Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Heippa

2.934 visualizaciones

Publicado el

HEIPPA is a social network service born to do what humans routinely do better than the robots: humans still make better friends, companions, teachers and mentors to other humans. We still foster the wisdom in our hearts and minds unlinke any machine. Heippa wants to help humans to share and receive wisdom so that the knowledge doesn’t outpace it by too far a margin in our society.

Publicado en: Servicios
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Heippa

  1. 1. KOHTAAMINENHEIPASSA MIKMIKKOon17-vuotiasjaasuuvielävanhempiensaluona. Erinäistenerimielisyyksienvuoksihänonpäätynytsiihen pisteeseen,ettäomilleenmuuttotuntuuparhaaltarat- kaisultatulehtuneeseentilateeseen.Hänkuitenkintuntee olevansatäysinumpikujassasensuhteenmitenmuutto omilleenoikeastitapahtuisi,mistäniitäkotejasaa,mitä pitäähankkiajamitäpitääosata.Mikkotodellakaipaisi äidinneäidinneuvojajuurinyt,muttaäidilleasiastapuhuminen vainpahentaisitilannetta. OmilleenmuuttaneitaystäviäMikollaeivieläolejahänen nettiinlaittamaankysymykseentuliainoastaanilkeämie- listävähättelyä,aiheenvierestämenneitäneuvojajaso- pimattomiaehdotuksiavuokrajärjestelyistä.Mikosta tuntuuetteihäntäjahänentilannettaanymmärrä kukaan.Mistähänsaaapua?MikkokuuleeHeipastaka- veriltaan,jokaonsaanutsieltäkokeneeltayrittäjältä hyviäneuvojasiihen,millätavallahänvoisikoulunohella harjoitellayrittäjyyttämyymällätekemiäänkäsityökoruja verkossa. MikkokatsooHeipanläpijalöytäävapaanaolevanautta- jannimimerkillä“IsoäitiPohjanmaalta”.Isoäitinäyttää tietävänjotakinkotiasioistajaonjosaattanutomatlap- sensamaailmalle.Ehkähänvoisiauttaa,taivähintäänkin tietäisikeneenvoisiollayhteydessä?Ainakinhänelleon kertynytpaljonpositiivistapalautetta.Mikkopainaasoit- toajatoivooettäIsoäitivastaa... EEVA56v.onreipasmarttaluonne.Hänonsaattanutjo kolmelastamaailmallejatietääsiisjojotakinsiitämiten nuorelleihmisellepuhutaanelämänmurrosvaiheissa. AvioeronmyötäEevamuuttitoisellepaikkakunnalletyön perässä.VaikkaEevaviihtyyuudellapaikkakunnalla,so- siaalisetverkostoteivätkoskaankasvaneetsellaisiksi kuinkotipaikkakunnalla.Nuorimmaisenkinlapsenmuu- tettuapoiskotoa,puuhasteluunjaelämänvilskeeseen tottuneellaEevallaonollutuseiniltaisinyksinäinenolo. AiemminEevaoliviettänytpaljonaikaanetinkeskus- telupalstoilla,muttahäntäharmittisuunattomastise, ettähänenpitkäänjahartaudellakirjoittamatneuvonsa hautautuivatminuuteissatyhmyyksiähuutelevientrollien kommenttitulvansekaan.Lisäksipalstallekirjoittamises- tajäiuseintyhjätunne,kunhelpostihuoltakantavaEeva jäinukkumaanmennessämiettimäänsaikosekinretales nytavuntarpeeseenvaiei. HeippaontarjonnutEevalleuudenlaisenjamutkat- tomaantavanyhdistääauttamisenhalu,ajanvieteja