Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PXA 2022-23-2.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
PXA
2022-23
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..páx. 4
1. - IDENTIFICACIÓN DO CENTRO …………………………………………………………………………..páx....
25.- PROXECTO DIXITAL DO CENTRO ……………………………………………………………………páx.61 - 82
26.- EQUIPO DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA…………………………………...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 124 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a PXA 2022-23-2.pdf (20)

Anuncio

Más reciente (20)

PXA 2022-23-2.pdf

 1. 1. PXA 2022-23
 2. 2. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..páx. 4 1. - IDENTIFICACIÓN DO CENTRO …………………………………………………………………………..páx. 5 2.- CULTURA DE CENTRO………………………………………………………………………………..…….páx. 6 3.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO ACADÉMICO ………………………………..………páx. 7 4.- CONCRECIÓN ANUAL DO P.E. ………………………………………………………………...………páx. 7- 8 5.- MODIFICACIÓN DO P.E. ……………………………………………………………………………..……..páx. 8 6.- CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA ………………………………………………………páx. 9 - 16 7.- PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS ……………………………………..…..…..páx. 16 8.- PLAN DE ACTUACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO ………………………………………..…….……….páx.17 9.- XORNADA ESCOLAR E HORARIO DO CENTRO ……………...................................................páx.18 - 20 10.- QUENDAS DE VIXILANCIA DOS RECREOS ………………........................................................páx.21-22 11.- PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO …………………………………………………….................................páx.22 - 23 12.- PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE …………………………..............................................páx.24 - 22 13.- PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO DO CENTRO EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ……………………………………………..….….páx. 23- 26 14.- ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO ……………………….............................................páx.26 - 31 15.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES …………………...............................................páx.31 - 33 16.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN…………………………………………………………..................páx.33 - 34 17.- PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL NON DOCENTE ………………........................................................páx.34 - 35 18.- HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO………………………….....................................................páx.35 19.- PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS DA COMUNIDADE COA FAMILIA……......................................................................................................................................páx.36 - 38 20.- PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR …………………………………….....................................páx.38 - 39 21.- REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR …......................................................páx.39 - 43 22.- ESPAZOS DO CENTRO …………………..................................................................................páx. 43 - 44 23.- PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA ANPA ………..........................................................páx.45 24.- PROXECTO LECTOR DE CENTRO: PLAN ANUAL DE LECTURA…………………….…......páx.46 - 60
 3. 3. 25.- PROXECTO DIXITAL DO CENTRO ……………………………………………………………………páx.61 - 82 26.- EQUIPO DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA………………………………………………..………páx. 82 - 88 27.- PLAN DE PLURILINGÜISMO ………………………………………………………………………….páx. 88 - 91 28.- PLAN DE ORIENTACIÓN………………………………………………………………………..……..páx.91 - 120 29.- ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN AO ALUNMNADO CON A.N.E.A.E……..………………………………………..……………………………………………….…..…páx.120 - 121 30.-PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO………………………………………………………páx. 121- 123
 4. 4. INTRODUCCIÓN “Moita xente miúda, en lugares pequenos, facendo pequenas cousas, pode cambiar o mundo”. Galeano Esta Programación Xeral Anual parte dunha convicción moi sinxela, crer na capacidade ilimitada dos nenos e nenas aos que vai dirixida e crer na capacidade ilimitada dos equipos de mestres e familiares que a conforman. Esta Programación Xeral Anual pretende que todos os seus membros se sintan aceptadas e aceptados, pretende ser un espazo onde compartir ideas, proxectos, preocupacións e dúbidas, dende a inclusión, con respecto e comprensión, onde o traballo en equipo enténdese como unha oportunidade para compartir e desenvolver coñecemento. Consideramos que na realidade complexa e cambiante que habitamos non é posible un modelo educativo fragmentado e transmisor como o que herdamos hai séculos, cremos que a educación debe ser o motor do cambio na sociedade e para iso hai que recoñecer a realidade actual e identificar as necesidades dos cidadáns do século no que vivimos para intervir con decisión nela. A sociedade do coñecemento demanda accións innovadoras que respondan aos retos educativos actuais. Por iso, dende o noso centro, cada curso escolar, buscamos unha educación vangardista, activa, integradora, participativa e significativa, garantindo a presenza, participación e progreso de todo o noso alumnado.
 5. 5. 1. IDENTIFICACIÓN DO CENTRO DENOMINACIÓN: CEIP PLURILINGÜE Nº1 TUI CÓDIGO ADMINISTRATIVO: 36009846 CÓDIGO FISCAL: Q-8655133-J ENDEREZO: R/ Coengo Valiño s/n. Tui TELÉFONO E FAX: 886 110 812/13. Móbil: 658.227.318 ENDEREZO ELECTRÓNICO: ceip.numero1.@edu.xunta.gal PÁX. WEB: http//:centros.edu.xunta.es/ceipnumero1tui Redes sociais: NIVEIS EDUCATIVOS: ● Educación Infantil ● Educación PrimariA
 6. 6. 2. CULTURA DE CENTRO
 7. 7. 3.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 4.- CONCRECCIÓN ANUAL DO PE O noso punto de partida para encamiñar as nosas accións como profesionais do ensino é a lexislación educativa vixente, que se concreta na realidade deste Centro recollida no noso ideario que é o P.E. https://issuu.com/ceipnumero1tui/docs/proxecto_educativo_escaneado Basearémonos na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, que van supoñer un importante cambio nas tarefas que teñen que resolver os alumnos e as alumnas, e propostas metodolóxicas innovadoras. Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo,
 8. 8. coma nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como «un saber facer» que se aplica a unha diversidade de contextos académicos, sociais e profesionais. 5 - MODIFICACIÓN DO PE Durante este curso académico procederase a revisión do actual PE, axustándooá nova lexislación e a cultura de centro e configurándoo baixo formato que englobe todos os documentos e plans que se levan a cabo no Centro.
 9. 9. 6 - CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA Educación Infantil: 3ANOS: JENNIFER PIÑEIRO GONZÁLEZ 4ANOS: GEMMA GARCÍA DOMINGUEZ 5 ANOS: LAURA BORRAJO CERREDELO APOIO INFANTIL: Educación Primaria: 1º: NATAXA PÉREZ DE LA FUENTE ALABAU 2ºA :MARÍA CARBALLO TUBÍO 2ºB: EVA ÁLVAREZ VIDAL 3º: MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS 4º: ANDREA COMESAÑA ESTÉVEZ 5º:CATALINA FARIÑA FERNÁNDEZ 6º :NURIA GARABAL GONZÁLEZ Profesorado especialista: INGLÉS: MÚSICA: EDUCACIÓN FÍSICA: J. ALBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ RELIXIÓNCATÓLICA: Mª JOSÉ BARROS REY RELIXIÓNEVANXÉLICA: ANA RUTH FDEZ. FDEZ. PEDAGOXÍATERAPÉUTICA: MIGUEL HERNÁNDEZ NORES, LUCÍA MELO MARTÍNEZ, ANA FLORES GONZÁLEZ E ANTÍA SAPIÑA GONZÁLEZ AUDICIÓN E LINGUAXE: DÉBORA GULÍN PÉREZ E DIEGO GARRIDO PRIETO ORIENTADORA: NOEMIA ÁLVAREZ DEL CAMPO ADIX: ANA DOMÍNGUEZ COLLARTE Coidadoras: MªERNESTINA VIEIRA FERREIRA PEREIRA MARINA RIBADOMAR ABAL MªCARMEN RIAL LEDO CONSELLO ESCOLAR
 10. 10. PRESIDENTA: NURIA GARABAL GONZÁLEZ XEFA DE ESTUDOS: MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS SECRETARIA:MªJOSÉ BARROS REY REPRESENTANTES DO CLAUSTRO: ● JENNIFERPIÑEIRO GONZÁLEZ ● VANESSA TÁBOAS PAZO ● ALBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ ● ANA RUTH FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ● MARÍA CARBALLO TUBÍO REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS: ● PATRICIA ELOLA RUIZ DE LA SIERRA ● ÁNGELA IGLESIAS ÁLVAREZ ● EMILIO PAZO NÚÑEZ ● KARENT ANDREA CANO GARZÓN ● SILVIA TOBIO MARTÍNEZ REPRESENTANTE DO CONCELLO:SONSOLES VICENTE SOLLA REPRESENTANTE DO PAS: MªCARMEN RIAL LEDO ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL ● COORDINADORA: JENNIFERPIÑEIRO GONZÁLEZ COMPOÑENTES: ● JENNIFERPIÑEIRO GONZÁLEZ ● DÉBORA GULÍN PÉREZ ● LUCÍA MELO MARTÍNEZ ● GEMMA GARCÍA DOMÍNGUEZ
 11. 11. ● LAURA BORRAJO CERREDELO EQUIPO DOCENTE DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Compoñentes:NATAXA PÉREZ DE LA FUENTE ALABAU Especialistas que imparten clase no nivel EQUIPO DOCENTE DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Compoñentes:MARÍA CARBALLO TUBÍO Especialistas que imparten clase no nivel EQUIPO DOCENTE DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Compoñentes: Marta Álvarez Iglesias Especialistas que imparten clase no nivel. EQUIPO DOCENTE DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Compoñentes:.ANDREA COMESAÑA ESTÉVEZ Especialistas que imparten clase no nivel. EQUIPO DOCENTE DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. Compoñentes: CATALINA FARIÑA FERNÁNDEZ (Coor.) Especialistas que imparten clase no nivel. EQUIPO DOCENTE DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Compoñentes: NURIA GARABAL GONZÁLEZ (Coor.) Especialistas que imparten clase no nivel. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA Presidente: Nuria Garabal González Xefa de Estudios: Marta Álvarez Iglesias Coordinadores: Titores dos distintos niveis
 12. 12. E. D. L.G.: ANDREA COMESAÑA ESTÉVEZ BIBLIOTECA: NURIA GARABAL GONZÁLEZ P.T: miguel Hernández nores.lucíamelo Martínez, ana flores González e Antía SAPIÑA GONZÁLEZ A.L.:Débora gulínpérez E DIEGO GARRIDO PRIETO OrientadorA: noemia álvarez del campo EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA: COORDINADORA:ANDREA COMESAÑA ESTÉVEZ COMPOÑENTES: ● DIEGO GARRIDO PRIETO ● ALBERTO LÓPEZ ● NATAXA PÉREZ DEL CAMPO ● EVA ÁLVAREZ VIDAL EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES COORDINADORA: LUCÍA MELO MARTINEZ COMPOÑENTES: ● Mª JOSÉ BARROS REY ● ANA RUTH FERNÁNDEZ ● LAURA ● GEMMA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN XEFE DE DEPARTAMENTO: NOEMIA ÁLVAREZ DEL CAMPO COMPOÑENTES: TITORES DOS DISTINTOS NIVEIS, ESPECIALISTAS EN PTE AL.
