2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu

Ilyas Teker
Ilyas TekerFormer SEO Director at iProspect Chicago en Ilyas Teker
@ I LYA S T E K E R
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
11+ yıllık SEO deneyimi
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir çok dijital pazarlama
projesini yönetme
60 Gün
Güney Amerika Macerası
T O R R E S D E L PA I N E , C H I L E
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu
I LYA S T E K E R
60 günün tüm story’leri burada >>>😍
M A C E R A L A R I M I TA K İ P
E D E B İ L İ R S İ N İ Z
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
A R G E N T I N A
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
A R K A D A Ş O L A L I M
@ I LYA S T E K E R
C U B A
H AY D İ B A Ş L AYA L I M
M E X I C O
Neden Hızı Bu Kadar Seviyoruz?
S A AT T E 4 3 0 K M
S A AT T E 4 3 0 K M
4 . 3 M I LY O N E U R O
S A AT T E 4 3 0 K M
4 . 3 M I LY O N E U R O
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Hızın Arkasındaki Psikolojik Etken
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Ericsson Mobility Report
Hız Gerçekten Bu Kadar Önemli Mi?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
1 9 5 0 ’de F1
yarışlarında
pitstop’ların
süresi çok uzundu
Hız Gerçekten Bu Kadar Önemli Mi?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
G Ü N Ü M Ü Z D E ise bu işlem
saniyeler içerisinde
tamamlanmak zorunda.
Yoksa yarışı kaybederler.
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Sinir Bozucu Durumlar
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Hız, Dönüşüm Oranlarını Ciddi Oranda Etkiliyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2.5 Milyon Dolar Kaybedecek Kadar Zenginseniz Ayrı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Google
Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz!
Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz!
https://testmysite.withgoogle.com
Sayfalarınız Yavaş Yükleniyorsa Google Sitenizi Az Crawl Ediyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: edit.co.uk
Google Hızla İlgili Sürekli Testler Yapıyordu
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Temmuz’da Sayfa Hızını Sıralama Faktörleri Arasına Ekledi
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Hız Olayı Düşündüğümüzden Daha Detaylı ve Kapsamlı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
T Ü R K İ Y E PA Z A R I İ Ç İ N
B U G Ü N E K A D A R YA P I L M I Ş
" E N K A P S A M L I "
T E K N İ K S E O A N A L İ Z İ N D E N
N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ?
( 1 3 FA R K L I E N D Ü S T R İ , 6 2 FA R K L I M E T R İ K )
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 S AY FA
Yayıncı
Medya
Finans
Market
place

Listing
E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil
Yazılım
Tech
Zayıf
Zayfalar
%14 %12 %6 %10 %7 %26 %5 %30 %2 %24
Boş Sayfalar %0.84 %0.61 %3 %1 %0.6 %1 %0.6 %3 %0.06 %1.6
H1 olmayan %16 %12 %56 %18 %2.01 %9 %2.22 %35 %2.6 %20
AMP sayfası %2 %1 %0.5 %0.03 * %0.1 * * %0.3 %0.8
Responsive %44 %58 %19 %65 %87 %73 %90 %12 %62 %35
Mobili yok %26 %23 %74 %23 %7 %17 %5 %47 %4 %27
Max fetch
time
%4 %13 %8 %20 %4 %4 %1 %4 %1.08 %8
Türkiye’de Yazılımcıların Hıza Yaklaşımı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
gerkca
Dünyada Durum Nasıl Peki?
Geçmeden Önce Bazı Terimleri Öğrenelim
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Mobilde Ortalama Sayfa Büyüklüğü 1.2 MB
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: Sektörlere Göre Sayfa Büyüklüğü
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
2011’de Ortalama Sayfa Büyüklüğü 202 KB İken
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
2018’de 1.5 MB Artış %674
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: Ortalama First Byte İndirme Süresi
First Byte Gerçekten Önemli Mi?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
1 Mobil Sayfa Yüklenirken 18 TCP Bağlantısı Kuruluyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
1 Mobil Sayfa Yüklenirken 18 TCP Bağlantısı Kuruluyor
G E R Ç E K T E N H E P S İ N E İ H T İ YA Ç VA R M I ?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
1sn Altında First Paint Oranı Mobilde %34
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
First Contentful Paint Mobilde Ortalama 5.3 sn
Amazon, Walmart’a göre FCP’de Önde
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Patrick Meenan, Smashing Conference 2018
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Time to Interactive (TTI) Mobilde Ortalama 7.6 sn
Peki İlyas’cığım,
Sitemizi Hızlandırmak İçin Neler Yapabiliriz?