ihmiskontaktit.IltaisintelkkariakatsoessaanEevapitää Heippaapäälläainaparituntiaohjelmatarjonnankiinnos- tavuudestariippuen.Kaikkinailtoinaeitulesoittoja, muttamonenailtanaEevanaikaonvierähtänytrupatel- lessamitäihmeellisempiinarjenasioihinapuatarvitsevien kanssa.Iloisetsanat“Heikiitti,tääolitosihyvä!”ovat puhelunpäätteeksiEevallejopalkintosinänsä,mutta erityisestiEevalletuleehyvämieli,kunainasillointällöin jokukäyHeipassakiitokseksikommentoimassaEevan olevan“Ihanaihminen!”tai“Kiitosavusta,seauttoisuur- esti”.Heipanauttajienranking-listallaEevannimimerkki IsoäitiPohjanmaaltaonkokosuomenykkönen,kunkoti talousasoistaonkyse.Eevaonsijoituksestaansyystäkin ylpeäjasemotivoihäntäpistämäänHeipanpariksitun- niksipäällemelkeinjokailta. TänäkiniltanaEevanpuhelinhälyttääHeipantutulla äänellä.Eevalaittaatelkkariahiljemmallejavastaa:“Heip- pa!...Isoäititässä... ”Heippa!Soitinkunmullaonkotonaihanhirveääjahaluan poistäältä.Mähaluanmuuttaapoisomaankotiin,mutta entiedämitämunpitäätehdä”tulviiMikonsuusta... “Noh.Rauhoitutaanensinjakatsotaanmitävoidaan tehdä.Oletkosnytkoulussa,vaitöissäjaoletkojoselvit- tänytKELA:stamahdollisuudensaadaasumistukea....” sanookaikennähnytjakokenutEeva. Janiistäsanoistasesittenlähti.Kahdenihmisenkeskus- telu.Yksituhansistasenillanaikana. MITENHEIPPATOIMII? PERUSKÄYTTÄJÄ Heippaonanonyymipalvelu,jokatoimiinimimerkeillä internet-selaimessajaälypuhelinsovelluksena. PPeruskäyttäjäksiHeippaanvoikirjautasähköpostitun- nuksellajapalvelunperuskäyttönvoialoittaavälit- tömästi. Peruskäyttäjävoiselatajaetsiäpalvelussa päivystäviäauttajia,sekälukeaauttajienprofiileja suosituksineen. Käyttäjävoijärjestäähakutuloksetauttajien suosittuuden,saavutettavuuden,auttamiskielienjne. ominaisuuksienmukaan. Käyttäjävoiottaayhteyttäauttajaanjokosoittamalla taichattaamalla,riippuenmitenauttajaonkäyttä- mänsäkanavatmääritellyt. YYhteydenottotapahtuuverkkoprotokollanyli,jolloin keskustelueimaksakäyttäjilleenmitään. Halutessaankäyttäjävoikirjoittaaauttajallehenkilö- kohtaistapalautettajasuositellaauttajaatietyissä aiheissajoihinhänkokisaaneensaapua. Käyttäjävoimyösylläpitääsuosikkiauttajiensalistaa pikavalikkona. KäyttäjävoijättääHeipanylläpidollevalituksenasiat- tomastaauttajasta. MITENHEIPPATOIMII? PERUSKÄYTTÄJÄ Heippaonanonyymipalvelujokatoimiinimimerkeillä internet-selaimessajaälypuhelinsovelluksena. P MITENHEIPPATOIMII? PERUSKÄYTTÄJÄ Heippaonanonyymipalvelu,jokatoimiinimimerkeillä internet-selaimessajaälypuhelinsovelluksena. P Palvelutukeerekisteröitymätöntäkäyttöäosallistumisen kynnyksenlaskemiseksi,muttakirjautumattomalla käyttäjälläonkäytössäänrajattutoiminnallisuus- esimerkiksiauttajatvoivatvalitaottavatkoyhteydenotto- javastaankirjatumattomiltakäyttäjiltävaieivät. PeruskäyttäjäksiHeippaanvoikirjautasähköpostitunnuk- sellajapalvelunperuskäyttönvoialoittaavälittömästi