Publicidad

İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf

24 de Mar de 2023
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
Publicidad
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf
Próximo SlideShare
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

İHTİYAÇ ANALİZİ.pdf

  1. ٢٣ ،‫آذار‬ ٢٠٢٣ ١٢:٢١ ‫م‬ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMAN : AĞAH TUĞRUL KORUCU ÖĞRENCİ : BÜŞRA SHBAT İhtiyaç analizi ʲ ” İHTİYAÇ ANALİZİ Mevcut durum ile olması gereken veya istenilen durum arasındaki farklılıktır.Bir bakıma, "Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki farktır.Okulun gelişimi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak kaynaklar ayrılmadan önce, okulda hangi alanlarda gelişime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla gelişim sürecinin II. Basamağı, "İhtiyaç Analizi" olarak belirlenmiştir . Bir eğitim ihtiyaç analizi daima belirli bir nedenle gerçekleşir ve bir amaca hizmet eder. Bu tür bir analize duyulan ihtiyaç genellikle şirket için bir sorundan kaynaklanır. Beklenenden daha düşük satış oranları, değişen teknoloji veya düşük müşteri memnuniyeti gibi durumlar olabilir. Tüm
  2. bu yaşanan sorunlarda, problemler eğitim yoluyla çözülebilir. Eğitim ihtiyaç analizinin işe yarayabileceği nokta da budur. Bu analiz; bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki boşluğun belirlendiği bir süreçtir . Eğitim İhtiyaç Analizi Nedir ? Eğitim ihtiyaç analizi, şirketin çalışanlarının işlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlediği bir süreçtir. Şirketin farklı seviyelerinde gerekli olan eğitim ihtiyaçlarının eksiksiz bir analizini içerir . Eğitim ihtiyaç analizi, her sorunun bir eğitim ihtiyaç analizi ile çözülebileceği anlamına gelmiyor. Çoğu sorun diğer organizasyonel sorunlardan kaynaklanır. Yaşanılan soruna bilgi, beceri veya tutum eksikliği neden olduğu zaman eğitim ihtiyaç analizi uygulanabilir bir çözüm olabilir . İK’nın İhtiyaç Duyabileceği Eğitim İhtiyaç Analizi Türleri Nelerdir ? Analiz türleri şirketin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. İK’nın hangisine ihtiyaç duyduğuna karar vermesi gerekir. Kişi analizi, kişinin kendisine odaklanır. Her pozisyonun ihtiyaç duyduğu kişi özellikleri ve seviyesi farklıdır.
  3. Deneyimlere ve kişinin özelliklerine göre pozisyona uygunluğu belirlenir. Örneğin yönetici olmak, insan yönetiminde de yetkin olmayı gerektirir. Bu nedenle kişinin deneyimlerinin yanında kişisel özellikleri de ön plana çıkar. Kişi analizi ile kişinin özellikleri analiz edilir ve pozisyon ile uygunluğuna bakılır . Görev analizi, bir pozisyonun ihtiyaç duyduğu göreve odaklanır. Her pozisyonun farklı bir görevi ve sorumluluğu vardır. Görev analizi sayesinde her pozisyon ihtiyaç duyulan beceri hakkında bilgi sahibi olmak için analiz edilir. Gerekli becerilerin belirlenmesinin ardından İK, çalışanın ihtiyaç duyacağı eğitime karar verir. Bu eğitim, pozisyon özelinde olacağı için kişilere değil pozisyonun görevlerine odaklanır. Organizasyonel analiz, gelecek iş stratejileri hakkında öngörülere yardımcı olur. Kurumsal stratejiler ve değerler olmak üzere iki yönlüdür. Eğitim, şirketin amacına odaklanır. Bu amaç doğrultusunda çalışanlar eğitilir . Eğitim İhtiyaç Analizi Adımları Nelerdir ? Eğitim ihtiyaçları analizi, her zaman çalışanın performansına ve iş özelinde iyileştirmeye yardımcı olmanın ilk adımı olarak kabul edilir.
  4. Eğitim ihtiyaç analizi için doğru şekilde yapılması için öncelikli adımlar vardır. Öncelikle kuruluşun ihtiyaç duyduğu performans iyileştirmesi anlaşılmalıdır. Bu performans iyileştirmesini gerekli beceriler, yetenekler ve yetkinliklerle ilişkilendirmek gereklidir. Eğitim çalışmalarına çalışanların katılması gerekmektedir. Amaç, şirketin mevcut üretkenliği ile istenen çıktı arasındaki boşluğu kapatmak için uygun eğitim programını tasarlamak olmalıdır Çalışanların Eğitim İhtiyaçları Analizi Nasıl Yapılmalıdır ? Şirketler, nereden başlayacaklarını bilmedikleri için analizlerden kaçınıyor. Analiz öncesinde adımlar belirlendiğinde hedef doğrultusunda ilerlemek de kolaylaşacaktır . 1 . Hedef Belirleyin Hedef belirlemeden önce çalışanların temel bilgilerini değerlendirmek için verileri toplayın. Daha sonra şirket için hedef ve amaçları belirleyin. Hedefler çok somut veya soyut olabilir. Bir hedef belirlediğiniz zaman sonuçları ölçümleyebilir ve yarar sağlayabilirsiniz .
