Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Proximitat i participació

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (12)

Anuncio

Similares a Proximitat i participació (20)

Anuncio

Proximitat i participació

 1. 1. Proximitat i Participació<br />Programa Electoral 2011<br />
 2. 2. La Participació ciutadana<br />
 3. 3. La Participacióciutadana<br /><ul><li>Creació d'una Comissió de Participació ciutadana com a òrgan consultor de les línies estratègiques de l’Ajuntament, formada per persones conegudes per la seva reconeguda vàlua professional en diferents àmbits i representants d’aquelles entitats i associacions del municipi.
 4. 4. Creació de Consells Consultius en l’àmbit esportiu, cultural i juvenil. </li></li></ul><li>La Participacióciutadana<br /><ul><li>Creació d'una taula de Mediació social per tal de donar resposta a la possibilitat de resoldre conflictes i disputes, amb l'ajut de professionals independents que ajudin a les persones a gestionar de forma positiva les seves diferències per trobar formules de convivència que satisfacin a tots els implicats.
 5. 5. Millorar els sistemes de comunicació electrònica municipal per a tots els ciutadans i ciutadanes creant un sistema de butlletí.</li></li></ul><li>La Participacióciutadana<br /><ul><li>Informació de decisions municipals, i tota la informació d'interès públic accessible mitjançant la pàgina web ajuntament; més propera i pràctica, on la gent pugui baixar els documents tipus, sol·licituds o pugui fer tràmits amb més comoditat.
 6. 6. Creació del “Banc el Temps”. És una iniciativa comunitària d'intercanvi de temps, però en el qual allò que es "presta" i es "rep" és temps dedicat als serveis i les persones. </li></li></ul><li>La Participacióciutadana<br /><ul><li>Facilitar les iniciatives lúdiques i/o culturals dels carrers o barris de la Vila.
 7. 7. Impulsarem l’estudi del contingut dels plecs de condicions tècniques i administratives i la metodologia dels concursos d’adjudicació de serveis municipals, per introduir clàusules socials que permetin incentivar la contractació de serveis amb entitats sense afany de lucre, que ocupin a persones amb discapacitat o a d’altres persones amb risc d’exclusió social, així com les que destinin tots els seus beneficis a activitats d’interès social.</li></li></ul><li>La Participacióciutadana<br /><ul><li>Fomentarem la participació ciutadana i el control municipal fent Audiències Públiques cada dos mesos, a on totes les associacions i els veïns i veïnes podran participar-hi preguntant el que creguin més adient, tenint l’equip de govern l’obligació de contestar al acte o quan és disposi de la informació sol·licitada.
 8. 8. Oferirem als ciutadans una millor atenció, contestant totes les instàncies presentades. Crearem una eina informàtica pel control del temps de resposta.</li></li></ul><li>Drets civils<br />
 9. 9. Dretscivils<br /><ul><li>Consolidarem l’actual política de Drets Civils dimensionada en funció dels nous reptes.
 10. 10. Incrementarem els convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades per tal de promoure els Drets Civils entre la ciutadania, potenciant campanyes de sensibilització dels Drets Civils conjuntament amb aquestes entitats.
 11. 11. Garantirem el desplegament del Reglament del Síndic del Ciutadà.</li></li></ul><li>Bon govern i serveis públics de qualitat<br />
 12. 12. Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Establirem un sistema d’accés directe als Regidors amb una agenda transparent i sistemes de consulta on-­line, per a atendre col·lectius i ciutadans individuals que vulguin exposar qüestions a l’Ajuntament.
 13. 13. Impulsarem el programa “Compromís amb els ciutadans” el qual donarà a conèixer ,a tots els seus usuaris o beneficiaris els compromisos de qualitat de l’Ajuntament .
 14. 14. Ampliarem els horaris de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.</li></li></ul><li>Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Impulsarem un procés de forta coordinació amb les altres administracions per les tasques de millora dels serveis públics
