Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
O PLAN XERAL DE NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA NA EDUCACIÓN 
Comparación das medidas tomadas polo bipartito e os 
dos gobernos...
INTRODUCIÓN 
2 
O Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL) 
foi aprobado por unanimidade no parlamento galego 
en se...
INTRODUCIÓN 
3 
Nesta presentación recóllense algunhas medidas do 
PXNL para o ensino e compárase o tratamento 
dado no go...
NORMALIZACIÓN DO ENSINO 
PXNL Bipartito 
 2.1.4. Desenvolver un plan 
de formación que garanta 
que todo o persoal escola...
NORMALIZACIÓN DO ENSINO 
PXNL Goberno PP 
 2.1.4. Desenvolver un plan 
de formación que garanta 
que todo o persoal escol...
NORMALIZACIÓN DO ENSINO 
PXNL Bipartito 
 2.1.6. Establecer a 
obrigatoriedade de 
coñecer a lingua 
galega para acceder ...
NORMALIZACIÓN DO ENSINO 
PXNL Gobernos PP 
 2.1.6. Establecer a 
obrigatoriedade de 
coñecer a lingua 
galega para accede...
EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN 
PXNL Bipartito 
 2.1.12. Modificar o marco 
normativo dos equipos 
de normalización 
lingüístic...
EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN 
PXNL Gobernos PP 
 2.1.12. Modificar o marco 
normativo dos equipos 
de normalización 
lingüíst...
EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN 
PXNL Bipartito 
 2.1.14. Crear unha 
rede autonómica de 
apoio técnico á 
normalización para 
c...
EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN 
PXNL Gobernos PP 
 2.1.14. Crear unha 
rede autonómica de 
apoio técnico á 
normalización para ...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 
 2.1.22. Establecer 
unha oferta educativa 
en galego en 
preescol...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Decreto 79/2010 (PP) 
 2.1.22. Establecer 
unha oferta educativa 
en galego en 
preescolar (0-3 ...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 
 2.1.23. Fixar, como 
mínimo, un terzo do 
horario semanal en 
gal...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Decreto 79/2010 (PP) 
 2.1.23. Fixar, como 
mínimo, un terzo do 
horario semanal en 
galego nest...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Bipartito 
 2.1.24. Desenvolver 
programas 
experimentais en 
galego para 
castelanfalantes, 
as...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Gobernos PP 
 2.1.24. Desenvolver 
programas 
experimentais en 
galego para 
castelanfalantes, 
...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Decreto 124/2007 (bipartitito) 
 2.1.25. Fomentar a 
adquisición progresiva 
da lectura e da 
es...
EDUCACIÓN INFANTIL 
PXNL Decreto 79/2010 (PP) 
 2.1.25. Fomentar a 
adquisición progresiva 
da lectura e da 
escritura en...
EDUCACIÓN PRIMARIA 
PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 
 2.1.26. Na educación 
primaria garantir que, 
como mínimo, o 
alu...
EDUCACIÓN PRIMARIA 
PXNL Decreto 79/2010 (PP) 
 2.1.26. Na educación 
primaria garantir que, 
como mínimo, o 
alumnado re...
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 
 2.1.27. Na educación 
secundaria obrigatoria 
garan...
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
PXNL Decreto 79/2010 (PP) 
 2.1.27. Na educación 
secundaria obrigatoria 
garantir que,...
BACHARELATO 
PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 
 2.1.28. Nos 
bacharelatos garantir 
que, como mínimo, o 
alumnado reciba...
BACHARELATO 
PXNL Decreto 79/2010 (PP) 
 2.1.28. Nos 
bacharelatos garantir 
que, como mínimo, o 
alumnado reciba o 
50% ...
FORMACIÓN PROFESIONAL 
PXNL Decreto 124/2007 (bipartito) 
 2.1.29. Nos ciclos 
formativos garantir 
que, como mínimo, o 
...
FORMACIÓN PROFESIONAL 
PXNL Decreto 79/2010 (PP) 
 2.1.29. Nos ciclos 
formativos garantir 
que, como mínimo, o 
alumnado...
ADMINISTRACIÓN 
PXNL Bipartito 
 2.1.37. Outorgarlle máis 
centralidade no organigrama 
da Consellería de Educación 
e O....