  5. 2 . Hedeflerinize Ulaşmak İçin Gereken Bilgi, Beceri ve Yetenekleri Belirleyin Şirketler büyüdükçe ve değiştikçe çalışanların bilgi, beceri ve yetenek ihtiyaçları değişebilir . Bu adım, belirtilen hedeflere ulaşmak için eğitimin sonunda çalışanların öğrenmesi ve yapması gerekenleri belirler. Bireylere yönelik bu öğrenme hedefleri, eğitimini daha fazla yönlendirilmesine ve odaklanmaya yardımcı olur . 3 . Çalışanların Ne Bildiğini Öğrenin Öğrenim programları tasarlanmadan önce çalışanların bildiklerini öğrenin ve eğitimleri buna uygun şekilde tasarlayın. Anket, gözlem, resmi değerlendirme gibi yollar ile çalışanları bilgilerini değerlendirebilirsiniz . 4 . Çalışanlar ile Konuşun Çalışanlara işlerini daha iyi yapmak için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. İşlerinde mutlular mı, onları ne daha mutlu edebilir? Çalışan ihtiyaçlarına yönelik eğitimler için hedefleri belirleyin. Bu şekilde farkında olunmayan
  6. eksiklikler bulunabilir ve eksikliklerin giderilmesi mümkün hale gelir. 5. Yöneticiler ile Konuşun Yöneticiler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki köprüdür. Bu nedenle, nelerin geliştirilebileceğini ve arka plana nelerin eklenebileceğini görmek için yöneticilerin de bakış açısından yararlanabilirsiniz . 6 . Ekibiniz İçin Değerli Veri Noktalarına Karar Verin Toplanan verilerde neye odaklanmak istediğinize karar verin. Aldığınız geri bildirimleri sürecin başında belirlediğiniz hedeflerle eşleştirin. Hedeflerin uyumlu olması doğru adımları atmanız konusunda size güven verecektir. 7. Mevcut Eğitim Kaynaklarınızı Değerlendirin Hedeflerinize yönelik ilerlemeyi desteklemek için hangi eğitim kaynaklarının mevcut olduğunu belirleyin. Eğitimleri etkin ve verimli hale getirmek için teknolojiden yararlanabilirsiniz. Deneyimsel öğrenme, mikro öğrenme modülleri vb. çalışmalar eğitimleri daha verimli hale getirecektir .
  7. 8 . Eğitiminizi İhtiyaçlarınıza Göre Eşleştirin Eğitimin ihtiyaçlar doğrultusunda ilerlemesi için çalışanların neye ihtiyaç duyduğuna odaklanmak gerekir. Çalışanların eğitim için çok az zamanları olduğundan ihtiyaç duydukları şeyi, ihtiyaç duydukları anda aldıklarından emin olmanız önemlidir. Sonuç olarak, eğitim ihtiyaçları analizi sorunlar karşısında ne yapılması gerektiğine yanıt vererek eğitim hedeflerinin belirlenmesini sağlar. Eğitim her zaman en iyi çözüm olmasa da doğru şekilde ve ihtiyaç duyulduğunda uygulandığında çözüme götürecektir. Ayrıca eğitim, çalışanları ve şirketi yeni performans seviyelerine taşımak için de gereklidir. Hedeflerin doğru belirlenmesi her zaman doğru adımın başlangıcıdır. İhtiyaç Analizinin Amacı : Bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır … İhtiyaç Analizinin Yararları :
  8. * Okul gelişiminde izlenecek yolların belirlenmesine ve yapılacak çalışmaların neler olacağının-ortaya konmasına yardımcı olur , * Planlamacıların isabetli kararlar verebilmesine yardımcı olacak bilgileri sağlar , * Alınan kararların kabul görme oranını artırır . * Okulda koordinasyonu geliştirir , * Planlamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırır . İhtiyaç Analizi bütün bu özellikleri ile adeta Okul Gelişim Planı'nın temelidir ve Okul Gelişimi Yönetim Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir . İhtiyaç Analizi Süreci : İhtiyaçlar ve performans arasındaki ilişkiler tespit edilir, ihtiyaçların ortaya çıkış biçimleri ve etkilerinin neler olduğu üzerine çalışılır, bilgiler toplanır , ihtiyaç analizine dayalı özgün eğitim programalarının tasarlanması , tasarıdan sonra eğitim programlarında uygulanması, uygulanan programların değerlendirmesi ve geliştirilmesi gibi genel basamaklar bulunur .
Publicidad