Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Mt solanellas lleida
Mt solanellas lleida
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano (20)

Anuncio

Más de COBDC (15)

Más reciente (20)

Anuncio

Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

 1. 1. Els Serveis Educatius com a eina de treball en xarxa amb les Biblioteques Escolars Raül Manzano Tovar SE del Segrià CRP Segrià
 2. 2. l’índex • Què fem des dels SE ? • Com ho fem ? Per a què ho fem ? • Què volem fer ? • Com ho volem fer ?
 3. 3. el sentit Competència comunicativa Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència lectora Tractament de la informació Competència d’aprendre i competència digital a aprendre Gust per la lectura Biblioteca escolar C E N A T Centre recursos per a l’ensenyament-aprenentatge Pla de Lectura de Centre U R L E A Transformar la informació en coneixement Lectura Transformar la informació en coneixement Lectura
 4. 4. Motivacions de promoció del model de BE: - Necessitat del sistema: - Línies estratègiques dels SE en la necessitat de millorar la lectura -Normatives: - LOE, art. 113 - Llei sistema bibliotecari de Catalunya, art. 44 - Recomanació d’organitzacions internacionals: - Directrius IFLA/UNESCO 2000 i 2002 - Educatives: - Nou currículum per competències - Possibilitat de fomentar metodologies globalitzadores
 5. 5. àmbits de treball CRP Innovació Bones Pràctiques / Pràctiques satisfactòries Centre Professorat Transferència Transferè Impacte Recursos Educatius Formació professorat
 6. 6. treball en xarxa Altres administracions Ajuntaments Diputació Departament Cultura Centre Altres serveis educatius BE ELIC ... Centre Entitats culturals BE Biblioteca Pública Entitats educatives Centre Universitat Educació no formal... BE PEE
 7. 7. formació Formació institucional, formació per a responsables de Biblioteca Escolar: Presencial i Telemàtica 1r Any: 30 hores BLOC 1 • Concepte de Biblioteca Escolar: puntedu • Organització de la biblioteca escolar i gestió amb ePèrgam BLOC 2: • Dinamització de la Biblioteca Escolar “ puntedu” • Relació i intercanvi amb la Biblioteca Pública 2n Any: 15 hores BLOC 3: Accés i ús de la informació. La competència informacional des de la biblioteca escolar. 3r Any: 15 hores BLOC 4: El Pla de Lectura de centre
 8. 8. formació Pla de Formació de Zona: Seminaris i Grups de Treball Recursos per a la lectura (responsables de BE i BP) Manual de procediments de la Biblioteca Escolar Elaboració de webs i blog de biblioteca Assessorament a Centres Organització i Gestió de la Biblioteca Escolar Dinamització de la BE (Lectura i Accés i Ús de la Informació) Treball transversal de la lectura (PLEC) Jornades Foment de l’intercanvi d’experiències entre BE, difondre per suggerir Foment de la lectura, activitats relacionades amb la lectura...
 9. 9. formació Formació de formadores i formadors: Equip ICE de Formació de Formadores i Formadors Responsables de Biblioteca Escolar potencials formadores i formadors Centre formador de centre, formació entre iguals.
 10. 10. Seminari de coordinació i dinamització puntedu Elaboració de pàgines web i bloc Dreamweaver MATRIU
 11. 11. Seminari de coordinació i dinamització puntedu Elaboració de pàgines web i bloc Localització http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/?cat=2185 http://www.xtec.cat/~fmoren34/index.htm http://www.xtec.cat/ies-canigo/Biblioweb/ Espai TAC del CRP Espai puntedu del CRP
 12. 12. L‘H a punt per llegir La biblioteca, punt de trobada I Jornada de biblioteques escolars VIII Jornades d’Intercanvi d’Experiències 26 de juny de 2007 Pedagògiques 6 i 26 de setembre de 2007 CRP de Badalona i CRP de Sant Adrià CRP de l’Hospitalet de Besòs
 13. 13. Objectius BE i centres educatius • Afavorir un canvi metodològic a les biblioteques escolars. • Donar suport al professorat. • Facilitar l’accés a recursos i serveis. • Reflexionar sobre la importància i les possibilitats didàctiques de la lectura. • Difondre les activitats que es duen a terme a les biblioteques escolars. • Donar a conèixer activitats model per als centres de primària i secundària. • Reconèixer la feina ben feta dels/les responsables de la biblioteca escolar. CRP de l’Hospitalet CRP de Badalona i CRP de Sant Adrià de Besòs
 14. 14. recursos educatius Tipologies de recursos educatius: Materials: • Documentals • Bibliogràfics • Digitals Funcionals: • Dinamització • Assessorament • Informació • Formació
 15. 15. recursos educatius materials Documentals, bibliogràfics i digitals: • Documentació bàsica per organitzar una BE • Catàlegs específics: • Guies de lectura • Guies temàtiques concretes • Maletes pedagògiques: • Maletes de lectura (pròpies, ACALI...) Contes Viatgers CRP Maresme II • Maletes temàtiques • Maletes de novetats • Banc de Recursos. La lectura font de plaer i coneixement • Treball en xarxa de diferents CRP • Uns 500 recursos per donar resposta necessitats professorat i centres http://www.xtec.net/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/index.htm • Espais web dels CRP • Diferents referències a la lectura i a les BE • Racó literari al web del CRP de La Segarra
