Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La biblioteca escolar com a centre de foment de la lectura. L'experiència de l'escola Costa i Llobera. Mercè Laplana

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Com Fer El Projecte De Be
Com Fer El Projecte De Be
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a La biblioteca escolar com a centre de foment de la lectura. L'experiència de l'escola Costa i Llobera. Mercè Laplana (20)

Anuncio

Más de COBDC (19)

Más reciente (20)

Anuncio

La biblioteca escolar com a centre de foment de la lectura. L'experiència de l'escola Costa i Llobera. Mercè Laplana

 1. 1. La Biblioteca Escolar, un espai d’aprenentatge COSTA I LLOBERA Recursos seleccionats i graduats en un espai i temps d’aprenentatge i en funció del projecte de lectura
 2. 2. OBJECTIUS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A CENTRE DE FOMENT DE LA LECTURA <ul><li>Desenvolupar i potenciar les competències bàsiques de lectura-escriptura i comunicatives de l’alumnat, d’acord amb el Projecte Lingüístic , el Pla de Lectura (PLEC) i procediments implicats,tot afavorint les estratègies que tenen relació amb l’atenció a la diversitat. </li></ul><ul><li>Vetllar per una aplicació coherent de les metodologies de cerca i gestió d’informació que donin resposta a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat en les diferents etapes, en el marc del projecte d’escola 3-18 anys. </li></ul><ul><li>3. Potenciar activitats d’ensenyament aprenentatge en relació a la competència comunicativa, perquè pugui ser atesa des de totes les àrees curriculars i activitats educatives, per tal de contribuir a un desenvolupament coherent i eficaç d’aquesta competència. </li></ul>
 3. 3. DESENVOLUPAR I POTENCIAR LES COMPETENCIES BÀSIQUES DE LECTURA-ESCRIPTURA I COMUNICATIVES DE L’ALUMNAT, TOT AFAVORINT LES ESTRATÈGIES QUE TENEN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ESTRATÈGIES I/0 ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN: <ul><li>Participació en les tasques de l’àmbit de la millora de les competències bàsiques de lectura/escriptura a través de la biblioteca mediateca establertes en el Pla d’Autonomia de Centre. </li></ul><ul><li>Realització d’activitats per afavorir les competències bàsiques de lectura-escriptura i comunicatives de l’alumnat dins del marc del projecte d’escola 3-18. Cal destacar:padrins de lectura, teatre per als més petits,diguem un poema, el xiulet, contes per la castanyada, els pastorets... </li></ul>
 4. 4. Els padrins de lectura
 5. 5. <ul><li>Què és </li></ul><ul><li>Objectius respecte la lectura </li></ul><ul><li>Objectius relacionals </li></ul><ul><li>Aspectes organitzatius: </li></ul><ul><li>- temporalització </li></ul><ul><li>- espai </li></ul><ul><li>- activitats prèvies </li></ul><ul><li>Paper del mestre </li></ul><ul><li>Avaluació: </li></ul><ul><li>- aspectes a valorar </li></ul><ul><li>- activitats d’avaluació </li></ul><ul><li>Situacions que han sorgit </li></ul>
 6. 6. Què és : <ul><li>Guiatge </li></ul><ul><li>Cooperació </li></ul>Aquest marc relacional, propicia situacions en les que es produeixen uns intercanvis: uns ofereixen unes capacitats en profit de possibles mancances d’altres.
 7. 7. Objectius referits a la lectura <ul><li>Compartir el plaer pels llibres </li></ul><ul><li>Fomentar l’anàlisi de les imatges </li></ul><ul><li>Relacionar la imatge amb el text escrit per afavorir </li></ul><ul><li>la comprensió lectora. </li></ul><ul><li>Increment d’estratègies lectores </li></ul>
