Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Projecte Campus
Projecte Campus
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

El camí al núvol de la UOC

Descargar para leer sin conexión

Presentació a càrrec de David Ufano i David Ayala (UOC) duta a terme a la 23a edició de la Trobada de l'Anella Científica (TAC'19) celebrada el 20 de juny de 2019 a la Sala Francesc Cambó del Recinte Modernista de Sant Pau.

Presentació a càrrec de David Ufano i David Ayala (UOC) duta a terme a la 23a edició de la Trobada de l'Anella Científica (TAC'19) celebrada el 20 de juny de 2019 a la Sala Francesc Cambó del Recinte Modernista de Sant Pau.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a El camí al núvol de la UOC (20)

Más de CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (20)

Anuncio

Más reciente (20)

El camí al núvol de la UOC

 1. 1. uoc.edu uoc.edu Juny 2019 UOC - Camí al Cloud TAC 2019 Àrea de Tecnologia - UOC
 2. 2. uoc.eduJuny 2019 2 00.0 1. Qui som 2. D’on venim 3. Estat del Cloud 4. Oficina del Cloud i DevOps 5. Casos d’ús 6. La nostra estratègia 7. Full de Ruta 8. Lliçons apreses Índex
 3. 3. uoc.eduuoc.edu 1 3Juny 2019 Qui som
 4. 4. uoc.eduJuny 2019 4 1.1 Qui som >70.000 estudiants 72.000 graduats 27 graus 46 màsters >300 màsters propis, postgraus, especialitzacions ~400 seminaris, cursos d’idiomes, MOOC 4.600 personal docent 4 programes de doctorat
 5. 5. uoc.eduuoc.edu 2 5Juny 2019 D’on venim
 6. 6. uoc.eduJuny 2019 6 02.1 D’on venim AWS EC2 Desenvolupadors Insatisfacció del negoci, degut a les contínues interrupcions al servei Alta càrrega de feina a l’equip de sistemes per a mantenir viu el servei2 1
 7. 7. uoc.eduuoc.edu 3 7Juny 2019 Estat del Cloud a la UOC
 8. 8. uoc.eduJuny 2019 8 03.1 Estat del Cloud Computació Col·laboració Serveis / SaaS
 9. 9. uoc.edu 9 03.2 Piràmide de decisió IaaS PaaS CaaS FaaS SaaS #serverless opcionspreferents personalització administració personalització administració 1 2 3 3 Servicios
 10. 10. uoc.eduJuny 2019 10 03.3 Arquitectura d’alt nivel Fargate, Lambda, Aurora, S3, Cloudfront, SQS SNS, …. AppService, DBaaS (MySQL, SQLServer), Data Lake Store & Analytics Legacy DB APIGATEWAY(passarel·la) DB DB DB Legacy Apps
 11. 11. uoc.eduuoc.edu 4 11Juny 2019 Oficina del Cloud i DevOps OT CLOUD
 12. 12. uoc.eduJuny 2019 12 04.1 La nostra història al Cloud 2011 2014 2017 Descàrrega de materials UOCMedia (gestió de vídeo) Creació de la Oficina del Cloud 2019 Nova Plana d’Inici del Campus Descarregar la sortida a internet Millorar el servei: temps de pujada dels vídeos Millorar el govern Escalabilitat Agilitat
 13. 13. uoc.eduJuny 2019 13 04.2 Oficina del Cloud Suport Govern Tasques operatives OT CLOUD Aprovisio nament ● Definició de polítiques i compliment normatiu ● Seguretat ● Gestió i control de costos ● Contractació ● Automatització i optimització ● Gestió de credencials ● Inventari ● Donar suport als integradors i als diferents equips de la UOC. ● Comunicació, divulgació, suport. ● Gestionar la interlocució amb els proveïdors de Cloud. ● Valoracions econòmiques ● Configuració dels diferents serveis ● Monitorització dels diferents serveis ● Control de backups ● Resposta davant incidents
