Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vrijdagmiddag Couscous (VMCC) op Spidoschip

338 visualizaciones

Publicado el

De eerste VMCC (Extra Large) die we mochten doen op het prachtige schip van de SPIDO

Publicado en: Empleo
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Vrijdagmiddag Couscous (VMCC) op Spidoschip

  1. 1. 3"-, 4 f” p j *c m: .ru-r t, A l l J» fi. l Ruim 70jongeren, 150 ondernemers, ambtenaren, docenten en veel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kwamen afgelopen 16 oktober bijeen, op de James Cook van de Spido Rederij, tii- dens de eerste editie van VMCC XXL "Hard met het hart (netlwerken aan de toekomst. " Een initia- tief van Stichting Marokkanenbrug in het coachingstraject van het project VMCC Link2w0rk. i? ” 1. N : ty/ ål i . l ? får ; ö *i te. . * ä i *h q ! . : w . i ____ _ WA. , v, l 'NJ- e . il-l N'“““^*_. ›L . r l: l 553! h p' l 'e fl numuowe susmsss NUMMER 9 De stichting is drie jaar geleden begon- nen met het project Vrijdagmiddag Cous- cous Jong en ondememend (VMCC J &0). Marco Kranenburg, de oprichter van Stichting Marokkanenbrug, bespeur- de de enonne strubbelingen van jongeren om stageplekken te vinden en gelijktijdig kreeg hij regelmatig de vraag verbinding te maken tussen jongeren, scholen en on- dememers. Hij is vervolgens op pad ge- gaan om te onderzoeken waarom deze partijen elkaar niet konden vinden. Uit deze periode van sociaal maatschappelijk research bleek dat op verschillende mo- menten van contact tussen deze partijen verbetering aangebracht kon worden op het gebied van laagdrempeligheid in ver- binding en bekendheid met elkaars refe- rentiekaders. De jongeren missen een goed netwerk en de juiste tools om deze aan te boren. De scholen willen meer net- werk voor hun jongeren, om daarin stage- periodemogelijkheid waar te maken. De jongeren zijn voor de ondernemers moei- lijk te bereiken om zo de haalbare stap- pen te maken, teneinde zo vorm te geven aan de verantwoordelijk ondernemer- schap. Zo kwam uiteindelijk de VMCC tot stand en startte met een daverend eve- nement om de duurzame missie 'Samen essentieel. effectief en efficient verbin- ding' te leggen. Het Team VMCC streeft naar gelijkw aar- digheid, verbondenheid en organische groei binnen het participatieproces van de samenleving en arbeidsmarkt. Zo komen de jongeren van het VMCC team uit een NCVEMEEH 2015 breed opleidingsscala met verschillende culturele achtergronden, die stage enl of wel vrijwilligerswerk doen binnen de stichting Marokkanenbrug. Onder regie van Marco Kranenburg en met de vrijwil- lige ondersteuning van diverse experts, generalisten en sponsors die begaan met hetzelfde ideaal. De studenten binnen het VMCC team rouleren in taken en leren, door het te doen, alle facettcn van evenementen or- ganiseren, begeleiden, coachen en coördi- neren. In communicatie, social skills, pre- sentatie en motivatie zijn zij voorbeeld van de volgende lichting van leerling. ge- zel en meester principe. Als wij. als mens. een betere toekomst willen verwe- zenlijken. zullen we met zijn allen, in alle betrokkenheid en inzet de schouders er onder moeten zetten. Drie jaar lang heeft het team laagdrempe- lige bijeenkomsten georganiseerd om ontmoetingen, verbindingen en netwer- ken tot stand te brengen op wijkniveau met daarin de vraag en het aanbod trans- parant en helder in kaart te brengen. Het enthousiasme in anticipatie en inzet was buiten de verwachting. De unieke aanpak en invulling van de VMCC events zijn ongekend populair geworden. Speciaal voor een Rotterdams stedelijk evenement. had het VMCC team bedacht een specta- culaire variant uit te voeren en zo werd de VMCC XXL Rotterdam 'Hart (net) »verken aan de toekomst' geboren.
  2. 2. Tijdens het traject naar het event 'Hart (net)werken aan de toekomst' van 16 ok- tober 2015 werd het VMCC team aange- naam veirast door de bereidwillige steun en hulp in donatie en sponsoring van di- verse bedrijven, scholen en ondememers. Zo hebben sociaal betrokken onderne- mers als Leo Blok, directeur Spido Rede- rij Rotterdam de James Cook als locatie beschikbaar gesteld en verzorgde Astrid Aliredjo van Sol Y Flores het bloemwerk op de boot. Techsoup (Microsoft. Adobe en Symantec) sponsorde met geweldige programmas die nodig zijn voor de VMCC. Spoken Word artist YMP tekende een sa- menwerkingsovereenkomst met de stich- ting en hij zal als VMCC ambassadeur meer aandacht vragen voor het sociale netwerk van kwetsbare jongeren uit de stad. Ruim 250 deelnemers deden mee, Waar- van 40 leerlingen van het Rotterdams Vak College de Hef. De avond werd omlijst door getnspireerde sprekers zoals o. a. El Batoul Zembib, Chris Noordam. Derek Otte. Salim Makhloufi, Simon A. Cohen. Spoken Word artist YMP, Sidi Amine en Nejra Burzic, de winnaar van de VMCC Spoken Word Contest. Nejra won uitein- delijk podiumplek bi j de afgelopen TEDx Coolsingel. Deze personen. bedrijven, stichtingen en organisaties zijn een inspi- ratiebron voor andere bedrijven in hun streven naar duurzaam en maatschappe- lijk verantwoord ondememen. Na een waanzinnige editie VMCC XXL 'Hart werken aan de toekomst' kijkt de or- ganisatie vol trots terug op een grandioos succesvolle avond. Rijnmond business was getuige op deze bijzondere avond. Alhoewel de focus lag op het leggen van 1 I verbindingen tussen jongeren en ondeme- mers, sprak het grote deel van de bezoe- kers over een ideale / gewenste kleurrijke samenleving in een oase van rust en saamhorigheid. Zo behoort een samenle- Ving te zijn. een Wij samenleving. Het VMCC bestond uit: Aicha. Chris Noordam. Jessica van Ooijen, Joey Tez. Karima Ouchan. Marco Kranenburg, Mi- riam Ramdani, Nora Chikar, Nourdin Hammaoui. Sarah Tatahi. Wieda Husseini en Zohra. RTJNMOND BUSINESS NUMMER? NOVEMBER 2015

×