 13. 13. EQUIPO DE APOIO DE BIBLIOTECA ● DINAMIZADORA: NURIA GARABAL GONZÁLEZ COMPOÑENTES: ● ANA FLORES GONZÁLEZ ● ANDREA COMESAÑA ESTÉVEZ ● LUCÍA MELO MARTINEZ ● DÉBORA GULÍN PÉREZ ● ANTÍA SAPIÑA GONZÁLEZ EQUIPO DIXITAL DINAMIZADOR TIC: MIGUEL HERNÁNDEZ NORES COORDINADORA E-DIXGAL : CATALINA FARIÑA COORDINADOR ROBÓTICA: ANA FLORES GONZÁLEZ EQUIPO DE APOIO AO ALUMNADO CON ENFERMIDADE CRÓNICA DINAMIZADORA: MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS ● NURIA GARABAL GONZÁLEZ ● NOEMIA ÁLVAREZ DEL CAMPO Equipo plurilingÜismo ● DINAMIZADORA: ANDREA COMESAÑA ESTÉVEZ COMPOÑENTES: ● DÉBORA GULÍN PÉREZ ● CATALINA FARIÑA FERNÁNDEZ ● EVA ÁLVAREZ VIDAL Equipo convivencia
 14. 14. DINAMIZADORA: JENNIFER PIÑEIRO GONZÁLEZ ● MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS ● MARÍA CARBALLO TUBÍO COMISIÓNS, DINAMIZACIÓNS E RESPONSABILIDADES COMISIÓN ECONÓMICA (D.374/1996) DIRECTORA: NURIA GARABAL GONZÁLEZ SECRETARIA: MºJOSÉ BARROS REY PROFESORA: Andrea Comesaña Estévez REPRESENTANTE FAMILAS:SILVIA TOBIO MARTÍNEZ COMISIÓN DE CONVIVENCIA (D.8/2015): DIRECTORA: NURIA GARABAL GONZÁLEZ PROFESOR: MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS REPRESENTANTE DA ANPA: SILVIA TOBIO MARTÍNEZ REPRESENTANTE PAS: ERNESTINA VIEIRA-FERREIRA PEREIRA COMISIÓN DE BIBLIOTECA:(ORDEN de 19 de mayo de 2017,PLAMBE) PRESIDENTA: MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS SECRETARIA: Ana Flores González REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN: MªJOSÉ BARROS REY PROFESOR/A: Lucía Melo REPRESENTANTE DA ANPA: ÁNGELA ÁLVAREZ IGLESIAS REPRESENTANTE DAS FAMILIAS: EUGENIA AMOEDO LUSQUIÑOS REPRESENTANTE DO CONCELLO: REPRESENTANTE BIBLIOTECA PÚBLICA. COMISIÓN XORNADAS INCLUSIVAS MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS NURIA GARABAL GONZÁLEZ
 15. 15. Antía Sapiño Nataxa Pérez de la fuente Jenifer Piñeiro DÉboRA GULÍN Miguel HERNÁNDEZ NORES COMISIÓN APRENDIZAXE COOPERATIVA MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS NURIA GARABAL GONZÁLEZ JENIFER PIÑEIRO GONZÁLEZ Eva Álvarez Vidal Comisión de Deporte escolar: ● ALBERTO LÓPEZ VAZQUEZ ● MªJOSE BARROS REY ● MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS ● MIGUEL HERNÁNDEZ LORES ● DIEGO GARRIDO ● NOEMIA ÁLVAREZ DEL CAMPO ● ANDREA COMESAÑA ESTÉVEZ Comando verde: MARTA ÁLVAREZ IGLESIAS, NURIA GARABAL GONZÁLEZ, MIGUEL HERNÁNDEZ NORES, JENNIFER PIÑEIRO GONZÁLEZ, Nataxa Pérez de la fuente, Gemma, Laura, Debo E FAMILIAS. Responsable da programación musical: NATAXA PÉREZ DE LA FUENTE Responsables do botiquín:MARÍA JOSÉ BARROS REY
 16. 16. Dinamizadora da mellora da calidade educativa: NOEMÍA ÁLVAREZ DEL CAMPO COORDINADORA DO BENESTAR EMOCIONAL JENIFER PIÑEIRO GONZÁLEZ COORDINADORES ÁMBITOS DE APRENDIZAXE: INFANTIL E 1º NATAXA GEMMA DEBO JENI 2º MIGUEL EVA MARÍA 3º E 4º ANA MARTA ANDREA ROI 5º E 6º NURIA G. ANTÍA TEACHER CATALINA 7 - PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓGANOS COLEXIADOS
 17. 17. 8 - PLAN DE ACTUACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO Os membros do equipo directivo disporemos durante o actual curso académico do seguinte horario de adicación aos nosos cargos. Sesións LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª SESIÓN 9:10 -10:00 SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA XEF.ESTUDOS 2ª SESIÓN 10:00-10:50 SECRETARÍA SECRETARÍA XEF.ESTUDOS 3ª SESIÓN 10:50-11:40 SECRETARÍA SECRETARÍA DIRECCIÓN 11:40-12:05 12:05-12:30 4ª SESIÓN 12:30-13:20 XEF.ESTUDOS XEF.ESTUDOS DIRECCIÓN DIRECCIÓN 5ª SESIÓN 13:20-14:10 XEF.ESTUDOS DIRECCIÓN XEF.ESTUDOS DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN Asemade, contamos cun estilo propio de dirección, a través do cal pretendemos dirixir as nosas actuacións dentro dos cargos que nos corresponden como equipo directivo deste centro. ● Un modelo participativo, aberto e democrático, baseado na delegación de responsabilidades, na implicación de toda a comunidade educativa e na toma de decisións mediante o CONSENSO. ● Predicar co exemplo, co traballo e coa lexislación vixente ante toda a comunidade educativa. ● Transparencia en todas as xestións. ● Crear un bo clima de traballo, relacións cordiais e unha boa convivencia, tentando que os valores que queremos transmitir entre o alumado estén sempre presentes na cultura do centro.
 18. 18. 9 - XORNADA ESCOLAR E HORARIO DE CENTRO Xornada de traballo semanal ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Artigo 3. Xornada semanal do persoal funcionario e persoal laboral que imparte as ensinanzas de educación infantil e primaria e educación especial. 1. A xornada semanal do persoal funcionario docente e persoal laboral que imparte as ensinanzas de educación infantil, educación primaria e educación especial será de trinta e sete horas e media, das cales dedicaranse trinta horas ás actividades do centro con presenza no mesmo. Das ditas horas, 25 terán carácter lectivo, a razón de cinco horas diarias, de luns a venres. 2. Computarán como horario lectivo as gardas, as gardas de recreo e as gardas para custodiar ao alumnado no período de tempo que transcorre desde a chegada do alumnado transportado e o inicio da actividade lectiva e desde que rematan as actividades escolares ata a saída do transporte escolar. 3. A nivel de transporte escolar o número de persoal docente de garda será de un por cada cincuenta alumnos ou fracción. Nos períodos de lecer as ratios serán as establecidas na Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A ELABORACIÓN DE HORARIOS. - Coñecer e respectar as características do alumnado (idade, neae, ritmos de aprendizaxe,…)
 19. 19. - Optimizar os recursos persoais dispoñibles buscando a máxima coordinación, rentabilidade e eficacia . - Flexibilizar e adaptar o horario ás diferentes tarefas e proxectos que se deseñen . Parella Pedagóxica. ● A Parella Pedagóxica xurde da necesidade de achegarse a intervencións inclusivas , coopertivas e colaborativas. ● A Parella Pedagóxica enténdese coma unha figura de referencia para o alumnado e unha intervención máis continuada para o profesorado . ● A Parella Pedagóxica trata de traballar en equipo na procura de aprendizaxes reais, útiles e con relevancia social. ● A Parella Pedagóxica supón un modelo de traballo en equipo para o alumnado. ● Para que a parella pedagóxica teña éxito supón: Unha boa comunicación, deseñar e programar conxuntamente e avaliación continua. Infantil. DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Artigo 11. Horario 1. O horario na etapa de educación infantil entenderase como a distribución en secuencias temporais das actividades que se realizan nos distintos días da semana, tendo en conta que todos os momentos da xornada teñen carácter educativo. 2. O horario escolar organizarase desde un enfoque globalizador e incluirá propostas de aprendizaxe que permitan alternar diferentes tipos e ritmos de actividade, con períodos de xogo e de descanso en función das necesidades do alumnado. 3. Os períodos lectivos organizaranse baixo presupostos de flexibilidade que lle permitan ao profesorado adecualos ás características das tarefas, de xeito que o horario estea sempre ao servizo da metodoloxía. No desenvolvemento da xornada escolar combinaranse tempos de rutinas con tempos de actividades específicas, segundo as características e as necesidades das nenas e dos nenos.
 20. 20. 4. As actividades escolares no segundo ciclo da etapa desenvolveranse, cando menos, ao longo de vinte e cinco horas semanais. Primaria DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Artigo 11. Horario 1. A carga horaria semanal en períodos lectivos para cada unha das áreas dos distintos cursos da etapa . Este horario debe entenderse como o tempo semanal necesario para o traballo en cada unha das áreas, sen esquecerse do carácter global e integrador da etapa. 2. A distribución das áreas en cada xornada e durante a semana realizarase atendendo exclusivamente a razóns pedagóxicas e organizativas. Nese sentido, os centros docentes, no uso da súa autonomía, poderán organizar o horario lectivo en cada xornada en sesións ou medias sesións que se poderán agrupar co fin de potenciar estratexias metodolóxicas para o desenvolvemento das competencias clave ou de traballo interdisciplinario. 3. As actividades escolares desenvolveranse, cando menos, ao longo de vinte e cinco horas semanais. Na organización horaria do profesorado garantirase o horario lectivo mínimo que establece a lexislación vixente para cada unha das áreas de aprendizaxe do currículo. No noso centro e en virtude da autonomía pedagóxica e de xestión que nos otorga a normativa vixente, aposta pola interdisciplinaridade e o deseño e desenvolvemento en ámbitos de aprendizaxe.
 21. 21. 10 - QUENDAS DE VIAXIANCIAS PARA OS RECREOS E HORAS DE LER HORA DE LER EN INGLÉS Sesión LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 12:05-12- 30 MªISABEL 6º EVA 2ºA DEBO 3 ANOS MªISABEL 5º EVA 2ºB DEBO 4 ANOS MªISABEL 1º DEBO 5 ANOS ANDREA 4º MªISABEL 3º HORAS DE LER Sesión 12:05-12-30 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES INFANTI L 3 ANOS: DEBO 4 ANOS: APOIO 5 ANOS: LUCÍA 3 ANOS: LUCÍA 4 ANOS: DEBO 5 ANOS: APOIO 3 ANOS: LUCÍA 4 ANOS: APOIO 5 ANOS: DEBO 3 ANOS: LUCÍA 4 ANOS: APOIO 5 ANOS: DEBO 3 ANOS: LUCÍA 4 ANOS: APOIO 5 ANOS: DEBO 1º E.P. NATAXA DIEGO Mª ISABEL DIEGO BARROS 2º E.P. EVA E MARÍA EVA E MARÍA EVA E MARÍA EVA E MARÍA EVA E MARÍA 3º E.P. BARROS ANA RUTH BARROS ANA RUTH Mª ISABEL 4º E.P. NOE NOE NOE ANDREA NOE 5º E.P. ANTÍA Mª ISABEL ANTÍA ANTÍA ANTÍA 6º E.P. Mª ISABEL PROFE MÚSICA PROFE MÚSICA PROFE MÚSICA PROFE MÚSICA RECREOS Sesión LUNS MARTE S MÉRCORES XOVES VENRES INFAN TIL 10:50-11 :40 TITORAS + MARINA TITORAS + MARINA TITORAS + MARINA TITORAS + MARINA TITORAS + MARINA
 22. 22. PRIMA RIA 11:40/12 -05 1º E 2º MIGUEL E MARÍA COIDADORA 3º E 4º MARTA E NOE 5º E 6º CATALINA, ALBERTO E TINA 1º E 2º NATAXA, MIGUEL E MARÍA COIDADORA 3º E 4º MARTA E NOE 5º E 6º CATALINA, ALBERTO E TINA 1º E 2º NATAXA, MIGUEL E MARÍA COIDADORA 3º E 4º MARTA E NOE 5º E 6º CATALINA, ALBERTO E TINA 1º E 2º NATAXA, MIGUEL E MARÍA COIDADORA 3º E 4º MARTA E NOE 5º E 6º CATALINA, ALBERTO E TINA 1º E 2º NATAXA, MIGUEL E MARÍA COIDADO RA 3º E 4º MARTA E NOE 5º E 6º CATALINA, ALBERTO E TINA 11 - PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO Os Claustros e Consellos Escolares terán un horario flexible. ● Os Claustros e Consellos Escolares extraordinarios serán cando sexa preciso. ● Os Claustros ordinarios intentarán ser os martes pola tarde ás 17:00h e os Consellos Escolares o mesmo día nun horario asequible á Comunidade Educativa. De ser un claustro curto serán os luns de 14:10 a 15:10 horas. 12 - PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Cada trimestre, na primeira CCP, reunirémonos todas as persoas que forman o claustro e a través dunha dinámica para fomentar a participación activa planificaremos todas actividades, conmemoracións e festexos para todo o trimestre, e así nas seguintes reunións os equipos traballarán para levar a cabo as propostas aprobadas nesa primeira reunión.
