Publicidad

Ha célgépet keresel, válaszd a legjobbat!

Chemplex
4 de Aug de 2022
Ha célgépet keresel, válaszd a legjobbat!
Ha célgépet keresel, válaszd a legjobbat!
Ha célgépet keresel, válaszd a legjobbat!
Próximo SlideShare
Gépgyártó is lehet rocksztár?Gépgyártó is lehet rocksztár?
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ha célgépet keresel, válaszd a legjobbat!

  1. TechMonitor  2022. július–augusztus 56 www.techmonitor.hu A SZAKEMBER    TUDÁSTÁR A Magyar Ipari Célgép Nagydíj zsűrije kiválasztot- ta 2022-ben a  legjobb célgépgyártókat. A  paletta nem teljes, hiszen nem nevezett az  ország összes célgépgyártója,deaztgarantálomneked,hogyakiket szigorú szakmai szempontok alapján a zsűri az idén a legjobbakként jelölt meg, azokkal a gépgyártókkal érdemes együtt dolgoznod, ha gépet kell beszerez- ned vagy fejlesztened. 2022. június 28-án a Gépész Szalonról, a Nagydíj díjátadó eseményről sok médium beszámolt. Egy hónap eltelté- vel megkérdeztem a nyertes pályaművek tulajdonosait, hogy hogyan élték meg a versenyt, a díjátadót a Gépész Szalonban, illetve azt, hogy milyen hatása van a Magyar Ipari Célgép Nagydíjnak a  hétköznapjaikra, milyen fel- adatokkal fordulhatsz hozzájuk. Termék kiadagolás, beadagolás vagy csomagolás gépei kategória nyertese: Metrisoft Mérleggyártó Kft. Gyömrő-Molnár Imrét, a Metrisoft Mérleggyártó Kft. fej- lesztő mérnökét a versenyen elért eredmény inspirálja, és arra ösztönzi, hogy a jövőben is olyan gépeket, berende- zéseket építsen, amelyek megfelelnek ennek a díjnak és a verseny színvonalának. A Magyar Ipari Célgép Nagydíjra nevezett célgépükre már adtak ki ajánlatot cégeknek, és folyamatosan érkeznek hozzájuk megkeresések. A vállalat olyan automata tömegmérő berendezések spe- cialistája, amelyek elsősorban minőség- vagy fogyasztóvé- delmifeladatokatlátnakel.Másikfőterületüka csomagolás- technika,a porjellegűanyagoktóla pelletenáta mirelitárun keresztül szinte minden termékhez készítenek berendezé- seket. Az elmúlt évek kihívása a termékpalettázás témakör volt, ahol a zsákolt termékek robotos palettázását végzik. (Imrét itt éred el: gyomro.molnar.imre@metrisoft.hu) Az év célgéptervezője 2022 – Szakállas Tibor SzakállasTibor lett 2022-ben az év célgéptervezője. A tör- ténete a 2021-es versenyig nyúlik vissza, ahol a nevezett géppel a kategória legjobbjának járó díjat nyerte el: „A tavalyi 2021-es kategóriagyőzelmem után (alacsony automatizáltságú gépek) az ajánlatkérések száma meg- emelkedett 15%-kal, és ez kb. 7-8%-os rendelésnövek- ményt is eredményezett. Az  idei verseny hatására már most 2 ajánlatot adtam ki eddig ismeretlen megrende- lőknek. Mi kis és közepes méretű egyedi gépek tervezé- sével, gyártásával foglalkozunk leginkább, ezek a mecha- nikus kényszervezérléstől a szervomotoros alkalmazásig elég széles palettát takarnak le. Fő területeink: egyedi megmunkálógépek (fúró, peremező, stancoló), azok automatizálása, szállítórendszerek, hegesztőkészülékek, manipulátorok, egyéb acél gépszerkezetek tervezése, gyártása. Mivel minden területhez érteni profi módon lehetetlen, ezért minden megkeresés után alaposan átgondoljuk, hogy vajon amit kiajánlunk, azt 100%-ban teljesíteni is tudjuk-e minden tekintetben a megrende- lőnk számára. Kockázat esetén nem is küldünk áraján- latot, csak egy tájékoztatást, én így tartom korrektnek.” (Tibort itt éred el: korrektgep@gmail.hu) Gyártáselőkészítésgépei;alapanyagés nyersanyagfeldolgozáskategórianyertese:TribologicKft. Kertay Nándor, a Tribologic Kft. ügyvezetője egy olyan céget vezet, amely speciális területtel, az ipari kenőanya- gok