Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio
Anuncio

Tema 5

 1. 1. Tema 5: A Unión Europea <ul><li>O proceso de creación da Unión Europea. </li></ul><ul><li>A Unión Europea. </li></ul><ul><li>As institucións da Unión Europea. </li></ul><ul><li>A política agraria e pesqueira da Unión Europea. </li></ul><ul><li>Os grandes eixes de comunicación da Unión Europea. </li></ul><ul><li>Os servizos, o comercio e as comunicacións da Unión Europea. </li></ul><ul><li>España na Unión Europea. </li></ul><ul><li>Galicia na Unión Europea. </li></ul>
 2. 2. 1.1. A necesidade dun bloque comercial europeo. <ul><li>Tratado de Roma: O mercado común europeo. </li></ul><ul><li>Mercado interior único: Unidade económica e política. </li></ul><ul><li>Políticas concretas do Tratado de Roma. </li></ul><ul><li>Libre circulación. </li></ul><ul><li>Liberdade de competencia. </li></ul><ul><li>Leis comúns. </li></ul><ul><li>Economías de escala para competir con Estados Unidos. </li></ul>
 3. 3. 1.2. A Unión Europea. <ul><li>Tratado da Unión Europea: Tratado de Maastrich 1992 </li></ul><ul><li>Unión Monetaria. </li></ul><ul><li>Eleccións ao Parlamento Europeo (cada 5 anos). </li></ul><ul><li>Novos dereitos para as cidadás e cidadáns. </li></ul><ul><li>Políticas de soliedariedade. </li></ul><ul><li>Política exterior e de defensa común (non se conseguiu). </li></ul><ul><li>2.002: Foi cando se instalou o euro. </li></ul><ul><li>Sucesivas ampliacións. </li></ul>
 4. 4. 1.3. A Unidade Europea. <ul><li>Unidade en valores fundamentais. </li></ul><ul><li>Gran potencia económica pero con importantes desequilibrios </li></ul><ul><li>Debilidades: política exterior común, desequilibrio económico. </li></ul>
 5. 5. 2.1. Obxectivos da Unión Europea. <ul><li>O impulso do progreso económico social. </li></ul><ul><li>A afirmación da identidade europea no ámbito internacional. </li></ul><ul><li>A implantación dunha cidadanía europea. </li></ul><ul><li>O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza. </li></ul><ul><li>O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario. </li></ul>
 6. 6. 2.2. A Unión Europea e a Heteroxeneidade. <ul><li>Niveis de desenvolvemento económico e social distinto. </li></ul><ul><li>Diversidade cultural. </li></ul><ul><li>Disparidades rexionais. </li></ul><ul><li>Identidade nacional. </li></ul>
 7. 7. 2.3. Unha política rexional solidaria. <ul><li>Fondos estructurais e fondos de cohesión: Política económica rexional. </li></ul><ul><li>Préstamos: </li></ul><ul><li>Para realizar investimentos. </li></ul><ul><li>Infraestructuras de transporte e para a subministración de enerxía. </li></ul><ul><li>Obras públicas comúns culturais, educativos, da problemática xuvenil </li></ul><ul><li>Creación de postos de traballo. </li></ul><ul><li>Subvencións para axudar a manter os sectores agrícola e pesqueiro. </li></ul>
 8. 8. 2.4. A ampliación da Unión Europea. <ul><li>Grandes desequilibrios nos países que se integran nos últimos anos: Polonia, Rumanía. </li></ul><ul><li>Fondos comunitarios para esos países. </li></ul>
 9. 9. 3. As institucións da Unión Europea. <ul><li>3.1. Consello europeo: Composición e funcións. </li></ul><ul><li>3.2. Consello da Unión Europea: Composición e funcións. </li></ul><ul><li>3.3. Parlamento Europeo: Composición e funcións. </li></ul><ul><li>3.4. Comisión Europea: Composición e funcións. </li></ul><ul><li>3.5. Tribunal de Xustiza: Composición: xuíces. Función: xudicial. </li></ul><ul><li>3.6. Defensor do Pobo Europeo: Composición e funcións. </li></ul>
 10. 10. 3.7. Outras institucións. <ul><li>Máis importante: Banco Central Europeo. </li></ul><ul><li>Tribunal de Contas. </li></ul><ul><li>Comité das Rexións. </li></ul><ul><li>Banco Europeo de Investimentos. </li></ul><ul><li>Comité Económico Social. </li></ul>
 11. 11. 4.1. Unha política agraria común. <ul><li>Autoabastecemento </li></ul><ul><li>Modernización da agricultura e gandaría. </li></ul><ul><li>Fomento da agricultura intensiva. </li></ul><ul><li>Concentración das explotacións. </li></ul><ul><li>Créditos baratos. </li></ul><ul><li>Asegurar prezos mínimos. </li></ul><ul><li>Limitación das importacións de alimentos procedentes fóra da Unión Europea. </li></ul>