 23. 23. CALENDARIO DE REUNIÓNS AS CCP SÓ FAREMOS UNHA AO INICIO DA CADA TRIMESTRE DÍA/HORA 1ª SEMANA DO MES 2ª SEMANA DO MES 3ª SEMANA DO MES 4ª SEMANA DO MES LUNS DE 14.20- 15.20 COORDINACIÓN PARELLA PEDAGÓXICA COORDINACIÓN PARELLA PEDAGÓXICA COORDINACIÓN PARELLA PEDAGÓXICA COORDINACIÓN PARELLA PEDAGÓXICA MARTES ÁS 16:00 HORAS EQUIPOS ATENCIÓN ÁS FAMILIAS ATENCIÓN ÁS FAMILIAS ATENCIÓN ÁS FAMILIAS MARTES ÁS 17:00 HORAS EQUIPOS EQUIPOS DOCENTES ÁMBITOS DE APRENDIZAXE CON EQUIPOS DOCENTES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN MARTES ÁS 18:00 HORAS CCP ÁMBITOS DE APRENDIZAXE COORDINADORES ÁMBITOS DE APRENDIZAXE CON EQUIPOS DOCENTES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 24. 24. 13 - PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO DO CENTRO EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CONTRATOS PROGRAMA: Participar nos contratos programa CPInnova e CPInclúe facilita o desenvolvemento de diferentes iniciativas que se están desenvolvendo no noso centro co obxectivo de facer posible que todo o alumnado comparta espazos, tempos e aprendizaxe, sen que as súas condicións persoais, sociais ou culturais sexan motivo de segregación ou exclusión, adaptando o sistema ao alumnado e non ao revés, estas son as diferentes modalidades nas que participamos: CPINCLÚE: QUÉDA-T (Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar), IGUÁLA-T´, CONVIVE-T, INCLÚE-T,EMOCIÓNA-T, CPINNOVA: EDUexcelencia. O centro docente como promotor da excelencia a través do afondamento nun ámbito de coñecemento.EDUsaúde. O centro como dinamizador de hábitos de vida saudables. EDUsostibilidade. O centro educativo comprometido cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).EDUcalidade. O centro educativo como modelo de calidade a nivel organizativo, de xestión e de funcionamento. PROA +: Programa para a orientación, avance e enriquecemento educativo.
 25. 25. PFPP (Plan de Formación permanente do profesorado) Partimos da detección de necesidades e buscamos líneas de traballo para poder formarnos e innovar para dar unha resposta axustada e coherente ao noso alumnado. Estas son as liñas de traballo e itinerarios de formación nas que nos formaremos ao longo deste curso escolar e nas que participa todo o profesorado son: Competencia dixital.O plan dixital de centro. Coordinadora : Ana Flores. Competencia en innovación e investigación.Situacións de aprendizaxe no CEIP Nº1 de Tui.. Coordinadora: Nuria Garabal González. Competencia en educación inclusiva e coeducación. Prácticas Restaurativas. Coordinada: Jennifer Piñeiro González.Aprendizaxe cooperativa. Coordinadora:Marta Álvarez Iglesias. O marco DUA no CEIP Nº1 de Tui . Coordinadora:Marta Álvarez Iglesias. Competencia comunicativa. Internalización. Coordinadora: Andrea Comesaña Estévez. PLAN PROXECTA: Este curso formamos parte das seguintes modalidades do Plan Proxeccta: REDE DE ECOHORTAS ESCOLARES: No CEIP PLURILINGÜE Nº1 DE TUI consideramos que a horta escolar é unha oportunidade de aprendizaxe constante , partimos dun patio pequeno sen espazos verdes pero a experiencia ensinounos que con creatividade e actitude un patio de asfalto pode ter unha morea de posibilidades e construir zonas de horta escolar proclive a experimentación e aprendizaxe. Desde o curso 2016-2017 temos horta no noso patio e cada curso escolar desenvolvemos diferentes iniciativas para que o noso centro sexa un axente de cambio e mellora social. Este curso escolar queremos formar parte da Rede de Eco Hortas Escolares para continuar creando un contexto de aprendizaxe, como laboratorio vivo no centro educativo e como un elemento globalizador das diferentes áreas do coñecemento: hábitos alimenticios, coñecemento dos ciclos naturais, experimentación e aprendizaxe na natureza, toma de
 26. 26. decisións, traballo en equipo, repercusión social, contribuír ao desenvolvemento dos ODS.... Formar parte desta Rede de Hortas Escolares é importante no noso centro para continuar desenvolvendo proxectos de Calidade Educativa dispostos a formarnos e darlle difusión e transferibilidade as nosas experiencias. PROXECTOS DE VIDA ACTIVA E DEPORTIVA(PVAD) Este curso pretendemos retomar a práctica deportiva con normalidade, despois destes anos de pandemia. aumentando a competencia física do noso alumnado a través de diversas actividades deportivas, promocións, dinamización do noso patio, adquisición de habitos saudables, trasmisión de valores, propostas coeducativas… 14 - ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 14.1 Introdución Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia (DOG 25/05/2010), as linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade. Seguindo este mesmo decreto, anualmente deberase revisar o proxecto lingüístico do centro co obxectivo de adaptalo as novas realizades e de garantir que o alumnado adquira e desenvolva a súa competencia lingüística nas linguas oficiais e de fomentar o uso do galego entre a comunidade educativa. Co fin de buscar a promoción da lingua galega entre a comunidade escolar, este equipo está formado por: ● Roi Fernández Moreira ● Eva Álvarez Vidal ● Diego Garrido Prieto ● Nataxa Pérez de la Fuente Alabau ● José Alberto López ● Andrea Comesaña Estévez (Coordinadora). 14.2.Realidade sociolingüística do centro O CEIP Plurilingüe Nº 1 de Tui, ten na actualidade 225 alumnos/as distribuídos en tres unidades de Educación Infantil e sete unidades de Educación Primaria. O alumnado do noso centro emprega maioritariamente a lingua castelá como lingua vehicular, de aí que se estea a apostar por promover actividades de tipo oral a través das que fomentar o uso do galego cunha metodoloxía de traballo por ámbitos de aprendizaxe. 14.3. Opcións lingüísticas nas distintas áreas. Tal como se recolle no Proxecto Lingüístico, as materias están distribuídas da seguinte forma:
 27. 27. En Lingua Galega: ● Lingua Galega ● Ciencias Sociais. ● Ciencias da Natureza. ● Educación Artística (Música) ● Ámbitos. En Lingua Castelá: ● Lingua Castelá. ● Matemáticas. ● Educación Física. ● Relixión ou valores sociais e cívicos. En Lingua Estranxeira: Inglés ● Lingua estranxeira: Inglés. ● Educación Artística (Plástica). ● Ámbito: crea – visual. 14.4. Programas e fomento da lingua galega no centro. ● Tal e como se establece no Decreto 79/2010 de 20 de maio para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia, os documentos administrativos e pedagóxicos do centro elaboraranse integramente en galego. ● A correspondencia e avisos remitidos ás familias ou calquera outra institución levaranse a cabo en galego, a non ser que unha familia solicite expresamente que sexa en castelán (art.36.2 da lei 30/1992). ● Os carteis, letreiros e avisos colocados no centro escribiranse en galego. ● Empregaranse como lingua vehicular nas distintas conmemoracións o galego. ● O Equipo de dinamización de lingua galega, en coordinación cos outros equipos de coordinación do centro, participará na programación e celebración das distintas conmemoracións recollidas no calendario escolar para o curso 2022 – 2023. ● Creación dun fío musical en galego para ampliar a exposición do noso alumnado á lingua galega así como enriquecer o seu imaxinario colectivo e cultural no plano musical. Poderán coñecer ós distintos artistas a través do taboleiro de anuncios no que poderán atopar semanalmente un cartel no que se recolla “Unha semana con...” e o artista ó que se escoita durante a semana, á vez que o nome das cancións e o disco que está a soar. ● Adquisición de xogos de mesa en galego como o Verbolario ou o roteiro de Galicia, entre outros.
 28. 28. Roteiro de Galicia / Vaidhé Shop - Tienda Online De seguido concretamos ás accións que levaremos a cabo, así como as conmemoracións nas que participaremos de maneira activa ó longo deste curso escolar. Primeiro trimestre Samaín: xoves 27 e venres 28 de outubro. ● Exposción de cabazas e decoración de Samaín. ● Aproximación á historia do Samaín e os seus orixes Celtas a través dun contacontos na biblioteca. ● Creación dun espazo multisensorial nos que experimentar distintas sensacións relacionadas co Samaín e as tradicións celtas. ● Difusión entre as titorías de recursos para abordar a historia do Samaín. Magosto: Venres 11 de novembro. ● Xogos populares na Alameda que se sitúa próxima o centro. Participará toda a escola. Durante a xornada o alumnado coñecerá xogos tradicionais galegos e poderá convivir con compañeiros e compañeiras doutros grupos. ● Asa de castañas. ● Concerto de Paco Pakolas. Día Internacional contra a violencia de xénero: venres 25 de novembro. ● Elaboración de carteis con lemas de creación propia en repulsa da violencia de xénero. Día do Estatuto de Autonomía de Galicia: luns 12 de decembro ● Xogo de aproximación ó Estatuto de Autonomía e o que supón a nivel lingüístico e cultural para Galicia. Decembro: Cantos de Nadal na rúa. ● O alumnado aproximarase a distintos cantos de Nadal en galego (coñecendo deste xeito a literatura oral en lingua galega) que serán presentadas ó longo da Zona Monumental de Tui con diferente instrumentación tradicional. Segundo trimestre Día da muller e a nena na ciencia / Geek night: Venres 10 de febreiro ● Creación de entradas na Galipedia coas que visibilizar a distintas mulleres científicas por parte do alumnado de 5º e 6º.
 29. 29. ● Obradoiro científico por parte de científicas novas. ● Elaboración dunha exposición sobre mulleres científicas na planta baixa para que todos os nenos do colexio coñezan disintas figuras de relevancia no eido científico. ● Difusión do traballo levado a cabo no Club de Ciencias do centro. Certame literario de San Valentín: 14 de febreiro ● Celebración dun certame literario coas seguintes categorías: fotografía, debuxo e carta na que o alumnado deberá mostrar no medio de expresión no que se sinta máis cómodo amor por algunha persoa do seu entorno. Entroido ● Elaboración das ordes do Meco por parte do alumnado de 5º e 6º. ● Elaboración de coplas de Entroido por parte do alumnado de 3º a 6º. ● Aproximación a diferentes figuras relevantes do Entroido galego a través de libros como Entroido e actividades de aula variadas. ● Celebración dunha festa do Entroido. Día de Rosalía de Castro: Xoves 23 de febreiro ● Celebración dun festival co que conmemorar a figura de Rosalía de Castro. ● Percorrido musical das obras de Rosalía musicadas. ● Creación de materiais que dean a coñecer a relevancia da figura de Rosalía entre toda a comunidade escolar. Terceiro trimestre Dighocho eu: xaneiro e abril. ● Creación de vídeos seguindo o modelo do Dighocho eu a través dos que dar a coñecer frases feitas, refráns e novas palabras en galego á vez que facemos conscientes á comunidade educativa dos castelanismos que máis empregamos na nosa fala. Semana das Letras Galegas: do 15 – 19 de maio. ● Investigación sobre a figura de Fernández del Riego. ● Elaboración dun podcast sobre o homenaxeado. ● Obradoiro de música tradicional. ● Concerto de Cé Orquestra Pantasma ou a Gramola Gominola (pendente de confirmar). ● Celebración do Festival das Letras Galegas o 19 de maio na área panorámica. Congreso científico.
 30. 30. ● Acto no que o alumnado dará a coñecer os seus produtos elaborados ó longo do curso. Proxectos conxuntos con outras equipas que contribúen a dinamización da lingua galega. ● Proxecto de centro: Unidos somos mais fortes. Traballaranse a través dos distintos ámbitos de aprendizaxe os ODS (obxectivos de desenvolvemente sostible). O traballo por ámbitos levarase a cabo empregando como lingua vehicular o galego. ● Plan proxecta.”Escola Verde” ● Participación no programa Revitaliza. ● Tui Le. Participarase neste programa de promoción da lectura en galego promovido dende a concellería de educación do concello de Tui. ● Participación na Radio Escolar. Fomentarase o uso do galego de forma oral a través dos distintos programas de radio. Levarase a cabo, cando menos, un quincenal. Pódense atopar en ivoox baixo o nome de “A voz de Atenea”. ● Dinamización do blog do EDLG(Ollo Piollo). Difusión a través do blogue das distintas actividades levadas a cabo por parte do EDLG. ● Coordinación coa biblioteca. O EDLG formará tamén parte do Equipo de biblioteca e coordinarémonos para fomentar a lectura en galego. DINAMIZACIÓN DA LECTURA. ● Elaboración dunha constelación literaria a través da que difundir títulos en galego de interese para o alumnado. ● Contacontos. Levaranse a cabo distintos contacontos en galego na biblioteca para achegar o alumnado a distintas tradicións propias de Galicia: Samaín, Magosto, Entroido... ● Visita de escritores e escritoras ó centro. ● Maletas viaxeiras. Enviarase para casa unha mochila por aula con contidos variados que respondan ós intereses do alumnado (priorizaranse recursos en galego). ● A “hora de ler”. Durante a hora de ler promoverase a lectura de disintos textos en galego. Outras actividades do EDLG. ● Facilitaranse recursos ás familias para o acceso a distintos materiais audiovisuais de carácter cultural en galego. ● Difundiranse entre o profesorado recursos para traballar as distintas conmemoracións nas aulas. ● Daranse a coñecer entre a comunidade educativa formacións, concursos, certames e distintas actividades de fomento e uso do galego por parte das institucións.