Akıllı Hareket Etmeliyiz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Mobilde Ortalama 18 Javascript İsteği Var
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
+5 CSS İsteği Daha Ekleyelim
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Ortalama 44 KB CSS Yüklüyoruz
Google Hiçbir CSS İsteğinde Bulunmuyor :)
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Kullanmadığımız CSS’leri Uçurma Zamanı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://unused-css.com/
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
SEMrush Site Audit İle Sıkıştırılmamış
JS ve CSS Dosyalarınızı Görün
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Kullanılmayan CSS ve JS’leri Tespit Edin
Sitenizden Kaldırın
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Bu Aracı da Deneyebilirsiniz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://cssminifier.com/
CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://www.minifier.org/
CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://jscompress.com/
CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://javascript-minifier.com/
Daha Fazla Kaynak?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://developers.google.com/speed/docs/insights/MinifyResources
1 Sayfada Ortalama 493 KB Görsel Kullanılıyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
1 Sayfada Ortalama 28 Görsel Yüklenme İsteği Var
Görselleri Optimize Etmemiz Lazım
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Klasik Olacak Ama Mutlaka Lazy-Loading Yapmalıyız
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Kendi Siteniz İçin Uygulamadan Önce Okuyun
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
WebP Görsel Formatı İle Tanıştınız mı?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Üstelik Çok Daha Hızlı Yükleniyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Kaliteden Ödün Vermeden Görselleri Küçülmek Mümkün
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
JPEG file size: 43.84 KB
Kaliteden Ödün Vermeden Görselleri Küçülmek Mümkün
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
JPEG file size: 43.84 KB WebP file size: 29.61 KB
WebP Gibi Başkaları da Var: FLIF
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Adaptive Görseller İçin Bu Servisi Kullanabilirsiniz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
http://adaptive-images.com/
Görsellerin Optimize Edilmesi Direkt Gelirinizi Arttırabilir
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Nereden Çıktı Bu Analiz?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
%65 Görsel Yüklenme Hız İyileştirmesi = 2 Kat CR Artışı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
%65 Görsel Yüklenme Hız İyileştirmesi = 2 Kat CR Artışı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Kendi Siteniz İçin Deneyin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
SEMrush Site Audit İle Yavaş Açılan Sayfalarınızı Görebilirsiniz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Önerdiğim Bir Başka Servis Daha: Cloudinary
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Görsel, Video Optimizasyonu Konusunda Bayağı İyiler
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Netflix, Tripadvisor, Dropbox Kullanıyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Üstelik
10GB
Depolama
Ücretsiz
CDN Kullanmamız Lazım Ama Hangisi Daha İyi?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Dilediğiniz CDN’nin Performansını Kıyaslayın
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Sitenizin CDN Performansını Ücretsiz Test Edin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Facebook CDN Konusunda Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Mobilde 78 KB Font Yüklüyoruz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
+3 Font İsteğimiz Var
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Alternatif Font Kullanarak Hızlanabiliriz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Font-Display Olayını Göz Ardı Etmeyin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Font-Display Olayıyla İlgili Detaylı Bilgi için Okuyun
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Hero Element’i Duyan Oldu Mu?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Bu Değerleri Google Analytics’te Ölçebilirsiniz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Bu Makaleyi Okuyun
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://medium.com/@zizzamia/first-contentful-paint-with-a-touch-of-perfume-js-cd11dfd2e18f
Yetmez Diyorsanız Data Studio’ya Ekleyin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Time To Interactive (TTI) Mobilde Daha Uzun
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Google Page Speed Aracı Yenilendi!
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Artık Google Lighthouse Bilgileri de Görünüyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Diğer Metriklerdeki Sayfa Performansınızı da Analiz Edin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Google’ın Sayfasını Okuyun ve Chrome Eklentisini İndirin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Hızlandırma İçin Optimizasyon Adımlarınızı Önceliklendirin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Waterfall Görünümü Sayfayı Yavaşlatan Unsurları
Daha Kolay Görmenizi Sağlar
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Okumadan Geçmeyin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/user-centric-performance-metrics
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Okumadan Geçmeyin
https://medium.com/@fox/talk-the-
state-of-the-web-3e12f8e413b3
Tam Bitti Derken Google FID (First Input Delay) Duyurdu
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
FID (First Input Delay) Nedir?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Kullanıcının site yüklendikten sonra
herhangi bir linke tıkladığında,
butona bastığında
ya da custom bir js kontrolünü çalıştırdığında
browser’ın cevap verme süresi arasında geçen zaman.