 14. 14. uoc.edu 14Juny 2019 DEPLOYBUILDREPOSITORI (GIT) TEST codi test unitari test integració test seguretat test ... Integrador quadre de comandament 04.3 DevOps + QA + Sec
 15. 15. uoc.eduuoc.edu 5 15Juny 2019 Casos d’ús
 16. 16. uoc.eduJuny 2019 16 05.1 Casos d’ús: Serverless API GATEWAY Apps UOC Lambda DynamoDB SNS Notificacions PUSH1 Missatgeria multipropòsit (queue)2 API GATEWAY Apps UOC Lambda DynamoDB SNS SQS CPDprivatCloudpúblic altres serveis
 17. 17. uoc.eduJuny 2019 17 05.2 Casos d’ús: Serverless Nanoserveis GSuite3 API GATEWAY Apps UOC Lambda 1. Consulta perfil usuari 2. Gestió de subscripció a grups CPDprivatCloudpúblic Contingut estàtic protegit4 Cloudfront S3 Lambda SAML 1. SP SAML + JWT 2. Custom Auth (JWT) 3. Signed Cookies
 18. 18. uoc.eduJuny 2019 18 05.3 Casos d’ús: Serverless API GATEWAY Legacy Apps Fargate Aurora Plana d’Inici del Campus (6% de la potència anterior) CPDprivatCloudpúblic Legacy DB DB DB DB
 19. 19. uoc.eduJuny 2019 19 05.4 Casos d’ús: Business Intelligence API GATEWAY Apps UOC Data Lake Store Data Lake Analytics CPDprivatCloudpúblic Azure Integration Services Azure Data Factory Legacy DB
 20. 20. uoc.eduJuny 2019 20 05.5 Casos d’ús: eines docents (PaaS + DBaaS) Beanstalk AWS RDS Moodle1 Beanstalk AWS RDS xWiki2 AppService Azure MySQL Blogs3 (*) 60 blogs (x2 entorns, PRE i PRO)
 21. 21. uoc.eduJuny 2019 21 05.6 Casos d’ús: UOCLabs Laboratoris de Docència1 Laboratoris de Recerca2 Facilitar la innovació docent3 Eixos d’actuació Service Catalog Autoservei de Stacks o VM 1.1 SAML VDI SAML Pràctiques DataScience 1.2 IoT SAML Pràctiques Admin Cloud 1.3
 22. 22. uoc.eduuoc.edu 6 22Juny 2019 La nostra estratègia
 23. 23. uoc.eduJuny 2019 23 06.1 ● Cloud first, cloud públic preferent ● Si una solució existeix en mode SaaS, utilitza-la ● Si no existeix en mode SaaS: ○ Si resol un problema comú, utilitza opensource ○ Si és un problema poc comú, compra ● Si no existeix, ets únic: construeix-lo ○ Redueix al mínim el codi propi (només allò que sigui core del teu negoci) ● A l’hora de construir, fes-ho sobre serveis gestionats, centra’t en la lògica de negoci Estratègia i principis
 24. 24. uoc.eduuoc.edu 7 24Juny 2019 Full de ruta
 25. 25. uoc.eduJuny 2019 25 07.1 ● Hibridació: connexió directa a Cloud ○ AWS Direct Connect ● Ampliar i millorar la nostra estratègia de DevOps ● Automatitzar la creació dels “entorns d’execució” (infraestructura com a codi > Terraform) ● Definir l’estratègia de migració del nostre Legacy a Cloud: lift and shift vs replatform vs refactor ○ Com ho fem amb la base de dades? Roadmap
 26. 26. uoc.eduuoc.edu 8 26Juny 2019 Lliçons apreses
 27. 27. uoc.eduJuny 2019 27 08.1 ● Anar al cloud és un canvi cultural en molts aspectes, no només el tecnològic ● S’ha de gestionar el canvi i les expectatives a tots els nivells (negoci, direcció, proveïdors, ...) ● Plantejar l’estratègia de DevOps abans del moviment al núvol i definir models d’arquitectures marc ● Si treballes amb proveïdors externs, s’ha de gestionar el canvi i el seu acompanyament: procediments i estàndards Lliçons apreses
 28. 28. uoc.edu UOC.universitat @UOCuniversitat @uocuniversitat
 29. 29. uoc.eduJuny 2019 29 ¡Moltes gràcies! David Ayala @davidayalas david.ayala@uoc.edu David Ufano dufano@uoc.edu

×