MITENHEIPPATOIMII? PERUSKÄYTTÄJÄ Heippaonanonyymipalvelu,jokatoimiinimimerkeillä internet-selaimessajaälypuhelinsovelluksena. PPeruskäyttäjäksiHeippaanvoikirjautasähköpostitun- nuksellajapalvelunperuskäyttönvoialoittaavälit- tömästi. Peruskäyttäjävoiselatajaetsiäpalvelussa päivystäviäauttajia,sekälukeaauttajienprofiileja suosituksineen. Peruskäyttäjävoiselatajaetsiäpalvelussapäivystäviä auttajiasekälukeaauttajienprofiileitasuosituksineen Käyttäjävoijärjestäähakutuloksetauttajiensuosittuud- en,saavutettavuuden,auttamiskielienjne.ominaisuuks- ienmukaan Käyttäjävoijärjestäähakutuloksetauttajien suosittuuden,saavutettavuuden,auttamiskielienjne. ominaisuuksienmukaan. Käyttäjävoiottaayhteyttäauttajaanjokosoittamalla taichattaamalla,riippuenmitenauttajaonkäyttä- mänsäkanavatmääritellyt. Y Käyttäjävoiottaayhteyttäauttajaanjokosoittamallatai chattaamalla,riippuenmitenauttajaonkäyttämänsä kanavatmääritellyt. Yhteydenottotapahtuuverkkoprotokollanyli,jolloinkes- kustelueimaksakäyttäjilleenmitään. Käyttäjävoijärjestäähakutuloksetauttajien suosittuuden,saavutettavuuden,auttamiskielienjne. ominaisuuksienmukaan. Käyttäjävoiottaayhteyttäauttajaanjokosoittamalla taichattaamalla,riippuenmitenauttajaonkäyttä- mänsäkanavatmääritellyt. YYhteydenottotapahtuuverkkoprotokollanyli,jolloin keskustelueimaksakäyttäjilleenmitään. Halutessaankäyttäjävoikirjoittaaauttajallehenkilö- kohtaistapalautettajasuositellaauttajaatietyissä aiheissajoihinhänkokisaaneensaapua. Käyttäjävoimyösylläpitääsuosikkiauttajiensalistaa pikavalikkona. Halutessaankäyttäjävoikirjoittaaauttajallehenkilö- kohtaistapalautettajasuositellaauttajaatietyissäaihe- issajoihinhänkokisaaneensaapua. Käyttäjävoimyösylläpitääsuosikkiauttajiensalistaa pikavalikkona. KäyttäjävoijättääHeipanylläpidollevalituksenasiatto- mastaauttajasta. Yhteydenottotapahtuuverkkoprotokollanyli,jolloin keskustelueimaksakäyttäjilleenmitään. Halutessaankäyttäjävoikirjoittaaauttajallehenkilö- kohtaistapalautettajasuositellaauttajaatietyissä aiheissajoihinhänkokisaaneensaapua. Käyttäjävoimyösylläpitääsuosikkiauttajiensalistaa pikavalikkona. KäyttäjävoijättääHeipanylläpidollevalituksenasiat- tomastaauttajasta. MITENHEIPPATOIMII? PERUSKÄYTTÄJÄ LaaLaadunvarmistamiseksijavalvonnanmahdollista- miseksiHeippaaneipääsekukatahansaauttajaksi. VaikkaHeipanauttajatesiintyvätkinpalvelussa nimimerkillä,auttajaksihaluavatrekisteröityvät palveluunkäyttäenvahvennettuatunnistautumista, kutenpankkitunnuksia,jolloinheidäntodellinenhen- kilöllisyytensäonHeipanylläpidonselvitettävissä. Auttajaltaedellytetäänsiismyöstäysi-ikäisyyttä. AuttajaksihaluavatkäyvätläpiHeipanvirtuaalisen koulutuksenauttajienvelvollisuuksista,vastuistaja