Publicidad
Pingpongmeccshez hasonlít egy jó együttműködés
Pingpongmeccshez hasonlít egy jó együttműködés
Pingpongmeccshez hasonlít egy jó együttműködés
Próximo SlideShare
Hogy kerülj be műszaki szakemberként a köztudatba?Hogy kerülj be műszaki szakemberként a köztudatba?
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Pingpongmeccshez hasonlít egy jó együttműködés

  1. TechMonitor  2021. szeptember 56 www.techmonitor.hu A SZAKEMBER    TUDÁSTÁR Néhány hónapja a Magyar Ipari Célgép Nagydíj kapcsán találkoztunk. Miért tartottátok fontosnak, hogy a kezdeményezés mellé álljatok? Wein András: A vasútijármű-javítás speciális része a magyar iparnak: itt kisebb darabszámban, de nagy komplexitású termékek készülnek. Ezek olyan megoldásokat követelnek, amelyeket jellemzően egyedi gyártók tudnak biztosítani. Részbenazoka cégek,akikérdekelteka CélgépNagydíjban is. A verseny szervezésében való részvétel segített nekünk megismerni őket, tovább szélesítve a  kapcsolatrendsze- rünket. Emellett kiváló lehetőség arra, hogy jobban megis- merjük a gépek mögött álló tehetségeket. Mennyire bonyolult beszállítót találni egy ilyen különleges szakterületen?   A fő nehézség, hogy a beszállító és a vevő között szo- ros együttműködésnek, sőt, igazi bizalmi viszonynak kell kialakulnia. A résztvevő felek felkészültsége alapvetően határozza meg, milyen lesz maga az elkészült termék, ami az együttműködés során, folyamatos egyeztetések következményeként éri el végleges formáját. Ilyenkor úgy áramlanak az információk a  felek közt, mintha pingpongmeccset ját- szanának egymással. Éppen ezért fontos személyes kap- csolatot építeni a beszállítóinkkal, nem elég, ha például csupán az internetes portálokon megtalálható informáci- ókra hagyatkozunk. Honnantól számít egy cég jó partnernek? Erre tipikusnak mondható példa a  mérőberendezések beszerzése, amelyekkel a vasúti kocsik alkatrészeit, elekt- romos rendszereit vizsgáljuk. Ezek általában sokára nye- rik el végleges formájukat, és még fejlesztés alatt állnak, amikor megrendeljük őket. Ilyenkor a megrendelő küld egy kapcsolási rajzot, amit ellenőrizni kell, ezután a szál- lító javaslatot tesz rá, hogy kellene megcsinálni, a mi szak- embereinkpedigezta javaslatotvéleményezik.Jónéhány operációs lépést kell végrehajtani, mire eljutunk a termék végleges formátumához, ezért fontos a  partnerrel való Pingpongmeccshez hasonlít egy jó együttműködés Azok a cégek számítanak jó partnernek, ahol a felek között gyorsan és könnyen megy a kommunikáció Egyiptomi vasúti kocsik, svájci, orosz, német partnerek, ritka alkatrészek és kurrens szaktudás. Hogyan lehet menedzselni egy hét évig tartó projektet több ezer kilométerről? Fel lehet-e készülni más népek kultúrájából a tárgyalások előtt? Wein Andrással, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezetőjével beszélgetett Sipos Sándor. WeinAndrás,aDunakesziJárműjavítóKft. ügyvezetőigazgatója
  2. 2021. november 16–18. AUTOMOTIVE HUNGARY a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban Legyen Ön is kiállító a magyar és a középkelet-európai járműipart bemutató komplex fórumon, ahol az autógyártás teljes spektruma jelen van, a formatervezéstől a gyártásig, lehetőséget teremtve a meglévő kapcsolatok ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére! FÓKUSZPONTOK: • DIREKT és INDIREKT beszállítók • „ÜZLET, TUDOMÁNY, KARRIER” tematikai pontokra épülő programok • Automotive Hungary TechTogether verseny • Beszállítói fórumok • Magas színvonalú szakmai konferenciák • Mérnöki továbbképzések Bővebb információ és kiállítói jelentkezés: www.automotivexpo.hu, automotivexpo@hungexpo.hu AUTOMOTIVE HUNGARY 9. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás A jövőhöz vezető út itt van.
