Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)

Hace 1 mes 8 Visualizaciones

Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca

Hace 2 meses 499 Visualizaciones

Security Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademy

Hace 4 meses 73 Visualizaciones

Enginyeria Informàtica: una cursa de fons

Hace 6 meses 12 Visualizaciones

Transformació de rols i habilitats en un món ple d'IA

Hace 6 meses 17 Visualizaciones

Fons de discos perforats de cartró

Hace 6 meses 13 Visualizaciones

Biblioteca Digital Gencat

Hace 6 meses 48 Visualizaciones

El fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusió

Hace 6 meses 17 Visualizaciones

El CIDMA: més enllà dels espais físics

Hace 6 meses 22 Visualizaciones

Els serveis del CSUC per a la comunitat CCUC

Hace 6 meses 34 Visualizaciones