ADMINISTRACIÓN 
PXNL Gobernos PP 
 2.1.37. Outorgarlle máis 
centralidade no organigrama 
da Consellería de Educación 
e ...
ADMINISTRACIÓN 
PXNL Bipartito 
 2.1.36. Crear un consello 
asesor para o ensino en 
galego e do galego, 
formado por per...
ADMINISTRACIÓN 
PXNL Gobernos PP 
 2.1.36. Crear un consello 
asesor para o ensino en 
galego e do galego, 
formado por p...
CONCLUSIÓNS 
32 
Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP) 
 Potenciar 
 Aumento 
 Impulsar 
 Apoiar 
 Implantar...
CONCLUSIÓNS 
33 
Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP) 
 Abrirlle o camiño ás 
potencialidades do 
galego 
 Est...
CONCLUSIÓNS 
Este foi o espírito que herdou o actual Goberno da 
Xunta e ao que lle está a dar continuidade de forma 
fiel...
CONCLUSIÓNS 
 Observamos nas medidas do goberno PSOE_BNG 
continuas referencias ao PXNL 
 Nas iniciativas dos gobernos d...
CONCLUSIÓNS 
 A única saída que ten o goberno do PP de manter 
a súa gresiva política lingüística contra a 
normalización...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

O plan xeral de normalización lingüística na educación

668 visualizaciones

Publicado el

Ao facer 10 anos da aprobación pola totalidade do Parlamento do Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL) faise unha comparación das medidas tomadas polo bipartito e os dos gobernos do PP en relación ao nomeado Plan

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

O plan xeral de normalización lingüística na educación

 1. 1. O PLAN XERAL DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NA EDUCACIÓN Comparación das medidas tomadas polo bipartito e os dos gobernos do PP en relación ao PXNL 1
 2. 2. INTRODUCIÓN 2 O Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL) foi aprobado por unanimidade no parlamento galego en setembro do 2004. • O PXNL establecía 445 medidas para a normalización da lingua galega O goberno bipartito (PSOE-BNG) aprobou o decreto 124/2007 para desenvolver o PXNL no ensino • O goberno do PP aprobou o decreto 79/2010 para desmontar as medidas normalizadoras establecidas no PXNL
 3. 3. INTRODUCIÓN 3 Nesta presentación recóllense algunhas medidas do PXNL para o ensino e compárase o tratamento dado no goberno bipartito (PSOE-BNG) e nos gobernos do PP • A numeración corresponde á dos documentos orixinais: PXNL, decreto 124/2007 e decreto 79/2010 Finalmente ofrécense algunhas conclusións
 4. 4. NORMALIZACIÓN DO ENSINO PXNL Bipartito  2.1.4. Desenvolver un plan de formación que garanta que todo o persoal escolar de Galicia teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego. Este plan terá un desenvolvemento gradual, pero con fixación de prazos e etapas, priorizará as situacións e os colectivos máis carenciais.  Elaboráronse documentos e plans para organizar e potenciar o traballo normalizador nos centros escolares. 4
 5. 5. NORMALIZACIÓN DO ENSINO PXNL Goberno PP  2.1.4. Desenvolver un plan de formación que garanta que todo o persoal escolar de Galicia teña unha competencia oral e escrita suficiente para comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en galego. Este plan terá un desenvolvemento gradual, pero con fixación de prazos e etapas, priorizará as situacións e os colectivos máis carenciais.  Paralízanse todos os plans normalizadores postos en marcha nos centros escolares. 5
 6. 6. NORMALIZACIÓN DO ENSINO PXNL Bipartito  2.1.6. Establecer a obrigatoriedade de coñecer a lingua galega para acceder á docencia en Galicia, fixando prazos concretos e razoables para que o profesorado acredite esta competencia.  Establécese a obrigatoriedade dunha proba en galego en todas as convocatorias á función pública. 6
 7. 7. NORMALIZACIÓN DO ENSINO PXNL Gobernos PP  2.1.6. Establecer a obrigatoriedade de coñecer a lingua galega para acceder á docencia en Galicia, fixando prazos concretos e razoables para que o profesorado acredite esta competencia.  Elimínase a obrigatoriedade dunha proba en galego en todas as convocatorias á función pública.  Elimínase a obrigatoriedade de coñecemento de galego para a docencia. 7
 8. 8. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN PXNL Bipartito  2.1.12. Modificar o marco normativo dos equipos de normalización lingüística, axeitándoos ás novas necesidades normalizadoras, dándolles un maior recoñecemento e profesionalización, garantindo que teñan maior capacidade de influencia na vida dos centros  Non se fixo modificación normativa.  Houbo un aumento da dotación orzamentaria dos ENDL 8