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu
Grafiğe Dökersek Daha Kolay Anlaşılır
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
FID Değerini Google Analytics’te Ölçmek İsterseniz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Sayfamızın Kritik Alanlarının Önce Render Edilmesi
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Nelere Dikkat Etmeliyiz?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
• Server’ın bu sayfa datalarını öncelikli gönderdiğinden emin olun.
Nelere Dikkat Etmeliyiz?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
• Server’ın bu sayfa datalarını öncelikli gönderdiğinden emin olun.
• rel=preload Kullanarak hangi elementin önce yüklenmesi gerektiğini
browser’a söyleyin.
Nelere Dikkat Etmeliyiz?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
• Server’ın bu sayfa datalarını öncelikli gönderdiğinden emin olun.
• rel=preload Kullanarak hangi elementin önce yüklenmesi gerektiğini
browser’a söyleyin.
• <head> kısmında inline CSS kullananın (kritik olan sayfa özelinde)
Chrome Bu Konuda Farklı Denemeler de Yapıyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Hız Konuşurken AMP Konuşmamak Olmaz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
5.7 Kat Daha Hızlı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
AMP ile Responsive Kıyaslarsak
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
E-ticaret Sitelerinde de Kullanılabiliyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Guess.js: Data-driven User-experiences
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Hangi Linklere Tıklanacağını Hesaplayıp Hızlı Yüklüyor
Google Analytics Hesabınıza Bağlanıp Oradaki Datanızı İşliyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Küçük Bir Siteniz İçin Mutlaka Deneyin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Mümkün Olan Yerlerde Asynchronous Yükleme Yapabiliriz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Defer.js Kullanarak Başlayabilirsiniz
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
awdadawdaw
Hız Optimizasyonuna Yaklaşımımız Nasıl Olmalı?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Hız Optimizasyonuna Yaklaşımımız Nasıl Olmalı?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
???
RUM = Real User Monitoring
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
RUM = Real User Monitoring
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Başka Servisler de Sunuyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Ücretsiz Kullanabileceğiniz Araçlar da Var
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
NASA Bile Kullanıyor :)
Siz de Deneyin!
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Sitenize Bir Script Eklemeden Önce 2 Kez Düşünün
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Sitesinde Çok Fazla Script Kullananlar Mutlaka Okuyun
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://developer.akamai.com/blog/2015/11/17/tips-managing-performance-third-party-scripts
Redirect Zincirleri Site Hızınızı Etkiliyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Bu Kadar Uğraşa Gerçekten Değer Mi?
Instagram’da Story İzlemek Varken
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
İyileştirme Yapılmış Performans Değerleri Harika
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
awdadawdaw
Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
Greenweez AMP İle Dönüşüm Oranlarını %80 Arttırdı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Gravatas AMP İle Mobil Dönüşüm Oranlarını %15 Arttırdı
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
AMP + PWA =
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Yapınca Oluyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Başka Bir Sitede Optimizasyon Sonrası Sonuçlar
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Siteniz Hızlandıkça Google’ın Crawl Oranı Artıyor
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
John Amca Ne Demişti Hatırladınız Mı?
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Google: Rakiplerinizle Birlikte Ülke Bazlı Site Hızınızı Kıyaslayın
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
Hızlandıkça Geliriniz Tahmini Ne Kadar Artacak Görün
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
100ms Hız İyileştirmesi Session Başına %0.7 Gelir Arttırmış
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
https://jobs.zalando.com/tech/blog/loading-time-matters/index.html
Bu Hafta Bu Dökümanı MUTLAKA Okuyun
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Bu Araçları Tek Tek Kullanın
https://testmysite.withgoogle.com
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
Bu Araçları Tek Tek Deneyin
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
SpeedCurve Bayağı Sağlam
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
SpeedCurve Bayağı Sağlam
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
SpeedCurve Bayağı Sağlam
@ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
SpeedCurve Bayağı Sağlam
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
1 de 164

Recomendados

Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir? por
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?Ilyas Teker
88.9K vistas163 diapositivas
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili... por
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...Ilyas Teker
53.8K vistas84 diapositivas
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #... por
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...