 16. 16. recursos educatius funcionals • Informació • En relació a les activitats sobre lectura i BE de la zona • Formació: • Institucional • Pla de Formació de Zona • Formació de formadores i formadors • Assessorament: • Tractament personalitzat a responsable de BE, equip directiu i professorat • Acompanyar en diferents moments del projecte: Sensibilització, inici, procés, avaluació. Procés implantació puntedu. CRP Vallès Occidental I • Foment de l’intercanvi de coneixement i experiència entre els centres • Dinamització: • Activitats per alumnat i professorat pel foment de la lectura i escriptura Bibliomaleta de novetats literàries. Grup de dinamització BE CRP Barcelona • Activitats per familiars. La lectura a casa: xerrades a famílies CRP Baix Llobregat V • Visites a Biblioteques Públiques. Anem a les Biblioteques de Balaguer. CRP Noguera
 17. 17. Curs 2004/2005: Inici grup de treball sobre la biblioteca escolar i la lectura • Què és un grup de treball? • Objectius i dinàmiques: • Treball en equip • Itinerància • Coordinació del grup (CRP) • Definició de l’eix de treball: •Dinamització de la lectura al centre • Com, qui, quan, de quina manera.........? CRP del Maresme II
 18. 18. ........ com ho fem? • Recomanant-nos llibres • Buscant un llistat de llibres interessants • ... I si féssim............. • un recull de llibres amb els diners del grup de treball i ens els passem entre les diferents escoles? CRP del Maresme II
 19. 19. Quants i quins llibres es poden comprar amb 600 €? • Anem a la llibreria a comprar-los i a deixar-nos assessorar (una miqueta) CRP del Maresme II
 20. 20. Com podem organitzar i dinamitzar l'ús del munt de llibres? • Fem un llistat de tot el material i elaborem una fitxa de cadascun amb les principals característiques i propostes de treball CRP del Maresme II
 21. 21. Com ho fem per traginar el munt de llibres? • amb una maleta............molt grossa!!! CRP del Maresme II
 22. 22. Procés d’implantació del PUNTEDU CRP Vallès Occidental 1 Inici del Projecte. Objectius. Coordinació i acompanyament des del CRP. Aspectes més significatius del procés. Què hem aconseguit. Perspectives de futur.
 23. 23. CRP / Responsables PUNTEDU Facilitar informacions i recursos Dissenyar espai Puntedu a la Web CRP Promoure intercanvis d’experiències. Planificar sortides i visites Organitzar actes de cloenda.
 24. 24. la xarxa de BE, un esment especial a la BP Document per enfortir la col:laboració: • Parteix de la lectura • Aporta recursos, serveis i activitats • Contextualitza en les zones rurals • Dóna idees per un pla de lectura municipal (exemple Almenar, municipi lector) http://www.xtec.net/innovacio/biblioteques/pdf/be_bp.pdf Un exemple: Club de lectura infantil i juvenil CRP Amposta, PEE
 25. 25. CLUB DE LECTURA JUVENIL “L’acte de llegir a d’esdevindre un acte de llibertat i plaer” CLUB DE LECTURA JUVENIL - Amposta - CRP MONTSIÀ - Amposta - Biblioteca Escolar. PuntEdu
 26. 26. PLANTEJAMENT Es planteja des de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó i les Biblioteques Escolars de diferents centres d’Amposta: IES Montsià, IES Ramon Berenguer IV i els CEIP Miquel Granell i Soriano Montagut; amb el suport del CRP. Adreçat a joves entre 11 i 14 anys (6è de Primària i 1r i 2n d’ESO). Ens trobem cada dos mesos aproximadament. Un dimecres a la tarda a partir de les 18 h. a la Biblioteca Comarcal. Cada sessió té una durada aproximada d’entre una hora i una hora i mitja. CRP MONTSIÀ - Amposta - Biblioteca Escolar. PuntEdu
 27. 27. el futur: les xarxes de BE Objectius: • Continuar difonent el concepte de BE puntedu • Incrementar la qualitat del suport que es dóna a les BE • Estendre el programa a centres que no disposen de BE Organització: • A nivell de Departament d’Educació: • Des del curs 2007-08, es creen referents territorials BE (SE/SS.TT) • Reunions bimensuals per tal de: • Rebre les orientacions generals del programa • Participar en la construcció del projecte comú • Generar xarxes territorials de BE • Elaboració d’unes Orientacions per als SE/CRP per donar suport a les BE • Jornades per a SE/CRP sobre el treball en xarxa en el suport a les BE • A nivell de SS.TT: • Curs 2008-09, es creen els referents de BE de cada SE • Creació de xarxes territorials, diferents en funció del territori • Coordinació SS.TT i SE • Cooperar per tal de millorar el servei que es fa a les BE i als centres
 28. 28. Un exemple: la xarxa de BE de les comarques de Lleida Concepte de “xarxa d’innovació educativa” Organització: • Espai Permanent de la Xarxa: • 10 Referents dels SE, coordinadora ELIC, Inspecció, SS.TT • Accions per al curs 2008-09: • Constituir la xarxa, organitzar-nos i cooperar per millorar el servei • Crear un espai virtual comú: BE Comarques Lleida, Bones Pràctiques, Agenda, Enllaços, Formació, Lectures recomanades i recursos. • Espai Obert de la Xarxa: • Espai permanent, Coordinadora Equip ICE de BE, Coordinadora Seminari BE, Responsable BE CEIP Almenar –municipi lector-, IME Ajuntament de Lleida, ICE UdL, Directora BP Lleida, Responsable Infantil-Juvenil BP Lleida. • Accions per al curs 2008-09: • Elaboració d’un pla comú de lectura • Organització de les I Jornades de BE de les Comarques de Lleida ( Tardor 2009)
 29. 29. http://www.xtec.net/crp-segria/ crp-segria@xtec.cat

×