online állapotelemzésével és kezelésével foglalkozik: „Ez a terület a jelenlegi, nem várt és nem kívánt gazdasági viszonyok között várhatóan felértékelődik, hiszen a tech- nológiáinksegítségévelmeghosszabbíthatóaz egyredrá- gább szénhidrogén-alapú ipari olajok élettartama, illetve ezzel párhuzamosan lényegesen csökkenthető a belőlük keletkező veszélyes hulladékok mennyisége. Számos ipari kenőanyagfajtára van kidolgozott, jól alkalmazható élettartam-növelő megoldásunk, beleértve a hidraulika- olajokat, hajtóműolajokat, szerszámgépolajokat és tech- nológiai megmunkálófolyadékokat.”(Nándort itt éred el: info@tribologic.hu) Kentech Kft. és HD Composite Zrt. – Teljes gyártósorok, üzemi és kisüzemi technológiák kategória nyertesei A Kentech Kft. nagyon jó kezdeményezésnek tartja a ver- senyt. Dr. Hegedűs Gergely, a  vállalat vezető tervezője számára tervezőként kifejezetten inspiráló volt a verseny- ben részt venni, és a fejlesztési folyamat eredményét szé- lesebb körben bemutatni, amely a HD Composite Zrt.-vel való közös munka eredménye: „A versenyre benyújtott pályamű jól mutatja erősségeinket. A kapcsolódó tech- nológiát megvalósító HD Composite Zrt. élen jár a poli- mer kompozitok terén a  kutatás-fejlesztésben és az  új technológiák alkalmazásában, a kompozit termékek fej- lesztésében, gyártásában. A pályamű tervezésében részt vevő Kentech Kft. erőssége az  egyedi technológiák és innovatív megoldások fejlesztésében, a hozzájuk kapcso- lódó egyedi berendezések tervezésében rejlik. A pályá- zati anyag megírásakor szükségszerűen átgondoltuk a  gyártósor fejlesztésének menetét, visszaemlékeztünk arra, honnan indultunk, hova érkeztünk. Lélekemelő volt Ha célgépgyártót keresel, válaszd a legjobbat! 2022 legjobb gépgyártói
  2. Teljes, No-Code IIoT felhőplatform OEM-ek és gépgyártók számára Teljes mértékben integrálható az Ön IIoT-rendszerébe. Komplett megoldás Kódolás nélkül IIoT Cloud felület Unitronics vezérlésekhez Alkatrészgyártás Gépgyártás GYÁRTÁS Rendszerintegráció Kommunikáció CSATLAKOZTATÁS Forgóátvezető Távelérés Hajtás Programozás VEZÉRLÉS PLC + HMI Azonosítás GÉPI LÁTÁS Mérés, pozicionálás Ellenőrzés Elmozdulás, elfordulás Szín, méret ÉRZÉKELÉS Pozíció, jelenlét
  3. 58 www.techmonitor.hu A SZAKEMBER   TUDÁSTÁR  TechMonitor  2022. július–augusztus szembesülni azzal, hogy ezen nagyon összetett, kifejezet- ten sok szakterület összefogását igénylő fejlesztési pro- jekt alatt mennyi szakmai és baráti kapcsolat született.” (Gergely itt érhető el: gergely.hegedus@kentech.hu) Az év célgépe 2022 a közönség szavazatai alapján: Lifting-Controll Kft. „A fejlődés (evolúció) alapja a versengés, ez mindannyi- unk génjeiben ott van. A megmérettetés mutatja meg, ki vagy és hol tartasz. A Magyar Ipari Célgép Nagydíj egy fontos seregszemle, ahol a szakemberek megismerhetik egymást és egyedi megoldásaikat – mondta el Somhegyi Béla, a  Lifting-Controll Kft. ügyvezetője, aki emelőgép- szakértő, és a  verseny közönségszavazásának nyertese. – A legfőbb erényünk a gyors helyzetfelismerés és javas- latadás. Kiváló az egyszerűsítési »együtthatónk«: a meg- rendelő komplikált elképzeléseit konfliktusmentesen tudjuk működőképes géppé transzformálni.” (Bélával itt veheted fel a kapcsolatot: sbcontroll@t-email.hu) RIGO Kft. – Részterméket előállító, megmunkáló gyártógépek kategóriagyőztese A RIGO Kft. speciális területre tervezett célgépe volt a kategóriájának a nagydíjra érdemes gépészeti érdekes- sége, azonban Rigó Péter, a vállalat cégvezetője elárulta, hogy gyártanak ugyan könyvkötő gépeket, amelyeket több évtizede