 31. 31. ● Asesorarase e resolverase dúbidas de carácter lingüístico que se dean entre os membros do claustro con respecto o uso da lingua galega, especialmente no que respecta a documentación oficial. 15 - PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDDES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES O equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares do curso 2022/23 está constituído por: María José Barros Rey, Gemma García Domínguez, Laura Borrajo Cerredelo, Lucía Melo Martínez (coordinadora), Ana Ruth Fernández Fernández e Alfonso Pampín Ansia. Organizase o plan anual de actividades complementarias e extraescolares en base as conmemoracións que se estabelecen na Orde do 20 de maio de 2022, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23, ademais das saídas, festividades e actividades culturais. Dito plan queda aberto a modificacións en base as saídas e actividade que poidan xurdir durante o curso escolar en función das necesidades do centro e de cada curso, e as cales se recollerán na memoria. As festividades e actividades serán programadas en colaboración cos distintos equipos de dinamizacións do centro, como o equipo de Dinamización da Lingua Galega, Equipo de Biblioteca e o Equipo de Plurilingüísmo. Os obxectivos principais son: ● Dar a coñecer as conmemoracións da nosa Comunidade Autónoma. ● Dinamizar o centro e fomentar aprendizaxes vivenciais. ● Crear interese pola contorna sociocultural. Ademais de celebrar as conmemoracións que se recollen na Orde de calendario durante o curso 2022/23 levaranse cabo diversas saídas co fin de dinamizar as actividades realizadas polo alumnado do centro. Durante este curso continuaranse facendo as saídas pedagóxicas no primeiro ciclo; dende 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria realizaranse diferentes saídas culturais para coñecer a contorna; e se proseguirán coas visitas por cursos a radio Municipal de Tui. Dende o ámbito Social-Natural organizaranse saídas un martes ao mes con diferentes finalidades. Ademais trimestre a trimestre organizaranse saídas e excursións que van a ir xurdindo segundo as necesidades de cada curso. Algunhas como a excursión as Fragas do Eume dos cursos 3º e 4º para crear cohesión antes de comezar a traballar en ámbitos de forma conxunta; ao igual que os cursos de 5º e 6º que realizaron distintas saídas a Alameda que hai preto do centro para realizar xogos e actividades de cohesión. Neste curso séguese a participar no programa do deporte en idade escolar (XOGADE) da Secretaria Xeral para o Deporte, onde se fomenta as prácticas
 32. 32. deportivas e a relación cos centros deste concello e doutros concellos limítrofes. Ademais levarase a cabo a II Carreira solidaria. Algunhas das festividades que se celebrarán son o Samaín/Halloween, O Magosto, o festival de Nadal, Entroido, a graduación dos nenos e nenas de 6º de Educación Infantil e Primaria e a festa de fin de curso. Outras actividades que se levarán a cabo no centro son o Club de Ciencias, que é o último martes/mércores de cada mes; o mercado de Nadal e o III Congreso das ODS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS No fomento de prácticas deportivas e mais de relación cos centros deste concello e doutros limítrofes, participaremos no programa do deporte en idade escolar da Secretaría Xeral para o Deporte XOGADE. Este programa presenta actividades deportivas, lúdicas e formativas especificamente orientadas a facilitarlles aos nosos nen@s a práctica de actividade física baixo parámetros educativos, así como o fomento da educación en valores. O deporte escolar debe entenderse como un complemento ao desenvolvemento educativo da nena e do neno, garantindo o acceso universal dos mesmos, ao tempo que satisfaga as necesidades individuais de cada deportista. Baixo este prisma o deporte escolar estará orientado á educación integral dos nenos e nenas en condicións de igualdade, á consecución dunhas condicións físicas e uns hábitos deportivos que faciliten a continuidade no deporte, ao tempo que consolide hábitos de práctica de actividade físico deportiva que servirán para formar ao neno/a nun modelo de vida saudable. Este ano participaremos nalgunhas das modalidades dos dous bloques que integran o programa, algunhas desenvólvense en horario lectivo e outras fóra del. -ACTIVIDADE DEPORTIVAS: ● Multideporte (baloncesto, fúbol sala, balonmán, xadrez,…) ● Campo a través. ● ... - ACTIVIDADES LÚDICO- RECREATIVAS: Nestas actividades, realizarán a súa primeira inmersión en distintas actividades (atletismo en pista, loita,...) e afianzarán outros xa practicados (xogos populares,…). Asemade, organizaremos unha acampada no monte Aloia (ALOIADA), durante o terceiro trimestre, 15-16 de xuño de 2023, na que está previsto a asistencia do alumnado de 6º curso. Coa participación do Ceip Plurilingüe Nº 2, do Ceip de Pazos de Reis, Ceip de Rebordáns, Cep de Caldelas, Ceip de Guillarei e outros centos de Tui (pendentes de confirmar).
 33. 33. Actividades: sendeirismo, piragüismo, remo, escalada, orientación, primeiros auxilios,…). Colaboraremos na difusión das actividades extraescolares ofertadas polas distintas entidades deportivas (baloncesto, bádminton, piragüismo, tenis de mesa, balonmán, judo..) e asistiremos/recibiremos a visita de membros destas entidades co obxectivo de fomentar a práctica deportiva e o coñecemento dos distintos deportes. 16 - PLAN DE AUTOPROTECCIÓN No ano 2010 comenzouse a elaboración do Plan de Autoprotección para o noso Centro. Para levar a cabo dita elaboración contratáronse os servizos da empresa GESTORA DE PREVENCIÓN, S.L., a cal se encargou durante o curso 2009-10 de revisar as instalacións e dependencias do centro, formar ao profesorado en relación coa problemática da prevención de riscos laborais nos centros de traballo a través de charlas, e de elaborar o documento final co Plan concreto de evacuación. Neste Plan de Autoprotección figuran os seguintes puntos: ● Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade. ● Descrición detallada da actividade e do medio físico no que se desenvolve. ● Inventario, análise e avaliación de riscos. ● Inventario e descrición das medidas e medios de autoprotección. ● Programa de mantemento das instalacións. ● Plan de actuación ante emerxencias. ● Integración do Plan de Autoprotección noutros de ámbito superior. ● Implantación do Plan. ● Mantemento da eficacia e actualización do Plan de Autoprotección. ● Directorio de comunicación, formularios para a xestión de emerxencias, planos, protocolos de actuación, e consellos e instruccións. A nivel centro realizáronse todas as recomendacións especificadas pola empresa, incluíndonas mesmas a colocación de sinais e carteis luminosos en todas as dependencias do centro. Dende o curso académico, 2010-11, lévase a cabo a posta en práctica de dito Plan a través da realización dun simulacro no primeiro trimestre, no que se conta coa colaboración do concello de Tui.
 34. 34. Con posterioridade á realización do simulacro, realízase unha xuntanza entre os responsables da seguridade no centro, os coordinadores e os observadores xunto cos expertos en casos de evacuación co fin de avaliar todas as incidencias habidas no simulacro e deixar por escrito tanto os aspectos negativos como os aspectos positivos do mesmo. Durante o actual curso académico levaremos a cabo o seguimento do Plan, realizando o simulacro previsto para o 1º trimestre e efectuando as modificacións que, de habelas, nos indiquen os expertos no tema de evacuacións e situacións de risco. 17 - PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL NON DOCENTE Seguindo a Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o decreto 229/2011 polo que se regula a atención a diversidade na nosa comunidade o coidador é un recurso temporal de apoio aos centros educativos para a atención ao alumnado con necesidades educativas especiais permanentes, asociadas a condicións persoais de diversidade funcional. Estes profesionais, en colaboración co profesorado, prestan os seus servizos complementarios de asistencia e xuda a dito alumnado para fomentar a súa autonomía e desenvolvemento persoal. A intervención dos coidadores ten que ser gradual, de maior a menor atención, en función do nivel de autonomía do alumno, seguindo sempre os principios de normalización e inclusión. Os centros escolares son espazos de formación en actitudes e valores humanos necesarios para a convivencia e o desenvolvemento persoal e a integración social. A existencia dunha persoa coidadora non debe ser un freo ao fomento da axuda solidaria na atención, nos contextos escolares, a estes alumnos por parte dos distintos profesionais do centro e dos seus compañeiros. No noso centro, estes profesionais realizan as seguintes tarefas: ● Guiar e/ou axudar ao alumno/a na realización de actividades de coidado vestido, hixiene e aseo persoal. ● Guiar e/o axudar ao alumno na realización de actividades dirixidas á adquisición de hábitos alimenticios. ● Guiar e/o axudar ao alumno na realización de actividades dirixidas á adquisición de técnicas de movilidade, autocontrol nos desprazamentos e nas habilidades da vida diaria. ● Guiar e/o axudar ao alumno a desplazarse e participar activamente nas actividades dentro e fóra do centro, cando as súas condicións persoais llo impidan ou dificulten de forma importante ou supoñan un risco físico evidente. ● Axudar ao alumno dentro da aula (cando se considere necesario) para facilitarlle o acceso ás actividades que presenten especial dificultade para o mesmo. Éstas deberán estar sempre programadas, supervisadas e valoradas polos profesorado.