 15. 15. Impulsarem les Clàusules socials en compres i contractacions relatives a pràctiques de RSC per part dels proveïdors i contractistes, afavorint la contractació de serveis a entitats que formin part del tercer sector.
 16. 16. Treballarem des de la Formació perquè aquest actiu importantíssim de la nostra organització segueixi essent un dels pilars fonamentals de la nostra feina com treballadors públics. </li></li></ul><li>Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Potenciarem el voluntariat solidari dels empleats perque participin voluntàriament en activitats altruistes destinades a millorar la ciutat, construir comunitat i donar suport als més desfavorits.
 17. 17. Fomentarem la Comunicació Interna, potenciant els instruments i canals i Treballarem pel benestar i la implicació dels treballadors i treballadores en el projecte de poble i d’Ajuntament que volem assolir. </li></li></ul><li>Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Facilitarem l’accés i la formació en l’ús dels serveis municipals de informació i tramitació electrònica per a tots els ciutadans.
 18. 18. Promourem una utilització intensiva de les TIC per afavorir la informació, atenció i participació del ciutadà, sigui directament o a través del teixit associatiu. Nous serveis i canals d’atenció al ciutadà, a través del telèfon. </li></li></ul><li>Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Millorarem el desplegament de la web municipal i dels serveis i eines que facilitin la creació de continguts i el desenvolupament de xarxes socials.
 19. 19. Creació d’un cens d’industrials al municipi, per tal de garantir la rotació i igualtat d’oportunitat en la seva contractació.</li></li></ul><li>Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Realitzar una auditoria per conèixer la situació econòmica real de la hisenda municipal
 20. 20. Ajustar elssousdelscàrrecselectesalsbarems de la Federació de Municipis de Catalunya.
 21. 21. Fer un ús dels càrrecs de confiança més útil i en els casos necessaris, i promocionar el treball dels integrants de la plantilla de l’Ajuntament</li></li></ul><li>Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Crear l’ “Oficina Mòbil“, que permeti als veïns de les zones residencials la realització de tràmits sense desplaçar-se a l’Ajuntament.
 22. 22. Crear el càrrec del defensor del ciutadà, figura independent que assessorarà i defensarà el ciutadà en les relacions amb l’Administració
 23. 23. Fer ús de les noves tecnologies per garantir un servei al ciutadà més ràpid i eficient. Oferir un servei d’informació per SMS i correu electrònic.</li></li></ul><li>Bon govern i serveispúblics de qualitat<br /><ul><li>Substituir progressivament l’actual software de l’Administració municipal per un programari lliure.
 24. 24. Potenciar amb les administracionscompetents ( AOC, Diputació de Barcelona, Generalitat...) que Sant Andreu de Llavaneresesdevinguiprovapilot de l´úsintensiu de la tecnologia en totselscamps: administració, ciutadà, economia..."</li></li></ul><li>Telecomunicacions<br />Eines indispensables pel Llavaneres del demà<br />
 25. 25. Telecomunicacions<br /><ul><li>Treballarem per aconseguir definitivament amb el gestor Retevisión garantir una bona recepció a tot el poble de totes les emissions digitals.
 26. 26. Treballarem per impulsar una Televisió Local i Radio Local.
 27. 27. Impulsarem en tots els espais públics i en els edificis dependents de la gestió municipal (equipaments públics), xarxes wi­fi per tal d’apropar al ciutadà a la connectivitat de la xarxa d’Internet.</li></li></ul><li>Telecomunicacions<br /><ul><li>Creació de serveis amb TIC comuns per totes les empreses del municipi.
 28. 28. Ampliar espaiswi-fi municipi i crear una súper banda amplaambnousserveis, creant una targetaciutadanaambnousserveiscom per exemplepunts al ciutadà en funció de l’ús del poble.</li></li></ul><li>Telecomunicacions<br /><ul><li>Creació del casal TIC per joves on puguin experimentar i connectar-lo amb el TECNOCAMPUS
 29. 29. Creació del propi espai audiovisual a la xarxa, en conveniamb les administracionspertinents, creant un espai de comunicacióajuntament-ciutadania.</li></li></ul><li>Junts, una altra forma de fer política éspossible!!<br />

×