Montse Boada

Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest LluchConsorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
Hospital Universitari Dexeus
REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA
Montse Boada
Utilització creixent de la medicina
en reproducció i en les primeres etapes vitals …
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
5
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Reproducció Assistida
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Geyter, C. et al. (2018). ESHRE pages ART in Europe, 2014
> 7 milions de nens nascuts per TRA
Reproducció Assistida
Victoria Anna 1984
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Louise Brown, 1978
Faddy et al. 2018
Se estima que el 3% de la població mundial
haurà nascut per TRA a l’any 2100
Reproducció Assistida
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
POBLACIÓ MUNDIAL: 8.000 milions de persones
JUNY 2023
❶
❷
❸
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
El principal efecte de la
superpoblació és el consum
“desigual” i “desmesurat” de
recursos.
El planeta té una capacitat
limitada de generació de matèria
primera i cada any el dèficit dels
recursos naturals consum
d'aquests recursos a un ritme més
ràpid del qual el planeta és capaç
de generar-los arriba més d'hora.
www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/causas-consecuencias-s
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
TRAs Infertilitat/
Esterilitat
Reproducció Assistida
• La infertilidad es un problema de salud mundial que afecta a millones
de personas en edad de procrear en todo el mundo. Los datos
disponibles indican que entre 48 millones de parejas y 186 millones de
personas tienen infertilidad en todo el mundo.
• Se trata de una enfermedad del sistema reproductivo masculino o
femenino consistente en la imposibilidad de conseguir un embarazo
después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin
protección. La infertilidad primaria es la incapacidad de lograr un
embarazo, mientras que la infertilidad secundaria se refiere a no poder
conseguir un embarazo después de una concepción previa. La
Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS proporciona
más información sobre las numerosas causas primarias y secundarias
de la infertilidad tanto en mujeres como en hombres.
• La OMS reconoce que la prestación de servicios de calidad en materia
de planificación familiar, incluidos los de ayuda a la fertilidad, es uno
de los elementos básicos de la salud reproductiva. La OMS,
reconociendo la importancia y los efectos de la esterilidad en la
calidad de vida y el bienestar de las personas, se ha comprometido
con medidas para hacer frente a este problema y a apoyar los
servicios de atención a la esterilidad.
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Reproducció Assistida
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
INDICACIONS MÈDIQUES.
FACTORS FISIOLOGICS, ORGANICS, GENETICS...
Reproducció Assistida
FACTORS SOCIALS
• Endarreriment de la maternitat
• Nous models de família
FACTORS AMBIENTALS, ESTIL DE VIDA
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
TRA
DGP-
Malalties
genètiques
Selecció
Sexe…
Nous models de
família
Endarreriment de la
maternitat
Preservació fertilitat
ESTERILITAT
Reproducció Assistida
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
01 Factors Ambientals
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Factors ambientals i Reproducció
• Pol·lució. Contaminants atmosfèrics
• Canvi Climàtics. Augment de la temperatura
INFORM 2022
Gasos SO2, NO2, CO2
Partícules
Metalls pesats
...
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Disruptors endocrins i Reproducció
Disruptors endocrins :
Bisfenols (BPA), Ftalats, contaminants orgànics persistents (PCB)
pesticides, herbicides i insecticides (DDT)
Substancies estrogèniques, androgèniques o antiandrogèniques que poden
pertorbar e interferir en la producció, alliberació, transport, metabolisme, unió,
o eliminació de les hormones naturals del cos.
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Camps Electromagnètics i Reproducció
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
02 Estil de vida
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Estil de vida i Reproducció
•Sedentarisme
•Obesitat
•Alcohol
•Tabac
•Drogues...
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
03 Endarreriment de la maternitat
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Sexe Reproducció
• ANTICONCEPTIUS:
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
EDAT i REPRODUCCIÓ
Causes endarreriment maternitat:
Projecció laboral: Estudis /Treball
No tenir parella
No voler tenir fills
...
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
A Catalunya:
Font: IDESCAT
Edat mitjana de maternitat
1975 28,8 anys
1998 30,5 anys
2017 32.8 anys
2018 32,4 anys
EDAT i REPRODUCCIÓ
Mitjana de fills