oikeuksista.Olennaistakoulutuksessaonesim.se, ettäauttajieneitulemissääntilanteissapaljastaa omaahenkilöllisyyttääneikäkysyäsellaisia kysymyksiä,jotkavoisivatrikkoaapuapyytävän henkilönanonymiteettisuojaa.Palveluperustuu luluottamukseenjasenrikkomisestaseuraatilin sulkeminen.Rikollinenväärinkäyttöja hyväksikäyttöyrityksetilmoitetaanainapoliisille. Auttajaksihyväksytythenkilötsaavatprofiilin,jonka kauttahevoivathallinnoidaläsnäoloaanHeipassa. Auttajatvalitsevatitsepäivystysajat,minkälaisissa asioissaheovatvalmiitaapuatarjoamaan,missäka- navissajamilläkielellä. Autajatvoivatestääyksittäisenkäyttäjänyhtey- denotonsekäilmoittaaylläpidolleasiattomasta käyttäjästä. Auttajillekertyyprofiiliinkäyttäjiltäsuosituksia.Aut- tajatvoivathallinnoidasuositustenhyväksymistä sekänäkyvyyttämuillekäyttäjille. Heipanparhaitaauttajiapyritäänpalkitsemaanpie- nilläpalkinnoilla,kutenelokuvalipuilla,budjetinmah- dollisuuksienrajoissa. AUTTAJA MIKSIHEIPPAA TARVITAAN? HHeipankehittäjilläonollutonnielämässäpäästäosaksi vahvaasosiaalistaverkostoa,johonkuuluvatvanhemmat, sukulaiset,sekäelämänaikanasolmitutystävyyssuhteet. Tunnemmeomakohtaisestisenratkaisevanvaikutuksen, jokasosiaalisillaverkostoillammeonollutelämämme onnistumistenjaonnellisuutemmekannalta.Uskomme sosiaalistensuhteidenjasuhdeverkostojen,elisosiaalisen pääoman,merkityksenpääoman,merkityksenkorostuvantulevaisuudessa yhteiskunnankilpailunjapaineidenalatikoventuessa. Haluammetoimiatasa-arvoisentulevaisuudenpuolesta sekäluodahyvistäjaviisaistaihmisistäsosiaalisen verkoston,jokaonkaikkienkansalaistenkäytössäikään, varallisuuteen,koulutukseentaisyntyperäänkatsomatta. Heipallahaetaanratkaisuayksinäisyydenvähentämiseen jamielenterveysongelmienehkäisyynvarhaisessavai- heessa.Yksinäisyyseiolemielenterveysongelma,mutta sevoijohtaasiihen.Ahdistuminenjohtuuuseinongelmis- ta,muttaongelmistaonpitkämatkavarsinaiseenahdis- tumiseen. Heipanavullaongelmiavoidaanratkoaennenkuinne pääsevätkasvamaanmittaansasuuremmiksi.Samalla Heippatarjoaapositiivisaihmiskohtaamisianiinneuvojille kuinneuvoahakeville. HEIPPA-CONCEPT BRIEFLYINENGLISH ScienceSciencefictionwriterIsaacAsimovpredictedin1964 thatbyyear2014wehavebutfewroutinejobsthat cannotbedonebetterbysomemachinethanbyany humanbeing.Whilethepredictionhasnotactualisedyet infull,themankindisindeedwellonitswaytobecomea raceofmachinetenders.Asaconsequenceofthis ddevelopmentAsimovpredictedthat:“mankindwillsuffer badlyfromthediseaseofboredom,adiseasespreading morewidelyeachyearandgrowinginintensity.Thiswill haveseriousmental,emotionalandsociological consequences,andIdaresaythatpsychiatrywillbefar andawaythemostimportantmedicalspecialtyin2014.” TTothecertainextentthegrimmersidesofAsimov’spre- dictionshavebecomereality.Lonelinessandalienationis increasing,aswellasclinicaldepression,especially