 35. 35. ● Colaborar co profesorado na vigilancia dos recreos, dos que serán responsables ditos profesores. ● Axudarao alumno na súa integración social nos contextos educativos: entradas, saídas, recreos, excursións… ● Colaborar nos desprazamentos do alumno polo centro, nos cambios de aula ou no acompañamento ao pavillón. As Coidadoras do noso centro desenvolven o seu labor con alumnos e alumnas escolarizados na educación infantil e na educación primaria. O seu horario de traballo coincide coa permanencia do alumnado no centro. Non debemos esquecer que as intervencións das coidadores deben fomentar o progreso da autonomía do alumno no seu desenvolvemento diario no centro. As actuacións deben ir encamiñadas a favorecer a progresiva diminución da axuda por parte do coidador, e a adquisición, tamén progresiva e correlativa, da autonomía destes alumnos. Ademais seguindo a Instrucción 8/2017 do 30 de maio de 2017 os coidadores durante a súa xornada laboral, asistirán e axudarán no comedor escolar e nos periodos anteriores e posteriores a dito servizo aos nenos que teñen asignado a seu coidado. 18 - HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO HORARIO DE SECRETARÍA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES De 9,10 a 10,00 horas De 13,20 a 14,10 horas. De 9,10 a 10,00 horas De 13,20 a 14,10 horas. De 9,10 a 10,00 horas De 13,20 a 14,10 horas. De 9,10 a 10,00 horas De 13,20 a 14,10 horas. De 9,10 a 10,00 horas HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS OS MARTES DE 16:00h A 17:00 h. , AGÁS O 1º MARTES DE MES
 36. 36. 19 - PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS DA COMUNIDADE COA FAMILIA Familia e Escola temos funcións sociais diferentes, pero ao mesmo tempo complementarias. Ante a complexidade do mundo de hoxe temos que unir os nosos esforzos para lograr superar as dificultades que se nos presentan, porque en última instancia a nosa razón de ser está en función do protagonismo do nen@ e na nosa tarefa educativa. Esta época preséntanos un nivel de esixencias, tanto á educación familiar como á escolar, que reclama a preparación e formación dun novo estilo formador baseado nunha aprendizaxe para vivir en comunidade, á que pais e profesores estamos chamados a responder co compromiso de participar nesta tarefa común, cada un desde o seu ámbito de coñecemento e experiencia para atender ás necesidades afectivas, cognitivas e sociais dos nenos e de todos os implicados na comunidade educativa. A nosa proposta de relación coas familias fundaméntase nos catro pilares nos que o Informe da Unesco da Comisión Internacional sobre a Educación para o século XXI basa a
 37. 37. educación para o futuro e que son: Aprender a coñecer, Aprender a ser, Aprender a facer e Aprender a vivir en comunidade. - Aprender a coñecer: É necesario poñer en contacto aos nenos cos coñecementos, entre texidos pola historia e a cultura, que se organizan nos contidos curriculares e se aprenden na escola, pero tamén, co mundo que os rodea por medio das súas relacións co contorno, a familia, os iguais e os medios de comunicación, axudándoos a analizar esta realidade a través de estratexias de aprendizaxe constructivo. Así, o neno estructura un tempo e un espazo tanto no ámbito persoal como histórico, axudándoo a tomar conciencia de sí mesmo como suxeito individual e social. - Aprender a ser: Os nenos teñen que aprender a ser desde dúas vertentes: unha social, como membro dun grupo social, dunha cultura, que podemos relacionar con “aprender a coñecer” e, dúas, como ser único e diferente, descubrindo a súa interioridade, as súas posibilidades e limitacións, e a súa realidade persoal inmersa nunha realidade social na que desenvolver o seu proxecto vital. Para aprender a ser él mesmo, o neno descubre a súas peculiaridades e o seu ser na diferenciación cos membros da súa familia. A identidade persoal adquírea neste doble proceso de descubrimento de sí mesmo e diferenciación do outro. De ahí a importancia dos seus primeiros contactos familiares para potenciar a realidade de seu ser individual e social. - Aprender a facer: O neno aprende a desenvolver habilidades e destrezas, observando, experimentando e descubrindo todos os obxectos que atopa ao seu redor. O neno aprende a facer cos máis próximos, na realidade cotiá do fogar e da escola, cando se lle permite manipular, asociar e establecer relacións entre diferentes elementos. A creatividade como capacidade creadora, foméntase estimulando ao neno a investigar, descubrir, explorar e experimentar, e en esta tarefa debemos participar familia e escola, a través de estratexias innovadoras de traballo común. - Aprender a vivir en comunidade: Favorecer unha educación para a vida comunitaria, desde o ámbito familiar, é fundamental para que o neno aprenda a exercitar a participación, a cooperación, o diálogo e a toma de decisións consensuadas, así como compartir os coñecementos e a vida, de forma que logo sexa capaz de transferir estas aprendizaxes a outros contextos sociais. É esencial que pais e profesores nos poñamos de acordo sobre como facer efectiva esta participación da familia nos centros, de xeito que as nosas relacións sexan de axuda mutua e se poida facer frente aos desafíos que nos presenta este mundo en contínuo cambio, o que vai repercutir de forma moi positiva na educación. Desde o propio centro, tentamos de forma continua atopar sistemas que faciliten esta comunicación e participación, basándonos no presuposto de compromiso común para chegar a unha acción conxunta. As vías utilizadas para tal fin son: ● Facilitar o encontro entre pais e profesoresa través de xuntanzas. Establécese para cada curso académico un horario de atención ás familias co fin de organizar a nivel centro esta participación. Nestas xuntanzas crearase un clima aberto de
 38. 38. comunicación para que ámbalas dúas partes expresen os problemas, as inquietudes, as inseguridades e as necesidades que se poidan atopar no seu proceso de relación. ● Traballo conxunto en diversas actividades programadas desde o centro. ● Participación nas actividades extraescolares ofertadas. Os pais están invitados a formar parte desde ámbito concreto, informando e colaborando non só na organización destas actividades desde a ANPA, senón tamén podendo participar en actividades diseñadas concretamente para eles. ● Proporcionar ás familias información puntual en torno a aspectos da vida escolar que poidan afectar directamente aos seus fillos. ● Sensibilizar ás familias ante a importancia de formar parte do Consello Escolar. ● Establecemento dun sistema de comunicación vía notificación escrita tanto para mandar como para envíar información. ● Invitar aospais a participar na vida do centro e nos proxectos que nel se desenvolven a través da petición de información, de material, e incluso de aportacións persoais propias. ● Colaboración en tarefas escolares a través de actividades e proxectos para facernas casas. Esta participación completarase coa nosa firme promesa de superarnos cada curso académico nas relacións con outros organismos, institucións, centros, e, sobre todo, co Concello, a Admón. Educativa e cos centros educativos da zona a fin de realizar actividades conxuntas. Ao longo deste curso e seguindo a RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. Trataremos de continuar co funcionamento da nosa escola de nais e pais 20 - PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO CURSO PARADA OBSERVACIÓNS MARTA RENDO GONZÁLEZ 5º ED. INFANTIL AREAS JESÚS LORENTE JIMÉNEZ 6º ED. INFANTIL AREAS
 39. 39. ANDRÉ TABOADA FERNÁNDEZ 6º ED. INFANTIL AREAS ARÓN MONTEIRO CASTIÑEIRA 1º PRIMARIA AREAS OLIVIA VILA MARIÑAS 1º PRIMARIA PARADOR CLAUDIA RODRÍGUEZ FDEZ 2º PRIMARIA VIVEIRO AREAS SERGIO RODRÍGUEZ ROMERO 2º PRIMARIA AREAS/ANTA ARRIBA Só volta do cole MARTINA ABAL GIRÁLDEZ 2º PRIMARIA PARADOR Só ida ao cole IZAN IGLESIAS CASTIÑEIRA 2º PRIMARIA AREAS RODRIGO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 3º PRIMARIA AREAS UXÍA CASTIÑEIRA TRINDADE 3º PRIMARIA AREAS MARIO RENDO GONZÁLEZ 3º PRIMARIA AREAS ALEX LORENTE JIMÉNEZ 3º PRIMARIA AREAS HERNÁN BECERRO CAZADOR 3º PRIMARIA AREAS JAVIER VAL PARADAS 4º PRIMARIA PARADOR XAVI MONTEIRO CASTIÑEIRA 4º PRIMARIA AREAS MARCOS BECERRO CAZADOR 5º PRIMARIA AREAS 21 - REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR O ANPA Diomedes crea e desenvolve o funcionamento do comedor escolar dende o ano 2005, sempre baixo a supervisión e coordinación da Dirección do Centro e o Consello Escolar. O comedor escolar está situado na pranta baixa á man dereita, ó fondo, según se entra no colexio, tamén dispón dunha entrada polo patio do colexio, na entrada do centro, estando identificado na porta e ambentado tal e como debe corresponder a un comedor escolar (pintado con cores cálidas, cortiñas divertidas; dispoñendo de suficiente mobiliario, alacenas, fregadeiro, encimeira de granito, microondas, neveira, etc). Está comunicado ca
 40. 40. aula de 1ºA. Dispón ademais de suficiente luz natural, con amplos ventanais, tendo os aseos e retretes ao carón do comedor. O comedor escolar debe proporcionar a consolidación duns hábitos de saúde e hixiene que os usuarios deste servizo desenvolven no seu ámbito familiar. Tamén debe permitir traballar outros valores como son a solidariedade, a cooperación e a tolerancia. O comedor escolar deberá cumprir as esixencias establecidas na lexislación vixente en materia de seguridade alimentaria e en concreto o Regulamento CE 852/2004, do 29 de abril, relativo áhixiene dos produtos alimenticios, o Real Decreto 3484/2000, de 29 de decembro, polo que se establece as normas de hixiene para a elaboración, distribución e comercio de comidas preparadas, e o Real Decreto 202/2000, do 11 de febreiro, polo que se regulan as normas relativas aos manipuladores de alimentos. Por todo iso fíxanse unha serie de obxectivos e normas que marquen as actuacións de todos aqueles que interveñen no servizo do Comedor Escolar. Obxectivos ● Obxectivos a cumprir durante o servizo de comedor, na sala do comedor: a) Garantir unha dieta que favoreza a saúde. b) Promover e desenvolver hábitos alimentarios saudables: comer de todo, mastigar ben e correctamente e rematar a comida servida. c) Inculcar hábitos de hixienepersoal: lavado de mans e de dentes. d) Inculcar hábitos de bos modais na mesa: posturas, uso correcto dos cubertos..... e) Fomentar a colaboración e boas relacións entre os compañeiros de mesa e persoal do comedor. ● Obxectivos a cumprir durante o tempo libre antes e despois: a) Desenvolver hábitos de convivencia. b) Desenvolver o compañerismo, o respecto e a tolerancia. c) Aprender a utilizar o tempo libre participando nas actividades. d) Observar todos os nenos e nenas, sobre todo a aqueles que presentan algún problema físico, psíquico ou de conduta para dinamizar a súa participación. e) Utilizar correctamente os materiais e espazos, logrando un ámbito físico e social saudable. Normas xerais Os pais/nais/titoreslegais do alumnado que se acollan ao servizo de comedor: 1. Comprométense a aboar nos prazos establecidos pola directiva do ANPA as cotas estipuladas. O incumprimento da obriga de pagamento determinará, a pérdida do dereito do uso do comedor.