Fuente: Reproductive Ageing: Guidelines for First Line Physicians for Investigation of Infertility Problems (Canadian Fertility and
Andrology Society, 2004).
• Mes dificultats de gestació
• Mes avortaments
• Més fetus afectes
Fertilitat natural
EDAT i REPRODUCCIÓ
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
- Risc de GENERAR DEMANDA SOCIAL i
generar discriminacions. Poder adquisitiu
individual - Centres públics versus Centres
privats (Principi d'Equitat)
- PROMOCIONAR la preservació sense
indicació mèdica - Regular la publicitat -
Evitar l’especulació comercial
- Risc de MEDICALITZAR en excés la
PROCREACIÓ - Tractar dones sense
problemes reproductius - Perpetuar el
problema de retardar la maternitat
- ACUMULACIÓ de gàmetes criopreservats.
Pèrdua de contacte. Reordenació.
Preservació
fertilitat
EDAT i REPRODUCCIÓ
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
DEXEUS (2012-2022)
Preservació Fertilitat no mèdica
• Altruisme
• Anonimat
• ...
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Donació a tercers de gàmetes i embrions
EDAT i REPRODUCCIÓ
LEGISLACIÓ I
RECOMANACIONS
Derivació de gàmetes a partir de cèl·lules mare
FUTUR: Creació de
Bancs de gàmetes
procedents de
cèl·lules mare?
FUTUR?
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Donació a tercers de gàmetes i embrions
EDAT i REPRODUCCIÓ
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Derivació de gàmetes de cèl·lules mare
Riscos per a la mare:
• Patologia Cardiovascular (varius, tromboflebitis,...)
• Patologia Endocrina (diabetis gestacional,...)
• Hipertensió
• %↑ Cesàries
EDAT i REPRODUCCIÓ
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Diferencia d’edat mare-fill
Diferencies generacionals
Capacitat educacional?
Probabilitat de malaltia greu/mort
El cicle reproductiu s’acaba amb la menopausa
La natura ha programat biològicament les dones per tenir fills fins a certa edat
L’esperança de vida i la qualitat de vida en els propers anys sembla que augmentarà
significativament
85
→ 120-140 anys???
90
14 50 83
0 45
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
14 50 140
0 45
EDAT i REPRODUCCIÓ
04 Nous models de família
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
NOUS MODELS DE FAMILIA
26%
Famílies monoparentals masculina o
femenina (monomaternals)
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
NOUS MODELS DE FAMILIA
Gestació subrogada, gestació per substitució
• Una dona gesta fills per un tercer (parella o persona sola)
Subrogant, comitent Portadora, subrogada, gestant
Babygest.es
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
• L’única opció reproductiva per tenir
fills genèticament propis en:
• Parelles homosexuals
masculines
• Homes sense parella
• Parelles heterosexuals
• Cobreix un buit que les altres TRA no
poden.
• És una pràctica complexa que genera
conflictes ètics i legals.
• A Espanya s’estima que hi ha més de
1.500 casos cada any fora del país.
NOUS MODELS DE FAMILIA
Ectogènesis
Terme que fa referència a la idea de fer desenvolupar fetus fora del ventre matern.
La primera menció d’aquesta possibilitat apareix en la faula moral per a nens
"The Water Babies" escrita al 1863 per en Charles Kingsley ...
FUTUR?
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Sexe
Reproducció
TRA
Steptoe PC, Edwards RG.
Birth after the reimplantation of a human
embryo
Lancet 1978; ii: 366.
(Programació)
Medicalització de la Reproducció
Genètica
Gestació
(Donació gàmetes i embrions)
(Gestació subrogada)
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
Conclusions - Reflexions
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
La OMS cataloga l’esterilitat com una malaltia que afecta a gran part de la població y admet l'ús de les TRA
per intentar solucionar-la.
La Reproducció Assistida te com a finalitat tractar casos individuals d’esterilitat, infertilitat i problemes
genètics
L’estil de vida pot condiciona greument la capacitat reproductiva de les persones
La reproducció humana és cada cop més ineficient per efectes del canvi climàtic, pol·lució, disruptors
endocrins, ones electromagnètiques etc.
En el mon occidental hi ha una forta tendència a endarrerir la maternitat/paternitat fet que comporta un
augment dels problemes reproductius. Aquesta dissociació entre l’edat biològica de la reproducció i el desig
reproductiu ha propiciat un increment dels cicles de preservació de la fertilitat i una major demanda de TRA
amb gàmetes de donant
La societat actual és plural i diversa i hi ha nous models de família que requereixen de les TRA per a
reproduir-se (donació de gàmetes i/o gestació subrogada).
La societat és canviant i la ciència és imparable. El futur comportarà noves demandes i ens exigirà noves
solucions. Es un deure dels professionals actuar amb responsabilitat medica, jurídica i ètica.
Reflexions finals
Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
agraïments
monboa@dexeus.com
Moltes gràcies per la vostra atenció
1 de 44