 8. 8. Objectius relacionals <ul><li>Fomentar relacions de respecte i col.laboració </li></ul><ul><li>Potenciar el coneixement mutu </li></ul><ul><li>Ajustar la intervenció a les característiques de l’altre </li></ul><ul><li>Expressar sentiments i emocions </li></ul><ul><li>Aprofitar la literatura com a font d’aprenentatges </li></ul><ul><li>vivencials </li></ul><ul><li>Responsabilitzar-se d’una tasca cooperativa </li></ul><ul><li>Incrementar la iniciativa i la creativitat, la tolerància </li></ul><ul><li>de l’altre i la valoració de l’esforç </li></ul>
 9. 9. Aspectes organitzatius <ul><li>Temporalització </li></ul><ul><li>Espai </li></ul><ul><li>Activitats prèvies </li></ul><ul><li>- motivació </li></ul><ul><li>- configuració de parelles </li></ul><ul><li>- presentació </li></ul><ul><li>- delimitar expectatives </li></ul><ul><li>- preparació dels llibres </li></ul>
 10. 10. Observació Intervenció Valoració de la sessió Paper dels mestres
 11. 11. Avaluació
 12. 12. Situacions que han sortit <ul><li>De la cooperació entre grans i petits, neix un rierol imparable d’emocions i actituds </li></ul>
 13. 13. DESENVOLUPAR I POTENCIAR LES COMPETENCIES BÀSIQUES DE LECTURA-ESCRIPTURA I COMUNICATIVES DE L’ALUMNAT, TOT AFAVORINT LES ESTRATÈGIES QUE TENEN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ESTRATÈGIES I/0 ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN: <ul><li>Activitats per afavorir competències literàries: contacte amb autors, </li></ul><ul><li>Escoles en Xarxa. </li></ul><ul><li>Selecció i gradació de lectures i establiment de criteris. </li></ul><ul><li>Aprofundiment en la descoberta de interconnexió lectura-imatge. </li></ul>
 14. 14. DESENVOLUPAR I POTENCIAR LES COMPETENCIES BÀSIQUES DE LECTURA-ESCRIPTURA I COMUNICATIVES DE L’ALUMNAT, TOT AFAVORINT LES ESTRATÈGIES QUE TENEN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ESTRATÈGIES I/0 ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN: <ul><li>Crear el gust per la lectura: Préstec individual </li></ul><ul><li>Comunicació de novetats literàries a l’equip docent. </li></ul><ul><li>Establiment de criteris amb les famílies per afavorir el gust per a la lectura. </li></ul><ul><li>Realització d’activitats amb CRP per dinamitzar activitats de lectura. </li></ul><ul><li>Espai de comunicació entre tutors i l’EAD que ha de permetre que els objectius i les estratègies establertes siguin adoptades per cada etapa i evolucionin en funció de les necessitats dels alumnes. </li></ul>
 15. 15. PROJECTE DE LECTURA De la lectura compartida a la lectura autònoma per aprofundir en la comprensió i impulsar l’escriptura creativa LITERATURA Lectura compartida Lectura individualitzada <ul><li>Comprensió del text breu i del conjunt: </li></ul><ul><li>estructura del relat </li></ul><ul><li>anàlisi sociològica </li></ul><ul><li>anàlisi antropològica </li></ul><ul><li>... </li></ul>Expressió per imitació de l’obra per impulsar l’escriptura creativa <ul><li>De les obres </li></ul><ul><li>a l’autor </li></ul><ul><li>De l’autor </li></ul><ul><li>a l’època </li></ul>Aplicació del treball fet a la lectura compartida CREAR EL GUST PER LA LECTURA
 16. 16. VETLLAR PER UNA APLICACIÓ COHERENT DE METODOLOGIES DE CERCA, GESTIÓ I ÚS D’INFORMACIÓ QUE DONIN RESPOSTA A LA DIVERSITAT DE NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT. ESTRATÈGIES I/0 ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN: <ul><li>Potenciació del treball per projectes per adequar l’ensenyament-aprenentatge als diferents nivells de l’alumnat i així incrementar el domini de les competències bàsiques de lectura-escriptura i comunicatives. </li></ul><ul><li>Recollida d’activitats d’aprenentatge de cerca,gestió i ús de la informació i de la metodologia que s’empra per fer anàlisi i establir criteris de gradació d’us. </li></ul><ul><li>Potenciació de les TAC com eina de cerca, gestió i ús d’informació. </li></ul><ul><li>Elaboració de llistats d’adreces electròniques classificades per ampliar fonts consulta. </li></ul>
