Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Изработи:Цветан Петрески
Kлима е повеќегодишен режим на времето воеден регион. Времето во еден регион може да семенува во пократки временски период...
Климатските промени се предизвикани одглобалното затоплување, а тоа е постепенотозатоплување на целата наша планета. Кога ...
Стаклените ѕидови на градината ја пропуштаат топлината, ноне дозволуваат таа да излезе. Како резултат на тоа, внатрестанув...
Стакленичките гасови се природни и кога се во соодветен делтие се од голема корист за Земјата. Тие ја подигнувааттемеперат...
Еден од начините да се проучат климатските промени коисе случуваат е преку набљудувањето на миграцијата наптиците: тоа е и...
- Штеди струја дома и на училиште (исклучи го светлотокога излегуваш од собата, не ги оставај вклучениелектронските апарат...
- Посади дрвја, тие го апсорбираат јаглерод диоксидот одатмосферата,- Одделувај го и рециклирај го отпадот, со тоа се нама...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

глобални климатски промени

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

глобални климатски промени

  1. 1. Изработи:Цветан Петрески
  2. 2. Kлима е повеќегодишен режим на времето воеден регион. Времето во еден регион може да семенува во пократки временски периоди нопромените на климата се забележуваат само надолги периоди. Тоа е така бидејќи податоците затоа каква е климата се собираат прекудолгогодишни набљудувања и проучувања насите метеоролошки елементи и појави. Когарежимот на времето ќе се промени тогаш станувазбор за климатски промени.
  3. 3. Климатските промени се предизвикани одглобалното затоплување, а тоа е постепенотозатоплување на целата наша планета. Кога наЗемјата е потопло, тогаш тоа резултира сопромена на распоредот на дождовите, променана нивото на морињата и силни влијанија врздивите животни и луѓето. Кога научницитезборуваат за климатските промени, тие најчестомислат на глобалното затоплување предизвиканоод ефектот на стаклена градина.
  4. 4. Стаклените ѕидови на градината ја пропуштаат топлината, ноне дозволуваат таа да излезе. Како резултат на тоа, внатрестанува многу топло и растенијата можат да растат дури и наместа каде што најчесто е престудено за нив. ПланетатаЗемја е опкружена од својата атмосфера. Атмосферата која еделумно составена од воздухот кој ние го дишеме всушност есоставена од различни гасови. Некои од нив, како на примерјаглерод диоксидот, имаат исти својства како стакленитепанели на стаклената градина и не и дозволуваат натоплината да избега од планетата; затоа тие гасови гинарекуваме стакленички гасови. Понатаму, енергијата одСонцето ја апсорбираат водите, почвата и живите суштествана планетата. Таа енергија постепено се враќа воатмосферата. Колку повеќе има стакланички гасови, толкуповеќе топлина е заробена. Тоа се нарекува ефект настаклена градина.
  5. 5. Стакленичките гасови се природни и кога се во соодветен делтие се од голема корист за Земјата. Тие ја подигнувааттемепературата на нашата планета и без нив би било престуденоза да се преживее. Но кога ефектот на стаклена градина епремногу силен, тогаш температурите растат пребрзо ипревисоко. Дури и најмалите промени на температурата може даимаат сериозно влијание врз животите на луѓето, животните ирастенијата; неочекуваното покачување на темепературитепридонесува и кон екстремни климатски феномени, како урагани,поплави, топлотни бранови, суши и бури, како и покачување нанивото на морињата и топење на ледниците. Ќе се променатпочетокот и крајот на годишните времиња и тоа ќе има силновлијание врз Земјат
  6. 6. Еден од начините да се проучат климатските промени коисе случуваат е преку набљудувањето на миграцијата наптиците: тоа е идејата која стои зад проектот „Пролеттадоаѓа!“ Заради климатските промени птиците порано севраќаат од зимските места на живеење и порано несатјајца. Тоа значи дека некои од нив може да имаат проблемисо наоѓање на храна, инсекти и овошје, бидејќи е можно тиесè уште да не се појавени. Тие исто така може да откријатдека нивните живеалишта кај нас повеќе не им одговараатзатоа што станале премногу влажни, премногу суви илипретопли, и тоа ќе натера да се преселат во нови области.
  7. 7. - Штеди струја дома и на училиште (исклучи го светлотокога излегуваш од собата, не ги оставај вклучениелектронските апарати итн.); најголем дел од оваа струјасе добива преку горењето на горива кои произведуваатстакленички гасови,- Користи јавен превоз и велосипед наместо автомобил;кога согоруваат бензинот и дизелот во моторитепроизведуваат многу стакленички гасови,
  8. 8. - Посади дрвја, тие го апсорбираат јаглерод диоксидот одатмосферата,- Одделувај го и рециклирај го отпадот, со тоа се намалуваенергијата која е потребна да се прозиведат нови производи,- Купувај производи кои ја штедат енергијата,информирај ги и другите за климатските промени и за тоакако можат да помогнат во намалувањето на нивите ефекти.

×