2023 Yeni: Yapabileceğiniz En Kötü 50 SEO Hatası ve Çözümleri - İlyas Teker #...Ilyas Teker
126.6K vistas127 diapositivas
E-Commerce SEO Horror Stories : How to tackle the most common issues 
at scal... por
E-Commerce SEO Horror Stories : How to tackle the most common issues 
at scal...E-Commerce SEO Horror Stories : How to tackle the most common issues 
at scal...
E-Commerce SEO Horror Stories : How to tackle the most common issues 
at scal...Aleyda Solís
1.7K vistas141 diapositivas
Assessing Remote Talent to Scale Up SEO Success por
Assessing Remote Talent to Scale Up SEO Success Assessing Remote Talent to Scale Up SEO Success
Assessing Remote Talent to Scale Up SEO Success Begum Kaya
1.1K vistas51 diapositivas
¡Adiós a las Historias de Horror SEO! 
Aprende a Establecer un Framework de C... por
¡Adiós a las Historias de Horror SEO! 
Aprende a Establecer un Framework de C...¡Adiós a las Historias de Horror SEO! 
Aprende a Establecer un Framework de C...
¡Adiós a las Historias de Horror SEO! 
Aprende a Establecer un Framework de C...Aleyda Solís
640 vistas64 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022 por
SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022 SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022
SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022 SophieBrannon
717 vistas85 diapositivas
Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022... por
Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022...Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022...
Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022...LazarinaStoyanova
3.8K vistas93 diapositivas
Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018] por
Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018]Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018]
Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018]Luis M Villanueva
2.4K vistas79 diapositivas
BrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO success por
BrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO successBrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO success
BrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO successDylan Fuler
630 vistas59 diapositivas
Making Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdf por
Making Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdfMaking Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdf
Making Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdfPushON Ltd
276 vistas69 diapositivas
Data-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costs por
Data-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costsData-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costs
Data-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costsadlift
583 vistas37 diapositivas

La actualidad más candente(20)

SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022 por SophieBrannon
SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022 SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022
SEO Strategy: Where The F**K Do I Even Start? - Brighton SEO April 2022
SophieBrannon717 vistas
Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022... por LazarinaStoyanova
Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022...Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022...
Building a Search Intent-Driven Website Architecture (SEO Mastery Summit 2022...
LazarinaStoyanova3.8K vistas
Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018] por Luis M Villanueva
Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018]Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018]
Minority Log Report (Analisis de LOGS para SEO) - ESHOW [CLINIC SEO 2018]
Luis M Villanueva2.4K vistas
BrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO success por Dylan Fuler
BrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO successBrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO success
BrightonSEO April 2023 Similar AI: Automation recipes for SEO success
Dylan Fuler630 vistas
Making Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdf por PushON Ltd
Making Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdfMaking Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdf
Making Magento Magnificent for Marketing - Brighton SEO Spring 2023.pdf
PushON Ltd276 vistas
Data-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costs por adlift
Data-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costsData-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costs
Data-driven SEO & content strategy to reduce your customer acquisition costs
adlift583 vistas
BrightonSEO - Amanda Jordan.pptx por Amanda Jordan
BrightonSEO - Amanda Jordan.pptxBrightonSEO - Amanda Jordan.pptx
BrightonSEO - Amanda Jordan.pptx
Amanda Jordan558 vistas
How to construct your own SEO a b split tests (for free) - BrightonSEO July 2021 por Chris Green
How to construct your own SEO a b split tests (for free) - BrightonSEO July 2021How to construct your own SEO a b split tests (for free) - BrightonSEO July 2021
How to construct your own SEO a b split tests (for free) - BrightonSEO July 2021
Chris Green2.5K vistas
Identificando Búsquedas que Conviertan en tu Customer Journey por Aleyda Solís
Identificando Búsquedas que Conviertan en tu Customer JourneyIdentificando Búsquedas que Conviertan en tu Customer Journey
Identificando Búsquedas que Conviertan en tu Customer Journey
Aleyda Solís447 vistas
Global Content Success - Hinde Lamrani .pdf por Hinde Lamrani
Global Content Success - Hinde Lamrani .pdfGlobal Content Success - Hinde Lamrani .pdf
Global Content Success - Hinde Lamrani .pdf
Hinde Lamrani430 vistas
[TurnDigi 2020] Getting Tech SEO Implemented por Areej AbuAli
[TurnDigi 2020] Getting Tech SEO Implemented[TurnDigi 2020] Getting Tech SEO Implemented
[TurnDigi 2020] Getting Tech SEO Implemented
Areej AbuAli14.9K vistas
Small Tasks Make Big Changes - Shmulik Dorinbaum.pptx por Shmulik Dorinbaum
Small Tasks Make Big Changes - Shmulik Dorinbaum.pptxSmall Tasks Make Big Changes - Shmulik Dorinbaum.pptx
Small Tasks Make Big Changes - Shmulik Dorinbaum.pptx
Shmulik Dorinbaum175 vistas
[Brighton SEO] Audience Intelligence & SEO: How to integrate data sources to ... por Rory Hope
[Brighton SEO] Audience Intelligence & SEO: How to integrate data sources to ...[Brighton SEO] Audience Intelligence & SEO: How to integrate data sources to ...