Recomendados

Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. Coroleu por
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. CoroleuCriopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. Coroleu
Criopreservació ovocitaria per raons socials. Dr. CoroleuGIREXX
446 vistas41 diapositivas
La reproduccio por
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccioInstitutEscolaMedite
29 vistas3 diapositivas
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada... por
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Pediatriadeponent
804 vistas96 diapositivas
Treball biologia por
Treball biologiaTreball biologia
Treball biologiaAniiDanii
173 vistas18 diapositivas
Xerrada lactancia materna CAI 2011_05 por
Xerrada lactancia materna CAI 2011_05Xerrada lactancia materna CAI 2011_05
Xerrada lactancia materna CAI 2011_05llumetapf
681 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Montse Boada

Avortament psicologia por
Avortament psicologiaAvortament psicologia
Avortament psicologiaari_andrea
606 vistas18 diapositivas
La Inseminació Artificial por
La Inseminació ArtificialLa Inseminació Artificial
La Inseminació Artificialciencies.mon.contemporani
728 vistas14 diapositivas
Pla de naixement. 2020 por
Pla de naixement. 2020Pla de naixement. 2020
Pla de naixement. 2020Pediatriadeponent
451 vistas65 diapositivas
Creació humana por
Creació humanaCreació humana
Creació humanamireiacollm
695 vistas39 diapositivas
5 la salut i els estils de vida-nelo por
5 la salut i els estils de vida-nelo5 la salut i els estils de vida-nelo
5 la salut i els estils de vida-neloNELO TRAVER
548 vistas50 diapositivas
6 Nova guia Tabaquisme Ambiental i Salut Perinatal Infantil (TASPI) por
6 Nova guia Tabaquisme Ambiental i Salut Perinatal Infantil (TASPI)6 Nova guia Tabaquisme Ambiental i Salut Perinatal Infantil (TASPI)
6 Nova guia Tabaquisme Ambiental i Salut Perinatal Infantil (TASPI)Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum
62 vistas25 diapositivas

Similar a Montse Boada(20)

Avortament psicologia por ari_andrea
Avortament psicologiaAvortament psicologia
Avortament psicologia
ari_andrea606 vistas
Creació humana por mireiacollm
Creació humanaCreació humana
Creació humana
mireiacollm695 vistas
5 la salut i els estils de vida-nelo por NELO TRAVER
5 la salut i els estils de vida-nelo5 la salut i els estils de vida-nelo
5 la salut i els estils de vida-nelo
NELO TRAVER548 vistas
Com resoldre consultes clíniques i manternir-se al dia en farmacoteràpia por CedimCat
Com resoldre consultes clíniques i manternir-se al dia en farmacoteràpiaCom resoldre consultes clíniques i manternir-se al dia en farmacoteràpia
Com resoldre consultes clíniques i manternir-se al dia en farmacoteràpia
CedimCat 43 vistas
Reproducció i noves tecnologies. Dr. Mataró por GIREXX
Reproducció i noves tecnologies. Dr. MataróReproducció i noves tecnologies. Dr. Mataró
Reproducció i noves tecnologies. Dr. Mataró
GIREXX554 vistas
Josepmetodes anticonceptius por insjoanamigo
Josepmetodes anticonceptiusJosepmetodes anticonceptius
Josepmetodes anticonceptius
insjoanamigo468 vistas
Europa - alimentacio de lactants i nens petits por Susanna
Europa - alimentacio de lactants i nens petitsEuropa - alimentacio de lactants i nens petits
Europa - alimentacio de lactants i nens petits
Susanna680 vistas
Biotecnologia i societat por xjauset
Biotecnologia i societatBiotecnologia i societat
Biotecnologia i societat
xjauset578 vistas
Treball naturals (max, anass, alex i adria) por adria_machi
Treball naturals (max, anass, alex i adria)Treball naturals (max, anass, alex i adria)
Treball naturals (max, anass, alex i adria)
adria_machi230 vistas
Desmedicalitzant les dones por marasempere
Desmedicalitzant les donesDesmedicalitzant les dones
Desmedicalitzant les dones
marasempere85 vistas
Els trangènics (CMC) por Anna Giro
Els trangènics (CMC)Els trangènics (CMC)
Els trangènics (CMC)
Anna Giro7.3K vistas