amongtheyoung.Indeed,“thesaddestaspectoflife rightnowisthatsciencegathersknowledgefasterthan societygatherswisdom”—justasAsimovsaid. HEIPPAisasocialnetworkserviceborntodowhat humansstillroutinelydobetterthantherobots:humans stillmakebetterfriends,companions,teachersandmen- torstootherhumans.Westillfosterthewisdom inour heartsandmindsunlinkeanymachine.Heippawantsto helphumanstoshareandreceivewisdom sothatthe knowledgedoesn’toutpaceitbytoofaramargininour societsociety. WetheauthorsofHeipparecognizethefortunewehave hadinourlivestohavelovingfamiliesandwisefriends. Theyhavepusheduswhenweneededthepush,encour- ageduswhenweneededtheencouragement,andtalked sensetouswhenwehavebeenfools.Wethriveashappy humansbecauseofthewealthwehaveinheritedand made,notinmoney,butinsocialcapital. Wealsorecognize,thatjustlikefinancialcapital,alsothe socialcapitalisofteninherited.Increasingly,thedivide betweenthehavesandhavenotsisnotonlyabout money,butaboutthewisdom andtheencouragement —thesocialcapitalofhumanhelp. WWetheauthorsofHeippawanttocreateasocialnetwork ofwisdom andcompanionshipunlikeevertried.Wewant tousethetechnologywehavereadyathandtogive shape,structureandmeaningforthegoodpeoplewilling togivetheirtimeandwisdomtohelpothers.Wewantthe goodpeopletoreceiveacknowledgementoftheirefforts togivethem strengthtokeepongiving.Wewantthat regaregardlessofbirth,wealth,colour,orcreed,allmembers ofthesocietyhaveanequalaccesstothesupporting socialnetworkswhichcanhelpthemtoovercomethe feelingsofbeinglostandlonelywiththeireveryday troubles—bigorsmall. HEIPPA-YLEISKUVAUS KONSEPTISTA TTyömmeFutureInfinitekilpailuunonkonseptikuvaus kehittämästämmeHeippanimisestäpalvelusta,joka toimiiälypuhelimissajainternetselaimilla.Heippaon sosiaalinenverkostoarkistenongelmienratkaisuunjase vastaayksinäisyyden,syrjäytymisenjamielenterveyden ongelmienehkäisynhaasteisiin. HHeipaninspiraationaontunnistamammetarvejohon vastaavaapalveluaeilöydytällähetkelläSuomesta.Kan- sainvälisetsosiaalisetverkostopalvelut,kutenFacebook, ovatarkipäiväistyneetilmiöinäniinteknologiansakuin kulttuurinsakinosaltajaniidenhyödyt,haitatsekäliike- toimintamallitovathyvintunnettuja.Yhteisöpalveluiden mielekäskäyttökuitenkinvaatiiyleensäjoolemassa oleviaihmissuhdeverkostoja.Onmyöshuomattu,ettäne eivätuseinkaanavaaoviauusilletuttavuuksilleviiteryh- mienyli,vaanparemminkinsementoivatolemassaolevia verkostojayhätiiviimmiksijahomogeenisemmiksi. Kaupallisetpalvelutnäyttäytyvätkinsiispääsääntöisesti “voittajien”kiiltokuvamaisinaesiintymispaikkoina,joissa arkipäivänmurheilleeiolesijaa.Onnäytettäväparastaan. Onoltavaparempi.Taimuuteneiolemitään.Voidaansiis perustellustiväittää,ettäkaikillenykyisetsosiaaliset verkkopalveluteivätolevoiman-vaanriittämättömyyden