  3. TechMonitor  2021. szeptember 58 www.techmonitor.hu A SZAKEMBER   TUDÁSTÁR  szoros kapcsolat. Általánosságban elmondható, hogy számunkra azok a cégek számítanak jó partnernek, ahol a felek között gyorsan és könnyen megy a kommunikáció, sokszor már félszavakból megértik egymást a kollégák. Az elmúlt időszakban hány különböző nemzet tagjaival dolgoztatok együtt a különböző projekteken?   A vasútijármű-gyártás alapvetően néhány európai országra koncentrálódik: nagy gyártókat találunk német, svájci, francia, angliai központtal. Velük, mivel az európai járműgyártás egy jelentős központja vagyunk, évek óta szoros a kapcsolatunk. A jelenleg futó egyiptomi projekt- ben is több ország kollégáival működünk együtt. A fen- tebb felsoroltakon kívül vannak még spanyol, olasz, ázsiai kapcsolataink is. Mennyire jönnek elő ilyenkor a kulturális különbségek?  Ezek nemigen befolyásolják a  gyártási folyamatot: a  vevő leírja, mire van szüksége, a  kivitelező pedig ezt a kérést igyekszik teljesíteni. Azért akadnak apró különb- ségek, amelyek visszavezethetőek a kultúrára és a föld- rajzi elhelyezkedésbeli különbségekre. Előfordult pél- dául, hogy az egyiptomi vevő előírta, hogy a  járműbe extra fűtést kell beszerelnünk a mintegy 10 fokos hőmér- séklet-ingadozás miatt, míg Európában ez még mindig a kellemes hőmérséklet-ingadozási tartományba esne. Meg tudnál osztani egy-két kulisszatitkot az olvasókkal a nemzetközi projektek előkészületeiről?  A kereskedelmi területen dolgozó kollégáink részt vesznek kulturális oktatáson és tréningeken, hiszen egé- szen másképp kell tárgyalni Ázsiában vagy Afrikában, de akár Nyugat- és Észak-Európa között is lehetnek különb- ségek. Ugyanakkor a  vasútijármű-gyártás hosszú folya- mat: az egyiptomi projekt például 2016 óta zajlik, 2023- ban zárul majd le, és csak 2020-ban kezdtük gyártani az első kocsikat. Így összesen hét év telik el az első megál- lapodás papírra vetésétől az utolsó jármű kiszállításáig. Az első egy-két év általában a tervezésről, alkotásról szól, utána indul be a gyártás, éppen ezért sokrétű és összetett a kollégák feladata. Hogyan lehet a távolból ilyen hatalmas projekteket menedzselni?   A jelszó a kommunikáció! A digitális eszközök haszná- lata és az elmúlt másfél év eseményei rámutattak arra, hogy sok mindent meg lehet oldani kamerán keresztül is. Ehhez biztosítanunk kell, hogy a résztvevők folyamato- san tájékoztassák egymást arról is, ha valami a terveknek megfelelően alakul, de arról is, ha esetleg mégsem. Egy vasúti kocsi esetében csak a szerelési folyamat során mintegy 2 400 alkatrészre van szükség. Ezért is nagyon fontos az anyagellátás, a  beszállítás megszervezésében a  kommunikációs biztonság, ami lehetővé teszi, hogy azonnal tudjunk reagálni a  problémákra. Van, hogy nem tudunk a tervek szerint haladni, mert felmerülnek váratlan események. Rengeteg információra van szük- ség, hogy a kollégák fel tudják mérni, mi történik, és vis�- sza tudják kormányozni a projektet a megfelelő irányba. Mi a legközelebbi nagy projekt, amin dolgoztok?  A közeljövőben ismét pályázat kerül kiírásra a  MÁV egyik leányvállalata által vasúti gépjárművek szállítására. Szeretnénk, ha el tudnánk indulni ezen a megméretteté- sen, és ha ezek a járművek Dunakeszin készülhetnének. A magyar kormány nemrég grandiózus vasúti stratégiát hozott nyilvánosságra: a következő 10 évben sosem látott beruházások és flottafejlesztések várhatóak a vasútipar- ban. Jelenleg erre koncentrálunk. Egyeztetünk további nemzetközi projektekről is, ám ez egyelőre nem publikus. A beszélgetés rólad szólt, hiszen pontosan azokkal a  kihívásokkal küzdesz, mint a  DJJ, esetleg más lép- tékben. Amit András tanácsaiból és példáiból minden- képpen vigyél magaddal, az az, hogy a megrendelésig hosszú az út, odáig is tökéletesen kell kommunikálnod, ahogy a gyártás alatt. Meg kell találnod azokat a beszál- lítókat, akik a vevőd igényéhez alkalmazkodni tudnak, és fejlesztened, edukálnod kell a csapatodat, hogy fele- lősséggel tudják vinni a rájuk bízott feladatokat. Andrásnak ezúton is köszönöm a  beszélgetést és a  Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2021 felkarolását is. Remélem, jövőre találkozunk, mert verseny és Gépész Szalon biztosan lesz 2022-ben is. Kiss László KissLászló,aChemplexKft.ügyvezetőigazgatója
Publicidad