Más de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch(20)

Montse Boada

 • 1. Hospital Universitari Dexeus REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA Montse Boada Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals …
 • 2. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 3. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 4. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 5. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 6. 5 Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 7. Reproducció Assistida Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 8. Geyter, C. et al. (2018). ESHRE pages ART in Europe, 2014 > 7 milions de nens nascuts per TRA Reproducció Assistida Victoria Anna 1984 Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 Louise Brown, 1978
 • 9. Faddy et al. 2018 Se estima que el 3% de la població mundial haurà nascut per TRA a l’any 2100 Reproducció Assistida Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 10. POBLACIÓ MUNDIAL: 8.000 milions de persones JUNY 2023 ❶ ❷ ❸ Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 11. El principal efecte de la superpoblació és el consum “desigual” i “desmesurat” de recursos. El planeta té una capacitat limitada de generació de matèria primera i cada any el dèficit dels recursos naturals consum d'aquests recursos a un ritme més ràpid del qual el planeta és capaç de generar-los arriba més d'hora. www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/causas-consecuencias-s Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 12. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 13. TRAs Infertilitat/ Esterilitat Reproducció Assistida • La infertilidad es un problema de salud mundial que afecta a millones de personas en edad de procrear en todo el mundo. Los datos disponibles indican que entre 48 millones de parejas y 186 millones de personas tienen infertilidad en todo el mundo. • Se trata de una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino consistente en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección. La infertilidad primaria es la incapacidad de lograr un embarazo, mientras que la infertilidad secundaria se refiere a no poder conseguir un embarazo después de una concepción previa. La Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS proporciona más información sobre las numerosas causas primarias y secundarias de la infertilidad tanto en mujeres como en hombres. • La OMS reconoce que la prestación de servicios de calidad en materia de planificación familiar, incluidos los de ayuda a la fertilidad, es uno de los elementos básicos de la salud reproductiva. La OMS, reconociendo la importancia y los efectos de la esterilidad en la calidad de vida y el bienestar de las personas, se ha comprometido con medidas para hacer frente a este problema y a apoyar los servicios de atención a la esterilidad. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 14. Reproducció Assistida Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 15. INDICACIONS MÈDIQUES. FACTORS FISIOLOGICS, ORGANICS, GENETICS... Reproducció Assistida FACTORS SOCIALS • Endarreriment de la maternitat • Nous models de família FACTORS AMBIENTALS, ESTIL DE VIDA Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 16. TRA DGP- Malalties genètiques Selecció Sexe… Nous models de família Endarreriment de la maternitat Preservació fertilitat ESTERILITAT Reproducció Assistida Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 17. 01 Factors Ambientals Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 18. Factors ambientals i Reproducció • Pol·lució. Contaminants atmosfèrics • Canvi Climàtics. Augment de la temperatura INFORM 2022 Gasos SO2, NO2, CO2 Partícules Metalls pesats ... Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 19. Disruptors endocrins i Reproducció Disruptors endocrins : Bisfenols (BPA), Ftalats, contaminants orgànics persistents (PCB) pesticides, herbicides i insecticides (DDT) Substancies estrogèniques, androgèniques o antiandrogèniques que poden pertorbar e interferir en la producció, alliberació, transport, metabolisme, unió, o eliminació de les hormones naturals del cos. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 20. Camps Electromagnètics i Reproducció Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 21. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 22. 02 Estil de vida Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 23. Estil de vida i Reproducció •Sedentarisme •Obesitat •Alcohol •Tabac •Drogues... Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 24. 03 Endarreriment de la maternitat Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 25. Sexe Reproducció • ANTICONCEPTIUS: Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 26. EDAT i REPRODUCCIÓ Causes endarreriment maternitat: Projecció laboral: Estudis /Treball No tenir parella No voler tenir fills ... Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 27. A Catalunya: Font: IDESCAT Edat mitjana de maternitat 1975 28,8 anys 1998 30,5 anys 2017 32.8 anys 2018 32,4 anys EDAT i REPRODUCCIÓ Mitjana de fills
