Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 1r c3_lab1
Tema 1r c3_lab1
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

power point expe

 1. 1. LA LLUM Cristina Valle, Carlos Murciano i Mar Pomar "La llum del sol és una barreja de llums dels colors de l'espectre." Isaac Newton (1642- 1727)
 2. 2. Índex • 1.Moviment ondulatori 1.2 On trobem les ones? 1.3 Classificació d'ones 1.4 Ones transversals i longitudonals 1.5 Ones electromagnètiques i mecàniques 1.6 Propietats de les ones • 2.Propagació • 3.Reflexió • 4.Refracció • 5.Dispersió • 6.Polarització • 7.La llum i els cossos • 7.1 La llum i els cossos • 8.Naturalesa i propagació de la llum • 9.La vista • 9.1 La vista • 10.L'ull • 11.Camp visual i procés • 12.El color • 12.1 El color
 3. 3. 1. MOVIMENT ONDULATORI Una ona propaga energia però no matèria. Què és una ona? Una ona és una perturbació que es propaga. Com es propaguen? Amb una agitació a la primera partícula del medi en que impacta i en aquella partícula s’inicia l’ona Agitació a la primera particula.
 4. 4. 1.2 ON TROBEM LES ONES? Les ones no les podem veure, però sempre estan:
 5. 5. 1.3 CLASSIFICACIÓ D'ONES ●Segons la direcció de propagació: ●Transversals ●Longitudonals ●Segons el medi pel que es propaga: ●Ones mecàniques ●Ones elecrtomagnètiques.
 6. 6. 1.4 Ones transversals i longitudonals Transversals. Si agitem la corda constantment es produeix una ona continua que es propaga per la corda: La direcció de la perturbació i la de la propagació de la ona són perpendiculars. Ones Transvensals:
 7. 7. 1.4 Ones transversals i longitudonals Ones Longitudonals: La direcció de la perturbació i la del desplaçament es la mateixa. Longitudonals. http://www.educaplus.org/pla y-127-Ondas-longitudinales-y- transversales.html
 8. 8. 1.5 Ones electromagnetiques i mecàniques • Ones mecàniques: Necessiten un medi material (aigua, aire, corda, molla...) per tal de poder-se propagar. Ex: so, ones en una molla, les onades... • • Ones electromagnètiques: Es poden propagar a través del buit. Ex: la llum, raig x, raig ultravioleta, ones de radio... • WWW WWW WWW
 9. 9. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Distància mínima entre dos punts que oscil·len en fase. - Com trobar-la? Mesurar la distància entre dues crestes consecutives. Longitud d'ones: Longitud d'ones: Longitud ona La unitat del S.I per la longitud d'ona es el m. . La unidad del Sistema Internacional para la longitud de onda es el metro.
 10. 10. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Valor màxim que adquereix la perturbació. (Alçada de la cresta) Amplitud: - Com trobar-la? Mesurar l'altura de la cresta Amplitud: Cresta Amplitud Amplitud Si la ona és mecànica es mesurarà en m. Si la ona es electromagnètica en v/m
 11. 11. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Rapidesa amb la que es desplacen les ones - Com trobar-la? Mitjançant la següent formula: v= λ · f I si la llum es propaga en el buit llavors, c = λ·f Velocitat: Velocitat: Web velocitat La unitat del S.I per la longitud d'ona es el m. λ = Longitud ones f = Frecuència www Velocitat
 12. 12. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Número d'oscil·lacions que un punt medi fa en un segon. Com trobar-la? - Contar el temps que un punt triga en donar X oscil·lacions. Freqüència: Freqüència: Es mesura en s^
 13. 13. VídeoWWW http://educacion.practicopedia.lainform a cion.com/fisica-y-quimica/como-se-produce-la-reflexion-y-la-refraccion-10596 WWW
 14. 14. 1. Velocitat - Roemer va descobrir la velocitat de la llum. - Experiment de Roemer: Quan el mirall rotatiu fa una vuitena part de volta, durant el temps que la llum va al mirall fixe i torna, la següent cara del mirall rotatiu està en la posició adecuada per reflexar la lllum cap al telescopi d’observació. - Valor de la velocitat 300.000 Km/h
 15. 15. 2.Propagació Característiques: • La llum es propaga en línea recta. La llum es deixa de veure quan un cos s'interposa entre el recorregut de la llum i la font lluminosa. • La llum es propaga en totes les direccions. Aquesta és la raó per la cual el Sol il·lumina tots els planetes del sistema solar. • La llum es propaga a gran velocitat. En un segon recorre trecents mil (300.000) kilóòmetres
 16. 16. 3.Reflexió Gràcies a aquest fenòmen els cossos que no són lluminosos s'il·luminen i els podem veure, ja que la llum rebota i ens envia la imatge del seu cos. - Definició: És el canvi de la direcció de propagació d'un front d'ona en una interfície entre dos medis diferents. - Exemples: Alguns exemples típics són la reflexió de la llum, del so i de les ones d'aigua. La reflexió:
 17. 17. 4.Refracció El fenomen de la refracció es regeix per l'anomenada llei de la refracció. - Definició: Quan la llum passa d'un medi transparent a un altre es produeix un canvi en la seva direcció a causa de la diferent velocitat de propagació que té la llum en els diferents mitjans materials. La refracció