 9. 9. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN PXNL Gobernos PP  2.1.12. Modificar o marco normativo dos equipos de normalización lingüística, axeitándoos ás novas necesidades normalizadoras, dándolles un maior recoñecemento e profesionalización, garantindo que teñan maior capacidade de influencia na vida dos centros  Cambio de denominación para ocultar o termo “normalización”  Redución orzamentaria dun 70%  Retraso ata finais de curso das convocatorias de axudas para proxectos de ENDL.  Redución horaria da atención aos programas de normalización dos coordinadores dos equipos. 9
 10. 10. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN PXNL Bipartito  2.1.14. Crear unha rede autonómica de apoio técnico á normalización para coordinar e asesorar os centros neste labor. Esta rede debe estar estruturada a varios niveis: central, provincial e comarcal.  Créanse as figuras de coordinadores provinciais de normalización lingüística  Son un pulo ás iniciativas normalizadoras dos ENDL 10
 11. 11. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN PXNL Gobernos PP  2.1.14. Crear unha rede autonómica de apoio técnico á normalización para coordinar e asesorar os centros neste labor. Esta rede debe estar estruturada a varios niveis: central, provincial e comarcal.  Dimiten os coordinadores provinciais de normalización  Os novos coordinadores non resolven os problemas dos ENDL 11
 12. 12. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Decreto 124/2007 (bipartito)  2.1.22. Establecer unha oferta educativa en galego en preescolar (0-3 anos) e na educación infantil para todos os nenos e nenas galegofalantes.  7.1.No caso de contornos castelán falantes, a utilización nesta etapa da lingua galega como lingua de comunicación e ensinanza será, como mínimo, igual á da lingua castelá. 12
 13. 13. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Decreto 79/2010 (PP)  2.1.22. Establecer unha oferta educativa en galego en preescolar (0-3 anos) e na educacióninfantil para todos os nenos e nenas galegofalantes.  Retírase a referencia a establecer o galego como base da aprendizaxe.  Non se establecen mínimos para o galego en infantil  Refórmase o currículo (decreto 330/2009) dificultando o uso do galego nesta etapa 13
 14. 14. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Decreto 124/2007 (bipartito)  2.1.23. Fixar, como mínimo, un terzo do horario semanal en galego nestas etapas educativas para os contextos e contornos nos que a lingua predominante sexa o castelán, coa intención de que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.  7.1.No caso de contornos castelán falantes, a utilización nesta etapa da lingua galega como lingua de comunicación e ensinanza será, como mínimo, igual á da lingua castelá. 14
 15. 15. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Decreto 79/2010 (PP)  2.1.23. Fixar, como mínimo, un terzo do horario semanal en galego nestas etapas educativas para os contextos e contornos nos que a lingua predominante sexa o castelán, coa intención de que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.  Retírase a refencia ao mínimo dun 50% de ensino en galego  Un estudo da Mesa demostrou que o nivel de uso do galego en infantil nas cidades é do 3% 15
 16. 16. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Bipartito  2.1.24. Desenvolver programas experimentais en galego para castelanfalantes, asegurando o seu rigor pedagóxico, así como o seu seguimento e avaliación.  Implántanse as liñas de galego en entornos castelanfalantes.  Trátase de aulas de inmersión en galego solicitadas voluntariaramente polas familias 16
 17. 17. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Gobernos PP  2.1.24. Desenvolver programas experimentais en galego para castelanfalantes, asegurando o seu rigor pedagóxico, así como o seu seguimento e avaliación  Elimináronse as liñas de galego sen máis explicacións cando éstas estaban en plena expansión. 17