 12. 12. 4.2. Obxectivos da PAC. <ul><li>Causa do cambio da política agraria: </li></ul><ul><li>Aumento da produción. </li></ul><ul><li>Medidas: </li></ul><ul><li>Reducir a superficie de cultivo. </li></ul><ul><li>Conversión de terras de cultivo en zonas forestais. </li></ul><ul><li>Reducir os prezos de garantía. </li></ul><ul><li>Fomento das prácticas agrícolas sustentables. </li></ul><ul><li>O FEOGA: Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola (40% do orzamento). </li></ul>
 13. 13. 4.3. O Sector Pesqueiro Comunitario. <ul><li>Importancia do sector marítimo na Unión Europea. </li></ul><ul><li>Obxectivos da política pesqueira común: </li></ul><ul><li>Evitar a sobrepesca. </li></ul><ul><li>Medidas: </li></ul><ul><li>Establecemento de zonas de pesca. </li></ul><ul><li>Vigilancia do tamaño e volume. </li></ul><ul><li>Acordos e tratados fóra da Unión Europea. </li></ul><ul><li>Fomento da acuicultura. </li></ul><ul><li>Impulso da investigación. </li></ul>
 14. 14. 5.1. As principais zonas de industriais da Unión Europea. <ul><li>Importancia do sector. </li></ul><ul><li>Principal zona de desenvolvemento industrial de Europa. </li></ul><ul><li>Tipos de industria: Tradicional e moderna. </li></ul><ul><li>Outras zonas industriais. </li></ul><ul><li>Crise industrial nos países do leste de Europa. </li></ul>
 15. 15. 5.2. A Produción industrial. <ul><li>Proceso de desestruturación. </li></ul><ul><li>Proceso de deslocalización. </li></ul><ul><li>Consecuencias: Problema da falta dos recursos enerxéticos. </li></ul>
 16. 16. 6.1. Cara a unha economía de servizos. <ul><li>Importancia no sector servicios (70% da poboación activa). </li></ul><ul><li>Causas do aumento do sector servizos: Desenvolvemento tecnolóxico e novas actividades das sociedades avanzadas. </li></ul>
 17. 17. 6.2. O Comercio. <ul><li>Gran volume </li></ul><ul><li>42% das exportacións mundiais van a Europa. </li></ul>
 18. 18. 6.3. Transportes. <ul><li>Política comunitaria para mellorar e actualizar a ree de transportes. </li></ul><ul><li>Transporte por estrada. </li></ul><ul><li>Autoestradas e autovías: o que máis se desarrollou nestes últimos anos. </li></ul><ul><li>Rede ferroviaria. </li></ul><ul><li>Transporte marítimo de mercadorías: construcción de grandes portos. </li></ul><ul><li>Transporte aéreo. </li></ul>
 19. 19. 7.1. A entrada na España en Europa. <ul><li>Obstáculos: Réxime ditatorial e adaptación da economía española. </li></ul><ul><li>A CEE. </li></ul>
 20. 20. 7.2. A CEE e a Unión Europea tras a incorporación española. <ul><li>1986: Entrada de España. </li></ul><ul><li>Membro da comisión europea. </li></ul><ul><li>54 diputados europeos no Parlamento son españois. </li></ul>
 21. 21. 7.3. Balance da incorporación de España á Unión Europea. <ul><li>Gran influencia no desenvolvemento económico e social. </li></ul><ul><li>Fondos europeos, aumento da renda per cápita. </li></ul><ul><li>Investimentos da Unión Europea. </li></ul>
 22. 22. 7.4. A utilización dos fondos europeos. <ul><li>Tramos de autovía e AVE. </li></ul><ul><li>Melloras das infraestruturas dos transportes. </li></ul><ul><li>Programas educativos. (Erasmus). </li></ul><ul><li>A Tarxeta Sanitaria Europea. </li></ul><ul><li>Restauración de edificios de gran valor artístico. </li></ul><ul><li>Construcción de grandes complexos culturais. </li></ul>
 23. 23. 8.1. Galicia e a Unión Europea. <ul><li>Zona de converxencia. </li></ul><ul><li>- Fondos europeos en Galicia. </li></ul><ul><li>Fondo europeo de pesca: 50% para Galicia. </li></ul><ul><li>Fondo social europeo. </li></ul><ul><li>Fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural. </li></ul>
 24. 24. 8.2. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. <ul><li>O Eixe Atlántico. </li></ul><ul><li>A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal. </li></ul>
 25. 25. 8.3. A participación de Galicia na Unión Europea. <ul><li>Comité das rexións. </li></ul><ul><li>O Consello da Unión Europea: Participación técnica e política. </li></ul>

×