 41. 41. 2. Deberán recolleraos/ás alumnos/ás á saída de comedor. Se as 16:00hs o pai/nai ou titor non recolleu o alumno/a, éste será acompañado pola cuidadora do comedor a xunto do profesor de garda. 3. Respectarán e aceptarán o presente regulamento. Normas do alumnado usuario: 1. Os usuarios do comedor, durante o tempo posterior á comida, sempre controlados pola coidadora, póden permanecer no patio, e excepcionalmente o alumnado de 5º e 6º na Biblioteca sempre que cumpran as normas. 2. O alumnado acudirá ao comedor ben aseado. 3. Manteraseo orden tanto para entrar como para sair. 4. Cada alumno/a manterá o mesmo asento e a mesma mesa durante todo o curso escolar, salvo indicación contraria dos coidadores/as. 5. Cada alumno/a deberá comer de todo e toda a cantidade que se lle bote no prato. 6. Durante a estancia no comedor, cada un debe permanecer sentado no seu asento e manter un comportamento correcto. 7. Poderase falar en voz baixa e só cos compañeiros que cada un ten ao lado ou en fronte. 8. Deixarase a mesa o máis limpa posible. 9. Os alumnos/as non poderán sair do recinto escolar durante o tempo de comedor salvo cos seus país/nais/titores e previa información ao equipo directivo ou encargada do comedor. 10. Durante o recreo de sobremesa o alumnado deberá permanecer no patio, ou ben nas zonas do centro habilitadas para eles en caso de choiva (biblioteca). 11. A encargada debe de ordenar as actividades durante o tempo de comedor e do recreo, polo tanto o alumnado deberá respectala, seguir as súas directrices e colaborar con ela para un bo funcionamento do servizo. 12. Todas as normas son supervisadas e coordinadas pola dirección do centro. Horario do servizo do comedor O horario do comedor estenderase dende as 14:00 horas ás 16:00 horas. Por seguridade dos alumn@s, e salvo nos horarios de saída, as portas do Centro permanecerán pechadas durante o horario de comedor. No horario de comedor os alumnos estarán baixo a tutela dos coidadores de comedor que serán os seus responsables. Ao rematar o comedor os alumnos deberán ser recollidos polo pai/nai/titor legal, salvo: a) Autorización expresa do pai/nai/titor legal, para ser recollidos por outra persoa. b) Autorización expresa do pai/nai/titor legal, para que o neno/a abandone só o colexio (só alumnado de 5º e 6º )
 42. 42. c) Que o neno quede no colexio a realizar actividades extraescolares. No tempo que dure o servizo de comedor os alumnos/ás poderán facer uso dos servizos sanitarios e os patios do centro. Non poderán utilizar nin andar polo resto das dependencias do centro. Límite de prazas e solicitudes de inscripción. Poden acollerse ao servizo de comedor todos os alumnos matriculados no centro que así o soliciten e a ANPA así o dispoña e sempre que haxa prazas vacantes. Poderán facer uso do comedor alumnos/ás con carácter esporádico. Para acollerse a este servizo esporádico será requisito imprescindible comunicalo por teléfono. A hora límite de anotarse para xantar é ás 16.00h. do día anterior. Esa mesma hora é tamen para anular o menú do día seguinte. Persoal do comedor. O persoal de vixilancia do servizo de comedor será nomeado pola empresa concesionaria do servizo de comedor e deberá reunir os requisitos e titulación exisidos pola normativa vixente. Serán os responsables dos/ás usuarios/ás durante o horario de servizo de comedor, vixiándos e coidándos ata que sexan recollidos conforme ao establecido neste regulamento. Establecerán as pautas de actuación dos/ás usuarios/ás, educándoos nas normas básicas de comportamento na mesa. Marcarán as directrices de utilización dos espazos nas actividades lúdicas. Tamén será competencia deste persoal as seguintes funcións, acordes ca súa categoría profesional, nos termos que estableza o convenio colectivo de aplicación, e a título indicativo: ● Velar pola calidade e conservación dos alimentos, cumprindo as normas de sanidade e hixiene. ● Servizo de atención ás mesas dos usuarios. ● Limpeza dos equipamentos do servizo de comedor escolar, coidando o seu uso e conservación. ● Información a directiva do ANPA daquelas cuestións que afecten ao funcionamento do servizo. ● Colaborar no seguimento dos protocolos de seguridade e hixiene e de riscos laborais. ● Asistir, se é o caso, ás actividades específicas programada dentro do Plan de formación continuada ● Vixiarán en todo momento que se cumpra o establecido nesteregulamento. Relacións coa empresa concesionaria do servizo de comedor A empresa concesionaria do servizo de comedor deberá enviar á Xunta Directiva do ANPA:
 43. 43. ● A relación nominal das persoas adultas que se encarguen da prestación do servizo do comedor. ● Mensualmente, a relación de menús que se serve no comedor. ● Cumprir o establecido no contrato firmado por ámbas partes. ● O persoal do comedor estará en contacto coa Xunta directiva do ANPA, comunicándollecalquera incidencia señalable conforme ao establecido nos Capítulos anteriores. ● A Xunta Directiva do ANPA reuniranse por requirimento de calquera de eles, cando exista motivo xustificado. 22 - ESPAZOS DO CENTRO
 44. 44. 23 - PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA ANPA A ANPA XESTIONA A AULA MATIANAL, O COMEDOR ESCOLAR E AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AULA MATIANAL: HORARIO DE 7:45 ÁS 9:1O NA AULA DO COMEDOR COMEDOR ESCOLAR: HORARIO DE 14:10 ÁS 16:0O NA AULA DO COMEDOR E EN 1ºA
 45. 45. 24 - PLAN ANUAL DE LECTURA
 46. 46. Este curso 2022-2023 o nexo de unión, como en cursos anterioeres serán os ámbitos de aprendizaxe inclusivos co lema: “Pensa globalmente, actúa localmente. Unidos somos máis fortes”. Lema que parte dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e que comezamos no curso 2020-21, e pensamos que debe continuar latente debido a súa importancia e repercusión en diferentes ámbitos da sociedade e o planeta. equipo de apoio a biblioteca Para garantir o carácter interdisciplinario deste equipo, formouse con profesorado das distintas etapas quedando distribuído do seguinte xeito: Nuria Garabal, titora de 6º de Educación Primaria. Andrea Comesaña, titora de 4º de Educación Primaria e coordinadora do EDLG e Plurilingüísmo. Antía Sapiña, PT e parella pedagóxica de 5º de Educación Primaria. Débora Gulín, AL e parella pedagóxica de 6º de Educación Infantil. Ana Flores, PT e parella pedagóxica de 3º de Educación Primaria e coordinadora do plan dixital e de Polos Creativos. Lucía Melo, PT e parella pegagóxica de 4º de Educación Infantil e Coordinadora de Actividades Complementarias e extraescolares. O equipo xuntarase o terceiro martes do mes pola tarde de 18:00 a 19:00 de xeito presencial. Repartiremos as tarefas entre nós para que o funcionamento sexa mellor. Ademais dentro do horario lectivo todas dispoñemos de 2 sesións semanais, os luns despois do recreo, para levar a cabo tarefas da biblioteca (catalogar, dinamización de actividades, organización de espazos…). Nos recreos de primaria estarán todas as mestras, agás Débora Gulín e Lucía Melo. OBXECTIVOS O equipo de apoio á biblioteca establece os seguintes obxectivos para o curso 2022/2023: ● Revisar os libros e retirar os deteriorados e arranxalos ou facer expurgo. ● Programar actividades para a zona maker. ● Continuar no programa Radio na Biblio e facer a formación. ● Continuar no programa de Biblioteca Creativa e facer a formación. ● Continuar no programa “Lectura e Familias” e facer formacións, actividades e talleres ● Deseñar entre todo o profesorado as propostas de dinamización da biblioteca.
 47. 47. ● Colaborar ca biblioteca do concello e co concello de Tui para facer diferentes actividades. ● Elaborar e executar o Plan de Adquisición de compra de libros. ● Facer nunha ferramenta dixital un inventario de libros relacionados cos ODS. ● Crear en Agueiro un banco de recursos para traballar a alfabetización informacional. ● Crear un horario no que as clases poidan apuntarse para ir á biblioteca co seu grupo para traballar a competencia ALFIN. ● Abrir a biblioteca polas tardes para o préstamo para familias. ● Formar á comunidade educativa de como se fai o préstamo de libros, ubicación dos libros na biblioteca, CDU… ● Dinamizar o blog da biblioteca. ● Realizar unha avaliación por parte dos usuarios da biblioteca e unha autoavaliación dende o equipo de apoio á biblioteca para mellorar o que sexa preciso. ● Formar aos voluntari@s nas súas funcións. ● Planificar diferentes actividades para os voluntari@s. ● Realizar diferentes retos onde o noso alumnado terá que demostrar as súas destrezas, habilidades e coñecementos para realizar unha boa búsqueda de información empregando diferentes técnicas e fontes. ● Ampliar os recursos colgados no blog sobre cómo usar ferramentas web e infografías sobre búsqueda de información en internet, deselvolvemento de debates,… ● Crear o alumnado bases de orientación(infografías, vídeos, audios, visualthinkings...)para buscar información, resumir textos, facer descripcións... que estará ao alcance de todxs para o seu uso. ● Revisar o proxecto lector, tratando de facelo máis breve e claro. ● Crear e deseñar con ollos de nenxs diferentes espazos de lectura e escritura creativa nas tres zonas do patio. ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA E PARA O TRABALLO COA INFORMACIÓN Coma no curso anterior, continuaremos facendo os préstamos do alumnado polas mañás para que todos os nenos e nenas teñan acceso á lectura. Para iso, establecemos un horario semanal de préstamos e visita á biblioteca. Cada titoría, organizará os seus préstamos como lle vaia mellor, ademais o alumando ten a opción de coller préstamos nos recreos o incluso coas familias polas tardes.
 48. 48. Este ano a nosa biblioteca tamén volve a normalidade e xa permanecerá aberta nos recreos coa axuda das persoas encargadas de 5º e 6º. Os espazos de lectura serán nas aulas, na biblioteca, nos corredores…Tamén debemos ter presente a importancia do exterior, das lecturas no patio, pero tamén fora do centro: na alameda de Tui, na mariña… Os espazos son versátiles e flexibles adaptándose sempre a metodoloxía e as tarefas ou actividades programadas.
 49. 49. No noso centro, trabállase coa información dende os proxectos de aula e de centro, nas pequeñas investigacións de aula, no programa “Hoxe visitamos…” de quinto e sexto, nos ámbitos… e coa biblioteca sempre como unha das fontes de información, entre outras, coma internet. Dende as aulas ensínase e practícase a como buscar información, diferentes buscadores de internet e cales son os máis axeitados, facer mapas mentais, esquemas, exposicións orais… Para isto, teñen infografías feitas polo profesorado, que lles axudan a poñer en práctica estas ferramentas. Os martes e xoves, todo o centro traballamos por ÁMBITOS INCLUSIVOS DE APRENDIZAXE e son os seguintes: en primaria STEAM, Club de Letras, Creavisual e Social e Natural. Para o deseño das tarefas aplicaremos os principios do DUA, converténdonos en arquitect@s de programacións accesibles e flexibles, e para iso, debemos de partir de un exhaustivo coñecemento de todos os potenciais e debilidades d@s nos@s alumn@s, dos seus intereses e de aquilo que lles exclúe sistemáticamente das actividades da aula. Cando deseñemos materiais usaremos formas alternativas ao texto (imaxes, vídeos, fotografías, audio, material manipulable..) e empregaremos medios alternativos para expresarse: obxectos manipulables, música, expresión corporal… A biblioteca será fonte de recursos e materiais para os ámbitos, polo que teremos presentes todas as propostas de materiais para mercar, e afondar os ODS dende diferentes campos: a ciencia, a natureza, a literatura e investigación e as creación visuais. Todos os ámbitos nacen e enriquécense dende a biblioteca e as súas diferentes ramas: creativa, radio, informacional… e terán presentes os ODS: ● Dende o CLUB DE LETRAS crearemos quincenalmente o PROGRAMA DE RADIO DE A VOZ DE ATHENEA. ● Dende CREAVISUAL desenvolvemos no alumnado a creatividade, a creación de contidos audiovisuais, artísticos, …. ● Dende STEAM traballarase o pensamento computacional, a programación, a creación de videoxogos, contidos dixitais…, o desenvolvemento da zona maker e creativa da biblioteca. ● Dende Social e Natural coñecerán en profundidade o noso entorno de Tui converténdose en detectives sostibles, defensores do patrimonio e creando movementos activistas, campañas de concienciación… LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS EN RELACIÓN COA BIBLIOTECA ESCOLAR NO CENTRO Dende o equipo de biblioteca, as nosas liñas principais de actuación serán: – EN RELACIÓN COA ORGANIZACIÓN E XESTIÓN; A CONFIGURACIÓN DA BIBLIOTECA COMO «LABORATORIO CREATIVO DE APRENDIZAXES».
 50. 50. ● Manteremos a distribución actual da biblioteca xa que favorece tanto as actividades individuais, coma outras grupais tanto de lectura, coma de creación, investigación… Pero sempre manteremos o profesorado unha actitude observadora, e escoitaremos as necesidades do alumnado, abrindo as posibilidades de cambio, mellora, enriquecemento…. dos espazos e zonas. - Realizaremos o Plan Anual de Lectura e daremos difusión dos novos documentos. - A principio de curso faremos unha pequena selección daquelas conmemoracións que queramos levar a cabo, facendo unha programación con tempo de actividades de calidade, e en coordinación con outros equipos do centro. - Revisaremos de novo os nosos fondos para facer expurgo. - No equipo estableceremos os criterios para o plan de adquisición de compra de libros deste curso. - É importante a formación do alumnado, profesorado e familias, que se fai a principio de curso para saber como se organiza a biblioteca, como se fan os préstamos en Koha, com ver o catálogo, como buscar os libros… - Crear un recuncho musical en colaboración co mestre de música. - Creación do grupo de voluntarixs de 5º e 6º de primaria e a súa formación sobre a organización dos fondos da CDU e dos espazos, as súas funcións, o establecemento de quendas, aportación das súas propostas.... – EN RELACIÓN COA DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA, A SÚA INTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO CURRÍCULO E A SÚA CONTRIBUCIÓN Á ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE E AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DO ALUMNADO. - Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 que co último proxecto trimestral de centro comezamos a coñecer, investigar e crear contido, seguirán sendo o noso referente á hora de programar propostas dende a biblioteca e no noso Plan de Adquisición de compra de libros. - Xa que a meirande parte do profesorado será novo, realizaremos como este curso unha formación sobre aplicacións e ferramentas web que utilizamos moito no centro, tanto alumnado coma profesorado, e tamén ensinaremos e explicaremos o uso dos recursos materiais inclusivos que temos na biblioteca. - Seguiremos dinamizando o blog, compartindo novas no foro de bibliotecas escolarese a través do Instagram do cole (conta cun apartado de biblioteca) as actividades, novidades da biblioteca, noticias… Trataremos de que unha persoa do equipo sexa a encargada destas tarefas para que poida haber máis movemento de novas entradas. - Será o noso terceiro ano dentro do programa de bibliotecas creativas, e continuaremos creando actividades, materiais e propostas dende a biblioteca, ademáis de ampliar a nosa formación.
