Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022 (20)

Más de Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A. (18)

Anuncio

Más reciente (20)

Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022

 1. 1. Informatieavond Maasbracht De energie- en warmtetransitie in Maasgouw
 2. 2. Energietransitie Wereld Wereldwijd klimaatakkoord Nationaal Klimaatakkoord Regio Regionale Energie Strategie Lokaal Actieplan Energietransitie Tranistievisie warmte
 3. 3. Gemeente Maasgouw Actieplan energietransitie • Gemeentelijke organisatie • Inwoners • Bedrijven Transitievisie warmte • Welke mogelijkheden zijn er? • Welke kansen zijn er? • Starten bij het begin; energie besparen
 4. 4. Even een vraagje. Wat was het jaarlijkse totale gasverbruik van alle woningen in Maasgouw? (peiljaar 2020) A. 4,5 miljoen m3 B. 7 miljoen m3 C. 16 miljoen m3
 5. 5. Antwoord C. 16 miljoen m3
 6. 6. Het doel voor 2030 Niet zoveel mogelijk individuele panden aardgasvrij te maken maar in te zetten op een CO2 reductie van 20% voor de gebouwde omgeving
 7. 7. Voor de gebouwde omgeving in 2030 • Een CO2 reductie van 20% ten opzichte van 2020. • Een lager energie verbruik van 15% ten opzichte van 2020. • 40% van de geschikte daken zijn voorzien van zonnepanelen • Vóór 2030 worden geen straten of wijken afgesloten van het aardgas. • Tot 2030 vooral inzetten op isoleren en besparen.
 8. 8. Torenhoge energieprijzen • Verwachting is dat deze (voorlopig) hoog blijven. • Maatregelen worden snel terugverdiend. • Kleine aanpassingen aan de woning en gedrag zorgt al voor een forse besparing.

Notas del editor

 • Samen met de Coöperatie Duurzaam Maasgouw heten we u van harte welkom op deze informatiebijeenkomst. Fijn dat u vanavond met zo vele bent.
  Ik zal me even voorstellen; Ik ben Pierre Joosten en bij beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Maasgouw.
   
  Vanavond verkennen we met u de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen, geld te besparen en hoe u bij kunt dragen aan een duurzame toekomst.
  Om bij het begin te beginnen nemen we u graag mee in de huidige stand van zaken.
  Waarom moet Nederland van het gas af, hoe gaan we dit doen en wat houdt deze transitie voor u in als inwoner.
   
 • WERELD;
  In 2015 kwamen bijna 200 landen bij elkaar in Parijs om af te spreken dat de temperatuurstijging onder de 2 graden blijft. Zo blijven de gevolgen van klimaatverandering relatief beperkt. Deze temperatuurstijging wordt veroorzaakt door broeikasgassen die worden uitgestoten.
   
  NATIONAAL;
  Ook Nederland heeft op basis van het klimaatakkoord in Parijs het Nationaal Klimaatakkoord in het leven geroepen. Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990). Dit is een grote opgave.
   
  REGIO;
  Daarnaast is er een Regionale Energiestrategie.
  De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden werken we aan de RES.
  Hierin onderzoeken we:
  Hoe we energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  Waar en hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  Hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  Hoe we energie kunnen opslaan en transporteren.
 • Het actieplan Energietransitie.
   
  We willen als gemeente het goede voorbeeld geven. We willen richting medewerkers, inwoners en ondernemers duurzaamheid actief uitstralen. We realiseren ons dat we niet ineens duurzaam zijn, maar we werken gestructureerd en stapsgewijs hier naar toe.
  Led verlichting in onze gebouwen
  Led verlichting op de sportvelden
  Verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen
   
  Vanuit de gemeente, willen we inwoners stimuleren, maar zeker ook tot een bepaalde mate faciliteren bij hun energiebesparing.
  Informatieavonden
  Bekijken of een duurzaamheidsloket mogelijk is
  Energieadviezen
  Warmte wandeling
  Keukentafel gesprekken
   
  Bedrijven zorgen voor een groot deel van het energieverbruik in de gemeente Maasgouw. Daarom willen we vanuit de gemeente ook voor deze doelgroep activiteiten opzetten om hun te steunen om dit energieverbruik te verminderen.
  De Stichting Groene Economie Limburg heeft in het Charter energietransitie MKB een aanpak voorgesteld voor om samen met het bedrijfsleven, de provincie, het onderwijs en de gemeenten de energietransitie bij het MKB in Limburg te versnellen om zo mede invulling te geven aan de energie- en klimaatopgaven.
  Informatie over kantoren label C.
   
 • 16 miljoen m3. Dat zijn 7000 keer het Eurobad in Maasbracht (grootte van het bad) en dat zijn ongeveer 180.000 vrachtwagens / opleggers.
 • Wat is de nationale opgave, maar ook de lokale opgave voor Maasgouw.
  We hebben ongeveer 12.500 panden in Maasgouw en daarvan is ongeveer 3% aardgasvrij.
  De doelstelling is in 2030 20%. en in 2050 100%
   
 • We gaan de komende jaren geen gasleidingen uit de grond halen, maar inzetten op de reductie van CO2.
 • Als we nu kijken naar de woningen en de mate van energieverbruik/ isolatie dan is grofweg een kwart van de woningen geschikt voor een warmtepomp, iets meer voor een hybride warmtepomp. Dit is een warmtepomp met een cv ketel die bijspringt als het erg koud wordt . Je bent dan nog steeds afhankelijk van aardgas.
  Een collectieve warmtevoorziening zou passen bij enkele woningen. Of dit in de praktijk realiseerbaar is, is ook maar de vraag.
  Het grootste deel is nog niet geschikt voor een alternative warmtebron en moet de komende jaren hieraan werken. Dus de energievraag reduceren. Hoe minder energievraag des te meer ie er nu mogelijk, maar zeker daarmee in de toekomst.
   
   
 • We zetten in op een lagere warmte vraag. Reductie van energieverbruik. Hoe minder de warmte vraag hoe meer mogelijkheden er zijn of komen om uw huis te verwarmen.
 • Energieprijzen zijn enorm gestegen en zullen de komende jaren hoog blijven. De verwachting is dat ze niet meer terug gaan naar het niveau van 2020.
  Hierdoor zijn de terugverdien termijnen veel korter. Vaak zijn al enkele kleine aanpassingen goed voor een forse besparing.
 • Iedereen snapt dat je eerst de gaten van de emmer dicht moet maken voordat je hem vult met water. Voor een woning geld hetzelfde. Maak eerst de gaten ( energielekken) dicht voordat je gaat verwarmen.
  Wat u kan doen of hoe u het moet aanpakken gaat de coöperatie duurzaam Maasgouw u vertellen. Bedankt voor u aandacht.

×