 17. 17. CERCA, GESTIÓ I ÚS DE LA INFORMACIÓ COMPETÈNCIA INFORMACIONAL ELS PROJECTES DE TREBALL
 18. 18. PROJECTES DE TREBALL <ul><li>Sorgeix d’un interès dels nens o és proposat pels mestres, entenent que és del seu interès i motivació. </li></ul><ul><li>* Entorn un tema monogràfic, aglutinador. </li></ul><ul><li>* Qualsevol tema és vàlid. </li></ul><ul><li>* Es basa en la pròpia necessitat de conèixer l’entorn proper o llunyà. </li></ul>
 19. 19. PROJECTES DE TREBALL <ul><li>Eina d’aprenentatge: Permet... </li></ul><ul><li>* Aprendre : Recollim informació que transformarem en coneixement al llarg de tot el procés. </li></ul><ul><li>* Aprendre a aprendre: Es va dotant d’estratègies que seran útils per fer el tractament de qualsevol tema. </li></ul>
 20. 20. PROJECTES DE TREBALL <ul><li>Estratègia d’organització de la feina , que parteix... </li></ul><ul><li>* Què sabem </li></ul><ul><li>* Què volem aprendre </li></ul><ul><li>* Dubtes que es generen al posar-ho en comú. </li></ul><ul><li>Situació desestructurada--- Situació estructurada. </li></ul>
 21. 21. PROJECTES DE TREBALL <ul><li>Treball cooperatiu, articulat entorn de la planificació i realització de tasques que permetran tirar endavant el projecte com a tal. </li></ul><ul><li>Mestre + nens </li></ul><ul><li>Proposta + planificació </li></ul><ul><ul><ul><li>Què fer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan fer-ho </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com fer-ho </li></ul></ul></ul><ul><li>Objectiu: donar resposta a les demandes. </li></ul><ul><li>Estimulador per a tots </li></ul><ul><li>Tots som protagonistes </li></ul><ul><li>Comuniquem el què aprenem </li></ul><ul><li>TRANSFORMEM INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT </li></ul>
 22. 22. PROJECTES DE TREBALL <ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>Registres de respostes individuals: </li></ul><ul><li>Converses </li></ul><ul><li>Fulls de treball </li></ul><ul><li>Participació en treballs </li></ul><ul><li>Aprofitar el moment de confecció del dossier per fer la valoració del què ha anat bé i el que no. </li></ul><ul><li>B) Revisió periòdica del guió per prendre consciència de com es va avançant </li></ul><ul><li>Comparar el que sabien i el que saben = Veure d’on partien i a on han arribat </li></ul><ul><li>Omplir una graella amb els aspectes que s’han treballat </li></ul>
 23. 23. QUÈ PRETENEM AMB ELS PROJECTES DE TREBALL <ul><li>PRENDRE CONSCIÈNCIA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>PRENDRE CONSCIÈNCIA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE GRUPAL </li></ul><ul><li>APRENDRE A APRENDRE </li></ul><ul><li>ESTIMULAR LES GANES D’APRENDRE </li></ul><ul><li>OBRIR NOVES VIES DE RECERCA </li></ul><ul><li>TREBALLAR LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL </li></ul>