[Brighton SEO] Audience Intelligence & SEO: How to integrate data sources to ...
Rory Hope11.5K vistas
BrightonSEO Slides April 2023 por Cheryl Luzet
BrightonSEO Slides April 2023BrightonSEO Slides April 2023
BrightonSEO Slides April 2023
Cheryl Luzet344 vistas
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites por Dan Taylor
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex WebsitesInfluencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
Influencing Discovery, Indexing Strategies For Complex Websites
Dan Taylor193 vistas
10 Mistakes in 10 Years in SEO - Patrick Langridge por Patrick Langridge
10 Mistakes in 10 Years in SEO - Patrick Langridge10 Mistakes in 10 Years in SEO - Patrick Langridge
10 Mistakes in 10 Years in SEO - Patrick Langridge
Patrick Langridge12K vistas

Similar a 2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu

En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik? por
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?Ilyas Teker
15.1K vistas70 diapositivas
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya... por
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...Ilyas Teker
84.3K vistas105 diapositivas
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs... por
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...Ilyas Teker
84.5K vistas94 diapositivas
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz? por
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Analytics Akademi
371 vistas94 diapositivas
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır... por
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...Ilyas Teker
13.3K vistas50 diapositivas
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz? por
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?Ilyas Teker
13.6K vistas63 diapositivas

Similar a 2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu(8)

En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik? por Ilyas Teker
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
Ilyas Teker15.1K vistas
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya... por Ilyas Teker
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
Ilyas Teker84.3K vistas
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs... por Ilyas Teker
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
Ilyas Teker84.5K vistas
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz? por Analytics Akademi
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Analytics Akademi371 vistas
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır... por Ilyas Teker
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
Ilyas Teker13.3K vistas
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz? por Ilyas Teker
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
2023 Yeni: Google Discover'dan Nasıl Daha Fazla Trafik Alabiliriz?
Ilyas Teker13.6K vistas
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde... por Ilyas Teker
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinde...
Ilyas Teker90.9K vistas
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru... por Uğur Eskici
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Uğur Eskici2.6K vistas

2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu

 • 1. @ I LYA S T E K E R
 • 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 11+ yıllık SEO deneyimi Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme 60 Gün Güney Amerika Macerası T O R R E S D E L PA I N E , C H I L E
 • 4. I LYA S T E K E R 60 günün tüm story’leri burada >>>😍 M A C E R A L A R I M I TA K İ P E D E B İ L İ R S İ N İ Z
 • 5. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 • 6. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? A R G E N T I N A
 • 7. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 • 8. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 • 9. A R K A D A Ş O L A L I M @ I LYA S T E K E R C U B A
 • 10. H AY D İ B A Ş L AYA L I M M E X I C O
 • 11. Neden Hızı Bu Kadar Seviyoruz?
 • 12. S A AT T E 4 3 0 K M
 • 13. S A AT T E 4 3 0 K M 4 . 3 M I LY O N E U R O
 • 14. S A AT T E 4 3 0 K M 4 . 3 M I LY O N E U R O
 • 15. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 16. Hızın Arkasındaki Psikolojik Etken @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Ericsson Mobility Report
 • 17. Hız Gerçekten Bu Kadar Önemli Mi? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H 1 9 5 0 ’de F1 yarışlarında pitstop’ların süresi çok uzundu
 • 18. Hız Gerçekten Bu Kadar Önemli Mi? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H G Ü N Ü M Ü Z D E ise bu işlem saniyeler içerisinde tamamlanmak zorunda. Yoksa yarışı kaybederler.