 18. 18. 5.Dispersió - Definició: Quan observem l'arc de Sant Martí podem veure els colors que componen la llum blanca. Aquest fenomen, conegut com dispersió, es produeix quan un raig de llum composta es refracta en algun mitjà quedant separats els seus colors constituents. En el cas de l'arc de Sant Martí, la llum es dispersa en travessar les gotes d'aigua. Arc de Sant Martí
 19. 19. 6.Polarització - Definició: La polorització és un feix de llum que els atravessa, i que un d'ells pot girar respecte de l'altre. Sabem que si sobre una superfície reflectora incideix llum natural part de la llum es reflecteix i part es refracta. La polarització La polarització és quan l’oscil·lació de les ones vibra amb cert “ordre” . La polarització es classifica en lineal, circular i elíptica.
 20. 20. 7.La llum i els cossos La llum no es propaga amb igual facilitat en tots els medis materials, els quals els classifiquem com: • Cossos transparents: Deixen passar la llum, i la visió a través d'ells és nítida. • Cossos opacs: No permeten el pas de la llum. • Cossos translúcids:Deixen passar la llum, però la visió a través d'ells no és nítida.
 21. 21. 7.1 La llum i els cossos COSSOS TANSPARENTS: Ampolla d'aigua Vidre COSSOS OPACS: Mur Casc de moto COSSOS TRANSLÚCIDS: Vitrall de colors Panell
 22. 22. 8.Naturalesa i propagació de la llum - Definició: Les radiacions electromagnètiques les consideran com diminuts paquets d'energia. Les radiacions Els raigs gamma posseeixen la menor longitud d'ona de totes les radiacions electromagnètiques, i per tant la major freqüència i energia. La radiació ultraviolada comprèn fotons la longitud d'ona va dels 380 nanòmetres als 10 nanòmetres.
 23. 23. 9.La vista Perquè puguem veure, els raigs de llum entren en les pupil·les i es registren en les retines , en el fons dels ulls, on es creen imatges invertides . Aquestes es converteixen en impulsos elèctrics , portats a través del nervi òptic de cada ull al cervell , al lòbul occipital , on són interpretats. La vista Els cons són de tres tipus ; cada un conté un pigment que respon a diferents longituds d'ona de la llum -verd , vermell i blau- . La combinació d'aquestes longituds d'ona permet distingir cada un dels colors .
 24. 24. 9.1 La vista Conjuntiva: membrana mucosa transparent que cobreix i l'interior de les parpelles. Glàndules lacrimals: produeixen les llàgrimes que ajuden a netejar l'ull. Còrnia: membrana dura i transparent situada a la cobertura externa del globus ocular. Esclerótica: membrana opaca y blanca que ayuda a mantenir la forma del ull. Cristal·lí o lent: estructura transparent i corba que es troba entre l'iris i el cos vitri. Coroides: membrana intermèdia pigmentada que enfosqueix l'ull perquè es destaqui la imatge. Òrbita: cavitat on es troba contingut el globus ocular, formada pels ossos del crani i la cara. Pupil·la: obertura circular al centre de l'iris, a través de la qual penetra la llum a l'ull. Iris: part de forma circular, situada entre la còrnia i el cristal·lí.
 25. 25. 10.L'ull La miopia es produeix quan l'ull és massa llarg i la imatge es forma davant de la retina. La hipermetropia, al contrari, es produeix quan l'ull és massa curt i la imatge es forma al darrere de la retina. Les cataractes són un procés degeneratiu que consisteix en que el cristal·lí es torna opac no permetent el pas de la llum.
 26. 26. 11.Camp visual i procés Percepció: La llum entra a l'ull travessant òrgans transparents (còrnia, humor aquós, cristal·lí i humor vitri) on es busca, segueix i enfoca la imatge. Transformació: l'energia lluminosa arriba a la retina (a la màcula), on s'activen les cèl·lules sensorials (cons i bastons) que transformen la llum en energia nerviosa. Transmissió: Els impulsos nerviosos inicien el seu camí a través del nervi òptic fins a l'escorça cerebral. Interpretació: En l'escorça cerebral s'interpreten els impulsos, es reconeixen i es processen per saber el que veiem.
 27. 27. 12.El color COLORS PRIMARIS: Són aquells que poden produir la major gama de colors quan els barregem entre ells. • Tonalitat: És l’atribut que ens permet identificar els colors com vermells, grocs, blaus, etc. • Saturació: Esrefereixl grau de puresa d'un color respecte el gris. • Claridad: Intensitat de color. • • ESPECTRE: És la descomposició dels colors, del vermell al lila, que es produeix quan fem passar la llum a través d’un prisma òptic produint l’efecte de dispersió Però els elements químics en estat gasós i a temperaturas elevades produeixen espectres discontinus: •
 28. 28. 12.1 Colors Hi ha persones que tenen dificultats per diferenciar alguns colors a causa de defectes a la retina o alguna disfunció dels processos nerviosos de l'ull. La llum blanca produeïx a descompondre- el que anomenem un espectre continu, que vaig explicar el conjunto de colors que correspon a la gamma de longituds d'ona que la integren
 29. 29. ESPEREM QUE US HAGI AGRADAT! Vídeo calidoscopi

Notas del editor

 • ‹Nº›
 • 2
 • ‹Nº›
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • ‹Nº›
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

×