 51. 51. ● A radio na biblio estará vinculada ao Ámbito do Club de Letras, e cada 15 días os nenos e nenas crearán un novo programa a partir do traballo en cada un dos cursos. Ademais o alumnado de 5º participará coa RMTUI para facer as súas recomendación lectoras con outros centros da contorna. ● Realizaremos diferentes retos onde o noso alumnado terá que demostrar as súas destrezas, habilidades e coñecementos para realizar unha boa búsqueda de información empregando diferentes técnicas e fontes. ● Para dinamizar o uso dos xogos de mesa que temos na biblio faremos unha xornada de “Aprendemos xogando” tanto para as familias como para o alumnado. – EN RELACIÓN COA FORMACIÓN DE USUARIOS E ADQUISICIÓN DA COMPETENCIA INFORMACIONAL (COMPETENCIA PARA O TRATAMENTO DA INFORMACIÓN INCLUÍDA NA ACTUAL «COMPETENCIA DIXITAL»). ● Ampliaremos os recursos colgados no blog sobre cómo usar ferramentas web e infografías sobre búsqueda de información en internet, deselvolvemento de debates,… ● Faremos un banco de recursos en Agueiro para toda a comunidade educativa. ● O alumnado creará bases de orientación (infografías, vídeos, audios, visualthinkings...)para buscar información, resumir textos, facer descripcións... que estará ao alcance de todxs para o seu uso. Tamén será importante formar ao alumnado no pensamento crítico, e en analizar as noticias e información de internet facendo ver que non sempre o que atopamos na rede di a verdade, e que debemos de contrastar a información. ● Continuar participando coa Radio Municipal de Tui para que o alumnado explique os seus proxectos. – EN RELACIÓN CO FOMENTO DA LECTURA E CO DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR DE CENTRO (EN MATERIA DE LECTURA, ESCRITURA E HABILIDADES NO USO, TRATAMENTO E PRODUCIÓN DE INFORMACIÓN). - Entre os principais retos neste apartado propoñémonos seguir promovendo con propostas atractivas, fondos e actividades, o achegamento á biblioteca de todo o alumnado e da escola, especialmente daqueles máis reticentes á lectura como actividade pracenteira. Asesorar aos usuarios na selección de novas lecturas, deseñar actividades motivadoras de fomento da lectura, dar propostas para as horas de ler ao profesorado… - Volveremos a facer os apadriñamentos lectores trimestrais de xeito presencial. ● Revisaremos o proxecto lector, tratando de facelo máis breve e claro. ● Continuar participando con outros centros e coa RMTUI no programa de radio de recomendacións lectoras.
 52. 52. ● Crear e deseñar con ollos de nenxs diferentes espazos de lectura e escritura creativa nas tres zonas do patio. ● Crear constelacións lectoras por ciclo ou curso. ● Crear un recuncho coas novedades e outro por temáticas para as conmemoracións. ● Crear a bibliopatio coa colaboración dos axudantes. – EN RELACIÓN COS AVANCES CARA A UNHA BIBLIOTECA INCLUSIVA. - Continuaremos comprando libros manipulativos, sensoriais, de lectura fácil… - Facer separadores coas cores da CDU e imaxes para facilitar a identificación da temática coma para favorecer a autonomía. - Facer abecedarios pequenos, tipo marcadores, para que cando o alumnado precise buscar ou devolver un libro o colla, se oriente e despois o devolva. - Marcar o chan con pegatinas de cores onde estan os libros de narrativa e con pegatinas brancas onde están os libros de información para facilitar a accesibilidade. – OUTRAS ACTUACIÓNS. - O Equipo de Biblioteca seguirá formándose en relación coas bibliotecas escolares, atención á diversidade, lectura... para poder enriquecer á biblioteca e as propostas. - Coordinarémonos ca biblioteca Municipal de Tui para a posta en práctica de actividades conxuntas, e cos diferentes centros do concello para a organización do Tui Le. SECCIÓNS A biblioteca seguirá ubicada no mesmo espazo, con todos os seus fondos de libros, xogos, robots, construccións e material creatvo e inclusivo. Ademais os corredores de primaria tamén contarán con zonas de lectura con libros descatalogados, e o resto do material inclusivo e xogos atópanse na aula de recursos do primeiro andar no lateral de 3º e 4º de primaria. Para as bibliotecas de aula son diferentes as opcións que se escolleron. Por un lado, en infantil continuamos pedindo un libro a cada nenx para este espazo que se cambiará cada trimestre ou será o mesmo durante todo o curso, dependendo da mestra. En primaria a biblioteca de aula se creará cos libros que collen de préstamo as mestras. RUTINAS DE LECTURA MOMENTOS DE LER: Este curso continuaremos ca HORA DE LER dende as 12:05 ata as 12:30. Semanalmente teremos unha sesión de hora de ler en inglés, acompañados do auxiliar de conversa nalgún grupo.
 53. 53. MOCHILAS VIAXEIRAS: Seguimos cas nosas MOCHILAS VIAXEIRAS, con narrativa en castelán, galego e inglés, poesías, audiovisuais, xogos…, e que visitarán as casas de cada neno e nena durante unha semana. Nesta mochila vai unha libreta en branco e diferentes propostas dependendo do curso. Continuaremos facendo mochilas viaxeiras para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo con libros de lectura fácil, sensoriais, con pictogramas… LECTURAS COMPARTIDAS: continuaremos facendo as lecturas compartidas. As faremos no exterior ou biblioteca.. O apadrinamento farase por aulas. A aula dos maiores contará contos, obras de teatro, xogos… ao grupo de menor idade e tmén as faremos de xeito individual, alumnx maior a alumnx máis pequeno. RECURSOS HUMANOS QUE INTERVEÑEN NAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DA LECTURA Todo o profesorado do centro intervén nas actividades de fomento da lectura, xa dende as titorías sempre prográmanse actividades de fomento da lectura a través de diferentes propostas, e as horas de ler é o profesorado especialista (música, pt, al…) o que as leva a cabo. ITINERARIOS LECTORES Nas titorías de 3º, 4º, 5º e 6º fixeron unha constelación lectora con varias propostas de libros de narrativa, teatro, investigación… que xiran sobre a temática dos ODS, e que eles poden escoller os que prefiran, e incluso poden ler outros que non se atopen entre as propostas, pero que teñan en común o tema. Cada nenx ten a súa folla para poñer un selo por cada libro lido.
 54. 54. 5º e 6º de PRIMARIA Nos demais cursos todavía non teñen decididas as lecturas. ACTIVIDADES PROGRAMADAS E TEMPORALIZADAS ACTIVIDADES DO PROFESORADO: -Formación para o profesorado (1º trimestre). -Realizar as reunións mensuais de equipo (durante todo o curso). - Reunirse a Comisión de Biblioteca (durante todo o curso). -Adquisición e catalogación de fondos (durante todo o curso). -Elaboración de guías de lectura para as familias (durante todo o curso). -Dinamización da blog de biblioteca (durante todo o curso). -Informar a toda a comunidade educativa das novidades da biblioteca (durante todo o curso). -Mercar libros adaptados aos nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo para continuar coa biblioteca inclusiva (durante todo o curso). -Creación de actividades para toda a comunidade educativa (durante todo o curso). -Elaborar as memorias da biblioteca ó finalizar o curso (3º trimestre). -Facer unha avaliación continua e final do funcionamiento da biblioteca (durante todo o curso). - Creación do recuncho de libros dos ODS. ACTIVIDADES PARA AS FAMILIAS E O ENTORNO:
 55. 55. -Colaboración en celebracións onde participarán con diferentes aportacións(durante todo o curso). -Organizar actividades conxuntas ca biblioteca municipal e o concello de Tui (durante todo o curso). -Organización e participación no TUI LE(2º e 3º trimestre). -Aportación de ideas, materiais, charlas… relacionadas co lema do centro (durante todo o curso). - Participación da Protectora Aloia en charlas no centro. -Xornada de logos de mesa para as familias polas tardes. -Préstamos de libros para familias polas tardes. ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO: - Presentación sobre a organización da biblioteca (1º trimestre). -Propostas para mellorar a biblioteca que compartirán no Consello d@s nen@s (durante todo o curso). -Participación do alumnado voluntario na catalogación dos libros (durante todo o curso). -Faremos obradoiros de robótica e creación de taboleiros. CELEBRACIÓNS E CONMEMORACIÓNS: Faremos unha selección das conmemoración, programando propostas significativas e atractivas para o alumnado. As conmemoracións traballaranse dende o punto de vista das ODS Programaremos de xeito conxunto cos outros equipos do centro (dinamización da lingua galega, convivencia, plurilingüimo, extraescolares…) para crear propostas conxuntas nas que nos complementemos. No mes de setembro xuntámonos todo o profesorado e tratamos diferentes temas do primeiro trimestre. Primeiro cada persoa deixaba nun posit a súa proposta/idea sobre ese tema a tratar. Por equipos, léronse as propostas e concretouse o que se ía facer. No segundo e terceiro trimestre faremos o mesmo. As ideas que se fixaron son as seguintes: Elaboración ducha presentación e infografías para a formación de usuarios. Facer un banco de recursos en AGUEIRO. Facer o recuncho de libros sobre as conmemoracións. Mes da ciencia en galego (novembro): Cada curso fará os experimentos para os outros cursos e asía gozaremos unhas jornadas científicas que serán gravadas para despois, compartir coa comunidade educativa nas redes do cole, e na pantalla da entrada. Cada aula, poderá levar a cabo os experimentos que decida. Magosto: faremos unha convivencia na Alameda de Tui con musica tradicional galega, xogos populares… Samaín: ambientaremos a biblioteca cunha exposición de cabazas que traerán XS nenxs (27 ao 29 de outubro). Contaremos cun contacontos coa historia do Samaín (tradición e orixe). Túnel do terror e apadrinamiento lector sobre historias de medo.
 56. 56. Nadal: Facer unha recollida de xoguetes e alimentos para SOS Tomiño. Tamén faremos unha andaina por diferentes zonas de Tui cantando ou bailando panxoliñas. ACTIVIDADES PARA A IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS As familias poderán acudir polas tardes a facer préstamos para elas. Seguiremos pedindo a participación das familias en diferentes propostas, coma nos videos do mes da ciencia en galego. E tamén poderán asistir por exemplo, a dar charlas en temas que sexan especialistas e nos que estemos investigando. Ademais, no blog da biblioteca compartiremos as actividades propostas, materiais de búsqueda de información, recursos… para que cheguen a toda a comunidade educativa. Este ano continuaremos cos participación no programa “Lectura e Familias” onde trataremos de dar demanda as necesidades das familias e propoñer diferentes formacións e talleres para dinamizar os recursos da nosa biblioteca. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN Ao remate de cada curso escolar, o Equipo de Apoio á Biblioteca pide a través dunha enquisa elaborada en AbalarBox, a colaboración de mestres, familia e alumnado para avaliar o funcionamento e actividades durante o curso. Trátase dunha avaliación onde recollemos información de toda a comunidade educativa para saber aquilo que saíu ben, que hai que mellorar, que debemos continuar, para escoitar propostas, e mellorar. Na avaliación da biblioteca escolar teremos en conta os seguintes criterios: ● O uso da biblioteca por toda a comunidade educativa: mestres, nenos e nenas e familias. ● Número de préstamos. ● Exemplares máis prestados. ● Valoración dos mestres, nenos e familias das actividades realizadas. ● Propostas de mellora de mestres, nenos e familias. Rematado o curso observaremos cómo aconteceu todo, cales son os aspectos de mellora, aquilo que resultou ben e queremos mantelo… e recollerémolo na memoria final. Pero tamén é importante reflexionar durante todo o curso sobre o traballo que realizamos para poder ir mellorando todo o que poidamos, e sempre temos presentes as propostas dos nenos e nenas a través do Consello d@s nen@s.
 57. 57. 25 - PROXECTO DIXITAL Estes son tempos de cambio, de renovación, de innovación, de información...; estámonos adentrando nun novo modelo e estilo de vida: na chamada "sociedade do coñecemento". Nesta sociedade atopámonos que unha das súas características é que está hiperconectada e hiperinformada debido ao incremento das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e da variedade de linguaxes dixitais que fan preciso un cambio no xeito de nos comunicar. A educación é o motor que promove o benestar dun país polo que non pode permanecer impermeable aos cambios que se producen na sociedade. Deste xeito descubrimos outros dous términos: as TAC e as TEP.
 58. 58. Tódolos estudiantes posúen talento, pero a natureza deste talento difire entre eles. En consecuencia, o sistema educativo debe contar cos mecanismos necesarios para recoñecelo e potencialo. A incorporación das TIC permite personalizar a educación e adaptala ás necesidades e ao ritmo de cada alumno. A integración das TIC no noso centro é evidente e atópase consolidada, polo que continuamos traballando en conseguir ese ECOSISTEMA DIXITAL no que as TIC son unha peza fundamental para producir o cambio metodolóxico necesario para a mellora da calidade educativa. Atendendo ao disposto no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, no presente curso elaborarase un proxecto de educación dixital que formará parte do noso proxecto educativo. As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave como condición indispensable para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. COMPETENCIA DIXITAL SABER SABER FACER SABER SER ​ Dereitos e riscos do mundo dixital. Linguaxes específicas. ​ Emprego dos recursos para a comunicación e resolución de problemas. ​ Buscar, obter e tratar información. Crear contidos. ​ Actitude crítica, activa e realista cara as tic. ​ Curiosidade, motivación e respecto cara as tic.