 • 19. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 20. Sinir Bozucu Durumlar @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 21. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 22. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Hız, Dönüşüm Oranlarını Ciddi Oranda Etkiliyor
 • 23. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 2.5 Milyon Dolar Kaybedecek Kadar Zenginseniz Ayrı
 • 24. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Google Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz!
 • 25. Siteniz Yavaş Açıldığında Ziyaretçi Kaybediyorsunuz! https://testmysite.withgoogle.com
 • 26. Sayfalarınız Yavaş Yükleniyorsa Google Sitenizi Az Crawl Ediyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: edit.co.uk
 • 27. Google Hızla İlgili Sürekli Testler Yapıyordu @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 28. Temmuz’da Sayfa Hızını Sıralama Faktörleri Arasına Ekledi @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 29. Hız Olayı Düşündüğümüzden Daha Detaylı ve Kapsamlı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 30. T Ü R K İ Y E PA Z A R I İ Ç İ N B U G Ü N E K A D A R YA P I L M I Ş " E N K A P S A M L I " T E K N İ K S E O A N A L İ Z İ N D E N N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ? ( 1 3 FA R K L I E N D Ü S T R İ , 6 2 FA R K L I M E T R İ K ) 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 S AY FA
 • 31. Yayıncı Medya Finans Market place
 Listing E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil Yazılım Tech Zayıf Zayfalar %14 %12 %6 %10 %7 %26 %5 %30 %2 %24 Boş Sayfalar %0.84 %0.61 %3 %1 %0.6 %1 %0.6 %3 %0.06 %1.6 H1 olmayan %16 %12 %56 %18 %2.01 %9 %2.22 %35 %2.6 %20 AMP sayfası %2 %1 %0.5 %0.03 * %0.1 * * %0.3 %0.8 Responsive %44 %58 %19 %65 %87 %73 %90 %12 %62 %35 Mobili yok %26 %23 %74 %23 %7 %17 %5 %47 %4 %27 Max fetch time %4 %13 %8 %20 %4 %4 %1 %4 %1.08 %8
 • 32. Türkiye’de Yazılımcıların Hıza Yaklaşımı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H gerkca
 • 34. Geçmeden Önce Bazı Terimleri Öğrenelim @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 35. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Mobilde Ortalama Sayfa Büyüklüğü 1.2 MB
 • 36. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Sektörlere Göre Sayfa Büyüklüğü
 • 37. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H 2011’de Ortalama Sayfa Büyüklüğü 202 KB İken
 • 38. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H 2018’de 1.5 MB Artış %674
 • 39. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Ortalama First Byte İndirme Süresi
 • 40. First Byte Gerçekten Önemli Mi? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 41. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H 1 Mobil Sayfa Yüklenirken 18 TCP Bağlantısı Kuruluyor
 • 42. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H 1 Mobil Sayfa Yüklenirken 18 TCP Bağlantısı Kuruluyor G E R Ç E K T E N H E P S İ N E İ H T İ YA Ç VA R M I ?
 • 43. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H 1sn Altında First Paint Oranı Mobilde %34
 • 44. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H First Contentful Paint Mobilde Ortalama 5.3 sn
 • 45. Amazon, Walmart’a göre FCP’de Önde @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Patrick Meenan, Smashing Conference 2018
 • 46. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Time to Interactive (TTI) Mobilde Ortalama 7.6 sn
 • 48. Akıllı Hareket Etmeliyiz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 49. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Mobilde Ortalama 18 Javascript İsteği Var
 • 50. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H +5 CSS İsteği Daha Ekleyelim
 • 51. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Ortalama 44 KB CSS Yüklüyoruz
 • 52. Google Hiçbir CSS İsteğinde Bulunmuyor :) @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 53. Kullanmadığımız CSS’leri Uçurma Zamanı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://unused-css.com/
 • 54. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 55. SEMrush Site Audit İle Sıkıştırılmamış JS ve CSS Dosyalarınızı Görün @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 56. Kullanılmayan CSS ve JS’leri Tespit Edin Sitenizden Kaldırın @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 57. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 58. Bu Aracı da Deneyebilirsiniz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 59. CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://cssminifier.com/
 • 60. CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://www.minifier.org/
 • 61. CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://jscompress.com/
 • 62. CSS ve JS’leri Sıkıştırmayı Unutmayalım @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://javascript-minifier.com/
 • 63. Daha Fazla Kaynak? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://developers.google.com/speed/docs/insights/MinifyResources
 • 64. 1 Sayfada Ortalama 493 KB Görsel Kullanılıyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 65. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H 1 Sayfada Ortalama 28 Görsel Yüklenme İsteği Var