tunteenlähde. Arkistenongelmienratkaisuneuvoakysymälläonkuiten- kinkeskeinenosaihmistenhyvinvoinninkannaltatärkeää sosiaalistatoimintaa.Onnekkaimmillameistäonvahvat sosiaalisetverkostotolemassajosyntymäoikeutenaja monimeistäonnistuuelämänsäaikanarakentamaan tukiverkostonsakoulutuksen,töidenjaharrastusten kautta.Heipankehittäjätheräsivätpohtimaanmitätehdä, josjossyystataitoisestaihmiselläeioleoikeanlaista verkostoaympärillään,jostaviisaitaneuvojavoisitarvit- taessakysäistä. NetinhuutelupalstojenkutenSuomi24,Vauva.fijne.lisäksi Suomessaeitällähetkelläolemitäänmatalankynnyksen anonyymiä24/7aukiolevaapalvelua,jostaneuvoavoisi elämänarkisiinpulmiinkysyä.Huutelupalstojenosallis- tumisenmatalakynnystoisaaltamahdollistaahelpon kyselyn,muttahelppoudenkääntöpuolenaonvastausten kirjavuus.Monestihyvätvastauksetkatoavatpalstojen kkohinaanjavaikeammissaasioissaannettujenvastausten laadukkuusjaluotettavuusonuseinmelkoheikkoa. Terveydenhuollon,mielenterveys-jaraittiusseurojentar- joamatpuhelinpalvelutpuolestaanvastaavatprofiililtaan siihentarpeeseen,kunystävänneuvoeienääriitäjatarvi- taanammattilaisia.Kirkollaonmyöspalvelunsa,mutta kaikkieivätoleuskonnollisia,eivätkämonetarjenkysy- myksistäoleluonteeltaanseurakunnantontillekuuluvia. Nimettömänhuutelunjaammattiavunvälimaastoaei nykyiselläänverkossaole.Heippaonsitä. Heippaeiolesiisakuutiksipahentuneidenongelmata- paustenhoitokanava,vaanjuttelukanava,jokaonosa arkipäivää.Seonsoittoviisaalletutulle,eiterveydenhuol- lontaisielunhoidonammattilaiselle.Heippaonhelppo tapatarttuatoimeenennenkuinmielessäpyörivätkysy- myksetsaavuttavatahdistavatmittasuhteet. Strukturoitutoiminta,jossaonselkeätrakenteet,tuovat tuttuudenjaturvallisuudentunnetta:netukevatosallis- tumisenhelppouttasamallaylläpitäenlaadukkuuttaja viihtyisyyttä.Kyseeisiisoleteknologista,jollaHeippa toimii,vaankulttuuristajotasesyntyyluomaan.Vaikka teknologia-alustajatoimintatapaonkinskaalattavissa kansainvälisesti,olemmekonseptissammehalunneet tehdäleimallisestitehdäleimallisestiSuomeensuunnatunpalvelun.Heippa kuitenkintukeeerikieliversioita,silläSuomessaasuvat kielivähemmistöthyötyisivätHeipankaltaisestapalvelus- tasiinämissäkantaväestökin.NäemmeHeipanensisijai- sestiei-kaupallisenapalveluna,jonkapyörittämisestä voisivastatajokinyleishyödyllinensäätiö,taisevoisi toimiaesimerkiksiRAY:nrahoittamanaomanayhdistyk senään. Toivomme,ettätyömmesaisikilpailunmyötähuomiota sellaisiltatahoilta,jotkaolisivatkiinnostuneitaottamaan asianomakseenjaviemäänsitäeteenpäin.Olemmesiis kiitollisiasekäkriittisestäpalautteesta,ettävinkeistäja kontaktiehdotuksistasensuhteenmitenasiaavoisipar- haitenlähteäviemääneteenpäin.Kilpailunvoittaminen olisimerkittäväaskelkohtitoteuttamista,silläpääpalkin- nonavullavoisimmerakentaaensimmäisenprototyypinja tehdäHeipastatotta.

×