 • 28. Fuente: Reproductive Ageing: Guidelines for First Line Physicians for Investigation of Infertility Problems (Canadian Fertility and Andrology Society, 2004). • Mes dificultats de gestació • Mes avortaments • Més fetus afectes Fertilitat natural EDAT i REPRODUCCIÓ Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 29. - Risc de GENERAR DEMANDA SOCIAL i generar discriminacions. Poder adquisitiu individual - Centres públics versus Centres privats (Principi d'Equitat) - PROMOCIONAR la preservació sense indicació mèdica - Regular la publicitat - Evitar l’especulació comercial - Risc de MEDICALITZAR en excés la PROCREACIÓ - Tractar dones sense problemes reproductius - Perpetuar el problema de retardar la maternitat - ACUMULACIÓ de gàmetes criopreservats. Pèrdua de contacte. Reordenació. Preservació fertilitat EDAT i REPRODUCCIÓ Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 DEXEUS (2012-2022) Preservació Fertilitat no mèdica
 • 30. • Altruisme • Anonimat • ... Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 Donació a tercers de gàmetes i embrions EDAT i REPRODUCCIÓ
 • 31. LEGISLACIÓ I RECOMANACIONS Derivació de gàmetes a partir de cèl·lules mare FUTUR: Creació de Bancs de gàmetes procedents de cèl·lules mare? FUTUR? Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 32. Donació a tercers de gàmetes i embrions EDAT i REPRODUCCIÓ Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 Derivació de gàmetes de cèl·lules mare
 • 33. Riscos per a la mare: • Patologia Cardiovascular (varius, tromboflebitis,...) • Patologia Endocrina (diabetis gestacional,...) • Hipertensió • %↑ Cesàries EDAT i REPRODUCCIÓ Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 Diferencia d’edat mare-fill Diferencies generacionals Capacitat educacional? Probabilitat de malaltia greu/mort
 • 34. El cicle reproductiu s’acaba amb la menopausa La natura ha programat biològicament les dones per tenir fills fins a certa edat L’esperança de vida i la qualitat de vida en els propers anys sembla que augmentarà significativament 85 → 120-140 anys??? 90 14 50 83 0 45 Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 14 50 140 0 45 EDAT i REPRODUCCIÓ
 • 35. 04 Nous models de família Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 36. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 NOUS MODELS DE FAMILIA 26% Famílies monoparentals masculina o femenina (monomaternals)
 • 37. Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 NOUS MODELS DE FAMILIA
 • 38. Gestació subrogada, gestació per substitució • Una dona gesta fills per un tercer (parella o persona sola) Subrogant, comitent Portadora, subrogada, gestant Babygest.es Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023 • L’única opció reproductiva per tenir fills genèticament propis en: • Parelles homosexuals masculines • Homes sense parella • Parelles heterosexuals • Cobreix un buit que les altres TRA no poden. • És una pràctica complexa que genera conflictes ètics i legals. • A Espanya s’estima que hi ha més de 1.500 casos cada any fora del país. NOUS MODELS DE FAMILIA
 • 39. Ectogènesis Terme que fa referència a la idea de fer desenvolupar fetus fora del ventre matern. La primera menció d’aquesta possibilitat apareix en la faula moral per a nens "The Water Babies" escrita al 1863 per en Charles Kingsley ... FUTUR? Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 40. Sexe Reproducció TRA Steptoe PC, Edwards RG. Birth after the reimplantation of a human embryo Lancet 1978; ii: 366. (Programació) Medicalització de la Reproducció Genètica Gestació (Donació gàmetes i embrions) (Gestació subrogada) Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 41. Conclusions - Reflexions Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023
 • 42. La OMS cataloga l’esterilitat com una malaltia que afecta a gran part de la població y admet l'ús de les TRA per intentar solucionar-la. La Reproducció Assistida te com a finalitat tractar casos individuals d’esterilitat, infertilitat i problemes genètics L’estil de vida pot condiciona greument la capacitat reproductiva de les persones La reproducció humana és cada cop més ineficient per efectes del canvi climàtic, pol·lució, disruptors endocrins, ones electromagnètiques etc. En el mon occidental hi ha una forta tendència a endarrerir la maternitat/paternitat fet que comporta un augment dels problemes reproductius. Aquesta dissociació entre l’edat biològica de la reproducció i el desig reproductiu ha propiciat un increment dels cicles de preservació de la fertilitat i una major demanda de TRA amb gàmetes de donant La societat actual és plural i diversa i hi ha nous models de família que requereixen de les TRA per a reproduir-se (donació de gàmetes i/o gestació subrogada). La societat és canviant i la ciència és imparable. El futur comportarà noves demandes i ens exigirà noves solucions. Es un deure dels professionals actuar amb responsabilitat medica, jurídica i ètica. Reflexions finals Utilització creixent de la medicina en reproducció i en les primeres etapes vitals Reproducció Assistida. Montse Boada, 2023