 • 66. Görselleri Optimize Etmemiz Lazım @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 67. Klasik Olacak Ama Mutlaka Lazy-Loading Yapmalıyız @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 68. Kendi Siteniz İçin Uygulamadan Önce Okuyun @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 69. WebP Görsel Formatı İle Tanıştınız mı? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 70. Üstelik Çok Daha Hızlı Yükleniyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 71. Kaliteden Ödün Vermeden Görselleri Küçülmek Mümkün @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H JPEG file size: 43.84 KB
 • 72. Kaliteden Ödün Vermeden Görselleri Küçülmek Mümkün @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H JPEG file size: 43.84 KB WebP file size: 29.61 KB
 • 73. WebP Gibi Başkaları da Var: FLIF @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 74. Adaptive Görseller İçin Bu Servisi Kullanabilirsiniz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H http://adaptive-images.com/
 • 75. Görsellerin Optimize Edilmesi Direkt Gelirinizi Arttırabilir @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 76. Nereden Çıktı Bu Analiz? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 77. %65 Görsel Yüklenme Hız İyileştirmesi = 2 Kat CR Artışı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 78. %65 Görsel Yüklenme Hız İyileştirmesi = 2 Kat CR Artışı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 79. Kendi Siteniz İçin Deneyin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 80. SEMrush Site Audit İle Yavaş Açılan Sayfalarınızı Görebilirsiniz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 81. Önerdiğim Bir Başka Servis Daha: Cloudinary @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 82. Görsel, Video Optimizasyonu Konusunda Bayağı İyiler @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 83. Netflix, Tripadvisor, Dropbox Kullanıyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 84. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Üstelik 10GB Depolama Ücretsiz
 • 85. CDN Kullanmamız Lazım Ama Hangisi Daha İyi? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 86. Dilediğiniz CDN’nin Performansını Kıyaslayın @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 87. Sitenizin CDN Performansını Ücretsiz Test Edin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 88. Facebook CDN Konusunda Nasıl? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 89. Mobilde 78 KB Font Yüklüyoruz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 90. +3 Font İsteğimiz Var @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 91. Alternatif Font Kullanarak Hızlanabiliriz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 92. Font-Display Olayını Göz Ardı Etmeyin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 93. Font-Display Olayıyla İlgili Detaylı Bilgi için Okuyun @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 94. Hero Element’i Duyan Oldu Mu? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 95. Bu Değerleri Google Analytics’te Ölçebilirsiniz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 96. Bu Makaleyi Okuyun @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://medium.com/@zizzamia/first-contentful-paint-with-a-touch-of-perfume-js-cd11dfd2e18f
 • 97. Yetmez Diyorsanız Data Studio’ya Ekleyin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 98. Time To Interactive (TTI) Mobilde Daha Uzun @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 99. Google Page Speed Aracı Yenilendi! @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 100. Artık Google Lighthouse Bilgileri de Görünüyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 101. Diğer Metriklerdeki Sayfa Performansınızı da Analiz Edin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 102. Google’ın Sayfasını Okuyun ve Chrome Eklentisini İndirin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 103. Hızlandırma İçin Optimizasyon Adımlarınızı Önceliklendirin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 104. Waterfall Görünümü Sayfayı Yavaşlatan Unsurları Daha Kolay Görmenizi Sağlar @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 105. Okumadan Geçmeyin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/user-centric-performance-metrics
 • 106. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Okumadan Geçmeyin https://medium.com/@fox/talk-the- state-of-the-web-3e12f8e413b3
 • 107. Tam Bitti Derken Google FID (First Input Delay) Duyurdu @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 108. FID (First Input Delay) Nedir? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Kullanıcının site yüklendikten sonra herhangi bir linke tıkladığında, butona bastığında ya da custom bir js kontrolünü çalıştırdığında browser’ın cevap verme süresi arasında geçen zaman.
 • 110. Grafiğe Dökersek Daha Kolay Anlaşılır @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 111. FID Değerini Google Analytics’te Ölçmek İsterseniz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 112. Sayfamızın Kritik Alanlarının Önce Render Edilmesi @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 113. Nelere Dikkat Etmeliyiz? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H • Server’ın bu sayfa datalarını öncelikli gönderdiğinden emin olun.