 18. 18. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Decreto 124/2007 (bipartitito)  2.1.25. Fomentar a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, na perspectiva de que este se converta no idioma de base da aprendizaxe escolar.  7.1.Fomentarase a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, no sentido de que este se convirta no idioma base da aprendizaxe, de xeito que o alumnado obteña unha competencia que lle permita comunicarse normalmente en galego co alumnado e o profesorado. 18
 19. 19. EDUCACIÓN INFANTIL PXNL Decreto 79/2010 (PP)  2.1.25. Fomentar a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, na perspectiva de que este se converta no idioma de base da aprendizaxe escolar.  Retírase toda referencia ao fomento da escritura e lectura en galego.  Retírase toda referencia relativa ao asentameto do galego como base da aprendizaxe. 19
 20. 20. EDUCACIÓN PRIMARIA PXNL Decreto 124/2007 (bipartito)  2.1.26. Na educación primaria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Á parte da área de coñecemento do medio natural, social e cultural, xa fixada legalmente, fomentarase que se impartan nesta lingua materias troncais en toda a etapa, como as matemáticas.  8. En toda a etapa da educación primaria garantirase o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL […]. Impartiranse obrigatoriamente en galego as áreas de matemáticas, coñecemento do medio natural, social e cultural e educación para a cidadanía e dereitos humanos 20
 21. 21. EDUCACIÓN PRIMARIA PXNL Decreto 79/2010 (PP)  2.1.26. Na educación primaria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Á parte da área de coñecemento do medio natural, social e cultural, xa fi xada legalmente, fomentarase que se impartan nesta lingua materias troncais en toda a etapa, como as matemáticas.  6.3. [Educación primaria]. Impartirase en en castelán a materia de matemáticas 21
 22. 22. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PXNL Decreto 124/2007 (bipartito)  2.1.27. Na educación secundaria obrigatoria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que entre as materias que se impartan nese idioma fi guren as matemáticas e a tecnoloxía, á parte das que xa están legalmente establecidas.  9.1.Na educación secundaria obrigatoria impartiranse en galego as seguintes materias: ciencias da natureza, ciencias sociais, xeografía e historia, matemáticas e educación para a cidadanía  9.2. Ademais das materias establecidas na epígrafe anterior, o claustro completará o número de materias,[...], que garantan o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL 22
 23. 23. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PXNL Decreto 79/2010 (PP)  2.1.27. Na educación secundaria obrigatoria garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que entre as materias que se impartan nese idioma fi guren as matemáticas e a tecnoloxía, á parte das que xa están legalmente establecidas.  7.3.Impartiranse en castelán as materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química. 23
 24. 24. BACHARELATO PXNL Decreto 124/2007 (bipartito)  2.1.28. Nos bacharelatos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súadocencia en galego  10.No bacharelato, o alumnado recibirá, polo menos, o cincuenta por cento da súa docencia en galego, nos termos establecidos para esta etapa no PXNL 24
 25. 25. BACHARELATO PXNL Decreto 79/2010 (PP)  2.1.28. Nos bacharelatos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego  No artigo 8 do decreto establécese un 50% como cifra máxima para a docencia en galego  Foméntase a redución desa cifra mediante plans para a introdución de materias imparitdas en lingua estranxeira 25
 26. 26. FORMACIÓN PROFESIONAL PXNL Decreto 124/2007 (bipartito)  2.1.29. Nos ciclos formativos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Deberase asegurar, ademais, que o alumnado coñeza o vocabulario específico da especialidade en lingua galega.  11.Na formación profesional […], impartiranse en galego [...]os módulos que decida a dirección, oídos os departamentos correspondentes que deberán supoñer o cumprimento do establecido para esta etapa no PXNL […]. En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico en lingua galega. 26
 27. 27. FORMACIÓN PROFESIONAL PXNL Decreto 79/2010 (PP)  2.1.29. Nos ciclos formativos garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego. Deberase asegurar, ademais, que o alumnado coñeza o vocabulario específico da especialidade en lingua galega.  No artigo 9 do decreto establécese un 50% como cifra máxima para a docencia en galego  Foméntase a redución desa cifra mediante plans para a introdución de materias impartidas en lingua estranxeira 27