fejlesztenek, a  cég specialitása mégsem kifejezetten ez. Neves autóipari márkák számára hívnak életre komplex és komplett gépelemeket, amelyeket a lézervágástól a forgácsoláson át a festésig biztosítanak – világszínvonalon elismert magas minőségben. (Péter elérhetősége: rigokft@rigokft.hu) Tometh Kft. – Anyagmozgatás, anyagtárolás gépei kategória nyertese A Tometh Kft. robotizált csomagoló és palettázó rendsze- rek gyártására specializálódott.Tóth Péter ügyvezető a vál- lalatot úgy mutatta be, mint egy olyan korszerű gépgyár- tót, amelynek berendezései teljes digitális adatkezeléssel és Ipar 4.0 adatkimenetekkel vannak ellátva a vállalatirá- nyítási rendszerek felé. Forgácsoló- és egyéb fémmegmun- káló gépek automatizálását is végzik, robotizált rend- szerekkel. Ezek mellett gyártótéri robotizált logisztikai rendszerek tervezését és kivitelezését vállalják, ipari, gyár- tási vagy bármilyen logisztikát igénylő területeken. (Tóth Pétert ezen az e-mail-címen éred el: tothp@tometh.hu) SimpLogic Kft. – Kísérleti, laboratóriumi, teszt­be­ren­de­ zések, mérőeszközök, tesztpadok kategória nyertese A Simplogic Kft. ellenőrzés-technikai berendezésével nyerte el a kategória fődíját, azonban Kunfalvi Béla, a válla- lat tulajdonos-ügyvezetője büszke arra, hogy a tevékeny- ségük ennél szerteágazóbb. Az  ellenőrzés-technológiák berendezéseivel számos lehetőséget kínálnak, így szivár- gásteszteket, kamerateszteket, lézerszkenneres vizsgála- tokat, ellenállásmérést, feszültségmérést, mindezeket jelö- léstechnikával kiegészítve (lézerjelölés, pontgravírozás, karcolás, nyomtatás). Korábban jellemzően TIR1 és TIR2-es autóipari beszállítókkal dolgoztak, de egyre több az élel- miszeripari és könnyűipari igény is, amelynek nagyon örül- nek. (Kunfalvi Béla elérhetősége: info@simplogic.hu) A verseny ötletgazdájaként azt gondolom, hogy egy gép- gyártó is lehet rocksztár és az is, hogy a szakmánk egy méltatlanul kevés nyilvánosságot élvező terület, hiszen alkotásaink kapuk mögött működnek. Ezzel a versennyel évről évre méltón megünnepelhetjük a  legjobb célgé- pek alkotóit a Gépész Szalonban. A versenyt a Gépipari Tudományos Egyesülettel összefogásban a  Chemplex csapata szervezte meg, számos kiváló vállalat támogatá- sával, akik szintén küldetésüknek tartják a célgépgyártás területének népszerűsítését. Ha a fenti szakemberek területein kívül eső gépet szeret- nél beszerezni, fordulj hozzám, mert egészen biztosan tudok számodra megfelelő forrást ajánlani. A  szervező Chemplex Kft. – a saját csapatom – vegyipari technoló- giák és keverők, hajtástechnikai eszközök beszerzésében tud segíteni, de szervizcsapatunkkal is tudunk támogatni számos ipari területen, főleg, ha hajtásokat, keverési fel- adatokat érintő feladatról van szó. Kapcsolódni fontos dolog, megmutatni a  tudásunkat még annál is fontosabb, hiszen nincs gépgyártó meg- rendelő nélkül, és nincs termelés gépek nélkül, ezért küldetésem az, hogy megmozgassam az ipart, és segít- sem a kapcsolatokat, illetve a verseny által kiemeljük és méltassuk a csillogó tehetségeket. A 61 pályamű közül nem lehet mindenki díjazott, noha mindenki nyertes. A ver- seny vesztesei azok, akik az  idén nem nevezték a  gépeiket, akikről az  idén sem tudott meg semmit a  szakma és a  közönség. Noha pontosan tudom, hogy számos kiváló célgépgyártó műhely működik az országban. Jövőre – bízom abban, hogy – találkozunk velük! Sipos Sándor a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája és társszervezője sipos@chemplex.hu A kód beolvasásával nyisd meg a verseny honlapját! www.gepedvanhozza.hu
Publicidad