 59. 59. Fontes de información Aplicacións ​ Empregar e procesar información de xeito crítico e sistemático ​ Valoración das súas fortalezas e debilidades. O CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui é un centro que aposta pola integración das TIC na práctica educativa diaria. Exemplo disto é a nosa participación nos diferentes proxectos que a consellería oferta como o Proxecto Abalar, o Proxecto e-Dixgal, o programa de introducción á robótica en Educación Primaria, Club de Ciencia ou o Programa Digicraft no teu cole. Cada curso realízanse cambios sustanciais no equipamento informático do centro, aínda que cabe destacar que a dotación pode mostrarse obsoleta nalgúns casos (…) DOTACIÓN DE RECURSOS E XESTIÓN DE ESPAZOS. ● Rede WIFI: contamos cunha rede wifi con alcance en todo o centro, salvo en puntos moi concretos e en construción, como a Aula Sensorial, onde a conexión é deficitaria. Este curso 2022-2023 estase facendo un tránsito do dominio edu.xunta.es a edu.xunta.gal para a conexión a rede WIFI. ● Á entrada do centro atópase instalada unha pantalla plana onde se proxecta información relevante como anuncios, videos e enlaces. ● O centro conta con 2 impresoras 3D que actualmente encóntranse fóra de servizo por falta de mantemento e por dificultades técnicas.
 60. 60. ● O centro conta cunha dotación de ultraportátiles INVES que se encontran obsoletos. Estes son os antigos modelos do programa E-Dixgal. Procurouse instalar as novas maquetas ABALAR pero o seu uso non é funcional. ● Contamos cos portátiles HP do programa E-Dixgal que son asignados ao alumnado de 5º e 6º de EP. ● EDI (Encerado Dixital Interactivo) na maioría de aulas, pero moito del obsoleto, carecendo da función interactiva e usándose coma soporte de proxección. ● Biblioteca: dous PCs e mesa de son para xestionar a megafonía. ● Radio escolar: portátil, mesa de son, micrófonos e auriculares. ● Dotación de robótica conformada por escornabots, Bee-Bot, Bootley, mBot, placas makey-makey. ● Dispositivos coma o iPad permiten crear oportunidades únicas para a aprendizaxe persoal a calquera nivel. Posto que estamos convencidos do seu valor como ferramenta didáctica para traballar as distintas áreas do currículum a través das súas aplicacións, aumentando a concentración do alumnado e posibilitando a aprendizaxe lúdica nos pasados cursos fixose unha considerable inversión neste tipo de dispositivos. Ditos dispositivos atópanse baixo chave e a demanda do profesorado. ● Material audiovisual no que se encontran os paneis cromas, micrófonos (de esponxa, pinza e de ambiente) e trípode. ● Dous monitores Promethean interactivos na biblioteca e na aula de música. Xestión de espazos. A antiga Aula Dixital transformouse na Aula Creavisual para impartir este Ámbito de Aprendizaxe no ciclo de 5º e 6º. Sita na planta superior, na parte destinada ó último ciclo de EP, este espazo adecuouse a esta nova función e uso. O cambio estivo motivado porque o equipamento de Pcs que alí se encontraba non estaba sendo utilizado, moito del obsoleto, así como polo crecente uso de
 61. 61. dispositivos portátiles no día a día do centro. Se mantén o panel croma, proxector e pantalla de proxección, así coma un equipo de PC e pantalla. Moito do equipamento que alí se encontraba foi retirado e dado de baixa, sí como reasignado a uso en aula. Tódalas aulas do centro contan con alo menos un ordenador con conexión a Internet e nalgúns casos dous. Tódalas aulas posúen EDI, aínda que cabe citar que a maioría, salvo ás de 5º e 6º, carecendo da función interactiva. A biblioteca conta con conexión cun ordenador para xestionar o préstamo a través así como aoutro equipo para a xestión da megafonía, acompañado cunha mesa de son. A nosa biblioteca conta cun espazo audiovisual, con micrófonos, trípiodes e panel croma. Moito do material ligado a robótica encontrase a disposición do alumnado e profesorado neste espazo. Conta con proxector, pantalla e monitor interactivo de gran tamaño para actividades e presentacións. A sala do profesorado sufriu unha remodelación durante o verán de 2022 e converteuse nun espazo máis amable e cómodo. Alí, ademáis da impresora, encóntranse 8 PCs portátiles para a xestión de recursos, creación de materiais e consulta de uso do profesorado. Nas dependencias administrativas hai tres ordenadores con acceso a internet e unha fotocopiadora-escaner. A aula de Orientación está equipada cun ordenador con acceso a Internet e impresora. A radio escolar conta cun PC portátil e unha mesa de son e efectos, con usos para a edición e xestión de programas propios desta estratexia pedagóxica. OUTRAS CONSIDERACIÓNS:
 62. 62. Dende a web do centro, pódese acceder a diferentes blogues, tanto de cada un dos Ámbitos de Aprendizaxe, como de diferentes titorías e especialidades, nas que se brinda información de cara a comunidade educativa de actividades e situacións de aprendizaxe que ocorren no centro. http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnumero1tui/node/555 Cabe destacar o crecente fluxo de información nas redes sociais, en especial en Instagram (https://www.instagram.com/ceipnumero1tui/) no que houbo un incremento no número de publicacións así coma en seguidores e seguidoras. Varios son os docentes que teñen contas profesionais e que colaboran en mostrar o día a día do centro. Nomear a Aula Virtual do centro, tamén con enlace dende a web corporativa da escola, que nos últimos anos, en especial dende a pandemia; no que se reactivou para dar unha nova ferramenta de aprendizaxe para o alumanado. No curso 2021-2022 realizouse dentro do PFPP formación ao respecto. Neste aspecto de formación, ademais de participar en distintos cursos TIC de formación do CFR e do CAFI, o noso centro participa todos os anos nun PFPP, en anos pasado participamos en formación en robótica, programación e a súa integración curricular na programación. Dependendo das necesidades, o equipo TIC, e docentes do centro que colaboran co mesmo, tamén realiza pequenas formacións para todo o claustro en torno a materiais, ferramentas, aplicacións ou xestión de recursos. Tamén somos beneficiarios do programa "Radio na Biblio", ofertado pola consellería. CONSIDERACIÓNS SOBRE O PROXECTO ABALAR E E-DIXGAL:
 63. 63. Como obxectivo xeral preténdese a integración das TIC na práctica educativa, xa que coa nosa integración na rede de centros abalar contamos cos recursos necesarios para logralo e formamos parte das Escolas 2.0. A educación non pode ser allea a un mundo cada vez máis dixital. Por iso, no noso centro participamos no Proxecto Abalar, enmarcado na Estratexia de Educación Dixital 2020, para proporcionarlle ao alumnado e aos docentes as ferramentas tecnolóxicas para que o ensino se axuste á realidade social na que viven as actuais xeracións. Concibimos Abalar como unha iniciativa para transformar a aula tradicional nun aula dixital coa implicación de toda a comunidade educativa: pais, nais, titores/as legais, docentes e alumnado. Para conseguilo Abalar iniciou a súa andaina en 2010 proporcionando aos centros educativos: ● O equipamento e a conectividade. ● Contidos dixitais. ● Accións de formación e difusión para docentes e familias. ● Canles de participación a través de espazos web e apps para docentes e familias. Abalar é unha iniciativa viva en evolución constante e desde hai tres anos ofrece contidos educativos exclusivamente dixitais para aulas de 5º e 6º de Educación Primaria, grazas á plataforma de aprendizaxe virtual E-Dixgal. AULAS DIXITAIS DE 5º E 6º DE PRIMARIA As aulas dixitais están equipadas para ofrecer aos/as alumnos/as unha experiencia educativa adaptada ás necesidades duns/dunhas rapaces/as que se desenvolven nunha contorna tecnolóxica. Dispoñen dun encerado dixital interactivo, dun proxector, dun portátil para o/a profesor/a e dun ordenador por alumno/a. Ademais, contan con conexión Wifi para que o alumnado poida acceder aos contidos dixitais e seguir a actividade educativa na aula desde o seu equipo. O alumnado ten á súa disposición os contidos de todas as materias correspondentes ao seu curso na plataforma virtual de aprendizaxe. Isto significa que non emprega libros en
 64. 64. papel. Pode acceder a esta plataforma desde calquera ordenador con conexión a Internet e empregando as claves que se lle entregan na clase. Tamén pode acceder á plataforma sen ter conexión a Internet, tanto a través do programa que xa vai instalado neste equipo, como a través das aplicacións para os sistemas operativos Android ou iOS. Deste xeito, en caso de que non dispoñan de conexión a Internet na casa, poderán seguir o curso sen dificultade. Calquera avance que realice sen conexión será actualizado de maneira automática na plataforma en canto o portátil volva a ter conexión a Internet. ​ CONTIDOS DIXITAIS Ademais do material didáctico de cada materia, integrado na plataforma E-Dixgal, os docentes teñen á súa disposición o repositorio de contidos espazoAbalar con máis de 3.000 contidos educativos dixitais en 7 idiomas e poden incluír material de produción propia. Estes contidos están deseñados para facilitar unha educación interactiva e participativa, empregando o portátil ou o encerado dixital.Ademais, o portátil proporciona ao alumnado un amplo conxunto de aplicacións educativas agrupadas por categorías como imaxes en 3D de planetas; dicionarios para as materias de lingua; apps de experimentos e circuitos eléctricos para física ou de operacións e gráficas para matemáticas, entre outras… O emprego destes recursos e ferramentas facilita ao alumnado a adquisición de competencias dixitais necesarias para o seu desenvolvemento persoal e profesional. CARACTERÍSTICAS DO PORTÁTIL O PC Portátil HP ProBook x360 11 G1 EE, pode ser utilizado tanto no modo portátil como no modo tableta. No centro educativo, a conexión á rede WIFI Abalar é automática, polo que non é necesario que o/a alumno/a faga ningún tipo de configuración. No fogar, o/a alumno/a pode conectar o equipo a unha rede WIFI. O alumnado que leve o ordenador ao seu domicilio será para estudar e realizar as tarefas encargadas polo profesorado. Non se poderá utilizar este equipo para ningún outro uso persoal ou profesional sen a expresa autorización do centro.
 65. 65. Ademais, non poderá cederse a terceiras persoas. A utilización non permitida do equipo será recollida como conduta contraria á convivencia: ● Non se poderán realizar manipulacións no ordenador nin no software instalado. ● Deberá informarse ao/á titor/a do curso de calquera dano observado no equipo. ● O alumando comprométese a levar todos os días o ordenador ao centro coa batería completamente cargada. ● O ordenador deberá devolverse ao rematar o curso e cando o centro o solicite para realizar actualizacións, tarefas de mantemento, etc. ● Profesorado e o/a coordinador/a E-DIXGAL do centro poderán inspeccionar o ordenador cando o estimen oportuno co fin de constatar o seu estado. QUEN É RESPONSABLE DO PORTÁTIL? A responsabilidade do correcto coidado do uso e do equipo recae nos/as pais/nais/titores/as legais, respondendo da perda do ordenador ou do seu mal uso. Isto non inclúe as avarías que podan producirse na utilización diaria do equipo e que estean recollidas na súa garantía. As familias do alumando que leve o portátil para casa deberán cubrir o formulario de asunción de responsabilidade que debe entregarse debidamente cumprimentado e asinado no centro educativo. PROTOCOLO EDIXGAL Os equipos cedidos pola Xunta de Galicia ao profesorado e alumnado dos cursos E-Dixgal enténdense como unha ferramenta educativa, que contén e proporciona os recursos necesarios para o traballo diario do alumnado e do profesorado, tanto na aula, como fóra dela. Neste contexto, son ferramentas que deben acompañar ao alumnado e profesorado nas actividades educativas que realicen nos cursos. E-Dixgal, no centro, fóra do centro e no seu propio domicilio. Unha vez rematado o curso ou período de estancia do/a alumno/a ou profesor/a nun grupo E-Dixgal, o equipo debe retornar ao centro educativo que o adxudicou para a súa posta a punto e nova adxudicación a outro alumno ou profesor que o necesitará.

×