 28. 28. ADMINISTRACIÓN PXNL Bipartito  2.1.37. Outorgarlle máis centralidade no organigrama da Consellería de Educación e O. U. á instancia administrativa responsable da normalización lingüística escolar. […] Este cambio afecta só ao eido educativo e é compatible co aumento de rango da actual DXPL para que poida funcionar como instancia dinamizadora da normalización lingüística en todos os ámbitos.  Comenzaron a darse pasos neste sentido cun reforzo de organismos e mecanismos da normalización lingüística no ámbito escolar.  A política lingüística formaba parte de Presidencia co fin de dárlle transversalidade 28
 29. 29. ADMINISTRACIÓN PXNL Gobernos PP  2.1.37. Outorgarlle máis centralidade no organigrama da Consellería de Educación e O. U. á instancia administrativa responsable da normalización lingüística escolar. […] Este cambio afecta só ao eido educativo e é compatible co aumento de rango da actual DXPL para que poida funcionar como instancia dinamizadora da normalización lingüística en todos os ámbitos.  A Secretaría Xeral de Política Lingüística antes enmarcada en Presidencia para dárlle carácter transversal, pasa a ser departamento subordinado da Consellería de Educación.  Perde peso continuamente reducíndose o seu orzamento nun 75%. 29
 30. 30. ADMINISTRACIÓN PXNL Bipartito  2.1.36. Crear un consello asesor para o ensino en galego e do galego, formado por persoas cualificadas de distintas instancias (universidades, CEFORE, MRP, etc.) para propoñer e orientar medidas en relación coa formación do profesorado e coa elaboración de recursos didácticos.  Non se chegou a crear 30
 31. 31. ADMINISTRACIÓN PXNL Gobernos PP  2.1.36. Crear un consello asesor para o ensino en galego e do galego, formado por persoas cualifi cadas de distintas instancias (universidades, CEFORE, MRP, etc.) para propoñer e orientar medidas en relación coa formación do profesorado e coa elaboración de recursos didácticos.  A prohibición de moitas materias en galego levou a que desaparecese da circulación unha enorme cantidade de material didáctico en galego desas materias  A redución das axudas á edición en galego reforzou a diminución de materiais didácticos nesa lingua. 31
 32. 32. CONCLUSIÓNS 32 Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP)  Potenciar  Aumento  Impulsar  Apoiar  Implantar  Normalizar  En galego  Transversalidade  Paralizar / Eliminar  Diminución  Ocultar / Reducir  Retirar / Retrasar  Dificultar  Dinamizar  En castelán/ en inglés  Subordinación
 33. 33. CONCLUSIÓNS 33 Sobre o galego (bipartito) Sobre o galego (PP)  Abrirlle o camiño ás potencialidades do galego  Establecer mínimos para o galego  Galego como lingua base da aprendizaxe  Establecer prohibicións ao uso do galego  Establecer máximos para o galego  Abrirlle todos os espazos ao castelán para que continúe a ser a lingua base da aprendizaxe
 34. 34. CONCLUSIÓNS Este foi o espírito que herdou o actual Goberno da Xunta e ao que lle está a dar continuidade de forma fiel dende hai 6 anos despois de que durante o Goberno de coalición entre o PSdeG e o BNG se rompese o tan valioso consenso a raíz da aprobación do Decreto 124/2007 sobre o uso e a promoción do galego no sistema educativo, o que debilitou os elementos que fixeran do PXNLG un proxecto abrazado por todos. Valentín García (Secretario Xeral de Política Lingüística) 26/09/14 34
 35. 35. CONCLUSIÓNS  Observamos nas medidas do goberno PSOE_BNG continuas referencias ao PXNL  Nas iniciativas dos gobernos do PP non se fai ningunha referencia ao PXNL  O decreto 124/2007 recolle o esencial do PXNL, repetindo incluso as mesmas expresións  O decreto 79/2010 está inzado de medidas contrarias ás promovidas no PXNL 35
 36. 36. CONCLUSIÓNS  A única saída que ten o goberno do PP de manter a súa gresiva política lingüística contra a normalización é establecendo o imperio da mentira.  O PP preséntase como defensor do PXNL; isto significa que ten medo de que se coñeza e divulgue a verdade.  O PP necesita mentir para ocultar o extremismo da política lingüística antigalega que está a practicar.  Canto maior sexa o coñecemento social deste radicalismo maior será o rexeitamento que padecerá. 36

×