 • 114. Nelere Dikkat Etmeliyiz? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H • Server’ın bu sayfa datalarını öncelikli gönderdiğinden emin olun. • rel=preload Kullanarak hangi elementin önce yüklenmesi gerektiğini browser’a söyleyin.
 • 115. Nelere Dikkat Etmeliyiz? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H • Server’ın bu sayfa datalarını öncelikli gönderdiğinden emin olun. • rel=preload Kullanarak hangi elementin önce yüklenmesi gerektiğini browser’a söyleyin. • <head> kısmında inline CSS kullananın (kritik olan sayfa özelinde)
 • 116. Chrome Bu Konuda Farklı Denemeler de Yapıyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 117. Hız Konuşurken AMP Konuşmamak Olmaz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 118. 5.7 Kat Daha Hızlı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 119. AMP ile Responsive Kıyaslarsak @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
 • 120. E-ticaret Sitelerinde de Kullanılabiliyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 121. Guess.js: Data-driven User-experiences @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 122. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Hangi Linklere Tıklanacağını Hesaplayıp Hızlı Yüklüyor
 • 123. Google Analytics Hesabınıza Bağlanıp Oradaki Datanızı İşliyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 124. Küçük Bir Siteniz İçin Mutlaka Deneyin @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 125. Mümkün Olan Yerlerde Asynchronous Yükleme Yapabiliriz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 126. Defer.js Kullanarak Başlayabilirsiniz @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H awdadawdaw
 • 127. Hız Optimizasyonuna Yaklaşımımız Nasıl Olmalı? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 128. Hız Optimizasyonuna Yaklaşımımız Nasıl Olmalı? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H ???
 • 129. RUM = Real User Monitoring @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 130. RUM = Real User Monitoring @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 131. Başka Servisler de Sunuyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 132. Ücretsiz Kullanabileceğiniz Araçlar da Var @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 133. NASA Bile Kullanıyor :) Siz de Deneyin! @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 134. Sitenize Bir Script Eklemeden Önce 2 Kez Düşünün @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 135. Sitesinde Çok Fazla Script Kullananlar Mutlaka Okuyun @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://developer.akamai.com/blog/2015/11/17/tips-managing-performance-third-party-scripts
 • 136. Redirect Zincirleri Site Hızınızı Etkiliyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 137. Bu Kadar Uğraşa Gerçekten Değer Mi? Instagram’da Story İzlemek Varken
 • 138. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
 • 139. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
 • 140. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
 • 141. İyileştirme Yapılmış Performans Değerleri Harika @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H awdadawdaw Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
 • 142. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Source: Bastian Grimm, SearchLeeds 2018
 • 143. Greenweez AMP İle Dönüşüm Oranlarını %80 Arttırdı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 144. Gravatas AMP İle Mobil Dönüşüm Oranlarını %15 Arttırdı @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 145. AMP + PWA = @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 146. Yapınca Oluyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 147. Başka Bir Sitede Optimizasyon Sonrası Sonuçlar @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 148. Siteniz Hızlandıkça Google’ın Crawl Oranı Artıyor @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 149. John Amca Ne Demişti Hatırladınız Mı? @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 150. Google: Rakiplerinizle Birlikte Ülke Bazlı Site Hızınızı Kıyaslayın @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
 • 151. Hızlandıkça Geliriniz Tahmini Ne Kadar Artacak Görün @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
 • 152. N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
 • 153. N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
 • 154. N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
 • 155. N11.com 4sn Hızlanarak Yıllık +$84M Gelir Elde Edebilir @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile/
 • 156. 100ms Hız İyileştirmesi Session Başına %0.7 Gelir Arttırmış @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H https://jobs.zalando.com/tech/blog/loading-time-matters/index.html
 • 157. Bu Hafta Bu Dökümanı MUTLAKA Okuyun @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H
 • 158. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Bu Araçları Tek Tek Kullanın https://testmysite.withgoogle.com
 • 159. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H Bu Araçları Tek Tek Deneyin
 • 160. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H SpeedCurve Bayağı Sağlam
 • 161. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H SpeedCurve Bayağı Sağlam
 • 162. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H SpeedCurve Bayağı Sağlam
 • 163. @ I LYA S T E K E R # S E M R U S H SpeedCurve Bayağı Sağlam
 • 164. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R