 24. 24. VETLLAR PER UNA APLICACIÓ COHERENT DE METODOLOGIES DE CERCA, GESTIÓ I ÚS D’INFORMACIÓ QUE DONIN RESPOSTA A LA DIVERSITAT DE NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT. ESTRATÈGIES I/0 ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN: <ul><li>Coordinació del pas de l’alumne per les diferents etapes per tal que les metodologies de cerca,gestió i ús de la informació quedi garantida sense canvis significatius. </li></ul><ul><li>Anàlisi i aprofundiment en la dinamització de la biblioteca de classe i de la connexió des de les aules en xarxa. </li></ul><ul><li>Utilització de la pissarra digital interactiva per dinamitzar activitats de lectura-escriptura i cerca d’informació compartida. </li></ul>
 25. 25. POTENCIAR ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA PER SER ATESA DES DE TOTES LES ÀRES CURRICULARS I ACTIVITATS EDUCATIVES . ESTRATÈGIES I/0 ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN: <ul><li>Dinamització de la revista escolar: El Xiulet del barri, en format paper i virtual des del projecte de la biblioteca-mediateca i amb coordinació de la comissió web per treballar la competència comunicativa com eina d’ús efectiu de la comunicació. </li></ul><ul><li>Augment del fons Epèrgam de la biblioteca amb documents de diferents formats i en llengües diverses. </li></ul>
 26. 26. POTENCIAR ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA PER SER ATESA DES DE TOTES LES ÀRES CURRICULARS I ACTIVITATS EDUCATIVES . ESTRATÈGIES I/0 ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN: <ul><li>Acompanyament dels alumnes en el treball de competència oral en la difusió per radio de les seves recomanacions literàries. </li></ul><ul><li>Difusió al web de l’escola de les recomanacions de llibres fetes pels alumnes i creació de l’enllaç amb la guia de novetats infantils i juvenil “ Quins llibres...?”. </li></ul>
 27. 27. Comunitat educativa BIBLIOTECA <ul><li>Projecte de Lectura. Per: </li></ul><ul><li>Informar-se. </li></ul><ul><li>Formar l’usuari. </li></ul><ul><li>Crear el gust per la lectura. </li></ul><ul><li>Espai i temps d’aprenentatge: </li></ul><ul><li>Text. </li></ul><ul><li>Imatge. </li></ul><ul><li>So. </li></ul><ul><li>Paraula. </li></ul>Projecte Educatiu Currículum Projecte lingüístic
 28. 28. INFRASTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS PREVISTOS PER LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES <ul><li>Reunions d’Etapa </li></ul><ul><li>Reunions de Cicle </li></ul><ul><li>Àmbit de biblioteca-mediateca </li></ul><ul><li>Epèrgam: www.xtec.cat/epergam </li></ul><ul><li>Consell de redacció de la revista “ El Xiulet del barri” </li></ul><ul><li>Programa de ràdio “ El Galliner” </li></ul><ul><li>Portal web de l’escola: www.costaillobera.org </li></ul><ul><li>Pla de Formació del Departament d’Educació </li></ul><ul><li>Guies de lectura : Quins llibres...? www.xtec.cat/epergam </li></ul>
 29. 29. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE <ul><li>Avaluació dels aspectes de millora de l’Àmbit de biblioteca/Mediateca (PMAC) </li></ul><ul><li>Graelles d’avaluació dels Projectes de Treball </li></ul><ul><li>Reunió d’avaluació del consell de redacció del Xiulet del Barri </li></ul><ul><li>Pla Anual de Centre i Memòria del Pla Anual </li></ul><ul><li>Avaluació del Projecte per a la Millora de l’Autonomia de Centre amb l’Avaluació Global Diagnòstica </li></ul><ul><li>Àmbits de discussió </li></ul><ul><ul><ul><li>Els Cicles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les Etapes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àmbit de Biblioteca/Mediateca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àmbit de Metodologia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Equip d’Atenció a la Diversitat </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Gràcies Ha estat un plaer! Mercè Laplana Dolors Bastida

×