nam l m ph h Anh m t n c, ch Ha l tr m ng n u t ng ng l c , ba M n m t d ng h nh x x c, h o a Ha m t ng m d n r t h n Ha ch n t o l , c t b c kh ng ng M n xu ng tr m t x x n c t n, ch l n hu n ph -t th t l u mang M n u th b d nh ch m ba Th nh th ch Ha ph th a m ch ng cho ph p
 8. 8. 12 TH O NGU N ng ha b n qua nh lo c m n c, g t g M ch ng ch c l c ng ch , c ng a ngh n nh u h n C nh ng m, ch Ha m M n kh c: Ba c b ch c ng l ba m nh, ngh M n M n d M t s ng m a h , ng hoa mua n , ch Ha ng b n M n ngo b n: M n , ch c Ha th ch ng . M n l ng l nh n ph a ch n tr , th m tr ch ph n ch long ong qu C t n ba M n ch t b nh AIDS lan nhanh nh t n b n Anh Qu l ng, ban u anh ra s c b o b c, ch ch ch R d m ba th ng sau, kh ng b t sao, anh m ra ngh ng ch Ngh ng ch l b nh t nh ng ng ch m s c ba Anh nh n nh nh n m t s nh t l m t h nh t nh n o r t xu ng Ng ch Ha th ng n th ng ch Ha , cu c ng ch n cho m nh m t h ng m 2 g 35 ph t s ng, ng 7 th ng 4 n m 2016 b c s g c nh n ng h Ha n t ng c nh ng b t kh c ngon l nh M n khu u xu ng b n ngo ph ng c p c u u ng l g ng ch t qu ng: Cho Ha l n ngh M n N m trong l ng k nh, th ng b c n ch a c t t n a con m ch ph n kh mu n l m anh Qu b t ng n n g u ch u tha tr n ha th ng m kho
 9. 9. L n i h i sim 13 Ma m t M n b t n sao, ng s nh nh t th ng b c ng l ng g m n Ngh a a l ng, x a n l hoa mua sau nh M n G , hoa m c th nh t ng t d c th o c c l H c n b , c o h , M n n th ng th o ch Ha l n Hoa t m nh nh ng, tr c ng t chua, ch u ch u g n lu n qua m t c, m n man tr n g ng m t con g , ch Ha th ch l m Ch mua h n cu n s , p hoa mua trong M n kh ng b t l m g , ch th ch tr n tr ng n nh b u t Ch u na , M n l n th m ch Th ng nh n m trong l ng M n, m t n l l ng l ng c M t l n g nh th l a qua t c M n, nh nh ng n m x a c n c ch : Ha ngh ngh Ha M n nu th ng nh T n ch u l Ph c, Ha h . M t m m a h h n ba m n m tr c, ba m M n l n hoa mua sau nh T ng kh c tr con ng ng u kh n ng b th c g c C ng l n, t ng kh c c ng g n Trong l m hoa, c a b c qu n quanh ng t m kh n m ng m u t m, k n bu ta , ch n n M M n th t l n: Qu n b t l ng Cha m m m b con r a b , kh ng a kh c, l ng ch t o t n, th ng kh m t c a M n
 10. 10. L n i h i sim 15 S m na , l ng n nh u o n kh ch, ch c ph m tr m ng Tr ng h ch t d kh th ng T H p ch o m t m h ng c t b n Nh , a t ng o n ng ngang d c b n Th ng th m th tr c kh l n x ng c a anh M th ng tr c, Tr ng t nh u t thu n m lo l n, cu n m th n o c ng r t ng kh ch du l ch, nh ng M n b n ra: Nh r a u c n l c s n b n Th ng Ng ta th ch c h n qu n t nh, l t tr n s ng n c nh nh ng nh n n ng m s ng m th m M n n c ch ph , x c c nhau m t ta r u c ng th T c M n l d su n ng, kh ng c n ng n nham nh nh h Tr ng g p ngo x m Kh Ng M n m th ng Ph c b l ng , ng T H p ng th d , n l ng m nh kh ng g c con g

×